Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden"

Transkript

1 Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Carl Sundström Beslut Reg.nr Kvalitetsutvärdering av etagsekonomi närliggande huvudområden Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme examina etagsekonomi närliggande huvudområden. Blekinge tekniska högskola Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Göteborgs universitet Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Accounting - masterexamen, bristande kvalitet Innovation and Industrial management - masterexamen, hög kvalitet Intellectual capital management - masterexamen, bristande kvalitet International business and trade - masterexamen, mycket hög kvalitet Logistics and transport management - masterexamen, bristande kvalitet Management - masterexamen, bristande kvalitet Handelshögskolan i Stockholm Ekonomi (etagsekonomi) - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Högskolan Dalarna Företagsekonomi - kandidatexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Högskolan i Borås Företagsekonomi - kandidatexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet

2 Högskolan i Gävle Företagsekonomi - kandidatexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Högskolan i Halmstad Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet Management of innovation and business - masterexamen, bristande kvalitet Högskolan i Jönköping Företagsekonomi - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - masterexamen, hög kvalitet Högskolan i Skövde Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Högskolan Kristianstad Företagsekonomi - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet Högskolan på Gotland Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Högskolan Väst Företagsekonomi - kandidatexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Karlstads universitet Företagsekonomi - kandidatexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - masterexamen, bristande kvalitet Linköpings universitet Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - masterexamen, hög kvalitet (37)

3 Linnéuniversitetet Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet Luleå tekniska universitet Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet Lunds universitet Entreprenörskap - magisterexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, mycket hög kvalitet Management - magisterexamen, bristande kvalitet Malmö högskola Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Mittuniversitetet Företagsekonomi - kandidatexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Mälardalens högskola Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Stockholms universitet Finansiell ekonomi - masterexamen, mycket hög kvalitet Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet Management - masterexamen, hög kvalitet Marknadsing - masterexamen, hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Företagsekonomi - kandidatexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Företagsekonomi - masterexamen, hög kvalitet Södertörns högskola Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, mycket hög kvalitet (37)

4 Umeå universitet Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, mycket hög kvalitet Företagsekonomi - masterexamen, hög kvalitet Uppsala universitet Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - masterexamen, bristande kvalitet Örebro universitet Företagsekonomi - kandidatexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - magisterexamen, hög kvalitet Företagsekonomi - masterexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Högskoleverket ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten (Göteborgs universitet/företagsekonomi - magister, Göteborgs universitet/ Accounting - master, Göteborgs universitet/ Intellectual capital management - master, Göteborgs universitet/ Logistics and transport management - master, Göteborgs universitet/ Management - master, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi - kandidat, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi - magister, Högskolan Väst/Företagsekonomi - kandidat, Högskolan Väst/Företagsekonomi - magister, Högskolan i Borås/Företagsekonomi - kandidat, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi - kandidat, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi - magister, Högskolan i Halmstad/Management of innovation and business - master, Högskolan på Gotland/Företagsekonomi - magister, Karlstads universitet/företagsekonomi - kandidat, Karlstads universitet/företagsekonomi - magister, Karlstads universitet/företagsekonomi - master, Lunds universitet/entreprenörskap - magister, Lunds universitet/management - magister, Mittuniversitetet/Företagsekonomi - kandidat, Mittuniversitetet/Företagsekonomi - magister, Mälardalens högskola/företagsekonomi - magister, Sveriges lantbruksuniversitet/företagsekonomi - kandidat, Sveriges lantbruksuniversitet/företagsekonomi - magister, Uppsala universitet/företagsekonomi - master) ska senast 15 maj 2013 inkomma med en redogörelse de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. När det gäller Sveriges lantbruksuniversitet kommer Högskoleverket att ta (37)

5 ställning till om det finns anledning att eslå regeringen att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. Ärendets hantering Högskoleverket har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomt en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen i Företagsekonomi närliggande huvudområden. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen i examensbeskrivningarna i de ordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de väntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter arbetslivseträdare. Till grund bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i hållande till målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redos i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget bedömargruppens slag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller beslut av ärenden där man uppgett jäv. En teckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävshållanden återfinns i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade där ännu inte kan redo fullständig måluppfyllelse. Dessa är Linnéuniversitetet/Företagsekonomi - master (Färre än 5 arbeten). Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål ett slag till samlat omdöme varje utbildning. (37)

6 Högskoleverkets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens slag ger Högskoleverket varje utbildning något av följande samlade omdöme: Mycket hög kvalitet: Utbildningen har mycket hög måluppfyllelse. Hög kvalitet: Utbildningen har hög måluppfyllelse. Bristande kvalitet: Utbildningen har bristande måluppfyllelse, vilket innebär att Högskoleverket ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen att Högskoleverket efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. Högskoleverkets samlade omdöme redos i bilaga 1 respektive lärosäte utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter edragning av utredaren Carl Sundström i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle, avdelningschefen Maria Sundkvist enhetschefen Per Westman. Lars Haikola Carl Sundström Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen (37)

7 Bilaga 1: Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Företagsekonomi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

8 Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Göteborgs universitet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande ett av de sex utvärderade examensmålen - måga att integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Göteborgs universitet Accounting - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande tre av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till grund dessa i dialog med olika grupper. För tre av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Göteborgs universitet Innovation and Industrial management - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet (37)

9 Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög ett av de sex utvärderade examensmålen - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Göteborgs universitet Intellectual capital management - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande tre av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För tre av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelse som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Göteborgs universitet International business and trade - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög tre av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete - måga att kritiskt systematiskt integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer även med begränsad information - måga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till grund dessa i dialog med olika grupper. För tre av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. (37)

10 Göteborgs universitet Logistics and transport management - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande två av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen. För fyra av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelse som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Göteborgs universitet Management - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande två av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete - måga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter samt medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- utvecklingsarbete. För övriga fyra av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

11 Handelshögskolan i Stockholm Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Handelshögsk olan i Stockholm Ekonomi (etagsekonomi) - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög tre av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer - måga att huvudområdet utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För två av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. (37)

12 Högskolan Dalarna Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Dalarna Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande tre av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer - måga att huvudområdet utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För två av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Högskolan Dalarna Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande ett av de sex utvärderade examensmålen - måga att muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till grund dessa i dialog med olika grupper. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

13 Högskolan i Borås Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Borås Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande måluppfyllelse tre av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer, - måga att huvudområdet utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För två av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Högskolan i Borås Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

14 Högskolan i Gävle Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Gävle Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande två av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer. För de tre av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Högskolan i Gävle Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande ett av de sex utvärderade examensmålen - måga att muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till grund dessa i dialog med olika grupper. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

15 Högskolan i Halmstad Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Halmstad Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan i Halmstad Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög ett av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som djupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan i Halmstad Management of innovation and business - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande fyra av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer, - måga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För två av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

16 Högskolan i Jönköping Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Jönköping Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög tre av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer, - måga att muntligt skriftligt redogöra information, problem lösningar i dialog med olika grupper. För två av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Högskolan i Jönköping Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög ett av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som djupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan i Jönköping Företagsekonomi - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmålen. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

17 Högskolan i Skövde Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Skövde Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

18 Högskolan Kristianstad Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Kristianstad Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög fyra av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer, - måga att muntligt skriftligt redogöra information, problem lösningar i dialog med olika grupper, - måga att huvudområdet utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För ett av de fem utvärderat examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Högskolan Kristianstad Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

19 Högskolan på Gotland Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan på Gotland Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Den samlade bedömningen är att utbildningen har mycket hög måluppfyllelse ett av de fem utvärderade examensmålen - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer. För fyra av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelse som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan på Gotland Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande ett av de sex utvärderade examensmålen - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

20 Högskolan Väst Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Väst Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande ett av de fem utvärderade examensmålen - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer. För fyra av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelse som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Högskolan Väst Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande ett av de sex utvärderade examensmålen - måga att huvudområdet utbildningen göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter samt medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- utvecklingsarbete. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

21 Karlstads universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Karlstads universitet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande två av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, - måga att huvudområdet utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För tre av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Karlstads universitet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande tre av de sex utvärderade examensmålen - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer, - måga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För tre av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelse som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Karlstads universitet Företagsekonomi master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande fem av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer, - måga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till (37)

22 grund dessa i dialog med olika grupper, - måga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För ett av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

23 Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög två av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - muntligt skriftligt redogöra information, problem lösningar i dialog med olika grupper. För tre av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Linköpings universitet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Linköpings universitet Företagsekonomi - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög två av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - måga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till grund dessa i dialog med olika grupper. För fyra av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

24 Linnéuniversitetet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Linnéuniversi tetet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög två av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer. För tre av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Linnéuniversi tetet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

25 Luleå tekniska universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Luleå tekniska universitet Företagsekonomi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Luleå tekniska universitet Företagsekonomi - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

26 Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Entreprenörskap - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande fem av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som djupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer även med begränsad information, - måga att muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till grund dessa i dialog med olika grupper, - måga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För ett av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Lunds universitet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lunds universitet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög fyra av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som djupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer, - måga att muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till grund dessa i dialog med olika grupper. För de två av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade (37)

27 bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Lunds universitet Management - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelse bedöms som bristande två av de sex utvärderade examensmålen - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För fyra av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

28 Malmö högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Malmö högskola Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

29 Mittuniversitetet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Mittuniversit etet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande tre av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer, - måga att huvudområdet utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter. För två av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Mittuniversit etet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande ett av de sex utvärderade examensmålen - måga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga etiska aspekter samt medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- utvecklingsarbete. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

30 Mälardalens högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Mälardalens högskola Företagsekonomi kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Mälardalens högskola Företagsekonomi magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande ett av de sex utvärderade examensmålen - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

31 Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Finansiell ekonomi - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög fyra av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer, - måga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till grund dessa i dialog med olika grupper. För två av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Stockholms universitet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Stockholms universitet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Stockholms universitet Management - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

32 Stockholms universitet Marknadsing - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

33 Sveriges lantbruksuniversitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Sveriges lantbruksuniv ersitet Företagsekonomi - kandidat A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Måluppfyllelsen bedöms som bristande två av de fem utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, djupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, - måga att söka, samla, värdera kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera eteelser, frågeställningar situationer. För tre av de fem utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Sveriges lantbruksuniv ersitet Företagsekonomi - magister A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Måluppfyllelsen bedöms som bristande ett av de sex utvärderade examensmålen - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelse som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Sveriges lantbruksuniv ersitet Företagsekonomi - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

34 Södertörns högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Södertörns högskola Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms vara hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Södertörns högskola Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög tre av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som djupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer även med begränsad information. För tre av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. (37)

35 Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Umeå universitet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög fyra av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som djupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen, - måga att integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer även med begränsad information, - måga att muntligt skriftligt klart redogöra diskutera sina slutsatser den kunskap de argument som ligger till grund dessa i dialog med olika grupper. För två av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Umeå universitet Företagsekonomi - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

36 Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Uppsala universitet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Uppsala universitet Företagsekonomi - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som bristande två av de sex utvärderade examensmålen - kunskap ståelse huvudområdet utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt djupade kunskaper vissa delar av området samt djupad insikt i aktuellt forsknings- utvecklingsarbete, - djupad metodkunskap huvudområdet utbildningen. För fyra av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (37)

37 Örebro universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Örebro universitet Företagsekonomi - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga fem utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Örebro universitet Företagsekonomi - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som hög samtliga sex utvärderade examensmål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Örebro universitet Företagsekonomi - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Måluppfyllelsen bedöms som mycket hög ett av de sex utvärderade examensmålen - måga att kritiskt systematiskt integrera kunskap att analysera, bedöma hantera komplexa eteelser, frågeställningar situationer även med begränsad information. För fem av de sex utvärderade examensmålen bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (37)

38 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Bedömargruppens yttrande Reg.nr Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2011 av Företagsekonomi närliggande huvudområden Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidat, magister- eller masterexamen i etagsekonomi närliggande huvudområden. För varje granskad utbildning redor vi vår bedömning av måluppfyllelsen varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett slag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Högskoleverket. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Olof Arwidi (ämnesexpert), Lunds universitet Kerstin Bergh (arbetslivseträdare), Nordea Senait Berhane (student), Mälardalens högskola Nils Brunsson (ämnesexpert), Uppsala universitet Jörgen Dahlgren (ämnesexpert), Linköpings universitet Christer Ekelund (ämnesexpert), Högskolan Kristianstad Lars Hallén (ämnesexpert), Mälardalens högskola Anette Hedbern (arbetslivseträdare), Wint KB (Baker Tilly) Maj-Britt Hedvall (ämnesexpert), Hanken, Svenska Handelshögskolan Helsingfors Daniel Hjorth (ämnesexpert), Handelshögskolan Köpenhamn Karin Jonnergård (ämnesexpert), Linnéuniversitetet Johan Kaluza (student), Karlstads universitet Tore Kristensen (ämnesexpert), Handelshögskolan Köpenhamn Mattias Lindqvist (student), Högskolan i Gävle Agneta Marell (ämnesexpert), Umeå universitet Anders Nilsson (ämnesexpert), Luleå tekniska universitet Inger Johanne Pettersen (ämnesexpert), Trondheim TBS

39 Guje Sevòn (ämnesexpert), Handelshögskolan i Stockholm Ragnar Thulin (arbetslivseträdare), Deloitte Eva Wallerstedt (ämnesexpert), Mittuniversitetet/Uppsala universitet Bedömargruppen har i sitt arbete biträtts av följande ämnesexperter: Patric Andersson, Handelshögskolan i Stockholm Per Magnus Andersson, Lunds universitet Marie Aurell, Blekinge tekniska högskola Thomas Bay, Stockholms universitet Margareta Bjurklo, Karlstads universitet Marita Blomkvist, Högskolan i Halmstad Erik Borg, Södertörns högskola Leif Borgert, Högskolan Dalarna Ethel Brundin, Högskolan i Jönköping Adri de Ridder, Högskolan på Gotland Daniel Ericsson, Linnéuniversitetet Jessica Eriksson, Umeå universitet Maria Fregidou-Malama, Högskolan i Gävle Agneta Gustafson, Örebro universitet Thomas Hartman, Stockholms universitet Katerina Hellström, Handelshögskolan i Stockholm Sven Helin, Örebro universitet Inga-Lill Johansson, Göteborgs universitet Stefan Lagrosen, Högskolan Väst Svante Leijon, Göteborgs universitet Henrik Linderoth, Högskolan i Skövde Jan Lindvall, Uppsala universitet Cecilia Mark-Herbert, Sveriges Lantbruksuniversitet Tomas Müllern, Högskolan i Jönköping Olov Olson, Göteborgs universitet Cecilia Pahlberg, Uppsala universitet Christer Strandberg, Mittuniversitetet Elisabeth Sundin, Linköpings universitet Malin Sundström, Högskolan i Borås Arne Söderbom, Högskolan i Halmstad Besrat Tesfaye, Södertörns högskola Pia Ulvenblad, Högskolan i Halmstad Stig Westerdahl, Malmö högskola Gösta Wijk, Lunds universitet Eva Wittbom, Stockholms universitet Gunnar Wramsby, Högskolan Väst 2(239)

40 Se bilaga 2 jävshållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier läsanvisningar I valet av examensmål har bedömargruppen utgått från Högskoleverkets beslut av den 21 december 2011, där det står att urvalet ska: beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet särart samt användbarhet på arbetsmarknaden. De examensmål som bedömargruppen har valt ut de kriterier som gruppen har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utbildningen utvärderas mot fattades av Högskoleverket den , efter samråd med bedömargruppen, se bilaga 3. Bilaga 4 är inte aktuell i denna utvärdering. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering, studenternas erfarenheter samt en enkät till tidigare studenter (alumnenkät). Lärosätesintervjuer (platsbesök) har genomts samtliga utbildningar. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga bedömning framgår av bilaga 6. Samtliga ämnesexperter har medverkat vid bedömningen av de självständiga arbetena (examensarbetena). Varje arbete har granskats av en ämnesexpert. Fördelningen av examensarbetena har gjorts slumpmässigt, med spärr jävshållanden, se bilaga 2. På avancerad nivå har dessutom hänsyn vid delningen tagits till arbetenas djupningsinriktning experternas särskilda ämneskompetens enligt följande grunduppdelning: A administration (organisation/management), B boking (redovisning/ek styrning), C kostnads-/intäktsanalys (finansiering), D distribution (marknadsing). Kategoriseringen av examensarbetena har gjorts vid lärosätena. Vid framtagandet av yttranden samlade omdömen har bedömargruppens utgått ifrån Högskoleverkets Riktlinjer till bedömargrupperna viktning av underlagen samt framtagande av bedömargruppens slag till samlat omdöme (reg.nr , maj 2011). Hur underlagen viktats hur den samlade måluppfyllelsen per utbildning bedömts framgår i bedömargruppens yttranden samlade omdömen. Bedömargruppens arbete har i stor utsträckning utgjorts av en kollektiv process, med diskussioner både i grupp i plenum. Detta arbetssätt innebär att gruppens samlade 3(239)

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Blandade omdömen i Universitetskanslersämbetes utbildning i litteraturvetenskap och samiska vid Umeå universitet

Blandade omdömen i Universitetskanslersämbetes utbildning i litteraturvetenskap och samiska vid Umeå universitet Sid 1 (5) Blandade omdömen i utbildning i litteraturvetenskap och samiska vid Umeå universitet Litteraturvetenskap Samiska Magisterexamen i litteraturvetenskap vid Umeå universitet erhöll omdömet hög kvalitet

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap BESLUT 1(29) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och distriktssköterska

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och distriktssköterska BESLUT 1(27) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 lena.pettersson@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso-

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-02-25 411-0058-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen

Beslut om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@hsv.se

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-150-13 Rektor Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid Beslut Universitetskanslersämbetet ger

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Joakim Palestro 08-563 086 08 joakim.palestro@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet; SFS 2006:1405 Utkom från trycket den 19 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Regeringen

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1658- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Översättningsvetenskap inriktning: Tolkning inriktning: Översättning Translation Studies specialization: Interpreting

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Förändring av utbildningsplanen på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet

Förändring av utbildningsplanen på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet Karolinska institutet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-06-07

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i historia vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i historia vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i historia vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik Konstfack Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Lisa Jämtsved Lundmark 08-563 088 03 lisa.jamtsved.lundmark@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.hejzlar@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet Beslut

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1566-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Arkeologi inriktning: Antikens kultur och samhällsliv inriktning: Arkeologi inriktning: Laborativ arkeologi

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet BESLUT 1(2) 2014-12-02 411-00058-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning !JItt... HÖGSKOLEVERKET ~ Swedish National Agency for Higher Educatlon Regeringen Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13. Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tln/Phone: +46 8 S63 085 00 Fax: +46

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Högskolan i Borås Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.hejzlar@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

Lokal examensordning vid Karlstads universitet

Lokal examensordning vid Karlstads universitet Rektor Lokal examensordning vid Karlstads universitet Lokal examensordning vid Karlstads universitet Beslut RB 95/10 Dnr. C 2010/217 Ersätter C2007/310 Giltighet fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. Handläggare Lena

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda apotekarexamen Högskoleverket beslutar att ge Lunds universitet tillstånd att utfärda apotekarexamen.

Beslut om tillstånd att utfärda apotekarexamen Högskoleverket beslutar att ge Lunds universitet tillstånd att utfärda apotekarexamen. Lunds universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Eric Lindesjöö 08-563 08805 eric.lindesjoo@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer