Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning"

Transkript

1 Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma välfärd. En samverkan och en nära koppling mellan den högre utbildningen och det omgivande samhället är därför av största vikt. Centerpartiet verkar för att lärosätena ska bli mer autonoma, finnas i hela landet och ges ytterligare möjligheter att utforma sin verksamhet efter regionala förutsättningar. Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2017 för utgiftsområde 16 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor Regeringens förslag Avvikelse från regeringen (C) 1:1 Statens skolverk :2 Statens skolinspektion :3 Specialpedagogiska skolmyndigheten :4 Sameskolstyrelsen

2 1:5 1:6 1:7 1:8 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Bidrag till vissa studier :12 Myndigheten för yrkeshögskolan :13 Statligt stöd till vuxenutbildning :14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning :15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer :16 Fler anställda i lågstadiet :17 Skolforskningsinstitutet :18 Praktiknära skolforskning :19 Bidrag till lärarlöner :20 Särskilda insatser inom skolområdet :1 Universitetskanslersämbetet :2 Universitets- och högskolerådet :3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 2:12 2:13 2:14 2:15 2:16 2:17 2:18 2:19 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3 2:20 2:21 2:22 2:23 2:24 2:25 2:26 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:42 2:43 2:44 2:45 2:46 2:47 2:48 2:49 2:50 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå

4 2:51 2:52 2:53 2:54 2:55 2:56 2:57 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :58 2:59 2:60 2:61 2:62 2:63 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet :64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor :65 Särskilda medel till universitet och högskolor :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :1 3:2 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer :3 Vetenskapsrådet: Förvaltning :4 Rymdforskning och rymdverksamhet :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer :7 Institutet för rymdfysik :8 Kungl. biblioteket :9 Polarforskningssekretariatet :10 Sunet :11 Centrala etikprövningsnämnden :12 Regionala etikprövningsnämnder :13 Särskilda utgifter för forskningsändamål :1 Internationella program :2 Avgift till Unesco och ICCROM :3 Kostnader för Svenska Unescorådet :4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning Summa

5 Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2017 till 2020 för utgiftsområde 16 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor :1 Statens skolverk -64,2-87,1-60,8-75,2 1:2 Statens skolinspektion -1,8-4,2-6,8-9,6 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten -3,3-7,8-12,6-17,3 1:4 Sameskolstyrelsen -0,1-0,4-0,7-0,9 1:5 1:6 1:7 1:8 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet -255,4-530,0-578,2-189,2 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan -2,5-5,6-9,8-14,5 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m , , ,0-910,0 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. -1,0-2,1-2,1-2,1 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet -0,5-0,9-1,5-2,2 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal -35,0 1:11 Bidrag till vissa studier 1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan -0,5-1,1-1,8-2,5 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning -173,4-370,7-421,5-335,6 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer -480,0-680,0 1:16 Fler anställda i lågstadiet 1:17 Skolforskningsinstitutet -0,1-0,4-0,6-0,9 1:18 Praktiknära skolforskning -0,1-0,2-0,2-0,2 1:19 Bidrag till lärarlöner 212,0 352,0 540,0 548,0 1:20 Särskilda insatser inom skolområdet -0,9-1,9-1,9-1,9 2:1 Universitetskanslersämbetet -0,5-1,2-2,0-3,0 2:2 Universitets- och högskolerådet -0,5-1,3-2,1-3,0 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 2:12 2:13 2:14 2:15 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -38,1-53,8-47,3-65,7 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå -9,3-20,5-33,7-48,2 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -30,4-44,9-42,9-59,9 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå -9,5-21,1-34,5-49,4 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -41,9-56,8-43,8-61,3 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå -6,8-14,9-24,5-35,0 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -47,7-63,4-47,0-65,3 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå -7,1-15,7-25,7-36,8 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -20,5-29,9-27,2-37,8 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå -4,9-10,8-17,6-25,2 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -21,9-32,9-32,8-46,0 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå -3,8-8,3-13,6-19,5 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -3,7-7,4-11,1-15,9 5

6 2:16 2:17 2:18 2:19 2:20 2:21 2:22 2:23 2:24 2:25 2:26 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:42 2:43 2:44 2:45 2:46 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå -6,8-15,0-24,5-35,1 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -5,9-11,7-17,3-24,8 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå -6,7-14,9-24,4-34,9 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -8,1-12,5-13,2-18,7 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå -1,7-3,7-6,0-8,6 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -13,0-17,6-13,7-19,4 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå -1,0-2,3-3,7-5,3 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -21,4-29,3-23,9-33,8 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå -1,5-3,2-5,3-7,5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -13,5-18,7-15,9-22,6 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå -1,1-2,5-4,1-5,9 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -4,6-9,2-13,9-19,6 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå -1,1-2,3-3,8-5,5 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -2,0-3,3-4,0-5,7 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,4-0,9-1,5-2,2 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -24,9-34,4-28,8-40,0 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,6-1,4-2,3-3,2 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -10,5-13,7-9,4-13,5 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,5-1,0-1,7-2,5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -1,0-2,0-3,2-4,6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå -0,2-0,5-0,8-1,2 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -2,4-4,3-5,3-7,0 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,1-0,3-0,5-0,7 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -11,2-15,4-13,0-18,2 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,3-0,7-1,1-1,6 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -9,1-11,6-7,5-10,8 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,3-0,6-1,0-1,5 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -9,0-13,3-13,3-18,7 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,4-0,9-1,5-2,2 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -8,2-11,6-10,6-14,9 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,3-0,6-1,0-1,5 6

7 2:47 2:48 2:49 2:50 2:51 2:52 2:53 2:54 2:55 2:56 2:57 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -9,6-13,3-10,6-14,6 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,2-0,5-0,9-1,2 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -3,4-5,0-4,9-7,1 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,2-0,5-0,8-1,1 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -8,0-11,0-9,1-12,8 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,2-0,5-0,8-1,1 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -1,6-3,0-4,4-6,1 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 0,0-0,1-0,2-0,2 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -0,3-0,6-1,0-1,5 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 0,0-0,1-0,1-0,1 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -1,5-2,7-3,9-5,4 2:58 2:59 2:60 2:61 2:62 2:63 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 0,0-0,1-0,2-0,2 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -14,3-19,5-14,8-19,8 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå -0,3-0,6-0,9-1,3 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -0,2-0,3-0,5-0,6 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 0,0-0,1-0,2-0,2 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet -23,7-42,7-57,1-81,3 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 7,4 4,2 0,5-3,6 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor -3,2-7,0-11,5-16,4 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning -11,2-24,8-40,7-58,2 3:1 3:2 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation -18,3-46,2-32,2-32,2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning -1,3-2,1-3,1-4,1 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet -0,3-1,2-1,2-1,2 3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning -0,1-0,3-0,4-0,6 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 3:7 Institutet för rymdfysik -0,2-0,6-0,9-1,3 3:8 Kungl. biblioteket -1,6-3,4-5,6-8,0 3:9 Polarforskningssekretariatet -0,2-0,4-0,6-0,9 3:10 Sunet 0,0-0,2-0,2-0,2 3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0,0 0,0-0,1-0,1 3:12 Regionala etikprövningsnämnder -0,1-0,2-0,4-0,7 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål -0,1-0,5-0,5-0,5 4:1 Internationella program 4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 7

8 4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0,0-0,1-0,2-0,2 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0,0-0,1-0,1-0,1 Summa Anslag 1:1 Statens skolverk föreslås minska med 10 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med 2 miljoner kronor per år därefter, till följd av att regeringens förslag om att finansiera en webbutbildning för lärare som återvänder till yrket föreslås finansieras inom befintlig ram. Anslaget föreslås minska med 15 miljoner kronor 2017, och beräknas minska med lika mycket åren därefter, till följd av att regeringens förslag om kompetensutveckling avslås. Centerpartiet har egna förslag på området som beskrivs närmare i partiets budgetmotion. Anslaget föreslås minska med 2 miljoner kronor år 2017 till följd av att regeringens förslag om extra finansiering för att utvärdera personalförstärkningen inom skolbiblioteken avslås. Anslaget föreslås därutöver minska med 5 miljoner kronor år 2017 till följd av att regeringens förslag om att finansiera vissa implementeringsinsatser avslås. Dessutom föreslås anslaget minska med 5 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp år 2018, till följd av att förslaget om förankring av förskoleklassens förtydligade uppdrag avslås. Denna typ av arbete bör kunna finansieras inom befintlig ram. Anslaget föreslås minska med 5 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med 18 miljoner kronor 2018, 28 miljoner kronor 2019 och 38 miljoner kronor 2020, till följd av att den föreslagna utökningen av Samverkan för bästa skola avslås. Därtill föreslås anslaget minska med 35 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med 35 miljoner kronor även år 2018, till följd av att den tidigare förstärkning som beslutades i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016, och som syftade till att modernisera Skolverket, avslutas. Slutligen föreslås anslaget öka med 16 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med 6 miljoner kronor per år 2018 till 2020, till följd av implementeringen av externt rättade nationella prov. Anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet föreslås minska med 5 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med 5 miljoner kronor även år 2018, till följd av att regeringens föreslagna satsning på läslyftet avslås. Därtill föreslås anslaget minska med 1 miljon kronor år 2017, och beräknas minska med 1 miljon kronor även år 2018, till följd av att regeringens förslag om att höja anslaget i syfte att finansiera språk-, läs- och skrivutveckling avslås. Att denna typ av färdigheter är viktiga är självklart, men de stöttas bäst genom reformer för en välfungerande skola 8

9 snarare än via små riktade statsbidrag. Vidare föreslås att anslaget minskar med 15 miljoner kronor år 2017 till följd av att den föreslagna extrafinansiering som syftas till att möjliggöra förskoleklassens förtydligade uppdrag avslås. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 30 miljoner kronor per år och med 15 miljoner kronor år Anslaget föreslås därutöver minska med 5 miljoner kronor år 2017 till följd av att den föreslagna utökningen av Samverkan för bästa skola avslås. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 18 miljoner kronor 2018, 28 miljoner kronor 2019 och med 38 miljoner kronor år Anslaget föreslås minska med 80 miljoner kronor år 2017 till följd av att den föreslagna förlängningen av försöksverksamheten med ökad undervisning i svenska m.m. avslås till förmån för Centerpartiets egna reformer på området. Därtill föreslås anslaget minska med 13 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp 2018, till följd av att förslaget om yrkesutbildningens år avslås. Därtill föreslås anslaget minska med 1 miljon kronor år 2017 till följd av att förslaget om att öka bidraget till en samisk ungdomsorganisation avslås. Anslaget föreslås också minska med 32 miljoner kronor år 2017, och beräknas minska med motsvarande belopp år 2018, till följd av att den föreslagna satsningen på speciallärarutbildning avslås. Därtill föreslås anslaget minska med 200 miljoner kronor år 2017, och det beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att den tidigare förstärkning som beslutades i samband med budgetpropositionen för 2016, och som avsåg anslag till elevhälsosatsningar, avslutas. Anslaget föreslås öka med 16 miljoner kronor år 2017, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av en förstärkning av organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolan, som exempelvis Ung företagsamhet. Anslaget föreslås också öka med 30 miljoner kronor år 2017, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av en satsning på Teach for Sweden. Anslaget föreslår vidare ökas med 475 miljoner kronor år 2017 till följd av en föreslagen satsning på fler svensktimmar för nyanlända barn. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 165 miljoner kronor 2018, 100 miljoner kronor 2019 och 90 miljoner kronor år Anslaget föreslås minska med 390 miljoner kronor 2017, och beräknas minska med 390 miljoner kronor per år 2018 och 2019, till följd av att regeringens satsning på läxhjälp avslutas. Därtill föreslår anslaget minska med 30 miljoner kronor 2017 och beräknas minska med 30 miljoner kronor per år 2018 och 2019 till följd av att regeringens satsning på skolbibliotek avslutas. 9

10 Anslag 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. används bland annat för ett antal riktade statsbidrag till kommunerna. Centerpartiets inställning är att statsbidrag till kommunerna i första hand bör ges i form generella statsbidrag istället för riktade sådana. Av denna anledning avslutas ett antal riktade statsbidrag inom detta anslag, och de generella statsbidragen inom utgiftsområde 25 ökas. Anslaget föreslår därför minska med 80 miljoner kronor år 2017 till följd av att den tidigare förstärkning som gjordes i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016, och som berörde barnomsorg på kvällar, avslutas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 80 miljoner kronor per år från och med Anslaget föreslås minska med 500 miljoner kronor år 2017 till följd av att den förstärkning som gjordes i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016, och som avsåg riktade statsbidrag avseende fritidsverksamhet, avslutas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 500 miljoner kronor per år Avslutningsvis föreslås en tidigare beslutad förstärkning om 830 miljoner kronor avslutas, vilket leder till att anslaget minskar med 830 miljoner kronor år 2017 och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter. Centerpartiet värnar en välfungerande och välfinansierad barnomsorg. I kapitel beskrivs Centerpartiets förslag kring en förstärkning av kommunsektorns finanser, som bland annat kan användas för öka resurserna till barnomsorg och fritidshem. Anslag 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal föreslås minska med 35 miljoner kronor år 2017 till följd av att regeringens förslag om att öka antalet lärare i svenska som andraspråk avslås. Anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning minskar med 50 miljoner kronor år 2017 till följd av att regeringens förslag om en utbildningssatsning riktad mot tillfälligt anställda inom äldreomsorg och sjukvård avslås. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 200 miljoner kronor per år och med 50 miljoner kronor år Anslaget föreslås minska med 117 miljoner kronor år 2017 till följd av Centerpartiets förslag om att avskaffa traineejobben. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 158, 200 och 254 miljoner kronor år Anslag 1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer föreslås minska med 480 miljoner kronor år 2017, och väntas minska med 680 miljoner kronor år 2018, till följd 10

11 av att en tidigare beslutad förstärkning, i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016, avslutas. Anslag 1:19 Bidrag till lärarlöner föreslås öka med 186 miljoner kronor år 2017 till följd av att karriärtjänstreformen byggs ut. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 316 miljoner kronor 2018 och 496 miljoner kronor per år därefter. Anslaget föreslås därutöver öka med 26 miljoner kronor år 2017 till följd av att antalet karriärtjänster i utanförskapsområden utökas. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 36 miljoner kronor 2018, 44 miljoner kronor 2019 och 52 miljoner kronor år Anslagen för de enskilda lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet, föreslås minska år 2017, och beräknas minska åren därefter, till följd av att regeringens förslag om fler platser på lärarutbildningen samt förstärkningen riktad mot temporär kvalitetsförstärkning avslås. Totalt föreslås anslagen minska med 302,272 miljoner kronor 2017 och beräknas minska med 357,993 miljoner kronor 2018, 161,957 miljoner kronor 2019 och 215,976 miljoner kronor Anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor föreslås öka med 10 miljoner kronor per år till följd av en förstärkt satsning på kompletterande utbildning. Av samma anledning beräkna anslaget öka med 10 miljoner kronor per år från och med Anslag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation föreslås minska med 14 miljoner kronor år 2017, och väntas minska med motsvarande belopp år 2018, till följd av att den tidigare förstärkning som beslutades i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2016, och som avsåg finansiering av fördjupad vetenskaplig eller teknisk verifiering, avslutas. Centerpartiet föreslår en begränsning av pris- och löneomräkningen med 30 procent. Inom detta utgiftsområde påverkas anslag 1:1 till 1:6, 1:8, 1:9, 1:12, 1:13, 1:17, 1:18, 1:20, 2:1 till 2:66, 3:3 till 3:5, 3:7 till 3:13 samt 4:3 och 4:4. 11

12 Ulrika Carlsson i Skövde (C) Fredrik Christensson (C) Annika Qarlsson (C) 12

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion M177 Motion till riksdagen 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Skolan är en bärande del i Moderaternas

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 017 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 9 Diagramförteckning... 0 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 015 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Lagförslag... 7.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statens budget för 08 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 0 Diagramförteckning... Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Vårändringsbudget för 2016

Vårändringsbudget för 2016 Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag... 3. Förslag till lag om

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion KD116 Motion till riksdagen 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Kristdemokraterna presenterar i denna motion våra

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2228 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Vårändringsbudget för 2015

Vårändringsbudget för 2015 Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 1 Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 2 1. Inledning och idépolitisk

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010 STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2016-03-15 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Remiss 2017-04-27 U2017/1967/S Utbildningsdepartementet Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Härmed remitteras 2015 års Skolkommissions slutbetänkande Samling

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Inledning Universitets- och högskolerådets grupp av sakkunniga har bestått

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Lärosäte Volym Medelcitering index Bibliometrisk Andel Uppsala universitet 4965.9 1.12 4876.7 13.33% Lunds universitet 5536.0 1.15 5411.3 14.79% Göteborgs universitet

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3812 av Christer Nylander m.fl. (L) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 DiVA systemägarmöte Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 Dagordning 10.30-11.00: Kaffe finns i Linnérummet 11.00-11.15: Mötet börjar, inledning Lars 11.15-12.30: Utveckling i DiVA

Läs mer

Kartläggning av återbetalning av studieavgifter

Kartläggning av återbetalning av studieavgifter TillsynsPM 1(12) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Caroline Cruz 08-563 087 23 caroline.cruz@uka.se Kartläggning av återbetalning av studieavgifter Sammanfattning Enligt förordningen om anmälningsavgift

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer