Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016"

Transkript

1 Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Av Ulf Blomdahl tel. 070/ Stig Elofsson tel. 08/ Linda Lengheden tel. 0736/

2 Forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Stockholm (sedan 1984) Norrköping (sedan 1985) Malmö (sedan 1990) Linköping (sedan 1992) Kalmar (sedan 1992) Jönköping (sedan 1994) Sävsjö (sedan 1994) Vallentuna (sedan 1996) Huddinge (sedan 1998) (2009, 2015) Haninge (sedan 1998) Värmdö (sedan 1998) Helsingborg (sedan 2000) Lidingö (sedan 2003) Täby (sedan 2013)

3 Ung livsstil i särskolan Jönköping (2000, 2003, 2006, 2009, 2012) (2015) (unikt i Europa) Haninge (2006, 2008, 2012/2013) Stockholm (2008/2009, 2013/2015) Tyresö (2009) Kalmar (2010) Huddinge (2015/2016) Även i Täby har vi undersökt Ung livsstil bland barn och ungdomar som går i särskolan. Svarsfrekvensen är dock tyvärr så låg att resultaten inte kommer att presenteras.

4 Alla ska med (kommunala och statliga mål) Alla barn och ungdomar Killar och tjejer i samma utsträckning Olika åldrar (inom barn och ungdomsgruppen) Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar (t.ex. de med en utvecklingsstörning) Ungdomar med olika skolframgång Barn och ungdomar i olika familjeformer Barn och ungdomar i olika socioekonomiska grupper i samma utsträckning Barn och ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund i samma utsträckning Ungdomar som identifierar sig som HBTQ God hälsa Fysisk aktivitet Med Ung livsstil kan vi utvärdera måluppfyllelsen i Huddinge (undantag HBTQ)

5 2009/2010 Undersökningarna i Huddinge Antalet elever som besvarat enkäten och svarsfrekvens Bruttourval Antal svarande Svarsfrekvens % Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Stratifierat, stratifierat slumpmässigt urval. Resultaten är representativa för alla ungdomar i Huddinge.

6 Hur mäta fysisk aktivitet/fysisk inaktivitet?

7 Fysisk inaktivitet Ej idrottat/motionerat minst 2 gånger eller 2 (5) timmar i veckan på fritiden. Mått fysisk aktivitet/fysisk inaktivitet 1. Ej tränat så man blir andfådd eller svettas (överskattar- ge ex.) (används ej) 2. Ej med i idrottsförening Ej med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) Ej med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) eller gått på gym 3. Ej med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) eller gått på gym eller idrottat spontant (bästa och mest stabila måttet) 4. Ej idrottat/motionerat minst två timmar (används ej här) Ej idrottat/motionerat minst fem timmar

8 Mätning av föreningsvanor Är du med i några föreningar, kyrkor, organisationer eller klubbar? Nej Om ja, vilken/vilka föreningar, kyrkor, organisationer eller klubbar är du med i, vad sysslar ni med för aktiviteter och hur aktiv är du? Ja Förening/Klubb Aktivitet/idrottsgren Hur många gånger under de senaste 4 veckorna har du deltagit i din/dina föreningars verksamhet (träning, tävling, möten, besök i klubblokalen osv) Det som inte är föreningar stryks av oss forskare/övriga kodare. Vill du läsa mer om hur föreningsvanor mäts av olika forskare se: Blomdahl/Elofsson, Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom? sid (

9 Hur mäta hälsa?

10 Hälsa Självskattad hälsa (skala) Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Kultur- och fritidsnämnderna (och fullmäktige) fattar i allt större utsträckning beslut om att Bra hälsa ska vara ett viktigt mål i det kommunala arbetet

11 Vad säger forskningen om sambandet mellan fysiskt aktivitet och hälsa? Finns tydliga samband! Fysiskt aktivitet motverkar t.ex. hjärtoch kärlsjukdomar Finns det orsakssamband? Ja!!!

12 Vad säger ungdomarna i Huddinge om sambandet fysisk aktivitet och hälsa?

13 Medlem i idrottsförening. Andel (%) som anger bra hälsa. Huddinge Mellanstadiet Medlem i idrottsförening Ej medlem i idrottsförening Signifikant Pojkar *** Flickor ** Högstadiet Pojkar *** Flickor *** Gymnasiet Pojkar Flickor Sambanden kvarstår även efter kontroll för familjeform, socioekonomisk status, svensk respektive utländsk bakgrund och skolframgång Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

14 Fysiskt aktiv. Andel (%) som anger bra hälsa. Huddinge Fysisk aktiv Ej fysiskt aktiv Signifikant Mellanstadiet Pojkar *** Flickor *** Högstadiet Pojkar *** Flickor *** Gymnasiet Pojkar Flickor Fysiskt aktiv= minst 2 ggr i veckan Sambanden kvarstår även efter kontroll för familjeform, socioekonomisk status, svensk respektive utländsk bakgrund och skolframgång Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

15 Samband betyg, läxläsning och hälsa

16 Betyg och mindre bra hälsa (varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig) Huddinge. Högstadiet. % Högstadiet Höga betyg Låga betyg Pojkar 9 28 Flickor De med låga betyg har sämst hälsa!! Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

17 Läst läxor och bra hälsa. %. Huddinge. Högstadiet Ingen tid alls 5-10 timmar eller mer Pojkar Flickor Senaste 7 dagarna på fritiden Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

18 Läst läxor och mindre bra hälsa (varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig) Huddinge. Högstadiet. % Högstadiet Ej läst läxor Läser mycket Pojkar Flickor Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

19 Huddinge kommuns huvudstrategi för fysisk aktivitet - idrottsförening och hur många är med i en *idrottsförening och * är fysisk aktiva totalt

20 Medlem i idrottsförening Huddinge. Andelar (%) i procent. Pojkar Flickor Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk 1 gymnasiet Åk 2 gymnasiet Åk 3 gymnasiet Minus procentenheter (-41)

21 Medlem i idrottsförening Täby. Andelar (%) i procent Pojkar Flickor Åk Åk Åk Åk Åk Åk Å 3 gymnasiet Minus procentenheter

22 Mellanstadiet Med i idrottsförening. Andelar i procent. Huddinge kommun / från 1998 Pojkar = Flickor från 98 Högstadiet Pojkar Flickor (-7) Gymnasiet Pojkar Flickor Observera hur andelen flickor i högstadiet har minskat i en idrottsförening sedan 2009 minus 7 procentenheter

23 Fysiskt aktiv Huddinge. Andelar (%) i procent. Pojkar Flickor Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk 1 gymnasiet Åk 2 gymnasiet Åk 3 gymnasiet Minus procentenheter Fysiskt aktiv = med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) eller gått på gym eller idrottat spontant

24 Alla ska med! Skolframgång/inriktning I högstadiet delas eleverna in i fem lika stora grupper utifrån skolframgång I gymnasiet jämför vi elever som går på mer teoretiska program (estetisk, ekonomisk, natur, samhälle och teknisk) med elever som går på mer yrkesförberedande program Hur tänkte utredningen 1939?

25 Skolframgång. %. Högstadiet. Huddinge. Medlem i idrottsf. Höga betyg Ganska höga betyg Varken höga eller låga Ganska låga betyg Låga betyg Signifikant Killar *** *** Tjejer *** *** Fysiskt aktiv Killar*** *** Tjejer *** Fysiskt aktiv = med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) eller gått på gym eller idrottat spontant Varför är de med låga betyg minst med i idrottsförening och minst fysiskt aktiva?

26 Alla ska med!!! Socioekonomiska grupper och med i idrottsförening/fysiskt aktiv Ekonomisk grupp 1: Bor i villa/radhus + har tillgång till bil+ båt+ sommarstuga. Ekonomisk grupp 2: Bor i villa/radhus/insatslägenhet/bostadsrättslägenhet + har tillgång till två av: bil, båt, sommarstuga. Ekonomisk grupp 3: Övriga t.ex. bor i hyreslägenhet + har tillgång till två av: bil, båt, sommarstuga. Ekonomisk grupp 4: Bor i hyreslägenhet + har tillgång till antingen bil, båt eller sommarstuga. Ekonomisk grupp 5: Bor i hyreslägenhet. Har ej sommarstuga, bil eller båt

27 Socioekonomiska grupper. %. Högstadiet. Huddinge. 1 Stora resurser Små resurser Signikant Medlem i idrottsf. Pojkar *** Flickor *** Fysiskt aktiv Killar *** Tjejer *** Fysiskt aktiv = med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) eller gått på gym eller idrottat spontant minst 2 ggr i veckan Varför är de lägre socioekonomiska grupperna minst med i idrottsförening och minst fysiskt aktiva?

28 Svensk bakgrund / utländsk bakgrund 1= Föräldrarna och barnet fött i Sverige 2= T ex en förälder född utomlands eller båda föräldrarna födda i Sverige och barnet fött utomlands 3 = Andra generationens invandrare 4= Första generationens invandrare

29 Svensk respektive utländsk bakgrund. %. Högstadiet. Huddinge. Högstadiet. %. Huddinge Medlem i idrottsf. Barnet och föräldrarna födda i Sverige En förälder född i Sverige eller adoptivbarn Andra generat. Första generat. Signifikant Pojkar *** *** Flickor *** *** Fysiskt aktiv Killar *** Tjejer *** Fysiskt aktiv = med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) eller gått på gym eller idrottat spontant minst 2 ggr i veckan

30 Alla ska med! Kommundelar i Huddinge

31 Med i idrottsförening/fysiskt aktiv i olika kommundelar i Huddinge Andelar i %. Högstadiet. Pojkar. Med idrottsförening Fysiskt aktiv Medelinkomst år Stuvsta, Snättringe Segeltorp Trångsund (Mellansjö och Vidja) Sjödalen/Fullersta (Gladö Kvarn, Lissma, Vistaberg) Skogås (Länna) Flemingsberg (Glömsta, Kästa, Visätra) Vårby

32 Med i idrottsförening/fysiskt aktiv i olika kommundelar i Huddinge Andelar i %. Högstadiet. Flickor. Med idrottsförening Fysiskt aktiv Medelinkomst år Stuvsta, Snättringe Sjödalen/Fullersta (Gladö Kvarn, Lissma, Vistaberg) Segeltorp Skogås (Länna) Trångsund (Mellansjö och Vidja) Flemingsberg (Glömsta, Kästa, Visätra) Vårby

33 Sammanfattning fysisk aktivitet och vill fysisk aktivitet

34 Medlem i idrottsförening/fysiskt aktiv Andelar (%) i procent. Huddinge Med i idrottsf. Pojkar Fysiskt aktiv Med i idrottsf. Flickor Fysiskt aktiv Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Fysiskt aktiv = med i organiserad verksamhet (idrottsförening eller dans eller gruppträning) eller gått på gym eller idrottat spontant

35 Är med i förhållande till vill Andelar i %. Huddinge. Högstadiet Killar Tjejer Är fysiskt aktiv Vill vara > 80 > 80 Är med i en idrottsförening Vill vara med i en idrottsförening 64 60

36 Hälsa Självskattad hälsa (skala) Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Kultur- och fritidsnämnderna (och fullmäktige) fattar i allt större utsträckning beslut om att Bra hälsa ska vara ett viktigt mål i det kommunala arbetet

37 Hur tycker du att din hälsa är? Huddinge %. Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt 9 16 Ganska dåligt 2 4 Dåligt 0 1 Varför sämre hälsa med ålder (inom barn och ungdomsgruppen)?

38 Hur tycker du att din hälsa är? Huddinge %. Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt Pojkar minus 13 (från mellanstadiet till högstadiet) Tjejer minus 19 (från mellanstadiet till högstadiet) Varför tjejer sämre hälsa???? Skillnaderna stora i tonåren?

39 Hur tycker du att din hälsa är? Huddinge. %. Högstadiet 2009 Högstadiet 2015 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt Hälsan har försämrats sedan Det gäller även i mellanstadiet.

40 Bra hälsa. %. Högstadiet Täby Lidingö Östermalm Enskede/ Årsta Haninge Huddinge Helsingborg Pojkar Flickor Flickor minus (procentenheter) Mellanstadiet Pojkar Flickor Flickor minus (procentenheter) Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

41 Hälsa/Ohälsa. Högstadiet. %. Huddinge. Pojkar Flickor Sömnmedel eller lugnande En gång de senaste 3 månaderna eller mer 6 9 En gång i månaden eller mer 3 3 En gång i veckan eller mer 2 2 Värktabletter En gång de senaste 3 månaderna eller mer En gång i månaden eller mer En gång i veckan eller mer 5 10 Röker ibland eller oftare 5 7 Röker varje dag 3 3 Snusar ibland eller oftare 4 1 Snusar varje dag 3 0 Signifikant Ns *** * ***

42 Hälsa/Ohälsa. Högstadiet. %. Huddinge. I stort sett varje dag Pojkar Flickor Signifikant Huvudvärk 5 14 *** Svårt att somna eller sova *** Irritation eller dåligt humör *** Magont (inte mensvärk) 2 6 *** Nedstämdhet eller deppighet 6 15 *** Ont i axlar, nacke eller rygg 8 16 *** Oro/ångest 5 23 *** Ihållande trötthet *** Stress *** Ont i armar eller ben 7 6 Ns Idrottsskada 6 5 Ns Pip eller tjut 6 5 Ns I mellanstadiet mindre könsskillnader. Frågan: Har du under de senaste 12 månaderna lidit av/haft följande besvär. Skala: I stort sett varje dag, ungefär en gång i vecka, ungefär en gång i månaden, sällan eller aldrig

43 Varför tjejer sämre hälsa? Observera också att tjejer tycker både att fritiden och livet i stort är sämre än vad killarna gör Konkreta faktorer Motionerar mindre Mer rädd att gå ut på kvällarna Allmänt * Tuffare krav att bli kvinna Kommunernas satsningar har mindre utgått från tjejernas önskemål

44 Skolframgång, socioekonomisk bakgrund och svensk respektive utländsk bakgrund och hälsa

45 Skolframgång och hälsa Högstadiet. Andelar i procent. Huddinge. Höga betyg Ganska höga betyg Varken höga eller låga Ganska låga betyg Låga betyg Signifikant Bra hälsa Killar *** Tjejer *** Ganska dålig+ dålig Killar Tjejer Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

46 Socioekonomiska grupper och hälsa Högstadiet. Andelar i procent. Huddinge. 1 Stora resurser Små resurser Signifikant Bra hälsa Killar Ns Tjejer *** Ganska dålig+ dålig Killar Tjejer Skala hälsa: Bra, ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, dålig

47 Svensk respektive utländsk bakgrund Högstadiet. Andelar i procent. Huddinge. Bra hälsa Barnet och föräldrarna födda i Sverige En förälder född i Sverige eller adoptivbarn Andra generat. Första generat. Signifikant Killar Ns Tjejer * Ganska dålig+ dålig Killar Tjejer

48 Totalmått hälsa (bygger på ont i huvudet osv ) Killar Tjejer Segeltorp 3,05 2,70 Stuv/Snättringe 2,93 2,56 Sjöd/Fullersta 3,00 2,53 Skogås ,45 Trångsund 2,82 2,44 Flemingsberg 2,96 2,42 Vårby 2,92 2,41 Ju högre värden desto bättre hälsa! Skala: I stort sett varje dag, ungefär en gång i vecka, ungefär en gång i månaden, sällan eller aldrig

49 Matvanor

50 Matvanor. Högstadiet. %. Huddinge. Hur ofta händer följande? Varje dag Flera ggr i veckan En gång i veckan Sällan eller aldrig Att du hoppar över frukosten Att du hoppar över lunchen Att du äter snabbmat Att du dricker läsk/energidryck Att du äter godis/chips/snacks Att du äter grönsaker Att du äter frukt

51 Matvanor. Högstadiet. %. Huddinge Varje dag Sällan eller aldrig Pojkar Flickor Pojkar Flickor Att du hoppar över frukosten Att du hoppar över lunchen Att du äter snabbmat Att du dricker läsk/energidryck Att du äter godis/chips/snacks Att du äter grönsaker Att du äter frukt Återkommer med resultat om samband matvanor och hälsa Skala: Varje dag, Flera gånger i veckan, En gång i veckan, sällan eller aldrig

52 Vad göras för att: * fler ska vara fysiskt aktiva? * fler ska ha en god hälsa?

53 Du finner forskningsrapporter, redovisningar och föreläsningar från Ung livsstil på: Du kan nu följa forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige på Facebook:

54

55

56 Linda Magnus Ulf Stig Lengheden Åkesson Blomdahl Elofsson

57 Vad undersöker vi? Vad ska kommunen satsa på? Inflytande i kommunen i stort, i skolan och på fritiden Trivsel i livet, skolan och på fritiden Skolan Föreningslivet Fysisk aktivitet (Huddinge kommun: alla aktiva är målet) Hälsa (Huddinge kommun: God hälsa är målet) Matvanor och kroppsuppfattning Droger Rädd att gå ut på kvällarna Förtroende för vuxna och kompisar Deltagande i fritids- och kulturutbudet (t.ex. fritidsgård och Kulturskola) Preferenser för olika delar i livet och skilda fritidsaktiviteter Läsvanor, biblioteksvanor Framtidsplaner Bäst och sämst i kommunen Varje kommun har med lokala frågor

58 Varför studier i Ung livsstil? Kunskaperna om ungdomarnas levnadsvillkor och preferenser var mycket begränsade under början av 1980-talet och är fortfarande begränsade. Stora bortfall i studier under de senaste åren gör att vi 2015 behöver säkra kunskaper Barnkonventionen. Vi lovar att i större utsträckning lyssna på barn och ungdomars önskemål Oro att förändringarna i ungdomars levnadsvillkor och preferenser är så snabba att kommunernas satsningar kan vara felaktiga (se den tysta värderingsrevolutionen) Utvärdering av kommunala och (statliga) mål (jämlikhet och jämställdhet) behövs göras

59 Killar. I stort sett varje dag. %. Stuv/Snätt Sjöd/Fulle Segelt. Skogås Trångs Flemb. Vårby Huvudvärk Svårt att somna eller sova Irritation eller dåligt humör Magont (inte mensvärk) O Nedstämdhet eller deppighet Ont i axlar, nacke eller rygg Oro/ångest Ihållande trötthet Stress Skala: I stort sett varje dag, ungefär en gång i vecka, ungefär en gång i månaden, sällan eller aldrig

60 Tjejer. I stort sett varje dag.tjejer. %. Stuv/Snätt Sjöd/Fulle Segelt. Skogås Trångs Flemb. Vårby Huvudvärk Svårt att somna eller sova Irritation eller dåligt humör Magont (inte mensvärk) Nedstämdhet eller deppighet Ont i axlar, nacke eller rygg Oro/ångest Ihållande trötthet Stress Skala: I stort sett varje dag, ungefär en gång i vecka, ungefär en gång i månaden, sällan eller aldrig

61 Medlem i ishockeyklubb Socioekonomiska grupper. Andelar pojkar i procent (%). Studierna 2014 och Stadium och kön Högstadiet Stockholm Gymnasiet Stockholm Mellanstadiet Huddinge Högstadiet Huddinge Mellanstadiet Jönköping Högstadiet Jönköping Högstadiet Värmdö * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; Ns= ej signifikant på 5% signifikansnivå För mätning av idrottsförening totalt och deltagande i specialidrotterna se: Blomdahl m.fl., Segrar föreningslivet? Sid. 4-7

62 Matvanor. %. Varje dag + flera gånger i veckan Gymnasiet Täby Lidingö Huddinge 2010 Helsingborg Att hoppa över frukosten Att hoppa över lunchen Att hoppa över middagen Att du äter snabbmat Att du dricker läsk Att du äter godis/chips/snacks Skala: Varje dag, Flera gånger i veckan, En gång i veckan, sällan eller aldrig

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en gymnastikförening utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665

Läs mer

Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ridklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11

Läs mer

Medlem i en innebandyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en innebandyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en innebandyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21

Läs mer

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat - fritids- och kulturnämnden 16.6.2015 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Utan spaning ingen aning

Utan spaning ingen aning Utan spaning ingen aning med Forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige På: Ungdomars livssituation och preferenser i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg 2015 Föreläsning 24 maj 2016.

Läs mer

Medlem i en tennisklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en tennisklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en tennisklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11

Läs mer

Medlem i en simklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en simklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en simklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en golfklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en golfklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en basketklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81 36 33

Läs mer

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Ung livsstil i Täby Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81

Läs mer

Medlem i en tennisklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en tennisklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en tennisklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Medlem i en kampsportsförening (Budo+ Judo+ Taekwondo+ Karate) utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en kampsportsförening (Budo+ Judo+ Taekwondo+ Karate) utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en kampsportsförening (Budo+ Judo+ Taekwondo+ Karate) utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl.

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

www.facebook.com/unglivsstil1

www.facebook.com/unglivsstil1 Jönköping Ung livsstil 2015 - en jämförelse mellan olika åldrar när det gäller skolframgång, socioekonomisk bakgrund, svensk respektive utländsk bakgrund och fritidsvanor (förening totalt, idrottsförening,

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Ung livsstil Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Inledning Fakta Ung livsstil 2012 hade följande underlag till studien: 713 barn i mellanstadiet skolår 5 (svarsfrekvens: 90%),

Läs mer

Samverkan säkrar den fria tiden för barn och unga i Jönköping. SFK Gävle 2015-08-26 Ungdomsspåret

Samverkan säkrar den fria tiden för barn och unga i Jönköping. SFK Gävle 2015-08-26 Ungdomsspåret Samverkan säkrar den fria tiden för barn och unga i Jönköping SFK Gävle 2015-08-26 Ungdomsspåret Mazar Alijevski och Eva Gunnarsson Kultur & Fritid Jönköping KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Mazar Alijevski,

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Idrott och motion. bland ungdomar i särskolan. Ung livsstil. av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson. Nr 10 Januari 2011

Idrott och motion. bland ungdomar i särskolan. Ung livsstil. av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson. Nr 10 Januari 2011 Ung livsstil Idrott och motion Nr 10 Januari 2011 bland ungdomar i särskolan En studie av ungdomar i särskolan i Stockholm, Haninge, Jönköping och Tyresö i jämförelse med de ungdomar som inte går i särskolan

Läs mer

Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge. en studie av barn och ungdom i åldersgruppen 10 19 år. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson

Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge. en studie av barn och ungdom i åldersgruppen 10 19 år. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge en studie av barn och ungdom i åldersgruppen 10 19 år. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson ISBN 91 86768 91 3 PRODUKTION: Kultur och fritidsförvaltningen

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Ung livsstil i Kalmar

Ung livsstil i Kalmar Ung livsstil i Kalmar en undersökning bland ungdomar i särskolan Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Informationsenheten 2012-02/3 Innehåll Inledning 3 Bakgrundsvariabler 8 Vilka aktiviteter önskar ungdomarna

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007 på Lidingö Ht 2007 - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003 och 2007 bland år 7-9 - en jämförelse med resultaten i andra kommuner av Inledning Lidingö stad genomför tillsammans

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i mellanstadiet i Jönköping 2009. Av Ulf Blomdahl

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i mellanstadiet i Jönköping 2009. Av Ulf Blomdahl UNG LIVSSTIL en studie av elever i mellanstadiet i Jönköping 2009 Resultatredovisning och jämförelse mellan åren 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 och 2009. Av Ulf Blomdahl ung livsstil 2009 Inledning Jönköpings

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Resultat från pilotprojektet med en gemensam elevhälsoenkät i nio kommuner under läsåret 2009/10 www.fhi.se A 2011:14

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2006

Hälsa på lika villkor? År 2006 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2006 Norrbotten riket Innehållsförteckning: Om undersökningen 1 Fysisk hälsa.1 Medicin mot fysiska besvär 9 Psykisk hälsa 12 Medicin mot psykiska besvär. 15 Tandhälsa

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Beskrivning av Åtvidabergs deltagare 146 elever i åk 6, 49 % flickor och % pojkar 155 elever i åk 9, 45 % flickor, 54 % pojkar 94 % av eleverna i

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

Ung livsstil Sävsjö 2014

Ung livsstil Sävsjö 2014 Ung livsstil Sävsjö 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel. 08/ 16 20 22 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

Aerobics, gym eller idrottsförening

Aerobics, gym eller idrottsförening Aerobics, gym eller idrottsförening Vad prioriterar högstadie- och gymnasieelever i Helsingborg? Stig Elofsson 1 FORSKNINGSENHETENS FÖRORD Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född?

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? 1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6 Årskurs 9 2 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? Januari Maj September Februari Juni Oktober Mars

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Spontanidrott för vilka?

Spontanidrott för vilka? 2011-05-11 SIDAN 1 Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret Ulf Blomdahl Forskningsledare, Idrottsförvaltningen, Stockholms

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Ungas fritid. Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se

Ungas fritid. Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se Ungas fritid Oscar Svensson oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se Den nationella ungdomspolitiken Övergripande mål Alla unga ska ha verklig tillgång till välfärd Alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 6/7 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning 5 Bästa möjliga hälsa 5 En god utbildning

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

KVINNO. - en utvärdering. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson

KVINNO. - en utvärdering. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson KVINNO SIM - en utvärdering Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson F O R S K N I N G E N Innehållsförteckning Sid. Inledning 1 Undersökningen 3 Resultat 4 Vilka besöker kvinnosimmet? 4 I vilken utsträckning

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006 Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN Läsåret 5-6 Innehåll sidan Inledning 3 Sammanfattning 4 Vi som var med 6 Kost, fysisk aktivitet och BMI 7 Matvanor 8 Fysisk aktivitet i skolan och

Läs mer

Barns och ungas hälsa

Barns och ungas hälsa Svenska barn tillhör de friskaste i världen! Barns och ungas hälsa Folkhälsovetenskapens utveckling Moment 1, folkhälsovetenskap 1, Karolinska Institutet september Men det finns problem, t ex: Skador Infektioner

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation RF:s Elevenkät 2004 Bakgrundsinformation Årskurs Hur bor du på RIG-orten? Välj ditt RIG Ort Flicka Pojke Årskurs 2 På elevhem Friidrott Umeå X Årskurs 3 I föräldrahemmet Friidrott Umeå X Årskurs 2 På elevhem

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Hälsa på lika villkor? År 1 Luleå kommun Innehållsförteckning: Om undersökningen... 1 Hälsa... 1 Kroppslig hälsa... 1 Psykisk hälsa... 7 Tandhälsa... 9 Delaktighet och inflytande... 1 Social trygghet...

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Föräldraenkät 2014. Juli 2015 FOLKHÄLSORÅDET

Föräldraenkät 2014. Juli 2015 FOLKHÄLSORÅDET Föräldraenkät 2014 Juli 2015 FOLKHÄLSORÅDET Förord Folkhälsoenkät Barn- och föräldrar i genomfördes av Region 2013. Detta var den första enkäten för denna målgrupp och enkäten skickades till föräldrar

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Liv & Hälsa ung för alla

Liv & Hälsa ung för alla Liv & Hälsa ung för alla Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos elever i särskolan Metod- och resultatrapport från länsövergripande pilotstudie våren 2014. Kort version med diskussionsfrågor Inledning

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer