Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska"

Transkript

1 Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Ulrika Thafvelin Beslut Reg.nr Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme för examina Engelska och närliggande huvudområden. Göteborgs universitet Engelska - kandidatexamen, bristande kvalitet Engelska - magisterexamen, bristande kvalitet Högskolan Dalarna Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Engelska - magisterexamen, bristande kvalitet Högskolan i Gävle Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Högskolan i Halmstad Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Engelska - magisterexamen, hög kvalitet Högskolan i Jönköping Engelska - kandidatexamen, bristande kvalitet Högskolan Kristianstad Engelska - kandidatexamen, bristande kvalitet Engelska - magisterexamen, bristande kvalitet Högskolan Väst Engelska - kandidatexamen, mycket hög kvalitet

2 Karlstads universitet Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Engelska - magisterexamen, hög kvalitet Linköpings universitet Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Engelska - magisterexamen, bristande kvalitet Linnéuniversitetet Engelska - kandidatexamen, bristande kvalitet Engelska - magisterexamen, bristande kvalitet Engelska - masterexamen, bristande kvalitet Luleå tekniska universitet Engelska - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Lunds universitet Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Malmö högskola Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Mittuniversitetet Engelska - kandidatexamen, bristande kvalitet Mälardalens högskola Engelska - kandidatexamen, bristande kvalitet Stockholms universitet Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Engelska - magisterexamen, mycket hög kvalitet Engelska - masterexamen, mycket hög kvalitet Södertörns högskola Engelska - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Umeå universitet Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Engelska - magisterexamen, bristande kvalitet 2

3 Uppsala universitet Engelska - kandidatexamen, bristande kvalitet Engelska - magisterexamen, hög kvalitet Engelska - masterexamen, mycket hög kvalitet Örebro universitet Engelska - kandidatexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Högskoleverket ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten (Göteborgs universitet/engelska - kandidat, Göteborgs universitet/engelska - magister, Linköpings universitet/engelska magister, Högskolan i Dalarna/Engelska magister, Högskolan i Jönköping kandidat, Högskolan i Kristianstad/Engelska kandidat, Högskolan i Kristianstad/Engelska magister, Linnéuniversitetet/Engelska kandidat, Linnéuniversitetet/Engelska magister, Linnéuniversitetet/Engelska master, Mittuniversitetet/Engelska kandidat, Mälardalens högskola/engelska kandidat, Umeå universitet/engelska magister, Uppsala universitet/engelska - kandidat) ska senast den 18 december 2013 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. När det gäller Högskolan i Jönköping kommer Högskoleverket att ta ställning till om det finns anledning att föreslå regeringen att lärosätet inte längre får utfärda denna examen. Ärendets hantering Högskoleverket har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen i engelska. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av 3

4 examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Högskoleverkets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Högskoleverket varje utbildning något av följande samlade omdömen: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Högskoleverket ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Högskoleverket efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15R) Högskoleverkets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Ulrika Thafvelin i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle, avdelningschefen Maria Sundkvist och enhetschefen Per Westman. 4

5 Lars Haikola Ulrika Thafvelin Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen 5

6 Bilaga 1: Samlat omdöme Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. Göteborgs universitet Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 6

7 Högskolan Dalarna Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Dalarna Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan Dalarna Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 7

8 Högskolan i Gävle Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Gävle Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 8

9 Högskolan i Halmstad Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Halmstad Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan i Halmstad Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 9

10 Högskolan i Jönköping Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Jönköping Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 10

11 Högskolan Kristianstad Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Kristianstad Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. Högskolan Kristianstad Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 11

12 Högskolan Väst Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Väst Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 12

13 Karlstads universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Karlstads universitet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Karlstads universitet Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 13

14 Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Linköpings universitet Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 14

15 Linnéuniversitetet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Linnéuniversi tetet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. Linnéuniversi tetet Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa förmåga att huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. Linnéuniversi tetet Engelska - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 15

16 Luleå tekniska universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Luleå tekniska universitet Engelska - kandidat A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter givna tidsramar. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller en mycket hög kvalitet. 16

17 Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 17

18 Malmö högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Malmö högskola Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 18

19 Mittuniversitetet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Mittuniversit etet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 19

20 Mälardalens högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Mälardalens högskola Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa förmåga att huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 20

21 Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Stockholms universitet Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper - visa förmåga att huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål visar underlagen hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Stockholms universitet Engelska - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information- 21

22 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. För övriga mål visar underlagen hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 22

23 Södertörns högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Södertörns högskola Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 23

24 Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Umeå universitet Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." 24

25 Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. Uppsala universitet Engelska - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar.för övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Uppsala universitet Engelska - master Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 25

26 Örebro universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Örebro universitet Engelska - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 26

27 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Bedömargruppens yttrande Reg.nr Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2012 av huvudområdet engelska Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen i huvudområdet engelska. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Högskoleverket. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Lars-Håkan Svensson, ordförande, Linköpings universitet Leiv Egil Breivik, ämnesexpert, Universitetet i Bergen Tua Ericsson-Knif, ämnesexpert, Hanken Svenska handelshögskolan Vasa campus Maria Estling Vannestål, ämnesexpert, Linnéuniversitetet Heidi Hansson, ämnesexpert, Umeå universitet Maria Holmgren Troy, ämnesexpert, Karlstads universitet Hans Lindquist, ämnesexpert, Malmö högskola David Jones, arbetslivsrepresentant, Rhetorica AB Erika Berglind Söderqvist, studentrepresentant, Uppsala universitet Charlotta Elmgren, studentrepresentant, Stockholms universitet I bedömningen av de självständiga arbetena har dessutom följande expertläsare deltagit: Danuta Fjellestad, Uppsala universitet Christer Geisler, Uppsala universitet Irene Gilsenan Nordin, Högskolan i Dalarna Solveig Granath, Karlstads universitet

28 Cathrine Norberg, Luleå tekniska universitet Lennart Nyberg, Lunds universitet Cecilia Wadsö Lecaros, Lunds universitet Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från Högskoleverkets beslut av den 21 december 2010, där det står att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden. De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Mål och kriterier har också presenterats och diskuterats på ett upptaktsmöte med lärosätesrepresentanter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utbildningarna har utvärderats mot fattades av Högskoleverket den 19 april 2012 efter samråd med bedömargruppen, se bilaga 3. De läsanvisningar som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de självständiga arbetena finns i måldokumentet i bilaga 3. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen de utvalda examensmålen. Bedömningsprocessen Engelska är ett stort humanistiskt ämne och bör vara det i ett land där engelska ofta sägs vara ett inofficiellt andraspråk. Samtidigt är engelska ett komplext ämne. Från att ha varit huvudsakligen färdighetsinriktad har utbildningen i engelska på senare decennier både akademiserats med särskild tonvikt på lingvistik och litteraturvetenskap och breddats till ett huvudområde som även omfattar kulturstudier, didaktik och samhällsstudier med inriktning på engelskspråkiga länder. En annan omständighet av vikt i sammanhanget är att medan termin ett och två lockar ett stort antal studenter är det betydligt färre som går vidare till kandidat-, magister- och masternivå. Allt detta ställer särskilda krav på lärosätena. 2(116)

29 Antalet utbildningar som vi har utvärderat uppgår till trettiotre. De fördelar sig på tjugo lärosäten, varav tio erbjuder utbildning enbart på kandidatnivå, medan ytterligare tio har magisternivå och tre masternivå. I några fall ingår masterutbildning i engelska som en del av tvärvetenskapliga program och behandlas inte här. Utvärderingen begränsas också av att den enbart granskar de miljöer som har producerat minst fem självständiga arbeten under åren 2010 och Detta medför att vissa lärosäten som har utbildning på magister- eller masternivå inte har kommit i fråga för granskning i denna omgång eller att vissa lärosäten ibland representeras av bara en av de olika inriktningar (främst lingvistik och litteraturvetenskap) som finns på lärosätet i fråga. Ett annat generellt problem är att i vissa fall goda resultat en inriktning måste vägas mot sämre prestationer en annan. Utvärderingen grundar sig på följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärderingar samt i 26 fall även studenternas erfarenheter (studentintervjuer). Alumnenkäter erhölls endast från tre utbildningar och underlaget har därför inte använts i bedömningen. Kravet på denna kategori av underlag är att det ska finnas svar från minst 20 alumner som under de tre senaste åren tagit ut aktuell examen samt att svarsfrekvensen ska vara minst 50 procent. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Den självklart viktigaste av de olika typerna av underlag är studenternas självständiga examensarbeten. Vår uppgift här har varit att bedöma huruvida studenterna i dessa har uppnått de kunskaps- och färdighetsmål som examensordningen beskriver. Några av delmålen uppvisar likheter. Vi har uppfattat Mål 1, kunskap huvudområdet för utbildningen, som mer komplext och inklusivt än Mål 6, förmåga att huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och har därför i vissa fall gjort olika bedömningar av måluppfyllelsen vad gäller respektive mål. Vissa delar av mål har varit omöjliga att utläsa ur de självständiga arbetena, exempelvis förmågan att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. I dessa fall har självvärderingen varit vägledande för bedömningen. Eftersom antalet självständiga arbeten har varit stort, har bedömargruppen till sig knutit ett antal externa bedömare från olika lärosäten, i samtliga fall personer med betydande erfarenhet av att handleda och examinera självständiga arbeten. 3(116)

30 Studentintervjuer utgör ett underlag för bedömningen och har varit ett viktigt sätt för bedömargruppen att informera sig om hur utbildningen uppfattas av dem som den är till för. Dessvärre visade det sig på åtskilliga lärosäten svårt att sammankalla studenter via studentkårerna som ursprungligen avsågs. Vi har ofta fått engagera lärosätena själva för detta ändamål, men har trots att den ursprungliga avsikten inte kunnat förverkligas funnit att studentintervjuerna har gett viktig kompletterande information om oklarheter i bedömningen av de självständiga arbetena och självvärderingen. Lärosätesintervjuer utgör ett komplement i utvärderingsmodellen men utgör inte i sig själva ett underlag. Lärosätesintervjuer har genomförts i form av webbmöten. Eftersom antalet lärosäten är stort har bedömargruppen delat upp sig i mindre grupper, bestående av tre personer som har ansvarat för beredningen av underlagen från varje enskilt lärosäte. Sammansättningen av dessa mindre grupper har växlat, bland annat för att hantera jävsförhållanden. Arbetsprocessen inleddes i mars 2012 med att bedömargruppen valde ut och ingående diskuterade de delmål som ligger till grund för granskningen. Gruppen läste och bedömde även några examensarbeten för att kalibrera sina kriterier innan det egentliga granskningsarbetet inleddes. I april 2012 presenterades målen vid ett möte med lärosätena som därefter fick tillfälle att inkomma med synpunkter på utformningen av målen innan dessa fastställdes av Högskoleverket. De externa granskarna deltog i ett möte där principerna för granskning av målen klargjordes. Lärosätenas självvärderingar tillställdes Högskoleverket i juni 2012 och därefter vidtog granskningen av självständiga arbeten och självvärderingar. Under hösten 2012 har bedömningsgruppen diskuterat utvärderingen av de olika underlagen och bemödat sig om att utforma konsekventa och enhetliga bedömningsprinciper. I våra bedömningar har vi i enlighet med vårt uppdrag främst beaktat resultat. Lärarkompetensen som redovisas i självvärderingen har kommenterats i några fall. Kravet på att studenterna ska uppnå en miniminivå vad gäller skriftlig språkfärdighet har varit oeftergivligt. Lärarkompetensen som redovisas i självvärderingarna har kommenterats i några fall men har inte i sig varit vägledande för våra bedömningar. Vi har inte heller tagit hänsyn till studenternas förutsättningar, vilket bland annat innebär att exempelvis samma krav på språkfärdighet har ställts på arbeten från lärosäten med många internationella studenter som på arbeten från lärosäten där studenter från andra länder är relativt 4(116)

31 sällsynta. Inför den slutgiltiga bedömningen av varje enskilt mål har först den mindre gruppen och sedan hela bedömargruppen utom de jäviga diskuterat alla tillgängliga underlag och relaterat dem till intrycken av lärosätesintervjuerna. Värderingen har slutligen baserats på en sammanvägning av bedömningarna av de självständiga examensarbetena, självvärderingarna och studentintervjuerna; i denna sammanvägning har intrycken av examensarbetena spelat ojämförligt störst roll. Stora ansträngningar har gjorts för att bedömningarna av olika mål och lärosäten ska vara enhetliga. Diskussionerna har resulterat i att hela bedömargruppen står bakom bedömningen av varje utbildning och varje enskilt examensmål. Bedömargruppens samlade omdömen följer Högskoleverkets Riktlinjer till bedömargrupperna för viktning av underlagen samt för framtagande av bedömargruppens förslag till samlat omdöme (reg.nr ). Om måluppfyllelsen för ett av målen för en viss utbildning bedöms vara bristande får hela utbildningen omdömet bristande. För att det samlade omdömet ska bli mycket hög kvalitet krävs att prestationerna för minst hälften av de enskilda målen bedöms nå mycket hög måluppfyllelse. Om lika många examensmål fått mycket hög måluppfyllelse som hög måluppfyllelse kan bedömargruppen antingen ge omdömet mycket hög kvalitet eller hög kvalitet. Vi har ansträngt oss att språkligt utforma bedömningarna av enskilda mål på ett likartat sätt men om de skiljer sig något åt till innehåll och form beror detta dels på att det är olika bedömare som från början har formulerat texterna, dels på att vissa mål har varit svåra att tydligt beskriva på ett formelartat sätt. Det ingår inte i bedömargruppens uppgifter att utfärda rekommendation men några avslutande allmänna kommentarer kan vara på sin plats. Vi kan konstatera att små miljöer i flera fall kommer väl ut och en starkt bidragande faktor torde vara ett gott samarbetsklimat och ett genomtänkt undervisningsförlopp. Detta innebär bland annat att resurser avsatts både för effektiva handledarinsatser och för en konsekvent och välfungerande examination av examensarbetena. En ytterligare reflektion är att bristande metodkunskaper förefaller vara den faktor som har fällt utslag i de flesta av de fall där det samlade omdömet blivit bristande. Slutligen kan det konstateras att magisternivån är den relativt sett mest sårbara. För bedömargruppen 5(116)

32 Lars-Håkan Svensson Ordförande 6(116)

33 Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Engelska kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på ojämn måluppfyllelse. Ett betydande antal av de självständiga arbetena visar på bristande måluppfyllelse när det gäller såväl kunskap huvudområdet som kunskap om tillämpliga metoder och fördjupning någon del av området. Bristande förståelse och kunskap om områdets vetenskapliga grund visas bland annat genom inkorrekt terminologi, ovetenskapligt förhållningssätt till litterära texter och brist på referenser till relevant forskning. Flera självständiga arbeten saknar också välmotiverade val av metoder. Samtidigt uppvisar flera arbeten hög måluppfyllelse och ett par till och med mycket hög måluppfyllelse med till exempel sofistikerad diskussion om postmodernism, narratologi och intertextualitet. Det framkommer av självvärdering och intervjuer att studenterna undervisas, övas och examineras målområdet men det saknas klara indikationer på att alla studenter uppnår målet. I självvärdering och intervjuer påpekas också att en förstärkning av lärarkåren och reformering av utbildningen pågår men detta har ännu inte givit några tydliga resultat när det gäller måluppfyllelsen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på ojämn måluppfyllelse. En betydande andel av de självständiga arbetena, särskilt sådana med litteraturvetenskaplig inriktning, visar på bristande måluppfyllelse framför allt när det gäller att värdera och kritiskt tolka insamlad information samt att kritiskt diskutera frågeställningar. Även om flera självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse och några visar på mycket hög måluppfyllelse blir den samlade bedömningen bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter givna tidsramar. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på ojämn måluppfyllelse. Ett betydande antal uppsatser uppvisar bristande måluppfyllelse när det gäller att identifiera och lösa problem, bland 7(116)

34 annat genom avsaknad av en tydlig problemformulering. Flera studenter uppnår dock hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Självvärderingen indikerar att studenterna får träning i att självständigt lösa uppgifter bland annat genom skriftliga inlämningsuppgifter och självständigt val av ämne för det självständiga arbetet och att de skriftliga uppgifterna och det självständiga arbetet oftast genomförs givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen ändå vara bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på ojämn måluppfyllelse. Flertalet av de självständiga arbetena visar på betydande strukturella, formella eller språkliga brister. Men det finns de självständiga arbeten som visar på hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller struktur, argumentation och korrekt akademiskt språk. Självvärderingen och intervjuerna indikerar mindre fokus på studenternas muntliga förmåga under utbildningen och det är oklart om examensmålet uppfylls på denna punkt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på ojämn måluppfyllelse. Flertalet av de självständiga arbetena visar på svagheter när det gäller att göra vetenskapliga bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. När det gäller relevanta samhälleliga aspekter visar några uppsatser på hög eller mycket hög måluppfyllelse. Etiska aspekter har endast varit relevant att bedöma i en uppsats. Självvärdering och intervjuer gör troligt att flertalet studenter uppnår hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att göra samhälleliga och etiska bedömningar, bland annat genom att teman som hållbar utveckling och historiska kontexter genomgående tas upp och behandlas liksom frågor om vetenskaplig redlighet och perspektiv som postkolonialism, feminism och människan som språklig varelse. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen ändå vara bristande. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Engelska magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 8(116)

35 Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna med något undantag uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap och förståelse huvudområdet. De uppvisar också viss överblick huvudområdet och fördjupade kunskaper någon del av området. Arbetena visar på viss orientering om aktuella forskningsfrågor. Självvärdering och intervjuer förstärkte intrycket att de studerande får insikt om aktuella forskningsfrågor, bland annat genom att lärarna undervisar sina egna forskningsområden. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten uppvisar bristande måluppfyllelse avseende metodkunskap, flera arbeten brister till exempel när det gäller källkritik och vedertagen citeringsteknik. Flera självständiga arbeten saknar också diskussion om metodval. Några av de självständiga arbetena uppvisar dock god metodkunskap huvudområdet. Självvärderingen visar inte att utbildningen säkrar att de studerande tillägnar sig tillräcklig metodkunskap. Intervjuerna bekräftar denna bild. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att måluppfyllelsen är bristande avseende förmåga att relatera teorier till analys av materialet och att föra sammanhängande resonemang som leder till välgrundade slutsatser. Några av studenterna uppnår dock hög måluppfyllelse. Övriga underlag förändrar inte bilden. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att måluppfyllelsen är bristande. Flertalet av uppsatserna uppvisar bristande måluppfyllelse både när det gäller att identifiera och formulera frågeställningar och att genomföra uppgiften med adekvata metoder. Några av studenterna uppnår dock hög måluppfyllelse. Självvärdering och intervjuer gör troligt att studenterna har förmåga att genomföra sina uppgifter givna tidsramar och att de uppnår förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar. Det senare avspeglas dock inte i arbetena. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att måluppfyllelsen är bristande. Flera arbeten uppvisar betydande brister när det gäller struktur, argumentation, stil och grammatisk korrekthet. Självvärderingen och intervjuerna gör troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende muntlig förmåga då denna tränas genom muntliga redovisningar och diskussioner. Sammantaget 9(116)

36 bedöms måluppfyllelsen dock vara bristande. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. När det gäller samhälleliga och etiska aspekter samt medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete visar uppsatserna i begränsad grad om studenterna uppnår examensmålen. Självvärderingen och intervjuerna gör dock troligt att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter då sociala, samhälleliga och etiska frågeställningar behandlas under hela utbildningen. Etiska aspekter på forskningsarbete lyfts bland annat fram i samband med examensarbetet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. 10(116)

37 Högskolan Dalarna Lärosäte Högskolan Dalarna Huvudområde/examen Engelska kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap huvudområdets vetenskapliga grund. Överlag demonstrerar arbetena att studenterna når god kunskap om tillämpliga metoder och god förmåga att använda dem. Flertalet ger prov på adekvat fördjupning någon del av området och många visar på god och några på mycket god orientering om aktuella forskningsfrågor. Självvärderingen och intervjuerna pekar på att utbildningen har bredd och progression och god forskningsanknytning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Arbetena karakteriseras överlag av god förmåga att samla relevant material och att kritiskt diskutera detta med referens till relevant sekundärlitteratur. Dock är kopplingen till sekundärlitteraturen i ett antal arbeten mekanisk och referatmässig. Självvärderingen klargör lärosätets ambition att förmedla ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur som används i utbildningen. Intrycket att detta mål uppfylls förstärktes av intervjuerna. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse vad gäller förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Flertalet identifierar tydligt en viktig frågeställning i materialet, formulerar tillfredsställande det problem som arbetet avser att lösa samt löser det vanligtvis med kompetent bruk av sekundärlitteraturen. I enstaka fall uppvisar studenten mycket god förmåga att resonera självständigt i förhållande till kritiska auktoriteter medan i några fall en fördjupad diskussion av sekundärkällor uteblir. Självvärderingen och intervjuerna utvisar entydigt att lärosätet har välfungerande rutiner som säkerställer att studenterna arbetar självständigt och slutför sina uppgifter givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. 11(116)

38 Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att majoriteten av studenterna besitter förmåga att uttrycka sig korrekt och tydligt i skriftlig form. Dock finns det enstaka arbeten som innehåller grova grammatiska fel, t.ex. elementära kongruensfel och oförmåga att korrekt använda genitivformer i plural, liksom exempel på att mycket hög måluppfyllelse i andra avseenden kan skämmas av en mycket otillfredsställande språklig utformning. Av självvärderingen framgår att skriftlig och muntlig framställningsförmåga tränas systematiskt och det är uppenbart att det ges mycket goda möjligheter till muntlig framställning och diskussioner i dialog med olika grupper. Intervjuerna indikerar att språkfärdighet är en del av bedömningen i alla kurser. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna överlag uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, vilket oftast demonstreras genom skribentens förmåga att positionera sitt arbete i förhållande till annan forskning. Även samhälleliga och etiska aspekter beaktas och behandlas på ett tillfredsställande sätt när sådana är relevanta. Självvärderingen utvisar tydligt att samhälleliga och etiska aspekter genomsyrar så gott som alla kurser och att etiska perspektiv tas upp i relevant omfattning. Intervjuerna förstärkte detta intryck. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Högskolan Dalarna Huvudområde/examen Engelska magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap och förståelse huvudområdet. Överlag demonstrerar arbetena fördjupade kunskaper vissa delar av området och visar också genom ämnesval och teoretisk anknytning förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor. Samtidigt tenderar några arbeten att betona externa historiska eller utomdisciplinära aspekter till den grad att arbetets litteraturvetenskapliga förankring 12(116)

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap BESLUT 1(29) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen BESLUT 1(28) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se 2014-02-18 411 00339-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av men Beslut

Läs mer