Utbildning och. 16 universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. 16 universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 16 universitetsforskning

2

3 Förslag till statens budget för 015 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Lagförslag Förslag till lag om ändring i högskolelagen (199:1)... 7 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Omfattning Utgiftsutveckling.... Mål för utgiftsområdet Resultatredovisning Internationellt samarbete..... Uppföljning av EU:s gemensamma utbildningsmål... 6 Barn- och ungdomsutbildning Omfattning Mål för barn- och ungdomsutbildningen Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Analys och slutsatser Kommunernas vuxenutbildning Omfattning Mål för kommunernas vuxenutbildning Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Analys och slutsatser Eftergymnasial yrkesutbildning Omfattning Mål för yrkeshögskolan Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Analys och slutsatser

4 7 Universitet och högskolor Omfattning Mål för verksamhetsområdet Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Analys och slutsatser Forskning Omfattning Mål för verksamhetsområdet Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Analys och slutsatser Politikens inriktning Nationell samling för läraryrket Behörighet och legitimation Karriärvägar för lärare Kunskap om effektiva metoder Rektorer och förskolechefer Jämlik skola med tid för varje elev Förbättra kvaliteten i förskolan Omsorg på kvällar, nätter och helger Tidiga insatser Elevhälsosatsning Jämställdhet Nationella skolutvecklingsprogram Översyn av det nationella provsystemet Mer undervisningstid för att nå kunskapskraven Samverkan för bästa skola Fristående skolor Internationella skolor Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och energieffektivisering Gymnasieskolan Alla ungdomar ska gå en gymnasieutbildning Alla nationella program ska ha en bred gemensam kunskapsbas Yrkescollege Utvecklingsstöd till branscher Satsningar på entreprenörskap i skolan intensifieras Yrkestävlingar Förändringar i dansarutbildningen Registerkontroll av personal i gymnasie- och gymnasiesärskolan Vuxenutbildning Ett nytt kunskapslyft Kommunernas vuxenutbildning Yrkeshögskolan

5 9.8. Kartläggning av system för validering En referensram för kvalifikationer för livslångt lärande införs Jämställdhet Högskoleutbildning Fler i högskolan Högskolans utbildningsuppdrag Bättre möjligheter för personer med utländska meriter Högre kvalitet Jämställdhet Internationalisering Övriga frågor Forskning Jämställdhet Högre kvalitet och effektivitet Forskning för näringsliv och samhälle Stärkt livsvetenskap Infrastruktur Nyttiggörande av forskning Budgetförslag Anslag för barn-, ungdoms- och vuxenutbildning :1 Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten : Sameskolstyrelsen :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :6 Särskilda insatser inom skolområdet :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Statligt stöd till vuxenutbildning :15 Särskilt utbildningsstöd :16 Fler anställda i lågstadiet :17 Skolforskningsinstitutet Anslag för universitet och högskolor :1 Universitetskanslersämbetet : Universitets- och högskolerådet : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

6 10..7 :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :1 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå :17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå :19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :1 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå :1 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Malmö högskola: Forskning och utbildning på 6

7 forskarnivå : Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå :1 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå : Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå :7 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :7 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå :51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå :55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

8 :57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå :59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå :61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå :6 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet :6 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor :65 Särskilda medel till universitet och högskolor :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Anslag för forskning :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer : Vetenskapsrådet: Förvaltning : Rymdforskning och rymdverksamhet :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer :7 Institutet för rymdfysik :8 Kungl. biblioteket :9 Polarforskningssekretariatet :10 Sunet :11 Centrala etikprövningsnämnden :1 Regionala etikprövningsnämnder :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Anslag för gemensamma ändamål :1 Internationella program : Avgift till Unesco och ICCROM : Kostnader för Svenska Unescorådet : Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

9 Tabellförteckning Anslagsbelopp... Tabell.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning... Tabell. Härledning av ramnivån Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning... 6 Tabell. Ramnivå 015 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning... 6 Tabell. Mål och indikatorer för utgiftsområde Tabell.5 Antal barn/elever/studerande Tusental... 9 Tabell.6 Offentliga kostnader budgetåren , mdkr Tabell.7 Antal lärare/personal och studerande fördelade på kön , tusental... 0 Tabell.1 Andelen elever år 01 som fått minst betyget E i provbetyg i årskurs 9, procent Tabell. Skolenheter i riket Tabell 7.1 Omfattning av samt resurser för utbildning och forskning vid universitet och högskolor Tabell 7. Utfall i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Tabell 7. Prövning av tillstånd att utfärda examina Tabell 7. Prestationsgrad läsåret 008/9 010/ Tabell 7.5 Fördelning av kvalitetsbaserad resursfördelning 01 och Tabell 7.6 Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå... 1 Tabell 7.7 Högskolenybörjare, helårsstudenter och registrerade studenter Tabell 7.8 Programnybörjare på vissa yrkesexamensprogram Tabell 7.9 Examina per läsår Tabell 7.10 Stipendier till tredjelandsstudenter Tabell 7.11 Omfördelning av forskningsmedel Tabell 7.1 Utbildning på forskarnivå Tabell 8.1 Medel från statsbudgeten 01 efter mottagare Tabell 8. Några av de största avsättningarna 01 för FoU från statliga myndigheter utöver universitet och högskolor, forskningsråden och Vinnova samt försvaret, med data för 01 inom parantes Tabell 8. Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU Tabell 9.1 Nya utbildningsplatser Tabell 9. Satsning på fler utbildningsplatser Tabell 9. Anslagsökningar Tabell 10.1 Anslagsutveckling 1:1 Statens skolverk Tabell 10. Härledning av anslagsnivån , för 1:1 Statens skolverk... 0 Tabell 10. Anslagsutveckling 1: Statens skolinspektion... 0 Tabell 10. Härledning av anslagsnivån , för 1: Statens skolinspektion... 0 Tabell 10.5 Anslagsutveckling 1: Specialpedagogiska skolmyndigheten... 0 Tabell 10.6 Offentligrättslig verksamhet... 0 Tabell 10.7 Härledning av anslagsnivån , för 1: Specialpedagogiska skolmyndigheten... 0 Tabell 10.8 Anslagsutveckling 1: Sameskolstyrelsen... 0 Tabell 10.9 Offentligrättslig verksamhet

10 Tabell Härledning av anslagsnivån , för 1: Sameskolstyrelsen Tabell Anslagsutveckling 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Tabell 10.1 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Tabell 10.1 Offentligrättslig verksamhet Tabell 10.1 Härledning av anslagsnivån , för 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Tabell Anslagsutveckling 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet Tabell Beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet Tabell Härledning av anslagsnivån , för 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet Tabell Anslagsutveckling 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m Tabell Härledning av anslagsnivån , för 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m Tabell 10.0 Anslagsutveckling 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m Tabell 10.1 Härledning av anslagsnivån , för 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m Tabell 10. Anslagsutveckling 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet... 1 Tabell 10. Härledning av anslagsnivån , för 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet... 1 Tabell 10. Anslagsutveckling 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal... 1 Tabell 10.5 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal... 1 Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån , för 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal... 1 Tabell 10.7 Anslagsutveckling 1:11 Bidrag till vissa studier... 1 Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån , för 1:11 Bidrag till vissa studier... 1 Tabell 10.9 Anslagsutveckling 1:1 Myndigheten för yrkeshögskolan Tabell 10.0 Härledning av anslagsnivån , för 1:1 Myndigheten för yrkeshögskolan Tabell 10.1 Anslagsutveckling 1:1 Statligt stöd till vuxenutbildning Tabell 10. Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1 Statligt stöd till vuxenutbildning Tabell 10. Härledning av anslagsnivån , för 1:1 Statligt stöd till vuxenutbildning Tabell 10. Anslagsutveckling 1:15 Särskilt utbildningsstöd Tabell 10.5 Härledning av anslagsnivån , för 1:15 Särskilt utbildningsstöd Tabell 10.6 Anslagsutveckling 1:16 Fler anställda i lågstadiet Tabell 10.7 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån , för 1:16 Fler anställda i lågstadiet... 0 Tabell 10.9 Anslagsutveckling 1:17 Skolforskningsinstitutet... 0 Tabell 10.0 Härledning av anslagsnivån , för 1:17 Skolforskningsinstitutet

11 Tabell 10.1 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer... 1 Tabell 10. Anslagsutveckling :1 Universitetskanslersämbetet... Tabell 10. Härledning av anslagsnivån , för :1 Universitetskanslersämbetet... Tabell 10. Anslagsutveckling : Universitets- och högskolerådet... Tabell 10.5 Offentligrättslig verksamhet... Tabell 10.6 Uppdragsverksamhet... Tabell 10.7 Härledning av anslagsnivån , för : Universitets- och högskolerådet... Tabell 10.8 Anslagsutveckling : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... Tabell 10.9 Offentligrättslig verksamhet... Tabell Uppdragsverksamhet... Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 5 Tabell 10.5 Anslagsutveckling : Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 5 Tabell 10.5 Härledning av anslagsnivån , för : Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 6 Tabell 10.5 Anslagsutveckling :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 6 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 6 Tabell Uppdragsverksamhet... 6 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell Anslagsutveckling :6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 7 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 8 Tabell Anslagsutveckling :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 8 Tabell 10.6 Uppdragsverksamhet... 8 Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån , för :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 9 Tabell 10.6 Anslagsutveckling :8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 0 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 0 Tabell Anslagsutveckling :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 0 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 1 Tabell Uppdragsverksamhet... 1 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 1 Tabell Anslagsutveckling :10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... Tabell Härledning av anslagsnivån , för :10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... Tabell 10.7 Anslagsutveckling :11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 11

12 Tabell 10.7 Offentligrättslig verksamhet... Tabell 10.7 Uppdragsverksamhet... Tabell Härledning av anslagsnivån , för :11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... Tabell Anslagsutveckling :1 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... Tabell Härledning av anslagsnivån , för :1 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... Tabell Anslagsutveckling :1 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 5 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 5 Tabell Uppdragsverksamhet... 5 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :1 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 6 Tabell 10.8 Anslagsutveckling :1 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 6 Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån , för :1 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå '... 7 Tabell 10.8 Anslagsutveckling :15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell Uppdragsverksamhet... 7 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Tabell Anslagsutveckling :16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 8 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 9 Tabell Anslagsutveckling :17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 9 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 9 Tabell Uppdragsverksamhet... 0 Tabell 10.9 Anslagsutveckling :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå... 0 Tabell 10.9 Härledning av anslagsnivån , för :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå... 1 Tabell 10.9 Anslagsutveckling :19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 1 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 1 Tabell Uppdragsverksamhet... 1 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... Tabell Anslagsutveckling :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... Tabell Härledning av anslagsnivån , för :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... Tabell Anslagsutveckling :1 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... Tabell Offentligrättslig verksamhet... Tabell Uppdragsverksamhet... Tabell Härledning av anslagsnivån , för :1 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

13 Tabell Anslagsutveckling : Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 5 Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 5 Tabell Anslagsutveckling : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 5 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 6 Tabell Uppdragsverksamhet... 6 Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell Anslagsutveckling : Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 7 Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 7 Tabell Anslagsutveckling :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 8 Tabell Uppdragsverksamhet... 8 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 9 Tabell Anslagsutveckling :6 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 9 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :6 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 9 Tabell Anslagsutveckling :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Offentligrättslig verksamhet Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 10.1 Anslagsutveckling :8 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 10.1 Härledning av anslagsnivån , för :8 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 5 Tabell 10.1 Anslagsutveckling :9 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 5 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 5 Tabell Uppdragsverksamhet... 5 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :9 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 5 Tabell Anslagsutveckling :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå... 5 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå... 5 Tabell Anslagsutveckling :1 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 5 Tabell Uppdragsverksamhet... 5 Tabell 10.1 Härledning av anslagsnivån , för :1 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 10.1 Anslagsutveckling : Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

14 Tabell 10.1 Härledning av anslagsnivån , för : Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Anslagsutveckling : Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Offentligrättslig verksamhet Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling : Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Anslagsutveckling :5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 10.1 Uppdragsverksamhet Tabell 10.1 Härledning av anslagsnivån , för :5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 10.1 Anslagsutveckling :6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Härledning av anslagsnivån , för :6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Anslagsutveckling :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling :8 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Härledning av anslagsnivån , för :8 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling :9 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 6 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 6 Tabell Uppdragsverksamhet... 6 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :9 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 6 Tabell Anslagsutveckling :0 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå... 6 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :0 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå... 6 Tabell Anslagsutveckling :1 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 6 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 6 Tabell Uppdragsverksamhet... 6 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :1 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling : Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

15 Tabell Anslagsutveckling : Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Offentligrättslig verksamhet Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling : Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Anslagsutveckling :5 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Offentligrättslig verksamhet Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för :5 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling :6 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Härledning av anslagsnivån , för :6 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Anslagsutveckling :7 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling :7 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Offentligrättslig verksamhet Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för :7 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling :8 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå... 7 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :8 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå '... 7 Tabell Anslagsutveckling :9 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell Offentligrättslig verksamhet... 7 Tabell Uppdragsverksamhet... 7 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :9 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell Anslagsutveckling :50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå... 7 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå... 7 Tabell Anslagsutveckling :51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell Offentligrättslig verksamhet Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för :51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling :5 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå

16 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :5 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Anslagsutveckling :5 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för :5 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling :5 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Härledning av anslagsnivån , för :5 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Anslagsutveckling :55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för :55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 10.0 Anslagsutveckling :56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 10.0 Härledning av anslagsnivån , för :56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 10.0 Anslagsutveckling :57 Kungl. Musikhögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Uppdragsverksamhet Tabell Härledning av anslagsnivån , för :57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell Anslagsutveckling :58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Härledning av anslagsnivån , för :58 Kungl. Musikhögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Anslagsutveckling :59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Tabell Uppdragsverksamhet... 8 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Tabell 10.1 Anslagsutveckling :60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå... 8 Tabell 10.1 Härledning av anslagsnivån , för :60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå... 8 Tabell 10.1 Anslagsutveckling :61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Tabell Uppdragsverksamhet... 8 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Tabell Anslagsutveckling :6 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå... 8 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :6 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell Anslagsutveckling :6 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet Tabell 10.0 Fördelning på anslagsposter

17 Tabell 10.1 Härledning av anslagsnivån , för :6 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet Tabell 10. Anslagsutveckling :6 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor Tabell 10. Härledning av anslagsnivån , för :6 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor Tabell 10. Anslagsutveckling :65 Särskilda medel till universitet och högskolor Tabell 10.5 Medel för särskilda åtaganden till universitet och högskolor... 9 Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån , för :65 Särskilda medel till universitet och högskolor... 9 Tabell 10.7 Anslagsutveckling :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning... 9 Tabell 10.8 Läkarutbildning som omfattas av anslaget :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Tabell 10.9 Tandläkarutbildning som omfattas av anslaget :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Tabell 10.0 Härledning av anslagsnivån , för :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Tabell 10.1 Anslagsutveckling :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Tabell 10. Beställningsbemyndigande för anslaget :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Tabell 10. Härledning av anslagsnivån , för :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Tabell 10. Anslagsutveckling : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer Tabell 10.5 Beställningsbemyndigande för anslaget : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån , för : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer Tabell 10.7 Anslagsutveckling : Vetenskapsrådet: Förvaltning Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån , för : Vetenskapsrådet: Förvaltning Tabell 10.9 Anslagsutveckling : Rymdforskning och rymdverksamhet Tabell 10.0 Beställningsbemyndigande för anslaget : Rymdforskning och rymdverksamhet Tabell 10.1 Härledning av anslagsnivån , för : Rymdforskning och rymdverksamhet Tabell 10. Anslagsutveckling :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning Tabell 10. Härledning av anslagsnivån , för :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning... 0 Tabell 10. Anslagsutveckling :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer... 0 Tabell 10.5 Beställningsbemyndigande för anslaget :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer... 0 Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån , för :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer... 0 Tabell 10.7 Anslagsutveckling :7 Institutet för rymdfysik... 0 Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån , för :7 Institutet för rymdfysik

18 Tabell 10.9 Anslagsutveckling :8 Kungl. biblioteket... 0 Tabell Härledning av anslagsnivån , för :8 Kungl. biblioteket... 0 Tabell Anslagsutveckling :9 Polarforskningssekretariatet... 0 Tabell 10.5 Uppdragsverksamhet Polarforskningssekretariatet Tabell 10.5 Härledning av anslagsnivån , för :9 Polarforskningssekretariatet Tabell 10.5 Anslagsutveckling :10 Sunet Tabell Uppdragsverksamhet Sunet Tabell Härledning av anslagsnivån , för :10 Sunet Tabell Anslagsutveckling :11 Centrala etikprövningsnämnden Tabell Härledning av anslagsnivån , för :11 Centrala etikprövningsnämnden Tabell Anslagsutveckling :1 Regionala etikprövningsnämnder Tabell Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala etikprövningsnämnder Tabell Härledning av anslagsnivån , för :1 Regionala etikprövningsnämnder Tabell 10.6 Anslagsutveckling :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån , för :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Tabell 10.6 Anslagsutveckling :1 Internationella program Tabell Beställningsbemyndigande för anslaget :1 Internationella program Tabell Härledning av anslagsnivån , för :1 Internationella program Tabell Anslagsutveckling : Avgift till Unesco och ICCROM Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Avgift till Unesco och ICCROM Tabell Anslagsutveckling : Svenska Unescorådet Tabell Härledning av anslagsnivån , för : Kostnader för Svenska Unescorådet Tabell Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning Tabell 10.7 Härledning av anslagsnivån för : Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

19 Diagramförteckning Diagram.1 Andel av unga i åldern 18 år som inte har gymnasieutbildning och som inte studerar, procent (01)... 8 Diagram. Andel i åldern 0 år med minst två års eftergymnasial utbildning (01)... 8 Diagram. Andel lågpresterande 15-åringar i läsning, procent (009, 01)... 9 Diagram. Andel lågpresterande 15-åringar i matematik, procent (009, 01)... 9 Diagram.5 Andel lågpresterande 15-åringar i naturvetenskap, procent (009, 01)... 9 Diagram.6 Andel barn år upp till åldern för obligatorisk skolstart som deltar i förskola, procent (01) Diagram.7 Andel vuxna (15-6 år) som deltagit i utbildning, procent (01) Diagram.8 Sysselsättningsgraden bland 0 -åringar tre år efter avlagd examen på gymnasial eller eftergymnasial nivå, procent (008 01) Diagram.9 Sysselsättningsgraden bland 0 0-åringar tre år efter avlagd examen på gymnasial eller eftergymnasial nivå, procent (01) Diagram.1 Andelen barn, 5 år inskrivna i förskola Diagram. Andel barn i förskolor i enskild regi Diagram. Andel 6-åringar inskrivna i förskoleklass Diagram. Elevutveckling i grundskolan Diagram.5 Elever i grundskolan läsåret 01 fördelat på kön Diagram.6 Andelen elever som nådde kravnivån i nationella prov i årskurs, 009/10 01/ Diagram.7 Andelen elever som fått minst provbetyget godkänt eller E i nationella prov årskurs 9 läsår 006/07 01/ Diagram.8 Andel elever som fått ett godkänt betyg i samtliga ämnen i årskurs 9 läsår 007/08 01/ Diagram.9 Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 läsår 007/08 01/ Diagram.10 Behörighet till något av gymnasieskolans nationella program 005/06 01/ Diagram.11 Andel elever av samtliga elever i obligatoriska skolformer som var inskrivna i grundsärskolan 007/08 01/ Diagram.1 Elevutveckling i gymnasieskolan 1997/98 01/ Diagram.1 Elever i gymnasieskolan per huvudman, uppdelat på kön, läsåret 01/ Diagram.1 Andel elever som fått minst betyg E i nationella prov i Engelska 5, Matematik 1a c och Svenska 1, vt 01 per kön Diagram.15 Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan 1998/99 01/ Diagram.16 Andel elever som fått minst betyget Godkänt i Engelska A, Matematik A, Svenska B resp. Svenska som andraspråk B i slutbetyg vt Diagram.17 Andel nybörjare i gymnasieskolan som fått slutbetyg inom tre år Diagram.18 Andel nybörjare i gymnasieskolan som uppnått grundläggande behörighet inom tre år Diagram.19 Andel nybörjare i gymnasieskolan 010 som fått slutbetyg inom tre år, efter grundläggande behörighet eller ej och program Diagram.0 Antalet elever i gymnasiesärskolan fördelat på programtyp, ht 008 ht

20 Diagram.1 Elever i gymnasiesärskolan per typ av program och kön, läsåret 01/ Diagram. Andel av personalen i förskola och fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning... 7 Diagram. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen... 7 Diagram. Andel lärare (heltidstjänster) i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med pedagogisk högskolebehörighet Diagram.5 Svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar Diagram 5.1 Elever i komvux Diagram 5. Kursdeltagare i komvux, Diagram 5. Heltidsstuderande i komvux Diagram 5. Andel kursdeltagare som slutfört, avbrutit respektive fortsatt en kurs inom komvux Diagram 5.5 Andel kursdeltagare som slutfört en kurs i komvux på gymnasial nivå med lägst godkänt betyg, Diagram 5.6 Elever i särvux ht 009 ht Diagram 5.7 Elever totalt, nybörjare respektive kursdeltagare Diagram 5.8 Andel kursdeltagare som slutfört, avbrutit respektive fortsatt studier i sfi Diagram 5.9 Andel elever med lägst provbetyget E på nationella slutprov i sfi i kurs B, C och D Diagram 5.10 Elever som började i sfi 011 t.o.m. 01, andel med lägst godkänt betyg fördelat på fullföljd högsta kurs och tidigare utbildningslängd Diagram 5.11 Andel lärare (heltidstjänster) med högskoleexamen med pedagogisk inriktning i komvux, särvux och sfi 009/10 01/ Diagram 6.1 Antal studerande i yrkeshögskolan Diagram 6. Andel examinerade från yrkeshögskolan 01 i arbete året efter avslutad utbildning, fördelat på kön Diagram 6. Andelen studerande som genomfört LIA hos sin nuvarande arbetsgivare Diagram 6. Andel examinerade 010 och 01 i arbete året efter avslutad utbildning vilkas arbete överensstämmer med utbildningen fördelat på kön Diagram 6.5 Studerande i kompletterande utbildningar 01 som till årsskiftet 01/1 fullföljt utbildningen, fördelat på utbildningskategori och kön Diagram 7.1 Lärosätenas intäkter Diagram 7. Antal examina och examinerade personer Diagram 7. Antal in- och utresande studenter läsåren 008/09 01/ Diagram 7. Antal in- och utresande kvinnor och män läsåren 008/09 01/ Diagram 7.5 Etablering på arbetsmarknaden. Kvinnor och män Diagram 7.6 Universitet och högskolors intäkter för forskning Diagram 7.7 Doktorandnybörjare Diagram 7.8 Doktorsexamina Diagram 8.1 Antal vetenskapliga artiklar, som ett mått på vetenskaplig produktivitet i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder Diagram 8. Antal vetenskapliga artiklar i Kina, Japan, Sydkorea och vissa större europeiska länder Diagram 8. Genomsnittligt antal fältnormaliserade citeringar per artikel för de högst citerade länderna inkl. Sverige

21 Diagram 8. Genomsnittligt antal fältnormaliserade citeringar per artikel för de högst citerade länderna inkl. Sverige Diagram 8.5 Genomsnittligt antal fältnormaliserade citeringar för olika vetenskapsområden i Sverige

22

23 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. antar förslaget till lag om ändring i högskolelagen (199:1) (avsnitt.1 och 9.9.6),. bemyndigar regeringen att godkänna ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (avsnitt 9.10.),. bemyndigar regeringen att under 015 besluta om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen och driften av European Spallation Source på sammantaget högst kronor (avsnitt ),. bemyndigar regeringen att på bolagsstämma i European Spallation Source ESS AB rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder till det konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur som avses bedriva den verksamhet som för närvarande bedrivs av bolaget och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla bolaget genom likvidation vid tillfälle som regeringen finner lämpligt (avsnitt ), 5. bemyndigar regeringen att under 015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och under besluta om en årlig medlemsavgift på högst kronor (avsnitt ), 6. bemyndigar regeringen att under 015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa (KIC Healthy living) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och under besluta om en årlig medlemsavgift på högst kronor (avsnitt ), 7. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt ), 8. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 016 (avsnitt ), 9. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 016 (avsnitt ), 10. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget 1:1 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av

24 framtida anslag på högst kronor (avsnitt ), 11. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt ), 1. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 10..1), 1. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 10..), 1. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget : Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 10..), 15. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 10..6), 16. bemyndigar regeringen att under 015 besluta om kapitaltillskott på högst kronor till holdingbolag knutna till universitet (avsnitt 10..1), 17. bemyndigar regeringen att under 015 för anslaget :1 Internationella program besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 10..1), 18. för budgetåret 015 anvisar ramanslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: Anslagsbelopp Anslag 1:1 Statens skolverk 7 5 1: Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten : Sameskolstyrelsen 98 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :6 Särskilda insatser inom skolområdet :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 9 1 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 8 6 1:11 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Statligt stöd till vuxenutbildning :15 Särskilt utbildningsstöd :16 Fler anställda i lågstadiet :17 Skolforskningsinstitutet :1 Universitetskanslersämbetet : Universitets- och högskolerådet

25 : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 50 :1 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :1 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 :16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå :17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå :19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :1 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 05 : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 9 :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 570 :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå :1 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå : Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 05 :9 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå :1 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå : Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 9 :5 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 6 :6 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå :7 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 18 :8 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 5

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 017 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 9 Diagramförteckning... 0 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statens budget för 08 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 0 Diagramförteckning... Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion M177 Motion till riksdagen 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Skolan är en bärande del i Moderaternas

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag... 3. Förslag till lag om

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Vårändringsbudget för 2016

Vårändringsbudget för 2016 Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Vårändringsbudget för 2015

Vårändringsbudget för 2015 Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010 STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2016-03-15 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Riksdagen

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion KD116 Motion till riksdagen 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Kristdemokraterna presenterar i denna motion våra

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2228 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04191/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Utbildningsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12:1 utgiftsområde

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/5539/UH (delvis) U2014/6073, 7554/UH U2014/7521/SAM (delvis) Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2015

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2015/05895/BS (delvis) U2016/00971/UH m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp?

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Karin Hedin Ingegerd Johansson Skolverkets enhet för utbildningsstatistik Statistik om skolan Vad finns det för

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Lärarutbildningen nybörjare och examinerade

Lärarutbildningen nybörjare och examinerade Statistisk analys Thomas Furusten Analysavdelningen 08-563 085 12 thomas.furusten@hsv.se www.hsv.se 2012-02-07 2012/2 Lärarutbildningen nybörjare och examinerade Antalet nybörjare på lärarutbildningen

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 16, som totalt uppgår

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2017-12-07 U2017/04680/BS (delvis) U2017/04865/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/01913,05184/UH U2015/04976/UH(delvis) U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05953/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04190/UH Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Remiss 2017-04-27 U2017/1967/S Utbildningsdepartementet Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Härmed remitteras 2015 års Skolkommissions slutbetänkande Samling

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition inför 2017, utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Sammanfattning av regeringens budgetproposition inför 2017, utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Sid 1 (9) Sammanfattning av regeringens budgetproposition inför 2017, utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition 2017 avseende

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2000 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...15 2 Lagförslag...19 2.1 Förslag till

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

En introduktion till den svenska högskolan

En introduktion till den svenska högskolan En introduktion till den svenska högskolan Högskolans verksamhet omfattar både utbildning och forskning. Högskoleutbildning är både hela utbildningsprogram som kan lägga en grund för yrkeslivet och kortare

Läs mer