För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001"

Transkript

1 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1 Historia A 2 Aktuellt språk Steg moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia C 0,5 Kultur- och idéhistoria 0,5 Latin A 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi A 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Religionskunskap B 0,25 Rättskunskap 0,25 Affärskommunikation engelska 0,25 Affärskommunikation moderna språk 0,25 Grekiska A 0,5 Latin A 0,5 Litteratur och litteraturvetenskap 0,25 Modersmål B 0,5 (om annat språk än det som har tagits i anspråk för ovan) Teckenspråk för hörande, steg 1 0,5 Bild och form, fördjupning 0,5 0,25 0,5 Företagsekonomi B 0,5 Geografi B 0,25 Hållbart samhällsbyggande 0,5 0,5 Konstruktion A 0,5 Miljökunskap 0,5 Naturbruket och miljön 0,5 Samhällskunskap B 0,5 Småföretagande A 0,25 Företagsekonomi B 0,5 Marknadsföring 0,5 Mediekommunikation C 0,5 Praktisk marknadsföring B 0,5 Redovisning och beskattning 0,5 Rättskunskap 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Småföretagande A 0,25 Teknikutveckling och företagande 0,5 Historia A Aktuellt språk, lägst C-språk kurs B moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Filosofi 0,25 Historia B 0,5 Kultur och idéhistoria 0,5 Latin med allm. språkkunskap 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Religionskunskap B 0,25 Rättskunskap 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Svenska C 0,25 Affärskommunikation engelska 0,25 Affärskommunikation franska /spanska/tyska 0,25 Grekiska 0,5 Latin med allmän språkkunskap 0,5 Språk kultur samhälle (om annat språk än det som tagits i anspråk ovan) 0,5 Svenska C 0,25 Teckenspråk A 0,5 Bild och form B 0,5 0,25 0,5 Företagsekonomi B 0,5 Geografi B 0,25 0,5 Miljökunskap 0,5 Natur och miljökunskap 0,5 Samhällskunskap B 0,5 Småföretagande 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi B 0,5 Företagsekonomi B 0,5 Handel och administration 0,5 Marknadsföring 0,5 Mediekommunikation B 0,5 Redovisning och beskattning 0,5 Rättskunskap 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Småföretagande 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi A 0,5 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ET N (med ämne) MuSoEp Aktuellt språk två årskurser B-språk eller tre årskurser C-språk HSEN eller två årskurser HHe SENT e HSSoKoEp (, HSEN eller två årskurser HHe SENT e Historia etapp 2 Aktuellt språk etapp 3 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, och )

2 Tabell för områdeser sid 2 (av 7) BETEENDEVETENSKAP, EKONOMI, SAMHÄLLSVETENSKAP UNDERVISNING A5 A6 A6 a A6 b Naturkunskap 1b Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1b Naturkunskap 1a1 1,5 1,5 5 6 Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 6 a (1993:100) Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen Naturkunskap A Naturkunskap A (1993:100) 6 b moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Biologi A 0,5 Filosofi A 0,25 Människan socialt och kulturellt 0,5 Människor i behov av stöd 0,5 0,5 Omvårdnad 0,5 Psykiatri 0,5 Psykologi A 0,25 Psykologi B 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Filosofi A 0,25 Kultur- och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation A 0,5 Människan socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi A 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Skapande verksamhet 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Filosofi A 0,25 Kultur- och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation A 0,5 Människan socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi A 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Skapande verksamhet 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Filosofi A 0,25 Kultur- och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation A 0,5 Människan socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi A 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Skapande verksamhet 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Naturkunskap A Naturkunskap A moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Biologi A 0,5 Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd 0,5 Filosofi 0,25 Människan socialt och kulturellt 0,5 0,5 Omvårdnad B 0,5 Omvårdnad psykiatri 0,5 Psykologi 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Bild och form A 0,5 Filosofi 0,25 Kultur och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan, socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Samhällskunskap B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Bild och form A 0,5 Filosofi 0,25 Kultur och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan, socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Samhällskunskap B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Bild och form A 0,5 Filosofi 0,25 Kultur och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan, socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Samhällskunskap B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ HSEN eller två årskurser HHe HSEN eller två årskurser HHe HSSoKoEp eller en årskurs E HSEN eller två årskurser HHe HSSoKoEp eller en årskurs E Naturkunskap etapp 2 Naturkunskap etapp 2

3 Tabell för områdeser sid 3 (av 7) UNDERVISNING A6 c Utöver skurserna i områdes A6 c ovan gäller följande skurser beroende på vad du väljer för undervisningsämne eller -ämnen. Biologi Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Fysik och Teknik (i gymnasieskolan) Företagsekonomi Geografi och Psykologi Grekiska Idrott och hälsa Biologi 2 Kemi 1 Matematik 3c Historia 1b Historia 1a1 Fysik 2 Klassisk grekiska språk och kultur 2 Idrott och hälsa 2 Meritkurser enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 6c (1993:100) moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Filosofi A 0,25 Kultur- och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation A 0,5 Människan socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi A 0,25 Samhällskunskap B 0,5 (utom när Samhällskunskap B är en skurs) Skapande verksamhet 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Virtuella miljöer 0,5 moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Bild och form A 0,5 Filosofi 0,25 Kultur och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan, socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Samhällskunskap B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Utöver skurserna i områdes 6 c ovan gäller följande skurser beroende på vad du väljer för undervisningsämne eller -ämnen. Biologi Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Fysik och Teknik (i gymnasieskolan) Företagsekonomi Geografi och Psykologi Grekiska Idrott och hälsa er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ HSEN eller två årskurser HHe årskurs TeKe SENT e Historia A Historia A Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ET N (med ämne) MuSoEp SENT e Grekiska B Grekiska Grekiska en årskurs H Grekiska Idrott och hälsa B Idrott och hälsa B Idrott tre årskurser HSENT eller Idrott två årskurser från tvåårig linje HSSoKoEp (, Historia etapp 2 Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och )

4 Tabell för områdeser sid 4 (av 7) UNDERVISNING FYSIK MATEMATIK TEKNIK Kemi Latin Matematik Moderna språk Modersmål Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Samhällskunskap Teckenspråk A7 Biologi 1 Latin språk och kultur 2 Kemi Latin Matematik Moderna språk aktuellt språk 3 Modersmål 2 Samhällskunskap 2 Svenskt teckenspråk för hörande 3 Fysik 1b1 Fysik 1a 1,5 Moderna språk Modersmål Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Samhällskunskap Teckenspråk Biologi A Latin B moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Biologi A Latin med allmän språkbehandling moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Latin två årskurser H Aktuellt språk steg 3 Modersmål B Samhällskunskap B Teckenspråk för hörande steg 3 7 Fartygsbefäl 0,5 0,5 0,5 Maskinbefäl 0,5 0,5 Miljö och säkerhet 0,5 Aktuellt språk, lägst C-språk kurs B Språk kultur samhälle Samhällskunskap B Teckenspråk C-språk B Fartyg drift 0,5 0,5 Fartyg underhåll 0,5 Fartyg säkerhet 0,5 0,5 0,5 Svenska C 0,25 Aktuellt språk två årskurser B-språk eller tre årskurser C-språk Hemspråk SENT e HSSoKoEp (, Samhällskunskap tre årskurser HSN Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom ämnen Latin Aktuellt språk etapp 3 Hemspråk Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, och ) Samhällskunskap etapp 3 Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Fysik etapp 3

5 Tabell för områdeser sid 5 (av 7) FYSIK, MATEMATIK, A8 Fysik 2 Kemi 1 TEKNIK A9 Fysik 2 Kemi 1 A10 Biologi 1 Fysik 2 1,5 1,5 1,5 8 9 Matematik E 10 Biologi A Matematik E moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Biologi A 0,5 Biologi breddning 0,25 CAD-teknik A 0,25 Datorkommunikation 0,5 Fordonsvård och service 0,5 Fysik breddning 0,25 Hus- och anläggningsbyggnad 0,5 0,5 Kemi breddning 0,25 Konstruktion A 0,5 Kvalitetsteknik 0,25 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering B 0,25 Teknikutveckling och företagande 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Biologi A 0,5 Biologi breddning 0,25 CAD-teknik A 0,25 Datorkommunikation 0,5 Fordonsvård och service 0,5 Fysik breddning 0,25 Hus- och anläggningsbyggnad 0,5 0,5 Kemi breddning 0,25 Konstruktion A 0,5 Kvalitetsteknik 0,25 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering B 0,25 Teknikutveckling och företagande 0,5 Virtuella miljöer 0,5 0,25 Biologi breddning 0,25 CAD-teknik A 0,25 Datorkommunikation 0,5 Fordonsvård och service 0,5 Fysik breddning 0,25 Hus- och anläggningsbyggnad 0,5 Kemi breddning 0,25 Konstruktion A 0,5 Kvalitetsteknik 0,25 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering B 0,25 Teknikutveckling och företagande 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Matematik E Biologi A Matematik E moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Biologi A 0,5 0,25 Byggkunskap 0,5 CAD/CAM-teknik 0,25 Datakommunikation 0,5 Fordonsteknik-grundkurs 0,5 0,5 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Programmering Basic/Pascal 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi A 0,5 Teknologi B 0,5 Teknologi industri 0,25 Teknologi C 0,25 Biologi A 0,5 0,25 Byggkunskap 0,5 CAD/CAM-teknik 0,25 Datakommunikation 0,5 Fordonsteknik-grundkurs 0,5 0,5 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering Basic/Pascal 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Svenska C 0,25 Teknologi A 0,5 Teknologi B 0,5 Teknologi C 0,25 Teknologi industri 0,25 0,25 Byggkunskap 0,5 CAD/CAM-teknik 0,25 Datakommunikation 0,5 Fordonsteknik-grundkurs 0,5 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering Basic/Pascal 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Teknologi A 0,5 Teknologi B 0,5 Teknologi C 0,25 Teknologi industri 0,25 Svenska C 0,25 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/

6 Tabell för områdeser sid 6 (av 7) FARMACI MEDICIN NATURRESURSER NATURVETENSKAP ODONTOLOGI OMSORG VÅRD A11 Biologi 2 Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 A12 Biologi 2 Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 A13 Biologi 2 Fysik 2 A11 Biologi 2 Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 A14 1,5 1,5 1,5 1,5 1, moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Biologi breddning 0,25 0,5 Fysik breddning 0,25 Kemi breddning 0,25 Omvårdnad 0,5 Psykologi A 0,25 Biologi breddning 0,25 0,5 Fysik breddning 0,25 Kemi breddning 0,25 Omvårdnad 0,5 Psykologi A 0,25 Biologi breddning 0,25 Djursjukvård 0,5 Fysik breddning 0,25 Hälsopedagogik 0,25 Kemi breddning 0,25 Omvårdnad 0,5 Psykologi A 0,25 Arbetsliv naturbruk 0,5 Biologi breddning 0,25 0,5 Kemi breddning 0,25 Miljökunskap 0,5 Miljöteknik en fjärdedels Naturbruket och miljön 0,5 Arbetsliv naturbruk 0,5 Arbetsmiljö och säkerhet 0,25 Basmaskin körning 0,25 0,25 Biologi breddning 0,25 Djurkunskap 0,25 Djursjukvård 0,5 0,5 Fysik breddning 0,25 0,5 Kemi breddning 0,25 Naturbruket och miljön en halv (0,5) Projekt och företagande 0,25 moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 0,5 Omvårdnad B 0,5 Psykologi 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi C 0,25 0,5 Omvårdnad B 0,5 Psykologi 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi C 0,25 Djursjukvård 0,5 Hälsopedagogik 0,25 Omvårdnad B 0,5 Psykologi 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi C 0,25 0,5 Miljökunskap 0,5 Miljökunskap energi 0,25 Miljö och naturvård 0,5 Naturbrukets yrkesmiljöer 0,5 Svenska C 0,25 Arbetsmiljö yrkesliv 0,25 0,25 Djurkunskap 0,25 Djursjukvård 0,5 0,5 Företagsekonomi A 0,25 0,5 Miljö och naturvård 0,5 Naturbrukets yrkesmiljöer 0,5 Svenska C 0,25 Teknologi C 0,25 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ SENT e HSSoKoEp (, Fysik etapp 3 Fysik etapp 3 Fysik etapp 3 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, och )

7 Tabell för områdeser sid 7 (av 7) FARMACI, MEDICIN, NATURRESURSER, NATURVETENSKAP, ODONTOLOGI, OMSORG, VÅRD A14 A15 Idrott och hälsa 1 1,5 1, Idrott och hälsa A moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Bild och form, fördjupning 0,5 0,25 Biologi breddning 0,25 0,5 Fysik breddning 0,25 Hälsopedagogik 0,25 0,5 Kemi breddning 0,25 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi A 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Social omsorg 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 0,25 Biologi breddning 0,25 0,5 Fysik breddning 0,25 Hälsopedagogik 0,25 Idrott och hälsa B 0,25 0,5 Kemi breddning 0,25 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi A 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Specialidrott A 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Idrott och hälsa A moderna språk maximalt 1,5 engelska maximalt 1,0 matematik maximalt 1,0 Bild och form B 0,5 0,25 0,5 Hälsopedagogik 0,25 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Social omsorg 0,5 Svenska C en fjärdedels (0,25 Teknologi C en fjärdedels (0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 0,25 Etik och livfrågor 0,5 0,5 Hälsopedagogik 0,25 Idrott och hälsa B 0,25 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Samhällskunskap B 0,5 Specialidrott A 0,5 Svenska C en fjärdedels (0,25 Teknologi C en fjärdedels (0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ HSSoKoEp (, Idrott tre årskurser HSENT eller två årskurser från tvåårig linje HSSoKoEp (, Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, och ) Kravet på idrott kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildning Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, och )

8 er för utbildningsprogram er för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen. Utbildning som leder till er enligt avdelning A 1 agronomexamen A3 eller A11 3 eller 14 apotekarexamen A13 13 arbetsterapeutexamen A14 16 arkitektexamen A3 3 audionomexamen A14 16 biomedicinsk analytikerexamen A12 12 brandingenjörsexamen A9 9 civilekonomexamen A4 4 civilingenjörsexamen A9 eller A10 9 eller 10 dietistexamen A14 16 djursjukvårdarexamen A14 15 hippologexamen A14 15 hortonomexamen A11 14 högskoleingenjörsexamen A8 8 juristexamen A1 1 jägmästarexamen A11 14 lanskapsarkitektexamen A3 eller A11 3 eller 14 landskapsingenjörsexamen A14 15 lantmästarexamen A14 15 logopedexamen A14 16 läkarexamen A13 13 förskollärarexamen och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och utbildning som grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 och utbildning som leder till ämnes-lärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan optikerexamen A13 13 ortopedingenjörsexamen A8 8 psykologexamen A5 5 receptarieexamen A11 11 röntgensjuksköterskeexamen A14 16 sjukgymnastexamen A15 17 sjukhusfysikerexamen A10 10 sjuksköterskeexamen A14 16 sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen A7 7 sjökaptens- och styrmansexamen A7 7 skogsmästarexamen A14 15 skogsteknikerexamen A14 15 socionomexamen A5 5 studie- och yrkesvägledarexamen A6 6 tandhygienistexamen A14 16 tandläkarexamen A13 13 tandteknikerexamen A14 16 trädgårdsingenjörsexamen A14 15 veterinärexamen A13 13 A6 a A6 b A6 c er enligt avdelningarna B 2, C 3 och D 4 1. För dem med ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli För dem med kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten a 6 b 6 c Motsvarandebedömningar Kurser i områdeserna som får ersättas med program med vissa kurser i gymnasieskolan. Kurser Program A 1 Program B 2 Program C 3 3. För dem med kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial. 4. För dem med områdeser för äldre gymnasieformer. Biologi 2 Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 1 Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1b och Matematik kurs B Fysik kurs A Naturbruksprogrammet med någon av kurserna Djurens biologi, Marken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer El- och energiprogrammet med kurserna Energiteknik 1, Energiteknik 2, Förnybar energi och Praktisk ellära El- och energiprogrammet med kurserna Vatten- och miljöteknik och Vatten- och processkemi Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 samt Etik och människans livsvillkor. Naturbruksprogrammet med kursen Naturkunskap 1a1 och dessutom kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Växelström trefas Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Elektronik grundkurs Ellära för flygmekaniker A, Ellära för flygmekaniker B samt Flygelektronik Kemi kurs A Industriprogrammet med kurserna Kemi process A och Kemi process B eller Energiprogrammet med kursen Energi B Biologi kurs A och Biologi kurs B Naturkunskap kurs A och Naturkunskap kurs B Biologi kurs A och kurs B eller Naturkunskap kurs B Matematik Kurs B eller Kemi kurs A Matematik kurs B eller Fysik kurs A Naturkunskap kurs A+B Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp samt Mikrobiologi och genetik Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv samt Kretslopp eller Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård och omsorgsarbete eller Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik sid 8 (av 7) Energiprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik grundkurs. Fordonsprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik - grundkurs Fordonsprogrammet gren Flygteknik med kurserna Likström och 1-fas växelström, Elektronik grundkurs, Flygavionik, Flygavionik service och underhåll, Flyginstrument, Flygteknik grundkurs, Flygteknik och helikopterservice och underhåll samt Flygsystemteknik Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Kretslopp i mark, vatten och luft, Miljöoch naturvård, Mikrobiologi och genteknik samt Växt- och djurliv Industriprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas, Elektronik grundkurs, Kemi process A, Kemi process B, Massa- och pappersteknik-grundkurs samt Miljö process Elprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik grundkurs Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A, Medicinsk grundkurs B, Omvårdnad A och Omvårdnad B 1. För dem med ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli För dem med kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten För dem med kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students

Studiestöd 2001/2002. Beviljning av studiestöd. Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for students 2001/2002 Approval of financial aid for students UF 70 SM 0302 Studiestöd 2001/2002 Beviljning av studiestöd Financial aid for

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Utbildning i svenska för invandrare - SFI SFI är en grundläggande

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer