Läroplan Grundexamen inom hantverk och konstindustri, Artesan. Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning, Textil Ekenäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läroplan Grundexamen inom hantverk och konstindustri, Artesan. Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning, Textil Ekenäs"

Transkript

1 Läroplan Grundexamen inom hantverk och konstindustri, Artesan Utbildningsprogrammet för produktplanering och -tillverkning, Textil Ekenäs Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad utbildning Fastställd av Axxells direktion (Ersätter den av Axxells direktion fastställda läroplanen inom hantverk och konstindustri, Artesan Textil ) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO och OHSAS 18001

2 Innehållsförteckning 1. Uppbyggnaden av examen Uppbyggnaden av grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan Axxells utbud av utbildningsprogram och inriktning inom grundexamen inom hantverk och konstindustri Examensdelar i examen samt deras indelning i kurser Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 20 sv Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen, 10 sv Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande Periodisering av studieutbudet Indelningen av grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan i moduler samt exempel på individuell studiegång Modulernas kursinnehåll Följdschema för modulerna Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande när undervisningen delvis förverkligas som smågruppsundervisning Modulernas kursinnehåll Följdschema för modulerna Utbudet av fritt valbara examensdelar Plan för hur examensdelar som fördjupar yrkeskompetensen eller individuellt breddar examen ordnas Plan för av examensdelar och metoder att bedöma kunnande Syfte och mål för en Identifiering och erkännande av kunnande Bedömningen av inlärningen och kunnandet Mål, kriterier och föremål för en Beslut om vitsord Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord Ny samt rättelse av Erhållande av examensbetyg Bedömning vid specialundervisning Plan för en av de yrkesinriktade examensdelarna Bedömningen av kunnandet i de yrkesinriktade examensdelarna

3 6.2 Föremålen och kriterierna för en av de yrkesinriktade examensdelarna Plan för genomförande och av yrkesprov Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för och skriterier Kundinriktad tillverkning Krav på yrkesskicklighet Bedömning Kulturinriktad tillverkning Krav på yrkesskicklighet Bedömning Produktplanering Krav på yrkesskicklighet Bedömning Produkttillverkning Krav på yrkesskicklighet Bedömning Konsthantverk Krav på yrkesskicklighet Bedömning Tillverkning av beställningsarbete Krav på yrkesskicklighet Bedömning Manuell tillverkning av en produkt Krav på yrkesskicklighet Bedömning Textilt arbete Krav på yrkesskicklighet Bedömning Examensdelarnas indelning i kurser, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för och skriterier BILAGA: Modell på kursbeskrivning 2

4 1. Uppbyggnaden av examen 1.1 Uppbyggnaden av grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan Denna läroplan är uppgjord i enlighet med de examensgrunder för grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan som Utbildningsstyrelsen godkänt genom sin föreskrift 25/011/2009. Vid uppgörandet har beaktats vad som om detta stadgas i lag om yrkesutbildning 630/1998 samt i Förordningen om yrkesutbildning 811/1998. Grundexamen inom hantverk och konstindustri indelas enligt följande: 1. Yrkesinriktade examensdelar Examensdelar som är obligatoriska för alla 20 sv I examensdelarna Examensdelar enligt utbildningsprogrammet 30 sv ingår inlärning i Examensdelar som är valbara för alla 40 sv arbetet minst 20 sv 2. Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) Obligatoriska examensdelar Valfria examensdelar 17 sv 3 sv 3. Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen Fritt valbara examensdelar 10 sv 1.2 Axxells utbud av utbildningsprogram och inriktning inom grundexamen inom hantverk och konstindustri Axxell erbjuder följande utbildningsprogram inom grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan: Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Textil Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Trä Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Guldsmide Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Båtbygge 1.3 Examensdelar i examen samt deras indelning i kurser Grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan 120 sv Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Examensdelar som är obligatoriska för alla 20 sv Kundinriktad tillverkning 10 sv Kundorienterad planering Kundorienterad tillverkning 2 sv 3

5 Kulturinriktad tillverkning 10 sv Presentation och planering av traditionellt hantverk Produktion av hantverksprodukter inspirerade av kultur och tradition 4 sv 6 sv Examensdelar enligt utbildningsprogrammet (up) 30 sv Produktplanering 10 sv Skissteknik Corel Draw Färglära och perspektiv Foto och bildkomposition Produktutveckling 3-dimensionell komposition Figurteckning och mode Portfolio Produktplanering av lärdomsprov 1 sv 1,5 sv 1,5 sv 1 sv 1 sv 1 sv 1 sv 1 sv 1 sv Produkttillverkning 20 sv Färgning, tygtryckning, sömnad, materiallära Vävning och färgning Stickning och materiallära Sömnad Tillverkning av textilprodukt 5,5 sv 5,5 sv 5 sv 3 sv 1 sv Examensdelar som är valbara för alla 40 sv Konsthantverk 10 sv Planering och presentation Visuell marknadsföring och planering Projektarbete och lärdomsprov 1 sv 2 sv 7 sv Tillverkning av beställningsarbete 10 sv Branschens beställningsarbeten (IA) Företag (IA) 2 sv Manuell tillverkning av en produkt 10 sv Serieinriktat arbete Serieproduktion 2 sv 4

6 Textilt arbete 10 sv (Examensdelar inom hantverk och konstindustri som erbjuds lokalt) Textilartesanens arbetsfält (IA) Arbetsuppgifter inom textilbranschen (IA) 2 sv Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 20 sv Obligatoriska examensdelar 17 sv Modersmålet Det andra inhemska språket, finska Främmande språk, engelska Matematik Fysik och kemi Samhälls-, företags- och arbetslivskunskap Gymnastik Hälsokunskap Konst och kultur 4 sv 2 sv 2 sv 3 sv 2 sv 1 sv 1 sv 1 sv 1 sv Valfria examensdelar 3 sv Varje utbildning inom Axxell har ett eget utbud av valfria examensdelar till gemensamma studier. Dessa kurser kan vara studier inom ovanstående examensdelar eller inom följande examensdelar: Miljökunskap Informations- och kommunikationsteknik Etik Kulturkännedom Psykologi Företagsverksamhet Utbildningens utbud av valfria examensdelar godkänns av enhets-/platschef. Utbudet uppdateras årligen och presenteras för den studerande vid uppgörandet av den personliga studieplanen Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen, 10 sv Varje utbildning inom Axxell har ett eget utbud av 10 sv fritt valbara examensdelar. Utbildningens utbud av fritt valbara examensdelar godkänns av enhets-/platschef. Utbudet presenteras för den studerande i samband med uppgörandet av den personliga studieplanen. 5

7 2. Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande 2.1 Periodisering av studieutbudet Examensdelarna är uppdelade i moduler som förverkligas i perioder. Varje läsår är uppdelat i 5 perioder. Modulschemats uppbyggnad utgår från en treårig utbildning för genomförandet av 120 sv. Studerande med tillgodoräknade studier kan välja en annan ordningsföljd för vissa moduler, så att studietiden kan förkortas. En annan ordningsföljd kan även väljas, förutsatt att den studerande uppfyller kraven på förhandsprestationer. När studerandeantalet är litet eller av annat vägande skäl kan ordningsföljden av modulerna för hela gruppen förverkligas avvikande från grundschemat. Förklaring till färgerna som användes för olika moduler: Examensdelar som är obligatoriska för alla Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Texitl Examensdelar som är valbara för alla Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen Fritt valbara examensdelar Inlärning i arbete 2.2 Indelningen av grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan i moduler samt exempel på individuell studiegång. Artesan: Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Textil Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Färg Inredning Struktur Form Tradition YP 1 År 2 År 3 Serieinriktat arbete Textilartesane ns arbetsfält Allmänna kompetenser YP 2 Textilinriktat YP 4 arbete Studiekompeten ser Kundorienterad tillverkning YP 5 Branschens beställningsarbeten YP 3 Kultur Studerande som avlägger både grundexamen och studentexamen Yrkeskompetense r Projektarbete YP 6 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Färg Inredning Struktur Form Tradition YP 1 År 2 Textilartesanens arbetsfält YP 4 Gymnasiet Kundorienterad tillverkning YP 5 Gymnasiet Projektarbete YP 6 År 3 Gymnasiet Textilinriktat Gymnasiet Branschens arbete beställningsarbeten YP 3 Gymnasiet 6

8 Studerande med annan grundexamen eller gymnasieexamen från tidigare Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Färg Inredning Struktur Form Tradition YP 1 År 2 År 3 Textilartesanens arbetsfält Textilinriktat YP 4 arbete Kundorienterad tillverkning YP 5 Branschens beställningsarbeten YP 3 Projektarbete YP 6 Studerande som inleder sina studier vid annan tidpunkt än vid början av höstterminen. Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Inredning Struktur Form Tradition YP 1 År 2 Färg Allmänna kompetenser År 3 År 4 Textilartesane ns arbetsfält Serieinriktat arbete YP 2 Textilinriktat YP 4 arbete Studiekompeten ser Kundorienterad tillverkning YP 5 Branschens beställningsarbeten YP 3 Kultur Yrkeskompetense r Projektarbete YP Modulernas kursinnehåll Färg: Färgning, tygtryckning, sömnad, materiallära 5,5 sv Skissteknik 1 sv Corel Draw 1,5 sv Inredning: Vävning och färgning 5,5 sv Färglära och perspektiv 1,5 sv Foto och bildkomposition 1 sv Struktur: Stickning och materiallära 5 sv Produktutveckling 1 sv 3-dimendionell komposition 1 sv Figurteckning och mode 1 sv Form: Sömnad 3 sv Presentation och planering av traditionellt hantverk 4 sv Portfolio 1 sv Tradition: Produktion av hantverksprodukter inspirerade av kultur och tradition 6 sv Tillverkning av textilprodukt 1 sv 7

9 Planering och presentation 1 sv Yrkesprov 1(YP 1) Serieinriktat arbete: (yrkesval) Serieinriktat arbete Branschens beställningsarbeten: Branschens beställningsarbeten (IA) Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 3 (YP 3) Textilartesanens arbetsfält: Textilartesanens arbetsfält (IA) Sker som inlärning i arbetet Textilinriktat arbete: Arbetsuppgifter inom textilbranschen (IA) 2 sv Företag (IA) 2 sv Visuell marknadsföring och planering 2 sv Kundorienterad planering 2 sv Sker delvis som inlärning i arbetet Yrkesprov 4 (YP 4) Kundorienterad tillverkning: Kundorienterad tillverkning Yrkesprov 5 (YP 5) Projektarbete: Projektarbete och lärdomsprov 7 sv Produktplanering av lärdomsprov 1 sv Yrkesprov 6 (YP 6) Studiekompetenser: Studieteknik 1 sv Arkielämän suomea 1 sv Information processing 1 sv Enhet och ekvationer 1 sv Kemi 1 sv Vardagsmotion 1 sv Valfria examensdelar, miljökunskap 1 sv Valfria examensdelar 1 sv Yrkeskompetenser: Talprocessen 1 sv Skrivprocessen 1 sv Työelämän suomea 1 sv Professional communication 1 sv Geometri 1 sv Fysik 1 sv 8

10 Hälsokunskap 1 sv Valfria examensdelar 1 sv Allmänna kompetenser: Skrivteknik 1 sv Statistik och ekonomisk matematik 1 sv Samhällskunskap 1 sv Min kultur vår kultur 1 sv Fritt valbara examensdelar 2 sv Serieproduktion (Examensdelar som är valbara för alla) 2 sv Yrkesprov 2 (YP 2) Kultur: Fritt valbara examensdelar 2.4 Följdschema för modulerna Följdschemat definierar ordningsföljden i vilken de olika modulerna kan avläggas. De moduler som saknar förhandskrav finns längst till vänster i uppställningen nedan. Pilarna anger vilka moduler som måste avläggas före moduler med förhandskrav inleds. Studiekompetenser Yrkeskompetenser Färg Inredning Kultur Branschens beställningsarbeten YP 3 Textilartesanens arbetsfält Textilinriktat arbete YP 4 Struktur Tradition YP 1 Serieinriktat arbete Form Kundorienterad tillverkning YP 5 Allmänna kompetenser YP 2 Projektarbete YP 6 Följdschemat för grundexamen inom hantverk och konstindustri. 9

11 2.5 Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande när undervisningen delvis förverkligas som smågruppsundervisning För studerande som genomför sina studier så att en del av studierna genomförs i smågruppsundervisningen, förverkligas utbildningens 120 sv som en treårig och två perioder lång utbildning. Studerande med tillgodoräknade studier kan välja en annan ordningsföljd för vissa moduler, så att studietiden kan förkortas. Artesan: Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Textil Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Färg Studiefärdigheter Struktur Form Tradition YP 1 År 2 År 3 År 4 Allmänna färdigheter Serieinriktat arbete Textilartesane ns arbetsfält Inredning Beställningar YP 2 Textila företag YP 4 Vardagsfärdighe ter Kundorienterad tillverkning YP 5 Studerande med annan grundexamen från tidigare Branschens beställningsarbeten YP 3 Yrkesfärdigheter Arbetslivsfärdighe ter Projektarbete YP 6 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 Färg Inredning Struktur Form Tradition YP 1 År 2 Textilartesanens arbetsfält Textilinriktat YP 4 arbete Kundorienterad tillverkning YP 5 Branschens beställningsarbeten YP 3 Projektarbete YP Modulernas kursinnehåll Färg: Färgning, tygtryckning, sömnad, materiallära 5,5 sv Skissteknik 1 sv Corel Draw 1,5 sv Struktur: Stickning och materiallära 5 sv Produktutveckling 1 sv 3-dimendionell komposition 1 sv Figurteckning och mode 1 sv Form: Sömnad 3 sv Presentation och planering av traditionellt hantverk 4 sv Portfolio 1 sv 10

12 Tradition: Produktion av hantverksprodukter inspirerade av kultur och tradition 6 sv Tillverkning av textilprodukt 1 sv Planering och presentation 1 sv Yrkesprov 1(YP 1) Inredning: Vävning och färgning 5,5 sv Färglära och perspektiv 1,5 sv Foto och bildkomposition 1 sv Branschens beställningsarbeten: Branschens beställningsarbeten (IA) Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 3 (YP 3) Serieinriktat arbete: (yrkesval) Serieinriktat arbete Beställningar: Kundorienterad planering 2 sv Visuell marknadsföring och planering 2 sv Serieproduktion (Examensdelar som är valbara för alla) 2 sv Yrkesprov 2 (YP 2) Kundorienterad tillverkning: Kundorienterad tillverkning Yrkesprov 5 (YP 5) Projektarbete: Projektarbete och lärdomsprov 7 sv Produktplanering av lärdomsprov 1 sv Yrkesprov 6 (YP 6) Textilartesanens arbetsfält: Textilartesanens arbetsfält (IA) Sker som inlärning i arbetet Textila företag: Arbetsuppgifter inom textilbranschen (IA) 2 sv Företag (IA) 2 sv Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 4 (YP 4) 6 sv 4 sv 11

13 Studiefärdigheter: (smågrupp) Studieteknik 1 sv Enhet och ekvationer 1 sv Valfria examensdelar, miljökunskap 1 sv Valfria examensdelar 1 sv Fritt valbara examensdelar 2 sv Vardagsfärdigheter: (smågrupp) Talprocessen 1 sv Geometri 1 sv Arkielämän suomea 1 sv Vardagsmotion A 0,5 sv Hälsokunskap A 0,5 sv Fritt valbara examensdelar 2 sv Arbetslivsfärdigheter: (smågrupp) Skrivprocessen 1 sv Statistik och ekonomisk matematik 1 sv Information processing 1 sv Vardagsmotion B 0,5 sv Hälsokunskap B 0,5 sv Fritt valbara examensdelar 2 sv Yrkesfärdigheter: (smågrupp) Fysik 1 sv Työelämän suomea 1 sv Min kultur vår kultur 1 sv Valfria examensdelar 1 sv Fritt valbara examensdelar 2 sv Allmänna färdigheter: (smågrupp) Skrivteknik 1 sv Kemi 1 sv Professional communication 1 sv Samhällskunskap 1 sv Fritt valbara examensdelar 2 sv 6 sv 6 sv 6 sv 6 sv 6 sv 12

14 2.5.2 Följdschema för modulerna Följdschemat definierar ordningsföljden i vilken de olika modulerna kan avläggas. De moduler som saknar förhandskrav finns längst till vänster i uppställningen nedan. Pilarna anger vilka moduler som måste avläggas före moduler med förhandskrav inleds. Studiefärdigheter Vardagsfärdigheter Arbetslivsfärdigheter Färg Inredning Branschens beställningsarbeten YP 3 Serieinriktat arbete Kundorienterad tillverkning YP 5 Beställningar YP 2 Tradition YP 1 Struktur Projektarbete YP 6 Form Yrkesfärdigheter Textilartesanens arbetsfält Textila företag YP 4 Allmänna färdigheter Följdschemat för grundexamen inom hantverk och konstindustri när undervisningen delvis förverkligas som smågruppsundervisning 3. Utbudet av fritt valbara examensdelar kan välja att avlägga studierna inom den egna utbildningen eller alternativt välja vilken modul, som saknar förhandskrav, som helst inom hela Axxell. På detta sätt kan den studerande göra individuella val från de sammanlagt ca 25 examina samt från den fria bildningen som Axxell förverkligar. Utöver detta kan den studerande välja att avlägga studier i någon annan läroanstalt eller gymnasiestudier i ett gymnasium under modulen av fritt valbara examensdelar. 13

15 4. Plan för hur examensdelar som fördjupar yrkeskompetensen eller individuellt breddar examen ordnas Inom varje utbildning i Axxell har den studerande möjlighet att välja 10 sv studier som kan fördjupa eller bredda examen (yrkesval). I grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan har valts att förverkliga modulen Serieinriktat arbete för detta ändamål. kan välja att avlägga studierna inom den egna utbildningen. Genom att utföra studierna som inlärning i arbete kan den studerande göra andra val inom examensdelar som är valbara för alla. Alternativt kan den studerande välja examensdelar/moduler från andra yrkesinriktade grundexamina. Den studerande kan även välja andra moduler, som saknar förhandskrav, som fördjupar eller breddar yrkeskompetensen inom hela Axxell. Utöver detta kan den studerande välja att avlägga studier i någon annan läroanstalt eller gymnasiestudier i ett gymnasium under modulen. kan även välja att fördjupa eller bredda sin examen med examensdelar som går utöver de 120 sv som obligatoriskt hör till en grundexamen. och egenläraren/handledande läraren beaktar detta i den studerandes personliga studieplan. 5. Plan för av examensdelar och metoder att bedöma kunnande 5.1. Syfte och mål för en Bedömningen av den studerande är ett viktigt led i inlärningsprocessen. Syftet med en är att leda och sporra den studerande i studierna samt att utveckla den studerandes egna förutsättningar att kunna bedöma sig själv/sitt eget kunnande. Den studerandes inlärning, arbete och kunnande bedöms mångsidigt. Bedömningen fungerar som, motivation och uppmuntran för den studerande att nå de egna målen och som förstärkning av utvecklingen av en positiv självbild och utvecklingen till yrkesmänniska. Bedömningen ger förutom information om kunnandet till den studerande själv, även information till läraren och till arbetsgivaren. Bedömningen utgör även underlag vid ansökan till fortsatta studier. 5.2 Identifiering och erkännande av kunnande I samband med antagningen till Axxell fyller den studerande tillsammans med målsman i en blankett, vars ändmål är att förmedla information om den studerandes inlärning. Informationen beaktas vid uppgörandet av den personliga studieplanen (PSP). Den personliga studieplanen görs upp under den första perioden i studierna tillsammans med egenläraren/handledande läraren. Vid uppgörandet beaktas erkännande av kunnande som kan förkorta studietiden, individuella studieval, t.ex. gymnasiestudier, behov av stöd för inlärningen eller behov av en individuell plan (IP) för hur utbildningen skall ordnas. 14

16 som har förvärvat tidigare kunnande kan anhålla om att få kunnandet erkänt. Information om detta förfarande sker i samband med antagningen då den studerande får sig tillsänd blanketten för anhållan om erkännande av kunnande. Till anhållan fogas kopior på den dokumentation anhållan grundar sig på. Ifall det kunnande den studerande anhåller om att få erkänt inte är dokumenterat kan kunnandet beskrivas separat. Kunnande som erkänns skall ha en siffer. Om siffer saknas skall den studerande visa sitt kunnande för att erhålla. Fritt valbara examensdelar kan erkännas utan siffer. kan även anhålla om erkännande av kunnande under studiernas gång. Anhållan görs till utbildningsansvariga och skall göras i god tid före ifrågavarande studier inleds. (Se rutinbeskrivning: Erkännande av kunnande) 5.3 Bedömningen av inlärningen och kunnandet I en skiljer man på en av inlärningen och en av kunnandet. Målet för en av inlärningen är att den studerande vet vad han eller hon kan och vad han eller hon ytterligare måste lära sig. Bedömningen av inlärningen sker dels tillsammans med lärarna i de olika ämnena och dels t med egenläraren/handledande läraren. Bedömningen av inlärningen sker inte som siffer utan som muntlig eller skriftlig respons. s självvärdering utgör en viktig del av denna. De behov av förändringar i den personliga studieplanen som en av inlärningen ger upphov till görs tillsammans med egenläraren/handledande läraren. Vid en av kunnandet erhåller den studerande vitsord som förs in i studieregistret och betyget. Bedömningsskalan är tredelad, där vitsordet 3 utgör berömlig, vitsordet 2 god och vitsordet 1 nöjaktig. Bedömningen av den studerande baserar sig på de kriterier som finns angivna i kapitel 7 och 8 i denna läroplan. Inlärningen och kunnandet jämförs alltid antingen mot kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade examensdelarna eller mot målen och skriterierna i de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen. Yrkesprovet utgör en viktig del i en av samtliga yrkesinriktade examensdelar. Det kunnande i de yrkesinriktade examensdelarna som inte visas i yrkesprov bedöms på annat sätt t.ex. genom prov, arbetsuppgifter eller andra tillförlitliga metoder. Motsvarande smetoder används även vid en av examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och fritt valbara examensdelar. Fritt valbara examensdelar kan, med studerandes samtycke, bedömas med godkänt. Studerande med inlärningssvårigheter kan bedömas med andra metoder än övriga studerande. De vanligaste metoderna är att den studerande ges längre tid vid provtillfället eller att den studerande avger muntliga prestationer. kan även ges möjlighet att använda skrivhjälpmedel. Schemat på följande sid anger examens uppbyggnad och en av de olika examensdelarna. I schemat synliggörs även fördelningen mellan annan och yrkesprov per yrkesinriktad examensdel. 15

17 Examensdelarnas Examensuppbyggnad 120 sv Grundexamen inom hantverk och Grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan. Up för produktplanering och tillverkning, Textil Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Yrkesk Fritt Kundinr Kulturi Produ Produkt Valbara examensdelar 40 sv (4 x 10 sv) omplett valbara iktad nrikta ktplan tillverkn Konsthantv Tillverk Manuell Textilt erande examens tillverkn d ering ing 20 erk10 sv ning av tillverkn arbete studier delar 10 ing 10 tillverk 10 sv sv beställn ing av 10 sv 20 sv sv sv ning ingsarb en 10 sv ete 10 produkt sv 10 sv Annan bedöm ning Annan bedömni ng Yrkespr ov 100 % Yrkes prov 100 % Yrkes prov 100 % Yrkespr ov 80 % Annan bedöm ning 20 % Yrkesprov 100 % Yrkespr ov 100 % Yrkespr ov 100 % Yrkespr ov 100 % Tabell: Bedömning av examensdelarna i grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan Mål, kriterier och föremål för en För de yrkeskompletterande studierna anges mål för kunnandet samt skriterier som baserar sig på målen. För de yrkesinriktade examensdelarna finns definierat föremål för en d.v.s. vad som bedöms samt kriterier för de olika snivåerna. 5.5 Beslut om vitsord Beslut om vitsord i en enskild kurs där en sker på annat sätt än genom yrkesprov fattas av läraren. Yrkesprovet bedöms av arbetsplatsens representant tillsammans med den handledande läraren på det sätt som organet beslutat. Den studerandes självvärdering utgör en del av sprocessen. Beslut om vitsord för en examensdel fattas av utbildningsansvariga tillsammans med de lärare som bedömt de enskilda kurserna i examensdelen. Yrkesprovets påverkar vitsordet enligt den andel som definierats Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord har möjlighet att ta om prov och yrkesprov på det sätt som definieras i Axxells rutinbeskrivning: Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord. I samma rutinbeskrivning anges även förfarandet för höjning av vitsord. 16

18 5.7 Ny samt rättelse av kan anhålla om ny samt rättelse av på det sätt som definierats i Axxells besvärsanvisningar. Anvisningarna finns tillgängliga på läroanstaltens extranet eller kan erhållas från kansliet. 5.8 Erhållande av examensbetyg När den studerande har genomfört alla studier och de yrkesprov som hör till examen med godkänt resultat erhåller han eller hon ett examensbetyg över avlagd examen. Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Till examensbetyget bifogas även ett utdrag ur studieregistret. I det finns alla enskilda kurser registrerade. 5.9 Bedömning vid specialundervisning Studerande med individuell plan för hur undervisningen ordas har samma sförfarande som övriga studerande. Utgångsläget är att hela examen avläggs enligt läroplanen och med normal. Om detta inte är möjligt anpassas en. Då planen görs upp för den enskilde studerande kommer egenläraren/handledande läraren i samråd med utvecklaren av specialundervisning eller specialläraren alltid överens om huruvida en sker enligt normala skriterier eller om en anpassas. Om kurser och/eller examensdelar anpassas utformas skriterier för enskild kurs eller examensdel. En anpassning av enskilda kurser betyder inte automatiskt att examensdelens vitsord blir anpassat. Utbildningsansvariga avgör hur stor vikt olika sföremål har för helhetsvitsordet. Axxell har en utarbetad plan för förverkligande av specialundervisning, där mera ingående information och direktiv finns. 6. Plan för en av de yrkesinriktade examensdelarna 6.1 Bedömningen av kunnandet i de yrkesinriktade examensdelarna Yrkesprov avläggs i alla yrkesinriktade examensdelar och utgör en viktig del av deras. Yrkesprovet kan omfatta en examensdel eller vara gemensam för flera examensdelar. I det senare fallet särskiljs för varje examensdel en separat för det gemensamma kombinerade yrkesprovet. Ett yrkesprov för en examensdel kan även bestå av flera delar. Dessa delyrkesprovs sammanlagda utgör yrkesprovsen för examensdelen. Det kunnande i de yrkesinriktade examensdelarna som inte visas i yrkesprov bedöms på annat tillförlitligt sätt. Den andel av kunnandet i en examensdel som bedöms genom yrkesprov finns angiven i planen för genomförande och av yrkesprov. De perioder av inlärning i arbete i vilka kunnandet bedöms genom yrkesprov bedöms med G = godkänd. Denna visar att den studerande genomfört samtliga arbetsdagar samt de skriftliga eller övriga arbeten som ingår i avsnittet. Om innehållet i inlärningen i arbetet inte bedöms genom yrkesprov erhåller den studerande en siffer. 17

19 6.2 Föremålen och kriterierna för en av de yrkesinriktade examensdelarna För varje yrkesinriktad examensdel i examen finns definierat sföremål, dvs. vad man bedömer. Bedömningen gäller: behärskande av arbetsprocesserna behärskande av arbetsmetoder, redskap och material behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet nyckelkompetenser för livslångt lärande I samband med varje examensdel har man närmare preciserat vad de olika föremålen betyder i just den examensdelen. För en finns angivet skriterier för alla sföremål på nöjaktig (1), god (2) och berömlig (3) nivå. På basen av kriterierna kan den studerande bekanta sig med kunnandet på olika nivåer och ställa egna mål för inlärningen och kunnandet. För varje examensdel finns angivet vilket kunnande som bedöms genom yrkesprov och vilket kunnande som bedöms med andra smetoder. Även andelen som yrkesprovet utgör av examensdelens definieras. I kapitel 7 framgår för varje yrkesinriktad examensdel vilka sföremål som bedöms i yrkesprovet och vilka som bedöms på annat sätt. 6.3 Plan för genomförande och av yrkesprov Grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan Utbildningsprogram produktplanering och tillverkning, Gulsmide Yrkesprovs nummer Typ av yrkesprov Examensdel Yrkesprovets andel av Bedömare Yrkesprov 1 Yrkesprov, kombinerat en Kulturinriktad 100 % Arbetslivets tillverkning representant Produkttillverkning 80% Yrkesprov 2 Yrkesprov Manuell tillverkning av en produkt 100% Arbetslivets representant Yrkesprov 3 Yrkesprov, Tillverkning av 100% Arbetsplatshandledaren delyrkesprov beställningsarbete Yrkesprov 4 Yrkesprov Textilt arbete 100% Arbetsplatshandledaren Yrkesprov 5 Yrkesprov, Kundinriktad 100% Arbetslivets kombinerat tillverkning representant Tillverkning av beställningsarbete Yrkesprov 6 Yrkesprov, Konsthantverk 100% Arbetslivets kombinerat Produktplanering 100% representant Plats för genomförande Läroanstalten Läroanstalten Inlärning i arbetet Inlärning i arbetet Läroanstalten Läroanstalten Tabell: Plan för genomförande av av yrkesprov Yrkesprovens placering synliggörs i kapitel 2. na för varje examensdel och yrkesprov finns i kapitel 7. 18

20 Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för och skriterier Den del av skriterierna som är färgade med grått i tabellen bedöms med yrkesprov. Axxell arbetar för ett certifierat ledningssystem och för hållbar utveckling. Som ett led i detta synliggörs de sföremål som berör hållbar utveckling med en myra. 7.1 Kundinriktad tillverkning Krav på yrkesskicklighet kan planera sitt arbete producera en vara eller tjänst bedöma och utveckla sin egen verksamhet beakta de uppställda kvalitetsmålen i sitt arbete välja material räkna ut materialåtgången göra kostnadsförslag och lämna anbud förhandla med kunden o presentera olika alternativ som kan genomföras o presentera hur valen påverkar genomförandet o åskådliggöra varan eller tjänsten o komma överens om kundmöte följa arbetstider och tidtabeller följa de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet Bedömning I tabellen har skriterier för tre olika kunskapsnivåer samt föremålen för sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för samtidigt det centrala innehållet i examensdelen

21 I 1. Behärskande av arbetsprocessen Planering av en kundinriktad arbetsprocess Produktion av en vara eller tjänst Prissättning Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 räknar med hjälp av ut materialåtgången och gör med hjälp av en prisberäkning för materialkostnaderna planerar med hjälp av sitt eget arbete med beaktande av kundens behov producerar med hjälp av en vara eller tjänst enligt de uppställda målen arbetar med hjälp av för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller klarar med hjälp av räkneoperationer i arbetet räknar med hjälp av ut materialåtgången och gör med hjälp av en prisberäkning för materialkostnaderna planerar med hjälp av sitt eget arbete med beaktande av kundens behov producerar med hjälp av stöd och en vara eller tjänst enligt de uppställda målen arbetar med hjälp av för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller klarar med hjälp av räkneoperationer i arbetet räknar under ut materialåtgången och gör med hjälp av stöd och en prisberäkning för materialkostnaderna planerar under sitt eget arbete med beaktande av kundens behov producerar under en vara eller tjänst enligt de uppställda målen arbetar under för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller klarar under räkneoperationer i arbetet räknar ut materialåtgången och gör under en prisberäkning för materialkostnaderna planerar sitt eget arbete och gör under en genomförbar arbetsplan, med beaktande av kundens behov producerar en vara eller tjänst enligt de uppställda målen arbetar för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller klarar under av räkneoperationer i samband med yrkesarbetet räknar ut materialåtgången och gör en prisberäkning för materialkostnaderna och beräknar under den tid som åtgår för arbetet planerar sitt eget arbete och gör en genomförbar arbetsplan med beaktande av kundens behov samt ändrar planen vid behov producerar en vara eller tjänst enligt de uppställda målen och arbetar systematiskt arbetar systematiskt och kostnadseffektivt enligt de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller samt förhandlar om avvikelser från dessa klarar av räkneoperationer i samband med yrkesarbetet räknar ut materialåtgången och gör en prisberäkning för de totala kostnaderna och lämnar ett anbud, som innehåller materialkostnaderna och den tid som åtgår för arbetet 17

22 Självvärdering bedömer med hjälp av sitt arbete och produkten i förhållande till målen. bedömer med hjälp av sitt arbete och produkten i förhållande till målen. bedömer under sitt arbete och produkten i förhållande till målen. bedömer sitt arbete och produkten i förhållande till målen. bedömer sitt arbete och produkten i förhållande till målen samt ändrar sitt agerande enligt anvisningar. bedömer och utvecklar under sin egen verksamhet för att uppnå kvalitetsmålen. 2. Behärskande av arbetsmetoder, redskap och material Val av arbetsmetoder och redskap Val och användning av material Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 förhandlar med hjälp av med kunden angående de krav som ställs på produkten och väljer med hjälp av arbetsmetoder och redskap för att förverkliga arbetet. förhandlar med hjälp av med kunden angående de krav som ställs på produkten och väljer med hjälp av stöd och arbetsmetoder och redskap för att förverkliga arbetet väljer och använder, med hjälp av, material som passar arbetet och som används i branschen. förhandlar med hjälp av stöd och med kunden angående de krav som ställs på produkten och väljer under arbetsmetoder och redskap för att förverkliga arbetet väljer och använder, med hjälp av stöd och, material som passar arbetet och som används i branschen. förhandlar under med kunden angående de krav som ställs på produkten och väljer arbetsmetoder och redskap för att förverkliga arbetet väljer och använder, under, material som passar arbetet och som används i branschen. förhandlar med kunden angående de krav som ställs på produkten och väljer arbetsmetoder och redskap för att förverkliga arbetet väljer och använder material som passar genomförandet, diskuterar under valet med kunden och hur detta inverkar på produktens funktion, hållbarhet, utseende, kvalitet och pris. förhandlar med kunden angående de krav som ställs på produkten, presenterar olika alternativ som kan genomföras och väljer arbetsmetoder och redskap för att förverkliga arbetet väljer och använder material som passar genomförandet, diskuterar valet med kunden och hur detta inverkar på produktens funktion, hållbarhet, utseende, kvalitet och pris. 18

23 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Åskådliggörande Beaktande av estetiska aspekter vid tillverkningen 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande Lärande och problemlösning Interaktion och samarbete Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 åskådliggör med hjälp av varan eller produkten för kunden tillverkar med hjälp av, och för kundens räkning, produkter som är balanserade helheter vad gäller form, proportioner och färg. åskådliggör med hjälp av stöd och varan eller produkten för kunden tillverkar med hjälp av, och för kundens räkning, produkter som är balanserade helheter vad gäller form, proportioner och färg. åskådliggör under varan eller produkten för kunden tillverkar under, och för kundens räkning, produkter som är balanserade helheter vad gäller form, proportioner och färg. åskådliggör varan eller produkten för kunden, använder visualiserings-metoder som passar branschen tillverkar för kundens räkning produkter som är balanserade helheter vad gäller form, proportioner och färg. åskådliggör varan eller produkten för kunden, använder branschanpassade visualiseringsmetoder, som väcker kundens intresse gentemot varan eller tjänsten tillverkar för kundens räkning produkter som är omsorgsfullt utförda och balanserade helheter vad gäller form, proportioner och färg. Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 löser med hjälp av problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val med hjälp av löser med hjälp av problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val med hjälp av ombesörjer med hjälp av löser under problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val med hjälp av stöd och ombesörjer med hjälp av stöd och löser problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val under ombesörjer under smidiga löser problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val och fattar beslut under ombesörjer och kommer överens om löser problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val och fattar beslut ombesörjer och kommer överens om 19

24 Yrkesetik Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga arbetar under enligt ingångna avtal iakttar under de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter varken sig själv eller andra för fara. smidiga kundmöten arbetar under enligt ingångna avtal iakttar under de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter varken sig själv eller andra för fara. Tabell: för Kundinriktad tillverkning smidiga kundmöten arbetar under enligt ingångna avtal iakttar under de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter varken sig själv eller andra för fara. kundmöten arbetar under enligt ingångna avtal iakttar under de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter varken sig själv eller andra för fara. kundmöten naturligt och smidigt arbetar enligt ingångna avtal iakttar de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter varken sig själv eller andra för fara. kundmöten naturligt, smidigt och konstruktivt arbetar enligt ingångna avtal och letar information om upphovsrätt och konsumentskydd iakttar de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och tar hänsyn till medlemmarna i arbetsgemenskapen och säkerheten i arbetsmiljön. 7.2 Kulturinriktad tillverkning Krav på yrkesskicklighet kan planera och producera en kulturinriktad vara eller tjänst välja och använda kulturinriktade arbetsmetoder och redskap skaffa hjälp av en expert lösa problemsituationer agera och utföra yrkesarbete tillsammans med människor med olika kulturella bakgrunder o framföra sin åsikt och föra fram olika synpunkter o arbeta enligt ingångna avtal följa arbetstider och tidtabeller följa de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet 20

25 7.2.2 Bedömning I tabellen har skriterier för tre olika nivåer av kunnande samt föremålen för sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för samtidigt det centrala innehållet i examensdelen. 1. Behärskande av arbetsprocessen Kulturinriktad planering och produktion Självvärdering Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 arbetar med hjälp av för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer med hjälp av arbetstider och avtalade tidtabeller Utvärderar med hjälp av sitt arbete och produkten i förhållande till målen. producerar med hjälp av en kulturinriktad vara eller tjänst arbetar med hjälp av för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer med hjälp av arbetstider och avtalade tidtabeller Utvärderar med hjälp av stöd och sitt arbete och produkten i förhållande till målen. producerar med hjälp av stöd och en kulturinriktad vara eller tjänst arbetar med hjälp av för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer under arbetstider och avtalade tidtabeller Utvärderar under sitt arbete och produkten i förhållande till målen. producerar under en kulturinriktad vara eller tjänst arbetar under för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller Utvärderar sitt arbete och produkten i förhållande till målen. planerar och producerar en kulturinriktad vara eller tjänst arbetar för att uppnå de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller utvärderar sitt arbete och produkten i förhållande till målen samt ändrar sitt agerande enligt anvisningar. planerar och producerar en kulturinriktad vara eller tjänst samt arbetar systematiskt arbetar systematiskt och kostnadseffektivt enligt de uppställda kvalitetsmålen och följer arbetstider och avtalade tidtabeller samt förhandlar om avvikelser från dessa utvärderar och utvecklar under sin egen verksamhet för att uppnå kvalitetsmålen. 21

26 2. Behärskande av arbetsmetoder, redskap och material Användning av kulturinriktade arbetsmetoder och redskap Användning av material Beaktande av hållbar utveckling vid val av arbetsmetoder, redskap och material Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 följer med hjälp av expertens anvisningar använder med hjälp av kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branschen följer med hjälp av expertens anvisningar använder med hjälp av traditionella och moderna material inom branschen använder med hjälp av arbetsmetoder, redskap och material, som tar hänsyn till livscykeltänkandet. kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branschen följer under expertens anvisningar traditionella och moderna material inom branschen arbetsmetoder, redskap och material, som tar hänsyn till livscykeltänkandet. använder under kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branschen följer expertens anvisningar använder under traditionella och moderna material inom branschen använder under arbetsmetoder, redskap och material, som tar hänsyn till livscykeltänkandet. väljer under och använder kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branschen tar vid behov mot hjälp av en expert vid planering och genomförande av arbetet använder och väljer under traditionella och moderna material inom branschen använder arbetsmetoder, redskap och material, som tar hänsyn till livscykeltänkandet. väljer och använder, vid behov i samarbete med aktörer i andra branscher, kulturinriktade arbetsmetoder och redskap enligt avtalspraxis för branscherna skaffar vid behov hjälp av en expert vid planering och genomförande av arbetet använder och väljer traditionella och moderna material inom branschen använder arbetsmetoder, redskap och material, som tar hänsyn till livscykeltänkandet och utvecklar sin verksamhet under. 22

27 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Utnyttjande av kulturkunskap vid planeringen och produktionen 4. Nyckelkompetense r för livslångt lärande Lärande och problemlösning Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Kunnande på G2A-nivå krävs för att identifierar med hjälp av med hjälp av källmaterial produkter eller miljöer från olika tidsperioder och deras stildrag Kunnande på G2A-nivå krävs för att skaffar med hjälp av kulturkunskap i branschen identifierar med hjälp av stöd och med hjälp av källmaterial produkter eller miljöer från olika tidsperioder och deras stildrag den införskaffade informationen vid genomförandet. skaffar med hjälp av kulturkunskap i branschen identifierar under med hjälp av källmaterial produkter eller miljöer från olika tidsperioder och deras stildrag den införskaffade informationen vid genomförandet. Goda G2 skaffar under kulturkunskap i branschen identifierar med hjälp av källmaterial produkter eller miljöer från olika tidsperioder och deras stildrag använder under den införskaffade informationen vid genomförandet. Berömliga B3 skaffar kulturkunskap i branschen och beaktar under målgruppen identifierar och tidsbestämmer produkter eller miljöer från olika tidsperioder samt deras material, konstruktioner eller stildrag använder den införskaffade informationen vid genomförandet och, under, i planeringen. skaffar kulturkunskap i branschen och beaktar målgruppen identifierar och tidsbestämmer produkter eller miljöer från olika tidsperioder samt deras material, konstruktioner och stildrag använder den införskaffade informationen i planeringen och vid genomförandet. Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 löser med hjälp av problemsituationer som uppstår i löser med hjälp av stöd och problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val med hjälp av löser under problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val med hjälp av löser problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val under löser problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val och fattar beslut med hjälp av anvisningar löser problemsituationer som uppstår i arbetet samt gör val och fattar beslut i olika 23

28 Interaktion och samarbete Yrkesetik Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga arbetet samt gör val med hjälp av följer med hjälp av de givna anvisningarna för kommunikation tillsammans med yrkeskunniga från andra branscher Kunnande på G2A-nivå krävs för att arbetar under enligt ingångna avtal iakttar under de säkerhetsanvisnin gar som getts för arbetet och utsätter vare sig själv eller andra för fara. följer med hjälp av stöd och de givna anvisningarna för kommunikation tillsammans med yrkeskunniga från andra branscher fungerar med hjälp av tillsammans med representanter för andra kulturområden arbetar under enligt ingångna avtal iakttar under de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter vare sig själv eller andra för fara. Tabell: för Kulturinriktad tillverkning följer under de givna anvisningarna för kommunikation tillsammans med yrkeskunniga från andra branscher fungerar med hjälp av tillsammans med representanter för andra kulturområden arbetar under enligt ingångna avtal iakttar under de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter vare sig själv eller andra för fara. följer de givna anvisningarna för kommunikation tillsammans med yrkeskunniga från andra branscher fungerar under tillsammans med representanter för andra kulturområden arbetar under enligt ingångna avtal iakttar under de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter vare sig själv eller andra för fara. agerar som situationen kräver i samarbete med yrkeskunniga och experter från andra branscher fungerar tillsammans med representanter för andra kulturområden arbetar enligt ingångna avtal iakttar de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och utsätter varken sig själv eller andra för fara. situationer framför sin åsikt tydligt och framhåller olika konstruktiva synpunkter i samarbete med yrkeskunniga och experter från andra branscher fungerar och arbetar yrkesmässigt tillsammans med representanter för andra kulturområden arbetar enligt ingångna avtal och beaktar under kulturskillnader i avtalet iakttar de säkerhetsanvisningar som getts för arbetet och tar hänsyn till medlemmarna i arbetsgemenskapen och säkerheten i arbetsmiljön. 24

29 7.3 Produktplanering Krav på yrkesskicklighet kan genomföra sedvanliga planer inom yrkesområdet dokumentera planeringsprocessen använda arbetsmetoder, redskap och material för planeringen och dokumenteringen bestämma framställningssätt, välja material och förnödenheter för den planerade produkten använda planer i interaktiva situationer lösa problemsituationer i samband med planerna arbeta enligt tidtabellen och avtalen Bedömning I tabellen har skriterier för tre olika nivåer av kunnande samt föremålen för sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för samtidigt det centrala innehållet i examensdelen. 1. Behärskande av arbetsprocessen Genomförande av planeringsprocessen Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 genomför med hjälp av branschenliga planer som genomförs i de viktigaste planeringsfaserna i branschen och med sådana visuella uttrycksmetoder och sådant tekniskt genomförande som passar branschen genomför med hjälp av branschenliga planer som genomförs i de viktigaste planeringsfaserna i branschen och med sådana visuella uttrycksmetoder och sådant tekniskt genomförande som passar branschen genomför under branschenliga planer som genomförs i de viktigaste planeringsfaserna i branschen och med sådana visuella uttrycksmetoder och sådant tekniskt genomförande som passar branschen genomför under estetiska, branschenliga planer som genomförs i de viktigaste planeringsfaserna i branschen och med sådana visuella uttrycksmetoder och sådant tekniskt genomförande som passar branschen genomför branschenligt, under och med beaktande av kundens mål, estetiska planer för flera planeringsfaser och med sådana visuella uttrycksmetoder och sådant tekniskt genomförande som 25

30 Interaktiv användning av dokumentation och planer Beaktande av hållbar utveckling i planerna dokumenterar sin planeringsprocess med hjälp av och sina planer som underlag i interaktiva situationer bedömer med hjälp av materiella lösningar för planerna, i förhållande till produktens bruksändamål, livslängd och användningsmiljö. dokumenterar sin planeringsprocess med hjälp av stöd och och sina planer som underlag i interaktiva situationer bedömer med hjälp av materiella lösningar för planerna, i förhållande till produktens bruksändamål, livslängd och användningsmiljö. dokumenterar sin planeringsprocess under och använder under sina planer som underlag i interaktiva situationer bedömer under materiella lösningar för planerna, i förhållande till produktens bruksändamål, livslängd och användningsmiljö. dokumenterar sin planeringsprocess och använder under sina planer som underlag i interaktiva situationer bedömer under materiella eller visuella lösningar för planerna, i förhållande till produktens bruksändamål, livslängd och användningsmiljö. passar branschen dokumenterar sin planeringsprocess och använder sina planer som underlag i interaktiva situationer bedömer visuella, materiella och tillverkningsmetodologiska lösningar för planerna, i förhållande till produktens bruksändamål, livslängd och användningsmiljö. 2. Behärskande av arbetsmetoder, redskap och material Val och bruk av arbetsmetoder, arbetsredskap och material som lämpar sig för olika faser av planeringsprocessen i branschen Nöjaktiga N1A Goda G2A Berömliga B3A Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3 använder med hjälp av de viktigaste arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och som används i de viktigaste faserna de viktigaste arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och som används i de viktigaste faserna av planeringsprocessen i branschen, men använder under de viktigaste arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och som används i de viktigaste faserna av planeringsprocessen i branschen, men använder de viktigaste arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och som används i de viktigaste faserna av planeringsprocessen i branschen, men behöver i övriga faser använder och väljer under ut de viktigaste arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och som används i de viktigaste faserna av planeringsprocessen i branschen väljer de lämpligaste arbetsmetoderna, arbetsredskapen och materialen som hör till uppgörandet av planer i branschen, och tillämpar dem under i olika faser av planeringsprocessen i branschen 26

Läroplan Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Guldsmide Ekenäs

Läroplan Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Guldsmide Ekenäs Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom hantverk och, artesan Utbildningsprogrammet för produktplanering och tillverkning, Guldsmide Ekenäs Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för

Läs mer

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör

Läroplan 2009. Grundexamen inom hårbranschen. Utbildningsprogrammet för frisör Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för frisör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad

Läs mer

Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Läroplan 2011- Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Läroplanen är uppgjord

Läs mer

Läroplan Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom

Läroplan Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Läroplan 2009 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom Utbildningsprogrammet för ekonomi- och kontorsservice, Merkonom Läroplanen är uppgjord

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Utbilningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga, Närvårdare. Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, Närvårdare

Utbilningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga, Närvårdare. Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, Närvårdare Läroplan 2010-2011 Grundexamen inom social- och Utbildningsprogrammet för rehabilitering, Närvårdare Utbilningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga, Närvårdare Utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

Läroplan Grundexamen inom träbranschen. Utbildningsprogrammet för industrisnickare, Snickare

Läroplan Grundexamen inom träbranschen. Utbildningsprogrammet för industrisnickare, Snickare Läroplan 2014- Grundexamen inom träbranschen Utbildningsprogrammet för industrisnickare, Snickare Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2010, förverkligad

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, BILDARTESAN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Utbildningsprogrammet för rörmontering, rörmontör

Utbildningsprogrammet för rörmontering, rörmontör Läroplan 2011- Grundexamen inom husteknik Utbildningsprogrammet för rörmontering, rörmontör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggandeyrkesutbildningen 2010, förverkligad som

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI, ARTESAN 2009

GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI, ARTESAN 2009 GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI, ARTESAN 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR PRODUKTPLANERING OCH -TILLVERKNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖPLANERING OCH -BYGGANDE

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Handbok i personlig studieplan

Handbok i personlig studieplan Detta dokument gäller läroplansbaserad utbildning enligt nya examensgrunder för yrkesinriktad grundexamen. Dokumentet är ett informationspaket om tillämpningar av lag, förordning och examensgrunder för

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteiseen osaan Godkänd: Nämnden för fostran och undervisning, finska

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-interiörsassistent Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Läroplan 2011- Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Utbildningsprogrammet för kundservice, Servitör Pargas Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis Läroplan 2010- Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom maskinoch metallbranschen Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker, Plåtslagare-svetsare Karis Läroplanen är uppgjord enligt

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Grundexamen inom lantbruksbranschen. Utbildningsprogrammet för djurskötsel, djurskötare

Grundexamen inom lantbruksbranschen. Utbildningsprogrammet för djurskötsel, djurskötare Läroplan 2010- Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom lantbruksbranschen Utbildningsprogrammet för djurskötsel, djurskötare Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

Grundexamen inom el- och automationsteknik. Utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik, Automationsmontör

Grundexamen inom el- och automationsteknik. Utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik, Automationsmontör Läroplan 2009- Axxell Utbildning Grundexamen inom el- och Ab Utbildningsprogrammet för el- och, Elmontör Utbildningsprogrammet för el- och, Automationsmontör Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43 /011/2015) Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen i musik 2014 Kompetensområdet för musik, musiker Kompetensområdet för musikteknologi, musikteknolog Kompetensområdet för pianostämning, pianostämmare Föreskrift

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009

GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 GRUNDEXAMEN INOM LABORATORIEBRANSCHEN, LABORANT 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LABORATORIEBRANSCHEN FÖRESKRIFT 19/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm:

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Betygsmodeller YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 7/012/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:17 Innehåll 1. Examensbetyg 1.1 Allmänna anvisningar om examensbetyg 1.2

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom båtbyggnad/båtbyggare Examensdel: 2.2.1 Byggande av båtar i armerad plast 30 kp + Modul: Byggande av båtar i armerad plast 1, 15 kp, Byggande av båtar i armerad plast 2, 15 kp. Den studerande

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 FÖRESKRIFT 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

Utbildningsprogrammet för skogsbruk, Skogsarbetare- skogsserviceproducent

Utbildningsprogrammet för skogsbruk, Skogsarbetare- skogsserviceproducent Läroplan 2010- Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för skogsbruk, Skogsarbetare- skogsserviceproducent Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN

GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN 1 (10) GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN 4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE 4.1 SYFTET OCH MÅLET MED BEDÖMNINGEN Utöver vad som bestäms i lagen om yrkesutbildning

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDBETJÄNING OCH FÖRSÄLJNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR EKONOMI- OCH KONTORSSERVICE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Grundexamen inom lantbruksbranschen. Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare

Grundexamen inom lantbruksbranschen. Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare Läroplan 2009-2010 Axxell Utbildning Ab Grundexamen inom Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

Validering vid Ålands handelsläroverk

Validering vid Ålands handelsläroverk Validering vid Ålands handelsläroverk 2009-04-15 Validering vid Ålands handelsläroverk Validering innebär att en studerande för sina studier till merkonom kan få det kunnande erkänt som baserar sig på

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 PROTOKOLL Nummer 8.0.05 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U Beslutande Föredragande Justerat Minister Johan Ehn Byråchef Elisabeth

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik

Yrkesprovsplaner Grundexamen i logistik splaner Grundexamen i logistik Kombinationsfordonsförare Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för industrisnickare, snickare FÖRESKRIFT 33/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010

GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 GRUNDEXAMEN INOM HUSTEKNIK 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, RÖRMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RÖRMONTERING, VÄRMEELEMENTSMONTÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KOSMETOLOG KOSMETOLOG UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR SKÖNHETSVÅRD OCH PRODUKTRÅDGIVNING KOSMETIKRÅDGIVARE

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE 2010

GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE 2010 GRUNDEXAMEN I IDROTT, IDROTTSLEDARE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION FÖRESKRIFT 21/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Utbildningsgrunder HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING Utbildningsprogrammet för arbetsplatshandledare 2 sv/3 sp Innehåll: 1. Arbetsplatshandledarutbildningen som du deltar i 2. Yrkesutbildningen och samarbetet med arbetslivet

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BEKLÄDNADSBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BEKLÄDNADSBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BEKLÄDNADSBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MODISTBRANSCHEN, MODIST UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer