Tillträdesregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillträdesregler 2012-03-20"

Transkript

1 Tillträdesregler

2 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen :4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov + arbetslivserfarenhet) slopas - Alternativt urval till högst en tredjedel av platserna på en utbildning

3 Fyra betydelsefulla förändringar Meritpoäng Maximalt 2,5 meritpoäng får tillgodoräknas. Läggs till jämförelsetalet (som är max 20,00). Maximalt meritvärde blir 22,50 poäng. 2. Direktgrupp I direktgruppen får man bara tillgodoräkna sig meritvärdet från slutbetyget i gymnasieskolan eller komvux. Kompletteringar får bara tillgodoräknas i en kompletteringsgrupp. 3. Områdesbehörigheter (särskild behörighet) 4. Skärpning av kraven för grundläggande behörighet.

4 Hösten 2011 Meritpoäng för Gy1994 (97-02), Moderna språk, Engelska och Matematik Hösten 2012 Utländska betyg i grupp I och II Meritpoäng för Gy1994 (97-02), Områdeskurser Hösten 2013 Meritpoäng för mellanårsprogrammen, Moderna språk, Engelska, Matematik och områdeskurser Sökande med nya kurser och gymnasieexamen? Hösten 2014 Den första kullen från Gy2011.

5 Grundläggande behörighet gymnasieexamen - Högskoleförberedande examen, gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning - Yrkesexamen, gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning + lägst E i Svenska/Svenska som andraspråk, kurs 2-3 och Engelska kurs 6. Högskoleförberedande examen gymnasiepoäng - Lägst E i minst2 250 poäng - Svenska/Svenska som andraspråk 300 poäng (kurserna 1, 2 och 3) - Engelska 200 poäng (kurserna 5 och 6) - Matematik 100 poäng (kursen 1b eller 1c) - Gymnasiearbetet

6 Yrkesexamen gymnasiepoäng - Lägst E i minst2 250 poäng - Svenska/Svenska som andraspråk 100 poäng (kurs 1) - Engelska 100 poäng (kurs 5) - Matematik 100 poäng (kursen 1a) - Gymnasiearbetet poäng programgemensamma ämnen

7 Gymnasieexamen får inte utfärdas om en elev följer ett reducerat program (Gyf 8 kap 4 )

8 Att diskutera Elever på yrkesprogram får komplettera för grundläggande behörighet och tillgodoräkna sig kompletteringen i grupp I. Kan det vara fördelaktigt att läsa kurser som krävs för särskild behörighet i gymnasieskolan och komplettera med kurser som krävs för grundläggande behörighet på komvux? Kommer många elever att ha svårigheter att nå gymnasieexamen?

9 Grundläggande behörighet slutbetyg, Slutbetyg fullständigt program i gymnasieskolan, lägst godkänt i 2250 poäng inklusive lägst godkänt i Sv A + B (Sv som andraspråk A + B), Ma A och En A Reducerat program ger ej grundläggande behörighet Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning, lägst godkänt i 2250 poäng inklusive lägst godkänt i Sv A + B (Sv som andraspråk A + B), Ma A och En A Samlat betygsdokument ger ej grundläggande behörighet

10 Grundläggande behörighet slutbetyg, Slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, lägst Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. - Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning, lägst Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. - Samlat betygsdokument, lägst betyget Godkänt eller betyg 1-5 i poängsatta kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg.

11 Grundläggande behörighet, folkhögskola, omfattning 1. en treårig utbildning, 2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan, 3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, eller 4. en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.

12 Grundläggande behörighet, folkhögskola forts. Kunskapskrav (beslut under våren) Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: - Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, - Engelska 5 och 6, - Matematik 1 a, b eller c, - Historia 1a1, - Naturkunskap 1a1, - Religionskunskap 1 och - Samhällskunskap 1a1.

13 Grundläggande behörighet, folkhögskola 2013 Kunskapskrav Dessutom krävs att folkhögskolan intygar att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämneskurser i - svenska eller svenska som andra språk, - engelska, - samhällskunskap, - religionskunskap, - matematik och - naturkunskap.

14 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser (beslut under våren) - Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet för den som har gått igenom en utbildning vid folkhögskola ska fortsätta att gälla för den som före den 1 juli 2015 har fått ett intyg om grundläggande behörighet enligt dessa bestämmelser och som påbörjade sina studier vid folkhögskolan före den 1 juli 2013.

15 Grundläggande behörighet - Utländsk utbildning, (beslut under våren) 3 Den som har gått igenom en utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande har grundläggande behörighet om utbildningen ger behörighet att bedriva högskolestudier eller motsvarande studier i detta land. Dessutom krävs lägst betyget E i Engelska 5-6 och Matematik 1 eller motsvarande kunskaper. Kunskaper i svenska Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk kurs 1-3, eller motsvarande kunskaper.

16 Grundläggande behörighet - Utländsk utbildning, Den som har gått igenom en utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande har grundläggande behörighet om utbildningen ger behörighet att bedriva högskolestudier eller motsvarande studier i detta land. Dessutom krävs lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena engelska och matematik eller motsvarande kunskaper. Kunskaper i svenska Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

17 Grundläggande behörighet övrig utbildning Äldre svensk utbildning - Avgångsbetyg från fullständig minst tvåårig linje/specialkurs, avgångsbetyg 2 eller 3 från gymnasial vuxenutbildning. - Minst två årskurser svenska och engelska (inget betygskrav) - HSVFS 2009:1, bilaga 1 Waldorfskola, Studentexamen m.fl. För Waldorfskolorna måste föreskrifterna justeras vad gäller krav i svenska och engelska.

18 Grundläggande behörighet SUHF:s rekommendationer Sökande som kan styrka godkända kunskaper i gymnasiekurserna Svenska/Svenska 2 kurs A och B, Engelska kurs A, Matematik kurs A och Samhällskunskap kurs A samt arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att den sökande normalt skulle ha lämnat gymnasiet, bedöms uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Kunskaper i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap kan styrkas med ämnen eller motsvarande (lägst betyg 3). Arbetslivserfarenhet: Se Bedömningshandboken, s

19 Motsvarande kunskaper och reell kompetens, grl beh Motsvarande kunskaper eller motsvarande kunskaper. Reell kompetens - Sökande som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet enligt fastställda regler kan uppfylla kraven genom reell kompetens. Bedömning av reell kompetens ska göras av respektive högskola. (Bedömningshandboken) - genom svenska eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöras sig utbildningen. (Högskoleförordningen)

20

21 Särskild behörighet - De krav på särskild behörighet som krävs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. - Kraven på särskild behörighet anges i områdesbehörigheter. - Högskoleverket föreskriver om vilka områdesbehörigheter som ska finnas och vilken/vilka områdesbehörighet/er som ska gälla för utbildningar som leder till en yrkesexamen. - Universitet och högskolor bestämmer vilken områdesbehörighet som ska gälla för utbildningar som leder till generell examen, konstnärlig examen och för kurser.

22 Behörighetsgivande kurser (ca 25 kurser) Gy2011 Grundläggande behörighet: Sv 1-3 (Sv som a 1-3), En 5-6 och Ma 1 Särskild behörighet (kurser i de olika områdesbehörigheterna): Sh 1b alternativt 1a1+1a2, Hi 1b alternativt 1a1+1a2 Moderna språk 3 Ma Ma specialisering Nk 1b alternativt 1a1+1a2 och Nk 2 (kan ersättas av Bi 1+Fy 1a alternativt 1b1+1b2 och Ke 1) Bi 1-2, Fy 1a alternativt 1b1+1b2, Ke 1-2 Idrott och hälsa 1-2 Klassisk grekiska språk och kultur 2, Latin språk och kultur 2, Modersmål 2, Svenskt teckenspråk för hörande 3

23 Behörighetsgivande kurser (ca 25 kurser) Gy2000 Grundläggande behörighet: Sv A + B (Sv 2 A + B), En A och Ma A Särskild behörighet (kurser i de olika områdesbehörigheterna): Sh A, Hi A En B, Moderna språk steg 3 Ma B E Nk A B (kan ersättas av Bi A, Fy A och Ke A) Bi A B, Fy A B, Ke A B Idrott och hälsa A Grekiska B, Latin B, Modersmål B, Teckenspråk för hörande steg 3

24 Högskoleförordningen tillåter justeringar, sänkningar och höjningar, av behörighetskraven - Lärosätena har möjlighet att avvika från den aktuella områdesbehörigheten genom att sänks kraven. (Hf 7 kap 3 Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor ) - Lärosätena kan ansöka om tillstånd från Högskoleverket, att få använda krav utöver den aktuella områdesbehörigheten. Också här krävs det särskilda skäl (Hf 7 kap. 11 ).

25 Motsvarande kunskaper särskild behörighet Sökande som inte uppfyller kraven för behörighet kan medges undantag (dispens) eller bedömas ha motsvarande kunskaper. (Bedömningshandboken) kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen)

26 Reell kompetens Reell kompetens - Sökande som helt eller delvis saknar formell behörighet kan uppfylla kraven genom reell kompetens. Bedömning av reell kompetens görs av respektive högskola. (Bedömningshandboken) - Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2011:1020). (Högskoleförordningen)

27 Områdesbehörigheter (HSVFS 2011:10) Avdelning A: Gäller Gy2011/Vux2012 (A1-A15) Avdelning B: Gäller Gy2000 (1-17) Avdelning C: Gäller Gy1994 och mellanårsprogrammen Avdelning D: Gäller äldre betyg

28 Vad karaktäriserar områdesbehörigheter? - Det finns ett begränsat antal områdesbehörigheter som ska täcka högskolans utbud. - I en områdesbehörigheterna för den gamla gymnasieskolan finns det behörighetsgivande kurser och områdeskurser. - I områdesbehörigheterna för Gy2011 finns inga områdeskurser.

29 Synpunkter på vårt beslut om områdesbehörigheter - A8 (Högskoleingenjörer): Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c Kritik från Skolverket som menar att man inte får göra skillnad på Ma 3b och 3c när det gäller behörighet. Kritik från vissa lärosäten som menar att kravet bör vara Ma 4. - Teknikprogrammet: Elever utestängs från vissa utbildningar på grund av att det finns krav på Naturkunskap 2, Biologi, Historia 1 - Ob 7 (och A7), sjöbefälsutbildningarna: Fysik A nytt krav, kritik, ingen förvarning

30 Synpunkter forts. - Naturkunskap 2 läses ej obligatoriskt, jämför Naturkunskap B - Naturbruksprogrammet: Eleverna läser bara Samhällskunskap 1a1 obligatoriskt, men det krävs Sh1a1+1a2 (Sh1b) till, exempelvis utbildningar på SLU som eleverna på programmet ofta söker. - Kritik mot lärosätena därför att beslut om särskilda behörighetskrav för Gy2011 dröjer.

31 Motsvarande bedömningar (HSVFS 2011:10, bilaga 2) Det finns motsvarandebedömningar för Biologi 1 Naturbruksprogrammet Fysik 1 El- och energiprogrammet Kemi 1 El- och energiprogrammet Naturkunskap 1-2 Vård- och omsorgsprogrammet Naturbruksprogrammet Det finns fler motsvarandebedömningar i Bedömningshandboken.

32 Motsvarandebedömningar (exempel) Naturkunskap 1a1 + 1a2 alternativt Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 kan ersättas av - Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 samt Etik och människans livsvillkor

33 Motsvarandebedömningar (exempel) Naturkunskap 1a1 + 1a2 alternativt Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 kan ersättas av - Naturbruksprogrammet med kursen Naturkunskap 1a1 och dessutom kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1

34 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser (HSVFS 2011:10) 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2012 om inte annat framgår av 3, 4 och De nya bestämmelserna i 1 första stycket 1 och bilaga 1, avdelning A, samt tabell 1 i bilaga 2 och kolumnen i bilaga 3 avseende områdesbehörigheter enligt avdelning A ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj De nya bestämmelserna i 1 första stycket 3 och bilaga 1, avdelning C, ska för sökande med betyg enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 1992, tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2013.

35 Urval och meritvärdering - urvalsgrunder Minst en tredjedel på betyg Minst en tredjedel på högskoleprov Högst en tredjedel alternativt urval (ex inträdesprov och/eller relevant arbetslivserfarenhet) Konstnärlig examen (alla platser) Alternativt urval till mer än en tredjedel kräver tillstånd från Högskoleverket

36 Högskoleförordningen 7 kap En högskola får i enstaka fall göra avsteg från 12 och 13. Detta får dock ske bara om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges i 12 och om sökanden genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Förordning (2006:1053).

37 Minst en tredjedel på högskoleprov nytt högskoleprov! Vanligast med en tredjedel eller 40 procent Kvantitativt block - 80 KVA kvantitativa jämförelser (24) XYZ matematik (20) NOG kvantitativa resonemang (12) DTK - Diagram, tabeller och kartor (24) Verbalt block - 80 LÄS svensk läsförståelse (20) ELF engelsk läsförståelse (20) MEK menings-komplettering (20) ORD ordförståelse (20)

38 Att diskutera Är det lättare att komma in i högskoleprovsurvalet? Bör man rekommendera elever att göra högskoleprovet?

39 Betygsurvalet (svenska betyg, utländska betyg, EB och IB samt folkhögskolan) Betygsgrupp (I och II) och folkhögskolegrupp Betygsgrupp I - betyg från gymnasieskolan - betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning - yrkesexamen + kompl från vuxenutbildning för grundläggande behörighet

40 Betygsurvalet, forts. Betygsgrupp II - betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning - i grupp II får kompletteringar tillgodoräknas Folkhögskolegrupp - Sökande med studieomdöme från folkhögskola Platsfördelning 1. I förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. 2. I förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgrupp I och II. 3. En tredjedel av platserna i betygsgrupp II flyttas till betygsgrupp I.

41 Nytt betygssystem för Gy2011 -A F - A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och F=0 Det har uppstått en debatt om att sökande med gamla och nya betyg ska prövas i samma urvalsgrupper och om det är schysst.

42 Likvärdiga meriter 7 kap. 12 högskoleförordningen Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov eller intervjuer eller genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts. Förordning (2010:700). Högskoleprovet har kommit att användas allt oftare för att särskilja.

43 Meritpoäng Gy 2011 Meritpoäng, moderna språk (max 1,5 meritpoäng) och engelska (max 1,0 meritpoäng) - Lägst E i moderna språk 3 ger 0,5 poäng. Moderna språk 4 ger 1,0 poäng. Om steg 3 krävs för behörighet ger 3 ej meritpoäng. Det är då möjligt att nå 1,5 meritpoäng genom moderna språk 5 i samma språk (0,5 poäng) alternativt lägst Moderna språk 2 i ett annat språk (0,5 poäng). Maximalt 1,5 meritpoäng för moderna språk. - Lägst E i engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

44 Meritpoäng, Gy2000 (slutbetyg) moderna språk och engelska Lägst godkänt i moderna språk (ej engelska) steg 3 ger 0,5 poäng. Steg 4 ger ytterligare 0,5 poäng. Om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 poäng. För steg 5 alternativt lägst steg 2 i ett annat språk ges ytterligare 0,5 poäng. Maximalt 1,5 meritpoäng för moderna språk. Lägst godkänt i engelska B ger 0,5 poäng. Lägst godkänt i engelska C ger ytterligare 0,5 poäng. Om engelska B krävs för behörighet ger engelska C ändå bara 0,5 poäng.

45 Meritpoäng, matematik (meritpoäng Gy 2011, forts) - Om behörighetskravet är enbart grundläggande behörighet så ger Matematik 2, 3 och 4 vardera en halv meritpoäng. - Om behörighetskravet är Matematik 2 så ger Matematik 3, 4 och 5 vardera en halv meritpoäng. Matematik 5 kan ersättas av Matematik specialisering. - Om behörighetskravet är Matematik 3 så ger Matematik 4 en halv meritpoäng och Matematik 5 en hel meritpoäng. Matematik 5 kan ersättas av Matematik specialisering.

46 Meritpoäng, matematik forts. (meritpoäng Gy 2011, forts) - Om behörighetskravet är Matematik 4 så ger Matematik 5 en hel meritpoäng och Matematik specialisering en halv meritpoäng. Matematik 5 kan ersättas av Matematik specialisering. - Observera att man kan ha betyg i flera kurser Matematik specialisering med olika innehåll och att upp till tre kurser kan ge meritpoäng.

47 Meritpoäng, matematik (meritpoäng Gy2000, forts) - Lägst godkänt i matematik en nivå över den behörighetsgivande ger 0,5 poäng. - Lägst godkänt i en kurs två nivåer över den behörighetsgivande ger ytterligare 0,5 poäng. - Om det inte finns något särskilt behörighetskrav i matematik ger Matematik B och C vardera 0,5 poäng.

48 Meritpoäng, matematik forts. (meritpoäng slutbetyg, forts) - Om matematik E är behörighetsgivande finns det inga kurser på nivåer över den behörighetsgivande, varför inga meritpoäng kan delas ut. - Om matematik D är behörighetsgivande ges 0,5 meritpoäng för matematik E. - Matematik breddning och Matematik diskret ger ej meritpoäng.

49 Meritpoäng för slutbetyg Hösten 2011 och hösten 2012 (områdeskurser) Meritpoäng för mellanårsprogrammen Hösten 2013 Meritpoäng för ännu äldre betyg Under utredning Meritpoäng för utländska betyg Meritpoängskompensation Meritpoäng för IB Särskild föreskrift Meritpoäng för EB Särskild föreskrift

50 Meritkurser/Områdeskurser - En behörighetsgivande kurs kan aldrig ge meritpoäng. - Betygskravet är lägst godkänt. Högre betyg ger inte mer poäng. - Regeringen har bestämt att moderna språk, engelska och matematik ska ge meritpoäng. - Dessutom kan de så kallade områdeskurserna i områdesbehörigheterna ge meritpoäng. Områdeskurser ska vara särskilt relevanta för den sökta utbildningen. För elever i GY2011 finns inte områdeskurser. - Högskoleverket beslutar om vilka områdeskurser som ska finnas.

51 Meritkurser/Områdeskurser, forts. - Områdeskurser finns ej för Gy Finns i samtliga områdesbehörigheter för Gy 2000 och Gy Ger maximalt 1,0 meritpoäng. En kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng eller mer ger 0,5 poäng. En femtiopoängskurs ger 0,25 poäng. Man får tillgodoräkna sig högst två femtiopoängskurser. - Man kan få poäng för två breddningskurser i samma ämne.

52 Att diskutera Hur viktigt är det att skaffa sig 2,5 meritpoäng?

53 Utländska betyg - Ursprungligt betyg förs över till skalan 10,00-20,00 - Behörighetskomplettering (viktad 1,2) i grupp I om det gäller grundläggande behörighet, annars grupp II. - Tilläggskomplettering (viktad 1,2) i grupp II - Ej meritpoängskomplettering Detta gynnar dem som har ett bra betyg från början och missgynnar dem som har ett dåligt betyg från början.

54 Utländska betyg, forts. Meritpoäng för utländska betyg (Meritpoängskompensation) Prel meritvärde och Mk 10,00 11,99 0,50 12,00 12,99 0,75 13,00 13,99 1,00 14,00 14,99 1,25 15,00 15,99 1,50 Prel meritvärde och Mk 16,00 16,99 1,75 17,00 17,99 2,00 18,00 18,99 2,25 19,00 20,00 2,50

55 Utländska betyg, forts. - Förteckning över Gy2011/Vux2012-kurser som får användas för tilläggskomplettering. - Följa upp effekterna av att utländska betyg värderas i grupp I och II och se över de nuvarande reglerna. Behövs förändringar?

56 Utökat program Gy2011 Kurser inom ramen för utökat program ska tas med på examensdokumentet och markeras särskilt. Betygen räknas med i jämförelsetalet om kurserna är behörighetsgivande eller meritkurser.

57 Utökat program (slutbetyg) 2010 Kurser inom ramen för utökat program ska tas med i slutbetyget, men markeras särskilt. Betygen räknas med i jämförelsetalet om kurserna är behörighetsgivande Kurser inom ramen för utökat program bör placeras på samlat betygsdokument. Betygen räknas med i jämförelsetalet om kurserna är behörighetsgivande och/eller höjer jämförelsetalet.

58 Reducerat program, förlängd undervisning (Gyf 9 kap. 6-7 ) Gy 2011 Reducerat program 6 En elev kan befrias från undervisning i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt. Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram. Förlängd undervisning 7 Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. Gymnasieexamen får inte utfärdas om en elev följer ett reducerat program (Gyf 8 kap 4 )

59 Reducerat program - Slutbetyg 23 En elev kan befrias från undervisning i en eller flera kurser, om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt (reducerat program). En elev får befrias från kurser som motsvarar högst tio procent av det antal gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt nationellt eller specialutformat program. Beslut enligt denna paragraf fattas av rektorn. Förordning (1997:605).

60 Förlängd undervisning - slutbetyg 24 Styrelsen för utbildningen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid än tre år, om det med hänsyn till elevens förutsättningar finns särskilda skäl till detta. Förordning (1997:605). 25 Den elev som har följt ett reducerat program enligt 23 har rätt att genom förlängd undervisning läsa in varje kurs i vilken eleven varit befriad från undervisningen. Förordning (1999:844).

61 Att diskutera Hur hantera elever som riskerar att gå ut med ett reducerat program?

62 Betygsurvalet komplettering, GY Kompletteringsgrupp - Behörighetskomplettering - Konkurrenskomplettering (utbyteskomplettering och meritpoängskomplettering) - Basen (gymnasiearbetet räknas inte med)

63 Betygsurvalet komplettering, slutbetyg Kompletteringsgrupp Behörighetskomplettering Konkurrenskomplettering utbyteskomplettering, och meritpoängskomplettering Tilläggskomplettering finns kvar för slutbetyg Meritpoängskomplettering med nya kurser enligt de nya reglerna Dubbelräkning är ej tillåten.

64 Betygsurvalet - direktgrupp och kompletteringsgrupp - Den som behörighetskompletterar prövas bara i kompletteringsgruppen. - Den som konkurrenskompletterar prövas i både direktgruppen och kompletteringsgruppen. I direktgruppen på sitt meritvärde från gymnasieskolan. I kompletteringsgruppen på sitt meritvärde efter gjorda kompletteringar. - En komplettering kan vara både en behörighetskomplettering och en konkurrenskomplettering beroende på sökt utbildning.

65 Högskoleförordningen (SFS 2011:1020) Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj Det kommer att finnas sökande med betyg från nya kurser redan i antagningen till våren Regeringen bör ändra tillämpningsdatum. ---

66 3. De äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 och bilaga 3 ska fortsätta att gälla för den som har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Detta gäller dock inte vid meritvärdering av betyg i kurser enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilka områdeskurser enligt de äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 tredje stycket 4 som för varje områdesbehörighet enligt de äldre bestämmelserna ska vara meritkurser.

67 Övergångsbestämmelser Gy Elever som påbörjat sin utbildning före den 1 juni 2011 och som efter avbrott vill återuppta sina studier ska läsa för gymnasieexamen. - Skolverket har utfärdat lista över kurser som motsvarar varandra. - Om särskilda skäl finns får rektor besluta att en elev får fullfölja utbildningen enligt äldre bestämmelser. Prövning: Den som påbörjat en kurs, delkurs eller projektarbetet före den 1 juli 2012 får pröva i gamla kurser fram till och med den 30 juni 2016.

68 Gymnasieförordningen - övergångsbestämmelser SFS 2010:2039, övergångsbestämmelserna punkt 5. - Elever som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som efter avbrott i studierna vill återuppta sin gymnasieutbildning efter den 1 juli 2011 och vilkas påbörjade utbildning inte längre erbjuds i gymnasieskolan, ska fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.

69 Gymnasieförordningen, övergångsbestämmelser, forts. SFS 2010:2039, övergångsbestämmelserna punkt 5. -Detsamma gäller för elever som återantas i gymnasieskolan eller som går om ett läsår, på samma program eller ett annat program efter programbyte. - För dessa elever får gymnasieexamen utfärdas om de uppfyller de villkor som ställs i skollagen (2010:800) och i denna förordning. - I en sådan examen får betyg satta före den 1 juli 2011 ingå. - Betygen ska i sådana fall omvandlas enligt följande. Mycket väl godkänt ska motsvara A, Väl godkänt ska motsvara C, Godkänt ska motsvara E, och Icke godkänt ska motsvara F.

70 Förordning om vuxenutbildning - övergångsbestämmelser 4. Elever som har påbörjat kurser, delkurser eller projektarbeten enligt någon av de förordningar som avses i 1 a) d) före den 1 juli 2012 och som efter avbrott i studierna vill återuppta dem efter utgången av juni 2012 och vilkas påbörjade utbildning inte erbjuds enligt denna förordning, ska fullfölja utbildningen enligt de föreskrifter som gäller för utbildning som påbörjas efter utgången av juni För dessa elever får gymnasieexamen utfärdas om de uppfyller de villkor som ställs i denna förordning.

71 Förordning om vuxenutbildning övergångsbestämmelser, forts I en sådan examen får betyg satta före den 1 juli 2012 ingå om Statens skolverk har meddelat föreskrifter om det med stöd av punkten 6. Betygen ska i sådana fall omvandlas enligt följande. Mycket väl godkänt ska motsvara A, Väl godkänt ska motsvara C, Godkänt ska motsvara E, och Icke godkänt ska motsvara F. I sådana fall ska i examensbeviset betyg anges med betygsstegen A F och kurser anges enligt ämnesplaner.

72 Reformer kring Vux2012 Skolverkets hemsida Huvudregeln i förordningen är att enbart examensbevis ska kunna utfärdas fr.o.m. den 1 juli 2012 på gymnasial nivå i kommunal vuxenutbildning. Slutbetyg från gymnasial nivå får bara utfärdas i vissa undantagsfall. Dessa är följande: - En person som har avslutat eller påbörjat alla de kurser som ingår i ett slutbetyg på gymnasial nivå före den 1 juli 2012 kan få ett slutbetyg enligt de bestämmelser som gäller före den 1 juli 2012, även om det utfärdas efter den 1 juli 2012.

73 Reformer kring Vux2012, forts - För en elev som avbrutit studierna i en kurs, delkurs eller projektarbetet före den 1 juli 2012 och som efter utgången av juni 2012 vill återuppta dem får rektorn besluta, om det finns särskilda skäl, att eleven får fullfölja kursen, delkursen eller projektarbetet enligt äldre föreskrifter. I sådana fall får slutbetyg utfärdas. I ett sådant slutbetyg kan också kurser enligt ämnesplaner ingå, dvs. nya kurser. Ett sådant slutbetyg kan utfärdas fram till och med den 1 juli 2015.

74 Prövning Den som påbörjat en kurs, delkurs eller projektarbetet före den 1 juli 2012 får pröva i gamla kurser fram till och med den 30 juni 2016.

75 Vad tycker Högskoleverket? - Se över hela systemet - Ta bort områdesbehörigheterna - Låt Högskoleverket bestämma behörighetskraven för de utbildningar som leder till en yrkesexamen. - Låt lärosätena bestämma behörighetskraven för övriga utbildningar inom vissa ramar. - Ta bort meritpoängen. - Vikta vissa betyg i urvalet, exempelvis betyg i behörighetsgivande kurser. - Att diskutera: Vilka krav bör man ställa på ett antagningssystem?

76 Nya antagningsregler påverkar nybörjaråldern (Statistisk analys 7 mars 2012) De senaste fyra åren har flera ändringar i antagningsreglerna gynnat de yngre sökandes chanser att bli antagna. Andelen 19-åringar som går direkt till högskolan från gymnasiet har ökat från 11 till 16 procent de senaste tio åren. Direktövergången har därmed ökat med 45 procent. Att antalet 19- åringar som antas blir allt fler har också sänkt medianåldern bland högskolenybörjarna. Läsåret 2010/11 hade hälften av alla nybörjare ännu inte fyllt 21. Utbildningar inom naturvetenskap, teknik samt humaniora och teologi hade störst andel unga.

77 Studenternas studiemönster och totala studietider 2012: 2 R Livslångt lärande en realitet framför allt för kvinnor Det är främst kvinnor som återvänder till högskolan för nya eller kompletterande studier, enligt en ny rapport från Högskoleverket om studiemönster och studietider

78 Information om tillträdesreglerna finns på: (länk på förstasidan) Information som riktar sig till elever/studenter på Högskolenytt för vägledare - nyhetsbrev Vill du prenumerera på nyhetsbrevet skickar du ett e-brev med blank rubrikrad till Antagning.se

79

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Handledning: Att söka till högskolan

Handledning: Att söka till högskolan Sida 1 av 5 Handledning: Att söka till högskolan Du kan med stöd av denna Power Point-serie göra en grundlig beskrivning av de regler för behörighet och urval som gäller för högskolan för elever som läser

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Gymnasiet - vad ska jag tänka på?

Gymnasiet - vad ska jag tänka på? 2013-09-2 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Gymnasiet - vad ska jag tänka på? Högskoleförberedande program a) Möjlighet att söka högskola/ universitet b) Vilka utbildningar du

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Vidare studier. Vad kan jag välja?

Vidare studier. Vad kan jag välja? Vidare studier Vad kan jag välja? Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en

Läs mer

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/ Innehåll: 1) Behörighet till högskolan. Sid 3-5 2) Behörighet till yrkeshögskolan. Sid 5-6 3) Äldre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012.

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012. Extra försättsblad med kodnummer. Studenten fyller i sitt namn och personnummer. Detta blad rivs loss av skrivvakten då studenten lämnar in skrivningen. Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:666 Utkom från trycket den 17 juli 2007 utfärdad den 28 juni 2007. Regeringen

Läs mer

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skolans styrdokument Riksdagen Regeringen - nationella program - programmens struktur - programmens omfattning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT Dnr V 2014/181 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsstyrelsen Utbildningsenheten

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 14 juni 2004

Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 14 juni 2004 PM 2004 RIV (Dnr 323-1125/2004) Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 14 juni 2004 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG HUND

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG HUND Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG HUND Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv under

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Sammanfattning. Inledning. Bakgrund

Sammanfattning. Inledning. Bakgrund Sammanfattning Inledning Denna utredning har haft till uppdrag att se över och lämna förslag till nya regler för tillträde till grundläggande högskoleutbildning, bl.a. mot bakgrund av ambitionerna att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete GY 2011 Betyg mm Ny betygsskala Kursbetyg Betygsskala A F fr o m ht 2011 Enligt betygspropositionen en ny betygsskala, (prop. 2008/09:66) Skolverket ska utfärda nationella kunskapskrav för betygsstegen

Läs mer

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Gymnasieinformation Medicinsk syv Syv med åk9 Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Hjälp@välja.nu. Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram. Skapat av. Therese Gustafsson Studie- och yrkesvägledare

Hjälp@välja.nu. Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram. Skapat av. Therese Gustafsson Studie- och yrkesvägledare Hjälp@välja.nu Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram 1 Innehållsförteckning Hur ska man tänka? Sid 3-4 Fakta Sid 5 Behörighetskrav Sid 6 obehörig? Betyg Sid 7 Urval och fördelning av

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg 2016-03-24 Amer Chuhan Viveka Sahlberg Stöd för vägledare 1 Utfärdande av slutbetyg från komvux Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna

Läs mer

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2007:62 RIV (Dnr 322-786/2007) Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM. 3 år, 180 högskolepoäng. inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst.

Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM. 3 år, 180 högskolepoäng. inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Hippologenheten 2015-01-14 Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 3 år, 180 högskolepoäng inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst

Läs mer

örighet och särskild behörighet genom tillval.

örighet och särskild behörighet genom tillval. örighet och särskild behörighet genom tillval. Utbildningskatalog 2013-2014 Hästskötare Djurskötare - lantbruksdjur Djurskötare - djurparksdjur Arbete med hundar Djurvårdare - djursjukvård Djurvårdare

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

HT14 Hotell- och turismprogrammet

HT14 Hotell- och turismprogrammet Vägga Gymnasieskola HT14 Hotell- och turismprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs Valen till högre årskurs görs i Dexter: dexter.karlshamn.se. (inget

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; HSVFS 2011:11 Utkom från trycket den 28 december

Läs mer

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 SYV arbetet på skolan hösten 2012: Gymnasieinformation och workshop 2 lektionstimmar åk.9 v.42-45 Föräldramöte

Läs mer

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Vägga Gymnasieskola BF15 Barn- och fritidsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Välkommen I denna katalog kan du läsa om Barn och fritidsprogrammets olika inriktningar. Här

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp (U 2007:D) inom departementet

Läs mer

Tillträdesregler till högskolan

Tillträdesregler till högskolan För dig som börjat gymnasiet 2011 eller senare Tillträdesregler till högskolan Områdesbehörigheter och meritpoäng För dig som funderar på att plugga vidare Anna Nilsson Studie- och yrkesvägledare Lars

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

6 kap. Elever. Urval. Gymnasieförordningen (1992:394) 6 kap. Elever

6 kap. Elever. Urval. Gymnasieförordningen (1992:394) 6 kap. Elever Urval 1 /Upphör att gälla U:2008-01-01/ Av 5 kap. 8 andra och tredje styckena skollagen (1985:1100) följer att vissa behöriga sökande skall tas emot i första hand. När alla sådana sökande har tagits emot

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

Konferens för huvudmän 19-24 aug 2009

Konferens för huvudmän 19-24 aug 2009 Konferens för huvudmän 19-24 aug 2009 Program 09.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-11.00 Reformhistorik Vad är på gång? Styrsystemet Gymnasiepropositionen 11.00-11.10 Bensträckare 11.10-12.00 Forts.

Läs mer

VF15 VVS- och fastighetsprogrammet

VF15 VVS- och fastighetsprogrammet Vägga Gymnasieskola VF15 VVS- och fastighetsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs VF15 Valen till högre årskurs sker i två steg och görs i Dexter.

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Lilla indval för ES10, HP10 & MP10

Lilla indval för ES10, HP10 & MP10 Lilla indval för ES10, HP10 & MP10 Lilla individuella valet - läsåret 2011/2012 Du som går i ES10, HP10 eller MP10 väljer 200p indval till nästa läsår. Du väljer 100p lilla indval och 100p indval. Valet,

Läs mer

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Syftet med denna undersökning är för Gymnasium.se att ta reda på hur insatta

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Senast reviderad 2014-09-11

Senast reviderad 2014-09-11 Senast reviderad 2014-09-11 Sida 0 Innehållsförteckning Allmänt om komvux sid 2-4 Vuxenutbildningen Linné Allmän informati sid 5-6 Grundläggande kurser sid 7-8 Gymnasiala kurser sid 9-15 Bolandgymnasiet

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661)

Tillbakablick 2013. Vår- och höstterminen 2013. Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Tillbakablick 2013 Vår- och höstterminen 2013 Totalt antal sökande Första hands sökande 25 728 (26 946) 9 185 (10 661) Siffran inom parentes 2012 Sökande till både program och kurser Antal antagna och

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ ORU 1.2.1-02200/2016 ANTAGNINGSORDNING FÖR ÖREBRO UNIVERSITET UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-06-01 Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 365/04-10 Universitetsstyrelsen 2004-06-04. Utbildningsdepartementet

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 365/04-10 Universitetsstyrelsen 2004-06-04. Utbildningsdepartementet Sid 1(6) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU 365/04-10 Universitetsstyrelsen 2004-06-04 Utbildningsdepartementet Remiss: Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29) 1 Inledning Linköpings universitet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Hö gsby Utbildnings Center. Våra kurser. Läsåret 2016-2017. Högsby Utbildnings Center Ringvägen 5 579 33 Högsby 0419 293 50 www.hogsby.

Hö gsby Utbildnings Center. Våra kurser. Läsåret 2016-2017. Högsby Utbildnings Center Ringvägen 5 579 33 Högsby 0419 293 50 www.hogsby. Våra kurser Läsåret 2016-2017 Högsby 579 33 Högsby 0419 293 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSER: Svenska, Svenska som andra språk... 1 Engelska 5 7... 1 Religion 1 2... 1 Matematik 1 3 (a,b,c), 4-5... 2 Samhällskunskap...

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidiga val sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 400

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Sammanhang och bakgrund Ny skollag Ny läroplan för förskolan Reformering av grundskolan Reformering av gymnasieskolan Nya behörighetskrav Nya tillträdesregler

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Att söka till högskolan

Att söka till högskolan Att söka till högskolan Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Inger Ek Studievägledare Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Kolla att du har rätt förkunskaper 3 Du behöver ha rätt

Läs mer

Vägga Gymnasieskola RL14 & RL15. Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se

Vägga Gymnasieskola RL14 & RL15. Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Vägga Gymnasieskola RL14 & RL15 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Du gör dina val i perioden 1 15 mars. Valen till årskurs 3 görs i Dexter. Logga

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Svenska Dyslexiföreningen Sammanställda och kommenterade av C G Lindell Uppdaterade november

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2013

Välkomna till. Hösten 2013 Välkomna till Hösten 2013 Här är jag Mål = Drömyrket! Hit ska jag Syv-schema Början av oktober Mitten av oktober Mitten av oktober V45, 7 november gymnasieinfo och broschyr föräldrainformation påbörjar

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om urval till högskoleutbildning på grundval av betyg

Uppdrag att utreda vissa frågor om urval till högskoleutbildning på grundval av betyg Högskoleverkets avrapportering 2009-09-29 (Reg. nr. 121-3561-09) av regeringsuppdraget Uppdrag att utreda vissa frågor om urval till högskoleutbildning på grundval av betyg Regeringen, Utbildningsdepartementet

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. Kort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska istället. Här

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer