SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, årskurs 1 på gymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet"

Transkript

1 SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet

2 Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut som fattas, inte bara av regering eller riksdag, utan även på lokal nivå i kommunen. En kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik är därför avgörande för den nationella ungdomspolitiken och dess möjlighet att få genomslag. Bra beslut grundar sig på förståelse för ungdomars situation. Ett sätt att nå denna kunskap är genom undersökningar som Ungdomsstyrelsens Lupp undersökning. Ung016 genomförde Lupp under hösten 2008 bland alla sjundeklassare och förstaårselever på gymnasiet. Resultatet av enkäten kommer att bidra till utvecklingen av ungdomsforum, men även ligga till grund förutvecklingen avungdomsarbeteti Eskilstuna. Med flera olika projekt arbetar vi för att göra ungdomars röster hörda och bli en naturlig del av den demokratiska processen. Det är också viktigt för oss som arbetar inom kommunen att få ta del av ungdomars åsikter för en fortsatt positiv utveckling av kommunen. Under 2008 startade Ung016 som är ett ungdomsforum där ungdomar skall kunna samlas kring sakfrågor som är aktuella just nu. Genom arrangemang, föreläsningar, och debatter vill forumet skapa en dialog mellan ungdomar och beslutsfattare. Under våren 2008 infördes synpunktshantering för unga i kommunen (Ung! Säg vad du tycker). Synpunktshanteringen finns tillgänglig i form av vykort, men även på kommunens hemsida. Under året har det inkommit ett femtiotal t synpunkter. Ett demokratipris på tio tusen kronor instiftades under 2008 och delades ut på invigningen av Ung016. För nominering till priset bör man ha gjort något bra för ungdomsdemokratin i Eskilstuna kommun. Jimmy Jansson Kommunalråd 2

3 Innehåll Om undersökningen 4 Fritid 6 Skola 8 Politik & inflytande 10 Trygghet & hälsa 12 Arbete 15 Framtid 17 Om Splitvision Research 19 3

4 Om undersökningen Undersökningen har sammanställts av Splitvision Research på uppdrag av Ung 016/Ungdomsforum, Eskilstuna kommun (Ulrika Forsén). Undersökningen har genomförts i årskurs 7 respektive årskurs 1 på gymnasiet. I denna populärversion har vi gjort en sammanfattning av resultatet för undersökningen. En mer omfattande rapport finns att tillgå hos Eskilstuna kommun, Ulrika Forsén, Om Lupp LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av Ungdomsstyrelsen Den är en nationell undersökning där kommuner erbjuds möjlighet att delta för att kunna samla in kunskap om ungdomars egen situation. Metod Lupp undersökningen undersökningen genomfördes i oktober till december 2008 i form av en webbenkät. Två olika enkäter har använts för årskurs 7 respektive årskurs1 på gymnasiet. Enkätundersökningen består av 77 frågor för ungdomarna i årskurs 7 och 83 frågor för ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet. Några av frågorna i underlaget utgörs av öppna frågor (inga i förväg fasta svarsalternativ) deltog totalt 21 kommuner i ungdomsenkäten LUPP. De kommuner som deltar är geografiskt utspridda i landet. De är olika stora och har olika erfarenheter av att arbeta med ungdomspolitiskt arbete. För mer information, 4

5 Svarsfrekvens Totalt har 820 elever i årskurs 7 samt elever i årskurs 1 på gymnasiet erbjudits möjlighet att besvara Lupp undersökningen. 74% svarsfrekvens för årskurs 7. 54% svarsfrekvens för årskurs 1 på gymnasiet. Statistik De uppgifter som presenteras i rapporten är statistiskt säkerställda. Skillnader mellan killar och tjejer presenteras i rapporten där signifikanta skillnader finns. Med statistisk signifikans/signifikanta fk / fk skillnader menas att skillnaden mellan exempelvis killar och tjejer är så stor att vi anser att det inte är slumpen som orsakat den, utan skillnaden är statistiskt säkerställd. 5

6 Fritid Hur mycket fritid har ungdomar? Det är 75% av ungdomarna i årskurs 7 och 62% av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet som upplever att de har lagom med fritid och att de hinner med det de vill. Av ungdomarna i årskurs 7 är det 86% som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden av det de är intresserade av, medan 72% av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet menar att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden av det de är intresserade av. Fritidsmöjligheter som saknas Fritidsgård. Caféer. Fler sportmöjligheter (exempelvis nämner ungdomarna i år 7 fler ridskolor, innebandy och ett bättre badhus och ungdomarna i år 1 på gymnasiet nämner en fotbollsplan). Diagram 1. Hur mycket fritid ungdomarna upplever att de har. Var träffas ungdomarna? Ungdomarna i båda årskurserna träffas främst hemma hos varandra när de träffar sina kompisar på fritiden (82% av ungdomarna i år 7 och 80% av de i år 1 på gymnasiet). Därefter träffas de utomhus (43% av ungdomarna i år 7 och 33% av de i år 1 på gymnasiet). År 7 År 1 på gymnasiet 15% 75% 10% 28% 62% 10% Känner ofta att jag har så lite fritid att jag inte vet hur jag ska hinna med Känner att jag har lagom med fritid och att jag hinner med Känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

7 Hur ofta ungdomar ägnar sig åt fritidsaktiviteter De aktiviteter som flest ungdomar i årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet ägnar sig åt varje dag eller varje vecka är: Umgås med kompisar Surfa/chatta på internet Hjälpa till hemma Föreningsliv När det gäller medlemskap i föreningslivet är ungdomarna främst aktiva medlemmar i någon idrottsförening (50% år 7 vs 37% år 1 på gymnasiet). Ungdomars aktivitet kii i föreningslivet är generellt sett låg (mellan 2% 11% beroende på vilken sorts förening det handlar om). Omkring fyra av tio ungdomar i båda årskurserna upplever att de kan vara med och påverka i den utsträckning de vill i den förening de är mest aktiva i. Fritidmöjligheter för killar och tjejer Det är 14% av ungdomarna i årskurs 7 och i årskurs 1 på gymnasiet som uppger att det finns något som de skulle vilja göra på sin fritid som de inte gör på grund av att de är kille eller tjej. I årskurs 7 ligger skillnaderna mellan killar ochtjejer inomden statistiska felmarginalen. I årskurs 1 på gymnasiet uppger 20% av tjejerna och 9% av killarna att det finns något som de skulle vilja göra på sin fritid som de inte gör på grund av att de är kille eller tjej. Diagram 2. Andel ungdomar som upplever att det finns något som de skulle vilja göra på sin fritid som de inte gör på grund av att de är kille eller tjej. 10% 9% 17% 20% Tjej år 7 Kille år 7 Tjej jjår 1 Kille år 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 7

8 Skola Skolmiljö En majoritet av ungdomarna uppger att det är bra stämning i skolan. Det är sju av tio ungdomar i årskurs 7 och åtta av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet som upplever att elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan. I årskurs 7 och i årskurs 1 på gymnasiet är det omkring sex av tio ungdomar som uppger att skolan agerar om en lärare kränker en elev. Det är 15% av ungdomarna i årskurs 7 och 10% av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet som uppger att främlingsfientlighet är ett problem i skolan. Det är 11% av ungdomarna i årskurs 7 och 7% av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet somupplever attsexuella trakasserier är ett problem i skolan. Inflytande Det är 43% av ungdomarna i årskurs 7 och 47% av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet som anger att de har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan. Saker som eleverna vill vara med att påverka i skolan: Hur de ska arbeta Vad de ska lära sig Skolmaten (år 7), Schemat (år 1 på gymnasiet) Saker som eleverna får vara med att påverka i skolan: Hur de ska arbeta Vad de får lära sig Skolmiljön inne (år 1 på gymnasiet) Diagram 3. Andel ungdomar som anser att följande påståenden stämmer mycket bra eller ganska bra. Det är bra stämning i skolan Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan Om en lärare kränker en elev agerar skolan Det finns tillräckligt många ämnen att välja på inom elevens val Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 62% 58% 78% 94% 70% 81% 64% 62% 0% 20% 40% 60% 80%100% Diagram 4. Andel ungdomar som anser att följande påståenden stämmer mycket bra eller ganska bra. 15% 10% År 7 År 7 År 1 på gymnasiet Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 7% 11% År 1 på gymnasiet 0% 10%20%30%40%50% 8

9 Ogiltig frånvaro Det är två av tio ungdomar i årskurs 7 och fyra av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet som i någon omfattning har ogiltig frånvaro. Mobbning Nästan tre av tio elever (26%) i årskurs 7 och nästan en av tio elever (8%) i årskurs 1 på gymnasiet anser att mobbning är ett problem i skolan. Det är 15% av ungdomarna i årskurs 7 och 9% av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet som har blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. Det är 13% av ungdomarna i årskurs 7 och 10% av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet som själva har deltagit i mobbning det dtsenaste halvåret. hlå Mobbning sker vanligtvis på rasterna eller i klassrummet enligt ungdomarna i båda årskurserna. I enkäten refereras det till att man med mobbning menar att någon/några flera gånger under en längre tid hotar eller säger/skriver elaka och obehagliga saker. Mobbning kan också vara när någon/några slår, knuffar, sparkar eller håller fast någon annan mot hans eller hennes vilja. Jämlikhet I årskurs 1 på gymnasiet uppger fler killar än tjejer att flickor får bättre möjligheter än pojkar (22% vs 2%). När det gäller årskurs 7 finns det inte några signifikanta skillnader mellan killar och tjejer för denna fråga. Information om vidare studier Sex av tio ungdomar i årskurs 7 uppger att de inte har fått någon information inför valet av gymnasieprogram. Nästan åtta av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet anser att informationen de fick inför valet av gymnasieprogram var ganska braeller mycket bra. Diagram 5. Andel ungdomar som anser att följande påståenden stämmer mycket bra eller ganska bra. Pojkar får bättre möjligheter än flickor Flickor får bättre möjligheter än pojkar 12% 11% 7% 9% 9% 15% 2% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tjej år 7 Kille år 7 Tjej år 1 Kille år 1 9

10 Politik & inflytande Vill vara med och påverka Nästan fyra av tio ungdomar i årskurs 7 och fyra av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet vill vara med och påverka i frågor som rör Eskilstuna kommun. Av dem som inte vill vara med att påverka beror det främst på att de inte är tillräckligt intresserade ochattde kan för lite om hur de ska göra. Till vem skulle du vända dig? De flesta ungdomar vet inte vart de skulle vända sig om de skulle vilja vara med och påverka i Eskilstuna kommun. Om ungdomarna i årskurs 7 och i årskurs 1 på gymnasiet skulle vilja påverka i en fråga som berör Eskilstuna kommun, skulle de främst vända sigtill någonpersonlig kontakt. Kontakt mellan ungdomar och politiker Fyra av tio ungdomar i årskurs 7 och fem av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet upplever att de har mycket små eller inga möjligheter alls att föra fram sina åsikter till de som styr i Eskilstuna kommun. Nästan sex av tio ungdomar i årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet tycker att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att beslutsfattare och ungdomar träffas och diskuterar. Diagram 6. Andelen ungdomar som upplever att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till de som styr i Eskilstuna kommun. År 7 15% 46% 40% Mycket stora till ganska stora möjligheter Vet inte År 1 16% 34% 50% Ganska små till inga möjligheter alls 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Om jag jgvore politiker Om ungdomarna i årskurs 7 vore politiker skulle de främst satsa på: Arbeta mot kriminalitet (42%) Lika lön för lika arbete för kvinnor och män (39%) Sjukvård (32%) Skola (28%) Om ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet vore politiker skulle de främst satsa på: Arbeta mot kriminalitet (41%) Sjukvård (39%) Skola (33%) Skapa arbete för de unga (31%) En politisk handling Politiska handlingar som många ungdomar uppger att de aldrig skulle delta i är att skada egendom i protest, ockupera byggnader, måla politiska slagord på allmän plats och delta i olagliga demonstrationer eller aktioner. Intresse för vad som händer i världen Ungdomarna i Eskilstuna är i första hand intresserade av vad som händer i andra länder, därefter av samhällsfrågor och i sista hand av politik. Diagram 7. Hur intresserade ungdomarna är av politik, samhällsfrågor eller vad som händer i världen. Intresserad av vad som händer i andra länder År 7 Intresserad av samhällsfrågor År 7 De vanligaste politiska aktiviteterna bland ungdomar är att skriva på namninsamlingar Intresserad av politik År 7 47% och att bära märken/symboler som uttrycker en åsikt. I årskurs 1 på gymnasiet är en av de vanligaste aktiviteterna även att Intresserad av vad som händer i andra länder År 1 16% skriva insändare. Intresserad av samhällsfrågor År 1 13% 27% 23% 33% 25% 45% 32% 42% 40% 38% 33% 24% 14% 12% 17% 12% 4% 3% Intresserad av politik År 1 43% 34% 18% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Inte alls intresserad Inte särskilt intresserad Ganska intresserad Mycket intresserad 11

12 Trygghet & hälsa Otrygga situationer Omkring tre av tio ungdomar i årskurs 7 och fyra av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet har upplevt minst en otrygg situation det senaste halvåret. Trygga platser är: Hemmet Klassrummet Bostadsområde på dagen Orättvist behandlad Fyra av tio ungdomar i årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet har minst en gång under det senaste halvåret blivit orättvist behandlade på ett sådant sätt att de har känt sig kränkta. Ungdomarna i årskurs 7 uppger att de har blivit orättvist behandlade i kontakt med: Andra elever Skolans personal Ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet uppger att de har blivit orättvist behandlade i kontakt med: Någon i deras familj Andra elever Skolans personal Ungdomarna uppger att de har blivit orättvist behandlade på grund av: Utseende Ålder Annat I årskurs 7 är det 33% av ungdomarna som svarar att de inte vet varför de har blivit orättvist behandlade. I årskurs 1 på gymnasiet är det 27% som har svarat att de inte vet. År 1 på gymnasiet Diagram 8. Andel ungdomar som under det senaste halvåret upplevt att de har blivit orättvist behandlade på ett sätt så att de känt sig kränkta. År 7 6% 39% 56% 8% 34% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej, aldrig 12

13 Allmän hälsa Nästan åtta av tio ungdomar i båda årskurserna anser att de har mycket bra eller ganska bra hälsa. Runt fem av tio ungdomar i båda årskurserna anser att de inte är sjuka lika ofta som andra. Daglig ohälsa Träning Nästan sju av tio ungdomar i årskurs 7 och nästan sex av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet uppger att de tränar varje dag eller flera gånger i veckan. I årskurs 1 på gymnasiet tränar killarna i högre grad än tjejerna varje dag eller flera gånger i veckan. Två av tio ungdomar i båda årskurserna har huvudvärk varje dag eller flera dagar i veckan. Nästan fyra av tio ungdomar i årskurs 7 och fyra av tio ungdomar i årskurs Huvudvärk 1 på gymnasiet har känt sig stressade varje dag eller flera dagar i veckan. Fler tjejer än Ont i magen killar i båda årskurserna uppger olika 9% symptom på ohälsa. Matvanor Diagram 9. Besvär som ungdomarna har varje dag eller flera gånger i veckan. 26% 13% 32% 17% 17% 10% 21% 28% Svårt att somna 24% Tjej år 7 33% 26% Kille år 7 45% Känt dig stressad 23% 56% 28% Tjej år 1 59% Kille år 1 75% Nästan tre av tio ungdomar i årskurs 7 och Trött under dagarna 46% nästan fyra av tio ungdomar i årskurs 1 på 56% gymnasiet hoppar över frukosten varje dag Sovit dåligt på natten 23% 25% 38% eller flera gånger i veckan. 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 Ungdomars bruk av alkohol Två av tio ungdomar i årskurs 7 och sju av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet uppger att de i någon omfattning dricker alkohol. Ungdomar får vanligast tag på alkohol: Från egna föräldrar med lov (år 7) Från kompisar eller kompisars syskon (år 1) I årskurs 7 uppger 7% av ungdomarna och i årskurs 1 på gymnasiet uppger 31% att de får dricka alkohol för sina föräldrar. Narkotika Det är 2% av ungdomarna i årskurs 7 och 12% av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasietsomnågongång som någon gång har använt narkotika i form av hasch eller marijuana. Tobaksvanor I årskurs 7 är det 4% och av gymnasieeleverna i årskurs 1 är det 13% som röker varje dag. Det är 1% av ungdomarna i årskurs 7 och 8% av gymnasieeleverna i årskurs 1 som snusar varje dag. Debutåldern Flertalet ungdomarhar aldrig testat marijuana, alkohol eller tobak. Bland dem som har testat, kan vi se att ungdomarna i årskurs 7 främst prövar cigaretter ochattdricka sigberusade när de är 12 år. När det gäller ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet kan vi se ungdomarna främst prövarattdricka att sigberusadeochprövar tobak vid års ålder. 14

15 Arbete Extrajobb Omkring en av tio ungdomar i båda årskurserna har extrajobb vid sidan av studierna. Av de som svarar att de inte har extrajobb har 7% av ungdomarna i årskurs 7 och 36% av dem i årskurs 1 på gymnasiet försökt att få det utan att lyckas. Av dem som jobbar extra bland ungdomarna i årskurs 7 är det vanligast att de jobbar minst en gång i veckan, vilket 67% gör. Starta eget i framtiden Nästan fem av tio ungdomar i årskurs 7 och nästan sex av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Ungdomar vars föräldrar har eget företag är i regel mer positiva till att själva vilja starta eget företag i framtiden. Diagram 10. Andel ungdomar som extrajobbar. År 7 9% År 1 på gymnasiet 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 15

16 Sommarjobb En av tio ungdomar i årskurs 7 och nästan fyra av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet uppger att de hade sommarjobb sommaren Ungdomarna har fått jobb genom: Någon i min familj Någon annan släkt eller folk jag känner Av de ungdomar som uppger att de inte hade sommarjobb sommaren 2008 är det 8% av ungdomarna i årskurs 1 och 46% av ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet som försökte få ett sommarjobb utan att lyckas. Diagram 11. Andel ungdomar som hade sommarjobb sommaren År 7 12% År 1 på gymnasiet 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 16

17 Framtid Framtidssyn Nästan fem av tio ungdomar i årskurs 7 och fyra av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet har en mycket positiv syn på framtiden. Efter grundskolan Det ungdomarna i årskurs 7 helst vill göra efter grundskolan: Gå en gymnasieutbildning i den kommun jag bor i (48%) Vet inte (19%) Gå en gymnasieutbildning i en annan kommun (17%) Börja jobba (13%) Efter gymnasiet Det ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet helst vill göra efter gymnasiet: Studera på högskola eller universitet i Sverige (20%) Åka ut och resa (17%) Jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten (16%) Jobba utomlands (13%) Utbildning Tre av tio ungdomar i årskurs 7 och nästan fem av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet planerar att läsa på universitet eller högskola som högsta utbildning. Diagram 12. Hur ungdomarna ser allmänt på framtiden för egen del. År 7 År 1 på gymnasiet 49% 30% 8% 8% 1%1% 2% 1% 2% 44% 32% 12% 7% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ 17

18 Boende Om tio år vill ungdomarna i årskurs 7 helst bo: Utomlands (24%) Vet inte (24%) Där jag bor nu (21%) Om tio år vill ungdomarna i årskurs 1 på gymnasiet helst hl bo: Utomlands (33%) I en storstad i Sverige (23%) Där jag bor nu (16%) Flytta från och åter till Eskilstuna Nästan tre av tio ungdomar i årskurs 7 och nästan fem av tio ungdomar i årskurs 1 på gymnasiet tror att de kommer att flytta från kommunen de bor i. De främsta anledningarna till att flytta från kommunen som ungdomarna uppger är jobb eller studier. Anledningar som ungdomar uppger till att flytta tillbaka till Eskilstuna är främst närheten till släkt och familj, jobb eller flick /pojkvän eller kompisar. 18

19 Om Splitvision Research Splitvision Research är ett konsultföretag. Vi arbetar främst med samhälls och marknadsundersökningar d samt utvärderingar och utredningar där våra uppdragsgivare vill nå en djupare och bredare kunskap om företeelser och kunder. Ett av våra huvudsakliga arbetsområden är att genomföra undersökningar och sammanställningar om barns och ungdomars situation. I egenskap av socialantropologer analyserar vi och ger beskrivningar av situationen med utgångspunkt från ungdomars perspektiv. För mer information besök gärna vår webbsida: Ni är även varmt välkomna att kontakta oss: Göteborgskontoret: Stockholmskontoret: Nancy Aponno Telefon: E post: Jonas Modin Telefon: E post: Bland våra kunder finns både näringsliv och offentligverksamhet verksamhet. Vi arbetarbåde både med korta, intensiva uppdrag och med långsiktiga strategiska projekt. 19

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Rapport Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Mars 2009 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008 Resultat från Luppundersökningen Kramfors kommun 2008 Januari 2009 Först av allt riktas ett stort TACK till alla ungdomar i Kramfors som tog sig tid och engagemang att besvara LUPP-enkäten! Ett tack riktas

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Januari 2009 Sammanställningen är

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

För litet fritidsutbud: åk8

För litet fritidsutbud: åk8 För litet fritidsutbud: åk8 Frågan lyder: Hur mycket finns det att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Det finns väldigt mycket att göra; ganska mycket att göra; ganska lite att göra; väldigt lite/ingenting

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet.

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet www.ronneby.se Innehåll Inledning... 3 Att tänka på när du läser rapporten... 4 Fritid... 5 Politik, samhälle

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas TANUMS KOMMUN LUPP i Tanum Rapport om LUPPenkäten 2011 Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas Innehåll INLEDNING... 2 OM UNDERSÖKNINGEN... 2 OM KOMMUNEN... 3 RAPPORTENS RESULTAT... 5 FRITID... 5 SKOLA... 11

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande 24-åringar från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy Lönn 3 Kapitel

Läs mer

UNG I SIGTUNA KOMMUN 2009

UNG I SIGTUNA KOMMUN 2009 UNG I SIGTUNA KOMMUN 2009 SAMMANSTÄLLNING AV UNGDOMSENKÄTEN LUPP GÄLLANDE UNGDOMAR I SKOLÅR 7 OCH 8 KS/2009:201 2010-10-31 Kerstin Alksten & Andrea Andersson Kommunledningskontoret Sigtuna kommun Sigtuna

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 8 12 16 Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete Lupprapport

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

UNG I DALS-ED 2010 Rapport från LUPP-enkäten

UNG I DALS-ED 2010 Rapport från LUPP-enkäten UNG I DALS-ED 2010 Rapport från LUPP-enkäten INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2-3 SYFTE OCH METOD 4 SVARSFREKVENS OCH BORTFALL 5 ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER RAPPORTEN 5 BAKGRUNDSFRÅGOR 5 FRITID 5-9 SKOLA

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen!

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen! Förord På andra raden i Växjö kommuns mångfaldsprogram 2010-2014, Olikheter som berikar, kan man läsa att makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar av samhällslivet. Det är i grunden givetvis

Läs mer

Lupp kollar upp - En undersökning av ungdomars livssituation i Botkyrka

Lupp kollar upp - En undersökning av ungdomars livssituation i Botkyrka Lupp kollar upp - En undersökning av ungdomars livssituation i Botkyrka 1 (31) Av: Shakhlo Altieva Författad under praktikperiod på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun VT2011 2 (31) Innehållsförteckning

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan Att vara ung i Säter LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Säter år 7-9 grundskolan INNEHÅLL INLEDNING 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet 2O Framtid och arbete

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

KULTUR OCH FRITID LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Gävle kommun 2010

KULTUR OCH FRITID LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Gävle kommun 2010 KULTUR OCH FRITID LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Gävle kommun 2010 Kontakt Karl Nässén, Ungdomsstrateg, 026-17 97 87 Staffan Stahl, Planeringssekreterare, 026-17 97 16 2011 Gävle kommun

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2015

Rapport från Luppenkät 2015 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga 16-19 år bosatta i kommunen INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola

Läs mer

ungdomspolitiken 2011

ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Högstadieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun 2011-07-18 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer