FÖRKUNSKAPSKRAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV"

Transkript

1 FÖRKUNSKAPSKRAV Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner.

2 2 1. INLEDNING För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att den sökande har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven 1. I varje kurs- och utbildningsplan skall anges, vilka förkunskaper som krävs för tillträde till kursen 2 respektive programmet 3. Förkunskapskravet skall spegla de kunskaper som krävs, för att den sökande skall kunna tillgodogöra sig ifrågavarande kurs eller program. Kravet får inte ställas för högt eller för lågt. Högskoleförordningen stadgar, att krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen 4. Vilken typ av förkunskapskrav som får ställas, och enligt vilken form de skall uttryckas, avgörs dels av Högskoleförordning (1993:100) och Föreskrifter om områdesbehörigheter (ISSN ), och dels av lokala beslut som fattats av Högskolan Dalarnas centrala nämnder. Förkunskapskraven och formuleringen av desamma regleras olika, beroende på för vilken typ av utbildning de är avsedda: Kurs på grundnivå som ej kräver tidigare akademiska studier Kurs på grundnivå som kräver tidigare akademiska studier Examensarbete på grundnivå Utbildningsprogram på grundnivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Kurs på avancerad nivå Examensarbete på avancerad nivå Utbildningsprogram som börjar på grundnivå och avslutas på avancerad nivå Utbildningsprogram som påbörjas och avslutas på avancerad nivå Allmänt gäller vid Högskolan Dalarna, att uttrycket alltid skall fogas till förkunskapskravet. Detta eftersom den sökande inte nödvändigtvis behöver uppfylla det formella förkunskapskravet för att vara behörig till den aktuella kursen eller programmet. Högskoleförordningen uttrycker detta som att särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 5. Genom att använda uttrycket, visar högskolan sålunda att den sökande kan bedömas behörig på andra grunder än uppfyllandet av det formella förkunskapskravet. Vidare erbjuder formuleringen en möjlighet till validering av reell kompetens, eftersom det är den sökandes motsvarande kunskaper som görs centrala vid behörighetsbedömningen av sökande som inte uppfyller det formella förkunskapskravet. Uttrycket skall i den engelskspråkiga versionen av kursrespektive utbildningsplanen översättas med or equivalent knowledge. 1 Högskoleförordning (1993:100), 7 kap., 2 2 HF 6 kap., 15 3 HF 6 kap., 17 4 HF 7 kap., 8 5 Ibidem

3 3 2. PUNKTHÄNVISNING Alla som har i uppgift att skriva en kurs- eller utbildningsplan vid Högskolan Dalarna, skall vara förtrogna med det som sägs i detta dokuments inledande kapitel. Specifika punkthänvisningar återfinns nedan, uppställda efter den typ av kurs eller utbildningsprogram det aktuella förkunskapskravet avser: Kurs på grundnivå som ej kräver tidigare akademiska studier Se hela kapitel 3. Kurs på grundnivå som kräver tidigare akademiska studier Se hela kapitel 4. Utbildningsprogram på grundnivå Se hela kapitel 3. Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Se hela kapitel 3 och särskilt punkt 3.4. Kurs på avancerad nivå Se hela kapitel 5. Utbildningsprogram som börjar på grundnivå och avslutas på avancerad nivå Se hela kapitel 3. Utbildningsprogram som påbörjas och avslutas på avancerad nivå Se hela kapitel 5. När det gäller eventuella dispenser och tilläggskrav bör även nedanstående punkter konsulteras: Dispens från kunskaper i svenska Se punkt 6. Tilläggskrav på kunskaper i engelska Se punkt 7.

4 4 3. Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Denna rubrik avser kurser och utbildningsprogram på grundnivå, som inte kräver tidigare akademiska studier. Den gäller även utbildningsprogram som leder till examen på avancerad nivå, om programmet inleds på grundnivå och inledningsvis inte kräver tidigare akademiska studier. Om endast grundläggande behörighet krävs, skall denna anges som Grundläggande behörighet. Om särskild behörighet krävs, skall dessa förkunskapskrav vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskapskravet skall anges i form av områdesbehörighet. För en uppställning av de områdesbehörigheter som finns, och vilka gymnasiekurser dessa omfattar, se punkt 3.1. Hur förkunskapskravet formuleras och översätts till engelska anges under 3.2. I tillägg till förkunskapskravet kan även andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för 6 ställas. Det kan exempelvis röra sig om viss typ av yrkeslivserfarenhet. Gymnasiekurser får ej läggas till områdesbehörigheterna (undantaget skärpt förkunskapskrav i engelska se punkt 7). Däremot får områdesbehörigheten modifieras nedåt genom ett dispensförfarande (se punkt 3.3). 3.1 Områdesbehörigheter Följande områdesbehörigheter finns att välja mellan. I högerspalten framgår vilka gymnasiekurser respektive områdesbehörighet omfattar. Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet Områdesbehörighet 1/A1 Områdesbehörighet 1 Samhällskunskap A Historia A, Områdesbehörighet A1 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2 Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2, eller motsvarande kunskaper Områdesbehörighet 2/A2 Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk lägst C-språk kurs B/steg 3 Engelska B, Områdesbehörighet A2 Moderna språk aktuellt språk 3, eller motsvarande kunskaper Områdesbehörighet 3/A3 Områdesbehörighet 3 Matematik C Naturkunskap B Samhällskunskap A 6 HF 7 kap., 8

5 5 Områdesbehörighet A3 (Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B), Matematik 3b alternativt Matematik 3c Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Områdesbehörighet 4/A4 Områdesbehörighet 4 Engelska B Matematik C Samhällskunskap A, Områdesbehörighet A4 Matematik 3b alternativt Matematik 3c Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Områdesbehörighet 5/A5 Områdesbehörighet 5 Matematik B Samhällskunskap A, Områdesbehörighet A5 Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik2c Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Områdesbehörighet 6/A6 Områdesbehörighet 6 Engelska B Samhällskunskap A, Områdesbehörighet A6 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Områdesbehörighet 6a/A6a Områdesbehörighet 6a Engelska B Naturkunskap A Samhällskunskap A, Områdesbehörighet A6a Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1+1a2 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Områdesbehörighet 6b/A6b Områdesbehörighet 6b Engelska B Matematik B Naturkunskap A Samhällskunskap A, Områdesbehörighet A6b Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1+1a2 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Områdesbehörighet 6c/A6c Områdesbehörighet 6c Engelska B

6 6 Områdesbehörighet A6c Samhällskunskap A, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Områdesbehörighet 7/A7 Områdesbehörighet 7 Matematik B Fysik A, Områdesbehörighet A7 Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Fysik 1b1 alternativt Fysik 1a, Områdesbehörighet 8/A8 Områdesbehörighet 8 Fysik B Kemi A Matematik D, Områdesbehörighet A8 Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c, Områdesbehörighet 9/A9 Områdesbehörighet 9 Fysik B Kemi A Matematik E, Områdesbehörighet A9 Fysik 2 Kemi 1 Matematik 4, Områdesbehörighet 10/10 Områdesbehörighet 10 Biologi A Fysik B Kemi B Matematik E, Områdesbehörighet A10 Biologi 1 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4, Områdesbehörighet 11/A11 Områdesbehörighet 11 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D, Områdesbehörighet A11 Biologi 2 Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 4, Områdesbehörighet 12/A12 Områdesbehörighet 12 Biologi B Fysik A

7 7 Kemi B Matematik C, Områdesbehörighet A12 Biologi 2 Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 3b alternativt Matematik 3c, eller motsvarande kunskaper Områdesbehörighet 13/A13 Områdesbehörighet 13 Biologi B Fysik B Kemi B Matematik D, Områdesbehörighet A13 Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4, Områdesbehörighet 14/A11 Områdesbehörighet 14 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D), Områdesbehörighet A11 Biologi 2 Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 4), Områdesbehörighet 15/A14 Områdesbehörighet 15 Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A (Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B), Områdesbehörighet A14 Matematik 2a alternativt Matematik 2 b alternativt Matematik 2c Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2), Områdesbehörighet 16/A14 Områdesbehörighet 16 Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A (Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B), (Områdesbehörighet 16/A14 används till vårdutbildningar) Områdesbehörighet A14 Matematik 2a alternativt Matematik 2 b alternativt Matematik 2c Naturkunskap 2

8 8 Områdesbehörighet 17/A15 Områdesbehörighet 17 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, Idrott och hälsa A Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A (Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B), Områdesbehörighet A15 Idrott och hälsa 1 Matematik 2a alternativt Matematik 2 b alternativt Matematik 2c Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2, 3.2. Förkunskapskravens formulering och översättning till engelska Under punkt 3.1 anges områdesbehörigheternas innehåll i form av gymnasiekurser. Nedanstående uppställning visar hur områdesbehörigheterna skall formuleras i högskolans kurs- och utbildningsplaner på svenska och i översättning till engelska. I vissa områdesbehörigheter ingår krav såsom aktuellt språk, aktuellt ämne - högsta kurs eller kurser eller program för det praktiskt-estetiska ämnet. I dessa fall har översättning inte föreslagits i detta dokument. Förkunskapskravet på svenska står därför kvar inom parentes. Är det exempelvis tyska som skall krävas, byter kursplaneförfattaren/översättaren ut (aktuellt språk) mot German. Observera, att områdesbehörigheten alltid skall följas av (gäller inte Grundläggande behörighet). Förkunskapskravet skall på engelska alltid följas av or equivalent knowledge (gäller inte översättningen av Grundläggande behörighet). Grundläggande behörighet General entrance requirements Områdesbehörighet 1/A1 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 1 General entrance requirements, Civics A and History A at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet A1 General entrance requirements, Civics 1 or Civics 1a1+1a2 and History 1b or History 1a1+1a2 at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet 2/A2 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 2 General entrance requirements, (aktuellt språk) 3 and English B at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge, or equivalent knowledge

9 9 Områdesbehörighet A2 General entrance requirements, (aktuellt språk) 3 at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet 3/A3 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 3 General entrance requirements, Civics A, Mathematics C, Science Studies B at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A3 General entrance requirements, Civics 1 or Civics 1a1+1a2 and Mathematics 3b or Mathematics 3c and Science Studies 2 at Swedish upper secondary Områdesbehörighet 4/A4 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 4 General entrance requirements and Civics A, Mathematics C and English B at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A4 General entrance requirements and Civics 1 or Civics 1a1+1a2 and Mathematics 3b or Mathematics 3c at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet 5/A5 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 5 General entrance requirements and Mathematics B and Civics A at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet A5 General entrance requirements and Mathematics 2a or Mathematics 2b or Mathematics 2c and Civics 1 or Civics 1a1+1a2 at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge, or equivalent knowledge Områdesbehörighet 6/A6 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 6 General entrance requirements, English B and Civics A at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet A6 General entrance requirements, Civics 1 or Civics 1a1+1a2 at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet 7/A7 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 7 General entrance requirements and Physics A and Mathematics C at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet A7 General entrance requirements and Physics 1a or Physics 1b1 + 1b2 and Mathematics 2a or Mathematics 2b or Mathematics 2c at Swedish upper secondary Områdesbehörighet 8/A8 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 8 General entrance requirements and Mathematics D,

10 10 Physics B and Chemistry A at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A8 General entrance requirements and Mathematics 3c, Physics 2 and Chemistry 1 at Swedish upper secondary Områdesbehörighet 9/A9 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 9 General entrance requirements and Mathematics E, Physics B and Chemistry A at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A9 General entrance requirements and Mathematics 4, Physics 2 and Chemistry 1 at Swedish upper secondary Områdesbehörighet 10/A10 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 10 General entrance requirements and Mathematics E, Physics B, Chemistry B and Biology A at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A10 General entrance requirements and Mathematics 4, Physics 2, Chemistry 2 and Biology 1 at Swedish upper secondary Områdesbehörighet 11/A11 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 11 General entrance requirements and Mathematics D, Physics A, Chemistry B and Biology B at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A11 General entrance requirements and Mathematics 4, Physics 1a or Physics 1b1 + 1b2, Chemistry 2 and Biology 2 at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet 12/A12 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 12 General entrance requirements and Mathematics C, Physics A, Chemistry B and Biology B at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A12 General entrance requirements and Mathematics 3b or Mathematics 3c, Physics 1a or Physics 1b1 + 1b2, Chemistry 2 and Biology 2 at Swedish upper secondary Områdesbehörighet 13/A13 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 13 General entrance requirements and Mathematics D, Physics B, Chemistry B and Biology B at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A13 General entrance requirements and Mathematics 4, Physics 2, Chemistry 2 and Biology 2 at Swedish upper secondary Områdesbehörighet 14/A11 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 14 General entrance requirements and Mathematics D,

11 11 Physics A, Chemistry B and Biology B at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A11 General entrance requirements and Mathematics 4, Physics 1a or Physics 1b1 + 1b2, Chemistry 2 and Biology 2 at Swedish upper secondary school, or equivalent knowledge Områdesbehörighet 15/A14 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 15 General entrance requirements Civics A, Mathematics B and Science Studies B at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A14 General entrance requirements Civics 1 or Civics 1a1+1a2, Mathematics 2a or Mathematics 2b or Mathematics 2c and Science Studies 2 at Swedish upper secondary Områdesbehörighet 16/A14 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 16 General entrance requirements Civics A, Mathematics B and Science Studies B at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A14 General entrance requirements Civics 1 or Civics 1a1+1a2, Mathematics 2a or Mathematics 2b or Mathematics 2c and Science Studies 2 at Swedish upper secondary Områdesbehörighet 17/A15 or equivalent knowledge Områdesbehörighet 17 General entrance requirements and Civics A, Mathematics B, Science Studies B and Physical Education and Health A at Swedish upper secondary Områdesbehörighet A15 General entrance requirements Civics 1 or Civics 1a1+1a2, Mathematics 2a or Mathematics 2b or Mathematics 2c and Science Studies 2 and Physical Education and Health A1 at Swedish upper secondary 3.3 Dispens från krav i områdesbehörigheterna Ibland önskar man bevilja generell dispens från ett eller flera krav inom områdesbehörigheterna. En kurs kan till exempel kräva Engelska B, Matematik B/Matematik 3b alternativt Matematik 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1a1 + 1a2 för vilket det inte finns någon områdesbehörighet. Man väljer då ut en lämplig områdesbehörighet, som man modifierar nedåt. I detta fall exempelvis områdesbehörighet 4/A4, som innehåller Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik C/Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2. Det korrekta sättet att uttrycka förkunskapskravet på är:

12 12 Områdesbehörighet 4/A4. Dispens beviljas från kravet på Matematik C/Matematik 3b alternativt Matematik 3c. Eftersom vi inte skall göra någon översättning av uttrycket områdesbehörighet, blir översättningen av förkunskapskravet i exemplet ovan: General entrance requirements and English B, Civics A and Mathematics B at Swedish upper secondary 3.4. Områdesbehörigheter för utbildningar som leder till viss yrkesexamen Högskoleverket har i bilaga 3 till Föreskrifter om standardbehörigheter (1996:21) föreskrivit vilka områdesbehörigheter som skall gälla för utbildningsprogram som leder till viss yrkesexamen. Detta innebär sålunda, att om utbildningsprogrammet leder till någon av nedanstående examina, skall angiven områdesbehörighet tillämpas. I de fall fler än en områdesbehörighet finns angiven för en och samma examen, får högskolan välja den områdesbehörighet som motsvarar de förkunskaper som krävs för det aktuella utbildningsprogrammet. Enligt Högskoleförordningen skall de krav på särskild behörighet som ställs [ ] vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen 7. Detta innebär sålunda, att högskoleverket inte enbart föreskriver vilken områdesbehörighet som skall användas, utan även vilka förkunskaper som skall vara helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen på det aktuella programmet. En person som erhåller en av nedanstående yrkesexamina, förväntas med andra ord ha gått in i utbildningsprogrammet med vissa förkunskaper, och i programmet deltagit och godkänts i kurser där nämnda förkunskaper varit helt nödvändiga. En områdesbehörighet till ett program som leder till någon av nedanstående yrkesexamina får inte skärpas, utan att tillstånd i förväg utverkats från högskoleverket. Agronomexamen Områdesbehörighet 3, 14/A3, A11 Apotekarexamen Områdesbehörighet 13/A13 Arbetsterapeutexamen Områdesbehörighet 16/A14 Arkitektexamen Områdesbehörighet 3/A3 Audionomexamen Områdesbehörighet 16/A14 Biomedicinsk analytikerexamen Områdesbehörighet 12/A12 Brandingenjörsexamen Områdesbehörighet 9/A9 Civilekonomutbildning Områdesbehörighet 4/A4 Civilingenjörsexamen Områdesbehörighet 9, 10/A9, A10 Dietistexamen Områdesbehörighet 16/A14 Djursjukvårdarexamen Områdesbehörighet 15/A14 Hippologexamen Områdesbehörighet 15/A14 Hortonomexamen Områdesbehörighet 14/A11 Högskoleingenjörsexamen Områdesbehörighet 8/A8 Juris kandidatexamen Områdesbehörighet 1/A1 Jägmästarexamen Områdesbehörighet 14/A11 Landskapsarkitektexamen Områdesbehörighet 3, 14/A3,A11 7 HF 7 kap., 8

13 13 Landskapsingenjörsexamen Områdesbehörighet 15/A14 Lantmästarexamen Områdesbehörighet 15/A14 Logopedexamen Områdesbehörighet 16/A14 Läkarexamen Områdesbehörighet 13/A13 Lärarexamen Områdesbehörighet 6a,6b,6c/A6a,A6b,A6c Optikerexamen Områdesbehörighet 13/A13 Ortopedingenjörsexamen Områdesbehörighet 8/A8 Psykologexamen Områdesbehörighet 5/A5 Receptarieexamen Områdesbehörighet 11/A11 Röntgensjuksköterskeexamen Områdesbehörighet 16/A14 Sjukgymnastexamen Områdesbehörighet 17/A15 Sjukhusfysikerexamen Områdesbehörighet 10/A10 Sjuksköterskeexamen Områdesbehörighet 16/A14 Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen Områdesbehörighet 7/A7 Sjökaptens- och styrmansexamen Områdesbehörighet 7/A7 Skogsmästarexamen Områdesbehörighet 15/A14 Skogsteknikerexamen Områdesbehörighet 15/A14 Socionomexamen Områdesbehörighet 5/A5 Studie- och yrkesvägledarexamen Områdesbehörighet 6/A6 Tandhygienistexamen Områdesbehörighet 16/A14 Tandläkarexamen Områdesbehörighet 13/A13 Tandteknikerexamen Områdesbehörighet 16/A14 Trädgårdsingenjörsexamen Områdesbehörighet 15/A14 Veterinärexamen Områdesbehörighet 13/A13 4. Förkunskapskrav till kurser och program på grundnivå, som inte vänder sig till nybörjare Denna rubrik avser kurser och utbildningsprogram på grundnivå, som kräver tidigare akademiska studier. Liksom för kurser och program som vänder sig till nybörjare, skall den sökande vara grundläggande behörig till högskolestudier. Det grundläggande behörighetskravet behöver emellertid inte skrivas ut, eftersom tillträdet kräver tidigare akademiska studier och dessa förutsätts ha krävt grundläggande behörighet. De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Förkunskapskraven får avse 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller specialutformade program, 2. kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för 8 Vanligast är, att förkunskapskravet uttrycks i form av en eller flera specificerade högskolekurser, eller ett visst antal uppnådda högskolepoäng inom ett visst ämne. I tillägg till förkunskapskravet kan även andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse 8 HF 7 kap., 25

14 14 för det yrkesområde som utbildningen förbereder för 9 ställas. Det kan exempelvis röra sig om viss typ av yrkeslivserfarenhet. Enligt beslut i Högskolan Dalarnas centrala nämnder skall förkunskapskravet till ett examensarbete som leder till kandidatexamen vara 150 högskolepoäng, varav minst 60 hp skall vara inom det aktuella huvudområdet Förkunskapskravens formulering och översättning till engelska När förkunskapskravet utgörs av en eller flera högskolekurser, skall kursens namn och poängantal anges. Kravet kan även utgöras av ett visst antal högskolepoäng inom ett visst ämne. Det svenska uttrycket skall alltid fogas till förkunskapskravet till dessa kurser och program och översättas med or equivalent knowledge. Exempel: Historia I, 30 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet engelska, eller motsvarande kunskaper History I, 30 credits, or equivalent knowledge A minimum of 60 credits in English at first cycle level, or equivalent knowledge 5. Förkunskapskrav till kurser och program på avancerad nivå För grundläggande behörighet till utbildningsprogram på avancerad nivå, skall regelmässigt krävas en examen om minst 180 högskolepoäng på grundnivå, eller motsvarande. Detsamma gäller för examensarbeten på avancerad nivå. Detta tillträdeskrav skall formuleras enligt nedan: Examen om minst 180 högskolepoäng på grundnivå, eller motsvarande A Swedish first cycle degree comprising at least 180 credits, or a corresponding qualification Programmen och examensarbeteskurserna kan även ställa krav på särskild behörighet för tillträde. Om det särskilda behörighetskravet innefattar en särskild typ av examen, så kan kravet ersätta formuleringen ovan. Exempel: Kandidatxamen om minst 180 A Bachelor s degree comprising at least 180 högskolepoäng med huvudområdet credits, with a major in Sociology, or a sociologi, eller motsvarande corresponding qualification 9 HF 7 kap., 8 10 UFN protokoll , 171

15 15 Enligt beslut i Högskolan Dalarnas centrala nämnder skall förkunskapskravet till ett examensarbete som leder till magisterexamen vara minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 15 hp skall vara inom det aktuella huvudområdet 11. Fristående kurser på avancerad nivå behöver inte nödvändigtvis med undantag av examensarbeten kräva en tidigare avlagd examen. Istället skall som särskild behörighet anges, vad som är helt nödvändiga förkunskaper för att studenten skall kunna tillgodogöra sig kursen. Liksom för kurser på grundnivå, som inte vänder sig till nybörjare i högskolan, torde de vanligast förekommande förkunskapskraven vara uttryckta i form av specifika kurser eller i antal poäng inom visst ämne eller ämnesområde (se exempel ovan under punkt 4.1). 6. Dispens från kravet på svenska för grundläggande behörighet Högskoleförordningen stadgar, vad gäller grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare, att den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som behövs 12. I praktiken innebär detta, att nämnda sökande skall ha blivit godkänd i kursen Svenska B eller Svenska som andraspråk B vid komvux eller ha motsvarande kunskaper. Beträffande kurser, där undervisningsspråket är engelska, kräver högskolan inte att de sökande skall ha kunskaper i svenska. Sålunda beviljas till dessa kurser en generell dispens från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Denna dispens översätts med meningen No knowledge of Swedish is required. Exempel Grundläggande behörighet. Dispens beviljas General entrance requirements. No knowledge från kravet på svenska för grundläggande of Swedish is required behörighet Områdesbehörighet 5 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Historia I, 30 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet engelska, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet. General entrance requirements and Civics A and Mathematics B at Swedish upper secondary. No knowledge of Swedish is required. History I, 30 credits, or equivalent knowledge. No knowledge of Swedish is required. A minimum of 60 credits in English at first cycle level, or equivalent knowledge. No knowledge of Swedish is required. 11 UFN protokoll , HF 7 kap., 6

16 16 7. Engelska som förkunskapskrav För kurser och program där undervisningsspråket är engelska, läggs normalt Engelska B till förkunskapskravet. Kravet på förkunskaper i engelska motsvarande Engelska B, skall uttryckas som Engelska B English B at Swedish upper secondary school or equivalent knowledge Kunskaper motsvarande Engelska B kan dokumenteras på många olika sätt, till exempel genom visst uppnått resultat på testen TOEFL eller IELTS. Detta skall dock inte anges i kurseller utbildningsplanen. Information om vad kravet på Engelska B innebär eller kan innebära skall istället lämnas på högskolans hemsida och i eventuellt annat anmälningsmaterial. -/- Anki Stenman

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner.

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 1 2015-11-18 Manual för hantering av förkunskapskrav Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. INLEDNING 2 För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Agronomexamen områdesbehörighet A3 A11 Apotekarexamen områdesbehörighet A13 Arbetsterapeutexamen Arkitektexamen

Läs mer

Handläggningsordning för beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2013-12-16 Revidering: - Dnr: DUC 2013/1931/10 Gäller fr o m: 2013-12-16 Ersätter: - Relaterade dokument: Ansvarig

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 HSVFS 007: Högskoleverkets föreskrifter Utkom från trycket om områdesbehörigheter; den 00 oooo 007 beslutade den 1 december 007. Högskoleverket föreskriver

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 Innehållsförteckning Utkom från trycket den 28 december 2007 hsvfs 2007 Nr 8 9 Författningar, allmänna råd 8 Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

Tabell för områdesbehörigheter

Tabell för områdesbehörigheter sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESUR- SER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen vdelning 1 2 3 Civilekonomexamen

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Bilaga 1 Avdelning A Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter; UHRfs 2014:2 Utkom från

Läs mer

Så används områdesbehörigheterna

Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Så används områdesbehörigheterna www.uhr.se Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Så används

Läs mer

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå FÖRESKRIFT Löpnummer 2016:2 Träder i kraft 2106-06-01 Kungl. Tekniska högskolans lokala examensordning för grund- och avancerad nivå Kungl. Tekniska högskolan föreskriver följande med stöd av högskoleförordningens

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter; UHRFS 2013:2 Utkom från trycket den 13 maj 2013 beslutade den 17

Läs mer

Hantering i Atlas, behörighet i kurs och utbildningsplaner Kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare i högskolan...

Hantering i Atlas, behörighet i kurs och utbildningsplaner Kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare i högskolan... Instruktion - Atlas Innehållsförteckning Hantering i Atlas, behörighet i kurs och utbildningsplaner... 1 Kurser och program på grundnivå som vänder sig till nybörjare i högskolan... 1 1. Endast grundläggande

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 10 11 Utkom från trycket den 28 december 2011 Författningar, allmänna råd 10 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03

Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03 Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Ersätter tidigare examensregler, dnr: 2755/2007-300 (grundnivå och avancerad nivå) och

Läs mer

Införandet av nya områdesbehörigheter och nya översättningar av examina

Införandet av nya områdesbehörigheter och nya översättningar av examina 1(11) Dnr SLU ua Fe.2012.3.0-2311 Exp. 2012-07-05/J.Torén Rektor Lena Andersson-Eklund BESLUT 2012-06-29 Sändlista Införandet av nya områdesbehörigheter och nya översättningar av examina Beslut Rektor

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola UTB 3.2.2.2016/500 1 (av 9) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Anvisningar 2017-02-20 Rektor Tillsvidare

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2016-10-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola 2013-06-28 (Dnr Mahr 50-2013/394) 1 (av 6) Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Lindha Makne, Kvalitetskoordinator Beslut Anvisningar för utbildningsplaner

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Rapport 2006:19 R Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 2013-10-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning /löpnummer 216-12-6/9 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 1 / 10 Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 2 / 10 Examensregler för grundläggande. Godkända

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Examensordningen är fastställd av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och ersätter examensordning

Läs mer

Nationell referensram för examina

Nationell referensram för examina Reg.nr 12-5202-10 Nationell referensram för examina Reviderad oktober 2010 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Nationell

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Utkom från trycket den 30 november 2012 beslutade

Läs mer

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17)

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) Lokal examensordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2015-06-04, 2014-06-17 Gäller från och med 2014-01-30 Innehåll 1. Allmänt...

Läs mer

Lokala regler för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2014/442-1.1 Regeldokument Lokala regler för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2015-03-01 Beslutsdatum: 2015-02-09 Dnr: 2014/442-1.1

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR UTBILDNINGSPLANER VID HÖGSKOLAN VÄST. Utgåvor 2013- Datum Typ av ändring Beslut 2013-01-15

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR UTBILDNINGSPLANER VID HÖGSKOLAN VÄST. Utgåvor 2013- Datum Typ av ändring Beslut 2013-01-15 1(6) Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 2014-09-16 Dnr 2014/1006 A 21 FÖR UTBILDNINGSPLANER VID HÖGSKOLAN VÄST Utgåvor 2013- Datum Typ av ändring Beslut 2013-01-15 2013-03-12

Läs mer

Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng Health Promotion, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:541 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 12 maj 2010. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9 läser tre ämnen, 90 högskolepoäng i ingångsämnet och sedan

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 UF 46 SM 0101 Universitet och högskolor Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 Higher Education. Undergraduate education: Applicants to higher education autumn

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslut: Högskolestyrelsen 2008-05-28 Revidering: 2009-11-26, 2010-02-18, 2012-09-14, 2013-04-22; 2014-09-22; 2017-06-20

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL 12/13

INDIVIDUELLT VAL 12/13 Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 2-ELEVER (12/13) - 2 - Innehåll Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du vill plugga

Läs mer

Kursplan. TY1034 Tyska: Tysk grammatik med textkommentar. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. German: German Grammar

Kursplan. TY1034 Tyska: Tysk grammatik med textkommentar. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. German: German Grammar Kursplan TY1034 Tyska: Tysk grammatik med textkommentar 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 German: German Grammar 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att de studerande

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010.

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet)

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10

Antagningsordning. Antagningsordning. Sidan 1 av 13. Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Sidan 1 av 13 Dnr: 2015-114-23 (Ersätter Dnr 2014-114-70) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 13 Innehåll 1 Övergripande regelverk... 3 2 Anmälan... 3 2.1

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer