TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET Att tänka på om du vill plugga vidare...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare..."

Transkript

1 TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare...

2 NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för urvalet till högskolan att genomföras. Redan i dag påverkar de hur elever på gymnasienivå bör planera sina studier. Nedanstående är beslutade regeländringar. Man kan dock inte utesluta justeringar före Den senaste och mest exakta informationen finns på Högskoleverkets webbplats Meritpoäng extra poäng för vissa kurser Vid urvalet till hösten 2010 kommer du att kunna få extra poäng att lägga till ditt jämförelsetal från gymnasieskolan. De poängen får du genom att läsa vissa gymnasiekurser till en viss nivå. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i olika kombinationer av kurserna nedan. 1. Moderna språk (utom engelska) Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om steg 3 krävs för behörighet kommer steg 4 att ge 1,0 meritpoäng. Om du kvalificerat dig för 1,0 meritpoäng enligt ovan, kan du få 0,5 meritpoäng för steg 5 i samma språk eller 0,5 meritpoäng för lägst steg 2 i ett annat modernt språk. Du kan alltså inte få poäng för både steg 5 och steg 2. För meritkurser i moderna språk kan du få sammanlagt 1,5 meritpoäng. 2. Engelska Engelska B ger 0,5 meritpoäng. Engelska C ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om Engelska B krävs för behörighet ges inte meritpoäng för Engelska B, men 0,5 poäng för Engelska C. 3. Matematik Om matematik är ett krav för särskild behörighet ger en kurs på nivån över den behörighetsgivande kursen 0,5 meritpoäng. En kurs två nivåer över den behörighetsgivande ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om matematik inte är ett krav för särskild behörighet ger kurs B och C vardera 0,5 poäng. Om Matematik D är behörighetsgivande är det bara Matematik E som ger meritpoäng. Om Matematik E är behörighetsgivande kan man inte få någon meritpoäng i matematik. Du kan få maximalt 1,0 poäng i matematik. Matematik diskret och Matematik breddning ger inte meritpoäng. 4. Områdeskurser Områdeskurser är kurser som anses vara relevanta för en utbildning, men som inte hör till den särskilda behörigheten. För att veta vilka kurser som är områdeskurser för en viss utbildning, måste du veta vilken områdesbehörighet som används för utbildningen. En områdeskurs som omfattar 100 poäng ger 0,5 meritpoäng och en kurs på 50 poäng ger 0,25 poäng. Du får tillgodoräkna dig meritpoäng för högst två 50- poängs områdeskurser. Det är möjligt att få tillgodoräkna sig två breddningskurser i samma ämne. Områdeskurser ger maximalt 1,0 meritpoäng. Observera att områdeskurserna ger meritpoäng bara när du söker en utbildning som använder den aktuella områdesbehörigheten. Mindre fördelaktigt att komplettera och läsa upp Det kommer att bli viktigare att du får bra betyg från början, vare sig du går i gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning. All komplettering vare sig det handlar om att läsa upp betyg (konkurrenskomplettering) eller att läsa kurser som du behöver för behörighet (behörighetskomplettering) kommer att innebära att du räknas in i en kompletteringsgrupp i urvalet. Kompletteringsgruppen har betydligt färre platser än den direktgrupp du hamnar i om du inte har kompletterat. Om du behörighetskompletterar så prövas du bara i kompletteringsgruppen. Om du har konkurrenskompletterat så prövas du i direktgruppen på ditt meritvärde utan de upplästa betygen och i kompletteringsgruppen på meritvärdet med komplettering. 1

3 Områdesbehörigheter till Högskola/Universitet 2010 Dessa områdesbehörigheter och meritpoäng/kurser gäller från antagningen till högskolan hösten Du kan tillgodoräkna dig maximalt 2,5 meritpoäng. Det är den enskilda högskolan som bestämmer den särskilda behörigheten. Områdesbehörigheterna kan ses som riktlinjer för de enskilda högskolorna. Notera att den enskilda högskolan kan sänka kraven för särskild behörighet men för att höja krävs godkännande från Högskoleverket. Undantagna är de utbildningar som leder till yrkesexamen för dessa utbildningar gäller samma behörighet vid samtliga högskolor och universitet som anordnar utbildningen. Du kan inte få meritpoäng i form av Meritkurser om du söker en utbildning där det endast krävs grundläggande behörighet. Du kan däremot få meritpoäng för engelska (B-C), matematik (B-C) och moderna språk (steg 3-5). I nedanstående tabell kan du enkelt se vilka meritpoäng du kan skaffa dig beroende på vilken områdesbehörighet den utbildning du är intresserad av tillhör. Humaniora/Juridik/ Undervisning/Teologi (särskild behörighet) Områdesbehörighet 1 Historia A Matematik B 0,5 Filosofi A - (0,25) Historia B - (0,5) Historia C - (0,5) Kultur- och idéhistoria - (0,5) Latin A - (0,5) Pedagogiskt ledarskap - (0,5) Religionskunskap B - (0,25) Rättskunskap - (0,25) kommunikation(0,25) Jurist Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk Steg 3 Engelska B Matematik B 0,5 Mod.språk steg 4 1,0 Affärskommunikation engelska - (0,25) Affärskommunikation moderna språk - (0,25) Grekiska A - (0,5) Latin A - (0,5) Litteratur och litteraturvetenskap - (0,25) Modersmål B - (0,5) (om annat språk än det som har tagits i anspråk för merit ovan) Teckenspråk för hörande, steg 1 (0,5) Arkitektur/Naturresurser Områdesbehörighet 3 Matematik C Naturkunskap B* *Biologi A + Kemi A + motsvarar Naturkunskap A + B Bild och form, fördjupning - (0,5) Företagsekonomi B - (0,5) Geografi B - (0,25) Hållbart samhällsbyggande - (0,5) Konstruktion A - (0,5) Miljökunskap - (0,5) Naturbruket och miljön - (0,5) Småföretagande A - (0,25) kommunikation (0,25) Agronom Arkitekt Landskapsarkitekt (el 14) 2

4 Beteendevetenskap/ Ekonomi/ Samhällsvetenskap (särskild behörighet) Områdesbehörighet 4 Engelska B Matematik C Företagsekonomi B - (0,5) Marknadsföring - (0,5) Mediekommunikation C - (0,5) Praktisk marknadsföring B - (0,5) Redovisning och beskattning - (0,5) Rättskunskap - (0,25) Småföretagande A - (0,25) Teknikutveckling och företagande (0,5) Civilekonom Områdesbehörighet 5 Matematik B Biologi A - (0,5) Filosofi A - (0,25) Människan socialt och kulturellt - (0,5) Människor i behov av stöd - (0,5) Naturkunskap B - (0,5) Omvårdnad (0,5) Psykiatri - (0,5) Psykologi B - (0,25) Utveckling livsvillkor och socialisation - (0,5) Psykolog Socionom Samhällsvetenskap/ Undervisning Områdesbehörighet 6 Engelska B Matematik B 0,5 Skapande verksamhet - (0,5) Filosofi A - (0,25) Kultur- och idéhistoria - (0,5) Mediekommunikation A - (0,5) Människan socialt och kulturellt -(0,5) Pedagogiskt ledarskap - (0,5) Utveckling livsvillkor och socialisation - (0,5) Virtuella miljöer - (0,5) Studie- och yrkesvägledare Fysik/Matematik/Teknik Områdesbehörighet 7 Matematik B Fartygsbefäl - (0,5) - (0,5) Kemi A - (0,5) Maskinbefäl - (0,5) Naturkunskap B - (0,5) Miljö och säkerhet - (0,5) Maskintekniker Sjöingenjör Sjökapten Styrman 3

5 Fysik/Matematik/Teknik (särskild behörighet Områdesbehörighet 8 Fysik B Kemi A Matematik D Biologi A - (0,5) CAD-teknik A - (0,25) Datorkommunikation - (0,5) Fordonsvård och service - (0,5) Hus- och anläggningsbyggnad - (0,5) Konstruktion A - (0,5) Kvalitetsteknik - (0,25) Medicinsk elektronik - (0,25) Programmering B - (0,25) kommunikation -(0,25) Teknikutveckling och företagande - (0,5) Virtuella miljöer - (0,5) Högskoleingenjör Ortopedingenjör Områdesbehörighet 9 Fysik B Kemi A Matematik E Biologi A - (0,5) CAD-teknik A - (0,25) Datorkommunikation - (0,5) Fordonsvård och service - (0,5) Hus- och anläggningsbyggnad - (0,5) Konstruktion A - (0,5) Kvalitetsteknik - (0,25) Medicinsk elektronik - (0,25) Programmering B - (0,25) Teknikutveckling och företagande - (0,5) Virtuella miljöer - (0,5) Brandingenjör Civilingenjör (el.10) Områdesbehörighet 10 Biologi A Fysik B Matematik E CAD-teknik A - (0,25) Datorkommunikation - (0,5) Fordonsvård och service - (0,5) Hus- och anläggningsbyggnad - (0,5) Konstruktion A - (0,5) Kvalitetsteknik - (0,25) Medicinsk elektronik - (0,25) Programmering B - (0,25) Teknikutveckling och företagande - (0,5) Virtuella miljöer - (0,5) Civilingenjör (el 9) Sjukhusfysiker 4

6 Farmaci/Medicin/Naturresurser/ Naturvetenskap/ Odontologi/Undervisning (särskild behörighet) Områdesbehörighet 11 Biologi B Matematik D Omvårdnad - (0,5) kommunikation -(0,25) Receptarie Områdesbehörighet 12 Biologi B Matematik C Omvårdnad - (0,5) Biomedicinsk analytiker Områdesbehörighet 13 Biologi B Fysik B Matematik D Djursjukvård - (0,5) Hälsopedagogik - (0,25) Omvårdnad - (0,5) kommunikation -(0,25) Apotekare Läkare Optiker Tandläkare Veterinär Områdesbehörighet 14 Biologi B Matematik D Arbetsliv naturbruk - (0,5) Miljökunskap - (0,5) Miljöteknik - (0,25) Naturbruket och miljön - (0,5) Agronom (el. 3) Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt (el. 3) Områdesbehörighet 15 Matematik B Naturkunskap B* *Biologi A + Kemi A + motsvarar Naturkunskap A + B Arbetsliv naturbruk - (0,5) Arbetsmiljö och säkerhet - (0,25) Basmaskin körning - (0,25) Djurkunskap - (0,25) Djursjukvård - (0,5) Naturbruket och miljön - (0,5) Projekt och företagande - (0,25) Djursjukvårdare Hippolog Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Skogstekniker Trädgårdsingenjör 5

7 Omsorg/Undervisning /Vård (särskild behörighet) Områdesbehörighet 16 Matematik B Naturkunskap B* Biologi A + Kemi A + motsvarar Naturkunskap A + B Bild och form, fördjupning - (0,5) Hälsopedagogik - (0,25) Pedagogiskt ledarskap - (0,5) Social omsorg - (0,5) Utveckling, livsvillkor och socialisation - (0,5) Arbetsterapeut Audionom Dietist Logoped Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Tandhygienist Tandtekniker Områdesbehörighet 17 Idrott och hälsa A Matematik B Naturkunskap B* *Biologi A + Kemi A + motsvarar Naturkunskap A + B Hälsopedagogik - (0,25) Idrott och hälsa B - (0,25) Pedagogiskt ledarskap - (0,5) Specialidrott A - (0,5) Utveckling, livsvillkor och socialisation - (0,5) Sjukgymnast 6

8 Förändringar i korthet: Godkänt i Svenska (A-B), Engelska (A) och Matematik (A) krävs för grundläggande behörighet För att uppfylla kraven på grundläggande behörighet krävs ett fullständigt slutbetyg med godkända betyg på minst 2250 gymnasiepoäng. Dessutom krävs godkända betyg i kärnämneskurserna i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Man är alltså inte längre behörig om man avslutar ett reducerat program 2010 eller senare. Kurser i Idrott och hälsa räknas på samma sätt som andra betyg. Utökat program Kurser inom ramen för utökat program räknas bara med i jämförelsetalet om de krävs för behörighet. För en meritkurs inom ramen för ett utökat program får du tillgodoräkna dig meritpoäng, men den påverkar inte jämförelsetalet. Rektor beslutar om utökat program. Områdesbehörigheter införs Områdesbehörigheter kommer att ersätta dagens standardbehörigheter och är ett nytt sätt att organisera de särskilda förkunskapskraven. De består dels av kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning (behörighetskurser), dels av kurser som ger extra meritpoäng vid urval (meritkurser). Högskoleverket har beslutat om vilka områdesbehörigheter som ska finnas. Vissa kurser ger meritpoäng Eleverna får extra meritpoäng om de har godkända betyg i ämnena moderna språk, samt områdeskurser. Områdeskurserna är särskilt värdefulla för en viss utbildning. De är alltså olika för olika utbildningar och kan ses som fördjupning eller specialisering i relevanta gymnasiekurser, som inte är behörighetsgivande. En sökande kommer att kunna få maximalt 2,5 meritpoäng. Svårare att bli antagen till högskolan för dem som konkurrenskompletterar Från och med antagningen till höstterminen 2010 delas de sökande, som söker på grundval av betyg, in i olika kvotgrupper vid urvalet till högskolan. Grupp I kallas direktgruppen och där hamnar de med slutbetyg från gymnasieskolan. Även de med slutbetyg från komvux, om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser komvux, ingår i direktgruppen. Grupp II är en kompletteringsgrupp där alla hamnar som har kompletterat på komvux för att få behörighet eller högre betyg och de som har gjort en prövning i gymnasieskolan. Efter att de sökande har delats in i dessa kvotgrupper tas en tredjedel av platserna från grupp II och läggs över till grupp I. Detta innebär att det blir enklare att bli antagen till högskolan om man är i direktgruppen, det vill säga grupp I. Det kommer att bli mindre fördelaktigt att konkurrenskomplettera. Garanterat valbara kurser Skolverket har fattat beslut om förändringar när det gäller vilka kurser som ska vara garanterat valbara för alla elever. Engelska B och C samt Matematik B och C är garanterat valbara för elever som inte läser dem obligatoriskt. Detta innebär att det kommer att bli lättare att meritera sig för 2,5 meritpoäng även på de yrkesförberedande programmen. Läs mer på Skolverkets webbplats. Att tänka på Vad vill jag? (i alla fall just nu) Tips: ams.se, studera.nu, hittaskola.se Krångligt? Kontakta din Studie- och yrkesvägledare för mer information och hur de nya reglerna påverkar just Dig. Vilken behörighet krävs för den högskoleutbildning jag är intresserad av? VHS-katalog, utbildningens hemsida Kan jag läsa de kurser jag behöver på mitt gymnasieprogram? Individuella.val, valbara kurser, byta program/inriktning? Konkurrens? Vilket jämförelsetal har tidigare krävts för att komma in? Se VHS statistik. Behöver jag meritpoäng? Lars Kaggskolan Senast uppdaterad Hur påverkas just DU av de nya reglerna? 7

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Att söka till högskolan 2013-2014 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Högskolepoäng

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Innehållsförteckning Lilla individuella valet - läsåret 2010/2011... 3 Att tänka på om du vill plugga vidare... 4 Etik och livsfrågor (Livskunskap)... 5 Fotografisk

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna

För dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna ompletteringar på omvux Sid 1/4 ör dig som vill söka till högskolan och behöver bättre koll på förutsättningarna I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än,

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet.

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet. SYV-infO GYMNASIEVALET 2014 Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du sitter på en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer