Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09"

Transkript

1 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp,

2 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad kunskap. Kristinehamn ska vara en bra kommun för alla som bor och verkar här, unga som gamla. De senaste åren har många av kommunens satsningar på ungdomar uppmärksammats exempelvis tilldelades Kristinehamn år 2007 Ungdomsstyrelsens utmärkelse Årets ungdomskommun i Sverige. För att öka kunskapen om ungdomars livssituation lokalt, har Kristinehamns 1 kommun valt att genomföra Ungdomsstyrelsens undersökning Lupp. Undersökningen har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett verktyg för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Hösten 2008 (vecka 45-48) fick alla elever i årskurs 8 i grundskolan och år 2 på gymnasiet i Kristinehamn möjligheten att svara på webb-enkäten Lupp och på så sätt säga sitt om alltifrån fritidsaktiviteter till 2 synen på inflytande. I årskurs 8 svarade 89 procent av eleverna på enkäten och i årskurs 2 svarade 76 procent genomfördes Lupp i 21 kommuner. I denna rapport presenteras svaren från ungdomarna i Kristinehamns kommun. På kommunens webbplats finns även motsvarande diagram för Karlstad och Ludvika. Vi har valt att visa diagrammen för Karlstad, då detta är en närliggande kommun geografiskt, dock av en annan storlek och vi har valt Ludvika, 3 då detta är en kommun med ungefär samma folkmängd som Kristinehamn. Kristinehamns kommuns deltagande i Lupp ger oss en ökad kunskap om dagens ungdomar i Kristinehamn kunskap som kan användas som underlag vid framtida planering och beslut i ungdomsfrågor. De områden som Kristinehamns kommun särskilt har valt ut för en fördjupad granskning, och som presenteras i denna rapport, är fritid, skola, politik, samhälle och inflytande samt framtid. Att dagens ungdomar trivs på sin hemort är viktigt inte minst eftersom Ungdomsstyrelsen ser ett mönster i att de ungdomar som haft ett rikt fritidsutbud och möjligheter till inflytande i sin hemkommun, oftare väljer att flytta tillbaka hem efter till exempel studier eller arbete på annan ort. Genom att satsa på ett bra samhälle för Kristinehamns ungdomar idag satsar vi således inte bara för stunden, utan också på tillväxt i framtiden. Kristinehamn i maj 2009 Susanne Öström Kommunchef Åsa Askerskär Ungdomssamordnare 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Ungdomsstyrelsen jobbar bl a med att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, internationellt ungdomsarbete, fördelning av statsbidrag inom ungdomsområdet m m. 2 De områden som ingår i LUPP-enkäten är fritid, skola, politik, samhälle och inflytande, trygghet, hälsa, arbete samt framtid. 3 Enligt Statistiska Centalbyrån hade Kristinehamn invånare per den 31 december Motsvarande siffra för Karlstad: och för Ludvika:

3 Foto: August Åberg / Bildarkivet.se Sammanfattning. De ungdomar i Kristinehamn som svarat på Lupp är generellt sett nöjda med sin hemkommun. Mest nöjda är eleverna i årskurs 8 (benämns fortsättningsvis högstadiet), särskilt när det gäller fritidsutbudet, där tre av fyra tycker att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra. Nöjdheten med fritidsutbudet minskar något till gymnasiets årskurs 2 (benämns fortsättningsvis gymnasiet), men bland killarna tycker fortfarande två av tre att fritidsutbudet är bra. Ungefär varannan gymnasietjej tycker dock att det finns ganska lite eller till och med väldigt lite att göra på fritiden. Ungdomarna som går på högstadiet (framför allt killarna) upplever generellt att de har lagom mycket fritid och hinner göra det de vill. Den grupp som uppger sig ha för lite fritid är tjejerna i gymnasiet, där ungefär varannan tjej tycker att hon har så lite fritid att hon inte hinner med det hon vill. När det gäller skolan är de flesta ungdomarna som svarat på Lupp nöjda med sin skola och tycker det är en positiv stämning. Elever i såväl högstadiet som gymnasiet är mest nöjda med miljön i skolan, skolbibliotek och sina scheman. Det de är minst nöjda med är skolmaten. Eleverna som svarat på Lupp är också mindre nöjda med möjligheterna att påverka i skolan de vill påverka i fler frågor än de anser sig få vara med och påverka! Den fråga där flest vill vara med och påverka är skolmaten. I övrigt är dock intresset för påverkan och samhällsfrågor inte särskilt stort bland ungdomarna. Anledningarna är bland annat att ungdomarna anser sig kunna för lite, att de inte har tid och att de inte tror att deras åsikter spelar någon roll. De vet inte heller vart de skulle vända sig om de trots allt skulle vilja påverka. Intresset för att påverka sjunker från högstadiet till gymnasiet. Eleverna som svarat på Lupp anser samtidigt att det är ganska viktigt att beslutsfattare och grupper av ungdomar träffas men över 70 procent av eleverna svarar nej på frågan skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? De flesta av ungdomarna som svarat på Lupp ser positivt på framtiden. Generellt ser de yngre eleverna på framtiden med större tillförsikt än de äldre, och killarna ser ljusare på framtiden än tjejerna. Flertalet tror att de kommer att flytta från Kristinehamn. Främsta anledningen är jobb och/eller studier. När det gäller vad som skulle kunna få dem att återvända, är främsta anledningen närhet till släkt och vänner. Att ungdomar vill flytta från den egna kommunen är inget unikt för Kristinehamn. Även jämförelsekommunerna Karlstad och Ludvika visar samma resultat och även där anger ungdomarna samma anledningar som skulle kunna få dem att flytta tillbaka. 3

4 Fritid. Eleverna på högstadiet är de som är mest nöjda med fritidsutbudet i Kristinehamn tre av fyra tycker att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra. Tjejerna på högstadiet är dessutom den av de undersökta grupperna där flest är medlemmar i någon förening. Nöjdheten med fritidsutbudet minskar till gymnasiet, framför allt bland tjejerna. Ungefär varannan gymnasietjej tycker att det finns ganska lite eller till och med väldigt lite att göra. Bland killarna på gymnasiet är fortfarande nästan två av tre nöjda med fritidsutbudet. Tjejerna och killarna på högstadiet (framför allt killarna) upplever generellt att de har lagom mycket fritid och hinner göra det de vill. Den grupp som uppger sig ha för lite fritid är tjejerna i gymnasiet, där ungefär varannan tjej tycker att hon har så lite fritid att hon inte hinner med det hon vill. Motsvarande siffra för killarna är var fjärde. I jämförelse med andra kommuner verkar gymnasietjejerna mer nöjda i Karlstad, medan Ludvika visar ungefär samma resultat som Kristinehamn se för jämförelsediagram. Lagom med fritid utom för gymnasietjejerna Resultatet av Lupp-undersökningen visar att högstadieeleverna (både tjejer och killar) samt killarna på gymnasiet känner att de till övervägande delen har lagom mycket fritid och hinner med att göra det de vill, se figur 1. För gymnasietjejerna däremot väger det ganska jämnt mellan att känna att man har lagom med fritid respektive att man har så lite fritid så man inte hinner med det man vill. En intressant fråga är varför just tjejerna i gymnasiet är de som anser sig ha minst fritid. Hur mycket fritid har du? jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid jag känner att jag har lagom med fritid och att jag hinner med att göra det jag vill jag känner ofta att jag har så lite fritid att jag inte vet hur jag ska hinna med det jag vill Figur 1 Mötesplats: hemma hos varandra Ungdomarna som svarat på Lupp tillbringar dagligen en stor del av sin tid framför datorn med att surfa/chatta och spela spel. Tjejerna ägnar sig mest åt att surfa/ chatta medan killarna lägger ner lika mycket tid på både surf/chatt och spel. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då OFTAST vara? Att umgås med sina kompisar tar också en stor del av den dagliga fritiden, oavsett åldersgrupp och kön. Ungdomarna träffas till övervägande delen hemma hos varandra (se figur 2), över 80 procent av eleverna anger att det är den vanligaste platsen. Därefter träffas man utomhus, på café, fritidsgård eller idrottshall/sporthall eller på annat ställe i samband med idrott. På denna fråga var det möjligt att välja flera alternativ. Figur 2 Tidigare undersökningar, som genomförts av Kristinehamns Ungdomsforum, har visat att ungdomarna i Kristinehamn (främst de som går på gymnasiet) önskar sig ett Ungdomens hus eller liknande som mötesplats. Önskemål har även framförts till Ungdomsforum via e-post, vid stormöten, träffar på skolor et cetera. Frågan är om det är avsaknaden av en sådan mötesplats som gör att man istället träffas hemma hos varandra eller trivs man så bra med att träffas hemma hos varandra att man skulle fortsätta med det även om ett Ungdomens hus upprättades? 4

5 Önskas: ställen för äldre ungdomar Att döma av Lupp-undersökningen så sker en förändring i framför allt tjejernas fritidsvanor från högstadiet till gymnasiet. Under högstadietiden är tjejerna till stor del aktiva inom idrott och/eller inom föreningsverksamhet, vilket minskar tydligt under gymnasietiden. Tjejer på gymnasiet är samtidigt den grupp som i störst utsträckning uppger att det finns för lite (av det de är intresserade av) att göra på fritiden, se figur 3. Övriga grupper menar till största delen att fritidsutbudet är bra. Hur mycket av det du är intresserad av finns att göra på fritiden? det finns väldigt mycket att göra det finns ganska mycket att göra det finns ganska lite att göra det finns väldigt lite/ ingenting att göra En stor del av de elever som svarat på Lupp-enkäten menar att fritidsmöjligheterna i Kristinehamn är bra som de är, men några har också lämnat synpunkter på att de saknar ställen att vara på. Något entydigt svar går inte att utläsa, då svaren skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper och kön. Generellt kan man säga att många högstadie- 1 killar saknar LAN-möjligheter, medan högstadietjejerna dels vill ha mer dansmöjligheter, dels vill att fritidsgårdarna ska vara öppna längre. På gymnasiet saknar både tjejer och killar ungdomsställen för äldre ungdomar (ca år). Fritidsgårdarna anses vara för yngre ungdomar (högstadiet). Figur 3 Yngre ungdomar rör sig mest Högstadieeleverna är den av de undersökta grupperna som rör på sig mest, se figur procent av tjejerna och 71 procent av killarna tränar flera gånger i veckan eller mer. När vi kommer upp på gymnasienivå har motsvarande siffra sjunkit till 62 procent av killarna och 47 procent av tjejerna. Noterbart är att var tredje gymnasietjej enbart tränar någon gång i månaden eller till och med aldrig. För både killar och tjejer minskar den tid som läggs ner på idrott/motion från högstadiet till gymnasiet. Dessutom minskar intresset för föreningsliv, framför allt bland tjejerna, se figur 5. Inte ens hälften av tjejerna på gymnasiet är medlemmar i föreningar medan högstadietjejerna istället är den grupp där flest är medlemmar i föreningar. Hur ofta tränar du så att du blir andfådd eller svettas? varje dag flera gånger i veckan en gång i veckan någon gång i månaden mer sällan eller aldrig Figur 4 Är du aktiv medlem i någon/några av följande föreningar? En stor del av killarna är aktiva inom idrottsföreningar på högstadiet, och även om motsvarande siffra minskar på gymnasiet, så är det fortfarande ganska många gymnasiekillar som är föreningsaktiva. (På denna fråga var det möjligt att välja flera föreningsalternativ.) Figur 5 1 LAN (Local Area Network) innebär att man kopplar ihop flera olika datorer i ett nätverk, där man t ex kan spela spel med/mot varandra. 5

6 Foto: Bodil Johansson / Bildarkivet.se 6

7 Skola. De flesta ungdomarna som svarat på Lupp är nöjda med sin skola och tycker det är en positiv stämning. Elever på såväl högstadiet som gymnasiet är överlag nöjda med miljön i skolan, skolbibliotek och sitt schema. Det de är minst nöjda med är skolmaten. Eleverna som svarat på Lupp är också mindre nöjda med möjligheterna att påverka i skolan, då de vill påverka i fler frågor än de anser sig få vara med och påverka. Mobbning upplevs som problem av ungefär var fjärde elev i åttan, men av betydligt färre på gymnasiet. Ungdomarna på högstadiet tycker samtidigt att skolan agerar om en elev blir mobbad. För jämförelser med Karlstad och Ludvika, se Positiv stämning i skolan De flesta elever har en positiv bild av stämningen i skolan, se figur 6. Eleverna på gymnasiet är mer nöjda än de på högstadiet. På högstadiet är tjejerna mer nöjda än killarna, medan det är tvärtom på gymnasiet. Hur tycker du att det är i din skola? Det är bra stämning i skolan. Merparten av eleverna tycker dessutom att det mesta fungerar bra i skolan. Mest nöjda är eleverna med extra stöd/hjälp, följt av skolbiblioteket och skolmiljön, se figur 7 nedan. Drygt hälften av eleverna är nöjda med sitt schema; minst nöjda med schemat är tjejerna på gymnasiet där knappt hälften är nöjda. Det ungdomarna är mest missnöjda med är skolmaten. Årskurs 8, högstadiet Fungerar bra på min skola Årskurs 2, gymnasiet Figur 6 Observera att procentsiffrorna i nederkant skiljer sig mellan diagrammen. Figur 7 Skilda uppfattningar om jämställdhet Hur ser det ut med jämställdheten i skolan? Anser tjejer och killar att de erbjuds samma möjligheter? Ja, av de elever som svarat i Lupp-undersökningen upplever flertalet att tjejer och killar får samma möjligheter i skolan. Fler killar än tjejer pekar dock på bristande jämställdhet: nästan var tredje kille på högstadiet och ca 15 procent av killarna på gymnasiet instämmer i påståendet att Flickor får bättre möjligheter än pojkar, se figur 8. Drygt 13 procent av tjejerna på högstadiet håller med om detta medan ungefär lika många högstadietjejer anser att killar får bättre möjligheter. På gymnasiet anser bara 1,4 procent av tjejerna att tjejer har bättre möjligheter. Ungefär var tionde tjej, både på högstadiet och gymnasiet, anser istället att killar får bättre möjligheter än tjejer. Hur tycker du att det är i din skola? Pojkar får bättre möjligheter än flickor Flickor får bättre möjligheter än pojkar Tjejer, årsk 2 Tjejer, årsk 2 Killar, årsk 2 Killar, årsk 2 Tjejer, årsk 8 Tjejer, årsk 8 Killar, årsk 8 Killar, årsk 8 stämmer mkt bra stämmer ganska bra varken eller stämmer ganska dåligt stämmer mkt dåligt 7 Figur 8

8 Foto: August Åberg/ Bildarkivet.se Vill vara med och påverka - särskilt i fråga om skolmaten Eleverna som svarat på Lupp vill vara med och påverka i skolan, se figur 9. På både högstadiet och gymnasiet ser man frågan om skolmaten som den mest angelägna, följt av schemat. Därefter följer på högstadiet skolmiljön inne, hur man ska arbeta och prov. För gymnasiet följer läxor, prov och hur man ska arbeta. Gemensamt för de båda åldersgrupperna är att man anser frågor om böcker/läromedel som minst viktiga. Det är dock stor skillnad mellan det eleverna vill påverka och det de upplever sig faktiskt få påverka exempelvis vill nio av tio elever, oavsett åldersgrupp, påverka skolmaten, men det är få elever som upplever sig ha reella möjligheter att påverka denna fråga. Hur tycker du att det är i din skola? Vill påverka / får påverka (årskurs 2, gymnasiet) VILL påverka FÅR påverka xx 1 Vill påverka / får påverka (årskurs 8, högstadiet) VILL påverka FÅR påverka Högstadieeleverna tycker att de har mest att säga till om när det rör vad de lär sig i skolan, gymnasieeleverna anser sig ha mest att säga till om gällande hur man ska arbeta och skolmiljön inomhus men majoriteten av eleverna anser sig ha små möjligheter att påverka både dessa och andra frågor i skolan. Figur 9 8

9 Foto: Bodil Johansson / Bildarkivet.se Mobbning minskar från högstadiet till gymnasiet Mellan fem och elva procent av gymnasieeleverna som besvarat Lupp uppger att mobbning är ett problem på skolan. Ungefär lika många uppger att de själva blivit utsatta för mobbning eller utfrysning det senaste halvåret, se figur 10. På högstadiet upplevs däremot mobbning som ett större problem (också figur 10). Av högstadieeleverna som besvarat Lupp, instämmer mer än var fjärde elev i påståendet Mobbning är ett problem i skolan. 16 procent av killarna och 18 procent av tjejerna i högstadiet uppger att de blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. Mobbning är ett problem i skolan. Hur tycker du att det är i din skola? Har du blivit mobbad eller utfryst senaste halvåret? Tjejer, årsk 2 Tjejer, årsk 2 Killar, årsk 2 Killar, årsk 2 Tjejer, årsk 8 Tjejer, årsk 8 Killar, årsk 8 Killar, årsk 8 stämmer mkt bra stämmer ganska bra varken eller nej ja stämmer ganska dåligt stämmer mkt dåligt Figur 10 Hälften anser att skolan agerar vid mobbning En övervägande del av både högstadie- och gymnasieeleverna som svarat på Lupp anser att man generellt sett bemöter varandra med respekt i skolan. Ungefär hälften av eleverna (utom killarna på gymnasiet) anser att skolan agerar om en elev mobbar en annan elev, se figur 11. Tjejer årsk 2 Killar årsk 2 Om en elev mobbar en annan agerar skolan. Killarna på både högstadiet och gymnasiet är de som i störst utsträckning anser att skolan inte agerar vid mobbning. Bland killarna på högstadiet menar omkring 30 procent att påståendet Om en elev mobbar en annan agerar skolan stämmer ganska eller mycket dåligt. Bland killarna på gymnasiet anser var femte att påståendet stämmer dåligt. Tjejer årsk 8 Killar årsk 8 stämmer mkt bra stämmer ganska bra varken eller stämmer ganska dåligt stämmer mkt dåligt Figur 11 9

10 Politik, samhälle & inflytande. Intresset för att engagera sig i samhällsfrågor och politik är inte särskilt stort bland de Kristinehamnselever som svarat på Lupp. Anledningarna är bland annat att ungdomarna anser sig kunna för lite, att de inte har tid och att de inte tror att deras åsikter spelar någon roll. De vet inte heller vart de skulle vända sig om de trots allt skulle vilja påverka. Detta är dock inga unika siffror för Kristinehamn; även jämförelsekommunerna Karlstad och Ludvika visar liknande resultat (se Intresset för att påverka sjunker från högstadiet till gymnasiet. Eleverna som svarat på Lupp anser dock att det är ganska viktigt att beslutsfattare och grupper av ungdomar träffas men över 70 procent av eleverna svarar samtidigt nej på frågan Skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? Lågt intresse för att påverka - och små möjligheter att föra fram åsikter Intresset för samhällsfrågor och politik är enligt Lupp ganska ljumt bland ungdomarna i Kristinehamn. Anledningarna är bland annat att man inte är tillräckligt intresserad, att man kan för lite, att man inte har tid och att man tror att det inte spelar någon roll. Två tredjedelar av de gymnasieelever som svarat på Lupp vill inte vara med och påverka i kommunala frågor, se figur 12. Intresset för att påverka minskar med åldern, då högstadieeleverna (både tjejer och killar) visar något större intresse för att påverka. Bland tjejerna på högstadiet vill hälften vara med och påverka en siffra som minskar till 35 procent bland gymnasietjejerna. Ingen av de svarande grupperna hyser något större intresse av att träffa beslutsfattare i kommunen (figur 13) ungefär tre av fyra (oavsett ålder och kön) säger nej till ett sammanträffande! Trots detta säger ungdomarna som svarat på Lupp att det är ganska viktigt att beslutsfattare och grupper av ungdomar träffas och diskuterar. Tjejer, årsk 2 Killar, årsk 2 Tjejer, årsk 8 Killar, årsk 8 Tjejer, årsk 2 Killar, årsk 2 Tjejer, årsk 8 Killar, årsk 8 Skulle du vilja vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? Skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? Figur 12 Om ungdomarna trots allt skulle vilja påverka något i Figur 13 den egna kommunen så visar resultatet i första hand att de inte vet vart eller till vem de i så fall skulle vända sig. Högstadieelever och tjejer på gymnasiet föreslår i andra hand att de skulle vända sig till någon de känner, medan killarna på gymnasiet säger att de skulle vända sig till en organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande. ja ja nej nej På frågan om möjligheten att själv föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen, svarar ungdomarna i Lupp att de tycker att de har ganska eller mycket små möjligheter att föra fram sina åsikter alternativt att de inte vet vilka möjligheter de har, se figur 14. En fråga som kan diskuteras är om de ovanstående svaren tyder på ett genuint ointresse för påverkan och samhällsfrågor eller om det snarare är så att det idag saknas mötesplatser/forum där man som ungdom kan föra fram sina tankar och åsikter? Kanske behöver politiken ändra forum och möta ungdomarna på deras planhalva istället exempelvis via 1 bloggar, Facebook, msn och liknande. Hur stora möjligheter tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen? Tjejer, årsk 2 Killar, årsk 2 Tjejer, årsk 8 Killar, årsk 8 mycket stora möjligheter ganska stora möjligheter ganska små möjligheter mycket små möjligheter vet inte Figur 14 1 Blogg är en typ av webbsida på Internet. Bloggar används ofta för att ge personliga synpunkter på livet i stort eller på dagsaktuella händelser. Facebook är en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande. Msn är ett chatt-program, ett program för att skriva till varandra över Internet. 10

11 Viktigast att satsa på sjukvård I Lupp-enkäten fick ungdomarna ange de fyra områden som de ansåg vara viktigast för kommunen att satsa på, se figur 15. Sjukvård, lika lön för lika arbete, idrottsanläggningar, arbete mot kriminalitet, skola, skapa arbete för unga, bostäder för unga och arbete mot främlingsfientlighet/rasism är de områden som hamnar i topp. Vilka områden är det viktigast att kommunen satsar på? På såväl högstadiet som gymnasiet tycker ungdomarna att sjukvård är den viktigaste frågan. Möjligen är det så att ungdomarnas intresse för sjukvård speglar den sjukvårdsdebatt som varit och som pågår vad gäller sjukvården i Kristinehamn och Värmland. Nu är sjukvården visserligen främst en landstingsfråga, och även om kommunen inte i någon större utsträckning kan påverka detta, kan det ändå vara intressant att se att just denna fråga anses så viktig för unga. Figur 15 Lika lön för lika arbete prioriteras högt av tjejerna, både på högstadiet och gymnasiet, medan killarna inte anser att det är lika viktigt. Skola och arbete mot främlingsfientlighet/rasism är andra viktiga frågor som kommunen bör satsa på, enligt högstadietjejerna. Killarna på högstadiet tycker däremot att kommunen ska satsa på idrottsanläggningar, skola och arbete mot kriminalitet. Både killar och tjejer på gymnasiet tycker att arbete mot kriminalitet är viktigt, därefter vill tjejerna att kommunen prioriterar frågan om bostäder för unga, medan killarna tycker att arbete för unga och skola är viktiga frågor. Noterbart är att åsikterna skiljer sig åt mellan åldersgrupper och kön. Exempelvis rankar killarna på högstadiet idrottsanläggningar som ett av de viktigaste områdena att satsa på medan tjejerna på gymnasiet rankar det som ett av de minst viktiga områdena. De områden som ungdomarna i Lupp generellt sett anser att det är minst viktigt att satsa på är bland annat stöd till kultur för unga och stöd till föreningar. Inte heller kollektivtrafik anses särskilt viktigt. Varierande intresse för övriga världen Lupp visar att ungefär hälften av ungdomarna i Kristinehamn är intresserade av vad som händer i andra länder (se figur 16) tyvärr framgår det inte i resultatet VAD som intresserar. Det skulle kunna vara alltifrån till traditionella nyheter till information om senaste filmerna från Hollywood! Till största delen är det tjejerna på gymnasiet som visar mest intresse för omvärlden över 60 procent är ganska eller mycket intresserade. Hur intresserad är du av det som händer i andra länder? Tjejer, årsk 2 Killar, årsk 2 Tjejer, årsk 8 Killar, årsk 8 mycket intresserad ganska intresserad inte särskilt intresserad inte alls intresserad Figur 16 11

12 Foto: T. Andersson / Bildarkivet.se Framtid. Flertalet Kristinehamns-ungdomar som svarat på Lupp ser positivt på framtiden. Generellt ser de yngre eleverna på framtiden med större tillförsikt än de äldre, och killarna ser ljusare på framtiden än tjejerna. På gymnasiet svarar var fjärde tjej varken eller på frågan om hon ser positivt eller negativt på framtiden. Flertalet av ungdomarna som svarat på Lupp tror att de kommer att flytta från Kristinehamn. Främsta anledningen är jobb och/eller studier. När det gäller vad som skulle kunna få dem att återvända, är anledningen framför andra närhet till släkt och vänner. Att ungdomar vill flytta från den egna kommunen är inget unikt för Kristinehamn. Även Karlstad och Ludvika visar liknande resultat, se Även där anger ungdomarna ungefär samma anledningar som skulle kunna få dem att flytta tillbaka: närhet till släkt och vänner, jobb med mera.... och den ljusnande framtid är vår! Framtiden ser ljus ut, anser flertalet av de Kristinehamns-ungdomar som svarat på Lupp, se figur 17. Den mest positiva gruppen är killar på högstadiet, där nästan hälften svarar det allra högsta betyget är mycket positiv. Generellt ser de yngre eleverna på framtiden med större tillförsikt än de äldre, och killarna ser ljusare på framtiden än tjejerna. På gymnasiet svarar var fjärde tjej att hon varken är positiv eller negativ till framtiden. Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Är mycket positiv Är varken positiv eller negativ Är mycket negativ Figur 17 12

13 Foto: August Åberg / Bildarkivet.se Studier och jobb orsak till flytt... Flertalet av gymnasieungdomarna som svarat på Lupp planerar att läsa vidare, men många skulle även kunna tänka sig att direkt efter gymnasiet resa utomlands och/eller börja jobba. Även merparten av högstadieeleverna är inriktade på studier, att gå en gymnasieutbildning i kommunen. En övervägande del av tjejerna skulle även kunna tänka sig att gå en gymnasieutbildning i annan kommun. Majoriteten av ungdomarna ser sin framtid (åtminstone del av framtiden) någon annanstans än i Kristinehamn. 69 procent av tjejerna och 55 procent av killarna på gymnasiet har svarat att de tror att de kommer att flytta från kommunen, se figur 18. På högstadiet tror ungefär varannan av eleverna som svarat på Lupp att de kommer att flytta. På frågan varför de kan tänka sig att flytta svarar både högstadie- och gymnasieelever att främsta anledningen är jobb och/eller studier, se figur 19. På denna fråga var det möjligt att välja flera alternativ. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor? ja nej vet inte Killar, årsk 2 Tjejer, årsk 2 Tjejer, årsk 8 Killar, årsk 8 Figur 18 Varför kan du tänka dig att flytta från kommunen? jobb studier flick-/pojkvän el kompisar vill prova på något nytt annat vet inte Tjejer, årsk 2 Killar, årsk 2 Tjejer, årsk 8 Killar, årsk 8 Siffrorna anges i procent. Figur men släkt och vänner lockar tillbaka Finns det då något som skulle kunna få ungdomarna att återvända till Kristinehamn? Ja, främsta anledningen för de flesta är närheten till släkt och vänner, se figur 20. Gymnasiekillarna som svarat på Lupp anger dock istället jobb som främsta orsak för en eventuell tillbaka-flytt. Andra möjliga anledningar till återflytt är flick-/pojkvän eller kompisar. På frågan var det möjligt att ange flera alternativ. Det är få ungdomar som svarar alternativet ingenting skulle kunna få mig att flytta tillbaka. Den gruppen är störst bland tjejer på gymnasiet, där 13 procent anger att ingenting skulle kunna locka dem tillbaka. Vad skulle kunna få dig att flytta tillbaka till kommunen? killar årsk 8, högstadiet 13 tjejer årsk 8, högstadiet killar årsk 2, gymnasiet tjejer årsk 2, gymnasiet ingenting kan få mig att flytta tillbaka vet inte annat bättre miljö för mina barn att växa upp i bostadssituationen i kommunen närhet till släkt och vänner flick-/pojkvän el kompisar studier jobb Siffrorna anges i procent. Figur 20

14 Foto: August Åberg / Bildarkivet.se 14

15 Nyfiken på att veta mer? Är du nyfiken på att veta mer om ungdomspolitik och ungdomsfrågor? Här är några adresser till användbara webbplatser för dig som vill ta del av mer information om ungas levnadsvillkor: Regeringens webbplats med information om regeringens ungdomspolitik. Ungdomsstyrelsens webbplats, där du bland annat kan ta del av Ungdomsstyrelsens Fokusrapporter om ungas etablering, ungas fritid/kultur och ungas hälsa. Barnombudsmannens webbplats. Kristinehamns kommuns webbplats. Under rubriken Ung i Kristinehamn hittar du information om hur Kristinehamns kommun arbetar med ungdomsfrågor. Här finns också sammanställningen av Lupp-undersökningen + motsvarande resultat från jämförelsekommunerna Ludvika och Karlstad. Kristinehamns Ungdomsforums webbplats med bland annat debattforum, fakta m m. Ungdomsmottagning på nätet. Webbplats för myndigheten Tillväxtanalys. Sveriges ungdomsråds webbplats. 15

16

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad kunskap. Kristinehamn ska vara

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2015

Rapport från Luppenkät 2015 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga 16-19 år bosatta i kommunen INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Rapport Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Mars 2009 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Om ni frågar oss. Unga under LUPP i Uddevalla kommun

Om ni frågar oss. Unga under LUPP i Uddevalla kommun Om ni frågar oss Unga under LUPP i Uddevalla kommun 1 Förord Ettusenåttahundranittioen ungdomar har tyckt till om Uddevalla. För andra gången genomfördes under hösten 2013 undersökningen LUPP1 för åk 8

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 8 12 16 Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete Lupprapport

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008 Resultat från Luppundersökningen Kramfors kommun 2008 Januari 2009 Först av allt riktas ett stort TACK till alla ungdomar i Kramfors som tog sig tid och engagemang att besvara LUPP-enkäten! Ett tack riktas

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 06 StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns andra LUPP-rapport (LUPP 2006). Den första kom för ett år sedan (LUPP 2005). LUPP står för Lokal uppföljning av den

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen Att vara ung i Trelleborg LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Trelleborg år 3 gymnasiet ingar bosatta i kommunen Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Öppna svar 18 Hälsa och

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 ISBN 978-91-86397-05-0 Dalarnas

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan Att vara ung i Säter LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Säter år 7-9 grundskolan INNEHÅLL INLEDNING 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet 2O Framtid och arbete

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

LUPP Ungdomar sätter livsvillkoren i Ale under luppen

LUPP Ungdomar sätter livsvillkoren i Ale under luppen LUPP 2007-2010 Ungdomar sätter livsvillkoren i Ale under luppen Förord: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp, har nu 2010 för andra gången genomförts i Ale, första gången var år 2007. Eleverna i

Läs mer

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I TIMRÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Timrå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen!

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen! Förord På andra raden i Växjö kommuns mångfaldsprogram 2010-2014, Olikheter som berikar, kan man läsa att makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar av samhällslivet. Det är i grunden givetvis

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande 24-åringar från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy Lönn 3 Kapitel

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 1 ISBN 978-91-86397-06-7 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Lupp 2008 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN

Lupp 2008 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN Lupp 2008 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN rapport lupp 2008 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (21) Sammanfattning av Lupp- enkäten 2008 Den fjärde luppundersökningen med nära

Läs mer

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Januari 2009 Sammanställningen är

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet.

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. LUPP om Skolan LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Ung i Härnösand Resultat av LUPP-undersökningen 2006 Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Anette Gustafsson Samhällsförvaltningen Härnösands Kommun Förord Under oktober månad 2006 genomförde

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2014

Rapport från Luppenkät 2014 Att vara ung i Sölvesborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 7-9 grundskolan, år 1-3 gymnasiet, unga INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Min ekonomi

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Ung i Säter 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Säter 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Säter 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 Dalarnas forskningsråd Arbetsrapport 2010

Läs mer