Utbildning i Gävleborg 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning i Gävleborg 2015"

Transkript

1 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/ GENOMSTRÖMNING PÅ GYMNASIET 16 KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 26 FOLKHÖGSKOLA 30 YH-UTBILDNING 33 HÖGSKOLA 34 REGISTRERADE PÅ HÖGSKOLAN I GÄVLE 35 EXAMINERADE HÖGSKOLAN I GÄVLE 37 HÖGSKOLESTUDENTER I, OCH FRÅN, GÄVLEBORG 39

3 1 Sammanfattande kommentar En av de viktigaste faktorna för att förbättra den ekonomiska tillväxten är medborgarnas möjligheter att få rätt färdigheter för att lyckas på arbetsmarknaden. Det är viktigt att befolkningens utbildningsnivå höjs samtidigt som det är viktigt att de utbildningar som befolkningen deltar i svarar mot ett behov på arbetsmarknaden. Av de studieförbedande gymnasieprogramen är de största Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Ekonomiprogrammet. Dessa svarar för nära 65 procent av de elever som deltog i ett studieförbedande program. När det gäller gymnasieutbildning har Gävleborgs län den fjärde högsta andelen som deltar i ett yrkesprogram bland samtliga län i Sverige. Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet och El- och energiprogrammet är de t största programmen. Fördelningen är dock inte lika stor över hela länet. I Sandviken deltar 38 procent av de elever som deltar i ett yrkesprogram i Industritekniska programmet jämfört med 12 procent i länet. Andelen elever som deltar i ett Introduktionsprogram (ger obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program) i Gävleborg är högst av Sveriges län med nära 15 procent av eleverna. Trots att det totala antalet elever på alla program minskat med cirka 1,5 procent sedan fögående år har antalet i introduktionsprogram ökat med nära 13 procent. Könsfördelningen mellan gymnasieprogrammen är sned. Om man har måttet att inget kön ska ha en hög andel än 60 procent bedriver 17 av 24 program en utbildning där ett av könen är överpsenterat. Det riskerar att befästa länets dan snedvridna situation vad gäller en ojämställd arbetsmarknad. När det gäller den statligt finansierade vuxenutbildningen på gymnasial nivå svarar utbildningar inom Hälsa, vård och omsorg för nära 40 procent av deltagarna. Cirka personer deltog i en sådan utbildning under Det är dock viktigt att påpeka att den statistik som dovisas i denna rapport endast omfattar en del av all kommunal vuxenutbildning som bedrivs i länet. De t största utbildningarna inom folkhögskolan i länet är Allmän linje, Slöjd och konsthantverk och utbildningar i musik. Allmän linje, där 470 personer deltog under åt, är mycket viktig då den ger personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning möjligheter att få grundläggande behörighet att söka vida till högskola eller yrkeshögskola.

4 2 Av de drygt 600 som deltog i en Yrkeshögskoleutbildning gick de flesta en utbildning i Vårddokumentation, utbildning till Tandsköterska eller Skogsbrukstekniker. Dessa utbildningar svarade för en tdjedel av deltagarna. Under åt har nära 550 personer tagit en examen vid Högskolan i Gävle. Nära 40 procent har tagit en läraxamen, drygt 30 procent en sjuksköterske- eller specialistsjuksköterskeexamen, 11 procent en examen som socionom och 10 procent en Högskoleingenjöxamen. Studenter vid Högskolan i Gävle är dock inte de enda högskolestudenter som har en koppling till Regionen. Av de studenter från länet som under 2014 började högskolestudier började 64 procent vid en annan högskola än Högskolan i Gävle. Av de personer som under hösten 2014 började studera vid Högskolan i Gävle var 22 procent från Stockholms Län, 15 procent från Gävleborgs län och 12 procent från Västra Götalands län.

5 3 Inledning I denna statistiksammanställning återfinns uppgifter om antal individer i olika utbildningsformer i Gävleborgs län, dess landskap och kommuner. Syftet är att psentera ett underlag för hur utbildningsläget ser ut, med tillgänglig statistik i november 2015 som grund. Statistiken kommer från 2014, samt läsåt 2014/2015. Sammanställningen omfattar utbildningsformerna gymnasium, folkhögskola, yrkeshögskola (YH), högskola och till viss del kommunal vuxenutbildning. Målgrupper för rapporten är bland andra kommunala föträda, Arbetsförmedlingen, YH-myndigheter, utbilda som på olika sätt planerar och/eller genomför vilka utbildningar/program som ska genomföras i länets spektive kommuner, i landskapen och i länet. Sammanställningen kan även fungera som ett underlag till arbetsmarknaden i Gävleborgs län gällande utbudet av utbildad arbetskraft. Källorna till statistiken dovisas vid spektive tabell.

6 4 Gymnasieskola Gällande gymnasieutbildningar psenteraras antal elever som läser spektive program under läsåt 2014/2015. Uppgifterna är fördelade på kön, program, kommun, landskap samt län. Att uppgifterna psenteras på kommunnivå innebär att både gymnasieskolor i kommunal- och fristående gi omfattas. Vida psenteras ett mått på genomströmningen i form av andelen elever som har tagit examen inom t år, med startår 2011/2012. Dessa uppgifter psenteras per program och kommun uppdelat efter huvudman; kommunal eller fristående. Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 I tabellerna nedan visas gymnasieprogram, antal elever totalt samt andel kvinnor av dessa, i spektive kommun i Gävleborg. Ockelbo kommun utelämnas från sammanställningen eftersom där endast finns några enstaka elever i gymnasieprogram. Uppgifterna avser oktober Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

7 5 Gävleborg - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet Industritekniska programmet International Baccaleurate Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Pparandutbildning Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val Introduktionsprogram, Språkintroduktion Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet 119 Vård- och omsorgsprogrammet Gävleborg totalt Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

8 6 Hälsingland - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet 227 us/ Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet 108 us/ Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet 145 us/ Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet 142 us/ International Baccaleurate Introduktionsprogram, Individuellt alternativ 210 us/ Introduktionsprogram, Pparandutbildning 33 us/ Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val 127 us/ Introduktionsprogram, Språkintroduktion 259 us/ Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion 41 us/ Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet 442 us/ VVS- och fastighetsprogrammet 27 us/ Vård- och omsorgsprogrammet Hälsingland totalt us/ Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

9 7 Gästrikland - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet 267 us/ Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet 300 us/ Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet Industritekniska programmet 288 us/ Introduktionsprogram, Individuellt alternativ 136 us/ Introduktionsprogram, Pparandutbildning 127 us/ Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val 81 us/ Introduktionsprogram, Språkintroduktion 220 us/ Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion 171 us/ Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet 92 us/ Vård- och omsorgsprogrammet Gästrikland totalt us/ Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

10 8 Bollnäs - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet 51 Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet 44 Industritekniska programmet 17 International Baccaleurate Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val Introduktionsprogram, Språkintroduktion Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion 10 Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Bollnäs totalt Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

11 9 Hudiksvall - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet 47 Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet 48 Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet 29 Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val Introduktionsprogram, Språkintroduktion 29 Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet 27 us Vård- och omsorgsprogrammet Hudiksvall totalt Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

12 10 Ljusdal - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet 32 Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Hantverksprogrammet Industritekniska programmet 26 us Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Pparandutbildning Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val Introduktionsprogram, Språkintroduktion Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion 17 Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ljusdal totalt Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

13 11 Ovanåker - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Industritekniska programmet 40 Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Pparandutbildning 14 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val 5 Introduktionsprogram, Språkintroduktion Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet 53 Ovanåker totalt Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Nordanstig - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Pparandutbildning 15 Introduktionsprogram, Språkintroduktion 26 Nordanstig totalt 47 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

14 12 Söderhamn - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Bygg- och anläggningsprogrammet 45 Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet 61 Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet 53 Handels- och administrationsprogrammet Industritekniska programmet 30 Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Pparandutbildning us Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val Introduktionsprogram, Språkintroduktion Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion us Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Söderhamn totalt Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

15 13 Gävle - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet 221 Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet Industritekniska programmet 29 Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Pparandutbildning Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val Introduktionsprogram, Språkintroduktion Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet 92 Vård- och omsorgsprogrammet Gävle totalt Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

16 14 Hofors - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Barn- och fritidsprogrammet El- och energiprogrammet 31 Industritekniska programmet 23 us Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Pparandutbildning 16 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val Introduktionsprogram, Språkintroduktion 58 Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion us Hofors totalt Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

17 15 Sandviken - Elever på gymnasiet läsåt 2014/2015 Program Antal elever Andel kvinnor, % Bygg- och anläggningsprogrammet 52 Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet 48 Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Industritekniska programmet Introduktionsprogram, Individuellt alternativ Introduktionsprogram, Pparandutbildning Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val Introduktionsprogram, Språkintroduktion Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion 12 Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Sandviken totalt Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Elever, Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller sena). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

18 16 Genomströmning på gymnasiet Andel elever som efter t år, från läsåt 2011/2012, tagit examen från gymnasieprogram. Denna statistik finns ej för Nordanstig och Hofors varför tabeller för dessa kommuner saknas i denna sammanställning. Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

19 17 Gävleborg - Genomströmning på gymnasiet, startår 2011/2012 Andel elever med examen Program inom 3 år, % Nationella program totalt 74 Yrkesprogram 73 Barn- och fritidsprogrammet 73 Bygg- och anläggningsprogrammet 89 El- och energiprogrammet 72 Fordons- och transportprogrammet 56 Handels- och administrationsprogrammet 73 Hantverksprogrammet 75 Hotell- och turismprogrammet 67 Industritekniska programmet 80 Naturbruksprogrammet 70 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 62 VVS- och fastighetsprogrammet 57 Vård- och omsorgsprogrammet 70 Högskoleförbedande program 74 Ekonomiprogrammet 78 Estetiska programmet 72 Humanistiska programmet 71 International Baccaleurate Naturvetenskapsprogrammet 75 Samhällsvetenskapsprogrammet 79 Teknikprogrammet 73 Introduktionsprogram totalt 4 Introduktionsprogram us Introduktionsprogram, Individuellt alternativ us Introduktionsprogram, Pparandutbildning Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val 35 Introduktionsprogram, Språkintroduktion Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion us Gymnasieskolan totalt 63 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Betyg, Genomströmning inom 3 år (Gy 2011). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

20 18 Bollnäs - Genomströmning på gymnasiet, startår 2011/2012 Andel elever med examen Huvudman/Program inom 3 år, % Fristående Ekonomiprogrammet Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 69 Högskoleförbedande program 69 Nationella program 69 Naturvetenskapsprogrammet 91 Teknikprogrammet 62 Kommunal Barn- och fritidsprogrammet 66 Bygg- och anläggningsprogrammet 94 Estetiska programmet 91 Fordons- och transportprogrammet Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 54 Högskoleförbedande program 63 Industritekniska programmet International Baccaleurate Nationella program 64 Naturbruksprogrammet 80 Naturvetenskapsprogrammet 76 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet 60 Vård- och omsorgsprogrammet Yrkesprogram 65 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Betyg, Genomströmning inom 3 år (Gy 2011). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

21 19 Hudiksvall - Genomströmning på gymnasiet, startår 2011/2012 Andel elever med examen Huvudman/Program inom 3 år, % Fristående Barn- och fritidsprogrammet Estetiska programmet 84 Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 72 Högskoleförbedande program 84 Nationella program 74 Yrkesprogram Kommunal Bygg- och anläggningsprogrammet 88 Ekonomiprogrammet 75 El- och energiprogrammet 92 Estetiska programmet 90 Fordons- och transportprogrammet 50 Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 64 Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Högskoleförbedande program 79 Industritekniska programmet 63 Nationella program 76 Naturvetenskapsprogrammet 87 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet 76 Teknikprogrammet 76 VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet 72 Yrkesprogram 72 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Betyg, Genomströmning inom 3 år (Gy 2011). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

22 20 Ljusdal - Genomströmning på gymnasiet, startår 2011/2012 Andel elever med examen Huvudman/Program inom 3 år, % Fristående Bygg- och anläggningsprogrammet 78 Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 78 Nationella program 78 Yrkesprogram 78 Kommunal Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet 85 Estetiska programmet Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 66 Hantverksprogrammet Högskoleförbedande program 82 Industritekniska programmet Nationella program 78 Naturbruksprogrammet 77 Naturvetenskapsprogrammet 81 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet 93 Vård- och omsorgsprogrammet Yrkesprogram 75 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Betyg, Genomströmning inom 3 år (Gy 2011). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

23 21 Ovanåker - Genomströmning på gymnasiet, startår 2011/2012 Andel elever med examen Huvudman/Program inom 3 år, % Kommunal Barn- och fritidsprogrammet 86 Ekonomiprogrammet 85 Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 71 Högskoleförbedande program 78 Industritekniska programmet Nationella program 80 Naturvetenskapsprogrammet 86 Samhällsvetenskapsprogrammet 85 Teknikprogrammet Yrkesprogram 84 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Betyg, Genomströmning inom 3 år (Gy 2011). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

24 22 Söderhamn - Genomströmning på gymnasiet, startår 2011/2012 Andel elever med examen Program inom 3 år, % Kommunal Bygg- och anläggningsprogrammet 88 Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet 77 Fordons- och transportprogrammet Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 61 Handels- och administrationsprogrammet 73 Högskoleförbedande program 76 Industritekniska programmet Nationella program 74 Naturvetenskapsprogrammet 78 Samhällsvetenskapsprogrammet 74 Teknikprogrammet 73 Vård- och omsorgsprogrammet Yrkesprogram 71 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Betyg, Genomströmning inom 3 år (Gy 2011). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

25 23 Gävle - Genomströmning på gymnasiet, startår 2011/2012 Andel elever med examen Program inom 3 år, % Fristående Barn- och fritidsprogrammet 83 Bygg- och anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet 55 El- och energiprogrammet 80 Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet us Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 67 Handels- och administrationsprogrammet 63 Hantverksprogrammet 74 Högskoleförbedande program 62 Industritekniska programmet Nationella program 67 Naturbruksprogrammet 66 Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet us Samhällsvetenskapsprogrammet 78 Teknikprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Yrkesprogram 71 Kommunal Barn- och fritidsprogrammet 72 Bygg- och anläggningsprogrammet 94 Ekonomiprogrammet 83 El- och energiprogrammet 54 Estetiska programmet 62 Fordons- och transportprogrammet 54 Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 64 Handels- och administrationsprogrammet 83 Hantverksprogrammet 75 Hotell- och turismprogrammet 63 Humanistiska programmet 71 Högskoleförbedande program 75 Industritekniska programmet Nationella program 73 Naturvetenskapsprogrammet 68 Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

26 24 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 67 Samhällsvetenskapsprogrammet 82 Teknikprogrammet 78 VVS- och fastighetsprogrammet 57 Vård- och omsorgsprogrammet 57 Yrkesprogram 68 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Betyg, Genomströmning inom 3 år (Gy 2011). Hofors - Genomströmning på gymnasiet, startår 2011/2012 Andel elever med examen Program inom 3 år, % Kommunal Barn- och fritidsprogrammet El- och energiprogrammet Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 52 Högskoleförbedande program 68 Industritekniska programmet Nationella program 81 Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Yrkesprogram 91 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Betyg, Genomströmning inom 3 år (Gy 2011). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

27 25 Sandviken - Genomströmning på gymnasiet, startår 2011/2012 Andel elever med examen Program inom 3 år, % Fristående Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 89 Hantverksprogrammet Industritekniska programmet 97 Nationella program 89 Naturbruksprogrammet Yrkesprogram 89 Kommunal Bygg- och anläggningsprogrammet 100 Ekonomiprogrammet 100 El- och energiprogrammet 75 Estetiska programmet 66 Fordons- och transportprogrammet 68 Gymnasieskolan totalt (nationella program samt intr. program) 60 Handels- och administrationsprogrammet 68 Högskoleförbedande program 77 Industritekniska programmet Nationella program 77 Naturvetenskapsprogrammet 79 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 79 Samhällsvetenskapsprogrammet 77 Teknikprogrammet 81 Vård- och omsorgsprogrammet 92 Yrkesprogram 77 Källa: Skolverkets databas SIRIS - Gymnasieskolan, Betyg, Genomströmning inom 3 år (Gy 2011). Om ursprungsdata innehåller fär än 10 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

28 26 Kommunal vuxenutbildning Den kommunala vuxenutbildningen kan finansieras på två sätt. En del finansieras av kommunernas egna skattemedel. Denna del kompletteras av en del som finansieras via statliga anslag, men som ändå drivs i kommunal gi. Den del som har statlig finansiering kallas för Yrkesvux och det är den som dovisas här. Vad gäller den kommunalt finansierade delen finns idag ingen centralt insamlad statistik på deltagande i olika kurser. Nedan tabeller dovisar därför bara statistik rörande Yrkesvux. Lärling är en del av yrkesvux och särdovisas i tabellerna. Vid tolkning av tabellerna är det viktigt att ha följande punkter i åtanke; Yrkesvux är ingen isolerad utbildningsinsats. Vissa kommuner rapporterar yrkesvux tillsammans med komvux, eftersom utbildningarna kan överlappa och gå in i varandra. Vilket gör det svårt att särskilja vilken utbildningsverksamhet statsbidraget använts till. Yrkesvux gistrar kurser och inte hur lång utbildning individen har fått, vilket gör det svårt att säga vad man egentligen utbildat till i slutändan. Material som återrapporteras till Skolverket är av bristfällig kvalitet: individer kan vara gistrade flera gånger och uppföljningen på kön, ålder och bakgrund saknas i flera fall. Av dessa anledningar dovisas nedan endast Yrkesvux på läns- och landskapsnivå. Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

29 27 Gävleborg Elever i kommunal vuxenutbildning 2014 Utbildning Lärling Yrkesvux Totalt Andel av totalsum ma, % Hälsa, vård och omsorg Teotiska kurser Ekonomi, administration och handel Teknik och tillverkning Orienteringskurser (allmänna och yrkessvenska) Hotell, staurang och turism Barn och fritid Bygg och anläggning El och energi Fordon och transport Fastighet, VVS och underhåll Miljövård / naturbruk Totalsumma Källa: Mälardalsrådet och Länsstylsen i Stockholm. Statistiken inhämtad från Skolverket och Myndigheten från Yrkeshögskolan. Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

30 28 Gästrikland Elever i kommunal vuxenutbildning (Yrkesvux) 2014 Utbildning Lärling Yrkesvux Totalt Andel av totalsum ma, % Teknik och tillverkning Hotell, staurang och turism Ekonomi, administration och handel Barn och fritid Hälsa, vård och omsorg Fordon och transport Fastighet, VVS och underhåll El och energi Bygg och anläggning 1 Miljövård / naturbruk 1 Teotiska kurser 1 Totalsumma Källa: Mälardalsrådet och Länsstylsen i Stockholm. Statistiken inhämtad från Skolverket och Myndigheten från Yrkeshögskolan. Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

31 29 Hälsingland Elever i kommunal vuxenutbildning (Yrkesvux) 2014 Utbildning Lärling Yrkesvux Totalt Andel av totalsumma, % Hälsa, vård och omsorg Teotiska kurser Orienteringskurser (allmänna och yrkessvenska) Ekonomi, administration och handel Barn och fritid Bygg och anläggning Teknik och tillverkning Hotell, staurang och turism El och energi Miljövård / naturbruk Fordon och transport 0 Fastighet, VVS och underhåll 0 Totalsumma Källa: Mälardalsrådet och Länsstylsen i Stockholm. Statistiken inhämtad från Skolverket och Myndigheten från Yrkeshögskolan. Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

32 30 Folkhögskola Utbildningsstatistiken för länets fem folkhögskolor visar kursinriktningstyp, antal deltaga och andel kvinnor för termin Vi har här valt att här dovisa de utbildningar som har en läng kurstid än 14 dagar. Eftersom kursomfattningen varierar väsentligt väljer vi även att i detta avsnitt inte dovisa summan av antalet deltaga. Termin 2 är vald eftersom det är senast aktuella data, samt att struktun av kurser och deltaga inte skiljer sig nämnvärt mellan terminerna. Avsnittet börjar med en summering på länsnivå. Gävleborg deltaga i folkhögskolekurser 2014, termin 2. Kursinriktningstyp Antal deltaga Andel kvinnor, % Allmän, bd ämnesinriktning Arbetsliv, övrigt Bild, form och målarkonst Estetiska ämnen Övrigt Geografi Informationsverksamhet & mediautbildning Internationella frågor, övrigt Matematik Medicin, hälsa och sjukvård Övrigt Miljövård Musik Scenisk konst (dans, film och teater) Sfi/svenska för invandra 7 71 Slöjd och konsthantverk Svenska Källa: Folkbildningsrådet, Statistik läns- och kommunvis för folkhögskolorna i Sverige. Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

33 31 Bollnäs folkhögskola deltaga i folkhögskolekurser 2014, termin 2. Kursinriktningstyp Antal deltaga Andel kvinnor, % Allmän, bd ämnesinriktning Arbetsliv, övrigt Bild, form och målarkonst Informationsverksamhet & mediautbildning Musik Svenska Källa: Folkbildningsrådet, Statistik läns- och kommunvis för folkhögskolorna i Sverige. Forsa folkhögskola deltaga i folkhögskolekurser 2014, termin 2. Kursinriktningstyp Antal deltaga Andel kvinnor, % Allmän, bd ämnesinriktning Estetiska ämnen Övrigt Medicin, hälsa och sjukvård Övrigt Sfi/svenska för invandra 7 71 Slöjd och konsthantverk Källa: Folkbildningsrådet, Statistik läns- och kommunvis för folkhögskolorna i Sverige. Färnebo folkhögskola deltaga i folkhögskolekurser 2014, termin 2. Kursinriktningstyp Antal deltaga Andel kvinnor, % Allmän, bd ämnesinriktning Estetiska ämnen Övrigt Internationella frågor, övrigt Miljövård Källa: Folkbildningsrådet, Statistik läns- och kommunvis för folkhögskolorna i Sverige. Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

34 32 PRO:s folkhögskola deltaga i folkhögskolekurser 2014, termin 2. Kursinriktningstyp Antal deltaga Andel kvinnor, % Allmän, bd ämnesinriktning Geografi Svenska Källa: Folkbildningsrådet, Statistik läns- och kommunvis för folkhögskolorna i Sverige. Västerbergs folkhögskola deltaga i folkhögskolekurser 2014, termin 2. Kursinriktningstyp Antal deltaga Andel kvinnor, % Allmän, bd ämnesinriktning Estetiska ämnen Övrigt Matematik Musik Scenisk konst (dans, film och teater) Slöjd och konsthantverk Källa: Folkbildningsrådet, Statistik läns- och kommunvis för folkhögskolorna i Sverige. Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

35 33 YH-utbildning YH-utbildningar psenteras för hösten 2015 fördelat på utbildning och andel kvinnor. YH-utbildningar i Gävleborg, hösten 2015 Utbildning Antal elever Andel kvinnor, % Bollnäs Grafisk design och kommunikation Kulturkommunikatör D CAD-Konstruktör 32 6 Söderhamn Vindkraftstekniker - offsho 9 0 Nordanstig Drifttekniker-process Alfta/Ljusdal Skogsbrukstekniker 59 8 Sandviken Kvalificerad automationstekniker 40 5 Kvalificerad verkstadstekniker Hudiksvall Integrationspedagog Behandlingspedagog Optotekniker IT säkerhetstekniker - etisk hacka 25 0 Stadsnätsingenjör 19 0 Gävle Affärsinriktad dovisningsekonom Lönekonsult Medicinsk sektera Tandsköterska Totalt Gävleborg Källa: Yrkeshögskola Gävleborg, Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

36 34 Högskola I Gävleborgs län finns ett lärosäte för högskolestudier; Högskolan i Gävle. För Högskolan i Gävle psenteras antal gistrade elever och kön per ämne, gistrade studenter per yrkesexamina och kön, antal uttagna examina per inriktning spektive yrkesexamina. Slutligen visas statistik på vilka av landets högskolor som personer med ursprung från Gävleborgs län, som är nybörja på landets olika högskolor, har börjat. Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

37 35 Registrade på högskolan i Gävle Registrade på högskolan i Gävle per ämne, HT2014 Ämne Antal gistrade studenter Andel kvinnor, % Fördelning av elever mellan ämnen, % Beteendevetenskap Datateknik Ekonomi/administration Omvårdnad Matematik Industriell ekonomi och organisation Språkvetenskapliga ämnen Juridik Biologi Byggnadsteknik/Väg- och vatten Medicin Övrigt teknik Lantmäteri Elektroteknik Religionsvetenskap Maskinteknik Idrott och friskvård Samhällsbyggnadsteknik Tvärvetenskap Övrigat samhällsvetenskap Journalistik, kommunikation och info Geovetenskap Arkitektur Konst Historisk-filosofiska ämnen Fysik Kemi Okänt Totalt Källa: Universitetskanslerämbetets NU-statistikdatabas, Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

38 36 Registrade på högskolan i Gävle per yrkesexamen, HT2014 Antal gistrade studenter Fördelning av elever mellan ämnen, % Andel kvinnor, Examen % Högskoleingenjörsexamen Sjuksköterskeexamen Socionomexamen Förskolläraxamen Ämnesläraxamen Grundläraxamen Spec.sjuksköterskeexamen Läraxamen ospec Yrkesläraxamen Totalt Källa: Universitetskanslerämbetets NU-statistikdatabas, Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

39 37 Examinerade Högskolan i Gävle Examinerade Högskolan i Gävle 2013/2014 per inriktning Inriktning / Nivå Antal examina Andel kvinnor, % Humaniora och konst Kandidat Magister 0 Hälso- och sjukvård samt social omsorg Kandidat Magister Naturvetenskap, matematik och data Kandidat Magister 33 Pedagogik och lärarutbildning Kandidat Magister 100 Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration Kandidat Magister Teknik och tillverkning Kandidat Magister Master 30 0 Tjänster 100 Magister 100 Totalsumma Kandidat Magister Master 30 0 Källa: Universitetskanslerämbetets NU-statistikdatabas, Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

40 38 Avlagda yrkesexamina Högskolan i Gävle år 2014 Yrkesexamina Antal examina Andel kvinnor Högskoleingenjörsexamen Läraxamen ospec Fritidshem Försk/Förskkl/Fritidshem Försk/Förskkl/Grsk tidig 100 Förskola/Förskoleklass Grsk sena år/gymn. 50 Grundskolans sena år Grundskolans tidiga år Gymnasieskolan Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen 100 Socionomexamen Spec.sjuksköterskeexamen Yrkesläraxamen Ämnesläraxamen Totalt Källa: Universitetskanslerämbetets NU-statistikdatabas, Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

41 39 Högskolestudenter i, och från, Gävleborg I avsnittet dovisas två tabeller. Den första visar fördelning över lärosäten av de personer med tidiga hemvist Gävleborg som för första gången provade högskolestudier under höstterminen Den andra visar fördelningen av tidiga hemvist bland de studenter som för första gången studerade vid Högskolan i Gävle höstterminen Dessa personer är inte nödvändigtvis nya i högskolesystemet utan kan tidiga ha studerat vid annat lärosäte (till skillnad mot den första tabellen som endast omfattar nya studenter i högskolesystemet). Med tidiga hemvist avses det län där studenterna var folkbokförda den 31 december åt fö påbörjandet av studierna. Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

42 40 Personer med ursprung i Gävleborgs län som för första gången studerar på högskolenivå, fördelade på spektive högskola, HT2014 Fördelning av Lärosäte Antal elever Andel kvinnor, % elever mellan lärosäten, % Högskolan i Gävle Uppsala universitet Högskolan Dalarna Mittuniversitetet Umeå universitet Linköpings universitet Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet Stockholms universitet Öbro universitet Linnéuniversitetet Karlstads universitet Mälardalens högskola Göteborgs universitet Sveriges lantbruksuniversitet Lunds universitet Karolinska institutet Chalmers tekniska högskola Högskolan i Skövde Blekinge tekniska högskola Södertörns högskola Övriga (<10 nybörja per lärosäte) Totalt Källa: Universitetskanslerämbetets NU-statistikdatabas, Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

43 41 Förstagångsstudenter vid Högskolan i Gävle, fördelade efter ursprungslän, HT2014 Ursprungslän Antal studenter Andel kvinnor, % Fördelning av studenter mellan ursprungslän, % Stockholms län Gävleborgs län Västra Götalands län Uppsala län Skåne län Okänt Östergötlands län Dalarnas län Västmanlands län Västerbottens län Öbro län Västernorrlands län Hallands län Södermanlands län Jönköpings län Kalmar län Värmlands län Norrbottens län Blekinge län Jämtlands län Kronobergs län Gotlands län Totalt Källa: Universitetskanslerämbetets NU-statistikdatabas, Om ursprungsdata innehåller fär än 7 elever visas - dovisas ej - i tabellen.

44 Kontakt och ansvarig utgiva: Niclas Cronsell Avdelningschef Arbetsmarknad och kompetens Region Gävleborg

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2151 15-4-9 11:2:9 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 11 8 15. 171. Hantverksprogrammet 12 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2141 14-9-8 9:3:7 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 18 11 152.5 184. Hantverksprogrammet 12 2 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i län. Nedan finns resultaten listade för de olika faktorerna som undersökts. Bilagor Tabell 1: Programmen i län

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola Tabeller Tabell 1b: Andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Uppgifterna är baserade på kommunernas egna uppgifter (n 1 =290). Kommuner med asylsökande i Både grundskola

Läs mer

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-05-12 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Diarienummer 2014/GAN 0064 44 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret

Läs mer

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25

Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Välkommen till gymnasieinformation 2011-10-25 Gymnasieinformation Medicinsk syv Syv med åk9 Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. 1 (5) Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det kan de göra genom att välja kurser inom ramen för

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2161 16-9-5 1:34:12 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 2 16 152.5 21. Hantverksprogrammet 12 2 2 22.5 241. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 135 181 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 80 172 El- och energiprogrammet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2013

Välkomna till. Hösten 2013 Välkomna till Hösten 2013 Här är jag Mål = Drömyrket! Hit ska jag Syv-schema Början av oktober Mitten av oktober Mitten av oktober V45, 7 november gymnasieinfo och broschyr föräldrainformation påbörjar

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Sämre resultat i grundskolan Sämre resultat gymnasieskolan

Sämre resultat i grundskolan Sämre resultat gymnasieskolan Sämre resultat i grundskolan Sämre resultat gymnasieskolan Gymmnasiet nu Behörighetskrav: G i Matematik, Svenska och Engelska 16 Nationella program + Individuella programmet och ett stort antal specialutformade

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202

Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 Alexandra Huldén, Studie- och yrkesvägledare (SYV) alexandra.hulden@uddevalla.se 0522-697202 SYV arbetet på skolan hösten 2012: Gymnasieinformation och workshop 2 lektionstimmar åk.9 v.42-45 Föräldramöte

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad Engelska gymnasiet Göteborg - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2161 16-4-8 9:33:3 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 15. 194. Hantverksprogrammet 12 1 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA UTÅT FRAMÅT INÅT UTÅT UTÅT MÄSSAN UTÅT MÄSSAN KOLLA UTÅT MÄSSAN KOLLA Fritid

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018!

Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018! Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018! Den första december 2017 stängde registreringen för läsår 2017/2018 och vi kan gladeligen konstatera att i år är ett rekordår! Fler elever

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2161 16-4-8 9:33:3 Humanistiska Programmet 2 1 1 217.5 272. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1 17.

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2121 12-4-11 14:36:19 Humanistiska Programmet 3 7 6 145 23 Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 2 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

programväljaren.se 1

programväljaren.se 1 programväljaren.se 1 Gymnasiskolans mål är att eleverna: Tar en gymnasieexamen Är väl förberedda för arbete/vidare studier Tar ansvar och blir goda samhällsmedborgare Har en beredskap för livslångt lärande

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-03-24 UAN-2014-0186 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Norrbottens län som ger högst inkomst. Tabell 2: Programmen i Norrbottens län med lägst andel arbetslösa efter studierna

Tabell 1: Programmen i Norrbottens län som ger högst inkomst. Tabell 2: Programmen i Norrbottens län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 1: Programmen i Norrbottens län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Norrbottens län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Norrbottens län som ger jobb Tabell

Läs mer

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Det finns 2 olika typer av gymnasieprogram Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-10-22 UAN-2013-0208 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 190.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 195.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer