Oktober 2009 Borås Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oktober 2009 Borås Stad 2008 1"

Transkript

1 Oktober 2009 Borås Stad

2 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas ungdomar 5 Hur ofta ägnar ungdomar sig åt fritidsaktiviteter. 6 Föreningsliv.. 7 Skola 8 9 Inflytande i skolan 8 Mobbing i skolan.. 9 Trygghet 10 Inflytande 11 Framtid Framtidssyn. 12 Efter grundskolan 12 Efter gymnasiet Utbildning Boende 13 Flytta från och åter till Borås.. 13 Att växa upp i Borås Stad sammanfattning och kommentarer - Fritid Skola Trygghet 14 - Inflytande Framtid

3 Inledning Bakgrund LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken är ett projekt som sedan 2001 genomförts av Ungdomsstyrelsen. Totalt har ungefär en fjärdedel av Sveriges kommuner använt sig av LUPP fram till år År 2008 har 21 st kommuner genomfört projektet. En av målsättningarna är att de berörda kommunernas samarbete med ungdomsstyrelsen ska leda till fortsatt utveckling av arbetet med en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. De kommuner som genomfört LUPPen är geografiskt utspridda i landet. De är också olika stora och har olika erfarenheter av att arbeta med ungdomspolitiskt arbete. I Borås Stad beslutade KS (kommunstyrelsen) i mars 2008 att ansöka om att vara med i projektet. Ansvaret lades på Verksamhetsutvecklaren inom Fritid att genomföra och sammanställa rapporten. År 8 samt år 2 på gymnasiet valdes ut som svarsgrupp. Uppdragets syfte och inriktning Sedan 2007 har Borås Stad haft ett projekt som pågått under 2 år med stöd av ungdomsstyrelsen för att höja kompetens och kvalité hos personalen på de kommunala fritidsgårdarna. För att mäta vad ungdomarna i Borås tycker och tänker och hur situationen bland ungdomarna ser ut valde vi att använda LUPP som ger ett brett underlag över ungdomssituationen. Metod Luppundersökningen genomfördes i form av en webbenkät under oktober december. Enkäten är utformad för tre olika åldersgrupper. Elever i grundskolans år 7-9, gymnasieelever samt för åldersgruppen år. I Borås Stad har vi valt att grundskoleenkäten görs i år 8 samt att gymnasieenkäten görs i 2 året på gymnasiet. Enkäten består av 77 frågor för ungdomarna i årskurs 8 och 83 frågor för ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet. Några av frågorna utgörs av öppna frågor (dvs inga i förväg fasta svarsalternativ) I grundskolan har fritidsledarstudenter från Viskadalens folkhögskola varit till stor hjälp. Det gjorde LUPPen som ett skolprojekt, och erbjöd alla högstadieskolor att vara med under tiden ungdomarna svarade på enkäten. Det uppskattades mycket av skolorna. På gymnasienivån beslutade utbildningskontoret att eleverna själva skulle svara på frågorna under sin fritid. Enkäten skickades ut till alla ungdomarnas e-postadresser. Definitioner I rapporten används begreppen ungdomar synonymt med elever. I båda fallen syftar begreppen enbart på de ungdomar som ingår i undersökningen. När inget annat anges är det ungdomarna i båda elevgrupperna, dvs både grundskoleelever och gymnasieelever, som avses. 3

4 Enkätreslutat Enkäten har gått ut till totalt elever, fördelat på ungdomar i grundskolan och ungdomar i gymnasieskolan. 792 elever, ca 61 % svarsfrekvens för årskurs elever, ca 28 % svarsfrekvens för årskurs 2 på gymnasiet Svarsfrekvensen för gymnasiet är för låg för att det ska vara möjligt att generalisera enkätresultaten till samtliga elever. I grundskolan är det 55 % är flickor och 45 % är pojkar som svarat på enkäten och i gymnasiet är könsfördelningen 52 % flickor och 48 % pojkar I Borås stad valde vi ut några ämnen som vi ansåg var viktiga för oss. Några exempel är: Hur ser ungdomarna på tillgången till fritidsaktiviteter? Var träffas ungdomarna Hur upplever ungdomarna skolan? Vilket inflytande har de över skolmiljö, regler och scheman? Hur agerar skolan vid mobbing? Känner ungdomarna sig trygga i Borås Stad Känner ungdomarna att de kan ha inflytande i Borås Stad Hur ser ungdomarna på framtiden? 4

5 Fritid Hur mycket fritid har ungdomar? Det är 66 % av ungdomarna i år 8 och 53 % av ungdomarna i år 2 på gymnasiet som upplever att de har lagom med fritid och att de hinner med det de vill. Det är 82 % som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på sin fritid av det de är intresserade av. På gymnasiet upplever 70 % att det finns väldigt mycket eller ganska mycket att göra på fritiden av det de är intresserade av. Var träffas ungdomarna? I båda årskurserna träffas ungdomarna främst hemma hos varandra när de träffar sina kamrater på fritiden. (81 % för högstadiet/77 % för gymnasiet) Där ungdomar träffas mest ofta är det olika på de två grupperna. Ungdomarna i högstadiet träffas utomhus, medan gymnasieungdomarna träffas på Café. I högstadiet svarar endast 14 % av ungdomarna att de oftast träffas på fritidsgårdarna/ungdomsgårdar, medans enbart 3 % av gymnasieungdomarna träffas oftast på fritidsgårdar/ungdomsgårdar. Detta kan vara anmärkningsvärt då många ungdomar (från båda grupperna) svarar i frisvaren att det de saknar i Borås är att ha någonstans att träffas, som t ex caféer eller ungdomsgårdar. 1 När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara? Utomhus Hemma hos varandra Ungdomsgård/Fritidsgård Café Idrottshall/sporthall I Borås Stad finns det idag 12 st kommunala fritidsgårdar som har öppet mellan 5 7 dagar i veckan. Enligt Borås Stads måldokument för fritidsgårdarna är gårdarna öppna för alla, men har verksamheten riktad främst på år. 5

6 Hur ofta ägnar ungdomar sig åt fritidsaktiviteter Det aktiviteter som flest ungdomar ägnar sig åt varje dag eller varje vecka är: Umgås med sina kamrater Chattar/surfar på internet Hjälper till hemma Dataspel/tv-spel Ca 60 % av ungdomarna i högstadiet motionerar eller sportar varje vecka. Hjälper till hemma Umgås med sina kompisar Spelar dataspel/tv-spel Vi ser också att ca hälften av ungdomarna på gymnasiet som motionerar eller sportar varje vecka. Skillnaderna mellan flickor och pojkar är ganska hårfina, flickorna hjälper till hemma lite oftare och umgås oftare med sina kompisar på caféer eller på stan, medan pojkarna gärna spelar dataspel/tv-spel. Däremot är det väldigt jämnt när det gäller att surfa/chatta på internet. 6

7 Föreningsliv 7 av 10 ungdomar högstadiet är eller har varit medlemmar i någon förening. 51 % av högstadieungdomarna är aktiva i någon idrottsförening 34 % på gymnasiet är aktiva i någon idrottsförening Förtroendeuppdragen i föreningslivet är ganska låg bland ungdomarna, men de känner att de kan vara med och påverka i den utsträckning de vill i den förening de är mest aktiva i. Om vi tittar på de ungdomar i högstadiet som besöker någon fritidsgård dagligen eller varje vecka, kan vi se att 32 % av dessa ungdomar också är aktiva i någon förening och 43 % av högstadieungdomarna aldrig besöker en fritidsgård. I hur stor utsträckning upplever du att du kan vara med och påverka föreningens verksamhet? I den utsträckning jag vill I mindre utsträckning än vad jag vill Jag vill inte påverka föreningens verksamhet 176 Skillnaden mellan hur tjejer eller killar upplever att de kan vara med och påverka är hårfin. Ca 50 % av flickorna anser att de kan var med och påverka i den utsträckning de vill (i båda åldersgrupperna) och ca 42 % av pojkarna I den utsträckning jag vill I mindre utsträckning än vad jag vill 85 Jag vill inte påverka föreningens verksamhet 7

8 Skola Under rubriken skola har vi tittat på hur ungdomarna uppfattar sin skolmiljö, samt hur de tycker att de kan vara med och påverka skolmiljön, regler och scheman. Vi har också tittat på hur mobbingen ser ut och hur de uppfattar att skolan agerar. 52 % av ungdomarna i högstadiet tycker att stämningen i skolan är ganska bra och på frågan om hur de upplever att lärare och elever bemöter varandra anser 55 % att de bemöter varandra med mycket eller ganska mycket med respekt. På gymnasiet anser 57 % av ungdomarna att stämningen i skolan är mycket bra. Ungefär 80 % av gymnasieungdomarna anser att lärare och elever bemöter varandra mycket eller ganska mycket med respekt Vi kan se vissa skillnader mellan olika högstadieskolor. Vid några har en högre andel ungdomar angett att det inte finns en ömsesidig respekt mellan elever och lärare. På gymnasiet ser vi inga större skillnader mellan de olika programmen/skolorna. Inflytande i skolan Här har vi valt ut 4 olika påstående. Det är uppdelat i vill vara med och bestämma (1) får vara med och bestämma (2). Skolmiljö inne, klassrummet, uppehållsrummet Skolmiljö ute, skolgården Regler på skolan Schema Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Ingenting Skolmiljö inne - år 8 högstadiet 29,3 % 5,9 % 40,0 % 24,3 % 21,9 % 42,4 % 8,8 % 27,4 % - år 2 gymnasiet 36,3 % 12,6 % 41,7 % 30,7 % 16,3 % 35,9 % 5,7 % 20,7 % Skolmiljö ute - år 8 högstadiet 22,7 % 4,9 % 31,0 % 17,9 % 34,2 % 43,9 % 12,1 % 33,4 % - år 2 gymnasiet 22,7 % 4,2 % 35,8 % 15,8 % 23,8 % 35,0 % 17,7 % 45,1 % Reglerna på skolan - år 8 högstadiet 23,4 % 5,0 % 39,5 % 15,5 % 25,6 % 35,8 % 11,4 % 43,6 % - år 2 gymnasiet 26,9 % 3,3 % 42,3 % 21,7 % 23,2 % 42,7 % 7,6 % 32,4 % Schemat - år 8 högstadiet 42,5 % 8,1 % 31,1 % 11,3 % 15,9 % 27,1 % 10,4 % 53,5 % - år 2 gymnasiet 39,5 % 3,3 % 39,3 % 16,4 % 14,5 % 37,5 % 6,7 % 43,0 % 2 1:an betyder vill vara med och bestämma, 2:an betyder får vara med och bestämma 8

9 Mobbing i skolan På frågan om mobbing är ett problem i skolan svarar ca 21 % av ungdomarna i högstadiet att det stämmer mycket eller ganska bra. I enkäten svarar ca hälften av ungdomarna att de anser att skolan agerar när det gäller att en ungdom mobbar en annan. På gymnasiet anser ungefär 5 % att mobbing är ett problem i skolan och ca 63 % av ungdomarna anser att skolan agerar när det gäller mobbing. Även här kan vi se vissa skillnader mellan olika högstadieskolor. Några skolor har en viss högre procent av ungdomar som anser att mobbing till viss det är ett problem på skolan, dessa skolor har också fått ett marginellt sämre betyg på skolans agerande när det gäller mobbing. Att poängtera är ändock att det är små marginalers skillnad. På gymnasienivån ser vi inga större skillnader mellan de olika skolorna/gymnasieprogrammen när det gäller mobbing och skolans agerande. På frågan om du själv någon gång blivit mobbad eller utfryst svarade 104 ungdomar i högstadiet att de blivit utsatta, på gymnasienivån var det 41 st. 3 Där ungdomar främst blir utsatta för mobbing eller utfrysning är: under rasterna i klassrummet via sms, telefonsamtal, e-post eller hemsida. 3 Av årskurs 8 var det 790 ungdomar som svarade och i år 2 gymnasiet var det 450 ungdomar. 9

10 Trygghet Trygghet är viktigt i uppväxtåren. I detta avsnitt tar vi upp hur ungdomarna i Borås Stad uppfattar trygghet i olika sammanhang. Vi har valt ut att titta på 6 områden och vi har skilt mellan pojkar och flickor. Ute på sitt bostadsområde på kvällen I klassrummet Rasterna Ungdomsgården/fritidsgården Ute på stan, allmän plats I hemmet Känner du dig trygg på följande ställen: 100% 90% 80% 70% 60% 50% kl Flickor Pojkar 40% 30% 20% 10% 0% Nej Nej Nej Nej Nej alltid oftast alltid oftast alltid oftast alltid oftast alltid oftast alltid oftast Ute på ditt I klassrummet Rasterna Ungdomenshus/ Ute på stan Hemmet bostadsomr fritidsgård kvällen Nej 100% 90% 80% 70% 60% Flickor 50% Pojkar 40% 30% 20% 10% 0% alltid oftast Nej alltid oftast Nej alltid oftast Nej Ute på ditt klassrummet Rasterna Ungdomenshus/ Ute på stan Hemmet bostadsomr fritidsgård kvällen alltid oftast Nej alltid oftast Nej alltid oftast Nej 10

11 Inflytande/politik I Borås Stad har vi ungdomsråd som jobbar med inflytande för ungdomar. Vi tycker att det är viktigt att ge ungdomar inflytande i frågor som berör dem. I måldokument för fritidsgårdsverksamheten står att demokrati och inflytande ska gå som en röd tråd genom verksamheten. Under detta avsnitt har vi tittat på hur ungdomarna uppfattar sitt inflytande, samt vilket intresse de har för politik osv. I båda ungdomsgrupperna är det ungefär hälften av ungdomarna som är intresserad av politik och vill vara med och påverka. Däremot kan vi se att ungefär 50 % av ungdomarna anser att de har ganska små eller mycket små/inga möjligheter alls att påverka i kommunen. De främsta orsakerna ungdomarna ger på varför de inte vill vara med och påverka är: Jag är inte tillräckligt intresserad 54 % 56 % Jag kan för lite om hur jag ska göra 45 % 38 % Jag tror inte det spelar någon roll, de lyssnar inte ändå 33 % 34 % På frågorna om vad ungdomarna skulle vilja vara med och bestämma om kan vi se skillnaderna mellan högstadieungdomarna och gymnasieungdomarna. Arbetet mot kriminalitet och arbetet för en bättre skolmiljö är viktigare för högstadieungdomarna medan ungdomarna i gymnasiet ser bostäder, arbete och kollektivtrafik som mycket viktig. Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är viktigast att satsa på? År 8 högstadiet År 2 gymnasiet Mot kriminalitet Mot främlingsfientlighet Skolmiljön Sjukvården Lika lön - kvinnor och män Arbete för unga Bostäder för unga Kollektivtrafik 11

12 Framtid Framtidssyn Nästan 5 av 10 ungdomar i år 8 och 4 av 10 ungdomar i år 2 på gymnasiet har en mycket positiv syn på framtiden. Vi vill också poängtera att steget efter mycket positiv är siffran väldigt hög i båda ungdomsgrupperna. Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? 3,9 % 2,1 % År 2 35,2 % 33,2 % 13,5 % 9,6 % 2,5 % 1,5 % 0,1 % Är mycket positiva - - Varken eller - - Är mycket negativ År 8 43,6 % 31,5 % 9,7 10,4 % 3,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Efter grundskolan Det ungdomarna helst vill göra efter grundskolan är: gå en gymnasieutbildning i den kommun som jag bor i 49 % gå en gymnasieutbildning i en annan kommun 22 % börja jobba 13 % vet inte 11 % Efter gymnasiet Det ungdomarna helst vill göra efter gymnasiet är: åka ut och resa 27 % studera på högskola eller universitet i Sverige 17 % jobba utomlands 16 % studera utomlands 13 % Utbildning Nästan 4 av 10 ungdomar i år 8 och 6 av 10 ungdomar i år 2 på gymnasiet planerar att läsa på universitet eller högskola som högsta utbildning. 12

13 Boende Om tio år vill ungdomarna helst bo: Utomlands 35 % I en storstad i Sverige 23 % Där jag bor nu 15 % Om tio år vill ungdomarna helst bo: Utomlands 39 % I en storstad i Sverige 22 % Vet inte 11 % Flytta från och åter till Borås I högstadiet är det ungefär 4 av 10 ungdomar och nästan 7 av 10 ungdomar på gymnasiet som tro att de kommer att flytta från den kommun de bor i. De främsta anledningarna till att flytta från kommunen är studier eller jobb, men många vill också prova på något nytt. På frågan om vad som skulle kunna få ungdomen att flytta tillbaka till Borås Stad, uppger de främst närheten till släkt och familj, jobb eller flick-/pojkvän eller kompisar. 13

14 Att växa upp i Borås Stad sammanfattning och kommentarer Enkätsvaren från grundskole- och gymnasieungdomarna kan bara ge en fingervisning om hur ungdomarna uppfattar hur de har det och hur de skulle vilja ha det i Borås Stad. Resultatet av svaren kan användas som ett underlag till fortsatt utvecklingsarbete inom ungdomspolitiken i kommunen. Att ha en återkommande Luppundersökning vart annat år är en fördel, då vi kan jämföra resultaten med varandra. Möjligheten finns också att jämföra materialet med andra kommuner som har använt samma urval av elever. I sammanfattningen nedan redovisar vi enbart högstadiet, pga den låga svarsfrekvens vid gymnasiet Fritid Var tredje högstadieelev tycker att det finns lite att göra på sin fritid. Ungdomarna saknar fritidsgårdar/ungdomsgårdar med mer/längre öppettider, en skatepark och fler idrottsplatser/ sporthallar. Ungdomarna saknar platser för spontanidrott. Vid sidan av att träffas hemma hos varandra eller utomhus är det vanligast att ungdomar träffas i samband med idrottsutövning. Det är dock värt att notera att 31 % av ungdomarna aldrig motionerar på fritiden, vare sig i förening eller på egen hand. Vi kan ändå konstatera att ungdomar vill träffas i samband med idrottsutövning. Deras vilja att öka möjligheterna till idrottsutövning fyller därför ett socialt behov vid sidan av det fysiska. Skola Över hälften av högstadieeleverna anser att stämningen är bra i skolan, och de upplever skolmiljön som ganska bra. 55 % anser att de blir bemötta med en ömsesidig respekt på skolan, däremot anser hälften av eleverna att skolan inte agerar när en elev känner sig kränkt av lärare. Vi kan se samma tendenser när det gäller mobbing, då hälften av eleverna uppfattar att skolan inte agerar tillräckligt. Mobbing eller utfrysning av en ungdom sker främst under rasterna, men också via sms, telefonsamtal eller via hemsidor. Det som ungdomarna är mest missnöjda med i skolan är skolmaten, 5 av 10 ungdomar anser att maten är ganska till mycket dålig. Tittar vi i ett hälsoperspektiv är lunchen i skolan viktig då 30 % av ungdomarna hoppar över frukosten dagligen eller flera gånger i veckan. Inflytande i skolan En tredjedel av ungdomarna är tveksamma till eller anser inte att de har fått veta vad de kan ha inflytande över i skolan. Ungefär hälften är tveksamma till eller anser inte att skolan uppmuntrar dem att aktivt medverka i klassråd eller elevråd och att vuxna inte tar elevrådet på allvar. Här finns det utrymme att tydliggöra för eleverna vilket utrymme skolan ger till elevinflytande och att skolan välkomnar att eleverna involveras i skolans beslutsprocesser. 14

15 En förutsättning för att ungdomarna över huvud taget ska kunna ha möjlighet att utöva ett inflytande är att de vet vilket utrymme som finns. Det finns ett gap mellan hur mycket ungdomarna vill vara med och bestämma om och hur mycket de anser att de får vara med och bestämma. De tre områden som högstadieeleverna vill ha mer inflytande över är schemaläggning, regler på skolan samt läxorna. Ett sätt för elever att visa sitt missnöje i skolan är att inte gå dit. Ungefär var tionde högstadieelev skolkar någon gång under månaden till flera gånger i veckan. Trygghet Under det senaste halvåret har en fjärdedel av ungdomarna råkat ut för något som har minskat deras känsla av trygghet, exempelvis hot och stöld. Flickor känner sig generellt sett mindre trygga än pojkar. Där ungdomarna känner sig mest otrygga är på diskotek eller annat nöjesställe. Samma för flickor och pojkar. I frisvaren svarar främst flickor att de vill ha mer vuxna på platser där ungdomar möts, de vill också att polis och fält konternuerligt besöker sjöar där ungdomar dricker alkohol under helgerna. Inflytande En stor del av ungdomarna vet inte hur de kan vara med och påverka. I Borås Stad arbetar vi med ungdomsråd, gårdsråd och elevråd på respektive område för att öka ungdomars inflytande. Ungefär hälften av ungdomarna vill inte vara med och påverka. De tycker att de har ganska små eller inga möjligheter alls att vara med och påverka frågor som rör hemkommunen. Främsta orsaken är att de inte har tillräckligt med intresse och 34 % känner att det inte spelar någon roll, vuxna lyssnar ändå inte. Kommunens politiker och tjänstemän på samma sätt som skolans personal kan behöva tydliggöra för ungdomarna vilket utrymme kommunen ger ungdomars inflytande och att kommunen välkomnar att ungdomarna involveras i beslutsprocessen. Ungefär 58 % av ungdomarna tycker det är viktigt att beslutsfattarna träffar dem och diskuterar frågor som rör ungdomar. Drygt 32 % skulle vilja träffa beslutsfattarna i kommunen. Detta ser vi som ett bra tecken på att det finns förutsättningar för att bjuda in ungdomarna i den politiska beslutsprocessen i olika samrådsformer. De områden som ungdomarna sammantaget tycker det är viktigast för politiker att satsa på är skolmiljön, åtgärder mot kriminalitet, sjukvården och lika lön för lika arbete för kvinnor och män och fritidsaktiviteter. I frisvaren Vad vill du påverka? svarar de flesta att inom skolmiljön är det speciellt skolmaten och skolmaterialet de vill påverka. De vill påverka samlingsplatserna så som fritidsgårdar, billiga caféer och idrottsplatser, i arbetet mot kriminalitet vill de att vuxna ska finnas där ungdomarna är på helgerna för att stoppa ex drickandet. Ungdomarna vill också gärna att det finns fler sommarjobb/extra jobb. 15

16 Framtiden Två fjärdedelar av högstadieungdomarna vill helst fortsätta till gymnasiet direkt efter grundskolan i den kommunen de bor, 22 % i en annan kommun. Ungefär en tredjedel av högstadieungdomarna planerar att gå på universitet som högsta utbildning. Mer än hälften av ungdomarna kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Det är få som inte kan tänka sig det de flesta övriga är osäkra. Två femtedelar av ungdomarna tror att de kommer att flytta ifrån hemkommunen. Enbart en av tio tror att de kommer att bo kvar och drygt fyra av tio är osäkra. De främsta anledningarna till att flytta från kommunen är studier, arbete och viljan att prova något nytt. De främsta anledningarna till att flytta tillbaka är närheten till släkt och familj, jobb eller flick-/pojkvän eller kompisar. Vi kan konstatera att studier eller arbete är de huvudsakliga anledningarna för ungdomarna att flytta från kommunen. Samtidigt kan många ungdomar tänka sig att starta eget företag. Utifrån detta är det motiverat att så långt som möjligt stimulera ungdomar i kommunen till eget företagande för att på så sätt motverka permanent utflyttning. Rapporten är sammanställd av Åsa Bergstrand, verksamhetsutvecklare inom Borås Stads fritidsgårdsverksamhet. 16

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Rapport Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Mars 2009 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008 Resultat från Luppundersökningen Kramfors kommun 2008 Januari 2009 Först av allt riktas ett stort TACK till alla ungdomar i Kramfors som tog sig tid och engagemang att besvara LUPP-enkäten! Ett tack riktas

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Om ni frågar oss. Unga under LUPP i Uddevalla kommun

Om ni frågar oss. Unga under LUPP i Uddevalla kommun Om ni frågar oss Unga under LUPP i Uddevalla kommun 1 Förord Ettusenåttahundranittioen ungdomar har tyckt till om Uddevalla. För andra gången genomfördes under hösten 2013 undersökningen LUPP1 för åk 8

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen!

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen! Förord På andra raden i Växjö kommuns mångfaldsprogram 2010-2014, Olikheter som berikar, kan man läsa att makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar av samhällslivet. Det är i grunden givetvis

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Allt som rör mig

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Allt som rör mig Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Allt som rör mig 2012-03-27 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet.

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. LUPP om Skolan LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas TANUMS KOMMUN LUPP i Tanum Rapport om LUPPenkäten 2011 Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas Innehåll INLEDNING... 2 OM UNDERSÖKNINGEN... 2 OM KOMMUNEN... 3 RAPPORTENS RESULTAT... 5 FRITID... 5 SKOLA... 11

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun

Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun 2 Förord Under många år har Mora kommun arbetat med olika metoder och verktyg för ungas inflytande och delaktighet. Ett verktyg är Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 8 12 16 Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete Lupprapport

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Januari 2009 Sammanställningen är

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 ISBN 978-91-86397-05-0 Dalarnas

Läs mer

ungdomspolitiken 2011

ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Högstadieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

KULTUR OCH FRITID LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Gävle kommun 2010

KULTUR OCH FRITID LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Gävle kommun 2010 KULTUR OCH FRITID LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Gävle kommun 2010 Kontakt Karl Nässén, Ungdomsstrateg, 026-17 97 87 Staffan Stahl, Planeringssekreterare, 026-17 97 16 2011 Gävle kommun

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång Jag vill kunna gunga på torget 2010-02-26 Jag vill kunna gunga på torget Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI UNGDOMSPOLITISK STRATEGI Smedjebackens kommun I den bästa av världar har alla barn och unga rätt att leva och utvecklas i ett säkert och tryggt Samhälle. Det innebär en uppväxtmiljö där hänsyn tas till

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2015

Rapport från Luppenkät 2015 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga 16-19 år bosatta i kommunen INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola

Läs mer

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Dokumenttyp: Målprogram Ansvarig: Hållbarhetssamordnare Fastställd: Remiss Dnr:. Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program - att vara ung i Tingsryds kommun

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Lupp 2008 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN

Lupp 2008 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN Lupp 2008 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN rapport lupp 2008 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (21) Sammanfattning av Lupp- enkäten 2008 Den fjärde luppundersökningen med nära

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

LUPP Ungdomar sätter livsvillkoren i Ale under luppen

LUPP Ungdomar sätter livsvillkoren i Ale under luppen LUPP 2007-2010 Ungdomar sätter livsvillkoren i Ale under luppen Förord: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp, har nu 2010 för andra gången genomförts i Ale, första gången var år 2007. Eleverna i

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet.

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet www.ronneby.se Innehåll Inledning... 3 Att tänka på när du läser rapporten... 4 Fritid... 5 Politik, samhälle

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan Att vara ung i Säter LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Säter år 7-9 grundskolan INNEHÅLL INLEDNING 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet 2O Framtid och arbete

Läs mer