Läroplan Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läroplan Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom"

Transkript

1 Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad utbildning Fastställd av Axxells direktion (Ersätter den av Axxells direktion fastställda läroplanen inom )

2 Innehållsförteckning 1. Uppbyggnaden av examen Uppbyggnaden av grundexamen inom Axxells utbud av utbildningsprogram och inriktning inom grundexamen inom Examensdelar i examen samt deras indelning i kurser Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 20 sv Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen, 10 sv Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande Periodisering av studieutbudet Indelningen av grundexamen inom i moduler samt exempel på individuell studiegång Modulernas kursinnehåll Följdschema för modulerna Utbudet av fritt valbara examensdelar Plan för hur examensdelar som fördjupar yrkeskompetensen eller individuellt breddar examen ordnas Plan för av examensdelar och metoder att bedöma kunnande Syfte och mål för en Identifiering och erkännande av kunnande Bedömningen av inlärningen och kunnandet Mål, kriterier och föremål för en Beslut om vitsord Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord Ny samt rättelse av Erhållande av examensbetyg Bedömning vid specialundervisning Plan för en av de yrkesinriktade examensdelarna Bedömningen av kunnandet i de yrkesinriktade examensdelarna Föremålen och kriterierna för en av de yrkesinriktade examensdelarna Plan för genomförande och av yrkesprov Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för och skriterier

3 7.1 Kundservice Krav på yrkesskicklighet Bedömning Visuellt säljarbete Krav på yrkesskicklighet Bedömning Ekonomitjänster Krav på yrkesskicklighet Bedömning Löneräkning Krav på yrkesskicklighet Bedömning Planering och genomförande av aktiviteter inom marknadskommunikation Krav på yrkesskicklighet Bedömning Företagsamhet Krav på yrkesskicklighet Bedömning Grunder i bokföring (Examensdelar som erbjuds lokalt) Krav på yrkesskicklighet Bedömning Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen Examensdelarnas indelning i kurser, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för och skriterier BILAGA: Modell på kursbeskrivning 2

4 1. Uppbyggnaden av examen 1.1 Uppbyggnaden av grundexamen inom Denna läroplan är uppgjord i enlighet med de examensgrunder för grundexamen inom som Utbildningsstyrelsen godkänt genom sin föreskrift 34/011/2009. Vid uppgörandet har beaktats vad som om detta stadgas i lag om yrkesutbildning 630/1998 samt i Förordningen om yrkesutbildning 811/1998. Grundexamen inom indelas enligt följande: 1. Yrkesinriktade examensdelar Examensdelar som är obligatoriska för alla 20 sv I examensdelarna Examensdelar enligt utbildningsprogrammet 40 sv ingår inlärning i Examensdelar som är valbara för alla 10 sv arbetet minst 20 sv Andra valbara examensdelar 20 sv 2. Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) Obligatoriska examensdelar Valfria examensdelar 17 sv 3 sv 3. Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen Fritt valbara examensdelar 10 sv 1.2 Axxells utbud av utbildningsprogram och inriktning inom grundexamen inom Axxell erbjuder följande utbildningsprogram inom grundexamen inom : Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom 1.3 Examensdelar i examen samt deras indelning i kurser Grundexamen inom 120 sv Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Examensdelar som är obligatoriska för alla 20 sv Kundservice 20 sv Kundbetjäning Redskapsprogram Kontorstjänster affärsbrev Kontorstjänster maskiner Olika konkurrensmedel Mitt yrke Priser och budget Kundbetjäning i praktiken (IA) 4 sv 3 sv 1 sv 1 sv 3 sv 1 sv 3 sv 4 sv 3

5 Examensdelar enligt utbildningsprogrammet (up) 40 sv Visuellt säljarbete (up för kundbetjäning och försäljning) 20 sv Butik och display Grafisk marknadsföring Grunder i webbdesign Marknadsföringslagstiftning Reklamkommunikation Visuell marknadsföring i praktiken (IA) 3 sv 3 sv 3 sv 1 sv 2 sv 8 sv Ekonomitjänster (up för båda) 20 sv Bokföring Fakturering och reskontra Datorn som arbetsredskap Arbetstagarens ABC Liike- elämän suomea Business English Kalkylprogram och tabeller Ekonomitjänster i praktiken (IA) 3 sv 3 sv 3 sv 4 sv 1 sv 1 sv 1 sv 4 sv Löneräkning (up för ekonomi- och kontorsservice) 20 sv Löner och avtal Löner och ledigheter Löner och företaget Löneräkning i praktiken (IA) 4 sv 4 sv 4 sv 8 sv Examensdelar som är valbara för alla 10 sv Planering och genomförande av aktiviteter inom marknadskommunikation (up för kundbetjäning och försäljning) 10 sv Marknadsundersökning Relationsmarknadsföring Marknadsplan och projekt Marknadsplanering i praktiken (IA) 3 sv 2 sv 3 sv 2 sv Grunder i bokföring (Examensdelar som erbjuds lokalt ) (up för ekonomi- och kontorsservice) 10 sv Praktisk bokföring Yrkesbokföraren Bokföring i praktiken (IA) 4 sv 4 sv 2 sv 4

6 Andra valbara examensdelar 20 sv Företagsamhet (up för båda) 10 sv Företagsverksamhetens grunder Företagsamhet i praktiken (IA) 4 sv 6 sv Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (up för båda) 10 sv Söka jobb Working English Menen töihin Media Ekonomisk matematik Fotografering Språkprojekt 1 sv 2 sv 1 sv 1 sv 2 sv 1 sv 2 sv Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 20 sv Obligatoriska examensdelar 17 sv Modersmålet Det andra inhemska språket, finska Främmande språk, engelska Matematik Fysik och kemi Samhälls-, företags- och arbetslivskunskap Gymnastik Hälsokunskap Konst och kultur 4 sv 2 sv 2 sv 3 sv 2 sv 1 sv 1 sv 1 sv 1 sv Valfria examensdelar 3 sv Varje utbildning inom Axxell har ett eget utbud av valfria examensdelar till gemensamma studier. Dessa kurser kan vara studier inom ovanstående examensdelar eller inom följande examensdelar: Miljökunskap Informations- och kommunikationsteknik Etik Kulturkännedom Psykologi Företagsverksamhet Utbildningens utbud av valfria examensdelar godkänns av enhets-/platschef. Utbudet uppdateras årligen och presenteras för den studerande vid uppgörandet av den personliga studieplanen. 5

7 1.3.3 Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen, 10 sv Varje utbildning inom Axxell har ett eget utbud av 10 sv fritt valbara examensdelar. Utbildningens utbud av fritt valbara examensdelar godkänns av enhets-/platschef. Utbudet presenteras för den studerande i samband med uppgörandet av den personliga studieplanen. 2. Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande 2.1 Periodisering av studieutbudet Examensdelarna är uppdelade i moduler som förverkligas i perioder. Varje läsår är uppdelat i 5 perioder. Modulschemats uppbyggnad utgår från en treårig utbildning för genomförandet av 120 sv. Studerande med tillgodoräknade studier kan välja en annan ordningsföljd för vissa moduler, så att studietiden kan förkortas. En annan ordningsföljd kan även väljas, förutsatt att den studerande uppfyller kraven på förhandsprestationer. Förklaring till färgerna som användes för olika moduler: Examensdelar som är obligatoriska för alla Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Examensdelar som är valbara för alla Andra valbara examensdelar Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen Fritt valbara examensdelar Inlärning i arbete 2.2 Indelningen av grundexamen inom i moduler samt exempel på individuell studiegång. Merkonom: Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Kunden Kontoret och marknaden Arbetstagaren Första steget mot arbetslivet Ekonomifunktion er YP 1 År 2 Visuell kommunikation Kunden i centrum YP 2 Studiekompeten ser Marknadsföring YP 3 Visuell marknadsföring År 3 Yrkeskompete nser Företaget nätet och YP 5a Företaget YP 5b Arbetslivet YP 4 Allmänna kompetenser Merkonom: Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Kunden Kontoret och marknaden Arbetstagaren Första steget mot arbetslivet Ekonomifunktion er YP 1 År 2 Löner och bokföring Kunden i centrum YP 2 Studiekompeten ser Ekonomiförvaltnin g YP 3 Löner i praktiken YP 4 År 3 Yrkeskompete nser Företaget lönen och YP 5a Företaget YP 5b Arbetslivet Allmänna kompetenser 6

8 Studerande som avlägger både grundexamen och studentexamen Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Kunden Gymnasiet Arbetstagaren Gymnasiet Ekonomifunktion er YP 1 År 2 Gymnasiet Kontoret och Gymnasiet Kunden i centrum Gymnasiet År 3 Visuell kommunikation marknaden Företaget nätet och YP 5a Företaget YP 5b YP 2 Marknadsföring YP 3 Visuell marknadsföring YP 4 År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 År 4 Studerande som avlägger både grundexamen och studentexamen Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Kunden Gymnasiet Arbetstagaren Gymnasiet Ekonomifunktion er YP 1 Gymnasiet Kontoret och Gymnasiet Kunden i centrum Gymnasiet Löner och bokföring marknaden Företaget lönen och YP 5a Företaget YP 5b YP 2 Ekonomiförvaltnin g YP 3 Löner i praktiken YP 4 Studerande med annan grundexamen eller gymnasieexamen från tidigare Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Kunden Kontoret och Arbetstagaren Kunden i centrum Ekonomifunktion Visuell kommunikation marknaden Företaget nätet och YP 5a Företaget YP 5b YP 2 Marknadsföring YP 3 er YP 1 Visuell marknadsföring YP 4 Studerande med annan grundexamen eller gymnasieexamen från tidigare Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Kunden Kontoret och Arbetstagaren Kunden i centrum Ekonomifunktion Löner och bokförning marknaden Företaget lönen och YP 5a Företaget YP 5b YP 2 Ekonomiförvaltnin g YP 3 er YP 1 Löner i praktiken YP 4 Studerande som inleder sina studier vid annan tidpunkt än vid början av höstterminen. Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Kontoret och Arbetstagaren Första steget mot Ekonomifunktion marknaden arbetslivet er YP 1 Kunden Kunden i centrum Studiekompeten Marknadsförning Allmänna Visuell kommunikation Yrkeskompete nser YP 2 Företaget nätet och YP5a ser Företaget YP 5b YP 3 Arbetslivet kompetenser Visuell marknadsföring YP 4 7

9 År 1 År 2 År 3 År 4 Studerande som inleder sina studier vid annan tidpunkt än vid början av höstterminen. Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Kontoret och Arbetstagaren Första steget mot Ekonomifunktion marknaden arbetslivet er YP 1 Kunden Kunden i centrum Studiekompeten Ekonomiförvaltnin Allmänna Löner och bokförning Yrkeskompete nser YP 2 Företaget lönen och YP 5a ser Företaget YP 5b g YP 3 Arbetslivet kompetenser Löner i praktiken YP Modulernas kursinnehåll Kunden: (up för båda) Redskapsprogram 3 sv Kundbetjäning 4 sv Mitt yrke 1 sv Kontoret och marknaden: (up för båda) Kontorstjänster affärsbrev 1 sv Olika konkurrensmedel 3 sv Priser och budget 3 sv Kalkylprogram och tabeller 1 sv Arbetstagaren: (up för båda) Arbetstagarens ABC 4 sv Datorn som arbetsredskap 3 sv Kontorstjänster maskiner 1 sv Ekonomifunktioner: (up för båda) Bokföring 3 sv Fakturering och reskontra 3 sv Business English 1 sv Liike-elämän suomea 1 sv Yrkesprov 1(YP 1) Visuell kommunikation: (up för kundbetjäning och försäljning) Butik och display 3 sv Grafisk marknadsföring 3 sv Reklamkommunikation 2 sv Löner och bokföring: (up för ekonomi- och kontorsservice) Löner och avtal 4 sv Praktisk bokföring 4 sv Kunden i centrum: (up för båda) Kundbetjäning i praktiken (IA) 4 sv Ekonomitjänster i praktiken (IA) 4 sv Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 2 (YP 2) 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv 8

10 Marknadsföring: (up för kundbetjäning och försäljning) Marknadsundersökning 3 sv Relationsmarknadsföring 2 sv Marknadsplan och projekt 3 sv Yrkesprov 3 (YP 3) Ekonomiförvaltning: (up för ekonomi- och kontorsservice) Löner och ledigheter 4 sv Yrkesbokföraren 4 sv Yrkesprov 3 (YP 3) Visuell marknadsföring: (up för kundbetjäning och försäljning) Visuell marknadsföring i praktiken 8 sv Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 4 (YP 4) Löner i praktiken: (up för ekonomi- och kontorsservice) Löneräkning i praktiken (IA) 8 sv Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 4 (YP 4) Företaget och nätet: (up för kundbetjäning och försäljning) Grunder i webbdesign 3 sv Marknadsföringslagstiftning 1 sv Företagsverksamhetens grunder 4 sv Yrkesprov 5a Företaget och lönen: (up för ekonomi- och kontorsservice) Företagsverksamhetens grunder 4 sv Löner och företaget 4 sv Yrkesprov 5a Företaget: (up för kundbetjäning och försäljning) Företagsamhet i praktiken (IA) 6 sv Marknadsplanering i praktiken (IA) 2 sv Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 5b (YP 5b) 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv Företaget: (up för ekonomi- och kontorsservice) 8 sv Företagsamhet i praktiken (IA) 6 sv Bokföring i praktiken (IA) 2 sv Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 5 (YP 5) Arbetslivet: (yrkesval, up för båda) Söka jobb 1 sv Working English 2 sv Menen töihin 1 sv Ekonomisk matematik 2 sv 8 sv 9

11 Fotografering 1 sv Media 1 sv Studiekompetenser: Studieteknik 1 sv Arkielämän suomea 1 sv Information processing 1 sv Enhet och ekvationer 1 sv Kemi 1 sv Vardagsmotion 1 sv Valfria examensdelar, miljökunskap 1 sv Valfria examensdelar 1 sv Yrkeskompetenser: Talprocessen 1 sv Skrivprocessen 1 sv Työelämän suomea 1 sv Professional communication 1 sv Geometri 1 sv Fysik 1 sv Hälsokunskap 1 sv Valfria examensdelar 1 sv Allmänna kompetenser: Skrivteknik 1 sv Statistik och ekonomisk matematik 1 sv Samhällskunskap 1 sv Min kultur vår kultur 1 sv Fritt valbara examensdelar 2 sv Språkprojekt (Andra valbara examensdelar) 2 sv Första steget mot arbetslivet: Fritt valbara examensdelar 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv 8 sv 10

12 2.4 Följdschema för modulerna Följdschemat definierar ordningsföljden i vilken de olika modulerna kan avläggas. De moduler som saknar förhandskrav finns längst till vänster i uppställningen nedan. Pilarna anger vilka moduler som måste avläggas före moduler med förhandskrav inleds. Kunden Kontoret och marknaden Arbetstagaren Första steget mot arbetslivet Ekonomifunktioner YP 1 Visuell kommunikation Visuell marknadsföring YP 4 Kunden i centrum YP 2 Marknadsföring YP 3 och nätet YP Företaget 5a Företaget YP 5b Arbetslivet Studiekompetenser Yrkeskompetenser Allmänna kompetenser Följdschemat för up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Kunden Kontoret och marknaden Arbetstagaren Första steget mot arbetslivet Ekonomifunktioner YP 1 Löner och bokföring Ekonomiförvaltning YP 3 och lönen Företaget YP 5a Löner i praktiken YP 4 Företaget YP 5b Kunden i centrum YP 2 Arbetslivet Studiekompetenser Yrkeskompetenser Allmänna kompetenser Följdschemat för up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom 11

13 3. Utbudet av fritt valbara examensdelar kan välja att avlägga studierna inom den egna utbildningen eller alternativt välja vilken modul, som saknar förhandskrav, som helst inom hela Axxell. På detta sätt kan den studerande göra individuella val från de sammanlagt ca 25 examina samt från den fria bildningen som Axxell förverkligar. Utöver detta kan den studerande välja att avlägga studier i någon annan läroanstalt eller gymnasiestudier i ett gymnasium under modulen av fritt valbara examensdelar. 4. Plan för hur examensdelar som fördjupar yrkeskompetensen eller individuellt breddar examen ordnas Inom varje utbildning i Axxell har den studerande möjlighet att välja 10 sv studier som kan fördjupa eller bredda examen (yrkesval). I grundexamen inom har valts att förverkliga modulen Arbetslivet för detta ändamål. kan välja att avlägga studierna inom den egna utbildningen. Genom att utföra studierna som inlärning i arbete kan den studerande göra andra val inom examensdelar som är valbara för alla. Alternativt kan den studerande välja examensdelar/moduler från andra yrkesinriktade grundexamina. kan även välja andra moduler, som saknar förhandskrav, som fördjupar eller breddar yrkeskompetensen inom hela Axxell. Utöver detta kan den studerande välja att avlägga studier i någon annan läroanstalt eller gymnasiestudier i ett gymnasium under modulen. kan även välja att fördjupa eller bredda sin examen med examensdelar som går utöver de 120 sv som obligatoriskt hör till en grundexamen. och egenläraren/handledande läraren beaktar detta i den studerandes personliga studieplan. 5. Plan för av examensdelar och metoder att bedöma kunnande 5.1. Syfte och mål för en Bedömningen av den studerande är ett viktigt led i inlärningsprocessen. Syftet med en är att leda och sporra den studerande i studierna samt att utveckla den studerandes egna förutsättningar att kunna bedöma sig själv/sitt eget kunnande. Den studerandes inlärning, arbete och kunnande bedöms mångsidigt. Bedömningen fungerar som handledning, motivation och uppmuntran för den studerande att nå de egna målen och som förstärkning av utvecklingen av en positiv självbild och utvecklingen till yrkesmänniska. Bedömningen ger förutom information om kunnandet till den studerande själv, även information till läraren och till arbetsgivaren. Bedömningen utgör även underlag vid ansökan till fortsatta studier. 12

14 5.2 Identifiering och erkännande av kunnande I samband med antagningen till Axxell fyller den studerande tillsammans med målsman i en blankett, vars ändmål är att förmedla information om den studerandes inlärning. Informationen beaktas vid uppgörandet av den personliga studieplanen (PSP). Den personliga studieplanen görs upp under den första perioden i studierna tillsammans med egenläraren/handledande läraren. Vid uppgörandet beaktas erkännande av kunnande som kan förkorta studietiden, individuella studieval, t.ex. gymnasiestudier, behov av stöd för inlärningen eller behov av en individuell plan (IP) för hur utbildningen skall ordnas. som har förvärvat tidigare kunnande kan anhålla om att få kunnandet erkänt. Information om detta förfarande sker i samband med antagningen då den studerande får sig tillsänd blanketten för anhållan om erkännande av kunnande. Till anhållan fogas kopior på den dokumentation anhållan grundar sig på. Ifall det kunnande den studerande anhåller om att få erkänt inte är dokumenterat kan kunnandet beskrivas separat. Kunnande som erkänns skall ha en siffer. Om siffer saknas skall den studerande visa sitt kunnande för att erhålla. Fritt valbara examensdelar kan erkännas utan siffer. kan även anhålla om erkännande av kunnande under studiernas gång. Anhållan görs till utbildningsansvariga och skall göras i god tid före ifrågavarande studier inleds. (Se rutinbeskrivning: Erkännande av kunnande) 5.3 Bedömningen av inlärningen och kunnandet I en skiljer man på en av inlärningen och en av kunnandet. Målet för en av inlärningen är att den studerande vet vad han eller hon kan och vad han eller hon ytterligare måste lära sig. Bedömningen av inlärningen sker dels tillsammans med lärarna i de olika ämnena och dels kontinuerligt med egenläraren/handledande läraren. Bedömningen av inlärningen sker inte som siffer utan som muntlig eller skriftlig respons. s självvärdering utgör en viktig del av denna. De behov av förändringar i den personliga studieplanen som en av inlärningen ger upphov till görs tillsammans med egenläraren/handledande läraren. Vid en av kunnandet erhåller den studerande vitsord som förs in i studieregistret och betyget. Bedömningsskalan är tredelad, där vitsordet 3 utgör berömlig, vitsordet 2 god och vitsordet 1 nöjaktig. Bedömningen av den studerande baserar sig på de kriterier som finns angivna i kapitel 7 och 8 i denna läroplan. Inlärningen och kunnandet jämförs alltid antingen mot kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade examensdelarna eller mot målen och skriterierna i de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen. Yrkesprovet utgör en viktig del i en av samtliga yrkesinriktade examensdelar. Det kunnande i de yrkesinriktade examensdelarna som inte visas i yrkesprov bedöms på annat sätt t.ex. genom prov, arbetsuppgifter eller andra tillförlitliga metoder. Motsvarande smetoder används även vid en av examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och fritt valbara examensdelar. Fritt valbara examensdelar kan, med studerandes samtycke, bedömas med godkänt. 13

15 Examensdelar nas Examensuppbyggna d 120 sv Examensdelar nas Examensuppbyggnad 120 sv Grundexamen inom Studerande med inlärningssvårigheter kan bedömas med andra metoder än övriga studerande. De vanligaste metoderna är att den studerande ges längre tid vid provtillfället eller att den studerande avger muntliga prestationer. kan även ges möjlighet att använda skrivhjälpmedel. Schemat nedan anger examens uppbyggnad och en av de olika examensdelarna. I schemat synliggörs även fördelningen mellan annan och yrkesprov per yrkesinriktad examensdel. Grundexamen inom. Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Yrkeskom Fritt Kundservi Visuellt Ekonomitjä pletterand valbara ce 20 sv säljarbete nster 20sv e studier examens 20 sv 20 sv delar 10 sv Annan bedömnin g Annan bedömnin g Yrkespro v 50 % Annan bedömnin g 50 % Yrkesprov 50 % Annan 50 % Yrkesprov 40 % Annan 60 % Planering och genomför ande av aktiviteter inom marknads kommuni kation 10 sv Yrkespro v 50 % Annan bedömnin g 50 % Företags amhet 10 sv Yrkespro v 100 % Examensd elar som kompletter ar yrkeskompetens en 10 sv Annan Tabell: Bedömning av examensdelarna i grundexamen inom. Grundexamen inom. Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Yrkeskom Fritt Kundservi Ekonomitjä Löneräknin Grunder i Företags pletterand valbara ce 20 sv nster 20sv g 20 sv bokföring amhet 10 e studier examens (Examen sv 20 sv delar 10 sdel som sv erbjuds lokalt) 10 Annan bedömnin g Annan bedömnin g Yrkespro v 50 % Annan bedömnin g 50 % Yrkesprov 40 % Annan 60 % Yrkesprov 60 % Annan 40 % sv Yrkespro v 70 % Annan bedömnin g 30 % Yrkespro v 100 % Examensd elar som kompletter ar yrkeskompetens en 10 sv Annan Tabell: Bedömning av examensdelarna i grundexamen inom. 14

16 5.4. Mål, kriterier och föremål för en För de yrkeskompletterande studierna anges mål för kunnandet samt skriterier som baserar sig på målen. För de yrkesinriktade examensdelarna finns definierat föremål för en d.v.s. vad som bedöms samt kriterier för de olika snivåerna. 5.5 Beslut om vitsord Beslut om vitsord i en enskild kurs där en sker på annat sätt än genom yrkesprov fattas av läraren. Yrkesprovet bedöms av arbetsplatsens representant tillsammans med den handledande läraren på det sätt som organet beslutat. Den studerandes självvärdering utgör en del av sprocessen. Beslut om vitsord för en examensdel fattas av utbildningsansvariga tillsammans med de lärare som bedömt de enskilda kurserna i examensdelen. Yrkesprovets påverkar vitsordet enligt den andel som definierats Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord har möjlighet att ta om prov och yrkesprov på det sätt som definieras i Axxells rutinbeskrivning: Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord. I samma rutinbeskrivning anges även förfarandet för höjning av vitsord. 5.7 Ny samt rättelse av kan anhålla om ny samt rättelse av på det sätt som definierats i Axxells besvärs. Anvisningarna finns tillgängliga på läroanstaltens extranet eller kan erhållas från kansliet. 5.8 Erhållande av examensbetyg När den studerande har genomfört alla studier och de yrkesprov som hör till examen med godkänt resultat erhåller han eller hon ett examensbetyg över avlagd examen. Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Till examensbetyget bifogas även ett utdrag ur studieregistret. I det finns alla enskilda kurser registrerade. 5.9 Bedömning vid specialundervisning Studerande med individuell plan för hur undervisningen ordas har samma sförfarande som övriga studerande. Utgångsläget är att hela examen avläggs enligt läroplanen och med normal. Om detta inte är möjligt anpassas en. Då planen görs upp för den enskilde studerande kommer egenläraren/handledande läraren i samråd med utvecklaren av specialundervisning eller specialläraren alltid överens om huruvida en sker enligt normala skriterier eller om en anpassas. Om kurser och/eller examensdelar anpassas utformas skriterier för enskild kurs eller examensdel. En anpassning av enskilda kurser betyder inte automatiskt att examensdelens vitsord blir anpassat. Utbildningsansvariga avgör hur stor vikt olika sföremål har för helhetsvitsordet. 15

17 Axxell har en utarbetad plan för förverkligande av specialundervisning, där mera ingående information och direktiv finns. 6. Plan för en av de yrkesinriktade examensdelarna 6.1 Bedömningen av kunnandet i de yrkesinriktade examensdelarna Yrkesprov avläggs i alla yrkesinriktade examensdelar och utgör en viktig del av deras. Yrkesprovet kan omfatta en examensdel eller vara gemensam för flera examensdelar. I det senare fallet särskiljs för varje examensdel en separat för det gemensamma kombinerade yrkesprovet. Ett yrkesprov för en examensdel kan även bestå av flera delar. Dessa delyrkesprovs sammanlagda utgör yrkesprovsen för examensdelen. Det kunnande i de yrkesinriktade examensdelarna som inte visas i yrkesprov bedöms på annat tillförlitligt sätt. Den andel av kunnandet i en examensdel som bedöms genom yrkesprov finns angiven i planen för genomförande och av yrkesprov. De perioder av inlärning i arbete i vilka kunnandet bedöms genom yrkesprov bedöms med G = godkänd. Denna visar att den studerande genomfört samtliga arbetsdagar samt de skriftliga eller övriga arbeten som ingår i avsnittet. Om innehållet i inlärningen i arbetet inte bedöms genom yrkesprov erhåller den studerande en siffer. 6.2 Föremålen och kriterierna för en av de yrkesinriktade examensdelarna För varje yrkesinriktad examensdel i examen finns definierat sföremål, dvs. vad man bedömer. Bedömningen gäller: behärskande av arbetsprocesserna behärskande av arbetsmetoder, redskap och material behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet nyckelkompetenser för livslångt lärande I samband med varje examensdel har man närmare preciserat vad de olika föremålen betyder i just den examensdelen. För en finns angivet skriterier för alla sföremål på nöjaktig (1), god (2) och berömlig (3) nivå. På basen av kriterierna kan den studerande bekanta sig med kunnandet på olika nivåer och ställa egna mål för inlärningen och kunnandet. För varje examensdel finns angivet vilket kunnande som bedöms genom yrkesprov och vilket kunnande som bedöms med andra smetoder. Även andelen som yrkesprovet utgör av examensdelens definieras. I kapitel 7 framgår för varje yrkesinriktad examensdel vilka sföremål som bedöms i yrkesprovet och vilka som bedöms på annat sätt. 16

18 6.3 Plan för genomförande och av yrkesprov Grundexamen inom Up för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Typ av Examensdel yrkesprov Yrkesprovs nummer Yrkesprovets andel av en Bedömare Yrkesprov 1 Yrkesprov Ekonomitjänster 40 % Arbetslivets representant Yrkesprov 2 Yrkesprov Kundservice 50 % Arbetsplatshandledaren Yrkesprov 3 Yrkesprov Planering och 50% Arbetslivets genomförande av representant aktiviteter inom marknadskommuni kation Yrkesprov 4 Yrkesprov Visuellt säljarbete 50% Arbetsplatshand- Yrkesprov 5 Delyrkesprov a och b ledaren Företagsamhet 100 % Arbetsplatshandledaren Arbetslivets representant Tabell: Plan för genomförande av av yrkesprov Grundexamen inom Up för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Typ av Examensdel yrkesprov Yrkesprovs nummer Yrkesprovets andel av en Bedömare Yrkesprov 1 Yrkesprov Ekonomitjänster 40 % Arbetslivets representant Yrkesprov 2 Yrkesprov Kundservice 50 % Arbetsplatshandledaren Yrkesprov 3 Yrkesprov Grunder i bokföring 70% Arbetslivets representant Yrkesprov 4 Yrkesprov Löneräkning 60% Arbetsplatshandl edaren Yrkesprov 5 Delyrkesprov Företagsamhet 100 % Arbetsplatshandledaren a och b Arbetslivets representant Tabell: Plan för genomförande av av yrkesprov Plats för genomförande Läroanstalten Inlärning i arbetet Läroanstalten/ Annan plats som läroanstalten anvisar Inlärning i arbetet Inlärning i arbetet Läroanstalten Plats för genomförande Läroanstalten Inlärning i arbetet Läroanstalten Inlärning i arbetet Inlärning i arbetet Läroanstalten Yrkesprovens placering synliggörs i kapitel 2. na för varje examensdel och yrkesprov finns i kapitel 7. 17

19 7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för och skriterier Den del av skriterierna som är färgade med grått i tabellen bedöms med yrkesprov. Axxell arbetar för ett certifierat ledningssystem och för hållbar utveckling. Som ett led i detta synliggörs de sföremål som berör hållbar utveckling med en myra. 7.1 Kundservice Krav på yrkesskicklighet klarar av en servicesituation då han eller hon o förbereder sig inför servicesituationer o värnar om arbetsmiljön o betjänar externa och interna kunder o drar nytta av sina språkkunskaper i kontakten med kunderna o vidtar de åtgärder som behöver vidtas efter servicesituationen o utför kontorsuppgifter kopplade till kundservice o verksamhetens lönsamhet Bedömning I tabellen har skriterier för tre olika kunskapsnivåer samt föremålen för sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för samtidigt det centrala innehållet i examensdelen 1. Behärskande av arbetsprocesserna Planering av det egna arbetet Behärskande av arbetets helhet Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 förbereder under handledning arbetsuppgifter i enlighet med företagets eller följer under handledning de regler och bestämmelser som gäller för den egna branschen planerar och förbereder arbetsuppgifter i enlighet med företagets eller följer de regler och bestämmelser som gäller för den egna branschen planerar och förbereder ansvarsfullt och på eget initiativ arbetsuppgifter i enlighet med företagets eller följer de regler och bestämmelser som gäller för den egna branschen följer arbetslagstiftningen och kollektivavtalen i branschen samt handlar på det sätt som krävs i enlighet med det ansvar och de skyldigheter som ligger på arbetstagaren respektive arbetsgivaren följer arbetslagstiftningen och kollektivavtalen i branschen samt handlar på det sätt som krävs i enlighet med det ansvar och de skyldigheter som ligger följer arbetslagstiftningen och kollektivavtalen i branschen samt handlar på det sätt som krävs i enlighet med det ansvar och de skyldigheter som ligger 18

20 Att handla enligt kvalitetsmålen Effektiv och framgångsrik verksamhet Utvärdering och utveckling av det egna arbetet Värnande om arbetshälsan arbetar under handledning enligt företagets eller och mål i de olika skedena i kundservicen ber om råd då han/hon är osäker utför de arbetsuppgifter som är på hans/hennes ansvar men behöver tidvis handledning handlar under handledning i enlighet med företagets eller kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling handlar under handledning effektivt i förhållande till den tid som står till buds och de övriga resurserna främjar under handledning kundrelationer i sitt arbete utvärderar under handledning sitt arbete och resultatet av det samt handlar i enlighet med den återkoppling han/hon fått fungerar i sitt arbete på ett sätt som främjar arbetsförmågan. på arbetstagaren respektive arbetsgivaren arbetar i huvudsak självständigt i de olika skedena i kundservicen i enlighet med den fastställda planen ber om råd i nya situationer utför de arbetsuppgifter som ligger på hans/hennes ansvar handlar i enlighet med företagets eller kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling handlar kostnadseffektivt och framgångsrikt i förhållande till den tid som står till buds och de övriga resurserna främjar bestående kundrelationer i sitt arbete utvärderar sitt arbete och resultatet av det samt ändrar sitt arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått verkar för att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga i arbetet. på arbetstagaren respektive arbetsgivaren arbetar i enlighet med den fastställda planen i de olika skedena i kundservicen genom att anpassa sig till det som situationen kräver handlar i enlighet med hans/hennes befogenheter handlar ansvarsfullt och tar i sitt arbete hänsyn till kommande arbetsskeden och andra medarbetare handlar i enlighet med företagets eller kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling handlar kostnadseffektivt och framgångsrikt i förhållande till den tid som står till buds och de övriga resurserna främjar kontinuiteten i verksamheten och bestående kundrelationer i sitt arbete utvärderar sitt arbete och resultatet av det och utvecklar sitt arbetssätt verkar självständigt för att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga i arbetet. 19

21 2. Behärskande av arbetsmetoder, redskap och material Att använda arbetsmetoder och redskap Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 använder i bekanta situationer de centrala arbetsredskapen och medierna samt materialen på ett säkert sätt i enlighet med företagets eller använder under handledning de verktygsprogram som är centrala för arbetet på A- körkortsnivå. använder de centrala arbetsredskapen och medierna samt materialen på ett säkert sätt i enlighet med företagets eller använder de verktygsprogram som är centrala för arbetet på A-körkortsnivå. väljer lämpliga arbetsredskap och medier samt material och använder dessa på ett säkert sätt i varierande arbetssituationer i enlighet med företagets eller använder verktygsprogram på A- körkortsnivå. 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Förberedelser Att värna om arbetsmiljön Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 drar under handledning nytta av kunskaper om exempelvis produkter, tjänster, konkurrenssituationer, kampanjer och kundgrupper ser under handledning till att arbetsmiljön fungerar tar under handledning reda på reglerna som gäller arbetet och sättet att arbeta på drar nytta av kunskaper om exempelvis produkter, tjänster, konkurrenssituationer, kampanjer och kundgrupper ser till att arbetsmiljön fungerar och är trivsam genom att ta hänsyn till företagets eller tar reda på reglerna som gäller arbetet och sättet att arbeta på drar nytta av och uppdaterar fortlöpande sina kunskaper om exempelvis produkter, tjänster, konkurrenssituationer, kampanjer och kundgrupper samt andra intressegrupper ser på eget initiativ till att arbetsmiljön fungerar och är trivsam genom att ta hänsyn till företagets eller tar reda på reglerna på arbetsplatsen och sättet att arbeta på 20

22 Kundservice betjänar under handledning kunderna i enlighet med företagets eller servicekoncept eller betjänar kunderna i enlighet med i enlighet med företagets eller servicekoncept eller betjänar kunderna i enlighet med företagets eller servicekoncept eller i varierande situationer följer de bestämmelser och avtal som reglerar bekanta servicesituationer följer de bestämmelser och avtal som reglerar vanliga servicesituationer följer de bestämmelser och avtal som reglerar varierande servicesituationer agerar på det sätt som arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar kräver samt som förutsätts enligt kollektiv- eller tjänstavtal agerar på det sätt som arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar kräver samt som förutsätts enligt kollektiv- eller tjänstavtal agerar på det sätt som arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar kräver samt som förutsätts enligt kollektiv- eller tjänstavtal Att vidta efterföljande åtgärder Hantering av kontorsuppgifter svarar under handledning på vanliga, skriftliga förfrågningar från kunder tar emot och vidareförmedlar vanliga meddelanden som har med arbetet att göra vidtar i bekanta servicesituationer de efterföljande åtgärder som överenskommits och som är i linje med företagets eller producerar under handledning dokument i enlighet med företagets eller genom att använda sig av verktygsprogram svarar på vanliga, skriftliga förfrågningar från kunder tar emot och vidareförmedlar meddelanden som har med arbetet att göra till rätt person vidtar i vanliga servicesituationer de efterföljande åtgärder som överenskommits och som är i linje med företagets eller producerar vanliga dokument i enlighet med företagets eller genom att använda sig av verktygsprogram betjänar även kunderna skriftligen genom att använda ett språk som är lämpligt för sammanhanget och mediet tar emot och vidareförmedlar meddelanden som har med arbetet att göra till rätt till rätt person med hänsyn till hur viktigt och brådskande ärendet är vidtar i varierande servicesituationer de efterföljande åtgärder som överenskommits och som är i linje företagets eller producerar självständigt dokument i enlighet med genom att använda sig av verktygsprogram utför i servicesituationer ofta återkommande räkneoperationer utför i servicesituationer vanliga räkneoperationer utför de räkneoperationer som krävs i servicesituationen 21

23 hanterar under handledning dokument i enlighet med företagets eller hanterar, sparar och gör sig av med dokument i enlighet med företagets eller och ser till att han/hon agerar på rätt sätt hanterar, sparar och gör sig av med dokument på ett självständigt sätt i enlighet med företagets eller Att utreda verksamhetens lönsamhet upprätthåller under handledning register i anslutning till arbetet, exempelvis kundregister följer företagets när det gäller dataskydd i upprättandet, hanteringen och arkiveringen av dokument samt i upprätthållandet av register deltar under handledning i upprättandet av rapporter och statistik deltar under handledning i utredningar av verksamhetens intäkter och kostnader. upprätthåller register i anslutning till arbetet i enlighet med företagets eller följer företagets när det gäller dataskydd i upprättandet, hanteringen och arkiveringen av dokument samt i upprätthållandet av register upprättar i enlighet med företagets eller rapporter, sammanställer statistik och gör avräkningar i anslutning till arbetet tar som medlem i gruppen reda på intäkter och kostnader för verksamheten samt utreder olika marginaler. hanterar register i anslutning till arbetet i enlighet med företagets eller följer företagets när det gäller dataskydd i upprättandet, hanteringen och arkiveringen av dokument samt i upprätthållandet av register upprättar i enlighet med företagets eller rapporter, gör avräkningar och sammanställer statistik i anslutning till arbete samt ser till att dessa upprätthålls tar reda på intäkter och kostnader för verksamheten samt marginaler i enlighet med hans/hennes befogenheter. Behärskande av språkkunskaper, för finskspråkiga Att dra nytta av språkkunskaper i kontakten med kunderna betjänar kunderna på finska och klarar sig någorlunda på svenska i servicesituationer samt på ett främmande språk betjänar kunderna på finska och klarar av servicesituationer på svenska samt på ett främmande språk betjänar kunderna på finska och klarar smidigt av servicesituationer på svenska samt på ett främmande språk 22

24 Behärskande av språkkunskaper, för svenskspråkiga Att dra nytta av språkkunskaper i kontakten med kunderna Behärskande av språkkunskaper, på andra språk Att dra nytta av språkkunskaper i kontakten med kunderna Behärskande av språk i utbildning på främmande språk Att dra nytta av språkkunskaper i kontakten med kunderna betjänar kunderna på svenska, hanterar servicesituationer på finska och klarar sig någorlunda på ett främmande språk i servicesituationer sköter servicesituationer på finska eller svenska och klarar sig någorlunda på ett annat främmande språk i servicesituationer sköter utöver undervisningsspråket av servicesituationer på finska eller svenska samt kan hjälpa kunden på ett annat språk i en servicesituation betjänar kunderna på svenska och klarar smidigt av servicesituationer på finska samt hanterar servicesituationer på ett främmande språk sköter servicesituationer på finska eller svenska samt på ett främmande språk och klarar sig någorlunda på det andra inhemska språket sköter utöver undervisningsspråket av servicesituationer på finska eller svenska samt på ett annat språk betjänar kunderna på svenska och finska och klarar smidigt av servicesituationer på ett främmande språk betjänar kunderna på finska eller svenska och klarar smidigt av servicesituationer på det andra inhemska språket samt på ett främmande språk betjänar utöver undervisningsspråket kunderna på finska eller svenska samt klarar smidigt av servicesituationer på ett annat språk 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Lärande och problemlösning Interaktion och samarbete Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 behöver vägledning och stöd i föränderliga situationer och valsituationer skaffar sig information via bekanta källor fungerar i den bekanta arbetsgemenskapen och - gruppen handlar på ett ändamålsenligt sätt i föränderliga situationer och valsituationer skaffar sig information via olika källor fungerar tillsammans med olika slags människor i arbetsgemenskapen och -gruppen handlar på ett ändamålsenligt sätt i föränderliga situationer och valsituationer och kommer på alternativa sätt att fungera i sin verksamhet skaffar sig på ett självständigt sätt och på eget initiativ information via olika källor och utvärderar informationens tillförlitlighet har förmågan att samarbeta med olika typer av människor som medlem i arbetsgemenskapen och -gruppen 23

25 Yrkesetik iakttar under handledning de etiska regler som getts respekterar tystnadsplikten iakttar de etiska regler som getts respekterar tystnadsplikten handlar i sitt arbete i enlighet med företagets eller värderingar och följer den etik som hör till yrket respekterar tystnadsplikten Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga följer de säkerhets som getts om arbetet, däribland dataskyddet, och förorsakar inte fara för sig själv eller andra åtgärdar de fel och brister som utgör en uppenbar risk och rapporterar om dessa till arbetsgivaren agerar på det sätt som krävs enligt säkerhetssystemen för arbetsmiljön följer de säkerhets som getts om arbetet, däribland dataskyddet, och förorsakar inte fara för sig själv eller andra åtgärdar de fel och brister som utgör en uppenbar risk och rapporterar om dessa till arbetsgivaren agerar på det sätt som krävs enligt säkerhetssystemen för arbetsmiljön följer de säkerhets som getts om arbetet, däribland dataskyddet, och förorsakar inte fara för sig själv eller andra åtgärdar de fel och brister som utgör en uppenbar risk och rapporterar om dessa till arbetsgivaren agerar på det sätt som krävs enligt säkerhetssystemen för arbetsmiljön använder säkra, lämpligt belastande och omväxlande arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin. Tabell: för Kundservice använder säkra, lämpligt belastande och omväxlande arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin. använder säkra, lämpligt belastande och omväxlande arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin. 7.2 Visuellt säljarbete Krav på yrkesskicklighet utför demonstrationer eller kampanjer inom hans/hennes produktgruppsområde följer upp butikens utseende och upprätthåller det producerar kundinformation Bedömning I tabellen har föremålen för och skriterier för tre olika nivåer av kunnande sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för samtidigt det centrala innehållet i examensdelen. 24

26 1. Behärskande av arbetsprocesser Planering av det egna arbetet Behärskande av arbetets helhet Utvärdering och utveckling av det egna arbetet Utvärdering av möjligheterna att verka som egenföretagare 2. Behärskande av arbetsmetoder, redskap och material Användning av arbetsredskap och - metoder Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3 förbereder under planerar och förbereder handledning arbetsuppgifter i arbetsuppgifter i enlighet enlighet med företagets med företagets arbetar under handledning inom den dagliga arbetstiden arbetar under handledning i enlighet med företagets kvalitetsmål utvärderar under handledning sitt arbete och resultatet av det samt ändrar vid behov sitt arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått utvärderar under handledning styrkorna i den egna verksamheten och i arbetet och möjligheterna att verka som egenföretagare. planerar fördelningen av den dagliga arbetstiden mellan olika arbetsuppgifter arbetar i enlighet med företagets kvalitetsmål utvärderar sitt arbete och resultatet av det samt ändrar sitt arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått utvärderar styrkorna i den egna verksamheten och i arbetet och möjligheterna att verka som egenföretagare. planerar och förbereder ansvarsfullt och på eget initiativ arbetsuppgifter i enlighet med företagets planerar självständigt fördelningen av den dagliga arbetstiden mellan olika arbetsuppgifter utför vid behov arbetsuppgifterna i prioriteringsordning arbetar obehindrat och i enlighet med företagets kvalitetsmål utvärderar sitt arbete och resultatet av det och utvecklar självständigt sitt arbetssätt utvärderar styrkorna i den egna verksamheten och i arbetet och möjligheterna att verka som egenföretagare. Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3 använder under handledning arbetsredskap inom säljarbete, medier och tillämpningsprogram för visuellt säljarbete är verksam inom internetmiljöer drar under handledning nytta av egenskaperna hos möblerna i butiken använder arbetsredskap inom säljarbete, medier och tillämpningsprogram för visuellt säljarbete är verksam inom internetmiljöer drar nytta av egenskaperna hos möblerna i butiken använder självständigt arbetsredskap inom säljarbete, medier och tillämpningsprogram för visuellt säljarbete är verksam inom internetmiljöer drar nytta av egenskaperna hos möblerna i butiken och hittar nya användningsändamål för dem 25

27 Behärskande av material använder reklamtexter eller informationstekniska program för att göra prislappar och affischer använder under handledning material på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till återanvändning drar under handledning nytta av grafiska material vid demonstrationer. använder reklamtexter och informationstekniska program för att göra prislappar och affischer använder material på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till återanvändning drar nytta av grafiska material vid demonstrationer. tillämpar reklamtexter och informationstekniska program för att göra prislappar och affischer använder material på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till återanvändning tillämpar grafiska material i enlighet med na vid demonstrationer. 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Genomförande av demonstrationer eller kampanjer Att följa upp och upprätthålla utseendet på butiken Produktion av kundinformation Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3 demonstrerar en helhet ur produktgruppen söker under handledning efter information om olika målgrupper och drar nytta av den tillämpar under handledning demonstrationsteknik för visuellt säljarbete följer under handledning upp butikens utseende i enlighet med företagets kvalitetsmål ställer under handledning i ordning varorna och försäljningsmiljön och upprätthåller detta använder under handledning grundläggande kunskaper i textuppställning och typografi samt företagets demonstrerar alternativa helheter ur produktgruppen tillämpar kontextprincipen söker efter information om olika målgrupper och drar nytta av den tillämpar demonstrationsteknik för visuellt säljarbete följer upp butikens utseende i enlighet med företagets kvalitetsmål ställer i ordning varorna och försäljningsmiljön och upprätthåller detta använder grundläggande kunskaper i textuppställning och typografi samt företagets demonstrerar upplevelsemässiga, alternativa helheter ur produktgruppen tillämpar kontextprincipen söker på ett mångsidigt och självständigt sätt efter information om olika målgrupper och drar nytta av den tillämpar på ett mångsidigt och självständigt sätt demonstrationsteknik för visuellt säljarbete följer självständigt upp butikens utseende i enlighet med företagets kvalitetsmål och kommer med förslag på förnyelse ställer i ordning varorna och försäljningsmiljön och upprätthåller detta tillämpar grundläggande kunskaper i textuppställning och typografi samt företagets 26

28 uppfattar under handledning helheten i visningen av kundinformation. uppfattar helheten i visningen av kundinformation. uppfattar helheten i visningen av kundinformation. 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Lärande och problemlösning Interaktion och samarbete Yrkesetik Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga Nöjaktiga N 1 Goda G2 Berömliga B3 utvärderar under handledning sitt arbete och ändrar sitt arbetssätt följer de instruktioner som han/hon fått om hur demonstrationen eller kampanjen ska genomföras iakttar under handledning de etiska regler som getts, avtal och bestämmelser samt tidtabeller följer säkerhets som getts om arbetet och förorsakar inte fara för sig själv eller andra använder tryggt arbetsredskap och arbetsmetoder enligt na arbetar i regel ergonomiskt. Tabell: för Visuellt säljarbete utvärderar sitt arbete och ändrar sitt arbetssätt diskuterar genomförandet av demonstrationen eller kampanjen iakttar de etiska regler som getts, avtal och bestämmelser samt tidtabeller följer arbetsgemenskapens och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och i arbetsmiljön försäkrar sig om arbetsredskapens och materialen säkerhet arbetar ergonomiskt. utvärderar självständigt sitt arbete och ändrar sitt arbetssätt diskuterar och förhandlar om genomförandet av demonstrationen eller kampanjen handlar i enlighet med företagets värderingar och iakttar de etiska regler som getts, avtal och bestämmelser samt tidtabeller följer arbetsgemenskapens och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och i arbetsmiljön informerar om de faror och risker som han/hon observerar använder säkra, lämpligt belastande och omväxlande arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin. 7.3 Ekonomitjänster Krav på yrkesskicklighet betjänar kontorets externa och interna kunder, då han eller hon: hanterar ett av följande delområden inom ekonomiförvaltning: o bokför vanliga affärshändelser o räknar ut den vanliga lönen som ska betalas ut 27

Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Läroplan 2011- Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Läroplanen är uppgjord

Läs mer

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för frisör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad

Läs mer

Läroplan Grundexamen inom hantverk och konstindustri, Artesan. Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning, Textil Ekenäs

Läroplan Grundexamen inom hantverk och konstindustri, Artesan. Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning, Textil Ekenäs Läroplan 2011- Grundexamen inom hantverk och konstindustri, Artesan Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning, Textil Ekenäs Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice, merkonom Kompetensområdet

Läs mer

Läroplan Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Guldsmide Ekenäs

Läroplan Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Guldsmide Ekenäs Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom hantverk och, artesan Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Guldsmide Ekenäs Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

Utbilningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga, Närvårdare. Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, Närvårdare

Utbilningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga, Närvårdare. Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, Närvårdare Läroplan 2010-2011 Grundexamen inom social- och Utbildningsprogrammet för rehabilitering, Närvårdare Utbilningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga, Närvårdare Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDBETJÄNING OCH FÖRSÄLJNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR EKONOMI- OCH KONTORSSERVICE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Gymnasieexamen i företagsekonomi. Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom

Gymnasieexamen i företagsekonomi. Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Gymnasieexamen i företagsekonomi Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 20.9.2016

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Läroplan Grundexamen inom träbranschen. Utbildningsprogrammet för industrisnickare, Snickare

Läroplan Grundexamen inom träbranschen. Utbildningsprogrammet för industrisnickare, Snickare Läroplan 2014- Grundexamen inom träbranschen Utbildningsprogrammet för industrisnickare, Snickare Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2010, förverkligad

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom företagsekonomi: Examensdel: 2.1.1 Kundservice 30 kp + Modul 1: Grunder i företagsekonomi, 10 kp Modul 2: Kundservice och kommunikation, 10 kp, Modul 3: Kundservice LiA finns i bilaga

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Läroplan 2011- Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Utbildningsprogrammet för kundservice, Servitör Pargas Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI, MERKONOM 2013

GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI, MERKONOM 2013 Föreskrifter och 2013:26 Grunder för yrkesinriktad grundexamen GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI, MERKONOM 2013 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning Utbildningsprogrammet/kompetensområdet

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Introduktion av grundexamen inom företagsekonomi, merkonom för arbetslivet

Introduktion av grundexamen inom företagsekonomi, merkonom för arbetslivet 2015-10-22 Introduktion av grundexamen inom företagsekonomi, merkonom för arbetslivet Isaksson Ann-Mari Vasa vuxenutbildningscenter Grundexamen inom företagsekonomi - merkonom Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Utbildningsprogrammet för rörmontering, rörmontör

Utbildningsprogrammet för rörmontering, rörmontör Läroplan 2011- Grundexamen inom husteknik Utbildningsprogrammet för rörmontering, rörmontör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggandeyrkesutbildningen 2010, förverkligad som

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

Handbok i personlig studieplan

Handbok i personlig studieplan Detta dokument gäller läroplansbaserad utbildning enligt nya examensgrunder för yrkesinriktad grundexamen. Dokumentet är ett informationspaket om tillämpningar av lag, förordning och examensgrunder för

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 FÖRESKRIFT 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteiseen osaan Godkänd: Nämnden för fostran och undervisning, finska

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik splaner Grundexamen i logistik Kombinationsfordonsförare Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LABORATORIEBRANSCHEN FÖRESKRIFT 19/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm:

Läs mer

Grundexamen inom lantbruksbranschen. Utbildningsprogrammet för djurskötsel, djurskötare

Grundexamen inom lantbruksbranschen. Utbildningsprogrammet för djurskötsel, djurskötare Läroplan 2010- Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom lantbruksbranschen Utbildningsprogrammet för djurskötsel, djurskötare Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

Borgå handelsläroverk. Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009

Borgå handelsläroverk. Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009 Borgå handelsläroverk Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009 Yrkesinriktade examensdelar Skaffande av yrkesskickligheten och yrkesprov Föreskrift 34/011/2009 Innehåll 1. ALLMÄNT... 1

Läs mer

Grundexamen inom el- och automationsteknik. Utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik, Automationsmontör

Grundexamen inom el- och automationsteknik. Utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik, Automationsmontör Läroplan 2009- Axxell Utbildning Grundexamen inom el- och Ab Utbildningsprogrammet för el- och, Elmontör Utbildningsprogrammet för el- och, Automationsmontör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

Utbildningsprogrammet för skogsbruk, Skogsarbetare- skogsserviceproducent

Utbildningsprogrammet för skogsbruk, Skogsarbetare- skogsserviceproducent Läroplan 2010- Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för skogsbruk, Skogsarbetare- skogsserviceproducent Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis Läroplan 2010- Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom maskinoch metallbranschen Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis Läroplanen är uppgjord enligt

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Betygsmodeller YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 7/012/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:17 Innehåll 1. Examensbetyg 1.1 Allmänna anvisningar om examensbetyg 1.2

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för kosmetolog, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Hudvård Yrkesprov

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Validering vid Ålands handelsläroverk

Validering vid Ålands handelsläroverk Validering vid Ålands handelsläroverk 2009-04-15 Validering vid Ålands handelsläroverk Validering innebär att en studerande för sina studier till merkonom kan få det kunnande erkänt som baserar sig på

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för industrisnickare, snickare FÖRESKRIFT 33/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer