OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet (mer info på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)"

Transkript

1 OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet (mer info på Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i olika kombinationer av kurserna nedan. Om en kurs krävs för särskild behörighet för en viss utbildning kan den inte ge meritpoäng för samma utbildning. 1. Meritkurser i moderna språk Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 meritpoäng. Maximalt 1,0 meritpoäng. 2. Meritkurser i ytterligare moderna språk Om du fått 1,0 meritpoäng enligt punkt 1 ovan, kan du få 0,5 meritpoäng för steg 5 i det aktuella språket eller 0,5 meritpoäng för steg 2 i ett annat modernt språk. Maximalt 0,5 meritpoäng. Du kan alltså inte få poäng för både steg 5 och steg Meritkurser i engelska Engelska B ger 0,5 meritpoäng och engelska C ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om engelska B är behörighetsgivande ges inte meritpoäng för engelska B och engelska C ger ändå bara 0,5 meritpoäng. Maximalt 1,0 meritpoäng. 4. Meritkurser i matematik Om matematik är ett krav för särskild behörighet ger en kurs på nivån över den behörighetsgivande kursen 0,5 meritpoäng. En kurs två nivåer över den behörighetsgivande ger ytterligare 0,5 meritpoäng. Om matematik inte är ett krav för särskild behörighet ger kurs B och C vardera 0,5 poäng. Maximalt 1,0 poäng. 5. Meritkurser i form av områdeskurser (se samtliga områdeskurser nedan) En områdeskurs som omfattar 100 poäng ger 0,5 meritpoäng och en kurs på 50 poäng ger 0,25 poäng. Områdeskurser ger maximalt 1,0 meritpoäng. (Områdeskurser som är särskilt värdefulla för den sökta utbildningen, som innebär en fördjupning eller en specialisering och som inte är behörighetsgivande.) Exempel: kemi B räknas som områdeskurs när man söker till civilingenjörsutbildning, eftersom kemi A krävs för behörighet. OBS! Maximal meritpoäng för områdeskurs kan tillgodoräknas på två sätt: antingen genom 2 x = 1,0 p eller genom + 2 x = 1,0 p ( alltså max 2 st 50-poängskurser ) Utbildningsområde Humaniora /Juridik /Teologi Områdesbehörighet 1 Hi A Etik o livsfrågor Sh A Fs A Yrkesexamina: Hi B Jurist Hi C Kultur- o idéhistoria Latin A Re B Rk Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk steg 3 Affärskommunikation engelska En B Affärskommunikation moderna språk Grekiska A Latin A Litteratur och litteraturvetenskap *om annat språk än det som tagits i Modersmål B * anspråk för meritpoäng Teckenspråk för hörande, steg 1

2 Utbildningsområde Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörighet 3 Ma C Bild och form, fördjupning Nk B alt. Bi A+ Fy A+ Ke A Bi B Sh A Fy B Yrkesexamina: Fe B Agronom Ge B Arkitekt Hållbart samhällsbyggande Landskapsarkitekt Ke B Miljökunskap Naturbruket och miljön Småföretagande A Utbildningsområde Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Områdesbehörighet 4 En B Fe B Ma C Marknadsföring Sh A Mediekommunikation C Yrkesexamina: Praktisk marknadsföring B Civilekonom Redovisning o beskattning Rk Småföretagande A Teknikutveckling och företagande Områdesbehörighet 5 Ma B Bi A Sh A Etik och livsfrågor Yrkesexamina: Fs A Psykolog Människor I behov av stöd Socionom Människan socialt o kulturellt Nk B Omvårdnad Psykiatri Ps B Utveckling livsvillkor och socialisation Utbildningsområde Undervisning Områdesbehörighet 6 En B Etik och livsfrågor Sh A Fs A Yrkesexamina: Kultur- och idéhistoria Studie- och yrkesvägledare Mediekommunikation A Människan socialt och kulturellt

3 Områdesbehörighet 6 a Utbildning som leder till förskollärarexamen och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem En B Etik och livsfrågor Nk A Fs A 0,25p Sh A Kultur och idéhistoria 0,5p Yrkesexamina: Mediekommunikation A Lärare Människan socialt och kulturellt Områdesbehörighet 6 b Utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 En B Etik och livsfrågor Ma B Fs A 0,25p Nk A Kultur och idéhistoria 0,5p Sh A Mediekommunikation A Yrkesexamina: Människan socialt och kulturellt Lärare Områdesbehörighet 6 c Utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan En B Etik och livsfrågor Sh A Fs A 0,25p Yrkesexamina: Kultur och idéhistoria 0,5p Lärare Mediekommunikation A Människan socialt och kulturellt Utöver En B och Sh A i områdesbehörighet 6 c gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen: Undervisningsämne Behörighetskurs/er Biologi Bi B, Ke A, Ma C Filosofi, Historia, Juridik, Religionskunskap Hi A Teknik (i gymnasieskola) och Fysik Fy B, Ma D Företagsekonomi Ma C Geografi Ma B Grekiska Grekiska B Idrott och hälsa Idh B el motsv. kunskaper, Ma B, Nk B Kemi Bi A, Ke B, Ma D Latin Latin B Matematik Ma D Moderna språk Aktuellt språk steg 3 Modersmål Modersmål B el motsv. kunskaper Teknik (åk 7-9) och Naturkunskap Ma C, Nk B Psykologi Ma B Samhällskunskap Ma B, Teckenspråk Teckenspråk för hörande steg 3 el motsv. kunskaper

4 Utbildningsområde Fysik / Matematik / Teknik Områdesbehörighet 7 Ma B Fartygsbefäl Yrkesexamina: Fy A Sjöingenjör/Maskintekniker Ke A Sjökapten/Styrman Maskinbefäl 0.5 p Nk B Miljö och säkerhet Områdesbehörighet 8 Fy B Bi A Ke A Biologi breddning Ma D CAD-teknik A Yrkesexamina: Datorkommunikation Högskoleingenjör Fordonsvård och service Ortopedingenjör Fysik breddning Hus- och anläggningsbyggnad Ke B Kvalitetsteknik Medicinsk elektronik Programmering B Teknikutveckling och företagande Områdesbehörighet 9 Fy B Bi A Ke A Biologi breddning Ma E CAD-teknik A Yrkesexamina: Datorkommunikation Brandingenjör Fordonsvård och service Civilingenjör Fysik breddning Hus- och anläggningsbyggnad Ke B Kvalitetsteknik Medicinsk elektronik Programmering B Teknikutvecklande och företagande Områdesbehörighet 10 Bi A Bi B Fy B Biologi breddning Ke B CAD-teknik A Ma E Datorkommunikation Yrkesexamina: Fordonsvård och service Civilingenjör Fysik breddning Sjukhusfysiker Hus- och anläggningsbyggnad Kvalitetsteknik Medicinsk elektronik Programmering B Teknikutveckling och företagande

5 Utbildningsområde Farmaci / Medicin / Naturresurser /Naturvetenskap, Odontologi Områdesbehörighet 11 Bi B Biologi breddning Fy A Etik och livsfrågor Ke B Fy B Ma D Fysik breddning Yrkesexamina: Receptarie Omvårdnad Områdesbehörighet 12 Bi B Biologi breddning Fy A Etik och livsfrågor Ke B Fy B Ma C Fysik breddning Yrkesexamina: Biomedicinsk analytiker Omvårdnad Områdesbehörighet 13 Bi B Biologi breddning Fy B Djursjukvård Ke B Etik och livsfrågor Ma D Fysik breddning Yrkesexamina: Hälsopedagogik Apotekare Läkare Omvårdnad Optiker Tandläkare Veterinär Områdesbehörighet 14 Bi B Arbetsliv Naturbruk Fy A Biologi breddning Ke B Fy B Ma D Yrkesexamina: Miljökunskap Agronom Miljöteknik Hortonom Naturbruket och miljön Jägmästare Landskapsarkitekt Områdesbehörighet 15 Ma B Arbetsliv naturbruk Nk B alt Ke A+ Fy A+ Bi A Arbetsmiljö och säkerhet Sh A Basmaskin körning Yrkesexamina: Bi B Djursjukvårdare Bi breddning Hippolog Djurkunskap Landskapsingenjör Djursjukvård Lantmästare Fy B Skogsmästare Fysik breddning Skogstekniker Ke B Trädgårdsingenjör Naturbruket och miljön Projekt och företagande

6 Utbildningsområde Omsorg / Vård Områdesbehörighet 16 Ma B Bild och form, fördjupning Nk B alt Ke A+ Fy A+ Bi A Bi B ShA Biologi breddning Yrkesexamina: Etik och livsfrågor Arbetsterapeut Fy B Audionom Fysik breddning Dietist Hälsopedagogik Logoped Ke B Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Tandhygienist Tandtekniker Social omsorg Områdesbehörighet 17 Idrott o hälsa A Bi B Ma B Biologi breddning Nk B alt Ke A+ Fy A+ Bi A Etik och livsfrågor Sh A Fy B Yrkesexamina: Fysik breddning Sjukgymnast Hälsopedagogik Idrott och hälsa B Ke B Specialidrott A Viktig information vad gäller behörighetskraven till Yrkesexamina och Generella examina YRKESEXAMEN Högskoleverket har beslutat vilka områdesbehörigheter som gäller för de utbildningar som leder till en yrkesexamen. Lärosätena har, enligt högskoleförordningen alltid rätt att sänka kraven. Lärosätena kan också höja kraven men då måste de först ansöka om det hos Högskoleverket ( 7 kap. 11 högskoleförordningen). Lärosätena har i samråd beslutat att om behörighetskraven sänks i ämnena moderna språk, engelska och matematik så följer meritpoängen med, dvs om kravet exempelvis sänks från Ma E till Ma D så ger Ma E 0,5 meritpoäng. GENERELLA EXAMINA För utbildningsprogram och kurser, som leder till Generell examen (Högskole-, Kandidat- och Magisterexamen) gäller att respektive lärosäte själva bestämmer vilken områdesbehörighet eller kombination av områdesbehörigheter, som ska gälla för utbildningen i fråga. Kontrollera i resp. utbildningskatalog/hemsida! OBS! Enskilda anordnare som t.ex Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping är inte bundna av reglerna beträffande behörighetskrav och meritpoäng. (ex Handelshögskolan tillgodoräknar inte meritpoäng och kräver betyget lägst VG i behörighetskurserna Ma D, Moderna språk steg 3, En B, Hi A, Sh A) Med anledning av ovanstående, kontrollera alltid med respektive utbildningsanordnare i vilken utsträckning de följer behörighetskraven! Reviderad Catarina de Flon/ Ulrika Boge Källa: Högskoleverket,

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Innehållsförteckning Lilla individuella valet - läsåret 2010/2011... 3 Att tänka på om du vill plugga vidare... 4 Etik och livsfrågor (Livskunskap)... 5 Fotografisk

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Att söka till högskolan 2013-2014 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Högskolepoäng

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet.

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet. SYV-infO GYMNASIEVALET 2014 Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du sitter på en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer