Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen"

Transkript

1 Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Aleksandra Sjöstrand Remiss Reg.nr Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Högskoleverket remitterar ett förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen till lärosäten och andra berörda instanser. Remissinstanserna ges härmed tillfälle att senast den 26 november 2010 inkomma med synpunkter på bifogat förslag. Eventuella frågor besvaras av Aleksandra Sjöstrand (tfn: , e-post: Per-Gunnar Rosengren (tfn: , e-post: eller Leif Strandberg (tfn: , e-post: Annika Pontén Avdelningschef Aleksandra Sjöstrand Projektledare Bilagor: Bilaga 1: Förslag till områdesbehörigheter Bilaga 2: Konsekvensutredning Bilaga 3: Sändlista

2 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; beslutade den xx december 2010 Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b och 2 c förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om verkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter dels att rubrikerna till områdesbehörigheterna 1 2, och i bilaga 1, avdelning A, ska ha följande lydelse, dels att områdesbehörighet 6 i bilaga 1, avdelning A, ska ha följande lydelse, dels att det i bilaga 1, avdelning A, ska införas två nya områdesbehörigheter, områdesbehörighet 6 a och områdesbehörighet 6 b, med följande lydelse, dels att rubrikerna till områdesbehörigheterna 1 2, och i bilaga 1, avdelning B, ska ha följande lydelse, dels att områdesbehörighet 6 i bilaga 1, avdelning B, ska ha följande lydelse, dels att det i bilaga 1, avdelning B, ska införas två nya områdesbehörigheter, områdesbehörighet 6 a och områdesbehörighet 6 b, med följande lydelse, dels att områdesbehörighet 17 i bilaga 1, avdelning B, ska ha följande lydelse, dels att bilaga 2 ska ha följande lydelse, dels att bilaga 3 ska ha följande lydelse. Denna författning träder i kraft den 15 januari 2011 och ska tillämpas första gången vid antagningar till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå som börjar efter utgången av juni På Högskoleverkets vägnar LARS HAIKOLA Aleksandra Sjöstrand (Analysavdelningen)

3 Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Teologi Områdesbehörighet Undervisning Områdesbehörighet 6 Behörighetskurser Meritkurser Engelska B Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Naturkunskap A Samhällskunskap A Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5) meritpoäng Mediekommunikation A - en halv (0,5) meritpoäng Människan socialt och kulturellt - en halv (0,5) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5) meritpoäng Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng Skapande verksamhet - en halv (0,5) meritpoäng Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng Områdesbehörighet 6 a Behörighetskurser Meritkurser Engelska B Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) B Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Naturkunskap A Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng Samhällskunskap A Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5) meritpoäng Mediekommunikation A - en halv (0,5) meritpoäng Människan socialt och kulturellt - en halv (0,5) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5) meritpoäng Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng Skapande verksamhet - en halv (0,5) meritpoäng Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng Områdesbehörighet 6 b Behörighetskurser Meritkurser

4 Engelska B Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Samhällskunskap A Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5) meritpoäng Mediekommunikation A - en halv (0,5) meritpoäng Människan socialt och kulturellt - en halv (0,5) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5) meritpoäng Psykologi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng Samhällskunskap B - en halv (0,5) meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) Skapande verksamhet - en halv (0,5) meritpoäng Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer - en halv (0,5) meritpoäng Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på vilket undervisningsämne den sökande valt. Behörighetskurser Undervisningsämne Bild Bild Bild och form, grundkurs Form eller motsvarande kunskaper Biologi B Biologi Kemi A C Dans och gestaltning C Dans Dansträning eller motsvarande kunskaper Historia A Filosofi Juridik Religionskunskap Historia B Historia Fysik B Fysik D Teknik (gymnasieskola) C Företagsekonomi B Geografi Naturkunskap B Teknik (grundskola) Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A + B Grekiska B Grekiska Idrott och hälsa B Idrott och hälsa B Naturkunskap B Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A + B

5 Biologi A Kemi Kemi B D Latin B Latin D Aktuellt språk Steg 3 Moderna språk Modersmål B Modersmål eller motsvarande kunskaper Ensemble A Musik Gehörs- och musiklära A Instrument/sång, nivå 3 Körsång A eller motsvarande kunskaper C Naturkunskap Naturkunskap B Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A + B B Psykologi B Samhällskunskap Samhällskunskap B Hantverksteknik F, Slöjd, inriktning Textil specialisering textilteknik eller Textil - sömnad - vävning eller motsvarande kunskaper Hantverksteknik F, Slöjd, inriktning Trä- och metall specialisering Trä- och metallteknik eller motsvarande kunskaper Röst och rörelse Teater Scenisk gestaltning C eller motsvarande kunskaper Teckenspråk för hörande Teckenspråk steg 3 Fysik//Teknik Områdesbehörighet Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi Områdesbehörighet Omsorg/Vård Områdesbehörighet

6 Avdelning B Bilaga 1 Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer Kurser på program i Ämnen på linje i Etappindelade ämnen gymnasieskolan och gymnasieskolan på gymnasieskolnivå inom gymnasial vuxenut- inom den kommunala bildning och statliga vuxenutbildningen Humaniora/Juridik/Teologi Områdesbehörighet Undervisning Områdesbehörighet 6 Engelska B Engelska tre årskurser Engelska etapp 3 Naturkunskap A HSEN eller två års- Naturkunskap etapp 3 Samhällskunskap A kurser HHe (alternativt Fysik etapp 3, Naturkunskap två årskurser Kemi etapp 3 och HSSoKoEp (alternativt Biologi etapp 2) Fysik tre årskurser NT, Samhällskunskap Kemi tre årskurser N etapp 2 eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Områdesbehörighet 6 a Engelska B Engelska tre årskurser Engelska etapp 3 B HSEN eller två årskur- etapp 2 Naturkunskap A ser HHe Naturkunskap etapp 3 Samhällskunskap A en årskurs (alternativt Fysik etapp 3, HSENTTe eller två Kemi etapp 3 och årskurser MuSoEkDu Biologi etapp 2) Naturkunskap två årskurser Samhällskunskap etapp HSSoKoEp (alternativt 2 Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

7 Områdesbehörighet 6 b Engelska B Engelska tre årskurser Engelska etapp 3 Samhällskunskap A HSEN eller två årskur- Samhällskunskap etapp ser HHe 2 Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på vilket undervisningsämne den sökande valt. Bild Bild och form, grundkurs Form Biologi B Kemi A C Dans och gestaltning C Dansträning Historia A Historia B Fysik B D C Bild två årskurser Ep Biologi två årskurser N Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe tre årskurser SENT eller två årskurser Te Dans och teater två årskurser Ep Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ET N (med alternativt ämne) MuSoEp Historia tre årskurser HSN Fysik tre årskurser NT tre årskurser NT tre årskurser SENT etapp 3 Historia etapp 3 Fysik etapp 4 etapp 4 etapp 3 Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Biologi etapp 2 Kemi etapp 3 Bild Biologi Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Historia etapp 2 Dans Undervisningsämnena Filosofi, Juridik och Religionskunskap Historia Fysik Teknik (gymnasieskola)

8 B Naturkunskap B Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B Grekiska B Idrott och hälsa B B Naturkunskap B Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B Biologi A Kemi B D Latin B D eller två årskurser Te en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Grekiska en årskurs H Idrott tre årskurser HSENT eller Idrott två årskurser tvåårig linje en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Biologi två årskurser N Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe tre årskurser NT Latin två årskurser H tre årskurser NT etapp 2 Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) Grekiska Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen etapp 2 Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) Biologi etapp 2 Kemi etapp 3 etapp 4 Latin etapp 4 Företagsekonomi Geografi Teknik (grundskola) Grekiska Idrott och hälsa Kemi Latin

9 Ensemble A Gehörs- och musiklära A Instrument/sång, nivå 3 Körsång A C Naturkunskap B Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B B B Samhällskunskap B Hantverksteknik F, specialisering textilteknik eller Textil - sömnad - vävning Hantverksteknik F, specialisering Trä- och metallteknik Röst och rörelse Scenisk gestaltning C Teckenspråk för hörande Ensemble två årskurser Mu Allmän musiklära två årskurser Mu Instrument/sång två årskurser Mu Körsång två årskurser Mu tre årskurser SENT eller två årskurser Te Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Samhällskunskap tre årskurser HSN Mjuk slöjd två årskurser Ep Hård slöjd två årskurser Ep Dans och teater två årskurser Ep Behörighetskravet kunde inte etapp 3 Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) etapp 2 etapp 2 Samhällskunskap etapp 3 Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Modersmål B Hemspråk Hemspråk Modersmål Behörighetskraven kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Musik Naturkunskap Psykologi Samhällsk unskap Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Behörighetskravet kunde Slöjd, inriktning Textil Slöjd, inriktning Trä- och metall Teater

10 Steg 3 uppfyllas inom ämnen på linje i gymnasieskolan inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Teckenspråk Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi Områdesbehörighet Omsorg/Vård Områdesbehörighet Områdesbehörighet 17 Idrott och hälsa A Idrott tre årskurser Kravet på idrott kunde B HSENT eller två års- inte uppfyllas inom Naturkunskap B kurser från tvåårig vuxenutbildning (alternativt Fysik kurs linje etapp 2 A, Kemi kurs A och en årskurs Naturkunskap etapp 3 Biologi kurs A) HSENTTe eller två (alternativt Fysik etapp Samhällskunskap A årskurser MuSoEkDu 3, Kemi etapp 3 Naturkunskap två och Biologi etapp 2) årskurser HSSoKoEp Samhällskunskap (alternativt Fysik tre etapp 2 årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje

11 Bilaga 2 Områdesbehörigheter Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med vissa kurser i gymnasieskolan Gäller för den som påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes hösten 2000 eller gymnasial vuxenutbildning enligt de kursplaner som infördes den 1 juli kurs B Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Växelström trefas Fysik kurs A Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Elektronik grundkurs alternativt Ellära för flygmekaniker A, Ellära för flygmekaniker B samt Flygelektronik Kemi kurs A Industriprogrammet med kurserna Kemi process A och Kemi - Process B eller Energiprogrammet med kursen Energi B Biologi kurs A och Biologi kurs B Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp samt Mikrobiologi och Genetik Naturkunskap kurs A och Naturkun- Naturbruksprogrammet med kurseskap kurs B rna Ekologi, Växt- och djurliv samt Kretslopp eller Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård och omsorgsarbete eller Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik

12 Bilaga 3 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan 2 (examensordningen) till högskoleförordningen (1993:100) och bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet Utbildning som leder till läkarexamen: områdesbehörighet 13 Utbildning som leder till förskollärarexamen och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem: områdesbehörighet 6 Utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6: områdesbehörighet 6 a Utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: områdesbehörighet 6 b Utbildning som leder till optikerexamen: områdesbehörighet

13 PM Enligt sändlista Aleksandra Sjöstrand Analysavdelningen Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen en konsekvensutredning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet, innan beslut om föreskrifter fattas, utreda föreskrifternas kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning. Bakgrund Riksdagen beslutade den 28 april 2010 att lärarutbildningen ska förändras i enlighet med förslagen i regeringens proposition Bäst i klassen - en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89, 2009/10:UbU16, rskr 2009/10:248). Dagens sammanhållna lärarexamen ersätts därmed av fyra nya yrkesexamina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. De nya utbildningarna kommer att starta höstterminen Högskoleverket ska ta fram särskilda behörighetskrav för tillträde till de nya lärarutbildningarna. Till förskollärar-, grundlärar-, ämneslärarutbildningen enligt verkets bemyndiganden i högskoleförordningen (7 kap. 9a och 10a ) och till yrkeslärarutbildningen enligt uppdrag från regeringen (U2010/2877/UH). Enligt reglerna i högskoleförordningen ska Högskoleverket fastställa vilka områdesbehörigheter som ska finnas och vilka behörighets- och områdeskurser som ska ingå i respektive områdesbehörighet. Högskoleverket ska även fastställa vilken områdesbehörighet som ska gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till yrkesexamen. Högskolan får bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för övriga utbildningar. Enligt det ovannämnda uppdraget från regeringen ska Högskoleverket utarbeta förslag till särskilda behörighetskrav i fråga om yrkeskunskaper för respektive undervisningsämne för tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Regeringen avser att i förordning reglera de särskilda behörighetskraven till utbildning som leder fram till yrkeslärarexamen. Högskoleverkets uppgift med att ta fram särskilda behörighetskrav för de nya lärarutbildningarna består alltså av två delar. Dels ska verket ta fram områdesbehörigheter för förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen, dels utarbeta förslag till särskilda behörighetskrav för yrkeslärarutbildningen. Arbetet med de båda delarna pågår var för sig.

14 Det bifogade förslaget är ett förslag till de områdesbehörigheter avsedda för förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen. I sitt arbete har Högskoleverket inhämtat synpunkter från representanter för lärarutbildningarna. Verket har även beaktat de faktiska krav på särskild behörighet som ställs vid antagningen genom att inhämta information från utbildningarnas webbplatser. Utgångspunkter Utgångspunkterna för Högskoleverkets arbete med områdesbehörigheter har varit högskoleförordningens bestämmelser om att godkända betyg i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik krävs för grundläggande behörighet och att de krav som ställs på särskild behörighet ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. De kurser (behörighetskurser och områdeskurser) som ingår i de föreslagna områdesbehörigheterna utgår från nuvarande gymnasieskola och från examensbeskrivningarna för de nya lärarexamina. De nya lärarområdesbehörigheterna kommer att tillämpas för första gången vid höstantagningen Ny gymnasieskola börjar tillämpas för elever som börjar hösten 2011, vilket innebär att nya områdesbehörigheter anpassade till Gymnasieskola 2011 ska tas fram. Högskoleverket kommer att återkomma om dessa områdesbehörigheter i början av Konsekvenser av Högskoleverkets förslag Lärarutbildningen är en mycket flexibel utbildning som innehåller många olika kombinationsmöjligheter vad gäller inriktningar och ämnen, vilket gör att de krav på förkunskaper som ställs vid antagning till olika lärarutbildningar är mycket varierande. I det nuvarande områdesbehörighetssystemet finns det sex områdesbehörigheter avsedda för lärarutbildningen, vilket är många fler än vad som gäller för andra utbildningar. En av dessa områdesbehörigheter (områdesbehörighet 6) är avsedd för undervisningsområdet. Behörighetskraven i denna områdesbehörighet motsvarar de krav som många lärarinriktningar ställer i dag. Utöver denna områdesbehörighet finns det alltså ytterligare fem områdesbehörigheter, knutna till olika ämnesområden. Dessa områdesbehörigheter delas med andra utbildningar som leder till en yrkesexamen. Exempelvis är områdesbehörighet 1 avsedd både för juristutbildningen och för lärarutbildningen och områdesbehörighet 17 både för sjukgymnastutbildningen och för lärarutbildningen. Enligt det bifogade förslaget skapas ett områdesbehörighetssystem där de nya lärarutbildningarna (förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen) får egna områdesbehörigheter med samma områdeskurser som är särskilt relevanta för just lärarutbildningen. Lärarområdesbehörigheterna får därmed en enhetlig struktur och blir enklare att hitta för presumtiva lärarstudenter. 2(4)

15 Lärosätena kommer även fortsättningsvis att ha möjlighet att hos Högskoleverket ansöka om att få ställa andra krav än de som anges i områdesbehörigheterna. De kommer även att ha rätt att besluta om undantag från kraven om det finns särskilda skäl för det. De särskilda behörighetskraven för vissa undervisningsämnen För undervisningsämnena Bild, Dans, Musik och Teater i områdesbehörigheten 6 b föreslås kurser i de relevanta inriktningarna på Estetiska programmet och för undervisningsämnet Slöjd olika specialiseringar i kursen Hantverksteknik F som särskilda behörighetskrav. I dag har vissa lärarutbildningar med inriktningar mot estetiska ämnen eller slöjd tillstånd från Högskoleverket att använda andra krav än i områdesbehörigheterna, oftast ett arbetsprov. Som påpekats tidigare kommer det att vara möjligt även i fortsättningen att ansöka om att få ställa andra krav om man anser att de föreslagna behörighetskraven inte är tillräckliga eller relevanta. Krav på svenska som särskild behörighet Under arbetet med att ta fram de nya områdesbehörigheterna har framförts att Svenska B alternativt Svenska som andra språk B bör ingå i områdesbehörigheterna som särskilt behörighetskrav. Skälet till detta är att det kan finnas sökande som saknar godkända betyg i svenska, eftersom det av övergångsbestämmelser till högskoleförordningen (SFS 2006: 1054 p. 4) framgår att den som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven på grundläggande behörighet även därefter anses ha grundläggande behörighet. I de äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet finns inget krav på godkänt betyg i de nämnda kurserna. För de sökande som uppfyller kraven på grundläggande behörighet efter den 1 januari 2010 är önskemål redan tillgodosett då krav på godkänt betyg i dessa kurser ingår i den grundläggande behörigheten. När det gäller sökande som uppfyller kraven på grundläggande behörighet enligt de äldre reglerna har regeringen alltså beslutat att dessa även framöver kommer att ha grundläggande behörighet. Enligt Högskoleverkets mening kan verket inte besluta om föreskrifter som syftar till att ställa högre krav på dessa sökande än vad som framgår av övergångsbestämmelserna i högskoleförordningen. Krav på Svenska B alternativt Svenska som andraspråk B ställs därför inte i de föreslagna områdesbehörigheterna. Områdesbehörighet för utbildning som leder till ämneslärarexamen För ämneslärarutbildningen föreslås en flexibel områdesbehörighet (områdesbehörighet 6 b) bestående av behörighetskraven Engelska B och Samhällskunskap A som alla sökande ska uppfylla samt ytterligare krav som varierar beroende på vilket ämne man söker till. Högskoleverkets förslag bygger på att man kommer att söka till ett ämne. Det ämne/de ämnen som det först valda ämnet kan kombineras med kommer att väljas under utbildningens gång. Det innebär att lärosätena kommer att behöva informera de sökande om 3(4)

16 att ytterligare krav kommer att ställas beroende på vilket ämne eller vilka ämnen man väljer att läsa. Skärpning av behörighetskraven Högskoleverkets förslag innebär en viss skärpning av behörighetskraven. Exempelvis föreslås Historia B som behörighetskrav för undervisningsämnet Historia och Samhällskunskap B för undervisningsämnet Samhällskunskap. I detta sammanhang vill Högskoleverket påpeka att Samhällskunskap B inte kommer att kunna ge meritpoäng om kursen krävs för behörighet. Ekonomiska konsekvenser Regeringen har fattat beslut om att dagens sammanhållna lärarexamen ska ersättas av fyra nya yrkesexamina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Detta innebär att områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen ska tas fram. Ändringarna i behörighetsreglerna innebär att lärosätena måste göra ändringar i sina lokala regler om tillträde samt i informationsmaterial. Detta kommer att medföra vissa kostnader för lärosätena. Högskoleverkets föreskrifter torde inte medföra andra kostnader än de som följer av regeringens beslut. 4(4)

17 Sändlista Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet (universitet) Kungl. Tekniska högskolan (universitet) Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Sveriges lantbruksuniversitet Blekinge tekniska högskola Dans- och cirkushögskolan Dramatiska institutet Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst

18 Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mälardalens högskola Operahögskolan i Stockholm Södertörns högskola Teaterhögskolan i Stockholm Chalmers tekniska högskola Högskolan i Jönköping Verket för högskoleservice Statens Skolverk Folkbildningsrådet Skolinspektionen Sveriges Förenade Studentkårer Sveriges Kommuner och Landsting Lärarnas Riksförbund Lärarförbundet

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; beslutade den xx december 2010 Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Bilaga 1 Avdelning A Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; HSVFS 2011:11 Utkom från trycket den 28 december

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 HSVFS 007: Högskoleverkets föreskrifter Utkom från trycket om områdesbehörigheter; den 00 oooo 007 beslutade den 1 december 007. Högskoleverket föreskriver

Läs mer

Områdesbehörighet och meritpoäng

Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 10 11 Utkom från trycket den 28 december 2011 Författningar, allmänna råd 10 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter; UHRfs 2014:2 Utkom från

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter; UHRFS 2013:2 Utkom från trycket den 13 maj 2013 beslutade den 17

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 Innehållsförteckning Utkom från trycket den 28 december 2007 hsvfs 2007 Nr 8 9 Författningar, allmänna råd 8 Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet)

Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet) Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet) vdelning vdelning B vdelning C vdelning D För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Tabell för områdesbehörigheter

Tabell för områdesbehörigheter sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESUR- SER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen vdelning 1 2 3 Civilekonomexamen

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Tillträdesregler 2012-03-20

Tillträdesregler 2012-03-20 Tillträdesregler 2012-03-20 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008-25:4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov

Läs mer

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Rapport 2006:21 R Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Förslag till regler för att sökande med äldre betyg ska kunna tillgodoräkna sig meritpoäng

Förslag till regler för att sökande med äldre betyg ska kunna tillgodoräkna sig meritpoäng Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar Rosengren 08-563 088 16 per-gunnar.rosengren@hsv.se

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:666 Utkom från trycket den 17 juli 2007 utfärdad den 28 juni 2007. Regeringen

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012.

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012. Extra försättsblad med kodnummer. Studenten fyller i sitt namn och personnummer. Detta blad rivs loss av skrivvakten då studenten lämnar in skrivningen. Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Förslag Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; beslutade den Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 5 andra stycket, 7 kap.

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Ansökan om andra krav för yrkeslärarutbildningen vid Göteborgs universitet

Ansökan om andra krav för yrkeslärarutbildningen vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar Rosengren 08-563

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009.

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkäten delades ut och samlades in av studiefaddrarna tors vecka 1 alt tis v 2. 266 studenter (av ca 330) svarade på enkäten. Syftet

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Uppdraget om meritpoäng för sökande med äldre betyg

Uppdraget om meritpoäng för sökande med äldre betyg Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar Rosengren

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:694 Utkom från trycket den 9 juli 2013 utfärdad den 27 juni

Läs mer

Förändring av utbildningsplanen på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet

Förändring av utbildningsplanen på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet Karolinska institutet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-06-07

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Inriktning: Fritid

BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Inriktning: Fritid BARN- & FRITIDSPROGRAMMET Inriktning: Fritid KARAKTÄRSÄMNEN 700 Arbetsmiljö & Säkerhet 50 50 Arbetssätt & Lärande 50 50 Barn-, Kultur- & Fritidsverksamhet inkl APU 100 100 Datorkunskap 50 50 Fritidskunskap

Läs mer

Högskoleverket har anmodats att yttra sig över ovan rubricerad promemoria.

Högskoleverket har anmodats att yttra sig över ovan rubricerad promemoria. Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2016-2017 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. Wasaskolan är en kommunal gymnasieskola

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen Linnéuniversitetet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Peter Green 08-563 086 07 peter.green@hsv.se

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Utkom från trycket den 30 november 2012 beslutade

Läs mer

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning Arbetsmaterial inför gällande Nämnden för lärarutbildning senaste versionen finns på Medarbetare, Lärarutbildningens kansli Byggnad Kalmar Byggnad Växjö Lärarutbildningens kansli Storken M Helårsstudenter

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 p vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 p vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-4700365 BESLUT 2015-02-18 Reg. Nr. 411-19963-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer:

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:23 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Biologi.doc Här

Läs mer