Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år"

Transkript

1 Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde I vänster kolumn finns 2014 års enkät i numerisk ordning och i höger kolumn finner du motsvarande frågor i 2015 års enkät. Nya frågor eller förändringar i tidigare formuleringar skrivs kursiverat. Är delar av en fråga kursiverad är den kursiverade delen ny eller omformulerad. Är frågan borttagen och inte ersatt av någon motsvarande fråga står det. Denna samanställning avser enkäten riktad till ungdomar år. Notera. Asterisk (*) innebär att frågan är valbar. Av integritetsskäl är det inte möjligt att använda sig av samtliga valbara frågor i en och samma undersökning. Urval av frågor sker i samråd med MUCF A. Först några frågor om dig, din familj och ditt boende A. Du och din familj A1. Vilket år är du född? A2. Är du? Tjej Kille Annan könstillhörighet (personer som inte är eller känner sig tillhöra könen tjej eller kille) A3. Vad stämmer bäst in på dig? Tjej Kille Annan könstillhörighet (om du inte är eller inte känner dig tillhöra könen tjej eller kille) NY A4. Vilken är din sexuella läggning? Heterosexuell (en person med förmåga att bli kär eller attraherad av någon av ett kön än ditt eget) Bisexuell (en person med förmåga att bli kär eller attraherad av någon oavsett kön) Homosexuell (en person med förmåga att bli kär eller attraherad av någon av samma kön som ditt eget) Osäker på min sexuella läggning/ Vill inte definiera *A3. Vad har du för postnummer *A1. Vad har du för postnummer?

2 A4.a Var är du och dina föräldrar födda? Du själv Din mamma Din pappa Sverige Norden Europa Utanför Europa A 6. Var är du och dina föräldrar födda? Du själv Förälder a Förälder b Sverige Norden Europa Utanför Europa A4 b. Om du inte är född i Sverige hur länge har du bott här? 10 år eller längre 4 9 år 0 3 år A 6b. Om du inte är född i Sverige hur länge har du bott här? 10 år eller längre 4 9 år 0 3 år A5. Vilken är din nuvarande sysselsättning? g går i gymnasiet g studerar vid universitet/högskola g går en eftergymnasial yrkesutbildning g går på Komvux g studerar svenska för invandrare (sfi) g går på folkhögskola g är föräldraledig g är arbetslös g arbetar B7. Vad gör du huvudsakligen? g går i gymnasiet g studerar vid universitet/högskola g går en eftergymnasial yrkesutbildning g går på Komvux g går på folkhögskola g studerar svenska för invandrare (sfi) g är föräldraledig g är arbetslös g arbetar *A6.a Vad heter den skola du går i? * A2. Om du går i skolan, vad heter den skola du går i? Skola a Skola b Skola c Annan skola g går inte i skolan *A6.b Om du går på gymnasiet, vilken årskurs går du i? 1, 2,3, 4? A7. Vilken är din mammas respektive pappas högsta avslutade utbildning? *C1b. Vilken årskurs går du i? År 1 År 2 År 3 År 4 Din mamma Din pappa Gick inte ut grundskolan Grundskola eller motsvarande Gymnasium eller motsvarande Utbildning efter gymnasiet kortare än 3 år Högskola eller universitet i minst 3 år

3 *A8. Vilket område, stadsdel eller liknande bor du i? * A1. Vad stämmer bäst in på dig? Om du bor i mer än en kommun eller område markerar du den kommun eller område där du oftast bor. g bor i Kommun eller område a Kommun eller område b Kommun eller område c Kommun eller område d Annan kommun/ område A9. Hur nöjd är du i största allmänhet med ditt liv när det handlar om fölnde Din skolsituation Din hälsa Dina kompisrelationer Dina familjerelationer Din ekonomi Din utbildning Ditt liv i sin helhet Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd A10. Hur nöjd eller missnöjd är du i med ditt liv när det handlar om fölnde Skolan Utbildningen Kompisar Familjen Dina pengar Fritiden Liv som helhet Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd A10. Har du någon funktionsnedsättning? A5. Har du någon sjukdom eller någon nedsatt funktion, som inte är tillfällig, och som innebär att du har svårigheter att delta i olika aktiviteter, t.ex. i skolan, med vänner eller på din fritid? Vill inte svara NY A7. Vad gör dina föräldrar huvudsakligen? Markera med ett eller flera kryss för vardera föräldern. Har du endast en förälder fyller du i den ena av spalterna. Förälder a Förälder b Arbetar Studerar Föräldraledig Arbetslös Långtidssjukskriven/sjukpensionär Pensionär

4 NY A8. I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi? Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig NY A9. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte har haft råd?, flera gånger, en gång B. Fritid B. Fritid B1. Hur mycket fritid har du? g känner ofta att g har så mycket fritid att g inte vet vad g ska göra med min tid g känner att g har lagom med fritid g känner ofta att g har för lite fritid B2. Hur mycket finns det att göra på fritiden? det finns väldigt mycket att göra det finns ganska mycket att göra det finns ganska lite att göra det finns väldigt lite/ingenting att göra NY B1. Hur mycket eller lite tycker du det finns att göra på fritiden? Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig? Det finns saker att göra men inget som intresserar mig Det finns saker att göra men min familj säger Det finns saker att göra men g kan inte ta mig dit Det finns saker att göra men det kostar för mycket Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt B3. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter, i så fall vilka? B5. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor? NY B4. Finns det något som du skulle vil göra på din fritid, som många andra i din ålder gör, men som du inte kan vara med på för att du/din familj inte har råd? B5b. Vad är det du saknar? A9. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte har haft råd?, flera gånger, en gång (Not. A9. ersätter tidigare B4 och G4)

5 B5. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara? hemma hos varandra på ett café på ett ungdomens hus, en fritidsgård eller liknande på en restaurang, pub, bar eller liknande i en idrottshall/sporthall eller på ställe i samband med idrott utomhus i en föreningslokal i galleria eller i köpcentrum i centrum/på stan någon annanstans B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara? Hemma hos varandra På sociala medier på internet På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande I en föreningslokal I en idrottshall/sporthall eller på ställe i samband med idrott På ett café På en restaurang, pub, bar eller liknande I galleria eller i ett köpcentrum I centrum/på stan Utomhus Någon annanstans B6. Hur ofta gör du fölnde saker på din fritid? Idrottar/motionerar i klubb eller förening Idrottar/motionerar men inte i klubb eller förening Skriver (till exempel, poesi, dagbok, bloggar) Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar teater/gör bild (till exempel målar, tecknar, foto, film) Syr/slöjdar/snickrar/ textilarbete eller hantverk Läser böcker (även läsplatta) Besöker bibliotek Går på konsert/teater/musikal/dansuppvisning/ museum/utställning/bio Deltar aktivt i förenings-verksamhet (till exempel styrelsearbete, arrangerar aktiviteter eller liknande) Går på ungdomens hus/fritidsgård eller liknande Är ute i naturen/fiskar/gar Besöker ett sportevenemang Varje dag Varje vecka Varje månad Varje år Aldrig B3. Hur ofta gör du fölnde saker på din fritid? Tränar/Idrottar Spelar teater, musik eller dansar Håller på med foto eller film, tecknar/målar, skriver, pysslar, syr eller liknande Spelar online-, data- eller tv-spel Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande Besöker bibliotek Är ute i naturen Går på ungdomens hus/fritidsgård/liknande Går på konsert Går på teater/musikal/dansuppvisning Går på museum/utställning Går på match/idrottsevenemang Aldrig Någon gång per år Någon gång i månaden B7. Är du medlem i någon förening? B6. Är du medlem i någon förening?, g är medlem i en förening B8. Är du medlem i någon/några av fölnde föreningar? Idrottsförening/klubb Skolförening Friluftsförening Religiös förening/församling Kulturförening (till exempel dans, teater, musik) Etnisk förening (till exempel en italiensk, somalisk eller kurdisk förening) Hobbyförening Politiskt parti/ungdomsförbund Förening/organisation för samhällsfrågor Datorförening/spelförening Annan

6 B9. Upplever du att du kan vara med och påverka föreningens verksamhet?, så mycket som g vill, men mindre än g skulle vil g vill inte påverka föreningens verksamhet B10. Har du under de senaste 12 månaderna gjort någon utlandsresa som varat minst en vecka? B11. När du var utomlands, vad gjorde du då? arbetade studerade var volontär var på ungdomsutbyte var på semester besökte släkt eller vänner B12. Har det hänt att du inte kunnat föl med dina kompisar på något för att du inte haft råd? Tänk på hur det har varit det senaste halvåret., flera gånger, en gång C. Skola C. Skola C1. Vilken inriktning har ditt gymnasieprogram? Yrkesförberedande Studieförberedande Annan inriktning C1. Vilken inriktning har ditt gymnasieprogram? Yrkesförberedande Högskoleförberedande Annan inriktning *A6.b Om du går på gymnasiet, vilken årskurs går du i? År 1 År 2 År 3 År 4 *C1b. Vilken årskurs går du i? År 1 År 2 År 3 År 4 C2. Bor du i samma kommun som du går i skola i?, g bor i (ange kommun):

7 C3. Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det är i din skola? Det är bra stämning i skolan Mobbning är ett problem i skolan Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev Främlingsfientlighet är ett problem i skolan Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan Skolan agerar om en lärare kränker en elev Våld är ett problem i skolan Pojkar får bättre möjligheter än flickor Flickor får bättre möjligheter än pojkar g har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt C2. Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att de stämmer in på hur det är i din skola? g trivs med stämningen i min skola Mobbning förekommer i min skola Rasism förekommer i min skola Sexuella trakasserier förekommer i min skola Min skola agerar om en elev mobbar en annan elev Elever och lärare bemöter varandra med respekt i min skola Min skola agerar om en lärare kränker en elev Våld förekommer i min skola Mina lärare behandlar killar och tjejer lika g har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/ska kunna påverka i skolan Skolans personal lyssnar på vad elevrådet säger och tar dem på allvar Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt C4. Vad tycker du om de här sakerna i din skola? Skolmiljön Skolbiblioteket Skolmaten Undervisningen Möjligheten att få extra hjälp och stöd om du behöver det Elevhälsan Tillgången till datorer Lärarna C3. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om skolmiljön? skolbiblioteket? skolmaten? undervisningen? möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om du behöver det? elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller skolpsykolog)? tillgången till datorer? lärarna? C5. Hur mycket vill du som elev vara med och bestämma om? Vad du får lära dig Vilka böcker/läromedel ni ska ha Hur ni ska arbeta, till exempel grupp-/projektarbete Skolmiljön inne Skolmiljön ute Reglerna i skolan Läxorna Proven Skolmaten Schemat Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting C4. Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om fölnde? Vad du får lära dig Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete Läxorna Proven Schemat Maten Skolans regler Skolmiljön inne Skolmiljön ute Väldigt lite/ingenting Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket

8 C6. Hur mycket får du som elev vara med och bestämma om? Vad du får lära dig Vilka böcker/läromedel ni ska ha Hur ni ska arbeta, till exempel grupp-/projektarbete Skolmiljön inne Skolmiljön ute Reglerna i skolan Läxorna Proven Skolmaten Schemat Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting C5. Hur mycket eller lite får du som elev vara med och bestämma om fölnde? Vad du får lära dig Hur ni ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete Läxorna Proven Schemat Maten Skolans regler Skolmiljön inne Skolmiljön ute Väldigt lite/ingenting Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket D. Politik, samhälle och inflytande D. Politik och samhälle D1. Hur intresserad är du av fölnde? Politik Samhällsfrågor Vad som händer i andra länder Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad D1. Hur intresserad är du av fölnde? Politik Samhällsfrågor Vad som händer i andra länder Inte alls intresserad Inte särskilt intresserad Ganska intresserad Mycket intresserad D2. Har du någon gång det senaste året gjort något av fölnde, eller kan du tänka dig att göra det? Skriva insändare Ta kontakt med någon politiker Lämna medborgarförslag till kommunen Delta i bojkotter Delta i demonstrationer Chatta/debattera/blogga om samhällsfrågor/politik på nätet Det har g gjort Det har g inte gjort, men kan tänka mig att göra Det skulle g aldrig göra D2. Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av fölnde? Tagit kontakt med någon politiker, tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till kommunens politiker Deltagit i demonstration Diskuterat samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet, men kan tänka mig att göra det

9 D3. Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är viktigast att satsa på? arbete mot kriminalitet arbete mot främlingsfientlighet och rasism arbete för integration motverka diskriminering av olika grupper i samhället arbete för att minska användandet av alkohol och droger bostäder skapa arbeten för unga idrottsanläggningar arbete för miljön gator vägar och cykelbanor arbete för jämställdhet kollektivtrafik, t.ex. bussar och tåg ställen där ungdomar kan träffas pengar till föreningar pengar till kultur skola barnomsorg äldreomsorg hälsa D4. Hur stor möjlighet tror du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? mycket stora möjligheter ganska stora möjligheter ganska små möjligheter mycket små möjligheter/inga möjligheter D5. Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? D3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Mycket stora möjligheter Ganska stora möjligheter Ganska små möjligheter Mycket små möjligheter/inga möjligheter D4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun? D6. Vad vill du påverka? D4c. Vad vill du påverka? D7. Vilken är anledningen till att du inte vill vara med och påverka? g kan för lite om hur g ska göra g är inte tillräckligt intresserad g har inte tid g tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall D8. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun? personlig kontakt/någon g känner politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund förening eller organisation internet/sociala forum, till exempel Facebook tjänstemän eller politiker någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande (till exempel ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige) vill inte påverka D4d. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka? g kan för lite om hur g ska göra g är inte tillräckligt intresserad g har inte tid g tror inte att det spelar någon roll D4b. Till vem eller vart vänder du dig om du skulle vil påverka något i din kommun? Någon g känner Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund Förening eller organisation Internet/sociala medier, till exempel Facebook Tjänstemän eller politiker Någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande, till exempel ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige

10 NY D5. Hur stort eller litet förtroende har du för fölnde vuxna personer? Politiker Vuxna i allmänhet Mycket stort förtroende Ganska stort förtroende Ganska lite förtroende Mycket litet förtroende D9. Skulle du vil träffa politiker i kommunen? D10. Hur mycket bryr du dig om fölnde: A att livsmedel du köper är producerat på ett långsiktigt hållbart sätt. B att varor och tjänster du konsumerar produceras på ett schyst sätt med bra arbetsvillkor och rättvisa löner. C att källsortera/återvinna. alltid ibland aldrig E. Trygghet E. Trygghet E1. Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av fölnde hänt dig? g har inte vågat gå ut någon har hotat mig någon har stulit från mig g har blivit utsatt för misshandel g har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttnde inget av detta har hänt mig E2. Känner du dig trygg på fölnde ställen? I hemmet I mitt bostadsområde på kvällen/natten I mitt bostadsområde på dagen På väg till eller från skolan I klassrummet På rasterna i skolan På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande På stan eller i centrum På buss, tåg eller liknande På nätet E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig? Någon har hotat mig Någon har stulit från mig g har blivit utsatt för misshandel g har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttnde Vill inte svara E2. Hur ofta känner du dig trygg på fölnde ställen? I hemmet I mitt bostadsområde På stan eller i centrum På buss, tåg eller liknande På internet På väg till eller från skolan I skolan På träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet 1) På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 1)

11 , alltid, oftast Aldrig Sällan Oftast Alltid Ej aktuellt 1) 1) Svarsalternativ Ej aktuellt gäller endast på dessa altenativ E3. Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? E3. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?, under en längre period, enstaka gånger E4. Var hände detta? i hemmet i någon annans bostad i mitt bostadsområde på dagen i mitt bostadsområde på kvällen på väg till eller från skolan i klassrummet på rasterna i skolan på träningen i en föreningslokal på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande på klubb eller uteställe ute på stan eller i centrum på buss, tåg eller liknande på nätet/i mobilen E3b. Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst? Hemma I någon annans hem I mitt bostadsområde På väg till eller från skolan I skolan På träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande På stan eller i centrum På buss, tåg eller liknande På internet/i mobilen E5. Har du det senaste halvåret upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått riktigt dåligt?, någon gång, flera gånger E4. Har du de senaste sex månaderna, upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt?, flera gånger, någon gång E6. g blev orättvist behandlad av sjukvården polisen/rättsväsendet socialtjänsten organisation eller förening skolans personal andra elever annan person E4b. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av? Andra elever/ungdomar Familj/släkt Annan person personal inom Skolan Fritidsgård eller liknande Sjukvården Polisen/rättsväsendet Socialtjänsten Organisation eller förening (exempelvis tränare eller ledare)

12 E7. Av vilken orsak blev du orättvist behandlad? bakgrund/hudfärg kön/könsidentitet sexuell läggning ålder utseende funktionsnedsättning religion NY E4c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad? Etnisk tillhörighet (var g eller min familj kommer ifrån) Kön Könsidentitet eller könsuttryck* Sexuell läggning Ålder Utseende Funktionsnedsättning Religion eller trosuppfattning Annan orsak E5. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad eller må dåligt? F. Hälsa F. Hälsa F1. Hur bedömer du din hälsa, om du ser tillbaka på det senaste halvåret? mycket bra ganska bra varken bra eller dålig ganska dålig mycket dålig F1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur mår eller känner du dig? Mycket bra Ganska bra varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig F2. Hur ofta är du sjuk? g är inte sjuk lika ofta som andra g är sjuk ungefär lika ofta som andra g är sjuk oftare än andra F3. Hur ofta har du haft fölnde besvär under det senaste halvåret? Huvudvärk Ont i magen Känt dig stressad Svårt att somna Trött under dagarna Sovit dåligt på natten Varje dag Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig F2. Hur ofta har du haft fölnde besvär under det senaste sex månaderna? Huvudvärk Ont i magen Känt dig stressad Känt dig nedstämd, deppig eller nere Svårt att somna Sovit dåligt på natten Sällan eller aldrig Någon eller några gånger i månaden I stort sett varje dag

13 F4. Hur ofta händer fölnde? Att du hoppar över frukosten Att du hoppar över lunchen Att du hoppar över middag/kvällsmat Varje dag Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig F3. Hur ofta händer det att du hoppar över fölnde måltider? Frukost Lunch Middag/kvällsmat Sällan eller aldrig Någon eller några gånger i månaden I stort sett varje dag F5. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Varje dag Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? I stort sett varje dag Någon eller några gånger i månaden Sällan eller aldrig F6. Hur ofta brukar du? Röka cigaretter Snusa Dricka folköl Dricka starköl/starkcider/alkoläsk/vin/sprit Aldrig Någon gång per år Någon gång i månaden Fler gånger i veckan Varje dag F6. Hur ofta brukar du röka cigaretter? snusa? dricka folköl? dricka starköl/starkcider/alkoläsk/vin/sprit? Sällan eller aldrig Någon eller några gånger i månaden I stort sett varje dag F7. Hur får du vanligen tag på alkohol? dricker inte alkohol köper själv i affären/på Systembolaget från syskon från kompisar eller kompisars syskon får från mina föräldrar tar från mina föräldrar utan att de vet om det från annan vuxen på restaurang, pub eller liknande tillverkar själv handlar utomlands beställer på nätet på sätt F6b. Hur får du oftast tag på alkohol? Köper själv i affären Beställer på internet Handlar utomlands Tillverkar själv Får från mina föräldrar Tar från mina föräldrar utan att de vet om det Från syskon Från kompisar, kompisars syskon, flickvän/pojkvän/partner Från annan vuxen På sätt

14 F8. Hur ofta blir du berusad av alkohol? aldrig en gång om året eller mera sällan några gånger per år någon gång i månaden ett par gånger i månaden någon gång i veckan F9. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar? F6c. Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full? I stort sett varje dag Någon eller några gånger i månaden Sällan eller aldrig F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar? F10. Har du någon gång använt narkotika?, flera gånger, ett fåtal gånger, en gång F8. Har du någon gång använt narkotika?, flera gånger, ett fåtal gånger, en gång F11. Vilken typ av narkotika har du använt? hasch/marijuana (cannabis) amfetamin/heroin/kokain sömn-/lugnande medel utan läkarordination ecstasy/lsd GHB F8b. Vilken eller vilka typer av narkotika har du använt? Amfetamin (utan läkarordination) Ecstasy/LSD GHB Hasch Heroin Kokain Marijuana (cannabis) Spice eller liknande rökmixer Sömnmedel eller lugnande läkemedel utan läkarordination Annan narkotika F12. Hur fick du/får du vanligen tag på narkotika? från någon person här på orten från någon person på annan ort (annan kommun eller stad) beställer från internet F8c. Hur fick du/får du tag på narkotika? Från någon person här på orten Från någon person på annan ort (annan kommun eller stad) Beställer från internet sätt F13. Har du någon gång använt anabola steroider?, flera gånger, ett fåtal gånger, någon gång F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande prestationshönde medel?, flera gånger, någon gång

15 G. Arbete G. Arbete G1. Har du något extrajobb just nu?, men har försökt att få ett utan att lyckas, har inte försökt/vill inte ha G1. Har du något extrajobb just nu?, men g vill ha ettextrajobb, g vill inte ha ett extrajobb G2. Hade du ett sommarjobb i somras?, men försökte att få ett utan att lyckas, sökte inte något G2. Hade du ett sommarjobb i somras?, men g försökte få ett utan att lyckas, g sökte inte något G3. Hur fick du ditt sommarjobb? genom någon i min egen familj genom någon annan släkting eller folk g känner genom arbetsförmedlingen genom kommunen sökte utannonserad tjänst kontaktade själv arbetsplatsen på sätt G2b. Hur fick du ditt sommarjobb? Genom någon i min egen familj Genom någon annan släkting eller folk g känner Genom arbetsförmedlingen Genom kommunen Sökte utannonserad tjänst Kontaktade själv arbetsplatsen På sätt G4. Har det hänt att du inte kunnat köpa något du vill ha, och som många andra i din ålder har, för att du eller din familj inte haft råd? Tänk på hur det varit under det senaste halvåret., flera gånger, en gång A9. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte har haft råd?, flera gånger, en gång (Not. A11. ersätter tidigare B4 och G4) G5. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? G3. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? g har redan startat ett företag G6. Har någon av dina föräldrar ett eget företag?

16 H. Framtid H. Framtid H1. Vad skulle du helst vil göra direkt efter gymnasiet? studera på högskola eller universitet i Sverige studera utomlands studera på Komvux studera på folkhögskola jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten jobba någon annanstans i Sverige jobba utomlands resa NY H1. Vad skulle du helst vil göra direkt efter gymnasiet? Studera på högskola eller universitet i Sverige Studera utomlands Studera på Komvux Studera på folkhögskola Jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten Jobba någon annanstans i Sverige Jobba utomlands Resa H2. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?, g kommer att läsa vidare vid universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller motsvarande, g kommer inte att läsa vidare efter gymnasiet H2. Vad tror du att du kommer att göra direkt efter gymnasiet? studera på högskola eller universitet i Sverige studera utomlands studera på Komvux studera på folkhögskola jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten jobba någon annanstans i Sverige jobba utomlands resa H3. Vad tror du att du kommer göra direkt efter gymnasiet? Studera på högskola eller universitet i Sverige Studera utomlands Studera på Komvux Studera på folkhögskola Jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten Jobba någon annanstans i Sverige Jobba utomlands Resa H3. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor? H4. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor? H4. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen? jobb studier flick-/pojkvän eller kompisar släkt och familj bostadssituationen i kommunen större möjlighet att utöva mina fritidsaktiviteter vill prova på något nytt H4b. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen där du bor? Arbete Studier Mina fritidsintressen Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner Familj och släkt Bostadssituationen i kommunen Närheten till naturen Närheten till stan Mina fritidsintressen Bättre miljö för mina barn att växa upp i Här kan g inte vara den är

17 H5. Vad tror du skulle kunna få dig att flytta tillbaka? Jobb studier flick-/pojkvän eller kompisar närheten till släkt och familj närheten till naturen närheten till stan lätt att få egen bostad större möjlighet att utöva mina fritidsaktiviteter bättre miljö för mina barn att växa upp i H6. Vad är det som gör att du vill bo kvar i din kommun? jobb studier flick-/pojkvän eller kompisar närhet till familj/släkt närheten till naturen närheten till stan lätt att få egen bostad större möjlighet att utöva mina fritidsaktiviteter bättre miljö för mina barn att växa upp i H7. Får du gifta dig/bli sambo med vem du vill i framtiden?, men endast om personen har samma bakgrund som min familj (till exempel religion eller etnisk bakgrund) H8. Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Är mycket negativ Varken eller Är mycket positiv Finns det, utöver de frågor som du nu har svarat på, något mer som din kommun borde veta för att kunna göra kommunen bättre för unga? H5. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de alternativ som du tycker är det bästa med att bo i din kommun? Möjligheten till arbete Möjligheten till fortsatta studier Mina fritidsintressen Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner Familj/släkt Bostadssituationen i kommunen Närheten till naturen Närheten till större ort eller stad Bra miljö för mina barn att växa upp i Här kan g vara den g är Annan orsak (not: tidigare H5 och H6 är sammanslagen till en fråga) H6. Får du gifta dig med vem du vill? I olika familjer ser man på äktenskap på olika sätt. Välj det eller de alternativ som du tycker stämmer bäst med hur det är i din familj. Här kan du markera högst två alternativ., g får gifta mig med vem g vill, men bara om personen har samma religiösa, etniska eller kulturella bakgrund som min familj., men bara om personen är av ett kön än mig H7. Hur ser du på framtiden? Mycket positivt Ganska positivt Ganska negativt Mycket negativt Finns det, utöver de frågor som du nu har svarat på, något mer som din kommun borde veta för att kunna göra kommunen bättre för unga?

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer