Lokala regler för examen vid KMH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala regler för examen vid KMH"

Transkript

1 Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor den 19 december 2011 (protokoll C 2011:39). Med stöd av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), föreskriver Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) följande: GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 1. Dessa regler gäller de examina som KMH har fått tillstånd av Högskoleverket att utfärda. Reglerna omfattar examensbenämning och översättning samt de preciserade krav som, inom ramen för det som anges i examensordningen, ska uppfyllas för en viss examen vid KMH. 2. De huvudområden som KMH har inrättat är - för generella examina: musikpedagogik, samt - för konstnärliga examina: musik. 3. De fördjupningsområden inom huvudområdet musik som KMH har inrättat anges i appendix 1 till dessa regler. 4. Lokala regler för examina enligt äldre bestämmelser anges i appendix 2 till dessa regler. GENERELLA EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ Högskoleexamen 5. Examensbenämning och översättning för högskoleexamen vid KMH är Högskoleexamen med inriktning musikpedagogik, Higher Education 1 Dessa regler ingår i KMH regelsamling, som är publicerad på hemsidan:

2 2 (9) Diploma with Specialisation in Music Education, eller Högskoleexamen med inriktning musikterapi, Higher Education Diploma with Specialisation in Music Theraphy. 6. För högskoleexamen krävs fullgjorda kurser på grundnivå inom en viss inriktning, med successiv fördjupning om minst 60 högskolepoäng, varav ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng. Kandidatexamen 7. Examensbenämning och översättning för kandidatexamen vid KMH är Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, Degree of Bachelor of Arts in Music Education, eller Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi, Degree of Bachelor of Arts in Music Education with Specialisation in Music Therapy. 8. För kandidatexamen får högst 45 högskolepoäng, varav högst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet, avse fullgjorda kurser på avancerad nivå. Det självständiga arbetet får inte inkluderas i dessa högskolepoäng. KONSTNÄRLIGA EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ Konstnärlig högskoleexamen 9. Examensbenämning och översättning för konstnärlig högskoleexamen vid KMH är Konstnärlig högskoleexamen med inriktning musik, Higher Education Diploma with Specialisation in Music. 10. För Konstnärlig högskoleexamen med inriktning musik krävs fullgjorda kurser på grundnivå med successiv fördjupning inom ett fördjupningsområde om minst 60 högskolepoäng, varav ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng. Konstnärlig kandidatexamen 11. Examensbenämning och översättning för konstnärlig kandidatexamen vid KMH är Konstnärlig kandidatexamen i musik, Degree of Bachelor in Music. 12. För Konstnärlig kandidatexamen i musik krävs fullgjorda kurser på grundnivå inom huvudområdet musik med successiv fördjupning inom ett fördjupningsområde om minst 90 högskolepoäng, varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. För konstnärlig kandidatexamen får högst 45 högskolepoäng, varav

3 3 (9) högst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet, avse fullgjorda kurser på avancerad nivå. Det självständiga arbetet får inte inkluderas i dessa högskolepoäng. GENERELLA EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ Magisterexamen 13. Examensbenämning och översättning för magisterexamen vid KMH är Filosofie magisterexamen i musikpedagogik, Degree of Master (60 credits) of Arts in Music Education, eller Filosofie magisterexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi, Degree of Master (60 credits) of Arts in Music Education with Specialisation in Music Theraphy. 14. För magisterexamen får högst 15 högskolepoäng avse fullgjorda kurser på grundnivå. Samtliga fullgjorda kurser inom huvudområdet inklusive det självständiga arbetet ska dock vara på avancerad nivå. Masterexamen 15. Examensbenämning och översättning för magisterexamen vid KMH är Filosofie mastererexamen i musikpedagogik, Degree of Master (120 credits) of Arts in Music Education. 16. För masterexamen får högst 30 högskolepoäng avse fullgjorda kurser på grundnivå. Samtliga fullgjorda kurser inom huvudområdet inklusive det självständiga arbetet ska dock vara på avancerad nivå KONSTNÄRLIGA EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ Konstnärlig magisterexamen 17. Examensbenämning och översättning för konstnärlig magisterexamen vid KMH är Konstnärlig magisterexamen i musik, Degree of Master (60 credits) in Music. 18. För Konstnärlig magisterexamen i musik krävs fullgjorda kurser på avancerad nivå inom huvudområdet musik med successiv fördjupning inom ett fördjupningsområde om minst 30 högskolepoäng, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. För konstnärlig magisterexamen får högst 15 högskolepoäng avse fullgjorda kurser på grundnivå. Samtliga fullgjorda kurser inom huvudområdet inklusive det självständiga arbetet ska dock vara på avancerad nivå.

4 4 (9) Konstnärlig masterexamen 19. Examensbenämning och översättning för konstnärlig masterexamen vid KMH är Konstnärlig masterexamen i musik, Degree of Master (120 credits) in Music. 20. För Konstnärlig masterexamen i musik krävs fullgjorda kurser på avancerad nivå inom huvudområdet musik med successiv fördjupning inom ett fördjupningsområde om minst 60 högskolepoäng, varav ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng, eller två självständiga arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng. För konstnärlig masterexamen får högst 30 högskolepoäng avse fullgjorda kurser på grundnivå. Samtliga fullgjorda kurser inom huvudområdet inklusive det självständiga arbetet ska dock vara på avancerad nivå YRKESEXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ Ämneslärarexamen 21. Examensbenämning och översättning för ämneslärarexamen vid KMH är Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Degree of Bachelor/Master of Arts in Secondary Education, eller Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Degree of Bachelor/Master of Arts in Upper Secondary Education. 22. Ämneslärarexamen som utfärdas av KMH på avancerad nivå efter att en student har gått igenom ett ämneslärarprogram omfattar undervisningsämnet musik. En sådan examen ska också omfatta ett annat eller två andra undervisningsämnen. 23. För ämneslärarexamen som utfärdas av KMH på grundnivå eller avancerad nivå efter att en student har gått igenom kompletterande pedagogisk utbildning, finns särskilda bestämmelser om de krav som studenten ska uppfylla för en sådan examen i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen. IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELER Dessa regler träder i kraft den 1 januari 2012 och ska därefter tillämpas på alla nya examensärenden. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen

5 5 (9) enligt de äldre bestämmelserna i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015 (SFS 2006:1053). I sådana fall ska det som anges i appendix 2 till dessa regler tillämpas. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2018 (SFS 2010:541 och 2011:687). I sådana fall ska det som anges i appendix 2 till dessa regler tillämpas. Den som före den 1 juli 2001 har påbörjat en utbildning som enligt äldre föreskrifter hade kunnat leda till en musiklärarexamen får, enligt förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, får ansöka om en examen för utbildningen, dock längst till och med utgången av juni I sådana fall ska det som anges i appendix 2 till dessa regler tillämpas. På KMH:s vägnar JOHANNES JOHANSSON Christopher Sönnerbrandt

6 6 (9) APPENDIX 1 FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN INOM HUVUDOMRÅDET MUSIK I detta appendix anges de fördjupningsområden inom huvudområdet musik som KMH har inrättat. Definition Ett fördjupningsområde kan bl.a. definieras av en angiven musikalisk genre eller en specifik professionsanknytning, t.ex. musiker, dirigering eller komposition. Det kan också ytterligare preciseras av ett angivet huvudinstrument. För varje fördjupningsområde finns ett urvalsgrundande antagningsprov som gäller för antagning till motsvarande utbildningsprogram eller profil inom ett utbildningsprogram. Förteckning över inrättade fördjupningsområden De fördjupningsområden inom huvudområdet musik om KMH har inrättat framgår av Tabell 1 (se nästa sida).

7 Tabell 1: Fördjupningsområden inom huvudområdet musik 7 (9)

8 8 (9) APPENDIX 2 LOKALA REGLER FÖR EXAMEN ENLIGT ÄLDRE BESTÄMMELSER I detta appendix anges lokala regler som ska tillämpas för examina som utfärdas enligt äldre bestämmelser. Lärarexamen på avancerad nivå För den Lärarexamen som KMH får utfärda för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjats före 1 juli 2011 gäller följande preciserade regler inom ramen för de äldre bestämmelserna i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100): 1. Examensbenämning och översättning för lärarexamen är: Lärarexamen, 270 högskolepoäng, Degree of Master of Arts in Education Examina för grundläggande högskoleutbildning För de examina som KMH får utfärda för grundläggande högskoleutbildning som påbörjats före 1 juli 2007 gäller följande preciserade regler inom ramen för de äldre bestämmelserna i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100): 2. Huvudämne i en generell examen är musik eller musikpedagogik. 3. I en generell examen med huvudämnet musik eller en konstnärlig högskoleexamen i musik (yrkesexamen) ska omfattningen av de fullgjorda kurser som utgör ett fördjupningsområde inom musikområdet vara minst hälften (50%) av examens totala omfattning. 4. Examensbenämning och översättning av generella examina är: Magisterexamen i musik, 160 poäng (240 hp), Degree of Master in Music Filosofie magisterexamen i musikpedagogik, 160 poäng (240 hp), Degree of Master of Arts in Music Education Magisterexamen med inriktning, 160 poäng (240 hp), Degree of Master with Specialisation in... Kandidatexamen i musik, 120 poäng (180 hp), Degree of Bachelor in Music Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 120 poäng (180 hp), Degree of Bachelor of Arts in Music Education Högskoleexamen, 80 poäng (120 hp), University Diploma

9 9 (9) 5. Examensbenämning och översättning av yrkesexamina är: Konstnärlig högskoleexamen i musik, 160 poäng (240 hp), Degree of Master in Music Konstnärlig högskoleexamen i musik, 120 poäng (180 hp), Degree of Bachelor in Music Konstnärlig högskoleexamen i musik, 80 poäng (120 hp), University Diploma in Music Lärarexamen, 180 poäng (270 hp), Degree of Master of Education in Music Organistexamen, 160 poäng (240 hp), Master of Fine Arts in Church Music Musiklärarexamen För den musiklärarexamen som KMH får utfärda för grundläggande högskoleutbildning som påbörjats före 1 juli 2001 gäller följande preciserade regler inom ramen för de äldre bestämmelserna i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100): 6. Examensbenämning och översättning för musiklärarexamen är: Musiklärarexamen, 160 poäng (240 hp), Degree of Master of Education in Music 7. I examensbeviset för en Musiklärarexamen ska anges att examen är utfärdad enligt förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. /.

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17)

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) Lokal examensordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2015-06-04, 2014-06-17 Gäller från och med 2014-01-30 Innehåll 1. Allmänt...

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Beslutad av Rektor: 2013-06-03 Reviderad: 2013-08-12, 2013-10-07, 2013-12-16, 2014-03-24, 2014-05-19,

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER

LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER LOKAL EXAMENSORDNING MED TILLÄMPNINGSREGLER för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Beslutad: 2006-10-30 tillämpas från 1 juli 2007 Dnr: 746/2006-82 INNEHÅll sida 1. Examensbevis...3 2.

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

RIKTLINJER. 1 All grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. 1(20) Fastställd av vicerektor för grundutbildning 2006-08-15 Dnr 2006/166 A 21 Lokal examensordning vid Högskolan Väst Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala föreskrifter, riktlinjer

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2009/389 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2010/2011 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-16

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilagan till examensbevis; UHRFS 2013:9 Utkom från trycket den 13 maj 2013 beslutade

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Utbildningsplan dnr CF 52-134/2008 Sida 1(7) CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG CNC Technician Programme, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer