EXAMENSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA"

Transkript

1 Dnr: Mahr /207 EXAMENSORDNING FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Fastställd av rektor

2 Innehållsförteckning Inledning och övergripande regelverk... 3 Examina... 3 GENERELLA EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ... 3 Högskoleexamen... 3 Kandidatexamen... 4 YRKESEXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ... 4 GENERELLA EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ... 5 Magisterexamen... 5 Masterexamen... 6 YRKESEXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ... 7 ÖVERSÄTTNINGAR AV EXAMENSBENÄMNINGAR... 7 EXAMENSBEVIS... 7 DIPLOMA SUPPLEMENT... 7 IKRAFTTRÄDANDE och ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER... 7 ÖVERKLAGAN... 8 Bilagor...I Bilaga 1. Förteckning över examina vid Malmö högskola... I På grundnivå... I Generella examina... I Bilaga 1A Huvudområden i högskoleexamen... I Bilaga 1B Program som leder till högskoleexamen... I Bilaga 1C Huvudområden i Kandidatexamen...II Bilaga1D Program som leder till Kandidatexamen... III Bilaga 1E Yrkesexamina på grundnivå... IV Bilaga 2 Examina på avancerad nivå... V Generella Examina... V Bilaga 2A Huvudområden i magisterexamen... V Bilaga 2B Program som leder till Magisterexamen... VI Bilaga 2C Huvudområden i masterexamen...vii Bilaga 2D Program som leder till en Masterexamen...VII Bilaga 2E Yrkesexamina på avancerad nivå...viii Bilaga 3 Översättning till engelska av examensbenämningar... XI 2

3 Inledning och övergripande regelverk Allmänna bestämmelser om examina finns i Högskoleförordningen (HF) 6 kap samt bilaga 2 till förordningen (SFS 1993:100 med ändringar t o m SFS 2006:1054). Utöver bestämmelserna i HF kap 6 och bilaga 2 innehåller HF också uppgifter om överklagande av beslut om avslag på begäran om examensbevis (12 kap 2 ) samt övergångsbestämmelser. Utifrån dessa bestämmelser beslutar rektor om följande regler som avser all utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö högskola. Examina I HF (bilaga 2) fastställs de examina som kan utfärdas vid svenska universitet och högskolor. De examina som Malmö högskola har rätt att utfärda finns förtecknade i Högskoleverkets förteckning (HSVFS 2006:1), den s.k. krysslistan. Malmö högskola har rätt att utfärda generella examina och yrkesexamina. GENERELLA EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ I det följande förtecknas de generella examina (högskoleexamina, kandidatexamina) som Malmö högskola har rätt att utfärda på grundnivå samt de villkor som gäller för utfärdandet. Högskoleexamen Enligt HF uppnås högskoleexamen efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. Av HF (bilaga 2) framgår vilka lärandemål som studenten ska ha uppnått. Lokala regler för utfärdande av examensbevis vid Malmö högskola avseende högskoleexamen Rektor beslutar vad som ska utgöra huvudområde i en högskoleexamen och kursfordringar om minst 60 högskolepoäng (se bilaga 1A) Utöver kravet på 60 högskolepoäng i huvudområdet kan högskolepoäng väljas fritt Rektor beslutar om vilka program som leder till en högskoleexamen (se bilaga 1B). Av utbildningsplanen ska framgå de lokala krav som gäller för aktuell examen Inga särskilda krav på högskolepoäng på det självständiga arbetets omfattning Kurser från avancerad nivå kan ingå i en högskoleexamen Inget förled används i examensbenämningar i högskoleexamen Efterled i examensbenämningen används för att uttrycka den inriktning som aktuell högskoleexamen har 3

4 Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Av HF (bilaga 2) framgår vilka lärandemål som studenten ska ha uppnått. Lokala regler för utfärdande av examensbevis vid Malmö högskola avseende kandidatexamen Rektor beslutar om vad som får utgöra huvudområde (minst 90 högskolepoäng) i en kandidatexamen (bilaga 1C) Högskolepoäng utöver kravet på 90 högskolepoäng i huvudområdet kan väljas fritt Rektor beslutar om vilka program som leder till en kandidatexamen (bilaga 1D). Av utbildningsplanen ska framgå de lokala krav som gäller för aktuell examen Den successiva fördjupningen kan beskrivas med hjälp av 1-30 högskolepoäng, högskolepoäng osv. eller med hjälp av I, II, III osv. Examensarbetet ska omfatta minst 15 högskolepoäng Student som ansöker om ytterligare en kandidatexamen, måste uppfylla kravet på 90 högskolepoäng i ett annat huvudområde än det i vilket den första (eller tidigare) kandidatexamen utfärdats Om student uppfyller villkoret för kandidatexamen i två huvudområden skall detta framgå av examensbeviset Kurser från avancerad nivå kan ingå i en kandidatexamen Kurser som ingår i en yrkesexamen kan ingå i en generell examen på grundnivå Inget förled används i examensbenämningar på kandidatexamen Efterled i examensbenämningen används för att uttrycka den inriktning som aktuell kandidatexamen har YRKESEXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ Information om vilka yrkesexamina på grundnivå som Malmö högskola har rätt att utfärda finns på samt bilaga 1E. En yrkesexamen på grundnivå erhålles efter det att studenten fullgjort kursfordringar och uppfyller de övriga krav som redovisas i respektive examensbeskrivning i HF:s examensordning (bilaga 2). Inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning gäller också att de lokala krav som Malmö högskola ställer på aktuell examen är uppfyllda. Av utbildningsplanerna ska framgå vad som gäller för aktuell yrkesexamen. 4

5 GENERELLA EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ I det följande förtecknas de generella examina (magisterexamina, masterexamina) som Malmö högskola har rätt att utfärda på avancerad nivå samt de villkor som gäller för utfärdandet. Magisterexamen Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt HF 7 kap 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Av HF bilaga 2 framgår vilka lärandemål som studenten ska ha uppnått. Lokala regler för utfärdande av examensbevis vid Malmö högskola avseende magisterexamen Rektor beslutar vad som får utgöra huvudområde i en magisterexamen (bilaga 2A) Rektor beslutar om vilka program som leder till en magisterexamen (bilaga 2B). Av utbildningsplanen ska framgå de lokala krav som gäller för aktuell examen Minst 30 högskolepoäng ska utgöras av kurser inom huvudområdet på avancerad nivå Max 15 högskolepoäng i en magisterexamen får utgöras av kurser på grundnivå Det självständiga arbetet ska omfatta minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen Kurser som ingår i en generell examen på grundnivå kan inte användas i en generell examen på avancerad nivå Kurser som ingår i en yrkesexamen kan ingå i en generell examen på avancerad nivå (här magisterexamen), men inte om kurserna ingått i en generell examen på grundnivå Inget förled används i examensbenämningar på magisterexamen Efterled i examensbenämningen används för att uttrycka den inriktning som aktuell magisterexamen har 5

6 Masterexamen Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det gjorts undantag enligt HF 7 kap 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande utländsk utbildning. Av HF bilaga 2 framgår vilka lärandemål som studenten ska ha uppnått. Lokala regler för utfärdande av examensbevis vid Malmö högskola avseende masterexamen Rektor beslutar vad som får utgöra huvudområde i en masterexamen inom det medicinska vetenskapsområdet (bilaga 2C) Rektor beslutar vilka program som inom det medicinska vetenskapsområdet leder till en masterexamen (bilaga 2D). Av utbildningsplanen ska framgå de lokala krav som gäller för aktuell examen Högskoleverket beslutar om masterexamensrättigheter i de fall där Malmö högskola saknar vetenskapsområde Minst 60 högskolepoäng ska utgöras av kurser inom huvudområdet på avancerad nivå Kurser från grundnivå kan ingå i masterexamen, dock omfattande maximalt 30 högskolepoäng Kurser på avancerad nivå som ingår i en generell examen på grundnivå kan inte ingå i en masterexamen Kurser som ingår i en yrkesexamen kan ingå i en generell examen på avancerad nivå (här masterexamen), men inte om kurserna ingått i en generell examen på grundnivå Inget förled används i examensbenämningar på masterexamen Efterled i examensbenämningen används för att uttrycka den inriktning som aktuell masterexamen har 6

7 YRKESEXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ Information om vilka yrkesexamina på avancerad nivå som Malmö högskola har rätt att utfärda finns på samt bilaga 2E. En yrkesexamen på avancerad nivå erhålles efter det att studenten fullgjort kursfordringar och uppfyller de övriga krav som redovisas i respektive examensbeskrivning i HF:s examensordning. Inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning gäller också att de lokala krav som Malmö högskola ställer på aktuell examen är uppfyllda. Av utbildningsplanerna ska framgå vad som gäller för aktuell yrkesexamen. ÖVERSÄTTNINGAR AV EXAMENSBENÄMNINGAR Enligt HF:s examensordning skall en översättning av examensbenämningen återspegla utbildningens omfattning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen avläggs. Information om vilka svenska examensbenämningar som används vid Malmö högskola och översättningen av dem till engelska och eventuellt andra språk återfinns i bilaga 3 och EXAMENSBEVIS I HF 6 kap 9-11 finns grundläggande regler för vad som ska ingå i examensbeviset. Rektor beslutar utifrån dessa föreskrifter om examensbevisets närmare utformning. Student som uppfyller fordringarna för en examen skall begära att examensbevis utfärdas. Se DIPLOMA SUPPLEMENT Till examensbeviset skall enligt HF fogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Högskoleverket meddelar närmare föreskrifter om vad bilagan ska innehålla (HF 6 kap 10 ). IKRAFTTRÄDANDE och ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Dessa lokala regler träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas vid beslut om utbildning som börjar efter utgången av juni De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om utbildning som bedrivs före den 1 juli 2007 eller examina som utfärdas dessförinnan. De äldre bestämmelserna skall också tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som 7

8 examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan. Vidare har den som före den 1 juli 2007 påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i HF:s bilaga 2 (examensordningen) och den som dessförinnan antagits till sådan utbildning, men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, rätt att slutföra sin utbildning för att få examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni ÖVERKLAGAN Enligt HF 12 kap 2 kan avslag på en students begäran att få examensbevis överklagas. Student som får avslag på begäran skall skriftligt upplysas om möjligheten att överklaga beslutet. Överklagan ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), men skickas till Malmö högskola Registrator Malmö inom tre (3) veckor från den dag studenten fick del av beslutet. I överklagan ska anges vilket beslut studenten överklagar och vilken ändring som begärs. 8

9 Bilagor Bilaga 1. Förteckning över examina vid Malmö högskola På grundnivå Generella examina Bilaga 1A Huvudområden i högskoleexamen med inriktning mot: Affärssystem Arbetsvetenskap Data- och informationsvetenskap Datavetenskap Ekonomi med IT Engelska Fastighetsvetenskap Freds- och konfliktvetenskap Fritidsvetenskap Genusvetenskap Historia Internationell migration och etniska relationer Internationella relationer Kemiteknik Material- och produktutveckling Miljövetenskap Mänskliga rättigheter Pedagogik Språk och kulturstudier Statsvetenskap Transport Management Bilaga 1B Program som leder till högskoleexamen Arkitektur, Visualisering och kommunikation, 120 högskolepoäng Business Innovation, 120 högskolepoäng Fastighetsförmedling, 120 högskolepoäng Äldrepedagogexamen, 120 högskolepoäng I

10 Bilaga 1C Huvudområden i Kandidatexamen Affärssystem Arbetsvetenskap Biomedicinsk laboratorievetenskap Biomedicinsk teknologi Data- och informationsvetenskap Datavetenskap Ekonomi med IT Engelska Fastighetsvetenskap Folkhälsovetenskap Freds- och konfliktvetenskap Fritidsvetenskap Genusvetenskap Grafisk design Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Historia Idrottsvetenskap Interaktionsdesign Internationell migration och etniska relationer Internationella relationer Kemiteknik Kulturvetenskap med samtidsinriktning Litteraturvetenskap: kultur och medier Material- och produktutveckling Medie- och kommunikationsvetenskap Miljövetenskap Mänskliga rättigheter Odontologi Omvårdnad Pedagogik Scenproduktion Socialt arbete Specialpedagogik Språk och kulturstudier Statsvetenskap Tandteknik Transport Management Utbildningsvetenskap med inriktning mot: - Barndoms- och ungdomsvetenskap - Bild och visuellt lärande - Den Fria tidens lärande - Engelska och lärande - Geografi, miljö och lärande - Historievetenskap och lärande - Idrott och fysisk bildning - Kultur, medier och estetik - Matematik och lärande - Människa, samhälle och naturvetenskap - Naturvetenskap och lärande II

11 - Praktisk pedagogik - Religionsvetenskap och lärande - Samhällsorienterande ämnen och barns lärande - Samhällsvetenskap och lärande - Svenska i ett mångkulturellt samhälle - Tyska och lärande - Utbildningsledarskap Bilaga1D Program som leder till Kandidatexamen Affärssystem - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah (program 120/180 hp) Arbetsliv och mångfald (program 180 hp) Biomedicinsk teknologi - Teknik, ekonomi och ledarskap (program 180 hp) Biomedicinska analytikerprogrammet (program 180 hp) Data och telekom - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah (program 120/180 hp) Design och visuell kommunikation (program 180 hp) Ekonomi och IT - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah (program 120/180 hp) English Studies (program 180 hp) Fastighetsföretagande (program 120/180 hp) Fastighetsföretagande - Service Manager, påbyggnadsutbildning (program 60 hp) Fastighetsmäklarprogrammet (program 180 hp) Fastighetsmäklarprogrammet - påbyggnadsutbildning (program 60 hp) Folkhälsovetenskapliga programmet (program 180 hp) Freds- och konfliktvetenskap (program 180 hp) Fritidsvetenskapligt program (program 180 hp) Human Rights (program 180 hp) Idrottsvetenskapligt program (program 180 hp) Informationsarkitekt (program 180 hp) Interaktionsdesign (program 180 hp) International Migration and Ethnic Relations (program 180 hp) International Programme for European Studies (program 180 hp) International Relations (program 180 hp) Internationell Migration och Etniska Relationer (program 180 hp) Internationella relationer (program 180 hp) Kultur och medier (program 180 hp) - Inriktning - medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp - Inriktning - litteraturvetenskap 180 hp - Inriktning - kulturvetenskap 180 hp Language and Cultural Studies (program 180 hp) Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle (program 120/180 hp) Mänskliga rättigheter (program 180 hp) Peace and Conflict Studies (program 180 hp) Produktdesign - Produktutveckling (program 180 hp) Produktionsledare - media (program 180 hp) Scenproduktion (program 180 hp) Sjuksköterskeprogrammet (program 180 hp) Socionomprogrammet, inriktning funktionshinder och åldrande (program 210 hp) Socionomprogrammet, inriktning individ, familj och samhälle (program 210 hp) Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling (program 210 hp) Språk, samhälle, mångfald (program 180 hp) III

12 Transport Management (program 120/180 hp) Bilaga 1E Yrkesexamina på grundnivå Biomedicinsk analytikerexamen Högskoleingenjörsexamen i Bebyggelseutveckling med inriktning mot byggdesign Högskoleingenjörsexamen i Bebyggelseutveckling med inriktning mot byggteknik Högskoleingenjörsexamen i Datateknik med inriktning mot programvaruutveckling Högskoleingenjörsexamen i Datateknik med inriktning mot telekommunikation Högskoleingenjörsexamen i Grafisk teknik och medieproduktion Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik Högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Barndoms- och ungdomsvetenskap och examensprofil mot Förskola och förskoleklass Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Barndoms- och ungdomsvetenskap och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Barndoms- och ungdomsvetenskap och examensprofil mot Fritidspedagogisk verksamhet, Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Barndoms- och ungdomsvetenskap och examensprofil mot grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Den Fria tidens lärande och examensprofil mot Fritidspedagogisk verksamhet Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Geografi, miljö och lärande och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Historievetenskap och lärande och examensprofil mot Grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Kultur, medier och estetik och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Kultur, medier och estetik och examensprofil mot Fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Kultur, medier och estetik och examensprofil mot Förskola, fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Matematik och lärande och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Naturvetenskap och lärande och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Religionsvetenskap och lärande och examensprofil mot Grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Samhällsorienterande ämnen och barns lärande och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Samhällsvetenskap och lärande och examensprofil mot Grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 210 högskolepoäng med huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 180 högskolepoäng med examensprofil mot Gymnasieskola/vuxenutbildning (Examina efter studier på lärarprogram om 90/180 högskolepoäng) Lärarexamen: 210 högskolepoäng med examensprofil mot Förskola och förskoleklass (Examina efter studier på lärarprogram om 90/180 högskolepoäng) Lärarexamen: 210 högskolepoäng med examensprofil mot Fritidspedagogisk verksamhet (Examina efter studier på lärarprogram om 90/180 högskolepoäng) Lärarexamen: 210 högskolepoäng med examensprofil mot Grundskolans tidigare skolår och förskoleklass (Examina efter studier på lärarprogram om 90/180 högskolepoäng) IV

13 Sjuksköterskeexamen Socionomexamen Studie- och yrkesvägledarexamen Tandhygienistexamen Tandteknikerexamen Bilaga 2 Examina på avancerad nivå Generella Examina Bilaga 2A Huvudområden i magisterexamen Biomedicinsk laboratorievetenskap Biomedicinsk metodik och teknologi Biomedicinsk teknologi Data- och Informationsvetenskap med inriktning mot positioneringssystem Datavetenskap Design och Innovation Law Fastighetsvetenskap Folkhälsovetenskap Freds- och konfliktvetenskap Historia Idrottsvetenskap Interaktionsdesign Internationell migration och etniska relationer Internationella relationer Mänskliga rättigheter Odontologi Omvårdnad Pedagogik Sexologi Socialt arbete Specialpedagogik Utbildningsvetenskap med inriktning mot: - Barndoms- och ungdomsvetenskap - Bild och visuellt lärande - Den Fria tidens lärande - Engelska och lärande - Geografi, miljö och lärande - Historievetenskap och lärande - Idrott och fysisk bildning - Kultur, medier, estetik - Matematik och lärande - Människa, samhälle och naturvetenskap - Naturvetenskap och lärande - Praktisk pedagogik - Religionsvetenskap och lärande - Samhällsorienterande ämnen och barns lärande V

14 - Samhällsvetenskap och lärande - Svenska i ett mångkulturellt samhälle - Tyska och lärande - Utbildningsledarskap Bilaga 2B Program som leder till Magisterexamen Communication for Development (program 120 hp) Design and Innovation Law, magisterprogram (program 60 hp) Inriktning - TEKN 60 hp Inriktning - JURI 60 hp Fastighetsvetenskap magisterprogram (program 60 hp) Freds- och konfliktvetenskap, magisterprogram (program 60 hp) Historiska studier, Magister/Masterutbildning (program 60/120 hp) Human Rights, one-year master''s programme (program 60 hp) Idrott i förändring, Magister/Masterutbildning (program 60/120 hp) Interaction Design (program 120 hp) International Migration and Ethnic Relations, one-year master''s programme (program 60 hp) International Relations, one-year master''s programme (program 60 hp) Internationell Migration och Etniska Relationer, magisterprogram (program 60 hp) Internationella relationer, magisterprogram (program 60 hp) Mänskliga rättigheter, magisterprogram (program 60 hp) Peace and Conflict Studies, one year master programme (program 60 hp) Pedagogik, Magister/Masterutbildning (program 60/120 hp) Positioneringssystem - utveckling av applikationer med inriktning mot teknik, magisterprogram (program 60 hp) VI

15 Bilaga 2C Huvudområden i masterexamen Biomedicin Biomedicinsk metodik och teknologi Historiska studier Interaktionsdesign Internationell Migration och Etniska Relationer Odontologi Pedagogik Sexologi Socialt arbete Utbildningsvetenskap med inriktning mot: - Barndoms- och ungdomsvetenskap - Bild och visuellt lärande - Den Fria tidens lärande - Engelska och lärande - Geografi, miljö och lärande - Historievetenskap och lärande - Idrott och fysisk bildning - Kultur, medier, estetik - Matematik och lärande - Människa, samhälle och naturvetenskap - Naturvetenskap och lärande - Praktisk pedagogik - Religionsvetenskap och lärande - Samhällsorienterande ämnen och barns lärande - Samhällsvetenskap och lärande - Svenska i ett mångkulturellt samhälle - Tyska och lärande - Utbildningsledarskap Bilaga 2D Program som leder till en Masterexamen Biofilms in Healthcare and the Environment (program 120 hp) Biomedicinsk metodik och teknologi, masterprogram (program 120 hp) Historiska studier, Magister/Masterutbildning (program 60/120 hp) Interaction Design (program 120 hp) Internationell Migration och Etniska Relationer, masterprogram (program 120 hp) Pedagogik, Magister/Masterutbildning (program 60/120 hp) Public Health, Master s Programme (program 120 hp) Sexologi, mastersprogram (program 120 hp) Tandläkarutbildning (program 300 hp) VII

16 Bilaga 2E Yrkesexamina på avancerad nivå Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Barndoms- och ungdomsvetenskap och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Barndoms- och ungdomsvetenskap och examensprofil mot Fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Geografi, miljö och lärande och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Historievetenskap och lärande och examensprofil mot Grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Idrott och fysisk bildning och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Kultur, medier och estetik och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Kultur, medier och estetik och examensprofil mot Fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Kultur, medier och estetik och examensprofil mot Förskola, fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Matematik och lärande och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Människa, samhälle och naturvetenskap och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Naturvetenskap och lärande och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Religionsvetenskap och lärande och examensprofil mot Grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Samhällsorienterande ämnen och barns lärande och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Samhällsvetenskap och lärande och examensprofil mot Grundskolans tidigare skolår och förskoleklass Lärarexamen: 240 högskolepoäng med huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle och examensprofil mot Förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Arabiska med didaktisk inriktning och Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Arabiska med didaktisk inriktning och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Arabiska med didaktisk inriktning och examensprofil mot Grundskolans tidigare skolår, förskoleklass och grundskolans senare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Bild och visuellt lärande och examensprofil mot Grundskolans senare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Bild och visuellt lärande och examensprofil mot Grundskolans senare skolår och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Engelska och lärande och examensprofil mot Grundskolans senare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Engelska och lärande och examensprofil mot Grundskolans senare skolår och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Geografi, miljö och lärande och Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Geografi, miljö och lärande och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Historievetenskap och lärande och VIII

17 Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Historievetenskap och lärande och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Idrott och fysisk bildning och examensprofil mot Grundskolans senare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Idrott och fysisk bildning och examensprofil mot Grundskolans senare skolår och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Kultur, medier och estetik och examensprofil mot Grundskolans senare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Kultur, medier och estetik och examensprofil mot Fritidspedagogisk verksamhet och grundskolans senare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Kultur, medier och estetik och examensprofil mot Förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare skolår och grundskolans senare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Matematik och lärande och examensprofil mot Grundskolans senare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Matematik och lärande och examensprofil mot Grundskolans senare skolår och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Naturvetenskap och lärande och Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Naturvetenskap och lärande och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Religionsvetenskap och lärande och Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Religionsvetenskap och lärande och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Samhällsvetenskap och lärande och Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Samhällsvetenskap och lärande och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle och Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Tyska och lärande och examensprofil mot Grundskolans senare skolår Lärarexamen: 270/300 högskolepoäng med huvudämnet Tyska och lärande och examensprofil mot Grundskolans senare skolår och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 300/330 högskolepoäng med huvudämnet Människa, samhälle och naturvetenskap och Lärarexamen: 300/330 högskolepoäng med huvudämnet Människa, samhälle och naturvetenskap och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 300/330 högskolepoäng med huvudämnet Samhällsvetenskap och lärande och Lärarexamen: 300/330 högskolepoäng med huvudämnet Samhällsvetenskap och lärande och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 300/330 högskolepoäng med huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle och Lärarexamen: 300/330 högskolepoäng med huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle och och gymnasieskola/vuxenutbildning Lärarexamen: 240 högskolepoäng med examensprofil mot Grundskolans tidigare skolår och förskoleklass (Examina efter studier på lärarprogram om 90/180 högskolepoäng) Lärarexamen: 270/300/330 högskolepoäng med (Examina efter studier på lärarprogram om 90/180 högskolepoäng) Lärarexamen: 270/300/330 högskolepoäng med och gymnasieskola/vuxenutbildning (Examina efter studier på lärarprogram om 90/180 högskolepoäng) IX

18 Lärarexamen: 270/300/330 högskolepoäng med examensprofil mot Gymnasieskola/vuxenutbildning (Examina efter studier på lärarprogram om 90/180 högskolepoäng) Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård Speciallärarexamen Specialpedagogexamen Tandläkarexamen X

19 Bilaga 3 Översättning till engelska av examensbenämningar Högskoleexamen University Diploma Kandidatexamen Degree of Bachelor of Arts Odontologie Kandidatexamen Degree of Bachelor of Dental Science Kandidatexamen Degree of Bachelor of Education Kandidatexamen Degree of Bachelor of Science Kandidatexamen Degree of Bachelor of Social Science Magisterexamen Degree of Master (one year) of Arts Odontologie Magisterexamen Degree of Master (one year) of Dental Science Magisterexamen Degree of Master (one year) of Education Magisterexamen Degree of Master (one year) of Science Magisterexamen Degree of Master (one year) of Social Science Masterexamen Masterexamen Masterexamen Masterexamen Degree of Master (two years) of Arts Degree of Master (two years) of Education Degree of Master (two years) of Science Degree of Master (two years) of Social Science XI

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Dnr Mah 15-2000/278 Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Innehåll sid. 1. Förord 2 2. Högskoleexamen 2 3. Kandidatexamen

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå FÖRESKRIFT Löpnummer 2016:2 Träder i kraft 2106-06-01 Kungl. Tekniska högskolans lokala examensordning för grund- och avancerad nivå Kungl. Tekniska högskolan föreskriver följande med stöd av högskoleförordningens

Läs mer

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Examensordningen är fastställd av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och ersätter examensordning

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03

Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03 Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Ersätter tidigare examensregler, dnr: 2755/2007-300 (grundnivå och avancerad nivå) och

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 1 / 10 Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 2 / 10 Examensregler för grundläggande. Godkända

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Lokal examensordning för Försvarshögskolan

Lokal examensordning för Försvarshögskolan 1 (13) Lokal examensordning för Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2016-04-01 Fastställd av rektor 2011-03-01 Reviderad 2012-06-28 Reviderad 2013-06-26 Reviderad 2015-05-19 Reviderad 2016-03-29 Box 27805,

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 3 2 Nationella bestämmelser om examina... 3 3 Förkunskapsnivå för grund-,

Läs mer

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr Umeå universitet Examensrådet 1 BESLUT 2005-06-21 Dnr 540-1241-93 Examensordning vid Umeå universitet Examensordningens uppläggning 2 Avsnitt Sidan 1. Vad är Umeå universitets examensordning? 3 2. Nationella

Läs mer

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17)

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) Lokal examensordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2015-06-04, 2014-06-17 Gäller från och med 2014-01-30 Innehåll 1. Allmänt...

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den lokala

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Page 1 of 8 DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Lokal examensordning för grundläggande högskoleutbildning vid Högskolan Dalarna Dessa bestämmelser skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola UTB 3.2.2.2016/500 1 (av 9) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Anvisningar 2017-02-20 Rektor Tillsvidare

Läs mer

Lokal examensordning vid Karlstads universitet

Lokal examensordning vid Karlstads universitet Rektor Lokal examensordning vid Karlstads universitet Lokal examensordning vid Karlstads universitet Beslut RB 95/10 Dnr. C 2010/217 Ersätter C2007/310 Giltighet fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. Handläggare Lena

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Beslutad: Utbildnings- och forskningsnämnden och Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsområdet 2007-05-24 Reviderad: 2009-04-02, 2009-09-03,

Läs mer

Lokala krav för generella examina föreskrifter

Lokala krav för generella examina föreskrifter Dnr ORU 1.2.1-00278/2015 Lokala krav för generella examina föreskrifter Fastställda av: rektor Datum: 2006-12-19 Inledning I föreliggande dokument framgår nationella krav för generella examina enligt bilaga

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL EXAMENSORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Studentcentrum Reviderad 2014-03-25 Dnr MDH 2.1-147/14 LOKAL EAMENSORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Lokal examensordning vid Mälardalens högskola (MDH)

Lokal examensordning vid Mälardalens högskola (MDH) Lokal examensordning, fastställd av rektor 2006-03-06 Denna examensordning ersätter den tidigare beslutade per 1999-05-12, senast reviderad av Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Fakultetsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 LiTH efter Bologna utbildningarna förändras Helen Dannetun Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 Aldrig har så många genomfört en så stor högskolereform på så kort tid med så lite extra resurser

Läs mer

1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH

1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2005-04-22 1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH Intern föreskrift nr 23/2005 Gäller fr o m 2005-04-22 Ändrad

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING FÖR KONSTFACK

LOKAL EXAMENSORDNING FÖR KONSTFACK Fastställd av rektor 2012-09-04 Senast reviderad av KU-nämnden 2013-05-15 Gäller för studenter antagna från och med hösten 2013 LOKAL EXAMENSORDNING FÖR KONSTFACK 1. ALLMÄNT En nationell examensordning

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

Lokala examensbestämmelser för utbildning vid Högskolan Dalarna

Lokala examensbestämmelser för utbildning vid Högskolan Dalarna Lokala examensbestämmelser för utbildning vid Högskolan Dalarna Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden samt Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsområdet 2007-05-24 Lokala examensbestämmelser

Läs mer

Examensregler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Examensregler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2007-06-14 Sida 1 / 38 Examensregler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet - gäller fr.o.m. 2007-07-01 Fastställd av rektor 2007-06-14 Sida 2 / 38

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Beslutad av Rektor: 2013-06-03 Reviderad: 2013-08-12, 2013-10-07, 2013-12-16, 2014-03-24, 2014-05-19,

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING FÖR KONSTFACK

LOKAL EXAMENSORDNING FÖR KONSTFACK Fastställd av rektor 2012-09-04 Senast reviderad av KU-nämnden 2017-01-23 LOKAL EXAMENSORDNING FÖR KONSTFACK 1. ALLMÄNT En nationell examensordning med centrala bestämmelser om examen återfinns som bilaga

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Lokal examensordning vid Karlstads universitet Dnr C2013/723

Lokal examensordning vid Karlstads universitet Dnr C2013/723 1 (44) Lokal examensordning vid Karlstads universitet Dnr C2013/723 Högskoleförordning (SFS 1993:100) lydelse gällande från 1 juli 2007 (SFS 2006:1053) Inom högskoleutbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna

Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Lokal examensordning för Högskolan Dalarna Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Beslutad av Rektor: 2013-06-03 Reviderad: 2013-08-12, 2013-10-07, 2013-12-16, 2014-03-24, 2014-05-19,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:638 Utkom från trycket den 3 juli 2007 utfärdad den 20 juni 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen

Läs mer

RIKTLINJER LOKAL EXAMENSORDNING VID HÖGSKOLAN VÄST. Del B Examina vid Högskolan Väst. Innehållsförteckning. Versioner av lokal examensordning...

RIKTLINJER LOKAL EXAMENSORDNING VID HÖGSKOLAN VÄST. Del B Examina vid Högskolan Väst. Innehållsförteckning. Versioner av lokal examensordning... 1(31) Fastställd av GruF 2008-04-29, reviderad senast 2015-12-07 Dnr 2015/745 A 21 LOKAL EXAMENSORDNING VID HÖGSKOLAN VÄST Del B Examina vid Högskolan Väst Innehållsförteckning Versioner av lokal examensordning...

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola lokal examensordning för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola lokal examensordning för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola lokal examensordning för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2013/2014 Innehållsförteckning Inledning 2 Ansöka

Läs mer

Lokal examensordning för Stockholms universitet

Lokal examensordning för Stockholms universitet 1 BESLUT 2015-05-07 Dnr SU FV-3.2.7-1524-13 Tove Holmqvist Utbildningsledare Planeringsavdelningen Jerker Dahne Bitr. avdelningschef Studentavdelningen Lokal examensordning för Stockholms universitet Lokal

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Lokal examensordning för Linnéuniversitetet för grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Lokal examensordning för Linnéuniversitetet för grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Lokal examensordning för Linnéuniversitetet för grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Beslutat av Universitetsstyrelsen 2016-02-18 Gäller från 2016-03-01 Innehållsförteckning EXAMENSBEVIS... 4 Enligt

Läs mer

Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde

Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för examina inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Den lokala examensordningen är fastställd av styrelsen 2012-12-14 och

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng 1(8) Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Programme Anesthesia Care, 60 credits Gäller från: Höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd

Läs mer

Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB

Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB för examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2016 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Examina som Chalmers utfärdar... 6 2.1. Huvudområden för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1603-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Klassiska språk Inriktning: Grekiska Inriktning: Latin Engelsk benämning: Classical Languages Specialization:

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1637-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1635-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Romanska språk Engelsk benämning: Romance languages Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Lokala regler för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2014/442-1.1 Regeldokument Lokala regler för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2015-03-01 Beslutsdatum: 2015-02-09 Dnr: 2014/442-1.1

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med 2014-03-06

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2016-11-16 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

Lokal examensordning för Stockholms universitet

Lokal examensordning för Stockholms universitet 1 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-3.2.7-1524-13 Tove Holmqvist Utbildningsledare Planeringsavdelningen Jerker Dahne Bitr. avdelningschef Studentavdelningen Lokal examensordning för Stockholms universitet Lokal

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2015-12-04 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer