Smedjebacken. från LUPP till handling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smedjebacken. från LUPP till handling"

Transkript

1 Smedjebacken från LUPP till handling 2010

2

3 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6 C Skola... 8 D Politik, samhälle och inflytande E Trygghet F Hälsa, alkohol, droger och orättvis behandling H Framtid Gymnasiet A Inledande frågor B Fritid C Skola D Politik, samhälle och inflytande E Trygghet F Hälsa, alkohol, droger och orättvis behandling G Arbete H Framtid Bilaga: En strategi för Ungdomspolitik i Smedjebacken L U P P E N K Ä T E N Ver Text: Ungdomskontoret i Smedjebacken Jerker Svensson & Birger Tuominen , Layout: Jerker Svensson & Håkan Elfving Foto: Håkan Elfving

4 Från Lupp till handling Den 3 maj 2005 beslutade kommunstyrelsen i Smedjebacken att genomföra en LUPP-undersökning bland ungdomar vart tredje år. Syftet med undersökningen är att ge kommunen ett verktyg för att utveckla en sektorsövergripande och kunskapsbaserad ungdomspolitik. Luppen genomfördes första gången 2005 och på grund av besparingskrav för andra gången först Lupp är en förkortning av lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Undersökningen genomförs i samarbete med ungdomsstyrelsen* och innehåller ca 200 frågor som handlar om fritid, skola, politik, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Ungdomsstyrelsen har utarbetat ett analysprogram på webben som kommunen har använt för att analysera svaren. Undersökningen finns för tre åldersgrupper. Skolår 7-9, gymnasiet och unga vuxna år. I Smedjebacken genomfördes 2010 en undersökning för skolår 7-9 där 290 av 304 elever svarade, vilket motsvarar 95 %. Elevantalet i kommunens två högstadieskolor har minskat sedan 2005 då det var 355 elever och 98 % svarsfrekvens. Gymnasieenkäten 2005 genomfördes i åk 1-3. Antalet svarande var då 218 av 358 vilket motsvarar 61 %. I 2010 års undersökning gjordes ett urval och eleverna i år 2 var de som fick svara. 49 av ca 100 svarade vilket motsvarar ca 50 %. Vi visar resultatet i tabellform. Alla frågor är inte redovisade ett urval har gjorts. Tabellerna har omarbetats och gjorts tydligare. Siffrorna inom parentes i tabellerna visar 2005 års resultat. Där inga jämförelser finns är skillnaderna små eller inte jämförbara. Någon jämförelse med 2005 års enkät har inte gjorts i gymnasiet då svarsfrekvensen är för låg för att vara statistiskt säkerställd. Vad gör vi med resultatet? I bilagan En strategi för ungdomspolitik i Smedjebackens kommun beskrivs hur kommunen jobbar med luppresultatet. *Ungdomsstyrelsen är den statliga myndighet som stödjer utvecklingen av kommunal ungdomspolitik och följer upp den nationellt. De tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor. De fördelar bidrag till metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt samarbete. 4

5 INLEDANDE FRÅGOR ÅRSKURS 7-9 Fråga: A2. Är du tjej eller kille? tjej 47,9 % 139 kille 52,1 % 151 Totalt: 100,0 % 290 Fråga: A3. Vem bor du tillsammans med? bor med båda mina föräldrar 59,0 % 171 bor ibland hos pappa och ibland hos mamma 23,1 % 67 bor enbart med en av mina föräldrar 13,8 % 40 bor inte med någon av mina föräldrar 4,1 % 12 Totalt: 100,0 % 290 Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: A6.1 Var är du född? Sverige 93,1 % 268 Norden 0,0 % 0 (1) Europa 1,0 % 3 (6) Utanför Europa 5,9 % 17 (5) Totalt: 100,0 % 288 Bortfall: 2 av 290 (0,7 %) Fråga: A8.1 Vad heter den skola du går i? Svar: Kyrkskolan 14,7 % 51 21,4 % 62 Bergaskolan 85,3 % ,6 % 228 Totalt: 100,0 % ,0 % 290 Fråga: A8.2. Vilken årskurs går du i? åk 7 27,6 % 80 åk 8 33,8 % 98 åk 9 38,6 % 112 Totalt: 100,0 % 290 5

6 FRITID Frågor om fritid. Med fritid menas tiden utanför skolarbetet. Vi ville veta hur mycket fritid eleverna har, vad de gör på sin fritid och vad de vill ha ut av sin fritid. Fråga: B2. Hur mycket, av det du är intresserad av, finns det att göra på fritiden? det finns ganska/väldigt mycket att göra 70,4 % 202 det finns ganska/väldigt lite att göra 29,6 % 85 Totalt: 100,0 % 287 Bortfall: 3 av 290 (1,0 %) Fråga: B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara? (Här kunde man sätta 2 kryss) hemma hos varandra 82,4 % 239 utomhus 33,1 % 96 i en idrottshall/sporthall eller på annat ställe i samband med idrott 20,7 % 60 på ett ungdomens hus, en fritidsgård eller liknande 10,3 % 30 på ett café 3,1 % 9 på en restaurang, pub, bar eller liknande 0,7 % 2 inte på någon av ovanstående platser 0,7 % 2 i en föreningslokal 0,3 % har svarat på frågan 6

7 Fråga: B6. Hur ofta gör du följande saker på din fritid minst en gång i veckan? Svar: Surfar/chattar på Internet (71,3 % dagligen) Umgås med kompisar (25 elever eller 8,8 % träffar sällan/aldrig kompisar) Hjälper till hemma med mat/städning/trädgård/tvätt/ Procent Antal 93,0 % ,3 % ,3 % 209 snöskottning/bil m.m. Spelar datorspel/tv-spel 64,3 % 184 Skriver 51,9 % 146 Idrottar/motionerar men inte i 49,3 % 140 klubb eller förening Idrottar/motionerar i klubb eller förening 48,6 % 139 Läser 45,0 % 129 Går runt på stan med kompisar 37,0 % 106 Sjunger/spelar instrument/skapar musik 35,1 % 100 Deltar i föreningsverksamhet 31,8 % 85 Åker skateboard/snowboard (under säsongen) 20,4 % 58 Målar/syr/annan skapande verksamhet 18,3 % 51 Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 13,2 % 38 Mekar med bilar/motorcyklar/båtar/skotrar/andra tekniska saker 12,7 % 36 Fråga: B6. Hur ofta gör du följande saker på din fritid minst en gång i månaden? Svar: Procent Antal Är ute i naturen 67,0 % 191 Går på café 50,0 % 139 Går på fest 35,3 % 100 Går på sportevenemang utan att delta själv 34,3 % 92 Fiskar/jagar 18,8 % 54 Besöker bibliotek (inte på skoltid) 12,8 % 36 Spelar rollspel/levande rollspel 9,7 % 27 Tränar dans/spelar teater 9,3 % 36 Går på konsert (145 varje år = 51 %) 4,2 % 12 Går på teater/musikal/dansuppvisning 3,9 % 11 Spelar om pengar på Internet 3,0 % 9 Går på museum/utställning (126 varje år = 44 % ) 1,0 % 3 7

8 Frågorna skapar en bild av hur eleverna upplever skolan. Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: C1. Här följer några påståenden om skolan. Stämmer mycket/ ganska bra Varken bra/ dåligt Stämmer mycket/ ganska dåligt Hur tycker du att det är i din skola? Det finns tillräckligt med ämnen att välja 66,3 % 15,6 % 18,1 % på inom elevens val (77,6 %) (11,7 %) (9,3 %) Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av 65,0 % 23,8 % 11,2 % personalen i skolan (71,6 %) (22,4 %) (5,2 %) Skolan uppmuntrar mig att aktivt 44,2 % 30,0 % 25,8 % medverka i klassråd och elevråd (55,8 %) (28,9 %) (14,9 %) Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan 56,0 % 28,0 % 15,9 % Flickor får bättre möjligheter än pojkar 15,5 % 28,7 % 57,8 % Pojkar får bättre möjligheter än flickor 9,4 % 29,6 % 60,9 % Om en lärare kränker en elev agerar skolan 54,9 % 21,8 % 23,2 % Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan Om en elev mobbar en annan elev agerar skolan Mobbning är ett problem i skolan Det är bra stämning i skolan 63,7 % (71,6 %) 22,3 % (19,5 %) 14,0 % (8,0 %) 14,1 % 21,1 % 64,8 % 27,3 % (12 %) 60,6 % (70,1 %) 26,7 % (17,2 %) 74,6 % (82,5 %) Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: C2. Vad tycker du om de här sakerna i din skola? Svar: SKOLA Skolbiblioteket Mycket/ ganska bra 75,6 % (82,3 %) 34,2 % (36,7 %) 21,6 % (19,5 %) 26,0 % (44,3 %) 18,8 % (15,1 %) Varken bra/ dåligt 16,3 % (11,7 %) 38,5 % (50,5 %) 17,8 % (9,9 %) 47,2 % (38,2 %) 6,6 % (2,0 %) Mycket/ ganska dåligt 8,1 % (4,6 %) Möjligheten att få extra hjälp och stöd om du behöver det 74,2 % (81,5 %) 16,6 % (12,2 %) 9,2 % (6,0 %) Skolmiljön 66,2 % 20,4 % 13,4 % Skolmaten 60,5 % 14,6 % 25,0 % (71,6 %) (15,4 %) (12,3 %) Ditt schema 58,5 % 23,0 % 18,4 % 8

9 Fråga: C3/C4. Hur mycket vill/får du som elev vara med och bestämma om? Svar: Vill Får Hur ni ska arbeta, t.ex. grupparbete/ projektarbete 79,6 % 40,9 % Läxorna 74,4 % 24,6 % Schemat 73,9 % 20,8 % Vad du får lära dig 72,6 % 36,2 % Skolmaten 70,6 % 22,8 % Proven 69,8 % 23,3 % Skolmiljön inne, t.ex. klassrum och uppehållsrum 68,7 % 28,9 % Reglerna i skolan 67,9 % 33,9 % Vilka böcker/läromedel ni ska ha 61,2 % 21,7 % Skolmiljön ute, t.ex. skolgården 58,8 % 27,2 % Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: C5. Brukar du skolka? nej ja, någon gång per termin ja, någon gång i månaden 68,3 % (76,0 %) 18,6 % (16,7%) 6,9 % (5,2 %) 198 ja, flera gånger i veckan/månaden 6,2 % 18 (2,1 %) Totalt: 100,0 % 290 Fråga: C6. Vad tycker du om den information du fått inför valet av gymnasieprogram? mycket bra 13,0 % 37 ganska bra 23,9 % 68 varken bra eller dålig 15,5 % 44 ganska dålig 4,9 % 14 mycket dålig 3,2 % 9 jag har inte fått någon information 39,4 % 112 Totalt: 100,0 % 284 Bortfall: 6 av 290 (2,1 %)

10 POLITIK, SAMHÄLLE OCH INFLYTANDE Följande frågor handlar om intresset för samhällsfrågor, politiskt deltagande, viktiga politiska satsningar och inflytande i samhället. Fråga: D1/D11. Hur intresserad är du av politik/samhällsfrågor? Politik 2005 Politik 2010 Samh Samh Mycket/ganska intresserad 8,0 % 20,2 % 29,7 % 24,5 % Inte intresserad 92,0 % 79,8 % 70,3 % 75,5% Fråga: D2. Har du någon gång det senaste året deltagit i någon av följande aktiviteter, eller kan du tänka dig att göra det? Svar: Har gjort Kan tänka mig Skriva på en namninsamling 15,8 % 47,4 % Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 9,1 % 26,9 % Chatta/debattera politik på Internet 7,0 % 21,8 % Skriva insändare 7,0 % 35,9 % Ta kontakt med någon politiker 3,1 % 25,4 % Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 2,5 % 17,0 % Vara medlem i ett politiskt parti 2,5 % 22,9 % Delta i lagliga demonstrationer 2,5 % 34,8 % Måla politiska slagord på allmän plats 1,8 % 12,1 % Ockupera byggnader 1,4 % 11,7 % Delta i bojkotter/köpstrejker 1,4 % 20,6 % Skada andras/allmän egendom i protest 1,1 % 9,3 % 10

11 Fråga: D3. Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är viktigast att satsa på? (Högst 4 kryss) sjukvård 39,0 % 113 skola 34,1 % 99 arbete mot kriminalitet 32,4 % 94 skapa arbeten för unga 27,2 % 79 lön för lika arbete för män och kvinnor 24,8 % 72 bostäder för unga 23,4 % 68 arbete för att minska användandet av alkohol och droger bland unga 22,8 % 66 idrottsanläggningar 20,0 % 58 arbete mot främlingsfientlighet och rasism 20,0 % 58 arbetsmiljö i skolan 16,9 % 49 ställen där ungdomar kan träffas 16,2 % 47 djurens rättigheter 13,8 % 40 fritidsaktiviteter 13,4 % 39 ungas psykiska hälsa 12,4 % 36 barnomsorg 11,0 % 32 arbete för miljön 10,0 % 29 äldreomsorg 9,3 % 27 gator, vägar och cykelbanor 8,3 % 24 kollektivtrafik, t.ex. bussar och tåg 7,9 % 23 stöd till föreningar 4,8 % 14 stöd till kulturverksamheter för unga 1,0 % 3 11

12 Följande frågor handlar om INTRESSET AV att påverka kommunens verksamhet. Vi undrade också om eleverna tycker att de KAN påverka. Fråga: D4. Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? mycket stora möjligheter 4,6 % 13 ganska stora möjligheter 13,7 % 39 ganska små möjligheter 23,2 % 66 mycket små möjligheter/inga möjligheter alls 16,5 % 47 vet inte 41,9 % 119 Totalt: 100,0 % 284 Bortfall: 6 av 290 (2,1 %) Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: D5. Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? ja nej 37,5 % (47,1 %) 62,5 % (52,9 %) Totalt: 100,0 % 283 Bortfall: 7 av 290 (2,4 %) 12

13 Fråga: D6. Öppna svar. För de som har svarat JA på fråga D5. Vad vill du påverka? Följande är ett urval: Svar: Skolan/Skolans arbetsmiljö Jag vill vara med och påverka t.ex. skolan så att kommunen får höra ungars åsikter som det kan utgå ifrån. På ett sådant sätt får kommunen höra elevernas åsikter mycket bättre och får en uppfattning om hur vi tänker! Eleverna ska ha möjligheter till hjälp med sina problem t.ex. dyslexi och andra läsoch skrivsvårigheter. Miljön i klassrummen - det är för stimmigt. Bergaskolans renovering Övervakningssystem inne i Bergaskolan Samhället Att smedjebacken ska vara ett bra område där man kan bo och trivas i. Man ska ha respekt för varandra oavsett hur man ser ut och vilket land man kommer ifrån eller religion. Alla människors lika värde. Jag vill vara med och rösta om saker som händer i min kommun Vad man lägger pengar på. Invandring Procent Antal Gatubelysning Alkohol Alkoholdrickningen av ungdomar/alkoholproblem 7 Idrott Jag vill påverka idrotten, jag tycker att man ska satsa på flera idrotter än bara de som man gör nu (hockey, fotboll o.s.v.) Som exempel, friidrottarna har ingen riktig inomhusbana, och det finns inget innebandylag för kvinnor/tjejer! Att kommunen ska bry sig mer om hockeyföreningen Friidrottsanläggning. Bättre fotbollsplan Skateboardhall/park 6 Drogproblematiken Jag vill hjälpa till att minska mängden av droger och få vuxna att se att det kryllar av droger runt deras barn som dom egentligen inte vet om. Fritidsaktiviteter/Samlingsplatser för unga 5 Ungdomar/Ungdomars möjligheter 5 Fritidsställen 4 Sjukvård 4 Fler arbeten 4 Jag vet inte

14 Fråga: D7. För de som har svarat NEJ på fråga D5. Vilken är anledningen till att du inte vill vara med och påverka? (Här kunde man sätta fler kryss) jag är inte tillräckligt intresserad 64,4 % 114 jag kan för lite om hur jag ska göra 31,6 % 56 jag tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall 23,2 % 41 jag har inte tid 19,8 % 35 Fråga: D8. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun? (Här kunde man sätta fler kryss) Svar: Procent Antal vet inte 46,6 % 135 personlig kontakt/någon jag känner 21,4 % 62 vill inte påverka 13,1 % 38 någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande (exempelvis ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige) 7,2 % 21 tjänstemän eller politiker 6,2 % 18 medierna 4,1 % 12 politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund 3,8 % 11 förening eller organisation 3,4 % 10 annat 6,2 % 18 Fråga: D9. Hur viktigt tycker du att det är att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och diskuterar? mycket/ganska viktigt 56,9 % 158 varken viktigt eller oviktigt 25,9 % 72 inte särskilt/inte alls viktigt 17,3 % 48 Totalt: 100,0 % 278 Bortfall: 12 av 290 (4,1 %) Fråga: D10. Skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? ja 23,0 % 65 nej 77,0 % 217 Totalt: 100,0 % 282 Bortfall: 8 av 290 (2,8 %) 14

15 Fråga: D12. Hur intresserad är du av vad som händer i andra länder? mycket/ganska intresserad 48,8 % 139 inte särskilt/inte alls intresserad 51,2 % 146 Totalt: 100,0 % 285 Bortfall: 5 av 290 (1,7 %) TRYGGHET Följande frågor handlar om trygghet, våld och mobbning. Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: E1. Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? (Här kunde man sätta fler kryss) någon har hotat mig någon har stulit från mig jag har inte vågat gå ut jag har blivit utsatt för misshandel jag har blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande inget av detta har hänt mig 11,0 % (7,5 %) 10,0 % (5,8 %) 6,6 % (4,0 %) 3,1 % (1,5 %) 2,1 % (1,0 %) 73,8 % (77,6 %) Fråga: E2. Känner du dig trygg på följande ställen? Svar: Alltid/oftast Nej Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 97,2 % 2,8 % I hemmet 96,8 % 3,1 % I klassrummet 96,5 % 3,5 % På väg till eller från skolan 96,5 % 3,5 % Ute på stan, på allmän plats 95,8 % 4,2 % På rasterna i skolan 94,7 % 5,3 % På buss, tåg, tunnelbana eller liknande 92,6 % 7,4 % På diskotek eller annat nöjesställe 92,4 % 7,6 % På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 92,1 % 7,9 % Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 89,5 % 10,5 % 15

16 Med mobbning menar vi att någon/några flera gånger under en längre tid hotar eller säger/skriver elaka och obehagliga saker. Mobbning kan också vara när någon/några slår, knuffar, sparkar eller håller fast någon annan mot hans eller hennes vilja. Enstaka slagsmål/konflikter mellan elever är inte mobbning. Med utfrysning menar vi att någon som vill vara med de andra inte får det. Fråga: E3. Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? nej 85,0 % 244 ja 15,0 % 43 Totalt: 100,0 % 287 Bortfall: 3 av 290 (1,0 %) Fråga: E4. Var har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? 43 elever eller 15 % har svarat. Se E3. (Här kunde man sätta fler kryss) på rasterna i skolan 67,4 % 29 i klassrummet 34,9 % 15 via telefonsamtal, sms, e-post eller hemsida 30,2 % 13 annat 16,3 % 7 på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 14,0 % 6 ute på stan, på allmän plats 11,6 % 5 på träningen 9,3 % 4 utomhus i mitt bostadsområde på dagen 7,0 % 3 på väg till eller från skolan 7,0 % 3 i hemmet 7,0 % 3 på buss, tåg, tunnelbana eller liknande 4,7 % 2 i en föreningslokal 2,3 % 1 utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 2,3 % 1 i någon annans bostad 2,3 % 1 på diskotek eller annat nöjesställe 2,3 % 1 Fråga: E5. Har du själv deltagit i mobbning eller utfrysning det senaste halvåret? nej 91,0 % 262 ja 9,0 % 26 Totalt: 100,0 % 288 Bortfall: 2 av 290 (0,7 %) 16

17 Följande frågor handlar om elevernas mående och hur de upplever på sin hälsa. Fråga: F1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? ganska/mycket bra 74,5 % 213 någorlunda 19,6 % 56 ganska/mycket dåligt 5,9 % 17 Totalt: 100,0 % 286 Bortfall: 4 av 290 (1,4 %) Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: F3. Hur ofta har du haft följande besvär under det senaste halvåret? Svar: Varje Dag Flera ggr/ vecka En gång/ vecka Trött under dagarna 27,1 % 33,0 % 16,7 % Känt dig stressad 14,6 % 18,8 % 14,6 % Sovit dåligt på natten 12,5 % 18,1 % 16,0 % Svårt att somna 10,5 % 16,4 % 14,0 % Huvudvärk 9,0 % 17,7 % 15,6 % (5,2 %) (12,8 %) (21,4 %) Ont i magen 4,2 % 11,5 % 13,9 % Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: F4. Hur ofta händer följande? Svar: HÄLSA Att du hoppar över frukosten Varje Dag 16,4 % (12,2 %) Flera ggr/ vecka 24,0 % (18,5 %) En gång/ vecka 8,4 % (9,1 %) du äter godis eller snacks 5,6 % 30,1 % 45,8 % Att du hoppar över lunchen 3,2 % 12,3 % 12,0 % Att du äter snabbmat 0,7 % 7,3 % 20,3 % 17

18 Fråga: F6. Hur ofta brukar du dricka starköl/starkcider/alkoläsk/vin/ sprit? Aldrig 59,0 % 171 En gång om året eller mera sällan 7,9 % 23 Några gånger per år 9,7 % 28 Någon gång i månaden 16,6 % 48 En gång i veckan 4,5 % 13 Flera gånger i veckan 0,7 % 2 Varje dag 1,7 % 5 Totalt: 100,0 % 290 Fråga: F6. Hur ofta brukar du dricka folköl? Aldrig 77,3 % 221 En gång om året eller mera sällan 6,6 % 19 Några gånger per år 7,0 % 20 Någon gång i månaden 6,3 % 18 En gång i veckan 1,4 % 4 Flera gånger i veckan 0,3 % 1 Varje dag 1,0 % 3 Totalt: 100,0 % 286 Bortfall: 4 av 290 (1,4 %) Fråga: F6. Hur ofta brukar du snusa? Aldrig 85,8 % 248 En gång om året eller mera sällan 2,1 % 6 Några gånger per år 1,7 % 5 Någon gång i månaden 3,5 % 10 En gång i veckan 2,8 % 8 Flera gånger i veckan 1,0 % 3 Varje dag 3,1 % 9 Totalt: 100,0 % 289 Bortfall: 1 av 290 (0,3 %) 18

19 Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: F6. Hur ofta brukar du röka cigaretter? Aldrig 68,8 % 196 En gång om året eller mera sällan 6,3 % 18 Några gånger per år 6,7 % 19 Någon gång i månaden 4,9 % 14 En gång i veckan Flera gånger i veckan Varje dag 1,1 % (3,9 %) 3,5 % (3,1 %) 8,8 % (4,7 %) Totalt: 100,0 % 285 Bortfall: 5 av 290 (1,7 %) Fråga: F7. Hur får du vanligen tag på alkohol? (Här kunde man sätta högst tre kryss) köper själv folköl 0,0 % 0 från syskon 4,8 % 14 från kompisar eller kompisars syskon 13,1 % 38 från egna föräldrar (med lov) 2,1 % 6 från egna föräldrar (utan lov) 2,8 % 8 från annan vuxen (18 år eller äldre) som bjuder 5,9 % 17 från annan vuxen (18 år eller äldre) som köper ut åt mig 19,3 % 56 på restaurang, pub eller liknande 0,0 % 0 tillverkar själv 2,1 % 6 handlar i ett grannland (Danmark, Norge eller Finland) 1,0 % 3 på annat sätt 10,0 % 29 Fråga: F8. Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig berusad? några gånger per år 26,4 % 32 någon gång i månaden 21,5 % 26 aldrig 18,2 % 22 en gång om året eller mera sällan 15,7 % 19 ett par gånger i månaden 13,2 % 16 någon gång i veckan 5,0 % 6 Totalt: 100,0 % 121 Bortfall: 169 av 290 (58,3 %)

20 Fråga: F9. Får du dricka alkohol för dina föräldrar? ja 7,3 % 20 nej 67,0 % 183 vet inte 25,6 % 70 Totalt: 100,0 % 273 Bortfall: 17 av 290 (5,9 %) Fråga: F10. Har du någon gång? Underfråga: Använt hasch eller marijuana Nej 93,8 % 272 Ja, en gång 3,1 % 9 Ja, 2-10 gånger 1,7 % 5 Ja, gånger 0,3 % 1 Ja, mer än 20 gånger 1,0 % 3 Totalt: 100,0 % 290 Fråga: F10. Har du någon gång? Underfråga: Använt annan narkotika än hasch eller marijuana Nej 95,2 % 276 Ja, en gång 2,8 % 8 Ja, 2-10 gånger 0,7 % 2 Ja, gånger 0,0 % 0 Ja, mer än 20 gånger 1,4 % 4 Totalt: 100,0 % 290 Fråga: F11. Hur gammal var du när du gjorde följande saker för första gången? *(bortfall) Svar: Aldrig =< =>16 Provade marijuana eller hasch *(-2) Drack dig berusad *(-3) Snusade *(-2) Rökte cigaretter *(-4)

21 Nu kommer några frågor om orättvis behandling. Med orättvis behandling menar vi att någon eller några medvetet har behandlat dig orättvist på ett allvarligt sätt. Fråga: F12. Har du det senaste halvåret upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du känt dig kränkt? nej, aldrig 58,7 % 169 ja, någon gång 35,8 % 103 ja, flera gånger 5,6 % 16 Totalt: 100,0 % 288 Bortfall: 2 av 290 (0,7 %) Fråga: F13. Jag blev orättvist behandlad i kontakt med: (119 elever har svarat se F12)(Här kunde man sätta flera kryss) andra elever 38,7 % 46 skolans personal 35,3 % 42 någon i min familj 21,0 % 25 annan privatperson 9,2 % 11 sjukvården 6,7 % 8 polisen/rättsväsendet 5,9 % 7 socialtjänsten 5,0 % 6 organisation eller förening 2,5 % 3 restaurang/diskotek 1,7 % 2 annat 26,9 % 32 Fråga: F14. Av vilken orsak blev du orättvist behandlad? (119 elever har svarat se F12)(Här kunde man sätta flera kryss) vet inte 16,8 % 20 utseende 13,4 % 16 ålder 13,4 % 16 utländsk bakgrund/hudfärg 8,4 % 10 kön 5,0 % 6 religion 4,2 % 5 sexuell läggning 3,4 % 4 funktionsnedsättning 1,7 % 2 annat 50,4 % 60 21

22 FRAMTID Följande frågor handlar om hur elever ser på sin framtid och om vad de har tänkt göra i framtiden. Fråga: H1. Om du hade alla möjligheter, vad skulle du då helst göra direkt efter grundskolan? gå en gymnasieutbildning i en annan kommun 55,4 % 160 börja jobba 18,7 % 54 vet inte 11,8 % 34 gå en gymnasieutbildning i den kommun som jag bor i 10,4 % 30 annat 3,8 % 11 Totalt: 100,0 % 289 Bortfall: 1 av 290 (0,3 %) Fråga: H2. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor? ja 58,9 % 169 nej 8,4 % 24 vet inte 32,8 % 94 Totalt: 100,0 % 287 Bortfall: 3 av 290 (1,0 %) Fråga: H3. Vad tror du skulle kunna få dig att flytta från kommunen? (Här kunde man sätta högst 2 kryss) jobb 43,4 % 126 studier 38,6 % 112 flick-/pojkvän eller kompisar 25,5 % 74 vill prova på något nytt 24,5 % 71 annat 10,3 % 30 vet inte 7,6 % 22 22

23 Fråga: H4. Om du tror att du kommer att flytta, vad tror du skulle kunna få dig att flytta tillbaka? (Här kunde man sätta högst 2 kryss) närheten till släkt och familj 40,7 % 118 flick-/pojkvän eller kompisar 23,8 % 69 jobb 20,7 % 60 vet inte 14,1 % 41 bättre miljö för mina barn att växa upp i 10,0 % 29 ingenting kan få mig att flytta tillbaka 6,2 % 18 studier 5,2 % 15 bostadssituationen i kommunen 2,1 % 6 annat 6,2 % 18 Fråga: H5. Om du hade alla möjligheter, var skulle du då helst vilja bo om tio år? i en storstad i Sverige 26,5 % 76 utomlands 24,7 % 71 vet inte 20,6 % 59 där jag bor nu 11,5 % 33 i en mindre stad eller tätort i Sverige 10,5 % 30 på landsbygden i Sverige 6,3 % 18 Totalt: 100,0 % 287 Bortfall: 3 av 290 (1,0 %) Fråga: H6. Vilken är den högsta utbildningen som du planerar att gå? universitet eller högskola 31,4 % 90 vet inte 26,8 % 77 gymnasieskola eller motsvarande 19,5 % 56 yrkesutbildning efter gymnasiet 16,0 % 46 annan utbildning 4,5 % 13 grundskola eller motsvarande 1,7 % 5 Totalt: 100,0 % 287 Bortfall: 3 av 290 (1,0 %) 23

24 Siffrorna inom parentes visar 2005 års resultat Fråga: H7. Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? 1. Är mycket positiv Varken eller Är mycket negativ 43,8 % (26,0) 31,3 % (20,1 %) 7,8 % (13,8 %) 10,7 % (20,8 %) 3,2 % (4,4 %) 0,7 % (3,6 %) 2,5 % (4,9 %) 123 Totalt: 100,0 % 281 Bortfall: 9 av 290 (3,1 %)

25 INLEDANDE FRÅGOR GYMNASIET Fråga: A2. Är du tjej eller kille? tjej 51,0 % 25 kille 49,0 % 24 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: A9.1 Om du studerar, vad heter den skola du går i? Högbergskolan 67,3 % 33 Malmenskolan 10,2 % 5 Smedenskolan 16,3 % 8 ABB Industrigymnasium 6,1 % 3 FRITID Frågor om fritid. Med fritid menas tiden utanför skolarbetet. Fråga: B2. Hur mycket, av det du är intresserad av, finns det att göra på fritiden? det finns ganska/väldigt mycket att göra 59,2 % 29 det finns ganska/väldigt lite att göra 40,9 % 20 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara? (Här kunde man sätta 2 kryss) hemma hos varandra 85,7 % 42 utomhus 20,4 % 10 i en idrottshall/sporthall eller på annat ställe i samband med idrott 14,3 % 7 på ett ungdomens hus, en fritidsgård eller liknande 0,0 % 0 på ett café 34,7 % 17 på en restaurang, pub, bar eller liknande 2,0 % 1 inte på någon av ovanstående platser 0,0 % 0 i en föreningslokal 2,0 % 0 49 har svarat på frågan 25

26 Fråga: B6. Hur ofta gör du följande saker på din fritid minst en gång i veckan? Svar: Surfar/chattar på Internet (81,2 % dagligen) Umgås med kompisar (7 elever eller 14,2 % träffar sällan/aldrig kompisar) Hjälper till hemma med mat/städning/trädgård/tvätt/ Procent Antal 93,7 % 45 85,7 % 42 81,6 % 40 snöskottning/bil m.m. Spelar datorspel/tv-spel 50,0 % 24 Skriver 63,3 % 31 Idrottar/motionerar men inte i 75,5 % 37 klubb eller förening Idrottar/motionerar i klubb eller förening 55,1 % 27 Läser 71,5 % 35 Går runt på stan med kompisar 63,3 % 31 Sjunger/spelar instrument/skapar musik 26,5 % 13 Deltar i föreningsverksamhet 27,1 % 13 Åker skateboard/snowboard (under säsongen) 16,7 % 8 Målar/syr/annan skapande verksamhet 8,1 % 4 Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 6,1 % 3 Mekar med bilar/motorcyklar/båtar/skotrar/andra tekniska saker 14,3 % 7 Fråga: B6. Hur ofta gör du följande saker på din fritid minst en gång i månaden? Svar: Procent Antal Är ute i naturen 75,5 % 37 Går på café 65,3 % 32 Går på fest 63,2 % 31 Går på sportevenemang utan att delta själv 26,6 % 12 Fiskar/jagar 30,5 % 15 Besöker bibliotek (inte på skoltid) 24,4 % 12 Spelar rollspel/levande rollspel 10,2 % 5 Tränar dans/spelar teater 10,2 % 5 Går på konsert (34 varje år = 70,8 %) 8,3 % 4 Går på teater/musikal/dansuppvisning 6,0 % 3 Spelar om pengar på Internet 8,3 % 4 Går på museum/utställning (28 varje år = 57,1 % ) 6,1 % 3 26

27 SKOLA Vi har valt att inte fördjupa oss i skolfrågorna på gymnasiet på grund av att antalet svarande från varje skola var för få för att med säkerhet få en representativ bild. Fråga: C1. På vilket gymnasieprogram går du? samhällsvetenskap 16,7 % 8 handels- och administration 14,6 % 7 fordon 8,3 % 4 industri 8,3 % 4 naturvetenskap 8,3 % 4 barn- och fritid 6,2 % 3 omvårdnad 6,2 % 3 bygg 4,2 % 2 el 4,2 % 2 hotell- och restaurang 4,2 % 2 teknik 4,2 % 2 estetiskt 2,1 % 1 energi 0,0 % 0 hantverk 0,0 % 0 individuellt program 0,0 % 0 international baccalaureate 0,0 % 0 livsmedel 0,0 % 0 media 0,0 % 0 naturbruk 0,0 % 0 annat 12,5 % 6 Totalt: 100,0 % 48 Bortfall: 1 av 49 (2,0 %) 27

28 Följande frågor handlar om intresset för samhällsfrågor, politiskt deltagande, viktiga politiska satsningar och inflytande i samhället. Fråga: D1/D11. Hur intresserad är du av politik/samhällsfrågor? Politik 2005 Politik 2010 Samh Samh Mycket/ganska intresserad 13,8 % 26,6 % 42,2 % 45,8 % Inte intresserad 86,2 % 73,4 % 56,9 % 54,2 % Fråga: D2. Har du någon gång det senaste året deltagit i någon av följande aktiviteter, eller kan du tänka dig att göra det? Svar: SAMHÄLLE Har gjort Kan tänka mig Skriva på en namninsamling 33,3 % 39,6 % Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt 10,2 % 42,9 % Chatta/debattera politik på Internet 8,2 % 24,5 % Skriva insändare 10,2 % 67,3 % Ta kontakt med någon politiker 14,3 % 36,7 % Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 8,2 % 20,4 % Vara medlem i ett politiskt parti 8,2 % 34,7 % Delta i lagliga demonstrationer 8,2 % 46,9 % Måla politiska slagord på allmän plats 6,1 % 14,3 % Ockupera byggnader 6,1 % 16,3 % Delta i bojkotter/köpstrejker 8,2 % 32,7 % Skada andras/allmän egendom i protest 4,1 % 14,3 % 28

29 Fråga: D3. Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är viktigast att satsa på? (Högst 4 kryss) skola 36,7 % 18 kollektivtrafik, t.ex. bussar och tåg 32,7 % 16 skapa arbeten för unga 30,6 % 15 idrottsanläggningar 28,6 % 14 sjukvård 26,5 % 13 lön för lika arbete för män och kvinnor 26,5 % 13 bostäder för unga 24,5 % 12 ställen där ungdomar kan träffas 18,4 % 9 arbete mot kriminalitet 16,3 % 8 arbetsmiljö i skolan 16,3 % 8 fritidsaktiviteter 16,3 % 8 ungas psykiska hälsa 16,3 % 8 arbete för miljön 14,3 % 7 äldreomsorg 14,3 % 7 arbete för att minska användandet av alkohol och droger bland unga 12,2 % 6 stöd till föreningar 10,2 % 5 djurens rättigheter 8,2 % 4 arbete mot främlingsfientlighet och rasism 6,1 % 3 barnomsorg 6,1 % 3 gator, vägar och cykelbanor 4,1 % 2 stöd till kulturverksamheter för unga 2,0 % 1 29

30 Följande frågor handlar om INTRESSET AV att påverka kommunens verksamhet. Vi undrade också om eleverna tycker att de KAN påverka. Fråga: D4. Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? mycket stora möjligheter 6,1 % 3 ganska stora möjligheter 10,2 % 5 ganska små möjligheter 38,8 % 19 mycket små möjligheter/inga möjligheter alls 16,3 % 8 vet inte 28,6 % 14 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: D5. Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? ja 32,7 % 16 nej 67,3 % 33 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: D7. För de som har svarat NEJ på fråga D5. Vilken är anledningen till att du inte vill vara med och påverka? (Här kunde man sätta fler kryss) jag är inte tillräckligt intresserad 54,5 % 18 jag har inte tid 39,4 % 13 jag kan för lite om hur jag ska göra 27,3 % 9 jag tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall 27,3 % 9 Jag är på väg att flytta från kommunen 15,2 % 5 annat 6,2 % 2 30

31 Fråga: D8. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun? (Här kunde man sätta fler kryss) Svar: Procent Antal vet inte 51,0 % 25 personlig kontakt/någon jag känner 22,4 % 11 vill inte påverka 6,1 % 3 någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande (exempelvis ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige) 16,3 % 8 tjänstemän eller politiker 6,1 % 3 medierna 4,1 % 2 politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund 4,1 % 2 förening eller organisation 4,1 % 2 annat 4,1 % 2 Fråga: D9. Hur viktigt tycker du att det är att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och diskuterar? mycket/ganska viktigt 55,1 % 27 varken viktigt eller oviktigt 24,5 % 12 inte särskilt/inte alls viktigt 20,4 % 10 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: D10. Skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? ja 18,4 % 9 nej 81,6 % 40 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: D12. Hur intresserad är du av vad som händer i andra länder? mycket/ganska intresserad 57,2 % 28 inte särskilt/inte alls intresserad 42,8 % 21 Totalt: 100,0 % 49 31

32 TRYGGHET Följande frågor handlar om trygghet, våld och mobbning. Fråga: E1. Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? (Här kunde man sätta fler kryss) någon har hotat mig 12,2 % 6 någon har stulit från mig 2,0 % 1 jag har inte vågat gå ut 6,1 % 3 jag har blivit utsatt för misshandel 0,0 % 0 jag har blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande 2,0 % 1 inget av detta har hänt mig 81,6 % 40 Fråga: E2. Känner du dig trygg på följande ställen? Svar: Alltid/oftast Nej På väg till eller från skolan 100,0 % 0,0 % Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 97,9 % 2,1 % I klassrummet 97,9 % 2,1 % Ute på stan, på allmän plats 97,9 % 2,1 % På diskotek eller annat nöjesställe 97,9 % 2,1 % På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 97,9 % 2,1 % Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 97,9 % 2,1 % På rasterna i skolan 95,7 % 4,3 % I hemmet 93,6 % 6,4 % På buss, tåg, tunnelbana eller liknande 93,6 % 6,4 % Med mobbning menar vi att någon/några flera gånger under en längre tid hotar eller säger/skriver elaka och obehagliga saker. Mobbning kan också vara när någon/några slår, knuffar, sparkar eller håller fast någon annan mot hans eller hennes vilja. Enstaka slagsmål/konflikter mellan elever är inte mobbning. Med utfrysning menar vi att någon som vill vara med de andra inte får det. Fråga: E3. Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? nej 89,8 % 44 ja 10,2 % 5 Totalt: 100,0 % 49 32

33 Fråga: E5. Har du själv deltagit i mobbning eller utfrysning det senaste halvåret? nej 95,9 % 47 ja 4,1 % 2 Totalt: 100,0 % 49 HÄLSA Följande frågor handlar om elevernas mående och hur de upplever på sin hälsa. Fråga: F1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? ganska/mycket bra 71,4 % 35 någorlunda 22,4 % 11 ganska/mycket dåligt 6,1 % 3 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: F3. Hur ofta har du haft följande besvär under det senaste halvåret? Svar: Varje Dag Flera ggr/ vecka En gång/ vecka Trött under dagarna 26,5 % 22,4 % 28,6 % Känt dig stressad 16,3 % 28,6 % 20,4 % Sovit dåligt på natten 10,2 % 14,3 % 20,4 % Svårt att somna 10,2 % 14,3 % 20,4 % Huvudvärk 6,4 % 12,8 % 29,8 % Ont i magen 4,2 % 10,4 % 27,1 % Fråga: F4. Hur ofta händer följande? Svar: Varje Dag Flera ggr/ vecka En gång/ vecka Att du hoppar över frukosten 10,2 % 12,2 % 12,2 % du äter godis eller snacks 6,1 % 24,5 % 36,7 % Att du hoppar över lunchen 2,0 % 4,1 % 14,3 % Att du äter snabbmat 4,1 % 4,1 % 24,5 % 33

34 Fråga: F6. Hur ofta brukar du dricka starköl/starkcider/alkoläsk/vin/ sprit? Aldrig 30,6 % 15 En gång om året eller mera sällan 6,1 % 3 Några gånger per år 14,3 % 7 Någon gång i månaden 38,8 % 19 En gång i veckan 10,2 % 5 Flera gånger i veckan 0,0 % 0 Varje dag 0,0 % 0 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: F6. Hur ofta brukar du dricka folköl? Aldrig 71,4 % 35 En gång om året eller mera sällan 8,2 % 4 Några gånger per år 8,2 % 4 Någon gång i månaden 10,2 % 5 En gång i veckan 2,0 % 1 Flera gånger i veckan 0,0 % 0 Varje dag 0,0 % 0 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: F6. Hur ofta brukar du snusa? Aldrig 75,0 % 36 En gång om året eller mera sällan 6,2 % 3 Några gånger per år 6,2 % 3 Någon gång i månaden 0,0 % 0 En gång i veckan 2,1 % 1 Flera gånger i veckan 0,0 % 0 Varje dag 10,4 % 5 Totalt: 100,0 % 48 34

35 Fråga: F6. Hur ofta brukar du röka cigaretter? Aldrig 53,1 % 26 En gång om året eller mera sällan 6,1 % 3 Några gånger per år 22,4 % 11 Någon gång i månaden 16,3 % 8 En gång i veckan 2,0 % 1 Flera gånger i veckan 0,0 % 0 Varje dag 0,0 % 0 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: F7. Hur får du vanligen tag på alkohol? (Här kunde man sätta högst tre kryss) köper själv folköl 4,1 % 2 från syskon 4,1 % 2 från kompisar eller kompisars syskon 34,7 % 17 från egna föräldrar (med lov) 16,3 % 8 från egna föräldrar (utan lov) 4,1 % 2 från annan vuxen (18 år eller äldre) som bjuder 6,1 % 3 från annan vuxen (18 år eller äldre) som köper ut åt mig 22,4 % 11 på restaurang, pub eller liknande 4,1 % 2 tillverkar själv 4,1 % 2 handlar i ett grannland (Danmark, Norge eller Finland) 2,0 % 1 Köper själv från systembolaget 4,1 % 2 dricker inte alkohol 2,0 % 1 på annat sätt 20,4 % 10 Fråga: F8. Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig berusad? några gånger per år 32,4 % 11 någon gång i månaden 38,2 % 13 aldrig 2,9 % 1 en gång om året eller mera sällan 8,8 % 3 ett par gånger i månaden 14,7 % 5 någon gång i veckan 2,9 % 1 Totalt: 100,0 % 34 35

36 Fråga: F10. Har du någon gång? Underfråga: Använt hasch eller marijuana Nej 95,9 % 47 Ja, en gång 2,0 % 1 Ja, 2-10 gånger 2,0 % 1 Ja, gånger 0,0 % 0 Ja, mer än 20 gånger 0,0 % 0 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: F10. Har du någon gång? Underfråga: Använt annan narkotika än hasch eller marijuana Nej 93,9 % 46 Ja, en gång 4,1 % 2 Ja, 2-10 gånger 0,0 % 0 Ja, gånger 2,0 % 1 Ja, mer än 20 gånger 0,0 % 0 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: F11. Hur gammal var du när du gjorde följande saker för första gången? Svar: Aldrig =< =>18 Provade marijuana eller hasch Drack dig berusad Snusade Rökte cigaretter Nu kommer några frågor om orättvis behandling. Med orättvis behandling menar vi att någon eller några medvetet har behandlat dig orättvist på ett allvarligt sätt. Fråga: F12. Har du det senaste halvåret upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du känt dig kränkt? nej, aldrig 67,3 % 33 ja, någon gång 28,6 % 14 ja, flera gånger 4,1 % 2 Totalt: 100,0 % 49 36

37 Fråga: F13. Jag blev orättvist behandlad i kontakt med: (16 elever har svarat se F12)(Här kunde man sätta flera kryss) någon i min familj 37,5 % 6 andra elever 31,2 % 5 skolans personal 25,0 % 4 annan privatperson 18,8 % 3 sjukvården 6,2 % 1 organisation eller förening 6,2 % 1 arbetskamrater 6,2 % 1 arbetsförmedling 6,2 % 1 polisen/rättsväsendet 0,0 % 0 socialtjänsten 0,0 % 0 restaurang/diskotek 0,0 % 0 färsäkringskassa 0,0 % 0 arbetsgivare 0,0 % 0 annat 24,0 % 4 Fråga: F14. Av vilken orsak blev du orättvist behandlad? (16 elever har svarat se F12)(Här kunde man sätta flera kryss) utseende 18,8 % 3 vet inte 12,5 % 2 ålder 12,5 % 2 utländsk bakgrund/hudfärg 6,2 % 1 kön 6,2 % 1 sexuell läggning 6,2 % 1 religion 0,0 % 0 funktionsnedsättning 0,0 % 0 annat 43,8 % 7 37

38 ARBETE Nu kommer några frågor om sommarjobb och om att starta eget. Fråga: G2. Hade du ett sommarjobb i somras? ja 81,6 % 40 nej 18,4 % 9 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: G3. Hur fick du ditt sommarjobb? genom kommunen 35,0 % 14 genom annan släkting eller folk jag känner 15,0 % 6 kontaktade själv arbetsplatsen 15,0 % 6 genom någon i min egen familj 10,0 % 4 sökte utannonserad tjänst 2,5 % 1 genom arbetsförmedlingen 0,0 % 0 på annat sätt 22,5 % 9 Totalt: 100,0 % 40 Bortfall: 9 av 49 (18,4 %) Fråga: G5. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? ja 55,1 % 27 nej 18,4 % 9 vet inte 26,5 % 13 Totalt: 100,0 % 49 38

39 FRAMTID Följande frågor handlar om hur elever ser på sin framtid och om vad de har tänkt göra i framtiden. Fråga: H1. Om du hade alla möjligheter, vad skulle du då helst göra direkt efter gymnasiet? studera på högskola eller universitet i Sverige 28,6 % 14 jobba utomlands 14,3 % 7 studera utomlands 10,2 % 5 åka ut och resa 10,2 % 5 jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten 8,2 % 4 jobba någon annanstans i Sverige 6,1 % 3 bo kvar hemma och bara ta det lugnt sedan får jag se vad jag ska göra 6,1 % 3 studera på komvux 2,0 % 1 studera på folkhögskola 0,0 % 0 annat 8,2 % 4 vet inte 6,1 % 3 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: H2. Vad tror du att du kommer att göra direkt efter gymnasiet? Svar: Procent Antal studera på högskola eller universitet i Sverige 36,7 % 18 jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten 16,3 % 8 jobba någon annanstans i Sverige 10,2 % 5 jobba utomlands 8,2 % 4 bo kvar hemma och bara ta det lugnt sedan får jag se vad jag ska göra 8,2 % 4 åka ut och resa 4,1 % 2 studera utomlands 2,0 % 1 studera på komvux 0,0 % 0 studera på folkhögskola 0,0 % 0 annat 6,1 % 3 vet inte 8,2 % 4 Totalt: 100,0 % 49 39

40 Fråga: H3. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor? ja 65,3 % 32 nej 6,1 % 3 vet inte 28,6 % 14 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: H4. Vad tror du skulle kunna få dig att flytta från kommunen? (Här kunde man sätta högst 2 kryss) jobb 55,1 % 27 studier 36,7 % 18 flick-/pojkvän eller kompisar 18,4 % 9 vill prova på något nytt 26,5 % 13 annat 2,0 % 1 vet inte 8,2 % 4 Fråga: H5. Om du tror att du kommer att flytta, vad tror du skulle kunna få dig att flytta tillbaka? (Här kunde man sätta högst 2 kryss) närheten till släkt och familj 36,7 % 18 jobb 32,8 % 16 flick-/pojkvän eller kompisar 20,4 % 10 vet inte 14,3 % 7 ingenting kan få mig att flytta tillbaka 12,2 % 6 bättre miljö för mina barn att växa upp i 6,1 % 3 studier 4,1 % 2 bostadssituationen i kommunen 2,0 % 1 annat 6,1 % 3 40

41 Fråga: H6. Om du hade alla möjligheter, var skulle du då helst vilja bo om tio år? i en storstad i Sverige 38,8 % 19 utomlands 20,4 % 10 på landsbygden i Sverige 18,4 % 9 där jag bor nu 8,2 % 4 vet inte 8,2 % 4 i en mindre stad eller tätort i Sverige 6,1 % 3 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: H7. Vilken är den högsta utbildningen som du planerar att gå? universitet eller högskola 49,0 % 24 gymnasieskola eller motsvarande 20,4 % 10 vet inte 14,3 % 7 yrkesutbildning efter gymnasiet 12,2 % 6 grundskola eller motsvarande 2,0 % 1 annan utbildning 2,0 % 1 Totalt: 100,0 % 49 Fråga: H8. Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? 1. Är mycket positiv 47,8 % ,7 % ,9 % 5 4. Varken eller 10,9 % ,0 % ,0 % 0 7. Är mycket negativ 8,7 % 4 Totalt: 100,0 % 46 41

42 UNGDOMSPOLITISK STRATEGI Smedjebackens kommun

43 I den bästa av världar har alla barn och unga rätt att leva och utvecklas i ett säkert och tryggt samhälle. Det innebär en uppväxtmiljö där hänsyn tas till barn och unga i bostadsbyggandet, trafikmiljön, skolmiljön och utformandet av fritidsaktiviteter. Men också en uppväxtmiljö med ett socialt nätverk av betydelsefulla vuxna, en uppväxt utan mobbing, att ingå i en gemenskap och få känna sig delaktiga och betydelsefulla. Bakgrund I Smedjebacken bor personer per den 31 december i åldrarna år vilket motsvarar 14,1%. I kommunens översiktsplan är visionen att Smedjebacken ska vara en kommun med goda utvecklingsmöjligheter och erbjuda den bästa livsmiljön i Mellansverige. Tillgång till idrott, motion, ett aktivt friluftsliv och kulturella upplevelser för alla. Särskild vikt ska läggas vid aktiviteter riktade mot barn och ungdomar. En barnplan för Västerbergslagen är fastställd i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Utgångspunkten i planen är att förvaltningar och nämnder ska förverkliga barnplanens intentioner i sina respektive verksamheter samt årligen lämna en utvärdering. Kommunens vision och barnplanens intentioner stämmer väl överens med FN:s barnkonvention, EU:s ungdomspolitik, de nationella folkhälsomålen och den nationella ungdomspolitiken. Det är i kommunerna som en stor del av ungdomspolitiken genomförs. Många beslut som rör unga fattas inom kommunen. För att kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur unga har det och vad de tänker om sin situation i samhället. EU ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR EU-SAMARBETET Att skapa fler och lika möjligheter för alla unga i utbildningen och på arbetsmarknaden. Att främja alla ungas aktiva medborgarskap, sociala delaktighet och solidaritet. Folkhälsomål Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa enligt folkhälsoinstitutet. Syfte Att anta den kommunala utmaningen att utveckla en ungdomspolitik som leder till bättre livsvillkor för alla unga oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet. Eftersom ungdomars villkor påverkas av beslut inom alla samhällsområden är ungdomspolitiken sektorsövergripande. I all politik ska finnas ett ungdomsperspektiv. Detta kräver en kunskapsbaserad ungdomspolitik och samverkan mellan olika aktörer. Strategin ska ge stöd och inspiration till nämnder och förvaltningar i deras arbete när det handlar om unga. Arbetet ska vara långsiktigt, analyserande och med avsikt att göra nödvändiga prioriteringar och satsningar. Text: Ungdomskontoret i Smedjebacken Jerker Svensson & Birger Tuominen

44 Kunskapsbaserad ungdomspolitik För att veta vad som ska göras fordras en nulägesbeskrivning. Vi skaffar kunskap om ungas livsvillkor och vad de själva tänker om sin tillvaro i kommunen genom att genomföra enkäten LUPP. Enkäten är utvecklad av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Frågorna i enkäten spänner över områdena fritid, skola, politik & samhälle, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Tanken är att svaren ska användas som underlag för dialog, beslut och politiska satsningar. Unga under LUPP är en möjlighet för vuxna att ta ungdomars upplevelser på allvar. Enkäten finns utformad för tre olika åldersgrupper: Grundskolans årskurs 7-9, Gymnasieskolan och Unga vuxna, år. Som ett exempel från senaste luppen som genomfördes 2006 sade 7 av 10 gymnasieungdomar att de ska flytta från kommunen efter avslutade studier. Ungas livsmiljö indelad i sfärer Vi delar upp ungas livsmiljö i fem sfärer som vi kan mäta och följa upp. Genom att genomföra enkätundersökningen LUPP vart tredje år skaffar vi oss kunskap om ungdomars livsvillkor och kan på ett konkret sätt jobba kunskapsbaserat över tid. Ungas livsvillkor är en välfärdsfråga. För en hållbar utveckling i kommunen behöver vi undersöka och vidta åtgärder inom de sfärer som bryter mot det normativa. Trygghet Hur upplever unga sin trygghet i olika lokala miljöer? Trygghet i hemmet, i bostadsområdet, i skolan, på fritiden? Bemötande Hur upplever unga att de blir bemötta i samhället? Hur ser det ut när det gäller främlingsfientlighet, sexuella trakasserier, mobbning, likabehandling, gemenskap? Skolan Hur upplever unga sin skolmiljö? Är det ett positivt skolklimat? Upplever eleverna respektfulla relationer? Hur ser det ut när det gäller elevers utsatthet och utanförskap? Finns det en effektiv studievägledning? Fritiden Ungas fria tid utgör en möjlighet till omsorg och utveckling av en rad kompetenser. Hur upplever unga att fritids- och kulturutbudet ser ut? Delaktighet Hur upplever unga att de känner sig delaktiga i skolan, på fritiden och i kommunen som politisk och beslutsfattande organisation? Känner eleverna att de kan vara med och påverka skolans inre miljö och regler? Upplever unga att de kan påverka sina fritidsaktiviteter t.ex. i föreningslivet eller på fritidsgården? Text: Ungdomskontoret i Smedjebacken Jerker Svensson & Birger Tuominen

45 Förslag till genomförande Hur kan arbetet med att stärka de fem sfärerna gå till? Hur kan åtgärder analyseras, prioriteras, genomföras och utvärderas? Tillsättande av styrgrupp En styrgrupp med engagemang, motivation, inflytande och kompetens bör tillsättas. Gruppen ska bestå av nämndsordföranden, förvaltningschefer och personal från Ungdomskontoret. Andra berörda adjungeras vid behov. Styrgruppens uppgifter Gruppen bör vara väl insatt i ungdomspolitikens mål och strävanden att förverkliga en ungdomspolitik som medför en hållbar utveckling för kommunen. Styrgruppens förståelse och analyser måste vara så nära människors upplevelser av sin vardagsverklighet som möjligt. Efter analys av Luppens resultat diskuteras de samlade intrycken, Luppindikatorer, och det konkreta utvecklingsarbetet kan börja. Gruppen gör en prioriteringsordning över vilka områden som ska utredas. En utredning ska leda till förslag och eventuella lösningar eller förändringar. Förslagen lämnas till berörda nämnder för handläggning. Fokusgrupper Samla mindre grupper av vuxna i olika yrken och unga med olika bakgrund för att samtala om utfallet av Lupp-enkäten. Kände de igen resultatet? Finns det en samsyn om vad som ska prioriteras mellan till exempel lärare, socialarbetare, fritidstjänstemän, polis, busschaufförer med flera? Att i fokusgrupper ta del av andras bilder är också att påbörja arbetet med att förankra vad som behöver göras och hur det går till. Om vi har indikationer på att unga mobbas och behandlas orättvist, vad betyder det för dem själva? Vad är det att bli mobbad? Finns olika uppfattningar? När, var och hur händer det? Vad kan man göra åt det? Konklusion Beslutsfattare behöver komma överens om på vilken nivå man vill ligga när det gäller ungdomspolitik. Smedjebacken behöver en gemensam grundsyn på välfärdsfrågor för unga. Att använda Lupp-enkäten som verktyg skapar goda förutsättningar för att på ett konstruktivt sätt bedriva en kunskapsbaserad ungdomspolitik som kan utvärderas och följas upp. Redovisning av styrgruppens arbete ska varje år lämnas i samband med upprättande av bokslut. Smedjebacken har goda förutsättningar att förbättra ungas upplevda villkor inom de fem olika sfärerna för att uppnå visionen Smedjebacken ska vara en kommun med goda utvecklingsmöjligheter och erbjuda den bästa livsmiljön i Mellansverige. Text: Ungdomskontoret i Smedjebacken Jerker Svensson & Birger Tuominen

46 SFÄRER Områden Trygghet Bemötande Skolan Fritiden Delaktighet Luppindikatorer STYRGRUPP En strategi för Ungdomspolitik Utredningsområden UTREDNING BESLUT Ungdomskontor Åtgärd Ungdomsråd Elevråd Förvaltningar m.fl. Prio! STYRGRUPP Förvaltningschefer Kommunstyrelsen Familje- och utbildningsförvaltningen Kulturförvaltningen Omsorgsförvaltningen Miljö- och byggkontoret Bärkehus Nämndordföranden Kommunstyrelsen Familje- och utbildningsnämnden Kulturnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Bärkehus Ungdomskontoret 2 platser Totalt 13 platser

47

48

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI UNGDOMSPOLITISK STRATEGI Smedjebackens kommun I den bästa av världar har alla barn och unga rätt att leva och utvecklas i ett säkert och tryggt Samhälle. Det innebär en uppväxtmiljö där hänsyn tas till

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Våra unga i Gällivare!

Våra unga i Gällivare! Våra unga i Gällivare! Gällivare kommuns uppföljning av ungdomspolitiken- Lupp Gällivare kommun Gemensam administration Nämnd& utredning Ann-Helen Köhler 0970-18128 ann-helen.kohler@kommun.gellivare.se

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 19-25-åringarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de bor Sysselsättning och ekonomi Hur de mår Vad de gör på fritiden Vad de vill ha för inflytande Hur

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

UNG RÖST Lycksele 2011

UNG RÖST Lycksele 2011 UNG RÖST Lycksele 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Piteå 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Gävle 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Välfärdsredovisning 2009

Välfärdsredovisning 2009 Välfärdsredovisning 29 Välfärdsredovisningen bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har störst betydelse för att främja hälsa. Dessa beskrivs utifrån ett statistiskt material

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl.

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl. Återkoppling 2014 Råby m.fl. Undersökningen genomfördes på skoltid under januari och februari månad 2014. Av drygt 7700 utskickade enkäter blev 6330 enkäter besvarade. Bakgrund Liv och Hälsa Ung Västmanland

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola Liv & hälsa ung 214 Grundskolan Skolår 7 och 9 1 8 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar 6 34 35 4 31

Läs mer

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET 2009-200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 09/0... 4 METODER...5 Ansvarsområden:...5...

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född?

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? 1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6 Årskurs 9 2 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? Januari Maj September Februari Juni Oktober Mars

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP. Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren

Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP. Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren 1 1 NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 KOMPETENSPROGRAM för

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Eskilstuna kommuns arbete år 2015 2017 Lättläst version av handlingsplan Stopp. 1 Inledning Eskilstuna kommun arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har skrivit hur

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad kunskap. Kristinehamn ska vara

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer