För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001."

Transkript

1 sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning Historia Historia 1a1 + 1a2 Moderna språk aktuellt språk 3 Matematik 3b Matematik 3c Naturkunskap 2 Matematik 3b Matematik 3c 1,5 1,5 1,5 1,5 vdelning B vdelning C vdelning D 1 Historia 2 ktuellt språk Steg 3 Engelska B 3 Matematik C 4 Engelska B Matematik C Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Historia B 0,5 Historia C 0,5 Kultur- och idéhistoria 0,5 Latin 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 Religionskunskap B 0,25 Rättskunskap 0,25 ffärskommunikation engelska 0,25 ffärskommunikation moderna språk 0,25 Grekiska 0,5 Latin 0,5 Litteratur och litteraturvetenskap 0,25 Modersmål B 0,5 (om annat språk än det som har tagits i anspråk för ovan) Teckenspråk för hörande, steg 1 0,5 Bild och form, fördjupning 0,5 Biologi B 0,25 Fysik B 0,5 Företagsekonomi B 0,5 Geografi B 0,25 Hållbart samhällsbyggande 0,5 0,5 Konstruktion 0,5 Miljökunskap 0,5 Naturbruket och miljön 0,5 B 0,5 Småföretagande 0,25 Företagsekonomi B 0,5 Marknadsföring 0,5 Mediekommunikation C 0,5 Praktisk marknadsföring B 0,5 Redovisning och beskattning 0,5 Rättskunskap 0,25 B 0,5 Småföretagande 0,25 Teknikutveckling och företagande 0,5 Historia ktuellt språk, lägst C-språk kurs B Engelska B Matematik C Engelska B Matematik C Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Historia B 0,5 Kultur och idéhistoria 0,5 Latin allm. språkkunskap 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Religionskunskap B 0,25 Rättskunskap 0,25 B 0,5 Svenska C 0,25 ffärskommunikation engelska 0,25 ffärskommunikation franska /spanska/tyska 0,25 Grekiska 0,5 Latin allmän språkkunskap 0,5 Språk kultur samhälle (om annat språk än det som tagits i anspråk ovan) 0,5 Svenska C 0,25 Teckenspråk 0,5 Bild och form B 0,5 Biologi B 0,25 Fysik B 0,5 Företagsekonomi B 0,5 Geografi B 0,25 0,5 Miljökunskap 0,5 Miljö- och naturvård 0,5 B 0,5 Småföretagande 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi B 0,5 Företagsekonomi B 0,5 Handel och administration 0,5 Marknadsföring 0,5 Mediekommunikation B 0,5 Redovisning och beskattning 0,5 Rättskunskap 0,25 B 0,5 Småföretagande 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi 0,5 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ET N ( ämne) MuSoEp två ktuellt språk två årskurser B-språk eller tre årskurser C-språk Engelska tre årskurser HSEN Matematik tre årskurser Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik två Engelska tre årskurser HSEN Matematik tre årskurser två Historia etapp 2 etapp 2 ktuellt språk etapp 3 Engelska etapp 3 Matematik etapp 3 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, etapp 2 Engelska etapp 3 Matematik etapp 3 etapp 2

2 sid 2 (av 8) BETEENDEVETENSKP, EKONOMI, SMHÄLLSVETENSKP UNDERVISNING Psykologexamen Socionomexamen Studie- och yrkesvägledarexamen Förskollärarexamen och utbildning som leder till grundlärarexamen fritidshem Grundlärarexamen förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och utbildning som leder till grundlärarexamen grundskolans årskurs 4 6 vdelning 5 Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c 6 6 a Naturkunskap Naturkunskap 6b Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Naturkunskap Naturkunskap 1,5 1,5 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen vdelning B vdelning C vdelning D 5 6 Engelska B (1993:100) 6 a Engelska B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen Naturkunskap Naturkunskap (1993:100) 6 b Engelska B Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Biologi 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Människan socialt och kulturellt 0,5 Människor i behov av stöd 0,5 0,5 Omvårdnad 0,5 Psykiatri 0,5 Psykologi 0,25 Psykologi B 0,25 B 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Kultur- och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 Skapande verksamhet 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Kultur- och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 Skapande verksamhet 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Kultur- och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 Skapande verksamhet 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Engelska B Engelska B Naturkunskap Engelska B Naturkunskap Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Biologi 0,5 Barn och ungdomar behov av särskilt stöd 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Människan socialt och kulturellt 0,5 0,5 Omvårdnad B 0,5 Omvårdnad psykiatri 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Bild och form 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Kultur och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan, socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Programmering C/C++ 0,5 B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Bild och form 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Kultur och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan, socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Programmering C/C++ 0,5 B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Bild och form 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Kultur och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan, socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Programmering C/C++ 0,5 B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ Matematik en årskurs två Engelska tre årskurser HSEN två Engelska tre årskurser HSEN Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E två Engelska tre årskurser HSEN Matematik en årskurs Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E två Matematik etapp 2 etapp 2 Engelska etapp 3 etapp 2 Engelska etapp 3 Naturkunskap etapp 2 etapp 2 Engelska etapp 3 Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 2 etapp 2

3 sid 3 (av 8) UNDERVISNING Ämneslärarexamen grundskolans årskurs 7 9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen gymnasieskolan vdelning 6 c Utöver behörighetskurserna i områdesbehörighet 6 c ovan gäller följande behörighetskurser beroende på vad du väljer för undervisningsämne eller -ämnen. Biologi Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Fysik och Teknik (i gymnasieskolan) Företagsekonomi Geografi och Psykologi Grekiska Idrott och hälsa Biologi 2 Kemi 1 Matematik 3b Matematik 3c Historia Historia 1a1 + 1a2 Fysik 2 Matematik 4 Matematik 3b Matematik 3c Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Klassisk grekiska språk och kultur 2 Idrott och hälsa 2 eller Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Naturkunskap 2 vdelning B vdelning C vdelning D enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 6c Engelska B (1993:100) Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Kultur- och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) Skapande verksamhet 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Virtuella miljöer 0,5 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ Engelska B Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Bild och form 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi 0,25 Kultur och idéhistoria 0,5 Mediekommunikation 0,5 Människan, socialt och kulturellt 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 Programmering C/C++ 0,5 B 0,5 Svenska C 0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Utöver behörighetskurserna i områdesbehörighet 6 c ovan gäller följande behörighetskurser beroende på vad du väljer för undervisningsämne eller -ämnen. Biologi Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Fysik och Teknik (i gymnasieskolan) Företagsekonomi Geografi och Psykologi Grekiska Idrott och hälsa Biologi B Kemi Matematik C Biologi B Kemi Matematik C Engelska tre årskurser HSEN två Biologi två årskurser N Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser Historia Historia Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ET N ( ämne) MuSoEp Fysik B Matematik D Fysik B Matematik D Fysik tre årskurser NT Matematik tre årskurser NT Matematik C Matematik C Matematik tre årskurser Matematik en årskurs Engelska etapp 3 etapp 2 Biologi etapp 2 Kemi etapp 3 Matematik etapp 3 Historia etapp 2 Fysik etapp 4 Matematik etapp 4 Grekiska B Grekiska Grekiska en årskurs H Grekiska Idrott och hälsa B eller Idrott och hälsa B eller Idrott tre årskurser HSENT eller Idrott två årskurser från tvåårig linje Matematik en årskurs Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik Matematik etapp 3 Matematik etapp 2 Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi

4 sid 4 (av 8) UNDERVISNING FYSIK MTEMTIK TEKNIK Sjöingenjörsoch maskinteknikerexamen Sjökaptensoch styrmansexamen vdelning Kemi Latin Matematik Moderna språk Modersmål Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Samhällskunskap Biologi 1 Kemi 2 Matematik 4 Latin språk och kultur 2 Kemi Latin Matematik 4 Matematik Moderna språk aktuellt språk 3 Modersmål 2 eller Matematik 3b Matematik 3c Naturkunskap 2 Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c 2 Svenskt Teckenspråk teckenspråk för hörande 3 eller 7 Fysik 1 Fysik 1a Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c 1,5 Moderna språk Modersmål vdelning B vdelning C vdelning D Biologi Kemi B Matematik D Latin B Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Biologi Matematik D Latin allmän språkbehandling Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ Biologi två årskurser N Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Latin två årskurser H Biologi etapp 2 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Matematik D Matematik D Matematik tre årskurser NT Matematik etapp 4 ktuellt språk steg 3 Modersmål B eller Matematik C Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Samhällskunskap B Teckenspråk Teckenspråk för hörande steg 3 eller 7 Fysik Fartygsbefäl 0,5 Fysik B 0,5 Kemi 0,5 Maskinbefäl 0,5 0,5 Miljö och säkerhet 0,5 ktuellt språk, lägst C-språk kurs B Språk kultur samhälle eller Matematik C B Teckenspråk C-språk B Fysik Fartyg drift 0,5 Fysik B 0,5 Fartyg underhåll 0,5 Fartyg säkerhet 0,5 Kemi 0,5 0,5 Svenska C 0,25 ktuellt språk två årskurser B-språk eller tre årskurser C-språk Hemspråk Matematik tre årskurser Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik Matematik en årskurs tre årskurser HSN Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom ämnen på linje i gymnasieskolan Fysik tre årskurser NT Matematik en årskurs Latin ktuellt språk etapp 3 Hemspråk Matematik etapp 3 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, Matematik etapp 2 etapp 3 Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom Fysik etapp 3 Matematik etapp 2

5 sid 5 (av 8) FYSIK, MTEMTIK, TEKNIK Högskoleingenjörsexamen Ortopedingenjörsexamen Brandingenjörsexamen Civilingenjörsexamen Civilingenjörsexamen Sjukhusfysikerexamen vdelning 8 Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c 9 Fysik 2 Kemi 1 Matematik 4 10 Biologi 1 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 1,5 1,5 1,5 vdelning B vdelning C vdelning D 8 Fysik B Kemi Matematik D 9 Fysik B Kemi Matematik E 10 Biologi Fysik B Matematik E Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Biologi 0,5 Biologi breddning 0,25 CD-teknik 0,25 Datorkommunikation 0,5 Fordonsvård och service 0,5 Fysik breddning 0,25 Hus- och anläggningsbyggnad 0,5 0,5 Kemi breddning 0,25 Konstruktion 0,5 Kvalitetsteknik 0,25 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering B 0,25 Teknikutveckling och företagande 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Biologi 0,5 Biologi breddning 0,25 CD-teknik 0,25 Datorkommunikation 0,5 Fordonsvård och service 0,5 Fysik breddning 0,25 Hus- och anläggningsbyggnad 0,5 0,5 Kemi breddning 0,25 Konstruktion 0,5 Kvalitetsteknik 0,25 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering B 0,25 Teknikutveckling och företagande 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Biologi B 0,25 Biologi breddning 0,25 CD-teknik 0,25 Datorkommunikation 0,5 Fordonsvård och service 0,5 Fysik breddning 0,25 Hus- och anläggningsbyggnad 0,5 Kemi breddning 0,25 Konstruktion 0,5 Kvalitetsteknik 0,25 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering B 0,25 Teknikutveckling och företagande 0,5 Virtuella miljöer 0,5 Fysik B Kemi Matematik D Fysik B Kemi Matematik E Biologi Fysik B Matematik E Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Biologi 0,5 Biologi B 0,25 Byggkunskap 0,5 CD/CM-teknik 0,25 Datakommunikation 0,5 Fordonsteknik-grundkurs 0,5 0,5 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Programmering Basic/Pascal 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi 0,5 Teknologi B 0,5 Teknologi industri 0,25 Teknologi C 0,25 Biologi 0,5 Biologi B 0,25 Byggkunskap 0,5 CD/CM-teknik 0,25 Datakommunikation 0,5 Fordonsteknik-grundkurs 0,5 0,5 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering Basic/Pascal 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Svenska C 0,25 Teknologi 0,5 Teknologi B 0,5 Teknologi C 0,25 Teknologi industri 0,25 Biologi B 0,25 Byggkunskap 0,5 CD/CM-teknik 0,25 Datakommunikation 0,5 Fordonsteknik-grundkurs 0,5 Medicinsk elektronik 0,25 Programmering Basic/Pascal 0,25 Programmering C/C++ 0,5 Teknologi 0,5 Teknologi B 0,5 Teknologi C 0,25 Teknologi industri 0,25 Svenska C 0,25 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Biologi etapp 2 Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4

6 sid 6 (av 8) FRMCI MEDICIN NTURRESURSER NTURVETEN- SKP ODONTOLOGI OMSORG VÅRD vdelning Receptarieexamen 11 Biologi 2 Fysik 1a Fysik Kemi 2 Matematik 4 Bioicinsk analytikerexamen 12 Biologi 2 Fysik 1a Fysik Kemi 2 Matematik 3b Matematik 3c potekarexamen Läkarexamen Optikerexamen Tandläkarexamen Veterinärexamen gronomexamen Hortonomexamen Lanskapsarkitektexamen Jägmästarexamen Djursjukvårdarexamen Hippologexamen Landskapsingenjörsexamen Lantmästarexamen Skogsmästarexamen Skogsteknikerexamen Trädgårdsingenjörsexamen 13 Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 11 Biologi 2 Fysik 1a Fysik Kemi 2 Matematik 4 14 Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Naturkunskap 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 vdelning B vdelning C vdelning D 11 Biologi B Fysik Matematik D 12 Biologi B Fysik Matematik C 13 Biologi B Fysik B Matematik D 14 Biologi B Fysik Matematik D 15 Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Biologi breddning 0,25 Etik och livsfrågor 0,5 Fysik B 0,5 Fysik breddning 0,25 Kemi breddning 0,25 Omvårdnad 0,5 Psykologi 0,25 Biologi breddning 0,25 Etik och livsfrågor 0,5 Fysik B 0,5 Fysik breddning 0,25 Kemi breddning 0,25 Omvårdnad 0,5 Psykologi 0,25 Biologi breddning 0,25 Djursjukvård 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Fysik breddning 0,25 Hälsopedagogik 0,25 Kemi breddning 0,25 Omvårdnad 0,5 Psykologi 0,25 rbetsliv naturbruk 0,5 Biologi breddning 0,25 Fysik B 0,5 Kemi breddning 0,25 Miljökunskap 0,5 Miljöteknik en fjärdedels Naturbruket och miljön 0,5 rbetsliv naturbruk 0,5 rbetsmiljö och säkerhet 0,25 Basmaskin körning 0,25 Biologi B 0,25 Biologi breddning 0,25 Djurkunskap 0,25 Djursjukvård 0,5 Fysik B 0,5 Fysik breddning 0,25 0,5 Kemi breddning 0,25 Naturbruket och miljön en halv (0,5) Projekt och företagande 0,25 Biologi B Fysik Matematik D Biologi B Fysik Matematik C Biologi B Fysik B Matematik D Biologi B Fysik Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Etik och livsfrågor 0,5 Fysik B 0,5 Omvårdnad B 0,5 Psykologi 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi C 0,25 Etik och livsfrågor 0,5 Fysik B 0,5 Omvårdnad B 0,5 Psykologi 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi C 0,25 Djursjukvård 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Hälsopedagogik 0,25 Omvårdnad B 0,5 Psykologi 0,25 Svenska C 0,25 Teknologi C 0,25 Fysik B 0,5 Miljökunskap 0,5 Miljökunskap energi 0,25 Miljö och naturvård 0,5 Naturbrukets yrkesmiljöer 0,5 Svenska C 0,25 rbetsmiljö yrkesliv 0,25 Biologi B 0,25 Djurkunskap 0,25 Djursjukvård 0,5 Fysik B 0,5 Företagsekonomi 0,25 0,5 Miljö och naturvård 0,5 Naturbrukets yrkesmiljöer 0,5 Svenska C 0,25 Teknologi C 0,25 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Matematik en årskurs Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik två Biologi etapp 2 Fysik etapp 3 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Biologi etapp 2 Fysik etapp 3 Kemi etapp 3 Matematik etapp 3 Biologi etapp 2 Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Biologi etapp 2 Fysik etapp 3 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, etapp 2

7 sid 7 (av 8) FRMCI, MEDICIN, NTURRESURSER, NTURVETENSKP, ODONTOLOGI, OMSORG, VÅRD rbetsterapeutexamen udionomexamen Dietistexamen Logopedexamen Röntgensjuksköterskeexamen Sjuksköterskeexamen Tandhygienistexamen Tandteknikerexamen Sjukgymnastexamen vdelning Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Naturkunskap 2 Idrott och hälsa 1 Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Naturkunskap 2 1,5 1,5 vdelning B vdelning C vdelning D Idrott och hälsa Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Bild och form, fördjupning 0,5 Biologi B 0,25 Biologi breddning 0,25 Etik och livsfrågor 0,5 Fysik B 0,5 Fysik breddning 0,25 Hälsopedagogik 0,25 0,5 Kemi breddning 0,25 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 Social omsorg 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Biologi B 0,25 Biologi breddning 0,25 Etik och livsfrågor 0,5 Fysik B 0,5 Fysik breddning 0,25 Hälsopedagogik 0,25 Idrott och hälsa B 0,25 0,5 Kemi breddning 0,25 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 Specialidrott 0,5 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Idrott och hälsa Fördjupning i ämnet moderna språk maximalt 1,5 Fördjupning i ämnet engelska maximalt 1,0 Fördjupning i ämnet matematik maximalt 1,0 Bild och form B 0,5 Biologi B 0,25 Etik och livsfrågor 0,5 Fysik B 0,5 Hälsopedagogik 0,25 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 Social omsorg 0,5 Svenska C en fjärdedels (0,25 Teknologi C en fjärdedels (0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 Biologi B 0,25 Etik och livfrågor 0,5 Fysik B 0,5 Hälsopedagogik 0,25 Idrott och hälsa B 0,25 0,5 Pedagogiskt ledarskap 0,5 Psykologi 0,25 B 0,5 Specialidrott 0,5 Svenska C en fjärdedels (0,25 Teknologi C en fjärdedels (0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 er för äldre gymnasieformer (inga meritkurser/ Matematik en årskurs Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik två Idrott tre årskurser HSENT eller två årskurser från tvåårig linje Matematik en årskurs Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik två Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, etapp 2 Kravet på idrott kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildning Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, etapp 2

8 er för utbildningsprogram er för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen. Motsvarandebedömningar Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas program vissa kurser i gymnasieskolan. sid 8 (av 8) Utbildning som leder till er enligt avdelning 1 agronomexamen 3 eller 11 3 eller 14 apotekarexamen arbetsterapeutexamen arkitektexamen 3 3 audionomexamen bioicinsk analytikerexamen brandingenjörsexamen 9 9 civilekonomexamen 4 4 civilingenjörsexamen 9 eller 10 9 eller 10 dietistexamen djursjukvårdarexamen sjukgymnastexamen hippologexamen hortonomexamen högskoleingenjörsexamen 8 8 juristexamen 1 1 jägmästarexamen lanskapsarkitektexamen 3 eller 11 3 eller 14 landskapsingenjörsexamen lantmästarexamen logopedexamen läkarexamen förskollärarexamen och utbildning som leder till grundlärarexamen fritidshem grundlärarexamen förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och utbildning som grundlärarexamen grundskolans årskurs 4 6 ämneslärarexamen grundskolans årskurs 7 9 och utbildning som leder till ämnes-lärarexamen gymnasieskolan optikerexamen ortopedingenjörsexamen 8 8 psykologexamen 5 5 receptarieexamen röntgensjuksköterskeexamen sjukhusfysikerexamen sjuksköterskeexamen sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen 7 7 sjökaptens- och styrmansexamen 7 7 skogsmästarexamen skogsteknikerexamen socionomexamen 5 5 studie- och yrkesvägledarexamen 6 6 tandhygienistexamen tandläkarexamen tandteknikerexamen trädgårdsingenjörsexamen veterinärexamen a 6 b er enligt avdelningarna B 2, C 3 och D 4 1. För dem ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller gymnasial nivå som gäller från och den 1 juli För dem kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten. 3. För dem kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial. 4. För dem områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer. 6 c 6 a 6 b 6 c Kurser Program 1 Program B 2 Program C 3 Biologi 2 Fysik 1a Fysik Kemi 1 Naturkunskap 1a1 + 1a2 Naturkunskap och Naturkunskap 2 Matematik kurs B Fysik kurs Naturbruksprogrammet någon av kurserna Djurens biologi, Marken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer El- och energiprogrammet kurserna Energiteknik 1, Energiteknik 2, Förnybar energi och Praktisk ellära El- och energiprogrammet kurserna Vatten- och miljöteknik och Vatten- och processkemi Vård- och omsorgsprogrammet kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 samt Etik och människans livsvillkor. Naturbruksprogrammet kursen Naturkunskap 1a1 och dessutom kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet kurserna Ellära, Ellära B samt Växelström trefas Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet kurserna Ellära, Ellära B samt Elektronik grundkurs Ellära för flygmekaniker, Ellära för flygmekaniker B samt Flygelektronik Kemi kurs Industriprogrammet kurserna Kemi process och Kemi process B eller Energiprogrammet kursen Energi B Biologi kurs och Biologi kurs B Naturkunskap kurs och Naturkunskap kurs B Biologi kurs och kurs B eller Naturkunskap kurs B Matematik Kurs B eller Kemi kurs Matematik kurs B eller Fysik kurs Naturkunskap kurs +B Naturbruksprogrammet kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp samt Mikrobiologi och genetik Naturbruksprogrammet kurserna Ekologi, Växt- och djurliv samt Kretslopp eller Omvårdnadsprogrammet kurserna Medicinsk grundkurs och Vård och omsorgsarbete eller Teknikprogrammet kurserna Ergonomi och Miljöteknik Energiprogrammet kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik grundkurs. Fordonsprogrammet kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik - grundkurs Fordonsprogrammet gren Flygteknik kurserna Likström och 1-fas växelström, Elektronik grundkurs, Flygavionik, Flygavionik service och underhåll, Flyginstrument, Flygteknik grundkurs, Flygplan- och helikopterservice och underhåll samt Flygsystemteknik Naturbruksprogrammet kurserna Ekologi, Kretslopp i mark, vatten och luft, Miljöoch naturvård, Mikrobiologi och genteknik samt Växt- och djurliv Industriprogrammet kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas, Elektronik grundkurs, Kemi process, Kemi process B, Massa- och pappersteknik-grundkurs samt Miljö process Elprogrammet kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik grundkurs Omvårdnadsprogrammet kurserna Medicinsk grundkurs, Medicinsk grundkurs B, Omvårdnad och Omvårdnad B 1. För dem ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller gymnasial nivå som gäller från och den 1 juli För dem kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten. 3. För dem kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial.

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Rapport 2009:16 R. Förkunskaper och krav i högre utbildning

Rapport 2009:16 R. Förkunskaper och krav i högre utbildning Rapport 2009:16 R Förkunskaper och krav i högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Förkunskaper och

Läs mer

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Är detta vad du söker? Är du intresserad av att få en framtid inom handel av varor och tjänster. Programmet ger dig även grunden för fortsatt lärande

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Bedömnings-PM 2014-04-02 1 (12) Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om behörighetskrav

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Vad är naturvetenskap?

Vad är naturvetenskap? Av Ludvig Wellander Vad är naturvetenskap? Naturvetenskap är vetenskapen om naturen. Naturvetenskap är egentligen ett samlingsnamn för flera naturvetenskaper. Dessa är (enligt den klassiska indelningen):

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Rapport 2007:23 R. Utvärdering av grundutbildningar. och vård vid svenska universitet och högskolor. Del 1: Den nationella bilden. Kvalitetsgranskning

Rapport 2007:23 R. Utvärdering av grundutbildningar. och vård vid svenska universitet och högskolor. Del 1: Den nationella bilden. Kvalitetsgranskning Rapport 2007:23 R Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor Del 1: Den nationella bilden Kvalitetsgranskning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga 2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer