Utbildning och. 16 universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. 16 universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 6 universitetsforskning

2

3 Förslag till statens budget för 08 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 0 Diagramförteckning... Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning Omfattning Volymer..... Internationellt samarbete Utgiftsutveckling Mål för utgiftsområdet Resultatredovisning övergripande för hela utgiftsområdet Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Analys och slutsatser Resultatredovisning lärar- och förskollärarsituationen i skolväsendet 5.5. Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Statliga insatser Analys och slutsatser Den årliga revisionens iakttagelser Miljöledningsrapporter... 8 Förskola och grundskola Omfattning Mål för området Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Utvecklingsinsatser och andra verksamhetsdelar Analys och slutsatser Gymnasieutbildning Omfattning Mål för området Resultatredovisning... 9

4 4 4.. Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Utvecklingsinsatser och andra verksamhetsdelar Analys och slutsatser... 5 Kommunernas vuxenutbildning Utgiftsutveckling Mål för området Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Utvecklingsinsatser Analys och slutsatser Eftergymnasial yrkesutbildning Omfattning Mål för området Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Övriga insatser Analys och slutsatser Universitet och högskolor Omfattning Mål för området Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Analys och slutsatser Tillkännagivanden Forskning Omfattning Mål för området Resultatredovisning Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder Resultat Analys och slutsatser Den årliga revisionens iakttagelser Politikens inriktning En ledande kunskapsnation Alla skolor ska vara bra skolor Skolkommissionen för en jämlik och stark kunskapsskola Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner Ökad insyn i skolor Förskolan är starten på det livslånga lärandet Rättvis och likvärdig betygssättning Mer kunskap för alla elever Fördjupad och breddad kompetens i fråga om funktionsnedsättning... 94

5 9.. Läsa-skriva-räkna-garanti Ytterligare undervisningstid i matematik i grundskolan Förlängd skolplikt genom skolstart vid sex års ålder En bra start nyanlända elevers lärande Förstärkning av elevernas digitala kompetens Mer tid för lärande Entreprenörskap inom skolväsendet Fjärr- och distansundervisning för ökad tillgänglighet Samisk undervisning Trygghet, studiero och hälsa i skolan Skolledarskap för trygghet och studiero Daglig rörelse och idrott i grundskolan Skolan är grunden i samhällsbygget Investeringar i kompetensutveckling för fler lärare och förskollärare Fler ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning Obligatorisk prao Yrkesutbildning basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning Högskolebehörighet på yrkesprogram Yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Försöksverksamhet med yrkesprov Påbyggbara yrkespaket Insatser för fler yrkeslärare Livslångt lärande och stärkt kompetensförsörjning Kunskapslyftet Ökad samverkan för fler i utbildning En utbyggd och regionaliserad yrkesutbildning för vuxna Fler nyanlända ska studera Lärcentrum med regional förankring Effektiv validering för individens framtid En stärkt yrkeshögskola Universitet och högskolor utvecklar det hållbara samhällsbygget Stärkt kvalitet Kompetensförsörjning för ett hållbart samhällsbygge Språksatsningar Forskning för att möta samhällets utmaningar Starka och ansvarsfulla lärosäten Strategiska satsningar för att möta samhällsutmaningar Rymdforskning och rymdverksamhet Starka gränsöverskridande forsknings- och innovationsmiljöer Budgetförslag Anslag för barn-, ungdoms- och vuxenutbildning : Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten :4 Sameskolstyrelsen :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet... 5

6 0..6 :6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :0 Fortbildning av lärare och förskolepersonal : Bidrag till vissa studier : Myndigheten för yrkeshögskolan : Statligt stöd till vuxenutbildning :4 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning :5 Upprustning av skollokaler och utemiljöer :6 Fler anställda i lågstadiet :7 Skolforskningsinstitutet :8 Praktiknära skolforskning :9 Bidrag till lärarlöner :0 Särskilda insatser inom skolområdet : Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling Anslag för universitet och högskolor : Universitetskanslersämbetet : Universitets- och högskolerådet : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå : Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå : Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :4 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå :7 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

7 0..8 :8 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå : Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :4 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå : Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå : Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :4 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå :9 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå :4 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :4 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

8 0..4 :4 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå :45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå :47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå :49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå :5 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå :55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå :57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå :59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå :6 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå :6 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet :64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor :65 Särskilda medel till universitet och högskolor :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet Anslag för forskning : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation. 0.. : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer : Vetenskapsrådet: Förvaltning :4 Rymdforskning och rymdverksamhet :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning

9 0..6 :6 Institutet för rymdfysik :7 Kungl. biblioteket :8 Polarforskningssekretariatet :9 Sunet :0 Centrala etikprövningsnämnden : Regionala etikprövningsnämnder : Särskilda utgifter för forskningsändamål Anslag för gemensamma ändamål : Internationella program : Avgift till Unesco och ICCROM : Kostnader för Svenska Unescorådet :4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

10 Tabellförteckning Tabell. Anslagsbelopp... 6 Tabell. Beställningsbemyndiganden... 8 Tabell. Antal inskrivna flickor och pojkar i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och på fritidshem... Tabell. Antalet inskrivna kvinnor och män i den kommunala vuxenutbildningen... Tabell. Antalet inskrivna kvinnor och män i eftergymnasial utbildning... Tabell.4 Antalet anställda forskare och undervisande personal på universitet och högskola, helårsekvivalenter... 4 Tabell.5 Totala kostnader för utbildningsväsendet... 5 Tabell.6 Härledning av ramnivån Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning... 4 Tabell.7 Ramnivå 08 realekonomiskt fördelat Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning... 4 Tabell.8 Könsfördelningen bland nybörjare inom högskolans olika utbildningsinriktningar, Tabell.9 Andel legitimerade och behöriga lärare per årskurs och ämne, 06/7. 59 Tabell.0 Satsning på vissa bristyrken... 7 Tabell. Satsning på vissa bristyrken... 7 Tabell. Prognosticerat rekryterings- och examinationsbehov av lärare med flera Tabell. Prognosticerad lärarbrist Tabell.4 Andel arbetsgivare som uppger brist på nyutexaminerad respektive Tabell. yrkeserfaren personal inom pedagogik och lärarutbildning Andelen elever 05/6 som fått minst betyget E i provbetyg i årskurs 9, procent... 9 Tabell. Andelen elever 05/6 som fått minst betyget E i årskurs 6, procent.. 9 Tabell 4. Skolenheter i gymnasieskolan... Tabell 6. Utbildningsansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan Tabell 7. Prövning av tillstånd att utfärda examina Tabell 7. Prestationsgrad läsåren 00/ 04/ Tabell 7. Tabell 7.4 Antal helårsstudenter samt resurser för utbildning och forskning vid universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå... 6 Tabell 7.5 Högskolenybörjare, helårsstudenter och registrerade studenter... 6 Tabell 7.6 Programnybörjare på vissa yrkesexamensprogram Tabell 7.7 Antal examina inom vissa yrkesexamensprogram Tabell 7.8 Antal in- och utresande studenter, kvinnor och män Tabell 7.9 Stipendier till tredjelandsstudenter Tabell 8. Medel från statsbudgeten 07 efter mottagare

11 Tabell 8. Några av de största avsättningarna 07 för FoU från statliga myndigheter utöver universitet och högskolor, forskningsråden och Vinnova samt försvaret, med data för 06 inom parentes Tabell 8. Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU Tabell 9. Beräknat antal utbildningsplatser... 0 Tabell 9. Föreslagen utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar Tabell 9. Föreslagen utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar Tabell 9.4 Föreslagen utbyggnad fullt utbyggd Tabell 9.5 Föreslagna och beräknade anslagsökningar för de statliga anslagen för forskning Tabell 9.6 Ökning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 9.7 Planeringsförutsättningar preliminär fördelning av ökade anslag till forskning och utbildning på forskarnivå... Tabell 0. Anslagsutveckling : Statens skolverk... 7 Tabell 0. Offentligrättslig verksamhet... 7 Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för : Statens skolverk... 8 Tabell 0.4 Anslagsutveckling : Statens skolinspektion... 8 Tabell 0.5 Härledning av anslagsnivån för : Statens skolinspektion 9 Tabell 0.6 Anslagsutveckling : Specialpedagogiska skolmyndigheten... 9 Tabell 0.7 Offentligrättslig verksamhet... 0 Tabell 0.8 Härledning av anslagsnivån för : Specialpedagogiska skolmyndigheten... 0 Tabell 0.9 Anslagsutveckling :4 Sameskolstyrelsen... 0 Tabell 0.0 Offentligrättslig verksamhet... Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för :4 Sameskolstyrelsen... Tabell 0. Anslagsutveckling :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet... Tabell 0. Beställningsbemyndigande för anslaget :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet... Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet... 5 Tabell 0.5 Anslagsutveckling :6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan... 5 Tabell 0.6 Beställningsbemyndigande för anslaget :6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan... 6 Tabell 0.7 Härledning av anslagsnivån för :6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan... 7 Tabell 0.8 Anslagsutveckling :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m Tabell 0.9 Beställningsbemyndigande för anslaget :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m Tabell 0.0 Härledning av anslagsnivån för :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m Tabell 0. Anslagsutveckling :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m Tabell 0. Anslagsutveckling :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet... 9 Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :9 Svensk undervisning i utlandet... 0 Tabell 0.5 Anslagsutveckling :0 Fortbildning av lärare och förskolepersonal... 0

12 Tabell 0.6 Beställningsbemyndigande för anslaget :0 Fortbildning av lärare och förskolepersonal... 0 Tabell 0.7 Härledning av anslagsnivån för :0 Fortbildning av lärare och förskolepersonal... Tabell 0.8 Anslagsutveckling : Bidrag till vissa studier... Tabell 0.9 Härledning av anslagsnivån för : Bidrag till vissa studier Tabell 0.0 Anslagsutveckling : Myndigheten för yrkeshögskolan... Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för : Myndigheten för yrkeshögskolan... Tabell 0. Anslagsutveckling : Statligt stöd till vuxenutbildning... Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för : Statligt stöd till vuxenutbildning... 4 Tabell 0.4 Anslagsutveckling :4 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning... 4 Tabell 0.5 Beställningsbemyndigande för anslaget :4 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning... 4 Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för :4 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning... 5 Tabell 0.7 Anslagsutveckling :5 Upprustning av skollokaler och utemiljöer... 5 Tabell 0.8 Härledning av anslagsnivån för :5 Upprustning av skollokaler och utemiljöer... 6 Tabell 0.9 Anslagsutveckling :6 Fler anställda i lågstadiet... 6 Tabell 0.40 Beställningsbemyndigande för anslaget :6 Fler anställda i lågstadiet 6 Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :6 Fler anställda i lågstadiet... 7 Tabell 0.4 Anslagsutveckling :7 Skolforskningsinstitutet... 7 Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :7 Skolforskningsinstitutet... 7 Tabell 0.44 Anslagsutveckling :8 Praktiknära skolforskning... 7 Tabell 0.45 Tabell 0.46 Beställningsbemyndigande för anslaget :8 Praktiknära skolforskning8 Härledning av anslagsnivån för :8 Praktiknära skolforskning... 9 Tabell 0.47 Anslagsutveckling :9 Bidrag till lärarlöner... 9 Tabell 0.48 Beställningsbemyndigande för anslaget :9 Bidrag till lärarlöner Tabell 0.49 Härledning av anslagsnivån för :9 Bidrag till lärarlöner.. 40 Tabell 0.50 Anslagsutveckling :0 Särskilda insatser inom skolområdet Tabell 0.5 Tabell 0.5 Tabell 0.5 Härledning av anslagsnivån för :0 Särskilda insatser inom skolområdet... 4 Anslagsutveckling : Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling... 4 Härledning av anslagsnivån för : Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling... 4 Tabell 0.54 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer... 4 Tabell 0.55 Utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar för Tabell 0.56 Anslagsutveckling : Universitetskanslersämbetet... 4 Tabell 0.57 Härledning av anslagsnivån för : Universitetskanslersämbetet Tabell 0.58 Anslagsutveckling. Universitets- och högskolerådet Tabell 0.59 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.60 Uppdragsverksamhet Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för : Universitets- och högskolerådet... 45

13 Tabell 0.6 Anslagsutveckling : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.6 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.64 Uppdragsverksamhet Tabell 0.65 Härledning av anslagsnivån för : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.66 Anslagsutveckling :4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.67 Härledning av anslagsnivån för :4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.68 Anslagsutveckling :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.69 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.70 Uppdragsverksamhet Tabell 0.7 Härledning av anslagsnivån för :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.7 Anslagsutveckling :6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.7 Härledning av anslagsnivån för :6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.74 Anslagsutveckling :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.75 Offentligrättslig verksamhet... 5 Tabell 0.76 Uppdragsverksamhet... 5 Tabell 0.77 Härledning av anslagsnivån för :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 5 Tabell 0.78 Anslagsutveckling :8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 5 Tabell 0.79 Härledning av anslagsnivån för :8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 5 Tabell 0.80 Anslagsutveckling :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 5 Tabell 0.8 Offentligrättslig verksamhet... 5 Tabell 0.8 Uppdragsverksamhet... 5 Tabell 0.8 Härledning av anslagsnivån för :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.84 Anslagsutveckling :0 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.85 Härledning av anslagsnivån för :0 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.86 Anslagsutveckling : Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.87 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.88 Uppdragsverksamhet Tabell 0.89 Härledning av anslagsnivån för : Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.90 Anslagsutveckling : Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.9 Härledning av anslagsnivån för : Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 57

14 Tabell 0.9 Anslagsutveckling : Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.9 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.94 Uppdragsverksamhet Tabell 0.95 Härledning av anslagsnivån för : Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.96 Anslagsutveckling :4 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.97 Härledning av anslagsnivån för :4 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.98 Anslagsutveckling :5 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.99 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.00 Uppdragsverksamhet Tabell 0.0 Härledning av anslagsnivån för :5 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 6 Tabell 0.0 Anslagsutveckling :6 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 6 Tabell 0.0 Härledning av anslagsnivån för :6 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 6 Tabell0.04 Anslagsutveckling :7 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 6 Tabell 0.05 Uppdragsverksamhet... 6 Tabell 0.06 Härledning av anslagsnivån för :7 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 6 Tabell 0.07 Anslagsutveckling :8 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå... 6 Tabell 0.08 Härledning av anslagsnivån för :8 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.09 Anslagsutveckling :9 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.0 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0. Uppdragsverksamhet Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för :9 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0. Anslagsutveckling :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.5 Anslagsutveckling : Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.6 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.7 Uppdragsverksamhet Tabell 0.8 Härledning av anslagsnivån för : Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.9 Anslagsutveckling : Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.0 Härledning av anslagsnivån för : Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0. Anslagsutveckling : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

15 Tabell 0. Offentligrättslig verksamhet Tabell 0. Uppdragsverksamhet Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.5 Anslagsutveckling :4 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för :4 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 7 Tabell 0.7 Anslagsutveckling :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell 0.8 Offentligrättslig verksamhet... 7 Tabell 0.9 Uppdragsverksamhet... 7 Tabell 0.0 Härledning av anslagsnivån för :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell 0. Anslagsutveckling :6 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 7 Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för :6 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå... 7 Tabell 0. Anslagsutveckling :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 7 Tabell 0.4 Offentligrättslig verksamhet... 7 Tabell 0.5 Uppdragsverksamhet... 7 Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.7 Anslagsutveckling :8 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.8 Härledning av anslagsnivån för :8 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.9 Anslagsutveckling :9 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.40 Uppdragsverksamhet Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :9 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.4 Anslagsutveckling :0 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :0 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.44 Anslagsutveckling : Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.45 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.46 Uppdragsverksamhet Tabell 0.47 Härledning av anslagsnivån för : Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.48 Anslagsutveckling : Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.49 Härledning av anslagsnivån för : Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.50 Anslagsutveckling : Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.5 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.5 Uppdragsverksamhet

16 Tabell 0.5 Härledning av anslagsnivån för : Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Tabell 0.54 Anslagsutveckling :4 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå... 8 Tabell 0.55 Härledning av anslagsnivån för :4 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå... 8 Tabell 0.56 Anslagsutveckling :5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Tabell 0.57 Uppdragsverksamhet... 8 Tabell 0.58 Härledning av anslagsnivån för :5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Tabell 0.59 Anslagsutveckling :6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå... 8 Tabell 0.60 Härledning av anslagsnivån för :6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.6 Anslagsutveckling :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.6 Uppdragsverksamhet Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.64 Anslagsutveckling :8 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.65 Härledning av anslagsnivån för :8 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.66 Anslagsutveckling :9 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.67 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.68 Uppdragsverksamhet Tabell 0.69 Härledning av anslagsnivån för :9 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.70 Anslagsutveckling :40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.7 Härledning av anslagsnivån för :40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.7 Anslagsutveckling :4 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.7 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.74 Uppdragsverksamhet Tabell 0.75 Härledning av anslagsnivån för :4 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.76 Anslagsutveckling :4 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.77 Härledning av anslagsnivån för :4 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.78 Anslagsutveckling :4 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.79 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.80 Uppdragsverksamhet Tabell 0.8 Härledning av anslagsnivån för :4 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

17 Tabell 0.8 Anslagsutveckling :44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå... 9 Tabell 0.8 Härledning av anslagsnivån för :44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå... 9 Tabell 0.84 Anslagsutveckling :45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 9 Tabell 0.85 Offentligrättslig verksamhet... 9 Tabell 0.86 Uppdragsverksamhet... 9 Tabell 0.87 Härledning av anslagsnivån för :45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.88 Anslagsutveckling :46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.89 Härledning av anslagsnivån för :46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.90 Anslagsutveckling :47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.9 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.9 Uppdragsverksamhet Tabell 0.9 Härledning av anslagsnivån för :47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad Tabell 0.94 Anslagsutveckling :48 Högskolan i Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.95 Härledning av anslagsnivån för :48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.96 Anslagsutveckling :49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.97 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.98 Uppdragsverksamhet Tabell 0.99 Härledning av anslagsnivån för :49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.00 Anslagsutveckling :50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.0 Härledning av anslagsnivån för :50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.0 Anslagsutveckling :5 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.0 Offentligrättslig verksamhet Tabell 0.04 Uppdragsverksamhet Tabell 0.05 Härledning av anslagsnivån för :5 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.06 Anslagsutveckling :5 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå... 0 Tabell 0.07 Härledning av anslagsnivån för :5 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå... 0 Tabell 0.08 Anslagsutveckling :5 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 0 Tabell 0.09 Uppdragsverksamhet... 0 Tabell 0.0 Härledning av anslagsnivån för :5 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 0 Tabell 0. Anslagsutveckling :54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

18 Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för :54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå... 0 Tabell 0. Anslagsutveckling :55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 0 Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.5 Anslagsutveckling :56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för :56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå04 Tabell 0.7 Anslagsutveckling :57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.8 Uppdragsverksamhet Tabell 0.9 Härledning av anslagsnivån för :57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 06 Tabell 0.0 Anslagsutveckling :58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för :58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0. Anslagsutveckling :59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0. Uppdragsverksamhet Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.5 Anslagsutveckling :60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för :60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0.7 Anslagsutveckling :6 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.8 Uppdragsverksamhet Tabell 0.9 Härledning av anslagsnivån för :6 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 0.0 Anslagsutveckling :6 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå Tabell 0. Härledning av anslagsnivån för :6 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå... 0 Tabell 0. Anslagsutveckling :6 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet... 0 Tabell 0. Fördelning på anslagsposter... Tabell 0.4 Härledning av anslagsnivån för :6 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet... 6 Tabell 0.5 Anslagsutveckling :64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor... 6 Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för :64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor... 8 Tabell 0.7 Anslagsutveckling :65 Särskilda medel till universitet och högskolor 8 Tabell 0.8 Särskilda medel till universitet och högskolor

19 Tabell 0.9 Härledning av anslagsnivån för :65 Särskilda medel till universitet och högskolor... 0 Tabell 0.40 Anslagsutveckling :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning... 0 Tabell 0.4 Läkarutbildning som omfattas av anslaget :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning... Tabell 0.4 Tandläkarutbildning som omfattas av anslaget :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning... Tabell 0.4 Fördelning av anslagsmedel per universitet... Tabell 0.44 Härledning av anslagsnivån för :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning... Tabell 0.45 Anslagsutveckling :67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet... Tabell 0.46 Härledning av anslagsnivån för :67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet... Tabell 0.47 Anslagsutveckling : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation... Tabell 0.48 Beställningsbemyndigande för anslaget : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation... 4 Tabell 0.49 Härledning av anslagsnivån för : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation... 6 Tabell 0.50 Anslagsutveckling : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer... 6 Tabell 0.5 Beställningsbemyndigande för anslaget : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer... 7 Tabell 0.5 Härledning av anslagsnivån för : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer... 7 Tabell 0.5 Anslagsutveckling : Vetenskapsrådet: Förvaltning... 7 Tabell 0.54 Härledning av anslagsnivån för : Vetenskapsrådet: Förvaltning... 8 Tabell 0.55 Anslagsutveckling :4 Rymdforskning och rymdverksamhet... 8 Tabell 0.56 Beställningsbemyndigande för anslaget :4 Rymdforskning och rymdverksamhet... 9 Tabell 0.57 Härledning av anslagsnivån för :4 Rymdforskning och rymdverksamhet... 9 Tabell 0.58 Anslagsutveckling :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning... 0 Tabell 0.59 Härledning av anslagsnivån för :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning... 0 Tabell 0.60 Anslagsutveckling :6 Institutet för rymdfysik... 0 Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för :6 Institutet för rymdfysik Tabell 0.6 Anslagsutveckling :7 Kungl. biblioteket... Tabell 0.6 Härledning av anslagsnivån för :7 Kungl. biblioteket... Tabell 0.64 Anslagsutveckling :8 Polarforskningssekretariatet... Tabell 0.65 Uppdragsverksamhet Polarforskningssekretariatet... Tabell 0.66 Härledning av anslagsnivån för :8 Polarforskningssekretariatet... Tabell 0.67 Anslagsutveckling :9 Sunet... Tabell 0.68 Uppdragsverksamhet Sunet... Tabell 0.69 Härledning av anslagsnivån för.9 Sunet... Tabell 0.70 Anslagsutveckling :0 Centrala etikprövningsnämnden... Tabell 0.7 Härledning av anslagsnivån för :0 Centrala etikprövningsnämnden

20 Tabell 0.7 Anslagsutveckling : Regionala etikprövningsnämnder... 4 Tabell 0.7 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala etikprövningsnämnder... 4 Tabell 0.74 Härledning av anslagsnivån för : Regionala etikprövningsnämnder... 4 Tabell 0.75 Anslagsutveckling : Särskilda utgifter för forskningsändamål... 5 Tabell 0.76 Härledning av anslagsnivån för : Särskilda utgifter för forskningsändamål... 5 Tabell 0.77 Anslagsutveckling 4: Internationella program... 6 Tabell 0.78 Beställningsbemyndigande för anslaget 4: Internationella program... 6 Tabell 0.79 Härledning av anslagsnivån för 4: Internationella program7 Tabell 0.80 Anslagsutveckling 4: Avgift till Unesco och ICCROM... 7 Tabell 0.8 Härledning av anslagsnivån för 4: Avgift till Unesco och ICCROM... 7 Tabell 0.8 Anslagsutveckling 4: Kostnader för Svenska Unescorådet... 7 Tabell 0.8 Härledning av anslagsnivån för 4: Kostnader för Svenska Unescorådet... 8 Tabell 0.84 Anslagsutveckling 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning... 8 Tabell 0.85 Härledning av anslagsnivån för 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

21 Diagramförteckning Diagram. Andelen personer i åldern 5 64 år som har minst två års eftergymnasial utbildning Diagram. Andelen personer i åldern 0 9 år som deltar i någon form av utbildning Diagram. Andelen kvinnor med minst tre års eftergymnasial utbildning i olika ålderskohorter Diagram.4 Andelen män med minst års eftergymnasial utbildning i olika ålderskohorter Diagram.5 Andelen flickor och pojkar som inom tre år går över från grundskolan till gymnasieskolans nationella program Diagram.6 Andelen som inom tre år går vidare till högskolan av de som avslutat gymnasieskolan respektive andelen som går vidare till forskarutbildningen bland de som examinerats från högskolans grundutbildning Diagram.7 Andelen kvinnor bland undervisande och forskande personal inom högskolan Diagram.8 Andelen professorer som är kvinnor Diagram.9 Andelen kvinnor och män i åldern 8 4 år med mindre än två års gymnasieutbildning och som inte deltar i någon form av utbildning Diagram.0 Andel 0 4-åringar med minst två års eftergymnasial utbildning Diagram. Andel lågpresterande 5 åringar i läsförståelse Diagram. Andel lågpresterande 5 åringar i matematik Diagram. Andel lågpresterande 5 åringar i naturvetenskap Diagram.4 Andel barn i förskola bland de som är i åldern fyra år och upp till skolstartsåldern Diagram.5 Andel personer i åldern 5 64 år som deltar i någon form av utbildning... 5 Diagram.6 Andel sysselsatta i åldern 0 4 år tre år efter gymnasial eller eftergymnasial examen... 5 Diagram.7 Antal inskrivna barn och årsarbetare i förskolan Diagram.8 Andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen eller högskoleutbildning Diagram.9 Antal elever och lärare i förskoleklass Diagram.0 Förskoleklasspersonalens utbildningsbakgrund Diagram. Antal inskrivna elever och årsarbetare i fritidshem Diagram. Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen Diagram. Antal elever och lärare i grundskolan Diagram.4 Antal lärare och andel med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan 57 Diagram.5 Andel med pedagogisk högskoleexamen uppdelat efter kön Diagram.6 Andel legitimerade och behöriga lärare i minst ett ämne i årskurs 7 9 och i hela grundskolan per län, 06/

22 Diagram.7 Fördelning av skolor efter andel lärare med en pedagogisk högskoleexamen per kvartil av skolor med olika andel elever med utländsk bakgrund, 06/ Diagram.8 Antal elever och lärare i gymnasieskolan Diagram.9 Andel lärare i gymnasieskolan med pedagogisk högskoleexamen och antal elever... 6 Diagram.0 Andel legitimerade och behöriga lärare i vanliga ämnen i gymnasieskolan, 06/ Diagram. Andel legitimerade och behöriga lärare i minst ett ämne i gymnasieskolan per län, 06/ Diagram. Antal lärare och elever i komvux... 6 Diagram. Andel med pedagogisk högskoleexamen uppdelat efter kön... 6 Diagram.4 Andel legitimerade och behöriga lärare i ämnen på grundläggande och gymnasial nivå, 06/ Diagram.5 Antal behöriga förstahandssökande, antagna och söktryck till yrkesexamensprogrammen inom pedagogik och lärarutbildning, hösttermin Diagram.6 Antal antagna och söktryck per yrkesexamensprogram, höstterminen Diagram.7 Antal programnybörjare per yrkesexamensprogram, hösttermin Diagram.8 Antal yrkesexamina per läsår Diagram.9 Antal examina per yrkesexamensprogram, 05/ Diagram.40 Antal barn i grundskoleåldrarna 7 5 år samt prognos Diagram.4 Antal barn och unga i gymnasieåldrarna 6 9 år samt prognos Diagram.4 Andel av lärare som trivs ganska bra eller mycket bra i sin skola... 8 Diagram.4 Fördelning av lärarutbildade efter arbete inom respektive utanför skolan Diagram.44 Antal examina med inriktning mot pedagogik och lärarutbildning samt totalt antal barn/elever i verksamhetsformerna samt prognos Diagram. Andelen barn i åldern 5 år inskrivna i förskola Diagram. Andelen 6-åringar inskrivna i förskoleklass Diagram. Elevutveckling i grundskolan Diagram.4 Andelen elever som nådde kravnivån i nationella prov i årskurs Diagram.5 Andelen elever som fått minst provbetyget E i nationella prov i årskurs Diagram.6 Andelen elever som fått minst provbetyget godkänt respektive E i Diagram.7 nationella prov i årskurs Andelen elever som fått minst betyget E i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska i årskurs Diagram.8 Genomsnittligt meritvärde i årskurs Diagram.9 Behörighet till något av gymnasieskolans nationella program Diagram.0 Andelen elever som har svarat stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra på påståendet Jag känner mig trygg i skolan, fördelat på den totala andelen och utifrån det valda alternativet för kön (män, kvinnor samt vill ej ange/annat), årskurs Diagram. Andelen elever som har svarat stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra på påståendet Jag känner mig trygg i skolan, fördelat på

23 den totala andelen och utifrån det valda alternativet för kön (män, kvinnor samt vill ej ange/annat), årskurs Diagram. Andelen elever av samtliga elever i obligatoriska skolformer som var inskrivna i grundsärskolan Diagram 4. Elevutveckling i gymnasieskolan... 0 Diagram 4. Elever i gymnasieskolan per huvudman, uppdelat på kön... 0 Diagram 4. Andel elever som fått minst betyget E i nationella prov i engelska 5, matematik a c, svenska och svenska som andraspråk vt 06, per kön... Diagram 4.4 Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan... Diagram 4.5 Andel elever som fått minst betyget E i engelska 5, matematik a c, svenska respektive svenska som andraspråk i sitt examensbevis eller studiebevis omfattande minst 500 poäng, vt Diagram 4.6 Andel nybörjare i gymnasieskolan som fått slutbetyg eller som avslutat med examensbevis eller studiebevis omfattande minst 500 poäng inom tre år... Diagram 4.7 Andel nybörjare i gymnasieskolan som uppnått grundläggande behörighet inom tre år... 4 Diagram 4.8 Andel nybörjare i gymnasieskolan 0 som fått examensbevis eller studiebevis om minst 500 poäng inom tre år, fördelade efter grundläggande behörighet eller inte och program... 4 Diagram 4.9 Andelen elever som har svarat stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra på påståendet Jag känner mig trygg i skolan, fördelat på den totala andelen och utifrån det valda alternativet för kön (män, kvinnor samt vill ej ange/annat),... 6 Diagram 4.0 Skillnad mellan könen (kvinnor minus män) i andel med slutförda studier år efter gymnasiestart. Nybörjare i år den 5 oktober 0. Sorterad efter andel kvinnor per program Diagram 4. Etableringsstatus för ungdomar som fullföljt gymnasieskolan med slutbetyg, med eller utan grundläggande behörighet... 7 Diagram 4. Etableringsstatus för ungdomar som gått i årskurs i gymnasieskolan utan att få slutbetyg... 7 Diagram 4. Etableringsstatus för ungdomar som högst läst årskurs i gymnasieskolan... 8 Diagram 4.4 Elever i gymnasiesärskolan fördelat på kön... 9 Diagram 4.5 Elever i gymnasiesärskolan per typ av program och kön, 06/ Diagram 5. Heltidsstuderande i komvux... 8 Diagram 5. Elever i komvux... 8 Diagram 5. Andel kursdeltagare som slutfört, avbrutit respektive fortsatt en kurs inom komvux... 9 Diagram 5.4 Elever i sfi Diagram 5.5 Elever i särvux, ht 0 ht Diagram 6. Studerande i yrkeshögskolan Diagram 6. Diagram 6. Diagram 7. Andel examinerade från yrkeshögskolan 04 som hade ett arbete året efter avslutad utbildning Andel examinerade från yrkeshögskolan som året efter avslutad utbildning (05 och 06) angett hur arbetet överensstämde med utbildningen Lärosätenas totala intäkter samt intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå59

24 Diagram 7. Andel som har påbörjat svensk högskoleutbildning senast vid 5 års ålder av personer födda med svensk eller utländsk bakgrund... 6 Diagram 7. Examina och examinerade personer... 6 Diagram 7.4 Antal utresande kvinnor och män (samt totalt) Diagram 7.5 Antalet nya inresande studenter 006/07 05/6, totalt samt uppdelat på freemover-studenter och utbytesstudenter Diagram 7. 6 Andelen etablerade kvinnor och män (samt totalt) ett år efter examen68 Diagram 7.7 Intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå uppdelade på anslagsmedel och externa medel Diagram 7.8 Lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå från externa finansiärer 006, 0 och 06, uppdelade på finansiärskategorier Diagram 7.9 Doktorandnybörjare Diagram 7.0 Doktorsexamina Diagram 8. Antal vetenskapliga artiklar, som ett mått på vetenskaplig produktivitet i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder Diagram 8. Antal vetenskapliga artiklar, som ett mått på vetenskaplig produktivitet i USA, Kina, Japan, Sydkorea och vissa större europeiska länder

25 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen. bemyndigar regeringen att under 08 bilda ett holdingbolag knutet till Malmö universitet och för anslaget :0 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst kronor (avsnitt 0..0),. bemyndigar regeringen att under 08 för anslaget : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst kronor till European Spallation Source ERIC (ESS) (avsnitt 0..),. bemyndigar regeringen att under 08 för anslaget : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i följande konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Erickonsortier: European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en medlemsavgift på högst kronor och European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging- ERIC) med en medlemsavgift på högst kronor. Vidare bemyndigas regeringen att under 08 besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna i följande angivna konsortier: Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en medlemsavgift på högst kronor, Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en medlemsavgift på högst kronor, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en medlemsavgift på högst kronor, Biobanking and Biomolicular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst kronor, European Social Survey (ESS- ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst kronor, Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en medlemsavgift på högst kronor och Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en medlemsavgift på högst kronor (avsnitt 0..), 4. bemyndigar regeringen att under 08 för anslaget : Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel (avsnitt 0..) 5. för budgetåret 08 anvisar ramanslagen under utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell., 6. bemyndigar regeringen att under 08 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell.. 5

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 017 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 9 Diagramförteckning... 0 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 015 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Lagförslag... 7.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion M177 Motion till riksdagen 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Skolan är en bärande del i Moderaternas

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag... 3. Förslag till lag om

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Vårändringsbudget för 2016

Vårändringsbudget för 2016 Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Lärarutbildningen nybörjare och examinerade

Lärarutbildningen nybörjare och examinerade Statistisk analys Thomas Furusten Analysavdelningen 08-563 085 12 thomas.furusten@hsv.se www.hsv.se 2012-02-07 2012/2 Lärarutbildningen nybörjare och examinerade Antalet nybörjare på lärarutbildningen

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 16, som totalt uppgår

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

Vårändringsbudget för 2015

Vårändringsbudget för 2015 Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010 STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2016-03-15 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion KD116 Motion till riksdagen 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Kristdemokraterna presenterar i denna motion våra

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2228 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition inför 2017, utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Sammanfattning av regeringens budgetproposition inför 2017, utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Sid 1 (9) Sammanfattning av regeringens budgetproposition inför 2017, utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition 2017 avseende

Läs mer

I och utanför arbetskraften

I och utanför arbetskraften 1(6) 2014 Tabellförteckning för temaingång om jämställdhet Fördjupningar Tabellerna i fördjupningen omfattar tre av regeringens prioriterade områden: Sysselsättning Företagande Utbildning Varje område

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Utbildningsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12:1 utgiftsområde

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2000 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...15 2 Lagförslag...19 2.1 Förslag till

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009 Sid 1 (6) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Legitimation för lärare och förskollärare

Legitimation för lärare och förskollärare Legitimation för lärare och förskollärare Var är vi nu? Antal beslutade legitimationer 1 mars 2013 80 000 Varför tar handläggningen tid? stor spännvidd; många examenstyper fördelade över drygt fyrtio års

Läs mer

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet 1 Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september 2017 Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet PISA visade allvarliga varningsklockor Genomsnittlig poäng 520 510 500 490 480 470 Läsförståelse Matematik

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer