Universitets- och högskolerådets författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitets- och högskolerådets författningssamling"

Transkript

1 Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter; UHRFS 2013:2 Utkom från trycket den 13 maj 2013 beslutade den 17 april Universitets- och högskolerådet föreskriver följande med stöd av 7 kap. 9 a och 10 a högskoleförordningen, punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2012:712) om ändring i högskoleförordningen samt 5 kap. 2 b och 2 c förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. 1 Av 7 kap. 9 högskoleförordningen framgår att områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser. Av högskoleförordningen framgår också att områdesbehörigheterna gäller för utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Områdesbehörigheterna som gäller framgår av bilaga 1 enligt följande. 1. För utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som påbörjas efter den 30 juni 2011 respektive den 30 juni 2012, anges de områdesbehörigheter som gäller i avdelning A. 2. För utbildning i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som påbörjats hösten 2000 respektive den 1 juli 2001, anges de områdesbehörigheter som gäller i avdelning B. 3. I avdelning C anges de områdesbehörigheter som gäller sökande med betyg enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 1992 och den 1 juli I avdelning D anges de områdesbehörigheter som gäller äldre gymnasieformer. Den sökande ska ha fått ett godkänt betyg på de kurser på gymnasieskolans program och inom gymnasial vuxenutbildning (efter den 30 juni 2012 kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå) som anges i områdesbehörigheterna. I ämnen och etappindelade ämnen i äldre gymnasieformer ska den sökande ha fått lägst betyget 3. 2 I bilaga 2 anges de program med vissa kurser i gymnasieskolan som får ersätta vissa kurser i områdesbehörigheterna. Den sökande ska ha fått ett godkänt betyg på de kurser i gymnasieskolan som anges. 1

2 UHRFS 2013:2 3 I bilaga 3 anges vilken områdesbehörighet som gäller för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan 2 (examensordningen) till högskoleförordningen och i bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013 och ska tillämpas första gången vid antagning till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå som börjar efter utgången av maj På Universitets- och högskolerådets vägnar ULF MELIN Erica Finnerman (Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor) 2

3 Avdelning A Områdesbehörigheter gällande för ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli 2012 UHRFS 2013:2 Bilaga 1 Humaniora/Juridik/Teologi Områdesbehörighet A1 Historia 1b Historia 1a1 + 1a2 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Områdesbehörighet A2 Moderna språk aktuellt språk 3 Arkitektur/Naturresurser Områdesbehörighet A3 Matematik 3b Matematik 3c Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Biologi 1 + Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 3

4 UHRFS 2013:2 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Områdesbehörighet A4 Matematik 3b Matematik 3c Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen Områdesbehörighet A5 Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen Undervisning Områdesbehörighet A6 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Områdesbehörighet A6 a Naturkunskap 1b Naturkunskap 1a1 + 1a2 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Biologi 1 + Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b Naturkunskap 1a1 + 1a2 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 4

5 Områdesbehörighet A6 b Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Naturkunskap 1b Naturkunskap 1a1 + 1a2 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Biologi 1 + Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b Naturkunskap 1a1 + 1a2 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet A6 c Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen. för undervisningsämnet Biologi Biologi 2 Kemi 1 Matematik 3b Matematik 3c för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia 1b Historia 1a1 + 1a2 för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola) Fysik 2 Matematik 4 5

6 UHRFS 2013:2 för undervisningsämnet Företagsekonomi Matematik 3b Matematik 3c för undervisningsämnena Geografi och Psykologi Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska Klassisk grekiska - språk och kultur 2 för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Naturkunskap 2 Biologi 1 + Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 för undervisningsämnet Kemi Biologi 1 Kemi 2 Matematik 4 Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin - språk och kultur 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik Matematik 4 för undervisningsämnet Moderna språk Moderna språk - aktuellt språk 3 6

7 för undervisningsämnet Modersmål Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper UHRFS 2013:2 för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Matematik 3b Matematik 3c Naturkunskap 2 Biologi 1 + Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 för undervisningsämnet Samhällskunskap Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Samhällskunskap 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper Fysik/Matematik/Teknik Områdesbehörighet A7 Fysik 1b1 Fysik 1a Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 7

8 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet A8 Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c Områdesbehörighet A9 Fysik 2 Kemi 1 Matematik 4 Områdesbehörighet A10 Biologi 1 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/ Odontologi/ Omsorg/Vård Områdesbehörighet A11 Biologi 2 Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 4 Områdesbehörighet A12 Biologi 2 Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 3b Matematik 3c enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 8

9 Områdesbehörighet A13 Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Områdesbehörighet A14 Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Biologi 1 + Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet A15 Idrott och hälsa 1 Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Biologi 1 + Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 9

10 UHRFS 2013:2 Avdelning B Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Teologi Områdesbehörighet 1 Historia A Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi A en fjärdedels (0,25) Historia B en halv (0,5) Historia C en halv (0,5) Kultur- och idéhistoria en halv (0,5) Latin A en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Religionskunskap B en fjärdedels (0,25) Rättskunskap en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) 10

11 Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk Steg 3 Engelska B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Affärskommunikation engelska en fjärdedels (0,25) Affärskommunikation moderna språk en fjärdedels (0,25) Grekiska A en halv (0,5) Latin A en halv (0,5) Litteratur och litteraturvetenskap en fjärdedels (0,25) Modersmål B en halv (0,5) (om annat språk än det som har tagits i anspråk för ovan) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Teckenspråk för hörande, steg 1 en halv (0,5) UHRFS 2013:2 11

12 UHRFS 2013:2 Arkitektur/Naturresurser Områdesbehörighet 3 Matematik C Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form, fördjupning en halv (0,5) Biologi B en fjärdedels (0,25) Fysik B en halv (0,5) Företagsekonomi B en halv (0,5) Geografi B en fjärdedels (0,25) Hållbart samhällsbyggande en halv (0,5) Kemi B en halv (0,5) Konstruktion A en halv (0,5) Miljökunskap en halv (0,5) Naturbruket och miljön en halv (0,5) Samhällskunskap B en halv (0,5) Småföretagande A en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) 12

13 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 4 Engelska B Matematik C Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Företagsekonomi B en halv (0,5) Marknadsföring en halv (0,5) Mediekommunikation C en halv (0,5) Praktisk marknadsföring B en halv (0,5) Redovisning och beskattning en halv (0,5) Rättskunskap en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Småföretagande A en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Teknikutveckling och företagande en halv (0,5) 13

14 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 5 Matematik B Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi A en halv (0,5) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi A en fjärdedels (0,25) Människan socialt och kulturellt en halv (0,5) Människor i behov av stöd en halv (0,5) Naturkunskap B en halv (0,5) Omvårdnad en halv (0,5) Psykiatri en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Psykologi B en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) 14

15 Undervisning UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 6 Engelska B Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi A en fjärdedels (0,25) Kultur- och idéhistoria en halv (0,5) Mediekommunikation A en halv (0,5) Människan socialt och kulturellt en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Skapande verksamhet en halv (0,5) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) Virtuella miljöer en halv (0,5) 15

16 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 6 a Engelska B Naturkunskap A Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi A en fjärdedels (0,25) Kultur- och idéhistoria en halv (0,5) Mediekommunikation A en halv (0,5) Människan socialt och kulturellt en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Skapande verksamhet en halv (0,5) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) Virtuella miljöer en halv (0,5) 16

17 Områdesbehörighet 6 b Engelska B Matematik B Naturkunskap A Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi A en fjärdedels (0,25) Kultur- och idéhistoria en halv (0,5) Mediekommunikation A en halv (0,5) Människan socialt och kulturellt en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Skapande verksamhet en halv (0,5) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) Virtuella miljöer en halv (0,5) UHRFS 2013:2 17

18 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 6 c Engelska B Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi A en fjärdedels (0,25) Kultur- och idéhistoria en halv (0,5) Mediekommunikation A en halv (0,5) Människan socialt och kulturellt en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) Skapande verksamhet en halv (0,5) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) Virtuella miljöer en halv (0,5) Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen. för undervisningsämnet Biologi Biologi B Kemi A Matematik C Behörighetskurs för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia A 18

19 för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskolan) Fysik B Matematik D UHRFS 2013:2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Företagsekonomi Matematik C Behörighetskurs för undervisningsämnena Geografi och Psykologi Matematik B Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska Grekiska B för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott och hälsa B eller motsvarande kunskaper Matematik B Naturkunskap B Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B för undervisningsämnet Kemi Biologi A Kemi B Matematik D Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin B Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik Matematik D Behörighetskurs för undervisningsämnet Moderna språk Aktuellt språk steg 3 Behörighetskurs för undervisningsämnet Modersmål Modersmål B eller motsvarande kunskaper 19

20 UHRFS 2013:2 för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Matematik C Naturkunskap B Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B för undervisningsämnet Samhällskunskap Matematik B Samhällskunskap B Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk Teckenspråk för hörande steg 3 eller motsvarande kunskaper Fysik/Matematik/Teknik Områdesbehörighet 7 Fysik A Matematik B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Fartygsbefäl en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Kemi A en halv (0,5) Maskinbefäl en halv (0,5) Naturkunskap B en halv (0,5) Miljö och säkerhet en halv (0,5) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) 20

21 Områdesbehörighet 8 Fysik B Kemi A Matematik D enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi A en halv (0,5) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) CAD-teknik A en fjärdedels (0,25) Datorkommunikation en halv (0,5) Fordonsvård och service en halv (0,5) Fysik breddning en fjärdedels (0,25) Hus- och anläggningsbyggnad en halv (0,5) Kemi B en halv (0,5) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Konstruktion A en halv (0,5) Kvalitetsteknik en fjärdedels (0,25) Medicinsk elektronik en fjärdedels (0,25) Programmering B en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Teknikutveckling och företagande en halv (0,5) Virtuella miljöer en halv (0,5) UHRFS 2013:2 21

22 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 9 Fysik B Kemi A Matematik E enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi A en halv (0,5) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) CAD-teknik A en fjärdedels (0,25) Datorkommunikation en halv (0,5) Fordonsvård och service en halv (0,5) Fysik breddning en fjärdedels (0,25) Hus- och anläggningsbyggnad en halv (0,5) Kemi B en halv (0,5) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Konstruktion A en halv (0,5) Kvalitetsteknik en fjärdedels (0,25) Medicinsk elektronik en fjärdedels (0,25) Programmering B en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Teknikutveckling och företagande en halv (0,5) Virtuella miljöer en halv (0,5) 22

23 Områdesbehörighet 10 Biologi A Fysik B Kemi B Matematik E enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi B en fjärdedels (0,25) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) CAD-teknik A en fjärdedels (0,25) Datorkommunikation en halv (0,5) Fordonsvård och service en halv (0,5) Fysik breddning en fjärdedels (0,25) Hus- och anläggningsbyggnad en halv (0,5) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Konstruktion A en halv (0,5) Kvalitetsteknik en fjärdedels (0,25) Medicinsk elektronik en fjärdedels (0,25) Programmering B en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Teknikutveckling och företagande en halv (0,5) Virtuella miljöer en halv (0,5) UHRFS 2013:2 23

24 UHRFS 2013:2 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi Områdesbehörighet 11 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Fysik breddning en fjärdedels (0,25) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Omvårdnad en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Områdesbehörighet 12 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik C enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen 1993:100) som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Fysik breddning en fjärdedels (0,25) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Omvårdnad en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) 24

25 Områdesbehörighet 13 Biologi B Fysik B Kemi B Matematik D Områdesbehörighet 14 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) Djursjukvård en halv (0,5) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Fysik breddning en fjärdedels (0,25) Hälsopedagogik en fjärdedels (0,25) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Omvårdnad en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Arbetsliv naturbruk en halv (0,5) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) Fysik B en halv (0,5) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Miljökunskap en halv (0,5) Miljöteknik en fjärdedels Naturbruket och miljön en halv (0,5) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) UHRFS 2013:2 25

26 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 15 Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Arbetsliv naturbruk en halv (0,5) Arbetsmiljö och säkerhet en fjärdedels (0,25) Basmaskin körning en fjärdedels (0,25) Biologi B en fjärdedels (0,25) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) Djurkunskap en fjärdedels (0,25) Djursjukvård en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Fysik breddning en fjärdedels (0,25) Kemi B en halv (0,5) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Naturbruket och miljön en halv (0,5) Projekt och företagande en fjärdedels (0,25) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) 26

27 Omsorg/Vård UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 16 Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form, fördjupning en halv (0,5) Biologi B en fjärdedels (0,25) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Fysik breddning en fjärdedels (0,25) Hälsopedagogik en fjärdedels (0,25) Kemi B en halv (0,5) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Social omsorg en halv (0,5) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) 27

28 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 17 Idrott och hälsa A Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi B en fjärdedels (0,25) Biologi breddning en fjärdedels (0,25) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Fysik breddning en fjärdedels (0,25) Hälsopedagogik en fjärdedels (0,25) Idrott och hälsa B en fjärdedels (0,25) Kemi B en halv (0,5) Kemi breddning en fjärdedels (0,25) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi A en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Specialidrott A en halv (0,5) Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) 28

29 Avdelning C UHRFS 2013:2 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan och för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 1992 och den 1 juli 1994 Humaniora/Juridik/Teologi Områdesbehörighet 1 Historia A Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi en fjärdedels (0,25) Historia B en halv (0,5) Kultur och idéhistoria en halv (0,5) Latin med allm. språkkunskap en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Religionskunskap B en fjärdedels (0,25) Rättskunskap en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) 29

30 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk, lägst C-språk kurs B Engelska B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Affärskommunikation engelska en fjärdedels (0,25) Affärskommunikation franska /spanska/ tyska en fjärdedels (0,25) Grekiska en halv (0,5) Latin med allmän språkkunskap en halv (0,5) Språk kultur samhälle (om annat språk än det som tagits i anspråk ovan) en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) Teckenspråk A en halv (0,5) 30

31 Arkitektur/Naturresurser UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 3 Matematik C Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form B en halv (0,5) Biologi B en fjärdedels (0,25) Fysik B en halv (0,5) Företagsekonomi B en halv (0,5) Geografi B en fjärdedels (0,25) Kemi B en halv (0,5) Miljökunskap en halv (0,5) Natur och miljökunskap en halv (0,5) Samhällskunskap B en halv (0,5) Småföretagande en fjärdedels (0,25) Svenska C en fjärdedels (0,25) Teknologi B en halv (0,5) 31

32 UHRFS 2013:2 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Områdesbehörighet 4 Engelska B Matematik C Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Företagsekonomi B en halv (0,5) Handel och administration en halv (0,5) Marknadsföring en halv (0,5) Mediekommunikation B en halv (0,5) Redovisning och beskattning en halv (0,5) Rättskunskap en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Småföretagande en fjärdedels (0,25) Svenska C en fjärdedels (0,25) Teknologi A en halv (0,5) 32

33 Områdesbehörighet 5 Matematik B Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi A en halv (0,5) Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd en halv (0,5) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi en fjärdedels (0,25) Människan socialt och kulturellt en halv (0,5) Naturkunskap B en halv (0,5) Omvårdnad B en halv (0,5) Omvårdnad psykiatri en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) UHRFS 2013:2 33

34 UHRFS 2013:2 Undervisning Områdesbehörighet 6 Engelska B Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form A en halv (0,5) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi en fjärdedels (0,25) Kultur och idéhistoria en halv (0,5) Mediekommunikation en halv (0,5) Människan, socialt och kulturellt en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Programmering C/C++ en halv (0,5) Samhällskunskap B en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) 34

35 Områdesbehörighet 6 a Engelska B Naturkunskap A Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form A en halv (0,5) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi en fjärdedels (0,25) Kultur och idéhistoria en halv (0,5) Mediekommunikation en halv (0,5) Människan, socialt och kulturellt en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Programmering C/C++ en halv (0,5) Samhällskunskap B en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) UHRFS 2013:2 35

36 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 6 b Engelska B Matematik B Naturkunskap A Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form A en halv (0,5) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi en fjärdedels (0,25) Kultur och idéhistoria en halv (0,5) Mediekommunikation en halv (0,5) Människan, socialt och kulturellt en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Programmering C/C++ en halv (0,5) Samhällskunskap B en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) 36

37 Områdesbehörighet 6 c Engelska B Samhällskunskap A enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form A en halv (0,5) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Filosofi en fjärdedels (0,25) Kultur och idéhistoria en halv (0,5) Mediekommunikation en halv (0,5) Människan, socialt och kulturellt en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Programmering C/C++ en halv (0,5) Samhällskunskap B en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) UHRFS 2013:2 Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen. för undervisningsämnet Biologi Biologi B Kemi A Matematik C Behörighetskurs för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia A 37

38 UHRFS 2013:2 för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskolan) Fysik B Matematik D Behörighetskurs för undervisningsämnet Företagsekonomi Matematik C Behörighetskurs för undervisningsämnena Geografi och Psykologi Matematik B Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska Grekiska för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott och hälsa B eller motsvarande kunskaper Matematik B Naturkunskap B Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B för undervisningsämnet Kemi Biologi A Kemi B Matematik D Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin med allmän språkbehandling Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik Matematik D Behörighetskurs för undervisningsämnet Moderna språk Aktuellt språk, lägst C-språk kurs B Behörighetskurs för undervisningsämnet Modersmål Språk kultur samhälle eller motsvarande kunskaper 38

39 för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Matematik C Naturkunskap B Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B UHRFS 2013:2 för undervisningsämnet Samhällskunskap Matematik B Samhällskunskap B Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk Teckenspråk C-språk B Fysik/Matematik/Teknik Områdesbehörighet 7 Fysik A Matematik B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Fartyg drift en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Fartyg underhåll en halv (0,5) Fartyg säkerhet en halv (0,5) Kemi A en halv (0,5) Naturkunskap B en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) 39

40 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 8 Fysik B Kemi A Matematik D enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi A en halv (0,5) Biologi B en fjärdedels (0,25) Byggkunskap en halv (0,5) CAD/CAM-teknik en fjärdedels (0,25) Datakommunikation en halv (0,5) Fordonsteknik-grundkurs en halv (0,5) Kemi B en halv (0,5) Medicinsk elektronik en fjärdedels (0,25) Programmering C/C++ en halv (0,5) Programmering Basic/Pascal en fjärdedels (0,25) Svenska C en fjärdedels (0,25) Teknologi A en halv (0,5) Teknologi B en halv (0,5) Teknologi industri en fjärdedels (0,25) Teknologi C en fjärdedels (0,25) 40

41 Områdesbehörighet 9 Fysik B Kemi A Matematik E enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi A en halv (0,5) Biologi B en fjärdedels (0,25) Byggkunskap en halv (0,5) CAD/CAM-teknik en fjärdedels (0,25) Datakommunikation en halv (0,5) Fordonsteknik-grundkurs en halv (0,5) Kemi B en halv (0,5) Medicinsk elektronik en fjärdedels (0,25) Programmering Basic/Pascal en fjärdedels (0,25) Programmering C/C++ en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) Teknologi A en halv (0,5) Teknologi B en halv (0,5) Teknologi C en fjärdedels (0,25) Teknologi industri en fjärdedels (0,25) UHRFS 2013:2 41

42 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 10 Biologi A Fysik B Kemi B Matematik E enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi B en fjärdedels (0,25) Byggkunskap en halv (0,5) CAD/CAM-teknik en fjärdedels (0,25) Datakommunikation en halv (0,5) Fordonsteknik-grundkurs en halv (0,5) Medicinsk elektronik en fjärdedels (0,25) Programmering Basic/Pascal en fjärdedels (0,25) Programmering C/C++ en halv (0,5) Teknologi A en halv (0,5) Teknologi B en halv (0,5) Teknologi C en fjärdedels (0,25) Teknologi industri en fjärdedels (0,25) Svenska C en fjärdedels (0,25) 42

43 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 11 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik D Områdesbehörighet 12 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik C enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Omvårdnad B en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Svenska C en fjärdedels (0,25) Teknologi C en fjärdedels (0,25) enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Omvårdnad B en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Svenska C en fjärdedels (0,25) Teknologi C en fjärdedels (0,25) 43

44 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 13 Biologi B Fysik B Kemi B Matematik D Områdesbehörighet 14 Biologi B Fysik A Kemi B Matematik B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Djursjukvård en halv (0,5) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Hälsopedagogik en fjärdedels (0,25) Omvårdnad B en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Svenska C en fjärdedels (0,25) Teknologi C en fjärdedels (0,25) enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Fysik B en halv (0,5) Miljökunskap en halv (0,5) Miljökunskap energi en fjärdedels (0,25) Miljö och naturvård en halv (0,5) Naturbrukets yrkesmiljöer en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) 44

45 Områdesbehörighet 15 Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Arbetsmiljö yrkesliv en fjärdedels (0,25) Biologi B en fjärdedels (0,25) Djurkunskap en fjärdedels (0,25) Djursjukvård en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Företagsekonomi A en fjärdedels (0,25) Kemi B en halv (0,5) Miljö och naturvård en halv (0,5) Naturbrukets yrkesmiljöer en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25) Teknologi C en fjärdedels (0,25) UHRFS 2013:2 45

46 UHRFS 2013:2 Omsorg/Vård Områdesbehörighet 16 Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap A Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Bild och form B en halv (0,5) Biologi B en fjärdedels (0,25) Etik och livsfrågor en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Hälsopedagogik en fjärdedels (0,25) Kemi B en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Social omsorg en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25 Teknologi C en fjärdedels (0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) 46

47 Områdesbehörighet 17 Idrott och hälsa A Matematik B Naturkunskap B Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap A + B enligt 7 kap. 18 högskoleförordningen som avser områdeskurser (maximalt 1 ) Biologi B en fjärdedels (0,25) Etik och livfrågor en halv (0,5) Fysik B en halv (0,5) Hälsopedagogik en fjärdedels (0,25) Idrott och hälsa B en fjärdedels (0,25) Kemi B en halv (0,5) Pedagogiskt ledarskap en halv (0,5) Psykologi en fjärdedels (0,25) Samhällskunskap B en halv (0,5) Specialidrott A en halv (0,5) Svenska C en fjärdedels (0,25 Teknologi C en fjärdedels (0,25 Utveckling, livsvillkor och socialisation en halv (0,5) UHRFS 2013:2 47

48 UHRFS 2013:2 Avdelning D Områdesbehörigheter för äldre gymnasieformer Ämnen på linje i gymnasieskolan Etappindelade ämnen på gymnasieskolnivå inom den kommunala och statliga vuxenutbildningen Humaniora/Juridik/Teologi Områdesbehörighet 1 Historia tre årskurser HSN eller två årskurser ET N (med ämne) MuSoEp Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Historia etapp 2 Samhällskunskap etapp 2 Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk två årskurser B-språk eller tre årskurser C-språk Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe Aktuellt språk etapp 3 Engelska etapp 3 Arkitektur/Naturresurser Områdesbehörighet 3 Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te Naturkunskap två årskurser HSSo- KoEp ( Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Matematik etapp 3 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) Samhällskunskap etapp 2 48

49 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 4 Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Områdesbehörighet 5 Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Engelska etapp 3 Matematik etapp 3 Samhällskunskap etapp 2 Matematik etapp 2 Samhällskunskap etapp 2 Undervisning Områdesbehörighet 6 Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Områdesbehörighet 6 a Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Engelska etapp 3 Samhällskunskap etapp 2 Engelska etapp 3 Naturkunskap etapp 2 Samhällskunskap etapp 2 49

50 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 6 b Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Engelska etapp 3 Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 2 Samhällskunskap etapp 2 Områdesbehörighet 6 c Engelska tre årskurser HSEN eller två årskurser HHe Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Engelska etapp 3 Samhällskunskap etapp 2 Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen. för undervisningsämnet Biologi Biologi två årskurser N Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te Biologi etapp 2 Kemi etapp 3 Matematik etapp 3 för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia tre årskurser HSN eller två Historia etapp 2 årskurser ET N (med ämne) MuSoEp för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskolan) Fysik tre årskurser NT Matematik tre årskurser NT Fysik etapp 4 Matematik etapp 4 för undervisningsämnet Företagsekonomi Matematik tre årskurser SENT eller Matematik etapp 3 två årskurser Te 50

51 för undervisningsämnena Geografi och Psykologi Matematik en årskurs HSENTTe Matematik etapp 2 eller två årskurser MuSoEkDu UHRFS 2013:2 för undervisningsämnet Grekiska Grekiska en årskurs H Grekiska för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott tre årskurser HSENT eller Idrott två årskurser från tvåårig linje Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) för undervisningsämnet Kemi Biologi två årskurser N Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi etapp 2 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 för undervisningsämnet Latin Latin två årskurser H Latin för undervisningsämnet Matematik Matematik tre årskurser NT Matematik etapp 4 för undervisningsämnet Moderna språk Aktuellt språk två årskurser B-språk Aktuellt språk etapp 3 eller tre årskurser C-språk för undervisningsämnet Modersmål Hemspråk Hemspråk 51

52 UHRFS 2013:2 för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Matematik etapp 3 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) för undervisningsämnet Samhällskunskap Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Samhällskunskap tre årskurser HSN Matematik etapp 2 Samhällskunskap etapp 3 för undervisningsämnet Teckenspråk Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom ämnen på linje i gymnasieskolan Fysik/Matematik/Teknik Behörighetskravet kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildningen Områdesbehörighet 7 Fysik tre årskurser NT Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Fysik etapp 3 Matematik etapp 2 Områdesbehörighet 8 Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Områdesbehörighet 9 Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 52

53 Områdesbehörighet 10 Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi etapp 2 Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 UHRFS 2013:2 Farmaci/ Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi Områdesbehörighet 11 Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi etapp 2 Fysik etapp 3 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Områdesbehörighet 12 Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser SENT eller två årskurser Te Områdesbehörighet 13 Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Områdesbehörighet 14 Biologi två årskurser N Fysik tre årskurser NT Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe Matematik tre årskurser NT Biologi etapp 2 Fysik etapp 3 Kemi etapp 3 Matematik etapp 3 Biologi etapp 2 Fysik etapp 4 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 Biologi etapp 2 Fysik etapp 3 Kemi etapp 3 Matematik etapp 4 53

54 UHRFS 2013:2 Områdesbehörighet 15 Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) Samhällskunskap etapp 2 Omsorg/Vård Områdesbehörighet 16 Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Områdesbehörighet 17 Idrott tre årskurser HSENT eller två årskurser från tvåårig linje Matematik en årskurs HSENTTe eller två årskurser MuSoEkDu Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp ( Fysik tre årskurser NT, Kemi tre årskurser N eller två årskurser T eller en årskurs TeKe och Biologi två årskurser N) Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) Samhällskunskap etapp 2 Kravet på idrott kunde inte uppfyllas inom vuxenutbildning Matematik etapp 2 Naturkunskap etapp 3 ( Fysik etapp 3, Kemi etapp 3 och Biologi etapp 2) Samhällskunskap etapp 2 54

55 Motsvarandebedömningar Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med vissa kurser i gymnasieskolan. UHRFS 2013:2 Bilaga 2 Gäller för den som genomgått utbildning enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 eller enligt de ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juli Tabell 1 Kurser Biologi 2 Fysik 1a Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 1 Naturkunskap 1a1 + 1a2 Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 Program Naturbruksprogrammet med någon av kurserna Djurens biologi, Marken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer El- och energiprogrammet med kurserna Energiteknik 1, Energiteknik 2, Förnybar energi och Praktisk ellära El- och energiprogrammet med kurserna Vatten- och miljöteknik och Vatten- och processkemi Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 samt Etik och människans livsvillkor Naturbruksprogrammet med kursen Naturkunskap 1a1 och dessutom kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1 55

56 UHRFS 2013:2 Gäller för den som genomgått utbildning enligt de kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 eller enligt de kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli Tabell 2 Kurser Matematik kurs B Fysik kurs A Kemi kurs A Biologi kurs A och Biologi kurs B Naturkunskap kurs A och Naturkunskap kurs B Program Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Växelström trefas Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med kurserna Ellära A, Ellära B samt Elektronik grundkurs Ellära för flygmekaniker A, Ellära för flygmekaniker B samt Flygelektronik Industriprogrammet med kurserna Kemi process A och Kemi process B eller Energiprogrammet med kursen Energi B Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp samt Mikrobiologi och genetik Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv samt Kretslopp eller Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård och omsorgsarbete eller Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik 56

57 Gäller för den som genomgått utbildning i gymnasieskolan eller i gymnasial vuxenutbildning enligt de kursplaner som infördes den 1 juli UHRFS 2013:2 Tabell 3 Kurs eller kurser Biologi kurs A och kurs B eller Naturkunskap kurs B Matematik Kurs B eller Kemi kurs A Matematik kurs B eller Fysik kurs A Matematik kurs B Fysik kurs A Naturkunskap kurs A+B Program Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Kretslopp i mark, vatten och luft, Miljö- och naturvård, Mikrobiologi och genteknik samt Växt- och djurliv Industriprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas, Elektronik grundkurs, Kemi process A, Kemi process B, Massa- och pappersteknik-grundkurs samt Miljö process Elprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik grundkurs Energiprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik grundkurs Fordonsprogrammet med kurserna Likström och 1-fas växelström, Växelström 3-fas samt Elektronik - grundkurs Fordonsprogrammet gren Flygteknik med kurserna Likström och 1-fas växelström, Elektronik grundkurs, Flygavionik, Flygavionik service och underhåll, Flyginstrument, Flygteknik grundkurs, Flygteknik och helikopterservice och underhåll samt Flygsystemteknik Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs A, Medicinsk grundkurs B, Omvårdnad A och Omvårdnad B 57

58 UHRFS 2013:2 Bilaga 3 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan 2 (examensordningen) till högskoleförordningen och bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet Utbildning som leder till Områdesbehörigheter enligt avdelning A i bilaga 1 till denna föreskrift Områdesbehörigheter enligt avdelningarna B, C och D i bilaga 1 till denna föreskrift agronomexamen A3 eller A11 3 eller 14 apotekarexamen A13 13 arbetsterapeutexamen A14 16 arkitektexamen A3 3 audionomexamen A14 16 biomedicinsk analytikerexamen A12 12 brandingenjörsexamen A9 9 civilekonomexamen A4 4 civilingenjörsexamen A9 eller A10 9 eller 10 dietistexamen A14 16 djursjukvårdarexamen A14 15 hippologexamen A14 15 hortonomexamen A11 14 högskoleingenjörsexamen A8 8 juristexamen A1 1 jägmästarexamen A11 14 lanskapsarkitektexamen A3 eller A11 3 eller 14 landskapsingenjörsexamen A14 15 lantmästarexamen A14 15 logopedexamen A14 16 läkarexamen A13 13 förskollärarexamen och utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem A6 a 6 a 58

59 grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och utbildning som grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 och utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan A6 b A6 c optikerexamen A13 13 ortopedingenjörsexamen A8 8 psykologexamen A5 5 receptarieexamen A11 11 röntgensjuksköterskeexamen A14 16 sjukgymnastexamen A15 17 sjukhusfysikerexamen A10 10 sjuksköterskeexamen A14 16 sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen A7 7 sjökaptens- och styrmansexamen A7 7 skogsmästarexamen A14 15 skogsteknikerexamen A14 15 socionomexamen A5 5 studie- och yrkesvägledarexamen A6 6 tandhygienistexamen A14 16 tandläkarexamen A13 13 tandteknikerexamen A14 16 trädgårdsingenjörsexamen A b veterinärexamen A c UHRFS 2013:2 59

60 Ansvarig utgivare: Drazenko Jozic, Redaktionens adress: Universitets- och högskolerådet, Box 45093, Stockholm Telefon: , Telefax: , Prenumeration och separata exemplar: Tryck: Elanders Sverige AB 2013

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Tabell för områdeser sid 1 (av 7) HUMANIORA JURIDIK TEOLOGI ARKITEKTUR NATURRESURSER BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP A1 A2 A3 A4 Historia 1b Historia 1a1 Moderna språk aktuellt språk 3

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 10 11 Utkom från trycket den 28 december 2011 Författningar, allmänna råd 10 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Tabell för områdesbehörigheter

Tabell för områdesbehörigheter sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESUR- SER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen vdelning 1 2 3 Civilekonomexamen

Läs mer

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001.

För kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001. sid 1 (av 8) HUMNIOR JURIDIK TEOLOGI RKITEKTUR NTURRESURSER BETEENDE- VETENSKP EKONOMI SMHÄLLS- VETENSKP Juristexamen gronomexamen rkitektexamen Lanskapsarkitektexamen Civilekonomexamen vdelning 1 2 3

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 HSVFS 007: Högskoleverkets föreskrifter Utkom från trycket om områdesbehörigheter; den 00 oooo 007 beslutade den 1 december 007. Högskoleverket föreskriver

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Bilaga 1 Avdelning A Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401-3509 Innehållsförteckning Utkom från trycket den 28 december 2007 hsvfs 2007 Nr 8 9 Författningar, allmänna råd 8 Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter; UHRfs 2014:2 Utkom från

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Agronomexamen områdesbehörighet A3 A11 Apotekarexamen områdesbehörighet A13 Arbetsterapeutexamen Arkitektexamen

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Områdesbehörighet och meritpoäng

Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörighet och meritpoäng Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; HSVFS 2011:11 Utkom från trycket den 28 december

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets HSVFS 2010: föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter; beslutade den xx december 2010 Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 9 a, 10 a och 18 a

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet)

Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet) Områdesbehörigheter, (behörighet som krävs utöver grundläggande behörighet) vdelning vdelning B vdelning C vdelning D För ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G

O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G T I L L T R Ä D E S R E G L E R T I L L H Ö G S K O L A / U N I V E R S I T E T O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G Att tänka på om du vill plugga vidare För dig som går ut

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Förslag Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; beslutade den Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 5 andra stycket, 7 kap.

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010.

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet)

Läs mer

Tillträdesregler till högskolan

Tillträdesregler till högskolan För dig som börjat gymnasiet 2011 eller senare Tillträdesregler till högskolan Områdesbehörigheter och meritpoäng För dig som funderar på att plugga vidare Anna Nilsson Studie- och yrkesvägledare Lars

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV

2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV 1 2012-12-04 FÖRKUNSKAPSKRAV Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 2 1. INLEDNING För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att den sökande har grundläggande

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Så används områdesbehörigheterna

Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Så används områdesbehörigheterna www.uhr.se Så används områdesbehörigheterna En kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav Så används

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner.

Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. 1 2015-11-18 Manual för hantering av förkunskapskrav Stöd till författare av kurs- och utbildningsplaner. INLEDNING 2 För att kunna bli antagen till en kurs eller ett utbildningsprogram krävs det, att

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval; UHRfs

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval; UHRFS 2013:1 Utkom från trycket den 13 maj 2013

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Malik söker till dataingenjörsprogrammet

Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik söker till dataingenjörsprogrammet Malik fick ett slutbetyg från komvux i december 2012. Lite senare började Malik läsa på grundlärarprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till dataingenjörsprogrammet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Införandet av nya områdesbehörigheter och nya översättningar av examina

Införandet av nya områdesbehörigheter och nya översättningar av examina 1(11) Dnr SLU ua Fe.2012.3.0-2311 Exp. 2012-07-05/J.Torén Rektor Lena Andersson-Eklund BESLUT 2012-06-29 Sändlista Införandet av nya områdesbehörigheter och nya översättningar av examina Beslut Rektor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå FÖRESKRIFT Löpnummer 2016:2 Träder i kraft 2106-06-01 Kungl. Tekniska högskolans lokala examensordning för grund- och avancerad nivå Kungl. Tekniska högskolan föreskriver följande med stöd av högskoleförordningens

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:38 Utkom från trycket den 21 februari 2006 utfärdad den 2 februari 2006. Regeringen föreskriver att 2 kap. 1

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Förslag till en samordnad tillämpning av områdesbehörigheter gällande lärarutbildning

Förslag till en samordnad tillämpning av områdesbehörigheter gällande lärarutbildning Lärarutbildningskonventet 2008-12-10 Förslag till en samordnad tillämpning av områdesbehörigheter gällande lärarutbildning Vid lärarutbildningskonventets sammanträde 2008-05-21 uppdrogs åt en grupp utbildningsledare

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL2014 2015

INDIVIDUELLT VAL2014 2015 lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL2014 2015 för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Max och min...4 Utökat program...4

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL 12/13

INDIVIDUELLT VAL 12/13 Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 2-ELEVER (12/13) - 2 - Innehåll Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du vill plugga

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval; UHRFS 2015:1

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Utkom från trycket den 30 november 2012 beslutade

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för dig som börjar årskurs 2 hösten 2016 - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer