Krav på yrkesskicklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav på yrkesskicklighet"

Transkript

1 Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och interna kunder drar nytta av sina språkkunskaper i kontakten med kunderna vidtar de åtgärder som behöver vidtas efter servicesituationen utför kontorsuppgifter kopplade till kundservice verksamhetens lönsamhet. 4.2 Grundexamen inom företagsekonomi 120 sv, Merkonom, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning (FI) Butiksservice och försäljning förbereder sig inför servicesituationer hanterar det område han eller hon har produktansvar för betjänar kunden och bedriver försäljning hanterar betalningen har hand om efterföljande åtgärder följer försäljningsutvecklingen Vård av kundrelationer och säljarbete tar hand om de kundrelationer som han/hon fått ansvar för säljer tjänster eller producent- eller sällanköpsvaror ger erbjudanden har hand om efterföljande åtgärder följer upp resultaten och lönsamheten för försäljningsarbetet Visuellt säljarbete utför demonstrationer eller kampanjer inom hans/hennes produktgruppsområde följer upp butikens utseende och upprätthåller det producerar kundinformation.

2 4.2.4 Stödtjänster inom internationell handel Den studerande eller examinanden deltar i hanteringen av en order- eller leveransprocess inom internationell handel, då han eller hon utför de praktiska uppgifter som ingår i order- eller leveransprocessen beställer transporter förbereder import- eller export- och förtullningsdokument utför kostnadsrelaterade beräkningar upprättar statistik och utarbetar rapporter samt myndighetsmeddelanden Stödtjänster inom försäljning betjäna interna och externa kunder och bedriva försäljning fungera som stöd inom sin service- eller säljenhet delta i den interna kommunikationen och kommunikationen med kunderna. 4.3 Grundexamen inom företagsekonomi 120 sv, merkonom, utbildningsprogrammet/kompetensområdet för ekonomi och kontorsservice (FI) Ekonomitjänster hanterar ett av följande delområden inom ekonomiförvaltning: bokför vanliga affärshändelser räknar ut den normala lönen som ska betalas ut fakturerar sköter försäljningsreskontra och betalningsuppmaningar sköter inköpsreskontra Bokföring sköter den månatliga bokföringen bokför inkomster, utgifter och finansiella transaktioner samt tillhörande rättelseposter gör avstämningar av saldon på penningkontona och överför vid behov delbokföring till huvudbokföringen gör en momsberäkning eller kontrollerar att momsberäkningen är korrekt periodiserar inkomster och utgifter till räkenskapsperioden Kontorstjänster betjänar kontorets externa och interna kunder, då han eller hon utför kontorsarbete: tar hand om dokumentproduktion (upprättar, sparar, förstör) kommunicerar elektroniskt och skriftligen sköter telefonservice anordnar möten och kundevenemang

3 tar hand om researrangemang upprättar, upprätthåller och bearbetar register, statistik och rapporter ger vägledning i användningen av kontorsutrustning och IT-program ansvarar för att kontorets tekniska utrustning fungerar Löneräkning räknar ut lönen som ska betalas ut för avlöningsperioden räknar ut den lön som ska betalas ut i särskilda fall upprättar en månadsrapport över löneräkningen 4.5 Valbara för alla Planering och genomförande av aktiviteter inom marknadskommunikation deltar i upprättande av planer för åtgärder eller kampanjer inom produktområdet eller kundansvarsområdet deltar i förberedelserna inför och genomförandet av projektet utför efterföljande åtgärder för projektet följer framgången för åtgärderna eller kampanjen Elektronisk handel deltar i upprätthållandet av en nätbutik följer konkurrenssituationen och trenderna inom branschen betjänar kunder i nätbutiken tar hand om efterföljande åtgärder förknippade med betalningar och leveranser Produktrådgivning planerar och förbereder produktpresentations-, försäljnings- och rådgivningsevenemang presenterar och säljer produkter samt ger kunderna råd när det gäller inköp och användning av produkterna utformar erbjudanden och tar emot beställningar följer resultatet av arbetet Planering av verksamhetens lönsamhet beräknar de kostnader som produkten medför prissätter produkten deltar i budgeteringsprocessen jämför det faktiska resultatet med budgeten Upprättande av bokslut och företagsbeskattning

4 bokför de inkomster och utgifter som hör till räkenskapsperioden upprättar officiella bokslutsrapporter tolkar företagets bokslut beräknar företagets beskattningsbara inkomst Hantering av fakturering och reskontra inom internationell handel beräknar gemenskapsintern försäljning och export tar hand om reskontra för gemenskapsintern handel och utlandshandel Användning av verktygsprogram Den studerande eller examinanden betjänar kontorets externa och interna kunder, då han eller hon upprättar ett dokument på många sidor använder verktygsprogram i arbetet Skötsel av förenings och bostadsaktiebolags dokument upprättar och upprätthåller föreningens medlemsregister upprättar mötesdokument och övriga dokument för föreningen eller bostadsaktiebolaget upprättar finansiella rapporter för föreningen eller bostadsaktiebolaget gör anmälningar till föreningsregistret Skapande och underhåll av internettjänster producerar innehåll för internettjänster i en applikation för internettjänster deltar i utvecklande och planering av internettjänster skapar och upprätthåller internetbaserade tjänster Finansieringstjänster Den studerande eller examinanden arbetar inom finansiella tjänster, då han eller hon presenterar finansieringsalternativ i enlighet med företagets eller organisationens koncept presenterar investeringsalternativ i enlighet med företagets eller organisationens koncept Examensdelar från yrkesinriktade grundexamina I grundexamen inom företagsekonomi kan minst en yrkesinriktad examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen ingå. Betyg över avläggande av en examensdel utfärdas alltid av den examenskommission som svarar för den aktuella grundexamen och examenskommissionen för grundexamen inom företagsekonomi, merkonom godkänner den aktuella examensdelen som en del av grundexamen inom företagsekonomi på basis av betyg xamensdel från en yrkesexamen I grundexamen inom företagsekonomi kan minst en yrkesinriktad examensdel från en yrkesexamen ingå. Utbildningsanordnaren ha ett giltigt avtal för anordnande av yrkesexamen i fråga, alternativt kan utbildningsanordnaren köpa examenstillfällena av en utbildningsanordnare som har ett sådant avtal. I grundläggande yrkesutbildning utfärdas betyg

5 över avläggande av examensdel av yrkesexamen alltid av den examenskommission som svarar för den aktuella yrkesexamen och utbildningsanordnaren erkänner examensdelen på den studerandes examensbetyg. I systemet med fristående examina ges betyget över avläggande av den aktuella delen av yrkesexamen alltid av den examenskommission som svarar för yrkesexamen i fråga och examenskommissionen inom företagsekonomi, merkonom godkänner examensdelen som en del av grundexamen inom företagsekonomi på basis av betyg Examensdel från en specialyrkesexamen I grundexamen inom företagsekonomi kan minst en yrkesinriktad examensdel från en specialyrkesexamen ingå. Utbildningsanordnaren ska ha ett giltigt avtal för anordnande av den aktuella specialyrkesexamen, alternativt kan utbildningsanordnaren köpa examenstillfällena av en utbildningsanordnare som har ett sådant avtal. I grundläggande yrkesutbildning ges betyg över avläggande av del av specialyrkesexamen alltid av den examenskommission som svarar för den aktuella specialyrkesexamen och utbildningsanordnaren godkänner examensdelen på den studerandes examensbetyg. I systemet med fristående examina ges betyget över avläggande av den aktuella examensdelen av specialyrkesexamen alltid av den examenskommission som svarar för specialyrkesexamen i fråga och examenskommissionen inom företagsekonomi, merkonom godkänner den aktuella examensdelen som en del av grundexamen inom företagsekonomi på basis av betyg.

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012

YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:8 Föreskrifter och anvisningar 2012:8 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I

Läs mer

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Föreskrift 14/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN SEMINOLOG

Läs mer

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING Föreskrift 45/011/1999 YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll:

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 18 /011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 FÖRESKRIFT 18/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Utkast Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Föreskrift 21/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Föreskrift 21/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll

Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll 24.6.2014 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Kungsvägens arbetshälsa och intern kontroll 4 2.1 Balansering av ekonomi som ett strategiskt mål 4 2.2 Tjänsternas

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

FÖRESKRIFT 36/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 36/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 36/011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SNICKERIBRANSCHEN 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SNICKERIBRANSCHEN 2008 FÖRESKRIFT 36/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Service. 313 Ekonomiförvaltning. Grenansvarig. Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä

Service. 313 Ekonomiförvaltning. Grenansvarig. Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Service 313 Ekonomiförvaltning Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Grenansvarig Ritva Jokitulppo Koulutuskeskus Salpaus ritva.jokitulppo(at)salpaus.fi 1 / 13 tel. 044 708 0607 Jyrki Rahikainen Koulutuskeskus

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken)

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 10.2.2015 EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna ekonomistadga har fastställts av styrelsen för Svenska handelshögskolan 10.2.2015. I stadgan avsedda enheter

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer