1 (12) Områdesbehörigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (12) Områdesbehörigheter"

Transkript

1 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbild ning som infördes den 1 juli För lärarutbild ningarna gäller någon av områdesbehörigheterna 6, 6 a, 6 b och 6 c. Behörighetskurserna anger vilka särskilda behörighetskrav som gäller till en utbildning. Områdeskurserna gäller bara sökande som får räkna meritpoäng och som läst enligt de kursplaner som infördes hösten 2000 respektive 1 juli Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Undervisning Fysik/Matematik/Teknik Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi Omsorg/Vård

2 2 (12) Humaniora/Juridik/Teologi OMRÅDESBEHÖRIGHET 1 Behörighetskurser: Historia A Samhällskunskap A Filosofi A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Historia B...en halv (0,5) meritpoäng Historia C...en halv (0,5) meritpoäng Kultur- och idéhistoria...en halv (0,5) meritpoäng Latin A...en halv (0,5) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap...en halv (0,5) meritpoäng Religionskunskap B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Rättskunskap... en fjärdedels (0,25) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 2 Behörighetskurser: Aktuellt språk Steg 3 Engelska B Affärskommunikation engelska... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Affärskommunikation moderna språk... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Grekiska A...en halv (0,5) meritpoäng Latin A...en halv (0,5) meritpoäng Litteratur och litteraturvetenskap... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Modersmål B...en halv (0,5) meritpoäng (om annat språk än det som har tagits i anspråk för meritpoäng ovan) Teckenspråk för hörande, steg 1...en halv (0,5) meritpoäng

3 3 (12) Arkitektur/Naturresurser OMRÅDESBEHÖRIGHET 3 Behörighetskurser: Matematik C Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A+Kemi A+Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B Bild och form, fördjupning...en halv (0.5) meritpoäng Biologi B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Fysik B...en halv (0,5) meritpoäng Företagsekonomi B...en halv (0,5) meritpoäng Geografi B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Hållbart samhällsbyggande...en halv (0,5) meritpoäng Kemi B...en halv (0,5) meritpoäng Konstruktion A...en halv (0,5) meritpoäng Miljökunskap...en halv (0,5) meritpoäng Naturbruket och miljön...en halv (0,5) meritpoäng Småföretagande A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng

4 4 (12) Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap OMRÅDESBEHÖRIGHET 4 Behörighetskurser: Engelska B Matematik C Samhällskunskap A Företagsekonomi B...en halv (0,5) meritpoäng Marknadsföring...en halv (0,5) meritpoäng Mediekommunikation C...en halv (0,5) meritpoäng Praktisk marknadsföring B...en halv (0,5) meritpoäng Redovisning och beskattning...en halv (0,5) meritpoäng Rättskunskap... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Småföretagande A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Teknikutveckling och företagande...en halv (0,5) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 5 Behörighetskurser: Matematik B Samhällskunskap A Biologi A...en halv (0,5) meritpoäng Filosofi A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Människan socialt och kulturellt...en halv (0,5) meritpoäng Människor i behov av stöd...en halv (0,5) meritpoäng Naturkunskap B...en halv (0,5) meritpoäng Omvårdnad...en halv (0,5) meritpoäng Psykiatri...en halv (0,5) meritpoäng Psykologi B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation...en halv (0,5) meritpoäng

5 5 (12) Undervisning OMRÅDESBEHÖRIGHET 6 Behörighetskurser: Engelska B Samhällskunskap A Filosofi A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kultur- och idéhistoria...en halv (0,5) meritpoäng Mediekommunikation A...en halv (0,5) meritpoäng Människan socialt och kulturellt...en halv (0,5) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap...en halv (0,5) meritpoäng Skapande verksamhet...en halv (0,5) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation...en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer...en halv (0,5) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 6 A Behörighetskurser: Engelska B Naturkunskap A Samhällskunskap A Meritkurser: Filosofi A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kultur- och idéhistoria...en halv (0,5) meritpoäng Mediekommunikation A...en halv (0,5) meritpoäng Människan socialt och kulturellt...en halv (0,5) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap...en halv (0,5) meritpoäng Skapande verksamhet...en halv (0,5) meritpoäng Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation...en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer...en halv (0,5) meritpoäng

6 6 (12) OMRÅDESBEHÖRIGHET 6 B Behörighetskurser: Engelska B Matematik B Naturkunskap A Samhällskunskap A Meritkurser: Etik och livsfrågor...en halv (0,5) meritpoäng Filosofi A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kultur- och idéhistoria...en halv (0,5) meritpoäng Mediekommunikation A...en halv (0,5) meritpoäng Människan socialt och kulturellt...en halv (0,5) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap...en halv (0,5) meritpoäng Psykologi A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Samhällskunskap B...en halv (0,5) meritpoäng Skapande verksamhet...en halv (0,5) meritpoäng Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation...en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer...en halv (0,5) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 6 C Behörighetskurser: Engelska B Samhällskunskap A Meritkurser: Etik och livsfrågor...en halv (0,5) meritpoäng Filosofi A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kultur- och idéhistoria...en halv (0,5) meritpoäng Mediekommunikation A...en halv (0,5) meritpoäng Människan socialt och kulturellt...en halv (0,5) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap...en halv (0,5) meritpoäng Psykologi A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Samhällskunskap B...en halv (0,5) meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) Skapande verksamhet...en halv (0,5) meritpoäng Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation...en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer...en halv (0,5) meritpoäng Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen.

7 7 (12) Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi Biologi B Kemi A Matematik C Behörighetskurs för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia A Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i gymnasieskola) och Fysik Fysik B Matematik D Behörighetskurs för undervisningsämnet Företagsekonomi Matematik C Behörighetskurs för undervisningsämnet Geografi Matematik B Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska Grekiska B Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott och hälsa B eller motsvarande kunskaper Matematik B Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A) Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi Biologi A Kemi B Matematik D Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin B Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik Matematik D Behörighetskurs för undervisningsämnet Moderna språk Aktuellt språk steg 3 Behörighetskurs för undervisningsämnet Modersmål Modersmål B eller motsvarande kunskaper Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) och Naturkunskap Matematik C Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A) Behörighetskurs för undervisningsämnet Psykologi Matematik B Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap Matematik B Samhällskunskap B Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk Teckenspråk för hörande steg 3 eller motsvarande kunskaper

8 8 (12) Fysik/Matematik/Teknik OMRÅDESBEHÖRIGHET 7 Behörighetskurser: Matematik B Fysik A Fartygsbefäl...en halv (0,5) meritpoäng Fysik B...en halv (0,5) meritpoäng Kemi A...en halv (0,5) meritpoäng Maskinbefäl...en halv (0,5) meritpoäng Naturkunskap B...en halv (0,5) meritpoäng Miljö och säkerhet...en halv (0,5) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 8 Behörighetskurser: Fysik B Kemi A Matematik D Biologi A...en halv (0,5) meritpoäng Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng CAD-teknik A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Datorkommunikation...en halv (0,5) meritpoäng Fordonsvård och service...en halv (0,5) meritpoäng Fysik breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Hus- och anläggningsbyggnad...en halv (0,5) meritpoäng Kemi B...en halv (0,5) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Konstruktion A...en halv (0,5) meritpoäng Kvalitetsteknik... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Medicinsk elektronik... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Programmering B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Teknikutveckling och företagande...en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer...en halv (0,5) meritpoäng

9 9 (12) OMRÅDESBEHÖRIGHET 9 Behörighetskurser: Fysik B Kemi A Matematik E Biologi A...en halv (0,5) meritpoäng Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng CAD-teknik A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Datorkommunikation...en halv (0,5) meritpoäng Fordonsvård och service...en halv (0,5) meritpoäng Fysik breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Hus- och anläggningsbyggnad...en halv (0,5) meritpoäng Kemi B...en halv (0,5) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Konstruktion A...en halv (0,5) meritpoäng Kvalitetsteknik... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Medicinsk elektronik... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Programmering B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Teknikutveckling och företagande...en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer...en halv (0,5) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 10 Behörighetskurser: Biologi A Fysik B Kemi B Matematik E Biologi B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng CAD-teknik A... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Datorkommunikation...en halv (0,5) meritpoäng Fordonsvård och service...en halv (0,5) meritpoäng Fysik breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Hus- och anläggningsbyggnad...en halv (0,5) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Konstruktion A...en halv (0,5) meritpoäng Kvalitetsteknik... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Medicinsk elektronik... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Programmering B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Teknikutveckling och företagande...en halv (0,5) meritpoäng Virtuella miljöer...en halv (0,5) meritpoäng

10 10 (12) Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi OMRÅDESBEHÖRIGHET 11 Behörighetskurser: Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Fysik B...en halv (0,5) meritpoäng Fysik breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Omvårdnad...en halv (0,5) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 12 Behörighetskurser: Biologi B Fysik A Kemi B Matematik C Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Fysik B...en halv (0,5) meritpoäng Fysik breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Omvårdnad...en halv (0,5) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 13 Behörighetskurser: Biologi B Fysik B Kemi B Matematik D Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Djursjukvård...en halv (0,5) meritpoäng Fysik breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Hälsopedagogik... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Omvårdnad...en halv (0,5) meritpoäng

11 11 (12) OMRÅDESBEHÖRIGHET 14 Behörighetskurser: Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D Arbetsliv naturbruk...en halv (0,5) meritpoäng Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Fysik B...en halv (0,5) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Miljökunskap...en halv (0,5) meritpoäng Miljöteknik... en fjärdedels meritpoäng Naturbruket och miljön...en halv (0,5) meritpoäng Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation... en fjärdedels (0,25) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 15 Behörighetskurser: Matematik B Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A) Samhällskunskap A Arbetsliv naturbruk...en halv (0,5) meritpoäng Arbetsmiljö och säkerhet... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Basmaskin körning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Biologi B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Djurkunskap... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Djursjukvård...en halv (0,5) meritpoäng Fysik B...en halv (0,5) meritpoäng Fysik breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kemi B...en halv (0,5) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Naturbruket och miljön...en halv (0,5) meritpoäng Projekt och företagande... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation... en fjärdedels (0,25) meritpoäng

12 12 (12) Omsorg/Vård OMRÅDESBEHÖRIGHET 16 Behörighetskurser: Matematik B Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A) Samhällskunskap A Bild och form, fördjupning...en halv (0,5) meritpoäng Biologi B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Fysik B...en halv (0,5) meritpoäng Fysik breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Hälsopedagogik... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kemi B...en halv (0,5) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap...en halv (0,5) meritpoäng Social omsorg...en halv (0,5) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation...en halv (0,5) meritpoäng OMRÅDESBEHÖRIGHET 17 Behörighetskurser: Idrott och hälsa A Matematik B Naturkunskap B (alternativt Fysik A, Kemi A och Biologi A) Samhällskunskap A Biologi B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Biologi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Fysik B...en halv (0,5) meritpoäng Fysik breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Hälsopedagogik... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Idrott och hälsa B... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Kemi B...en halv (0,5) meritpoäng Kemi breddning... en fjärdedels (0,25) meritpoäng Pedagogiskt ledarskap...en halv (0,5) meritpoäng Specialidrott A...en halv (0,5) meritpoäng Utveckling, livsvillkor och socialisation...en halv (0,5) meritpoäng

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Utbildning i svenska för invandrare - SFI SFI är en grundläggande

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer