Högskoleverkets författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleverkets författningssamling"

Transkript

1 Högskoleverkets författningssamling ISSN Innehållsförteckning Utkom från trycket den 28 december 2007 hsvfs 2007 Nr 8 9 Författningar, allmänna råd 8 Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter 9 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval Denna utgivning av HSVFS omfattar material som t.o.m. den 10 december 2007 inkommit till Högskoleverket. 1

2

3 Högskoleverkets författningssamling ISSN Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter; beslutade den 11 december 2007 hsvfs 2007:8 Utkom från trycket den 28 december 2007 Högskoleverket föreskriver följande med stöd av 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b och 2 c förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. 1 Av 7 kap. 9 högskoleförordningen (1993:100) framgår att områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser. Av högskoleförordningen framgår också att områdesbehörigheterna gäller för utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Områdesbehörigheterna som gäller framgår av bilaga 1. För utbildning i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som påbörjats efter den 1 juli 2000 respektive den 1 juli 2001, anges de områdesbehörigheter som gäller i bilaga 1, avdelning A. I bilaga 1, avdelning B, anges de områdesbehörigheter som gäller äldre gymnasieformer. Den sökande ska ha fått lägst betyget godkänd på de kurser på gymnasieskolans program och inom gymnasial vuxenutbildning som anges i områdesbehörigheterna. I ämnen och etappindelade ämnen i äldre gymnasieformer ska den sökande ha fått lägst betyget 3. 2 I bilaga 2 anges de kurser på program i gymnasieskolan som under angivna förutsättningar får ersätta vissa av kurserna i områdesbehörigheterna. 3 I bilaga 3 anges vilken områdesbehörighet som gäller för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan 2 (examensordningen) till högskoleförordningen (1993:100) och i bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid antagning till högskoleutbildning som börjar efter utgången av juni Genom författningen upphävs verkets föreskrifter (HSVFS 1996:21) om standardbehörigheter. De äldre föreskrifterna tillämpas fortfarande vid antagning till utbildning som börjar före utgången av juni

4 På Högskoleverkets vägnar ANDERS FLODSTRÖM Aleksandra Sjöstrand (Utredningsavdelningen) 4

5 Avdelning A hsvfs 2007:8 Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Områdesbehörighet 1 Behörighetskurser Historia A Samhällskunskap A Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) Filosofi A - en fjärdedels (0,25) Historia B - en halv (0,5) Historia C - en halv (0,5) Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5) Latin A - en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5) Psykologi A - en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B - en halv (0,5) Religionskunskap B - en fjärdedels (0,25) Rättskunskap - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) 5

6 Områdesbehörighet 2 Behörighetskurser Aktuellt språk Steg 3 Engelska B Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Affärskommunikation engelska - en fjärdedels (0,25) Affärskommunikation moderna språk - en fjärdedels (0,25) Grekiska A - en halv (0,5) Latin A - en halv (0,5) Litteratur och litteraturvetenskap - en fjärdedels (0,25) Modersmål B - en halv (0,5) (om annat språk än det som har tagits i anspråk för ovan) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) Teckenspråk för hörande, steg 1 - en halv (0,5) 6

7 Arkitektur/Naturresurser Områdesbehörighet 3 Behörighetskurser Matematik C Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A+ Kemi A+ Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form, fördjupning - en halv (0.5) Biologi B - en fjärdedels (0,25) Fysik B - en halv (0,5) Företagsekonomi B - en halv (0,5) Geografi B - en fjärdedels (0,25) Hållbart samhällsbyggande - en halv (0,5) Kemi B - en halv (0,5) Konstruktion A - en halv (0,5) Miljökunskap - en halv (0,5) Naturbruket och miljön - en halv (0,5) Samhällskunskap B - en halv (0,5) Småföretagande A - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) 7

8 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Områdesbehörighet 4 Behörighetskurser Engelska B Matematik C Samhällskunskap A Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Företagsekonomi B - en halv (0,5) Marknadsföring - en halv (0,5) Mediekommunikation C - en halv (0,5) Praktisk marknadsföring B - en halv (0,5) Redovisning och beskattning - en halv (0,5) Rättskunskap - en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B - en halv (0,5) Småföretagande A - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) Teknikutveckling och företagande - en halv (0,5) 8

9 Områdesbehörighet 5 Behörighetskurser Matematik B Samhällskunskap A Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi A - en halv (0,5) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) Filosofi A - en fjärdedels (0,25) Människan socialt och kulturellt - en halv (0,5) Människor i behov av stöd - en halv (0,5) Naturkunskap B - en halv (0,5) Omvårdnad - en halv (0,5) Psykiatri - en halv (0,5) Psykologi A - en fjärdedels (0,25) Psykologi B - en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B - en halv (0,5) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) 9

10 Samhällsvetenskap/Undervisning Områdesbehörighet 6 Behörighetskurser Engelska B Samhällskunskap A Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Skapande verksamhet - en halv (0,5) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) Filosofi A - en fjärdedels (0,25) Kultur- och idéhistoria - en halv (0,5) Mediekommunikation A - en halv (0,5) Människan socialt och kulturellt - en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5) Psykologi A - en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B - en halv (0,5) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) Virtuella miljöer - en halv (0,5) 10

11 Fysik/Matematik/Teknik Områdesbehörighet 7 Behörighetskurser Matematik B Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Fartygsbefäl - en halv (0,5) Fysik A - en halv (0,5) Kemi A - en halv (0,5) Maskinbefäl - en halv (0,5) Naturkunskap B - en halv (0,5) Miljö och säkerhet - en halv (0,5) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) 11

12 Områdesbehörighet 8 Behörighetskurser Fysik B Kemi A Matematik D Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi A - en halv (0,5) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) CAD-teknik A - en fjärdedels (0,25) Datorkommunikation - en halv (0,5) Fordonsvård och service - en halv (0,5) Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) Hus- och anläggningsbyggnad - en halv (0,5) Kemi B - en halv (0,5) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Konstruktion A - en halv (0,5) Kvalitetsteknik - en fjärdedels (0,25) Medicinsk elektronik - en fjärdedels (0,25) Programmering B - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) Teknikutveckling och företagande - en halv (0,5) Virtuella miljöer - en halv (0,5) 12

13 Områdesbehörighet 9 Behörighetskurser Fysik B Kemi A Matematik E Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi A - en halv (0,5) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) CAD-teknik A - en fjärdedels (0,25) Datorkommunikation - en halv (0,5) Fordonsvård och service - en halv (0,5) Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) Hus- och anläggningsbyggnad - en halv (0,5) Kemi B - en halv (0,5) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Konstruktion A - en halv (0,5) Kvalitetsteknik - en fjärdedels (0,25) Medicinsk elektronik - en fjärdedels (0,25) Programmering B - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) Teknikutveckling och företagande - en halv (0,5) Virtuella miljöer - en halv (0,5) 13

14 Områdesbehörighet 10 Behörighetskurser Biologi A Fysik B Kemi B Matematik E Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi B - en fjärdedels (0,25) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) CAD-teknik A - en fjärdedels (0,25) Datorkommunikation - en halv (0,5) Fordonsvård och service en halv (0,5) Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) Hus- och anläggningsbyggnad en halv (0,5) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Konstruktion A - en halv (0,5) Kvalitetsteknik - en fjärdedels (0,25) Medicinsk elektronik - en fjärdedels (0,25) Programmering B - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) Teknikutveckling och företagande - en halv (0,5) Virtuella miljöer - en halv (0,5) 14

15 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/ Odontologi/Undervisning Områdesbehörighet 11 Behörighetskurser Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) Fysik B - en halv (0,5) Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Omvårdnad - en halv (0,5) Psykologi A - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) Områdesbehörighet 12 Behörighetskurser Biologi B Fysik A Kemi B Matematik C Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) Fysik B - en halv (0,5) Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Omvårdnad - en halv (0,5) Psykologi A - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) 15

16 Områdesbehörighet 13 Behörighetskurser Biologi B Fysik B Kemi B Matematik D Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) Djursjukvård - en halv (0,5) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) Hälsopedagogik - en fjärdedels (0,25) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Omvårdnad - en halv (0,5) Psykologi A - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) 16 Områdesbehörighet 14 Behörighetskurser Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Arbetsliv naturbruk - en halv (0,5) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) Fysik B - en halv (0,5) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Miljökunskap - en halv (0,5) Miljöteknik - en fjärdedels Naturbruket och miljön - en halv (0,5) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25)

17 Områdesbehörighet 15 Behörighetskurser Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A+ Kemi A+ Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Arbetsliv naturbruk - en halv (0,5) Arbetsmiljö och säkerhet - en fjärdedels (0,25) Basmaskin körning - en fjärdedels (0,25) Biologi B - en fjärdedels (0,25) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) Djurkunskap - en fjärdedels (0,25) Djursjukvård - en halv (0,5) Fysik B - en halv (0,5) Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) Kemi B - en halv (0,5) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Naturbruket och miljön - en halv (0,5) Projekt och företagande - en fjärdedels (0,25) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) 17

18 Omsorg/Undervisning/Vård Områdesbehörighet 16 Behörighetskurser Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A+ Kemi A+ Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form, fördjupning - en halv (0,5) Biologi B - en fjärdedels (0,25) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) Fysik B - en halv (0,5) Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) Hälsopedagogik - en fjärdedels (0,25) Kemi B - en halv (0,5) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi A - en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B - en halv (0,5) Social omsorg - en halv (0,5) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) 18

19 Områdesbehörighet 17 Behörighetskurser Idrott och hälsa A Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A+ Kemi A+ Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen (1993:100) Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi B - en fjärdedels (0,25) Biologi breddning - en fjärdedels (0,25) Etik och livsfrågor - en halv (0,5) Fysik B - en halv (0,5) Fysik breddning - en fjärdedels (0,25) Hälsopedagogik - en fjärdedels (0,25) Idrott och hälsa B - en fjärdedels (0,25) Kemi B - en halv (0,5) Kemi breddning - en fjärdedels (0,25) Pedagogiskt ledarskap - en halv (0,5) Psykologi A - en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B - en halv (0,5) Specialidrott A - en halv (0,5) Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation - en halv (0,5) 19

20 Avdelning B Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer Kurser på program i Ämnen på linje i gymnasieskolan och gymnasieskolan inom gymnasial vuxenutbildning Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Områdesbehörighet 1 Historia A Samhällskunskap A Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ET N (med alternativt ämne) MuSoEp Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Etappindelade ämnen på gymnasieskolnivå inom den kommunala och statliga vuxenutbildningen Historia etapp 2 Samhällskunskap etapp 2 Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk steg 3, lägst C-språk kurs B Engelska B Aktuellt språk två årskurser B-språk eller tre årskurser C-språk Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe Aktuellt språk etapp 3 Engelska etapp 3 Arkitektur/Naturresurser Områdesbehörighet 3 Matematik C Naturkunskap B (alternativt Fysik kurs A, Kemi kurs A och Biologi kurs A) Samhällskunskap A Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Matematik etapp 3 Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) Samhällskunskap etapp 2 20

21 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Områdesbehörighet 4 Engelska B Matematik C Samhällskunskap A Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Engelska etapp 3 Matematik etapp 3 Samhällskunskap etapp 2 Områdesbehörighet 5 Matematik B Samhällskunskap A Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Samhällsvetenskap/Undervisning Områdesbehörighet 6 Engelska B Samhällskunskap A Fysik/Matematik/Teknik Områdesbehörighet 7 Matematik B Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Matematik etapp 2 Samhällskunskap etapp 2 Engelska etapp 3 Samhällskunskap etapp 2 Matematik etapp 2 21

22 Områdesbehörighet 8 Fysik B Kemi A Matematik D Områdesbehörighet 9 Fysik B Kemi A Matematik E Områdesbehörighet 10 Biologi A Fysik B Kemi B Matematik E Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Biologi etapp 2 Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Farmaci/ Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/ Odontologi/Undervisning Områdesbehörighet 11 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D Områdesbehörighet 12 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik C Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te Biologi etapp 2 Fysik etapp 3 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Biologi etapp 2 Fysik etapp 3 Kemi etapp 3 Matematik etapp 3 22

23 Områdesbehörighet 13 Biologi B Fysik B Kemi B Matematik D Områdesbehörighet 14 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D Områdesbehörighet 15 Matematik B Naturkunskap B (alternativt Fysik kurs A, Kemi kurs A och Biologi kurs A) Samhällskunskap A Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller två årskurser TeKe Matematik tre årskurser NT Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Biologi etapp 2 Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Biologi etapp 2 Fysik etapp 3 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) Samhällskunskap etapp 2 23

24 Omsorg/Undervisning/Vård Områdesbehörighet 16 Matematik B Naturkunskap B (alternativt Fysik kurs A, Kemi kurs A och Biologi kurs A) Samhällskunskap A Områdesbehörighet 17 Idrott och hälsa A Matematik B Naturkunskap B (alternativt Fysik kurs A, Kemi kurs A och Biologi kurs A) Samhällskunskap A Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Idrott tre årskurser HSENT eller två årskurser från tvåårig linje Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp (alternativt Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) Samhällskunskap etapp 2 Kravet på idrott kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildning Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 (alternativt Fysik etapp 3 och Biologi etapp 2) Samhällskunskap etapp 2 24

25 Områdesbehörigheter Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med vissa kurser i gymnasieskolan hsvfs 2007:8 Bilaga 2 Gäller för den som påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som tillämpades för dem som påbörjade gymnasiala studier under perioden hösten 1992 hösten För gymnasial vuxenutbildning gäller perioden hösten 1992 hösten Kurs eller kurser Program Biologi kurs A och kurs B eller Naturbruksprogrammet med Naturkunskap kurs B kurserna Ekologi, Kretslopp i mark, vatten och luft, Miljö- och naturvård, Mikrobiologi och genteknik samt Växt- och djurliv Matematik Kurs B eller Kemi kurs A Industriprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas, Elektronik grundkurs, Kemi process A, Kemiprocess B, Massa- och pappersteknikgrundkurs samt Miljö process Matematik kurs B eller Fysik kurs A Elprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik grundkurs Matematik kurs B Energiprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik grundkurs Matematik kurs B Fordonsprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik grundkurs Fysik kurs A Fordonsprogrammet gren Flygteknik med kurserna Likström och 1-fas växelström, Elektronik grundkurs, Flygavionik, Flygavionik service och underhåll, Flyginstrument, Flygteknik grundkurs, Flygteknik och helikopterservice och underhåll samt Flygsystemteknik Naturkunskap kurs A+B Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A, Medicinsk grundkurs B, Omvårdnad A och Omvårdnad B 25

26 Gäller för den som påbörjat gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes hösten 2000 eller gymnasial vuxenutbildning enligt de kursplaner som infördes den 1 juli Matematik kurs B Fysik kurs A Kemi kurs A Biologi kurs A och Biologi kurs B Naturkunskap Kurs A och Naturkunskap kurs B Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Elektronik grundkurs Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Elektronik grundkurs Industriprogrammet med kurserna Kemi process A och Kemi - Process B eller Energiprogrammet med kursen Energi B Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp samt Mikrobiologi och Genetik Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv samt Kretslopp eller Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård och omsorgsarbete eller Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik 26

27 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan 2 (examensordningen) till högskoleförordningen (1993:100) och bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet Utbildning som leder till agronomexamen: områdesbehörighet 3, 14 Utbildning som leder till apotekarexamen: områdesbehörighet 13 Utbildning som leder till arbetsterapeutexamen: områdesbehörighet 16 Utbildning som leder till arkitektexamen: områdesbehörighet 3 Utbildning som leder till audionomexamen: områdesbehörighet 16 Utbildning som leder till biomedicinsk analytikerexamen: områdesbehörighet 12 Utbildning som leder till brandingenjörsexamen: områdesbehörighet 9 Utbildning som leder till civilekonomexamen: områdesbehörighet 4 Utbildning som leder till civilingenjörsexamen: områdesbehörighet 9, 10 Utbildning som leder till dietistexamen: områdesbehörighet 16 Utbildning som leder till djursjukvårdarexamen: områdesbehörighet 15 Utbildning som leder till hippologexamen: områdesbehörighet 15 Utbildning som leder till hortonomexamen: områdesbehörighet 14 Utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen: områdesbehörighet 8 Utbildning som leder till juristexamen: områdesbehörighet 1 Utbildning som leder till jägmästarexamen: områdesbehörighet 14 Utbildning som leder till landskapsarkitektexamen: områdesbehörighet 3, 14 Utbildning som leder till landskapsingenjörsexamen: områdesbehörighet 15 Utbildning som leder till lantmästarexamen: områdesbehörighet 15 Utbildning som leder till logopedexamen: områdesbehörighet 16 Utbildning som leder till läkarexamen: områdesbehörighet 13 Utbildning som leder till lärarexamen: områdesbehörighet 1, 2, 6, 13, 16, 17 Utbildning som leder till optikerexamen: områdesbehörighet 13 Utbildning som leder till ortopedingenjörsexamen: områdesbehörighet 8 Utbildning som leder till psykologexamen: områdesbehörighet 5 hsvfs 2007:8 Bilaga 3 27

28 Utbildning som leder till receptarieexamen: områdesbehörighet 11 Utbildning som leder till röntgensjuksköterskeexamen: områdesbehörighet 16 Utbildning som leder till sjukgymnastexamen: områdesbehörighet 17 Utbildning som leder till sjukhusfysikerexamen: områdesbehörighet 10 Utbildning som leder till sjuksköterskeexamen: områdesbehörighet 16 Utbildning som leder till sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen: områdesbehörighet 7 Utbildning som leder till sjökaptens- och styrmansexamen: områdesbehörighet 7 Utbildning som leder till skogsmästarexamen: områdesbehörighet 15 Utbildning som leder till skogsteknikerexamen: områdesbehörighet 15 Utbildning som leder till socionomexamen: områdesbehörighet 5 Utbildning som leder till studie- och yrkesvägledarexamen: områdesbehörighet 6 Utbildning som leder till tandhygienistexamen: områdesbehörighet 16 Utbildning som leder till tandläkarexamen: områdesbehörighet 13 Utbildning som leder till tandteknikerexamen: områdesbehörighet 16 Utbildning som leder till trädgårdsingenjörexamen: områdesbehörighet 15 Utbildning som leder till veterinärexamen: områdesbehörighet 13 28

29 Högskoleverkets författningssamling ISSN Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval; beslutade den 11 december hsvfs 2007:9 Utkom från trycket den 28 december 2007 Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 18 andra stycket högskoleförordningen (1993:100) att 11 i verkets föreskrifter (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval och bilagorna 2 b och 2 c till föreskrifterna ska ha följande lydelse Betyg från en utländsk gymnasieutbildning (motsvarande) ska överföras till skalan 10,00-20,00, varvid jämförelsetalet erhålls. Överföringen ska göras enligt följande formel. 10 (N max N d ) J = 20 - N max N min J = jämförelsetalet. N max = det utländska betygssystemets högsta värde. N d = det utländska betygets medelvärde. N min = det utländska betygssystemets lägsta värde för godkänt resultat. Jämförelsetalet och det utländska betygets medelvärde anges med två decimaler. Vad som sägs i andra stycket gäller inte de betyg som anges i bilagorna 2 a 2 g, som i stället ska överföras till jämförelsetal i enlighet med vad som anges där. Denna författning träder i kraft den 1 februari 2008 och ska tilllämpas första gången vid antagning till utbildning på grundnivå som börjar efter utgången av juni På Högskoleverkets vägnar ANDERS FLODSTRÖM Leif Strandberg (Utredningsavdelningen) Senaste lydelse HSVFS 2006:2. 29

30 hsvfs 2007:9 Bilaga 2b 2 Värdering av betyg från europeisk Baccalaureat Alla ämnen i slutbetyget från Europaskolan förs över till den svenska betygsskalan enligt den bifogade tabellen. För de ämnen som inte anges specifikt används de värden som anges i raden Övriga. Siffervärdena (IG=0, G=10,VG=15 och MVG=20) för betygen adderas. Summan av siffervärdena för betygen divideras med antalet ämnen. Kurser inom Europaskolorna G VG MVG Modersmål i examen 6,00 6,26 6,27 7,78 7,79 10,00 Språk 2 6,00-6,88 6,89 8,24 8,25 10,00 Språk 2 fördjupning 6,00 6,92 6,93 8,21 8,22 10,00 Historia i slutbetyget 6,00 6,56 6,57 7,80 7,81 10,00 Sociologi eller Ekonomi i 6,00 6,00 6,01 7,35 7,36 10,00 slutbetyget Matematik 3 vtr i slutbetyget 6,00 6,03 6,04 7,64 7,65 10,00 Matematik 5 vtr i slutbetyget 6,00 6,94 6,95 8,27 8,28 10,00 Biologi 2 vtr i slutbetyget 6,00 6,12 6,13 7,81 7,82 10,00 Biologi 4 vtr i slutbetyget 6,00 6,25 6,26 7,83 7,84 10,00 Kemi i slutbetyget 6,00 6,45 6,46 8,04 8,05 10,00 Fysik i slutbetyget 6,00 7,01 7,02 8,39 8,40 10,00 Övriga 6,00 6,45 6,46 7,89 7,90 10,00 2 Senaste lydelse HSVFS 2006:2. 30

31 Värdering av betyg från finsk gymnasieskola Betyg fr.o.m Betygets medelvärde Betygspoäng Approbatur Betygspoäng Lubenter Approbatur Betygspoäng Cum Laude Approbatur Betygspoäng Magna Cum Laude Approbatur Betygspoäng Eximia hsvfs 2007:9 Bilaga 2 c 3 5,0 10,00 11,86 13,71 15,69 17,46 19,31 5,1 10,07 11,93 13,79 15,75 17,51 19,32 5,2 10,14 12,00 13,88 15,81 17,56 19,34 5,3 10,20 12,07 13,96 15,87 17,61 19,35 5,4 10,27 12,14 14,05 15,92 17,66 19,37 5,5 10,34 12,21 14,13 15,97 17,72 19,38 5,6 10,40 12,28 14,22 16,02 17,77 19,40 5,7 10,47 12,34 14,30 16,08 17,82 19,41 5,8 10,54 12,41 14,39 16,13 17,87 19,43 5,9 10,60 12,48 14,47 16,18 17,92 19,44 6,0 10,67 12,54 14,57 16,23 17,98 19,46 6,1 10,74 12,61 14,65 16,29 18,03 19,48 6,2 10,80 12,67 14,74 16,34 18,08 19,49 6,3 10,87 12,74 14,82 16,39 18,13 19,51 6,4 10,94 12,81 14,91 16,44 18,18 19,52 6,5 11,00 12,87 14,99 16,50 18,24 19,54 6,6 11,07 12,94 15,08 16,55 18,29 19,55 6,7 11,14 13,00 15,16 16,60 18,34 19,57 6,8 11,20 13,07 15,25 16,65 18,39 19,58 6,9 11,27 13,13 15,34 16,71 18,44 19,60 7,0 11,34 13,20 15,43 16,76 18,50 19,62 7,1 11,40 13,26 15,51 16,81 18,55 19,63 7,2 11,47 13,33 15,60 16,86 18,60 19,65 7,3 11,54 13,40 15,68 16,92 18,64 19,66 7,4 11,60 13,46 15,77 16,97 18,70 19,68 7,5 11,67 13,53 15,85 17,02 18,76 19,69 7,6 11,74 13,59 15,94 17,07 18,81 19,71 7,7 11,80 13,66 16,02 17,12 18,86 19,72 7,8 11,87 13,72 16,11 17,18 18,91 19,74 7,9 11,94 13,79 16,20 17,23 18,96 19,75 8,0 12,00 13,85 16,29 17,28 19,02 19,77 8,1 12,07 13,92 16,37 17,33 19,07 19,79 8,2 12,14 13,99 16,46 17,39 19,13 19,81 8,3 12,20 14,05 16,54 17,44 19,17 19,83 8,4 12,27 14,12 16,63 17,49 19,22 19,84 8,5 12,34 14,18 16,71 17,54 19,28 19,85 8,6 12,40 14,24 16,80 17,60 19,33 19,87 8,7 12,47 14,30 16,88 17,65 19,38 19,88 8,8 12,54 14,36 16,96 17,70 19,43 19,90 8,9 12,60 14,42 17,04 17,75 19,48 19,91 9,0 12,67 14,48 17,13 17,81 19,54 19,93 9,1 12,74 14,54 17,22 17,86 19,59 19,94 9,2 12,80 14,60 17,31 17,91 19,64 19,96 9,3 12,87 14,66 17,39 17,96 19,69 19,98 9,4 12,94 14,72 17,48 18,02 19,74 20,00 9,5 13,01 14,78 17,56 18,07 19,80 20,00 9,6 13,08 14,84 17,65 18,12 19,85 20,00 9,7 13,15 14,90 17,73 18,17 19,90 20,00 9,8 13,22 14,96 17,82 18,22 19,95 20,00 9,9 13,29 15,02 17,91 18,27 20,00 20,00 10,0 13,36 15,08 18,00 18,32 20,00 20,00 3 Senaste lydelse HSVFS 2007:6. Betygspoäng Laudatur 31

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students UF 70 SM 0302 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer