Utbildning och. universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 6 universitetsforskning

2

3 TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning till riksdagsbeslutut... 9 TU.UT TUFörslag till lag om ändring i lagen (960:79) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verkut... TU.UT TUFörslag till lag om ändring i lagen (990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogramut... 5 TU.UT TUFörslag till lag om ändring i lagen (99:559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områdenut... 6 TU.4UT TUFörslag till lag om ändring i lagen (99:9) om pliktexemplar av dokumentut Utbildning och universitetsforskningut... 9 TU.UT TUOmfattningUT... 9 TU.UT TUtgiftsutvecklingUT... 9 TU.UT TUIndelningUT... 0 TU.4UT TUMålUT... 8 TU.5UT TUtgiftsområdets styrmedel m.m.ut... 8 TU.6UT TUResultatredovisningUT... 4 TU.6.UT TUSvensk utbildning i internationell jämförelseut... 4 TU.7UT TURevisionens iakttagelserut och ungdomsutbildningut TU4.UT TUOmfattningUT TU4.UT TUResultatredovisningUT TU4..UT TUResultat i den kommunala verksamheten och motsvarande skolformerut TU4..UT TUppföljning av statliga insatserut TU4.UT TUAnalys och slutsatserut TUOmfattningUT TU5.UT TUMålUT TU5.UT TUResultatredovisningUT TU5..UT TUNationell styrning, infrastruktur och valideringut TU5..UT TUBehörighetsgivande utbildningarut... 60

4 TU6UT TU7UT TU8UT TUolitikens RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 TU5..UT TUEftergymnasial yrkesutbildning m.m.ut...6 TU5..4UT TUIntegrationUT...66 TU5..5UT TUrofilerade kurser, kulturprogram, studiecirklar och annan grupp-verksamhet inom folkbildningenut...67 TU5..6UT TUStöd till personer med funktions-nedsättningut...69 TU5.UT TUAnalys och slutsatserut...70 TU5..UT TUNationell styrning, infrastruktur och valideringut...70 TU5..UT TUBehörighetsgivande utbildningarut...7 TU5..UT TUEftergymnasial yrkesutbildningut...7 TU5..4UT TUIntegrationUT...7 TU5..5UT TUrofilerade kurser, kulturprogram, studiecirklar och annan gruppverk-samhet inom folkbildningenut...7 TU5..6UT TUStöd till personer med funktions-hinderut...7 TUniversitet och högskolorut...75 TU6.UT TUOmfattningUT...75 TU6.UT TUResultatredovisningUT...75 TU6.UT TUKvalitetUT...75 TU6.4UT TUInternationaliseringUT...76 TU6.5UT TUSamverkan med det omgivande samhälletut...77 TU6.6UT TUIntegrationUT...78 TU6.7UT TUtbildning på grundnivå och avancerad nivåut...78 TU6.7.UT TUSökande till högskolanut...8 TU6.7.UT TUrestation och genomströmningut...8 TU6.7.UT TUNy utbildnings- och examensstrukturut...8 TU6.7.4UT TUExamina inom grundutbildningut...8 TU6.8UT TUtbildning på forskarnivåut...85 TU6.9UT TUEtablering på arbetsmarknadenut...86 TU6.0UT TUersonal och kompetensförsörjningut...87 TU6.UT TUAnalys och slutsatserut...88 TU6.UT TUSärskilda frågorut...89 TUForskningUT...9 TU7.UT TUOmfattningUT...9 TU7.UT TUResultatredovisningUT...9 TU7..UT TUÖvergripande forskningut...9 TU7..UT TUForskningsstödUT...94 TU7..UT TUForskningens infrastrukturut...96 TU7.UT TUAnalys och slutsatserut...99 TU7..UT TUForskningUT...99 TU7..UT TUForskningens infrastrukturut...99 inriktningut...0 TU8.UT TUBarn- och ungdomsutbildningut...0 TU8..UT TUDags att lyfta lärarnaut...0 TU8..UT TUTydliga krav och tidigt stödut...0 TU8..UT TUEn trygg och jämställd skolaut...0 TU8..4UT TUBättre kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknikut...04 TU8..5UT TUSatsningar på förskola och barnomsorgspengut...05 TU8..6UT TUFler godkända elever i en reformerad gymnasieskolaut...06 TU8..7UT TUÖvriga insatserut...07 TU8.UT TUVuxenutbildningUT...0 4

5 TU9UT TUBudgetförslagUT... RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 TU8..UT TUFler platser i den nya yrkeshögskolanut... 0 TU8..UT TUSatsning på yrkesvuxut... 0 TU8..UT TURätt till gymnasial vuxenutbildningut... TU8..4UT TUEn utökad betygsrättut... TU8..5UT TUÖkad rörlighet för yrkesutbildadeut... TU8..6UT TUKommande statlig utvärdering av folkbildningenut... TU8..7UT TUBättre svenskundervisning med sfi-lyftetut... TU8.UT TUniversitet och högskolorut... TU8..UT TUniversitet och högskolor i en global världut... TU8..UT TUKvalitetUT... TU8..UT TUStarka och självständiga lärosätenut... TU8..4UT TUSamverkan mellan lärosätenut... 4 TU8..5UT TUHögskolan som attraktiv arbetsplatsut... 4 TU8..6UT TUJämställdhetUT... 4 TU8..7UT TUInternationalisering av högre utbildningut... 5 TU8..8UT TUFortsatt utbyggnad av läkarutbildning och tandläkarutbildningut... 5 TU8..9UT TUEn förbättrad lärarutbildningut... 6 TU8..0UT TUTeknikdelegationenUT... 7 TU8..UT TUHavsmiljöinstitutUT... 7 TU8..UT TUIntegrationUT... 7 TU8..UT TUtbildningsplatser till FörsvarshögskolanUT... 8 TU8..4UT TUÖverföring av verksamhet från Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildningut... 8 TU8..5UT TUSpetsutbildningar i entreprenörskap och innovationut... 8 TU8.4UT TUInternationell samverkanut... 9 TU8.5UT TUGlobaliseringsrådetUT... 9 TU8.6UT TUForskningUT... 9 TU9.UT TUAnslag för barn-, ungdoms- och vuxenutbildningut... TU9..UT TU: Statens skolverkut... TU9..UT TU: Statens skolinspektionut... 4 TU9..UT TU: Specialpedagogiska skolmyndighetenut... 4 TU9..4UT TU:4 SameskolstyrelsenUT... 6 TU9..5UT TU:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorgut... 7 TU9..6UT TU:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdetut... 9 TU9..7UT TU:7 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.ut... 0 TU9..8UT TU:8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskolaut... 0 TU9..9UT TU:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandetut... TU9..0UT TU:0 Fortbildning av lärare och förskolepersonalut... TU9..UT TU: Förstärkning av basfärdigheterut... 4 TU9..UT TU: Bidrag till vissa studierut... 4 TU9..UT TU: Myndigheten för yrkeshögskolanut... 5 TU9..4UT TU:4 Utveckling av vuxenutbildning m.m.ut... 6 TU9..5UT TU:5 Statligt stöd till vuxenutbildningut... 6 TU9..6UT TU:6 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildningut... 7 TU9..7UT TU:7 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildningut... 7 TU9.UT TUAnslag för universitet och högskolorut... 9 TU9..UT TU: HögskoleverketUT

6 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 TU9..UT TU: Verket för högskoleserviceut...40 TU9..UT TU: Uppsala universitet: GrundutbildningUT...40 TU9..4UT TU:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildningut...4 TU9..5UT TU:5 Lunds universitet: GrundutbildningUT...4 TU9..6UT TU:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildningut...4 TU9..7UT TU:7 Göteborgs universitet: GrundutbildningUT...44 TU9..8UT TU:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildningut...45 TU9..9UT TU:9 Stockholms universitet: GrundutbildningUT...46 TU9..0UT TU:0 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildningut...47 TU9..UT TU: Umeå universitet: GrundutbildningUT...48 TU9..UT TU: Umeå universitet: Forskning och forskarutbildningut...49 TU9..UT TU: Linköpings universitet: GrundutbildningUT...49 TU9..4UT TU:4 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildningut...50 TU9..5UT TU:5 Karolinska institutet: GrundutbildningUT...5 TU9..6UT TU:6 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildningut...5 TU9..7UT TU:7 Kungl. Tekniska högskolan: GrundutbildningUT...5 TU9..8UT TU:8 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildningut...5 TU9..9UT TU:9 Luleå tekniska universitet: GrundutbildningUT...5 TU9..0UT TU:0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildningut...54 TU9..UT TU: Karlstads universitet: GrundutbildningUT...55 TU9..UT TU: Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildningut...56 TU9..UT TU: Växjö universitet: GrundutbildningUT...56 TU9..4UT TU:4 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildningut...57 TU9..5UT TU:5 Örebro universitet: GrundutbildningUT...58 TU9..6UT TU:6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildningut...59 TU9..7UT TU:7 Mittuniversitetet: GrundutbildningUT...59 TU9..8UT TU:8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildningut...60 TU9..9UT TU:9 Blekinge tekniska högskola: GrundutbildningUT...6 TU9..0UT TU:0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildningut...6 TU9..UT TU: Malmö högskola: GrundutbildningUT...6 TU9..UT TU: Malmö högskola: Forskning och forskarutbildningut...6 TU9..UT TU: Högskolan i Kalmar: GrundutbildningUT...6 TU9..4UT TU:4 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildningut...64 TU9..5UT TU:5 Mälardalens högskola: GrundutbildningUT...64 TU9..6UT TU:6 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildningut...65 TU9..7UT TU:7 Danshögskolan: GrundutbildningUT...66 TU9..8UT TU:8 Dramatiska institutet: GrundutbildningUT...66 TU9..9UT TU:9 Gymnastik- och idrottshögskolan: GrundutbildningUT...67 TU9..40UT TU:40 Högskolan i Borås: GrundutbildningUT...68 TU9..4UT TU:4 Högskolan Dalarna: GrundutbildningUT...69 TU9..4UT TU:4 Högskolan på Gotland: GrundutbildningUT...70 TU9..4UT TU:4 Högskolan i Gävle: GrundutbildningUT...7 TU9..44UT TU:44 Högskolan i Halmstad: GrundutbildningUT...7 TU9..45UT TU:45 Högskolan Kristianstad: GrundutbildningUT...7 TU9..46UT TU:46 Högskolan i Skövde: GrundutbildningUT...7 TU9..47UT TU:47 Högskolan Väst: GrundutbildningUT...74 TU9..48UT TU:48 Konstfack: GrundutbildningUT...75 TU9..49UT TU:49 Kungl. Konsthögskolan: GrundutbildningUT

7 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 TU9..50UT TU:50 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: GrundutbildningUT TU9..5UT TU:5 Operahögskolan i Stockholm: GrundutbildningUT TU9..5UT TU:5 Södertörns högskola: GrundutbildningUT TU9..5UT TU:5 Teaterhögskolan i Stockholm: GrundutbildningUT TU9..54UT TU:54 Försvarshögskolan: GrundutbildningUT TU9..55UT TU:55 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.ut TU9..56UT TU:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.ut... 8 TU9..57UT TU:57 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolorut TU9..58UT TU:58 Ersättningar för klinisk utbildning och forskningut TU9.UT TUAnslag för forskningut TU9..UT TU: Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformationut TU9..UT TU: Vetenskapsrådet: FörvaltningUT... 9 TU9..UT TU: RymdforskningUT... 9 TU9..4UT TU:4 Institutet för rymdfysikut... 9 TU9..5UT TU:5 Kungl. biblioteketut... 9 TU9..6UT TU:6 olarforskningssekretariatetut TU9..7UT TU:7 SunetUT TU9..8UT TU:8 Centrala etikprövningsnämndenut TU9..9UT TU:9 Regionala etikprövningsnämnderut TU9..0UT TU:0 Särskilda utgifter för forskningsändamålut TU9.4UT TUAnslag för gemensamma ändamålut TU9.4.UT TU4: Centrala studiestödsnämnden m.m.ut TU9.4.UT TU4: Överklagandenämnden för studiestödut TU9.4.UT TU4. Internationella programkontoret för utbildningsområdetut TU9.4.4UT TU4.4 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.ut TU9.4.5UT TU4.5 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskningut

8 ... RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabellförteckning Anslagsbelopp...0. Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning...9. Härledning av ramnivån Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning...0. Ramnivå 009 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning Antal barn och studerande , 000-tal....5 Offentliga kostnader budgetår , Mdr SEK.6 Antal lärare/personal och studerande fördelade på kön, , 000- tal....7 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning Medelvärdet i naturvetenskap för respektive land i relation till Sveriges resultat Medelvärdet i läsförståelse för respektive land i relation till Sveriges resultat Medelvärdet i matematik för respektive land i relation till Sveriges resultat Antal studerande inom behörighetsgivande vuxenutbildningar inom komvux de senaste tre läsåren 004/05 006/ Kursdeltagare (kd) inom komvux läsåren 00/0 006/07 som slutfört eller avbrutit utbildningen Antal studerande i eftergymnasial yrkesutbildning Antal studenter i högskoleutbildning Antal helårsstudenter och tilldelat takbelopp per lärosäte restationsgrader Utbildningar med mål för antal examina Utbildning på forskarnivå Mål och utfall för antal examina på forskarnivå Könsfördelning inom vissa tjänstekategorier Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer FoU medel från statsbudgeten 008 efter mottagare Beräknade medel för FoU till övriga civila myndigheter, utgiftsområde och anslag forts forts Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU 007 och : Anslagsutveckling för Statens skolverk... 9.: Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Statens skolinspektion : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Specialpedagogiska skolmyndigheten : Offentligrättslig verksamhet...5 8

9 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 9.: Härledning av anslagsnivån : Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :4 Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen :4 Offentligrättslig verksamhet :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg :5 Härledning av anslagsnivån :5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :6 Anslagsutveckling för Särskilda insatser inom utbildningsområdet :6 Härledning av anslagsnivån :6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :7 Anslagsutveckling för Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Bidrag till svensk undervisning i utlandet... 9.:9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för Fortbildning av lärare och förskolepersonal... 9.:0 Härledning av anslagsnivån :0 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden : Anslagsutveckling för Förstärkning av basfärdigheter : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Bidrag till vissa studier : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Myndigheten för yrkeshögskolan : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för Utveckling av vuxenutbildning m.m :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Statligt stöd till vuxenutbildning :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning :7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :7 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Högskoleverket : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Verket för högskoleservice : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Uppsala universitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och

10 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 forskarutbildning vid Uppsala universitet :4 Resursfördelning för forskning och...4 forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...4 Lunds universitet :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och...4 forskarutbildning vid Lunds universitet :6 Resursfördelning för forskning och...44 forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...44 Göteborgs universitet :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för forskning och...45 forskarutbildning vid Göteborgs universitet :8 Resursfördelning för forskning och...45 forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...46 Stockholms universitet :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Resursfördelning för grundutbildningen :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och...47 forskarutbildning vid Stockholms universitet :0 Resursfördelning för forskning och...47 forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid...48 Umeå universitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och...49 forskarutbildning vid Umeå universitet : Resursfördelning för forskning och...49 forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid...49 Linköpings universitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

11 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 9.: Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet :4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid... 5 Karolinska institutet :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och... 5 forskarutbildning vid Karolinska institutet :6 Resursfördelning för forskning och... 5 forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :7 Uppdragsverksamhet :7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för forskning och... 5 forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :8 Resursfördelning för forskning och... 5 forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid... 5 Luleå tekniska universitet :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Resursfördelning för grundutbildningen :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet :0 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karlstads universitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karlstads universitet : Resursfördelning för forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Växjö universitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 56

12 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 9.: Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och...57 forskarutbildning vid Växjö universitet :4 Resursfördelning för forskning och...57 forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...58 Örebro universitet :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och...59 forskarutbildning vid Örebro universitet :6 Resursfördelning för forskning och...59 forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...59 Mittuniversitetet :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för forskning och...60 forskarutbildning vid Mittuniversitetet :8 Resursfördelning för forskning och...60 forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...6 Blekinge tekniska högskola :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Resursfördelning för grundutbildningen :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och...6 forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola :0 Resursfördelning för forskning och...6 forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Malmö högskola : Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och...6 forskarutbildning vid Malmö högskola : Resursfördelning för forskning och...6 forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid...6

13 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Högskolan i Kalmar : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Kalmar :4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mälardalens högskola :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mälardalens högskola :6 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Danshögskolan :7 Uppdragsverksamhet :7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Dramatiska institutet :8 Uppdragsverksamhet :8 Resursfördelning för grundutbildningen :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan :9 Uppdragsverksamhet :9 Resursfördelning för grundutbildningen :9 Härledning av anslagsnivån :40 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Borås :40 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :40 Uppdragsverksamhet :40 Resursfördelning för grundutbildningen :40 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Dalarna :4 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :4 Uppdragsverksamhet :4 Resursfördelning för grundutbildningen :4 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan på Gotland :4 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :4 Uppdragsverksamhet... 70

14 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 9.:4 Resursfördelning för grundutbildningen :4 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...7 Högskolan i Gävle :4 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :4 Uppdragsverksamhet :4 Resursfördelning för grundutbildningen :4 Härledning av anslagsnivån :44 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...7 Högskolan i Halmstad :44 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :44 Uppdragsverksamhet :44 Resursfördelning för grundutbildningen :44 Härledning av anslagsnivån :45 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...7 Högskolan Kristianstad :45 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :45 Uppdragsverksamhet :45 Resursfördelning för grundutbildningen :45 Härledning av anslagsnivån :46 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...7 Högskolan i Skövde :46 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :46 Uppdragsverksamhet :46 Resursfördelning för grundutbildningen :46 Härledning av anslagsnivån :47 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...74 Högskolan Väst :47 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :47 Uppdragsverksamhet :47 Resursfördelning för grundutbildningen :47 Härledning av anslagsnivån :48 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Konstfack :48 Uppdragsverksamhet :48 Resursfördelning för grundutbildningen :48 Härledning av anslagsnivån :49 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Konsthögskolan :49 Uppdragsverksamhet :49 Resursfördelning för grundutbildningen :49 Härledning av anslagsnivån :50 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm :50 Uppdragsverksamhet :50 Resursfördelning för grundutbildningen :50 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...77 Operahögskolan i Stockholm :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid...78 Södertörns högskola

15 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 9.:5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Teaterhögskolan i Stockholm :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :54 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Försvarshögskolan :54 Uppdragsverksamhet :54 Resursfördelning för grundutbildningen :54 Härledning av anslagsnivån :55 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :55 Fördelning på anslagsposter :55 Härledning av anslagsnivån :56 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda... 8 utgifter inom universitet och högskolor m.m :56 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :56 Fördelning på anslagsposter :56 Härledning av anslagsnivån :57 Anslagsutveckling för anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :57 Fördelning på anslagsposter :57 Härledning av anslagsnivån :58 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för klinisk utbildning och forskning :58 Dimensionering av läkarutbildningen :58 Dimensionering av tandläkarutbildningen :58 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Vetenskapsrådet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Förvaltning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Rymdforskning : Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Rymdstyrelsen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling Kungl. biblioteket :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för olarforskningssekretariatet :6 Uppdragsverksamhet olarforskningssekretariatet :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Sunet :7 Uppdragsverksamhet Sunet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Centrala etikprövningsnämnden :8 Härledning av anslagsnivån

16 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 9.:9 Anslagsutveckling för Regionala etikprövningsnämnder :9 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala etikprövningsnämnder :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för forskningsändamål :0 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Centrala studiestödsnämnden m.m : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Överklagandenämnden för studiestöd : Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Internationella programkontoret för utbildningsområdet : Bemyndigande om ekonomiska åtaganden Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning :5 Härledning av anslagsnivån

17 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Diagramförteckning. Indexering av framstegen inom unionen som helhet Andelen 8 4-åringar utan fullföljd gymnasieutbildning och som inte befinner sig i utbildning Andel 5-åringar med svag läsförmåga i ISA:s lästest Andelen 0 4-åringar med fullföljd gymnasieutbildning Ökning av andel högskoleexaminerade inom matematik, naturvetenskap och teknik mellan samt andelen kvinnor Andelen i åldern 5 64 år som deltagit i någon form av utbildning Antal barn i förskolan Antal barn per årsarbetare i fritidshem Andel elever i fristående skolor Andel elever med svensk respektive utländsk bakgrund som ej nått målen i ett eller flera ämnen 006/ Andel med slutbetyg inom 4 år för nybörjare i år (procent) Fullföljd utbildning inom fem år för nybörjare i gymnasieskolan läsåret 00 (procent) Andel elever med slutbetyg som nått grundläggande behörighet till universitet och högskolor (procent) Antal elever på individuella program fördelade på bakgrund Lärartäthet per huvudman (antal lärare per 00 elever) Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning per huvudman Etablering på arbetsmarknaden för olika gymnasieprogram tre år efter avslutade gymnasiestudier 00. Andel (%) Indexerad förändring av antalet elever och kursdeltagare i komvux läsåren 99/9 006/ rocentuell fördelning av betygen i gymnasial vuxenutbildning under läsåren 994/95 006/ Andel studerande vid eftergymnasiala yrkesutbildningar Antalet studerande i eftergymnasial utbildning Antalet studerande inom sfi lå 004/05 006/07 fördelat på nybörjare och fortsättare Andel tjänstgörande lärare med högskoleexamen i pedagogik lå 005/06 007/08 fördelade på anordnare Antal studerande i särvux Antal ut- och inresande studenter Antal helårsstudenter Antal helårsstudenter inom naturvetenskap och teknik, samt totalt antal helårsstudenter Antal civilingenjörsexamina Antal lärarexamina Andel arbetslösa 6 64 år efter utbildningsnivå, Antal publicerade artiklar per miljon invånare och land

18 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 7. Antal citeringar per artikel/genomsnittliga antalet artiklar för respektive område och land

19 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen. antar förslaget till lag om ändring i lagen (960:79) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (avsnitt. och 7..),. antar förslaget till lag om ändring i lagen (990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram (avsnitt. och 7..),. antar förslaget till lag om ändring i lagen (99:559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (avsnitt. och 7..), 4. antar förslaget till lag om ändring i lagen (99:9) om pliktexemplar av dokument (avsnitt.4 och 7..), 5. godkänner att målen för politikområdena Utbildningspolitik och Forskningspolitik upphör att gälla (avsnitt.4), 6. godkänner att Statens ljud- och bildarkiv ska upphöra som en myndighet (avsnitt 7..), 7. bemyndigar regeringen att under 009 för ramanslaget : Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 00 0 (avsnitt 9..), 8. bemyndigar regeringen att under 009 för ramanslaget :5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 00 0 (avsnitt 9..5), 9. bemyndigar regeringen att under 009 för ramanslaget :6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 00 (avsnitt 9..6), 0. bemyndigar regeringen att under 009 för ramanslaget :0 Fortbildning av lärare och förskolepersonal besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 00 0 (avsnitt 9..0),. bemyndigar regeringen att under 009 för ramanslaget :7 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 00 och högst kronor under 0 0. (avsnitt 9..7),. bemyndigar regeringen att godkänna försäljning av aktier i Ideon AB (avsnitt 9..6),. bemyndigar regeringen att under 009 för ramanslaget :56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om 9

20 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 00 (avsnitt 9..56), 4. godkänner att verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar ska ingå i ett universitet (avsnitt 9..56), 5. bemyndigar regeringen att under 009 för ramanslaget : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under (avsnitt 9..), 6. bemyndigar regeringen att under 009 för ramanslaget : Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under (avsnitt 9..), 7. bemyndigar regeringen att under 009 för ramanslaget 4: Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 00 (avsnitt 9.4.), 8. för budgetåret 009 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: Anslagsbelopp Anslag Anslagstyp : Statens skolverk Ramanslag : Statens skolinspektion Ramanslag 6 45 : Specialpedagogiska skolmyndigheten Ramanslag 659 :4 Sameskolstyrelsen Ramanslag 6 67 :5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ramanslag :6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet Ramanslag :7 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. Ramanslag :8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, Ramanslag 48 4 skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet Ramanslag :0 Fortbildning av lärare och förskolepersonal Ramanslag : Förstärkning av basfärdigheter Ramanslag : Bidrag till vissa studier Ramanslag 5 55 : Myndigheten för yrkeshögskolan Ramanslag :4 Utveckling av vuxenutbildning m.m. Ramanslag 8 4 :5 Statligt stöd till vuxenutbildning Ramanslag :6 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Ramanslag :7 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning Ramanslag : Högskoleverket Ramanslag 7 49 : Verket för högskoleservice Ramanslag 9 7 : Uppsala universitet: Grundutbildning Ramanslag :4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Lunds universitet: Grundutbildning Ramanslag :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 5 65 :7 Göteborgs universitet: Grundutbildning Ramanslag :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Stockholms universitet: Grundutbildning Ramanslag :0 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag

21 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 : Umeå universitet: Grundutbildning Ramanslag : Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Linköpings universitet: Grundutbildning Ramanslag :4 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Karolinska institutet: Grundutbildning Ramanslag :6 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :7 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning Ramanslag :8 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning Ramanslag :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Karlstads universitet: Grundutbildning Ramanslag 5 79 : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Växjö universitet: Grundutbildning Ramanslag :4 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 67 6 :5 Örebro universitet: Grundutbildning Ramanslag 68 7 :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :7 Mittuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning Ramanslag 44 8 :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Malmö högskola: Grundutbildning Ramanslag : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 90 7 : Högskolan i Kalmar: Grundutbildning Ramanslag :4 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Mälardalens högskola: Grundutbildning Ramanslag :6 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 6 48 :7 Danshögskolan: Grundutbildning Ramanslag :8 Dramatiska institutet: Grundutbildning Ramanslag :9 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning Ramanslag :40 Högskolan i Borås: Grundutbildning Ramanslag 9 70 :4 Högskolan Dalarna: Grundutbildning Ramanslag 70 7 :4 Högskolan på Gotland: Grundutbildning Ramanslag 70 :4 Högskolan i Gävle: Grundutbildning Ramanslag 40 8 :44 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning Ramanslag 5 7 :45 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning Ramanslag 65 :46 Högskolan i Skövde: Grundutbildning Ramanslag :47 Högskolan Väst: Grundutbildning Ramanslag 94 9 :48 Konstfack: Grundutbildning Ramanslag 6 4 :49 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning Ramanslag :50 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag 85 :5 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag 7 78 :5 Södertörns högskola: Grundutbildning Ramanslag 78 :5 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag 8 6 :54 Försvarshögskolan: Grundutbildning Ramanslag 08 :55 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. Ramanslag :56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Ramanslag 74 0

22 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 :57 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor Ramanslag :58 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Ramanslag : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Ramanslag : Vetenskapsrådet: Förvaltning Ramanslag 705 : Rymdforskning Ramanslag :4 Institutet för rymdfysik Ramanslag :5 Kungl. biblioteket Ramanslag 0 85 :6 olarforskningssekretariatet Ramanslag 6 55 :7 Sunet Ramanslag 4 50 :8 Centrala etikprövningsnämnden Ramanslag 4 86 :9 Regionala etikprövningsnämnder Ramanslag 4 40 :0 Särskilda utgifter för forskningsändamål Ramanslag : Centrala studiestödsnämnden m.m. Ramanslag : Överklagandenämnden för studiestöd Ramanslag 56 4: Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ramanslag :4 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. Ramanslag 0 4:5 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Ramanslag 705 Summa

23 T T Senaste RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Lagförslag Regeringen har följande förslag till lagtext.. Förslag till lag om ändring i lagen (960:79) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Härigenom föreskrivs att 6 och 6 e lagen (960:79) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 TF FT De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, eller. för användning i läsapparater. Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket får spridas till lånesökande. Bestämmelser om avtalslicens för spridning av exemplar till allmänheten i andra fall och för överföring av verk till allmänheten finns i 4 d. Rätt till exemplarframställning och spridning enligt denna paragraf har. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,. Statens ljud- och bildarkiv,. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna, och. de vetenskapliga bibliotek och. folkbiblioteken. fackbibliotek som drivs av det allmänna samt lydelse 005:59.

24 U T T Senaste RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 4. folkbiblioteken. Regeringen får i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv och bibliotek än de som anges i tredje stycket skall ha rätt till exemplarframställning enligt denna paragraf. Regeringen får i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv och bibliotek än de som anges i tredje stycket ska ha rätt till exemplarframställning enligt denna paragraf. 6 e TF FT Ett radio- eller televisionsföretag som har rätt att sända ut ett verk får ta upp verket på en anordning genom vilken det kan återges, om det görs. för användning vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid,. för att säkerställa bevisning om. för att säkerställa bevisning om utsändningens innehåll eller. för att en statlig myndighet skall kunna utöva tillsyn över utsändningsverksamheten. Upptagningar som avses i första stycket och får användas endast för de ändamål som anges där. Om sådana upptagningar har dokumentariskt värde, får de dock bevaras i Statens ljud- och bildarkiv. utsändningens innehåll, eller. för att en statlig myndighet ska kunna utöva tillsyn över utsändningsverksamheten. Upptagningar som avses i första stycket och får användas endast för de ändamål som anges där. Om sådana upptagningar har dokumentariskt värde, får de dock bevaras hos Kungl. biblioteket. En statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över reklamen i ljudradio- och televisionsutsändningar får återge utsändningar i den omfattning som motiveras av ändamålet med tillsynen. Denna lag träder i kraft den januari 009. lydelse 000:665. 4

25 U T T T Senaste T Senaste RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6. Förslag till lag om ändring i lagen (990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram Härigenom föreskrivs att 6 och 8 lagen (990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Statens ljud- och bildarkiv får ha terminalåtkomst till de uppgifter i registret som behövs för arkivets verksamhet. Bestämmelser om att biografbyrån har terminalåtkomst till det register som Statens ljud- och bildarkiv för över pliktexemplar av filmer och videogram finns i lagen (99:9) om pliktexemplar av dokument. 6 TF FT 8 TF FT Kungl. biblioteket får ha terminalåtkomst till de uppgifter i registret som behövs för bibliotekets verksamhet. Bestämmelser om att biografbyrån har terminalåtkomst till det register som Kungl. biblioteket för över pliktexemplar av filmer och videogram finns i lagen (99:9) om pliktexemplar av dokument. Denna lag träder i kraft den januari 009. lydelse 000:666. lydelse 000:666. 5

26 U T T Lagen RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6. Förslag till lag om ändring i lagen (99:559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7 lagen (99:559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områdentf FT ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 kap. 7 I radio- och TV-lagen (996:844) finns ytterligare bestämmelser om skyldighet att tillhandahålla inspelningar av radioprogram. I lagen (99:9) om pliktexemplar av dokument finns bestämmelser om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar till bibliotek eller till Statens ljud- och bildarkiv. I lagen (99:9) om pliktexemplar av dokument finns bestämmelser om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar till bibliotek. Denna lag träder i kraft den januari 009. omtryckt 00:9. 6

27 T T T T T Senaste T Senaste T Senaste T Senaste RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6.4 Förslag till lag om ändring i lagen (99:9) om pliktexemplar av dokument Härigenom föreskrivs att, 5, 6 och lagen (99:9) om pliktexemplar av dokument ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek eller Statens ljud- och bildarkiv lämna exemplar av dokument (pliktexemplar). liktexemplar skall bevaras och tillhandahållas för forskning och studier enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. TF FT I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek lämna exemplar av dokument (pliktexemplar). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur pliktexemplar ska bevaras och tillhandahållas för forskning och studier. liktexemplar av film, av annat dokument för elektronisk återgivning än sådant som avses i 0 eller av upptagning av ljudradiooch televisionsprogram skall lämnas till Statens ljud- och bildarkiv. Den som har lämnat pliktexemplar av film har rätt att återfå filmen och skall beredas tillfälle att hämta filmen sedan Statens ljudoch bildarkiv har haft skälig tid för att framställa en kopia. Statens ljud- och bildarkiv skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett särskilt register över pliktexemplar av videogram som har lämnats till arkivet. I registret skall antecknas ett nummer för varje videogram. Statens biografbyrå får ha terminalåtkomst till detta register. Statens ljud- och bildarkiv skall 5 TF FT 6 TF FT 4 TF FT liktexemplar av film, av annat dokument för elektronisk återgivning än sådant som avses i 0 eller av upptagning av ljudradiooch televisionsprogram ska lämnas till Kungl. biblioteket. Den som har lämnat pliktexemplar av en film har rätt att återfå filmen och ska ges tillfälle att hämta filmen sedan Kungl. biblioteket har haft skälig tid för att framställa en kopia. Kungl. biblioteket ska med hjälp av automatisk databehandling föra ett särskilt register över pliktexemplar av videogram som har lämnats till biblioteket. I registret ska ett nummer för varje videogram antecknas. Statens biografbyrå får ha terminalåtkomst till detta register. Kungl. biblioteket ska underrätta lydelse 000:66. lydelse 000:66. lydelse 000:66. 4 lydelse 000:66. 7

28 U RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 underrätta den som har lämnat pliktexemplar av videogram om de nummer som videogrammen har fått i registret. Den som är skyldig att lämna pliktexemplar till Statens ljud- och bildarkiv skall föra en förteckning över videogram som omfattas av plikten och i förteckningen ange de registernummer som de ingivna pliktexemplaren har fått. den som har lämnat pliktexemplar av videogram om de nummer som videogrammen har fått i registret. Den som är skyldig att lämna pliktexemplar av videogram till Kungl. biblioteket ska föra en förteckning över videogram som omfattas av plikten och i förteckningen ange de registernummer som de lämnade pliktexemplaren har fått. Denna lag träder i kraft den januari

29 RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning. Omfattning Utgiftsområdet omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, högre utbildning och forskning samt myndigheter inom utbildningsområdet.. Utgiftsutveckling Tabell. Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor Utfall 007 Budget 008 rognos 008 Förslag 009 Beräknat 00 Beräknat 0 Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning Universitet och högskolor Forskning Vissa gemensamma ändamål Äldreanslag Totalt för utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning Inklusive tilläggsbudget enligt 008 års tilläggsbudgetproposition (bet.007/08:fiu) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 9

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 015 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Lagförslag... 7.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag... 3. Förslag till lag om

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 017 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 9 Diagramförteckning... 0 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 011 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 17 Lagförslag... 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statens budget för 08 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 0 Diagramförteckning... Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion M177 Motion till riksdagen 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Skolan är en bärande del i Moderaternas

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Rubrik: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Rubrik: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1960:729 Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Läs mer

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 Studiestöd 15 Förslag till statens budget för 2015 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)...

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp (U 2007:D) inom departementet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04989/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05957/UH Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Remiss - promemoria om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan

Remiss - promemoria om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan -1- Remiss REG ERI N G SKAN SLI ET 2012-07-09 U20 12/3 83 8/S Utbi Idni ngsdepartementet Remiss - promemoria om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 1 of 22 27/09/2010 12:08 SFS 1960:729 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1960-12-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:697 Lag (1960:729)

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 008 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag.... Förslag till lag om ändring

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:1 utgiftsområde 16 Utbildning

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Särskild utredare: Anders Franzén Sekreterare: Dan Fagerlund Helena Nybom Roger Karlsson Lagkedjan 1. Kommittédirektiv 2. SOU 3. Remiss till

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2012-04-10 LJ2012/260

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2012-04-10 LJ2012/260 MISSIV 1(1) 2012-04-10 LJ2012/260 Landstingsstyrelsen Förslag angående bestämmelserna om kommuners och landstings högskoleutbildning U2012/1523/UH Landstinget i Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:20

Regeringens proposition 2010/11:20 Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare Prop. 2010/11:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Jan

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2000 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...15 2 Lagförslag...19 2.1 Förslag till

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

2010-05-03 U2010/2818/S. Innehållsförteckning

2010-05-03 U2010/2818/S. Innehållsförteckning Promemoria 2010-05-03 U2010/2818/S Utbildningsdepartementet Legitimation för lärare och förskollärare Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Författningstext... 5 1.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:99. Vårändringsbudget för 2015

Regeringens proposition 2014/15:99. Vårändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/7484/SAM (delvis) U2013/7792/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets-

Läs mer

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Syftet med denna undersökning är för Gymnasium.se att ta reda på hur insatta

Läs mer

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp?

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Karin Hedin Ingegerd Johansson Skolverkets enhet för utbildningsstatistik Statistik om skolan Vad finns det för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640 Beslut Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Consensum Lund AB inom utbildning

Läs mer

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidiga val sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 400

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; SFS 2014:884 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2006:990 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver att 3 kap. 4, 9

Läs mer

Vårändringsbudget för 2016

Vårändringsbudget för 2016 Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:4 2015-03-26 U2015/1879/UH Utbildningsdepartementet Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Riksdagen

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån:

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Andelen av en årskull som får kvalificerade jobb efter examen: Byggteknik Karlstads universitet Grund 94% Byggteknik Linköpings univiersitet

Läs mer

Regeringens proposition 1990/91:85

Regeringens proposition 1990/91:85 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen 1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 85 Regeringens proposition 1990/91: 85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2012-12-13 U2012/6996/SAM (delvis) U2012/7041/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor 6bilagor Riksdagen

Läs mer

Utdrag ur skollagen kapitel 9

Utdrag ur skollagen kapitel 9 Utdrag ur skollagen kapitel 9 2 En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive

Läs mer