Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001"

Transkript

1 UF 46 SM 0101 Universitet och högskolor Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 Higher Education. Undergraduate education: Applicants to higher education autumn term 2001 i korta drag Färre sökande till universitet och högskolor Hösten 2001 sökte som inte tidigare läst i högskolan till universitet och högskolor. Det var en minskning med 8 procent jämfört med höstterminen Dessutom sökte som redan tidigare studerat i högskolan, varav 26 procent redan hade minst en examen från högskola eller universitet. Av de sökande som inte tidigare läst i högskolan var 60 procent kvinnor. Andelen kvinnor är därmed oförändrad jämfört med höstterminen Även andelen sökande under 25 år (69 procent) är oförändrad jämfört med hösten Flest sökande till den nya lärarutbildningen Av sammantaget behöriga förstahandssökande till de olika yrkesexamensprogrammen sökte eller 20 procent till den nya lärarutbildningen. Civilingenjörsutbildningen följde därefter med 16 procent av de sökande. Sedan föregående år har juris kandidatutbildningen, arkitektutbildningen och specialpedagogutbildningen fått fler sökande. Övriga yrkesexamensprogram med fler än sökande har fått färre sökande. (Utbildningarna till lärare och specialistsjuksköterska kan inte jämföras med föregående år eftersom de är nya höstterminen 2001). Förutom yrkesexamensprogrammen finns ett stort antal övriga program. Till dessa sökte i första hand behöriga, varav 25 procent till utbildningar inom ekonomiområdet, och 9 procent till utbildningar inom området data/systemvetenskap. Kontaktperson: Lars Brandell, HsV, tfn , E-post: Kontaktperson: Per Åslund, SCB, tfn , E-post: Statistiken har producerats av SCB, på uppdrag av Högskoleverket, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie UF Utbildning och forskning UF 46 SM Utkom den 14 december Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Högskoleverket och SCB 2 UF 46 SM 0101 Oförändrat antal antagna Totalt antogs sökande, vilket är en marginell ökning jämfört med förra hösten. Av de antagna var 62 procent kvinnor, vilket var samma andel som höstterminen Fram till månadsskiftet augusti/september antogs som inte tidigare registrerats i högskolan. Detta var ungefär lika många som höstterminen Av de antagna, som inte tidigare läst i högskolan, var andelen under 25 år (70 procent) ungefär lika stor andel som höstterminen Ökad andel antagna Av de sökande som inte tidigare läst i högskolan antogs 57 procent hösten 2001 jämfört med 52 procent hösten före. I åldersgruppen under 25 år antogs 57 procent av de sökande och i åldersgruppen 25 år och äldre 56 procent. Bland de sökande som tidigare varit registrerade i högskolan ökade också andelen antagna jämfört med höstterminen 2000 (från 71 procent till 74 procent). Svårast komma in på Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm hade flest behöriga förstahandssökande per antagen (4,9). Därefter följde Sophiahemmets sjuksköterskehögskola och Idrottshögskolan i Stockholm med 3,4 respektive 3,0 förstahandssökande per antagen. Totalt för alla högskolor, med antagning via de två stora systemen, gick det 1,4 behöriga förstahandssökande per antagen. Högt sökandetryck på utbildning till psykolog, sjukgymnast och läkare Det finns 27 olika yrkesprogram med minst 100 antagna. Flest förstahandssökande per antagen hade utbildningen till psykolog (7,1 behöriga förstahandssökande per antagen), sjukgymnast (6,1), läkare (6,0), arkitekt (4,8) och socionom (4,2). Vissa yrkesexamensprogram med mindre än 100 antagna (veterinär, dietist, djursjukvårdare och brandingenjör) hade ännu fler behöriga förstahandssökande per antagen. För alla yrkesexamensprogram sammantagna fanns det 1,8 behöriga förstahandssökande per antagen. Höstterminen 2000 var motsvarande siffra 2,0. Högt sökandetryck på utbildningsprogram med inriktning mot vård och omsorg Sammantaget fanns, höstterminen 2001, behöriga förstahandssökande till utbildningsprogram (yrkesprogram och övriga program sammantagna). Dessa kan fördelas efter utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård samt social omsorg söktes sammanlagt av personer. Det innebar 2,7 behöriga förstahandssökande per antagen. Något lägre söktryck fanns för området samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Här sökte i första hand behöriga, vilket innebar 2,2 sökande per antagen. Betydligt färre behöriga förstahandssökande per antagen fanns för utbildningar med inriktning mot teknik och tillverkning ( sökande, 1,3 sökande per antagen), pedagogik och lärarutbildning ( sökande, 1,3 sökande per antagen) samt naturvetenskap, matematik och data (7 500 sökande, 1,2 sökande per antagen).

3 Högskoleverket och SCB 3 UF 46 SM 0101 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Sökande 4 Ålder 5 Kön 5 Program 6 Antagna 8 Sökande antagna 9 Ålder 9 Kön 9 Universitet och högskolor 10 Program 11 Med facit i hand 12 Tabeller 13 Tabell 1. Nettoantal sökande per ålder och kön, höstterminen Tabell 2. Nettoantal antagna per ålder och kön, höstterminen Tabell 3. Sökande och antagna som ej tidigare läst i högskolan, fördelade på sökt program/kurs per högskola höstterminen Tabell 4. Antal behöriga förstahandssökande till program och kurs, och därav ej tidigare i högskolan, efter universitet/högskola och antagningsresultat höstterminen Tabell 5a. Antal behöriga förstahandssökande till program efter yrkesexamensprogram/övriga program och ålder, höstterminen Tabell 5b. Antal behöriga förstahandssökande till program efter programgrupp och ålder, höstterminen Tabell 6a. Antal behöriga förstahandssökande och antagna till program efter yrkesexamensprogram/övriga program och kön, höstterminen Tabell 6b. Antal behöriga förstahandssökande och antagna till program efter programgrupp och kön, höstterminen Tabell 7. Nettoantal sökande, antagna respektive registrerade, per kön och ålder höstterminen Tabell 8. Nettoantal sökande och antagna fördelade på tidigare högskolestudier och registrering per högskola, höstterminen Fakta om statistiken 39 Detta omfattar statistiken 39 Definitioner och förklaringar 39 Så görs statistiken 40 Statistikens tillförlitlighet 40 Bra att veta 41 In English 42 Summary 42 Applicants 42 Admitted 43 List of terms 44

4 Högskoleverket och SCB 4 UF 46 SM 0101 Statistiken med kommentarer Sökande Färre sökande jämfört med hösten 2000 Hösten 2001 sökte personer, som inte tidigare läst i högskolan, till utbildningar vid universitet och högskolor. Detta var en minskning med 8 procent jämfört med föregående hösttermin. I antalet sökande ingår sökande både till hela utbildningsprogram och till fristående kurser. Förutom de sökande som inte tidigare varit registrerade i högskolan finns ett stort antal sökande som redan läser eller har läst i högskolan. Dessa sökande konkurrerar om platser på program och kurser med de sökande som inte tidigare varit registrerade. Hösten 2001 sökte sammanlagt som någon gång tidigare läst i högskolan, vilket var färre än föregående höst. Tabellen nedan visar antal sökande, och andelen kvinnor, uppdelat på de som tidigare varit registrerade i högskolan samt de som inte tidigare varit registrerade. Antal sökande, samt andel kvinnor, ht Hösttermin Totalt antal sökande Andel kvinnor Tidigare i högskolan Andel kvinnor Ej tidigare i högskolan Andel kvinnor För varje år har fler högskolor anslutits till de antagningssystem som finns, vilket kan göra det svårt med jämförelser över en längre tid. Se avsnittet Bra att veta i Fakta om statistiken på sidan 41. Av de sökande som tidigare varit registrerade hade varit registrerade under läsåret 2000/2001, hade varit registrerade läsåret 1999/2000 men haft studieuppehåll 2000/2001. Slutligen hade gjort ett längre uppehåll och inte varit registrerade under de närmast föregående två åren. Av samtliga sökande som tidigare varit registrerade i högskolan hade 26 procent minst en examen sedan tidigare. Denna andel är oförändrad jämfört med föregående hösttermin. En viss del av ansökningen till högskoleutbildningar sker utanför de två stora systemen VHS och LANT. Bland sådana märks de flesta konstnärliga utbildningarna, vissa fortsättningskurser inom vårdhögskolorna samt antagning till ett fåtal platser på högskoleutbildningar i privat regi. Hösten 2000 påbörjade personer högskoleutbildning för första gången utan att ha sökt via de stora systemen.

5 Högskoleverket och SCB 5 UF 46 SM 0101 Ålder Något lägre andel sökande under 25 år Av samtliga sökande var 47 procent under 25 år, vilket var något lägre än föregående hösttermin. Bland kvinnorna var 44 procent under 25 år och bland männen 53 procent under 25 år. Andelen kvinnor minskade därmed något medan andelen män var samma som föregående hösttermin. Bland sökande som inte tidigare läst i högskolan var 69 procent under 25 år. Det är samma andel som höstterminen Antal sökande som inte tidigare läst i högskolan, ht 2000 och ht 2001, efter åldersgrupp och kön Antal år 25 år- kvinnor män totalt kvinnor män totalt ht 2000 ht 2001 Kön Sex av tio sökande var kvinnor Av det totala antalet sökande var 63 procent kvinnor. Bland sökande som inte tidigare läst i högskolan var 60 procent kvinnor. I båda fallen är andelen kvinnor oförändrad jämfört med föregående hösttermin. Antal sökande som inte tidigare läst i högskolan, ht 2000 och ht 2001, efter kön och åldersgrupp Antal Kvinnor Män år 25 år- totalt -24 år 25 år- totalt ht 2000 ht 2001

6 Högskoleverket och SCB 6 UF 46 SM 0101 Program Hösten 2001 fanns det behöriga förstahandssökande till utbildningsprogram. Av dessa sökte något av yrkesexamensprogrammen medan sökte något av de övriga program som ges vid högskolorna. Eftersom det finns flera ansökningssystem kan en person vara förstahandssökande till mer än ett program. Yrkesexamensprogram Bland yrkesexamensprogrammen gällde eller 20 procent av ansökningarna den nya lärarutbildningen. Andelen kvinnor bland behöriga förstahandssökande till yrkesexamensprogram var 65 procent, en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående hösttermin. Av kvinnornas ansökningar gällde eller 24 procent den nya lärarutbildningen. Av männens ansökningar till yrkesexamensprogram gällde över hälften ingenjörsutbildningar, varav 34 procent till civilingenjör och 20 procent till högskoleingenjör. I tabellen nedan jämförs antal förstahandssökande för höstterminerna 2001 och 2000 för samtliga yrkesexamensprogram samt för de yrkesexamensprogram som, höstterminen 2001, hade minst förstahandssökande. Antal förstahandssökande och procentuell förändring för ht 2001 jämfört med ht 2000, redovisat på yrkesexamensprogram med minst sökande ht 2001 Yrkesexamensprogram Antal förstahandssökande ht 2001 Antal förstahandssökande ht 2000 Procentuell förändring Samtliga ,1 Lärarexamen Civilingenjörsexamen ,5 Ingenjörsexamen ,5 Sjuksköterskeexamen ,0 Socionomexamen ,1 Juris kandidatexamen ,1 Läkarexamen ,1 Specialistsjuksköterskeexamen Sjukgymnastexamen ,0 Psykologexamen ,8 Arkitektexamen ,7 Social omsorgsexamen ,6 Specialpedagogexamen ,1 1 Lärarexamen och specialistsjuksköterskeexamen är nya och kan därför inte jämföras med tidigare år. Bland yrkesexamensprogram med fler än förstahandssökande hösten 2001 har det skett en del förändringar jämfört med föregående höst. Den utbildning som ökat mest är specialpedagogutbildningen med en ökning på 9 procent. Största minskningen hade social omsorgsutbildning med en minskning på 32 procent. Övriga program Förutom yrkesexamensprogrammen finns ett stort antal övriga program. För att kunna göra en jämförelse bland dessa har en gruppering gjorts (till över 70 grupper), se definitioner och förklaringar i avsnittet Fakta om statistiken. Av de personerna som var behöriga förstahandssökande till något av dessa program sökte (25 procent) utbildningar med företagsekonomi som huvudämne.

7 Högskoleverket och SCB 7 UF 46 SM 0101 Både för de kvinnor, sammanlagt , och för de män, sammanlagt , som sökte något av de övriga programmen var det utbildningar med företagsekonomi som huvudämne som fick flest sökande. Antal förstahandssökande och procentuell förändring för ht 2001 jämfört med ht 2000, redovisat på övriga program med minst sökande ht 2001 Övriga program Antal förstahandssökande ht 2001 Antal förstahandssökande ht 2000 Procentuell förändring Samtliga ,2 Företagsekon, handel, adm ,2 Data/systemvetenskap ,6 Journalistik o medievetenskap ,1 Ledning o adm ,8 Basår ,7 Samhälls- o beteendevet ,1 Historia o arkeologi ,0 Idrott o friskvård ,7 Sociologi, etnologi o kulturgeografi ,7 Medieproduktion ,4 1 Basårsutbildningen är en 1-årig behörighetsgivande förutbildning för högskolestudier inom främst naturvetenskap och teknik. Oftast är de studerande garanterade en plats inom främst något av teknik- eller naturvetenskapsprogrammen efter detta första studieår. Samtliga programgrupper med minst sökande hade höstterminen 2001 färre antal sökande än höstterminen Utförligare uppgifter om behöriga förstahandssökande till yrkesexamensprogram och övriga program, med antagning via de två stora systemen, ges i tabell 5a, 5b, 6a och 6b.

8 Högskoleverket och SCB 8 UF 46 SM 0101 Antagna Oförändrat antal antagna Totalt antogs fram till månadsskiftet augusti/september sökande. Detta var i stort sett lika många som höstterminen Att en studerande antas, är inte liktydigt med att han/hon verkligen påbörjar studier på den erbjudna platsen. En antagning definieras i denna rapport som att den studerande är erbjuden utbildning. Under avsnittet Med facit i hand (se sidan 12) beskrivs antagningen och påföljande registrering under höstterminen Antal antagna som inte tidigare hade läst i högskolan var Detta är också oförändrat jämfört med föregående hösttermin. Av övriga antagna ( ), d.v.s. de som tidigare läst vid en högskola eller ett universitet, hade 71 procent varit registrerade föregående läsår (2000/2001), 10 procent hade senast läst i högskolan läsåret 1999/2000 och 19 procent hade varit borta från högskolestudier under två läsår eller mer. Dessutom hade 24 procent tidigare minst en examen inom högskolesystemet. I tabellen nedan redovisas antal antagna fr.o.m. höstterminen 1995, då SCB började med publicering av statistik om sökande och antagna till universitet och högskolor. Tabellen visar antal antagna, och andelen kvinnor, uppdelat på de som tidigare varit registrerade i högskolan samt de som inte tidigare varit registrerade. Antal antagna, samt andel kvinnor, ht Hösttermin Totalt antal antagna Andel kvinnor Tidigare i högskolan Andel kvinnor Ej tidigare i högskolan Andel kvinnor För varje år har fler högskolor anslutits till de antagningssystem som finns, vilket kan göra det svårt med jämförelser över en längre tid. Se avsnittet Bra att veta i Fakta om statistiken på sidan 41.

9 Högskoleverket och SCB 9 UF 46 SM 0101 Sökande antagna Ökad andel antagna Fram t.o.m. månadsskiftet augusti/september 2001 antogs 57 procent av de sökande som inte tidigare läst i högskolan. Motsvarande siffra föregående höst var 52 procent. Bland sökande som tidigare läst i högskolan ökade också andelen antagna jämfört med hösten 2000 från 71 till 74 procent. I tabell 3 redovisas sökande och antagna, som inte tidigare läst i högskolan, fördelade på program/kurs per högskola. Fullständiga uppgifter om sökande och antagna per högskola finns i tabell 4. Ålder I diagrammet nedan redovisas antal sökande och antagna, för två åldersgrupper under 25 år respektive 25 år och äldre, höstterminen 2001 jämfört med höstterminen Se tabell 1 och 2 för en utförligare åldersredovisning. Antal sökande och antagna som inte tidigare läst i högskolan, ht 2000 och ht 2001, efter åldersgrupp Antal år 25 år- totalt -24 år 25 år- totalt Sökande Antagna Kön Svårare för kvinnor än för män att antas Det antas fortfarande en mindre andel av de kvinnor som söker än av männen som söker. Av de kvinnor som sökte till höstterminen 2001 och som inte tidigare läst i högskolan antogs 56 procent jämfört med 51 procent hösten För män var motsvarande andelar 59 respektive 55 procent. Av samtliga sökande antogs 67 procent av kvinnorna och 69 procent av männen. Motsvarande andelar för hösten 2000 var 63 respektive 66 procent.

10 Högskoleverket och SCB 10 UF 46 SM 0101 Antal sökande och antagna som inte tidigare läst i högskolan, ht 2000 och ht 2001, efter kön Ålder kvinnor män totalt kvinnor män totalt Sökande Antagna Universitet och högskolor Flest behöriga förstahandssökande per antagen till Handelshögskolan i Stockholm Vid ansökan via VHS:s samordnade antagning kan endast en högskola väljas i första hand. Däremot är det möjligt att göra ansökan till flera olika högskolor via högskolornas lokala antagningssystem LANT, och då i varje enskild ansökan vara sökande i första hand till just denna högskola. Hur svårt det är att komma in på en viss högskola bestäms av vilka program och kurser som ges på högskolan och naturligtvis av antalet sökande. Om man betraktar varje universitet och högskola som en enhet, oavsett vilka program som ges, var det flest behöriga förstahandssökande per antagen (4,9) till Handelshögskolan i Stockholm. Totalt för alla högskolor med antagning via de två stora systemen, VHS och LANT, gick det 1,4 behöriga förstahandssökande per antagen. I tabellen nedan redovisas de universitet/högskolor som hade högst sökandetryck höstterminen Antal behöriga förstahandssökande och antagna per högskola rangordnade efter sökandetryck (förstahandssökande per antagen), ht 2001 Universitet/högskola Antagna Förstahandssökande Sökandetryck Samtliga ,4 Handelshögskolan i Stockholm ,9 Sophiahemmets sjuksköterskehögskola ,4 Idrottshögskolan i Stockholm ,0 Röda korsets högskola ,7 Karolinska institutet ,1 Motsvarande lista för de utan tidigare högskolestudier hade ungefär samma utseende. Handelshögskolan i Stockholm och hade då högst värde med 5,0 behöriga förstahandssökande per antagen. Idrottshögskolan i Stockholm och Sophiahemmets sjuksköterskehögskola kom därefter med 4,3 respektive 4,0. För dem utan tidigare högskolestudier gick det totalt 1,5 behöriga förstahandssökande per antagen.

11 Högskoleverket och SCB 11 UF 46 SM 0101 Program Hösten 2001 antogs personer till program. Av dessa antogs till något av yrkesexamensprogrammen och till något av de övriga programmen som ges vid högskolorna. En person kan antas till mer än ett program. För utförligare beskrivning av programgrupperingen, framförallt gällande övriga program, se avsnittet Fakta om statistiken på sidan 41. Yrkesexamensprogram Inom högskolan finns, efter reformen 1993, knappt 70 olika yrkesexamensprogram. Till de flesta av dessa sker ansökan via något av de stora antagningssystemen. Utanför dessa söksystem ligger dock, nästan helt, antagningen till de konstnärliga yrkesexamensprogrammen. För alla yrkesexamensprogram sammantagna fanns det 1,8 behöriga förstahandssökande per antagen. Hösten 2000 var motsvarande siffra 2,0. Det finns 27 olika yrkesprogram med minst 100 antagna. Flest antal behöriga förstahandssökande per antagen hade utbildningarna till psykolog, sjukgymnast, läkare, arkitekt och socionom. Vissa yrkesexamensprogram med litet antal antagna (veterinär, dietist, djursjukvårdare och brandingenjör) hade ännu fler sökande per antagen. Antal förstahandssökande och antagna för yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, rangordnade efter sökandetryck (förstahandssökande per antagen), ht 2001 Yrkesexamensprogram Antagna Förstahandssökande Sökandetryck Samtliga ,8 Psykolog ,1 Sjukgymnast ,1 Läkare ,0 Arkitekt ,8 Socionom ,2 Se tabell 6a för en mer utförlig beskrivning av förstahandssökande och antagna till de olika yrkesexamensprogrammen. Fördelning efter SUN-koder Sammantaget fanns behöriga förstahandssökande till utbildningsprogram (yrkesprogram och övriga program sammantagna). Dessa kan fördelas efter utbildningens inriktning enligt SUN 2000 (se avsnittet Fakta om statistiken på sidan 41). De största områdena framgår av tabellen nedan. Antal förstahandssökande och antagna för de största programområdena (fördelade efter inriktning enligt SUN 2000), rangordnade efter sökandetryck (förstahandssökande per antagen), ht 2001 Utbildningens inriktning Antagna Förstahandssökande Sökandetryck Samtliga programutbildningar ,7 Hälso- o sjukvård samt social omsorg ,7 Samhällsvet., juridik, handel, adm ,2 Teknik o tillverkning ,3 Pedagogik o lärarutbildning ,3 Naturvetenskap, matematik o data ,2 Som synes fanns den största efterfrågan på utbildning, i relation till antalet som kan beredas plats, inom området hälso- och sjukvård. Den minsta efterfrågan (fortfarande i relation till antalet som kan beredas plats) gällde utbildningar inom områdena naturvetenskap, teknik samt pedagogik och lärarutbildning.

12 Högskoleverket och SCB 12 UF 46 SM 0101 Med facit i hand Hösten 2000 sökte personer, som inte tidigare läst i högskolan, till högskolan via de stora söksystemen. Av dessa hade , vid månadsskiftet augusti/september, erbjudits plats i en utbildning med antagning genom VHS eller något av LANT-systemen. Av dessa började sedan 75 procent eller någon form av högskoleutbildning under höstterminen I reservantagningen vid högskolorna blev resultatet att studerande antogs och började högskoleutbildning under hösten. Hösten 1999 hade sökande som tidigare inte läst i högskolan erbjudits plats. Även bland dessa avstod ca. 25 procent från studier. I reservantagningen antogs studenter. År 2000 skedde det förändringar i antagningsprocessen. För att minska dubbelantagningarna infördes ett clearingförfarande mellan VHS och de olika LANTsystemen. För höstterminen 2000 kan detta vara en anledning till att reservantagningen blivit mindre. Ytterligare studerande registrerades hösten 2000 i högskolan för första gången, utan att ha sökt via VHS och/eller LANT:s samordnade antagning. Dessa studerande hade antagits senare via särskild antagning vid högskolan eller via de antagningsprov som vissa högskolor anordnar.

13 Högskoleverket och SCB 13 UF 46 SM 0101 Tabeller Tabell 1. Nettoantal sökande per ålder och kön, höstterminen 2001 Number of applicants by age and gender, autumn 2001 Ålder Totalt antal Varav tidigare registrerade Därav med sökande 1 ht 00/vt 01 ht 99/vt 00 ej senare före ht 99 ej senare tidigare examen (fr.o.m. 1977/78) Ej tidigare i högskolan Båda könen år år år år år år år år år år år år år år år Kvinnor år år år år år år år år år år år år år år år Män år år år år år år år år år år år år år år år Via VHS samordnade antagning eller lokal antagning (LANT); inklusive obehöriga sökande.

14 Högskoleverket och SCB 14 UF 46 SM 0101 Tabell 2. Nettoantal antagna per ålder och kön, höstterminen 2001 Number of students admitted by age and gender, autumn 2001 Ålder Totalt antal Varav tidigare registrerade Därav med antagna 1 ht 00/vt 01 ht 99/vt 00 ej senare före ht 99 ej senare tidigare examen (fr.o.m. 1977/78) Ej tidigare i högskolan Båda könen år år år år år år år år år år år år år år år Kvinnor år år år år år år år år år år år år år år år Män år år år år år år år år år år år år år år år Via VHS samordnade antagning eller lokal antagning (LANT).

15 Högskoleverket och SCB 15 UF 46 SM 0101 Tabell 3. Sökande och antagna som ej tidigare läst i högskolan, fördelade på sökt program/kurs per högskola höstterminen 2001 Number of applicants admitted end new to higher education by application to programme/course and by university, autumn 2001 Universitet/högskola Sökande 1 Antagna 2 Summa netto Program Kurs Summa netto Program Kurs Totalt netto, båda könen Lärosäten m examensrätt-forskarutb Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet Sveriges lantbruksuniversitet Karlstads universitet Växjö universitet Örebro universitet Högskolan i Kalmar Blekinge tekniska högskola Malmö högskola Mitthögskolan Mälardalens högskola Chalmers tekniska högskola Handelshögskolan i Stockholm Högskolan i Jönköping Högskolor m examensrätt-grundutb Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Idrottshögskolan i Stockholm Lärarhögskolan i Stockholm Södertörns högskola Ersta-Sköndal högskola Konstnärliga högskolor 3 Konstfack Vårdhögskolor Hälsohögskolan i Jönköping Röda korsets högskola Sophiahemmets sjuksköterskehögskola Totalt brutto, båda könen

16 Högskoleverket och SCB 16 UF 46 SM 0101 Tabell 3. (forts.) Universitet/högskola Sökande 1 Antagna 2 Summa netto Program Kurs Summa netto Program Kurs Totalt netto, kvinnor Lärosäten m examensrätt-forskarutb Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet Sveriges lantbruksuniversitet Karlstads universitet Växjö universitet Örebro universitet Högskolan i Kalmar Blekinge tekniska högskola Malmö högskola Mitthögskolan Mälardalens högskola Chalmers tekniska högskola Handelshögskolan i Stockholm Högskolan i Jönköping Högskolor m examensrätt-grundutb Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Idrottshögskolan i Stockholm Lärarhögskolan i Stockholm Södertörns högskola Ersta-Sköndal högskola Konstnärliga högskolor 3 Konstfack Vårdhögskolor Hälsohögskolan i Jönköping Röda korsets högskola Sophiahemmets sjuksköterskehögskola Totalt brutto, kvinnor

17 Högskoleverket och SCB 17 UF 46 SM 0101 Tabell 3. (forts.) Universitet/högskola Sökande 1 Antagna 2 Summa netto Program Kurs Summa netto Program Kurs Totalt netto, män Lärosäten m examensrätt-forskarutb Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet Sveriges lantbruksuniversitet Karlstads universitet Växjö universitet Örebro universitet Högskolan i Kalmar Blekinge tekniska högskola Malmö högskola Mitthögskolan Mälardalens högskola Chalmers tekniska högskola Handelshögskolan i Stockholm Högskolan i Jönköping Högskolor m examensrätt-grundutb Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Idrottshögskolan i Stockholm Lärarhögskolan i Stockholm Södertörns högskola Ersta-Sköndal högskola Konstnärliga högskolor 3 Konstfack Vårdhögskolor Hälsohögskolan i Jönköping Röda korsets högskola Sophiahemmets sjuksköterskehögskola Totalt brutto, män Via VHS eller lokal antagning (LANT); inklusive obehöriga sökande. 2. Via VHS eller lokal antagning (LANT). 3. Till de flesta konstnärliga utbildningar sker antagning på annat sätt.

18 Högskoleverket och SCB 18 UF 46 SM 0101 Tabell 4. Antal behöriga förstahandssökande till program och kurs, och därav ej tidigare i högskolan, efter universitet/högskola och antagningsresultat höstterminen 2001 Number of qualified first choice applicants to programmes and courses, and number of applicants new to higher education, by university and admission results autumn 2001 Universitet/högskola Antal antagna Antal behöriga Antal behöriga förstahandssökande 1 förstahandssökande per antagen Totalt därav ej tidigare i högskolan Totalt därav ej tidigare i högskolan Totalt därav ej tidigare i högskolan Totalt netto, båda könen ,4 1,5 Lärosäten m examensrätt-forskarutb Uppsala universitet ,7 2,0 Lunds universitet ,7 2,0 Göteborgs universitet ,8 2,6 Stockholms universitet ,9 2,4 Umeå universitet ,5 1,6 Linköpings universitet ,7 1,9 Karolinska institutet ,1 2,4 Kungl. Tekniska högskolan ,4 1,3 Luleå tekniska universitet ,2 1,3 Sveriges lantbruksuniversitet ,0 2,2 Karlstads universitet ,4 1,6 Växjö universitet ,5 1,6 Örebro universitet ,6 1,8 Högskolan i Kalmar ,6 1,9 Blekinge tekniska högskola ,3 1,2 Malmö högskola ,6 1,6 Mitthögskolan ,4 1,5 Mälardalens högskola ,3 1,5 Chalmers tekniska högskola ,7 1,7 Handelshögskolan i Stockholm ,9 5,0 Högskolan i Jönköping ,4 1,5 Högskolor m examensrätt-grundutb Högskolan i Borås ,2 1,2 Högskolan Dalarna ,4 1,4 Högskolan på Gotland ,5 1,4 Högskolan i Gävle ,6 1,7 Högskolan i Halmstad ,8 2,0 Högskolan Kristianstad ,5 1,6 Högskolan i Skövde ,2 1,1 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla ,4 1,6 Idrottshögskolan i Stockholm ,0 4,3 Lärarhögskolan i Stockholm ,2 1,0 Södertörns högskola ,0 2,0 Ersta-Sköndal högskola ,8 2,0 Konstnärliga högskolor 2 Konstfack ,7 1,9 Vårdhögskolor Hälsohögskolan i Jönköping ,3 2,1 Röda korsets högskola ,7 2,7 Sophiahemmets sjuksköterskehögskola ,4 4,0 Totalt brutto, båda könen ,6 1,8

19 Högskoleverket och SCB 19 UF 46 SM 0101 Tabell 4. (forts.) Universitet/högskola Antal behöriga Antal antagna Antal behöriga förstahandssökande 1 Totalt därav ej tidigare i högskolan Totalt därav ej tidigare i högskolan förstahandssökande per antagen Totalt därav ej tidigare i högskolan Totalt netto, kvinnor ,4 1,6 Lärosäten m examensrätt-forskarutb Uppsala universitet ,8 2,1 Lunds universitet ,8 2,2 Göteborgs universitet ,9 2,7 Stockholms universitet ,0 2,4 Umeå universitet ,5 1,6 Linköpings universitet ,8 2,1 Karolinska institutet ,1 2,4 Kungl. Tekniska högskolan ,5 1,4 Luleå tekniska universitet ,2 1,4 Sveriges lantbruksuniversitet ,3 2,6 Karlstads universitet ,5 1,6 Växjö universitet ,5 1,7 Örebro universitet ,6 2,0 Högskolan i Kalmar ,7 1,9 Blekinge tekniska högskola ,4 1,3 Malmö högskola ,6 1,7 Mitthögskolan ,5 1,6 Mälardalens högskola ,4 1,6 Chalmers tekniska högskola ,0 2,0 Handelshögskolan i Stockholm ,1 5,0 Högskolan i Jönköping ,5 1,6 Högskolor m examensrätt-grundutb Högskolan i Borås ,2 1,3 Högskolan Dalarna ,4 1,5 Högskolan på Gotland ,5 1,5 Högskolan i Gävle ,6 1,8 Högskolan i Halmstad ,8 2,2 Högskolan Kristianstad ,5 1,7 Högskolan i Skövde ,2 1,2 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla ,5 1,7 Idrottshögskolan i Stockholm ,6 5,7 Lärarhögskolan i Stockholm ,2 1,0 Södertörns högskola ,0 2,1 Ersta-Sköndal högskola ,8 2,0 Konstnärliga högskolor 2 Konstfack ,7 2,0 Vårdhögskolor Hälsohögskolan i Jönköping ,3 2,1 Röda korsets högskola ,7 2,8 Sophiahemmets sjuksköterskehögskola ,7 4,0 Totalt brutto, kvinnor ,6 1,9

20 Högskoleverket och SCB 20 UF 46 SM 0101 Tabell 4. (forts.) Universitet/högskola Antal behöriga Antal antagna Antal behöriga förstahandssökande 1 Totalt därav ej tidigare i högskolan Totalt därav ej tidigare i högskolan förstahandssökande per antagen därav ej tidigare Totalt i högskolan Totalt netto, män ,3 1,4 Lärosäten m examensrätt-forskarutb Uppsala universitet ,7 1,8 Lunds universitet ,6 1,8 Göteborgs universitet ,7 2,3 Stockholms universitet ,8 2,3 Umeå universitet ,4 1,5 Linköpings universitet ,6 1,7 Karolinska institutet ,2 2,5 Kungl. Tekniska högskolan ,3 1,3 Luleå tekniska universitet ,1 1,2 Sveriges lantbruksuniversitet ,6 1,5 Karlstads universitet ,4 1,4 Växjö universitet ,4 1,5 Örebro universitet ,5 1,6 Högskolan i Kalmar ,6 1,7 Blekinge tekniska högskola ,3 1,2 Malmö högskola ,5 1,5 Mitthögskolan ,3 1,4 Mälardalens högskola ,2 1,4 Chalmers tekniska högskola ,6 1,6 Handelshögskolan i Stockholm ,7 5,0 Högskolan i Jönköping ,3 1,3 Högskolor m examensrätt-grundutb Högskolan i Borås ,1 1,0 Högskolan Dalarna ,3 1,3 Högskolan på Gotland ,4 1,3 Högskolan i Gävle ,5 1,5 Högskolan i Halmstad ,7 1,8 Högskolan Kristianstad ,4 1,5 Högskolan i Skövde ,1 1,0 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla ,3 1,3 Idrottshögskolan i Stockholm ,3 3,2 Lärarhögskolan i Stockholm ,1 0,9 Södertörns högskola ,9 1,9 Ersta-Sköndal högskola ,8 1,8 Konstnärliga högskolor 2 Konstfack ,7 1,8 Vårdhögskolor Hälsohögskolan i Jönköping ,4 2,0 Röda korsets högskola ,8 2,4 Sophiahemmets sjuksköterskehögskola ,0 4,0 Totalt brutto, män ,5 1,6 1. Via VHS och/eller LANT:s samordnade antagning. 2. Till de flesta konstnärliga utbildningar sker antagning på annat sätt.

21 Högskoleverket och SCB 21 UF 46 SM 0101 Tabell 5a. Antal behöriga förstahandssökande till program efter yrkesexamensprogram/övriga program och ålder, höstterminen 2001 Number of qualified first choice applicants to programme by group of programme and age, autumn 2001 Programområde Ålder Program Totalt Samtliga, netto Yrkesprogram, netto Humaniora och teologi Teologie kandidatexamen Juridik och samhällsvetenskap Juris kandidatexamen Psykologexamen Socionomexamen Undervisning Barn- och ungdomspedagogisk examen Folkhögskollärarexamen Grundskollärarexamen Grundskollärarexamen Gymnasielärarexamen Idrottslärarexamen Lärarexamen Specialpedagogexamen Studie- och yrkesvägledarexamen Naturvetenskap Apotekarexamen Receptarieexamen Teknik Arkitektexamen Brandingenjörsexamen Civilingenjörsexamen Ingenjörsexamen Sjökaptens- och styrmansexamen Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen Yrkesteknisk högskoleexamen Lant- och skogsbruk Agronomexamen Djursjukvårdarexamen Hortonomexamen Lantmästarexamen Landskapsarkitektexamen Landskapsingenjörsexamen Trädgårdsingenjörsexamen Medicin och odontologi Läkarexamen Optikerexamen Psykoterapeutexamen Tandläkarexamen Veterinärexamen Vård och omsorg Arbetsterapeutexamen Audionomexamen Barnmorskeexamen Biomedicinsk analytikerexamen Dietistexamen Logopedexamen Ortopedingenjörsexamen Röntgensjuksköterskeexamen Sjukhusfysikerexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Tandhygienistexamen Tandteknikerexamen Konstnärligt område Konst och design

22 Högskoleverket och SCB 22 UF 46 SM 0101 Tabell 5a. (forts.) Programområde Ålder Program Totalt Övriga program, netto Pedagogik och lärarutbildning Pedagogik och lärarutbildning, allmän poäng poäng Pedagogik poäng poäng Lärarutbildning i yrkesämne poäng poäng Pedagogik och lärarutbildning, övrig poäng poäng poäng Humaniora och konst Konst och media, allmän utbildning poäng poäng Bild- och formkonst poäng Musik, dans och dramatik poäng poäng poäng Medieproduktion poäng poäng poäng Formgivning poäng poäng poäng Konsthantverk poäng Religion poäng Främmande språk poäng poäng Svenska och litteraturvetenskap poäng Historia och arkeologi poäng poäng Filosofi och logik poäng Humaniora, övrig/ospec inriktning poäng poäng Samhällsvetenskap, juridik, handel, administra Samhälls- och beteendevet., allmän poäng poäng poäng Psykologi poäng poäng Sociologi, etnologi och kulturgeografi poäng poäng Statsvetenskap poäng poäng Nationalekonomi och ekonomisk historia poäng poäng Samhälls- och beteendevet., övrig poäng poäng

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 UF 46 SM 1001 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 UF 46 SM 1501 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 UF 46 SM 1601 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 2013-10-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Agronomexamen områdesbehörighet A3 A11 Apotekarexamen områdesbehörighet A13 Arbetsterapeutexamen Arkitektexamen

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05 UF 20 SM 0602 Universitet och högskolor Social bakgrund bland högskolenybörjare 2005/06 och doktorandnybörjare 2004/05 Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare

Nybörjare i högskolan 2015/16: Färre svenska högskolenybörjare, men fler inresande högskolenybörjare STATISTISK ANALYS 1(19) Avdelning /löpnummer 216-12-6/9 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning till och med 2005/06

Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning till och med 2005/06 UF 20 SM 0702 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning till och med 2005/06 Higher education. Throughput and result in undergraduate education up to 2005/06 inclusive

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education 21 Verksamhet efter utbildning Activity after education Sida/ Page Tabell/ Table 414 Inledande text Text 416 21.1 Verksamhet 1991 2000, året efter av- Activity 1991 2000 the year after leaving gångsåret

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 0802 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sedan flera år är intresset för högskolestudier högt, men de senaste åren har antalet studenter minskat, trots utbyggnader av utbildningen på grundnivå och avancerad

Läs mer

Traditionella och icke-traditionella studenter

Traditionella och icke-traditionella studenter Studenterna i Sverige StudS Arbetsrapport nr 8 Traditionella och icke-traditionella studenter av Claes Petri Traditionella och icke-traditionella studenter av Claes Petri Studenterna i Sverige StudS Arbetsrapport

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1603 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16 I korta drag

Läs mer

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV 1 2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 2 1. INLEDNING För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att den sökande har grundläggande

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner.

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 1 2015-11-18 Manual för hantering av förkunskapskrav Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. INLEDNING 2 För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar. Även inriktningen för nybörjarna i högskolan påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå.

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar. Även inriktningen för nybörjarna i högskolan påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. UF 20 SM 1204 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2011/ /12 och doktorandnybörjare 2010/11 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 HSVFS 007: Högskoleverkets föreskrifter Utkom från trycket om områdesbehörigheter; den 00 oooo 007 beslutade den 1 december 007. Högskoleverket föreskriver

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Högre utbildning Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Åh, jag ville att hela dagarna skulle vara en enda lång historielektion. Roland, 65 år Spanska? Usch Ted, 12 år Matematik! Här fanns ett facit

Läs mer

Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000

Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000 Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000 * Alla sökande i urvalsgruppen har antagits ** Alternativa urvalsregler har tillämpats Vid markering Lokal antag vid Universitet/Högskola kontakta Universitet/Högskola

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 UF 20 SM 1103 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 Higher education Throughput and result at first and second cycle studies up to 2009/10

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 UF 20 SM 1002 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2008/09 I korta

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 UF 20 SM 1301 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 I korta drag Stor

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 UF 20 SM 1401 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 I korta drag

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Sammanställning och bearbetning av data: Gerd Lindau Innehållsförteckning

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå

Stor ökning av antal examinerade på avancerad nivå STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2016-02-10 / 3 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 UF 20 SM 1502 Universitet och högskolor Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 Higher Education. Throughput at first and second cycle studies up to and including 2013/14 I

Läs mer