UNG RÖST Lycksele 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNG RÖST Lycksele 2011"

Transkript

1 UNG RÖST Lycksele 2011

2 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp: Anna Bergfors Fall, Brita Isoz, Cecilia Zarbell, Jurgita Ravaityte, Lollo Lindal, Margareta Elensky, Margareta Olofsson, Marianne Petersson, Maud Andersson, Paula Löw, Peter Salomon Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

3 Förord Nu har Ung Röst 2011 genomförts. Alla Rädda Barnens regioner har deltagit. Närmare barn och unga från nästan 100 kommuner har svarat på enkäten. Det ger ett brett och kraftfullt underlag och en god bild av hur barn och unga i Sverige tänker om sin situation, sin vardag, sina önskemål och om de frågor som är viktiga för dem. Ung Röst har bidragit till att öka barns och ungas inflytande över Rädda Barnens arbete. Elever har uttryckt sina åsikter genom att svara på enkäten och genom att delta i intervjuer där de med egna ord har resonerat kring Sveriges arbete med Barnkonventionen. Elever har också aktivt bidragit till arbetet genom att testa enkäten och diskutera dess innehåll innan den färdigställdes. För Rädda Barnen betyder Ung Röst 2011 att vi kan överlämna detta kunskapsunderlag till politiker och beslutsfattare och till alla dem som på ett eller annat sätt i sitt arbete eller genom sitt engagemang har ansvar för barn och unga. Vi kan också vidarebefordra barns och ungas synpunkter och åsikter till journalister och massmedia. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barnet rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör det. Vi är övertygade om att Sverige blir ett bättre land att leva i för alla våra barn och unga om deras röster lyssnas till och tas till vara. Anita Bjurman, lokalföreningsordförande Rädda Barnen Lycksele

4 Barnen om Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, har ratificerats av Sverige. Vart femte år svarar regeringen inför FN:s kommitté för barnets rättigheter, Barnrättskommitén, som granskar hur Sverige efterlever och genomför Barnkonventionen. Kommittén lämnar sedan sina samlade slutsatser om konventionsstaten, innehållande bland annat kritik och rekommendationer. I Ung Röst 2011 har barn och unga svarat på frågor som utgår från kommiténs slutsatser. Även om det är staten som svarar inför kommittén så är svenska landsting och kommuner ansvariga för de flesta områden som påverkar barn och unga. Det gäller bland annat rättigheter som hälsovård och utbildning/skola. Därför är det även att undersöka hur barnets rättigheter respekteras i kommuner och län. Det du håller i din hand är resultatet av Rädda Barnens demokratienkät Ung Röst. Här kan du läsa vad barn och unga nära dig tycker. För en djupare analys och för att ta del av de intervjuer som gjorts med barn och unga inför Ung Röst 2011 hänvisas till den nationella rapporten. Över 20 procent av Sveriges befolkning är under 18 år och får därför inte rösta. Därför har beslutsfattare, skolpersonal, föräldrar, journalister och andra vuxna ett särskilt ansvar att på andra vis ta reda på vad barn och unga tycker. Barns och ungas synpunkter och åsikter måste föras fram till alla de olika instanser som fattar beslut som berör och får konsekvenser för dem. Detta oavsett om dessa beslut fattas på lokal, regional eller nationell nivå. Att lyssna till barn och ungas röster är vuxnas skyldighet och ansvar. Ung Röst 2011 är ett bidrag till att lyfta fram synpunkter och åsikter från barn och unga. Totalt i Sverige har närmare barn och unga deltagit i Ung Röst Det betyder att det finns ett stort och brett underlag med tyngd att använda i lokalt, regionalt och nationellt påverkansarbete. Ung Röst har distribuerats av medlemmar i Rädda Barnens lokalföreningar runt om i Sverige.

5 den 5 juli 2011 SAMMANFATTNING Lycksele Vi har frågat barnen vad de själva anser om Sveriges arbete med Barnkonventionen. I Lycksele har 318 elever i 6:an, 8:an och första året på gymnasiet svarat på Rädda Barnens demokratienkät. 47 % 52 % 46 % 60 % 12 % 6 % 20 % 20 % 17 % 11 % 74 % 85 % 93 % 83 % 79 % 93 % har inte hört talas om Barnkonventionen svarar att varken läraren eller någon annan vuxen har pratat med klassen om barnets rättigheter det senaste året oroar sig för att misslyckas i skolan upplever skolan som stressande oroar sig för att bli utsatta för våld från vuxna oroar sig för att bli utslängd hemifrån oroar sig för att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs oroar sig för att bli deprimerade känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken på kvällen av flickorna respektive 4 % av pojkarna av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i bostadsområdet på kvällen. Flickor är mindre trygga och mer stressade än pojkar. anser att deras möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är ganska små, små eller helt saknas tycker att det är att politiker i kommunen och grupper av barn/unga träffas och diskuterar vill göra mer för att stoppa mobbning vill göra mer för att minska användandet av alkohol och droger bland barn/unga vill göra mer för att minska användandet av alkohol och droger bland vuxna ser positivt eller positivt på framtiden för sin egen del

6 Ung Röst Lycksele 2011 Tabellerna visar hur eleverna har svarat på de olika frågorna i Ung Röst Det går även att se hur flickor respektive pojkar svarat. Bortfallet i undersökningen ligger under fem procent. Detta kan betraktas som normalt och beror bland annat på att elever ibland hoppar över en fråga eller fyller i rutan på ett sådant sätt att den maskinella inläsningen inte klarar att tolka svaret. Detta bortfall finns även för variabeln kön, så de elever där uppgift saknas om kön redovisas som "u.s. om kön". Antal respondenter Text71 Totalt: 318 F1 6 Årskurs 6 Årskurs 8 År 1 Gymnasiet Bortfall Summa inkl. bortfall Flicka Pojke Summa Sida 1 av 30

7 1. KÄNNEDOM OM BARNKONVENTIONEN Har läraren 16 eller någon annan vuxen pratat med din klass om barnets rättigheter det senaste året? F3 Ja Nej Flicka Pojke u.s. om kön 3 2 Summa % av flickorna respektive 53 % av pojkarna svarar att varken läraren eller någon annan vuxen har pratat med klassen om Barnkonventionen det senaste året (52 % av alla). Har du 17 hört talas om Barnkonventionen? F4 Ja Nej Flicka Pojke u.s. om kön 3 3 Summa % av flickorna respektive 48 % av pojkarna har inte hört talas om Barnkonventionen (47 % av alla). Vet du 18 något som står i Barnkonventionen? F5 Ja Nej Flicka Pojke u.s. om kön 2 4 Summa % av flickorna respektive 74 % av pojkarna svarar att de inte vet någonting om vad som står i Barnkonventionen (73 % av alla). Sida 2 av 30

8 2. TRYGGHET Känner 19 du dig trygg på följande ställen? Bostadsområdet mitt på på dagen F6a Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 2 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i sitt bostadsområde mitt på dagen (3 % av alla). Bostadsområdet på kvällen F6b Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 4 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i sitt bostadsområde på kvällen (7 % av alla). På väg till eller från skolan F6c Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 2 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på väg till eller från skolan (3 % av alla). I klassrummet F6d Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 4 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i klassrummet (4 % av alla). Sida 3 av 30

9 På rasterna i skolan F6e Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 5 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på rasterna i skolan (3 % av alla). På fritidsgården F6f Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 8 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på fritidsgården (9 % av alla). På diskotek eller annat nöjesställe F6g Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 6 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på diskotek eller annat nöjesställe (7 % av alla). På stan på dagen F6h Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 2 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på stan på dagen (3 % av alla). Sida 4 av 30

10 På stan på kvällen F6i Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 8 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga på stan på kvällen (15 % av alla). Kollektivtrafik på dagen F6j Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 6 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken på dagen (6 % av alla). Kollektivtrafik på kvällen F6k Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 11 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken på kvällen (17 % av alla). I hemmet F6l Alltid Oftast Sällan Aldrig Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 3 % av pojkarna känner sig sällan eller aldrig trygga i hemmet (2 % av alla). Sida 5 av 30

11 Är du 20orolig för något av följande? Totalt har 318 barn/unga varav 144 flickor och 166 pojkar svarat på enkäten. Summan av antalet flickor och pojkar är något lägre än totalsumman, det beror på att det finns ett bortfall för variabeln kön. Att misslyckas i skolan F7a Flicka 83 Pojke 60 u.s. om kön 2 Summa % av flickorna respektive 36 % av pojkarna oroar sig för att misslyckas i skolan (46 % av alla). Att inte få den hjälp som behövs för att det ska gå bra i skolan F7b Flicka 49 Pojke 24 Summa % av flickorna respektive 14 % av pojkarna oroar sig för att inte få den hjälp som behövs för att det ska gå bra i skolan (23 % av alla). Att bli utsatt för rasism F7c Flicka 9 Pojke 15 u.s. om kön 0 Summa 24 6 % av flickorna respektive 9 % av pojkarna oroar sig för att bli utsatta för rasism (8 % av alla). Våld från vuxna F7d Flicka 28 Pojke 10 Summa % av flickorna respektive 6 % av pojkarna oroar sig för att bli utsatta för våld från vuxna (12 % av alla). Sida 6 av 30

12 Våld från jämnåriga F7e Flicka 32 Pojke 19 u.s. om kön 0 Summa % av flickorna respektive 11 % av pojkarna oroar sig för våld från jämnåriga (16 % av alla). Att någon ska tycka att du är överviktig F7f Flicka 39 Pojke 17 Summa % av flickorna respektive 10 % av pojkarna oroar sig för att någon ska tycka att de är överviktiga (18 % av alla). Bli utslängd hemifrån F7g Flicka 7 Pojke 10 Summa 18 5 % av flickorna respektive 6 % av pojkarna oroar sig för att bli utslängda hemifrån (6 % av alla). Bli deprimerad F7h Flicka 46 Pojke 19 u.s. om kön 0 Summa % av flickorna respektive 11 % av pojkarna oroar sig för att bli deprimerade (20 % av alla). Sida 7 av 30

13 Få ätstörningar F7i Flicka 23 Pojke 11 u.s. om kön 2 Summa % av flickorna respektive 7 % av pojkarna oroar sig för att få ätstörningar (11 % av alla). Skada dig själv F7j Flicka 24 Pojke 17 u.s. om kön 0 Summa % av flickorna respektive 10 % av pojkarna oroar sig för att skada sig själva (13 % av alla). Ta livet av dig F7k Flicka 13 Pojke 13 Summa 27 9 % av flickorna respektive 8 % av pojkarna oroar sig för att ta livet av sig (8 % av alla). Att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs F7l Flicka 39 Pojke 25 Summa % av flickorna respektive 15 % av pojkarna oroar sig för att familjens pengar inte ska räcka till det den behöver (20 % av alla). Sida 8 av 30

14 Om du 21 tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? Totalt har 318 barn/unga varav 144 flickor och 166 pojkar svarat på enkäten. Summan av antalet flickor och pojkar är något lägre än totalsumman, det beror på att det finns ett bortfall för variabeln kön. Inte vågat gå ut F8a Flicka 6 Pojke 4 Summa 11 4 % av flickorna respektive 2 % av pojkarna har inte vågat gå ut (3 % av alla). Blivit hotad F8b Flicka 16 Pojke 13 u.s. om kön 0 Summa % av flickorna respektive 8 % av pojkarna har blivit hotade (9 % av alla). Blivit bestulen F8c Flicka 15 Pojke 33 u.s. om kön 4 Summa % av flickorna respektive 20 % av pojkarna har blivit bestulna (16 % av alla). Blivit utfryst F8d Flicka 22 Pojke 9 u.s. om kön 0 Summa % av flickorna respektive 5 % av pojkarna har blivit utfrysta (10 % av alla). Sida 9 av 30

15 Har sett någon bli slagen F8e Flicka 29 Pojke 40 Summa % av flickorna respektive 24 % av pojkarna har sett någon bli slagen (22 % av alla). Blivit mobbad F8f Flicka 10 Pojke 17 u.s. om kön 0 Summa 27 7 % av flickorna respektive 10 % av pojkarna har blivit mobbade (8 % av alla). Har rymt eller blivit utslängd hemifrån F8g Flicka 5 Pojke 7 Summa 13 3 % av flickorna respektive 4 % av pojkarna har rymt eller blivit utslänga hemifrån (4 % av alla). Fått kränkande meddelanden via Internet F8h Flicka 20 Pojke 11 u.s. om kön 0 Summa % av flickorna respektive 7 % av pojkarna har fått kränkande meddelanden via Internet (10 % av alla). Sida 10 av 30

16 En vuxen har tagit kontakt via Internet och velat tala om sex F8i Flicka 8 Pojke 5 Summa 14 6 % av flickorna respektive 3 % av pojkarna har blivit kontaktade via Internet av en vuxen som velat tala om sex (4 % av alla). Inget av detta har hänt F8j Flicka 75 Pojke 87 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 52 % av pojkarna har inte blivit utsatta för något av ovanstående (52 % av alla). Har någon 22 lärare bett dig ta med pengar för en skolaktivitet? F9 Ja Nej Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 37 % av pojkarna svarar att de har blivit ombedda att ta med pengar till skolan (36 % av alla). Har det 23 hänt att du inte har kunnat vara med på en skolaktivitet på grund av att det kostade pengar? F10 Ja Nej Flicka Pojke u.s. om kön 2 6 Summa % av flickorna respektive 8 % av pojkarna har tvingats avstå från en aktivitet med skolan för att den kostade pengar (7 % av alla). Sida 11 av 30

17 Upplever 24 du någon av följande saker som stressande? Totalt har 318 barn/unga varav 144 flickor och 166 pojkar svarat på enkäten. Summan av antalet flickor och pojkar är något lägre än totalsumman, det beror på att det finns ett bortfall för variabeln kön. Skolan F11a Flicka 101 Pojke 85 u.s. om kön 5 Summa % av flickorna respektive 51 % av pojkarna upplever skolan som stressande (60 % av alla). Förväntningar på mig själv F11b Flicka 72 Pojke 30 Summa % av flickorna respektive 18 % av pojkarna upplever förväntningar på sig själva som stressande (32 % av alla). Familjens förväntningar F11c Flicka 27 Pojke 23 Summa % av flickorna respektive 14 % av pojkarna upplever familjens förväntningar som stressande (16 % av alla). Omgivningens förväntningar F11d Flicka 21 Pojke 10 Summa % av flickorna respektive 6 % av pojkarna upplever omgivningens förväntningar som stressande (10 % av alla). Sida 12 av 30

18 Flickvän/pojkvän F11e Flicka 7 Pojke 9 u.s. om kön 0 Summa 16 5 % av flickorna respektive 5 % av pojkarna upplever sin flickvän/pojkvän som stressande (5 % av alla). Kropp/vikt/utseende F11f Flicka 63 Pojke 19 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 11 % av pojkarna upplever kropp/vikt/utseende som stressande (27 % av alla). Fritid F11g Flicka 28 Pojke 16 u.s. om kön 0 Summa % av flickorna respektive 10 % av pojkarna upplever sin fritid som stressande (14 % av alla). Kompisar F11h Flicka 21 Pojke 8 Summa % av flickorna respektive 5 % av pojkarna upplever sina kompisar som stressande (9 % av alla). Sida 13 av 30

19 Hur ser 25 du på framtiden för egen del? F12 Mycket positivt Positivt positivt Negativt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 91 % av pojkarna har positiva eller positiva tankar om sin framtid (93 % av alla). Är du 26orolig för en eller flera kompisars del? F13 Ja Nej Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 17 % av pojkarna upplever oro för sina kompisar (27 % av alla). Sida 14 av 30

20 Om ja, 28 varför är du orolig? Endast dem som är oroliga för sina kompisar har svarat på denna fråga, totalt är det 81 barn/unga varav 53 flickor och 27 pojkar. Antalet flickor och pojkar är något lägre än totalsumman p.g.a. bortfalll för variabeln kön. Rasism F14a Flicka 2 Pojke 6 u.s. om kön 2 Summa 10 4 % av flickorna respektive 22 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för kompisar anger rasism som orsak (12 % av alla). Bli utvisad F14b Flicka 0 Pojke 3 Summa 4 0 % av flickorna respektive 11 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska bli utvisade som orsak (5 % av alla). Våld av vuxna F14c Flicka 10 Pojke 6 u.s. om kön 2 Summa % av flickorna respektive 22 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger våld av vuxna som orsak (22 % av alla). Våld av andra barn/unga unga F14d Flicka 8 Pojke 10 Summa % av flickorna respektive 37 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger våld av andra barn/unga som orsak (23 % av alla). Sida 15 av 30

21 Utslängd hemifrån F14e Flicka 6 Pojke 5 u.s. om kön 2 Summa % av flickorna respektive 19 % av pojkarna som oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska bli utslängda hemifrån som orsak (16 % av alla). Rymma hemifrån F14f Flicka 11 Pojke 4 Summa % av flickorna respektive 15 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska rymma hemifrån som orsak (20 % av alla). Inte få hjälp i skolan F14g Flicka 23 Pojke 8 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 30 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de inte ska få hjälp i skolan som orsak (42 % av alla). Övervikt F14h Flicka 8 Pojke 4 Summa % av flickorna respektive 15 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger övervikt som orsak (16 % av alla). Sida 16 av 30

22 Ätstörningar F14i Flicka 19 Pojke 3 Summa % av flickorna respektive 11 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger ätstörningar som orsak (28 % av alla). Må psykiskt dåligt F14j Flicka 29 Pojke 14 u.s. om kön 3 Summa % av flickorna respektive 52 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger psykisk ohälsa som orsak (57 % av alla). Skada sig själv F14k Flicka 20 Pojke 6 u.s. om kön 0 Summa % av flickorna respektive 22 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska skada sig själva som orsak (32 % av alla). Ta livet av sig F14l Flicka 9 Pojke 5 Summa % av flickorna respektive 19 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för kompisar anger risken att de ska ta sina liv som orsak (19 % av alla). Sida 17 av 30

23 Fattig familj F14m Flicka 9 Pojke 5 Summa % av flickorna respektive 19 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för kompisar anger kompisens ekonomiska utsatthet som orsak (19 % av alla). Mobbad F14n Flicka 13 Pojke 9 Summa % av flickorna respektive 33 % av pojkarna som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att de ska utsättas för mobbning som orsak (28 % av alla). Sida 18 av 30

24 3. INFLYTANDE Hur stora 29 möjligheter tror tror du att du du att har du att har föra att fram föra dina fram åsikter dina åsikter till dem till som dem bestämmer som bestämmer i kommunen? i kommunen? F15 Mycket stora stora små Mycket små Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 75 % av pojkarna anser att deras möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är ganska små, små eller helt saknas (74 % av alla). Vill Du 30 träffa dem som bestämmer i kommunen? F16 Ja Nej Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 36 % av pojkarna vill träffa dem som bestämmer i kommunen (34 % av alla). Tycker 31 du att det är att politiker i kommunen och grupper av ungdomar träffas och diskuterar? F17 Mycket Inte särskilt Inte alls Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 77 % av pojkarna tycker att det är eller ganska att ungdomar och politiker träffas och diskuterar (85 % av alla). Sida 19 av 30

25 Sverige 32 borde göra mer för att... stoppa mobbning mobbing F18a Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 86 % av pojkarna tycker att det är eller att göra mer för att stoppa mobbing (93 % av alla). verkligen tänka på barnets bästa när man beslutar om flyktingbarn ska få stanna i Sverige F18b Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 75 % av pojkarna tycker att det är eller att göra mer för att verkligen tänka på barnets bästa när man beslutar om flyktingbarn ska få stanna i Sverige (84 % av alla). hjälpa barn/unga som inte äter av rädsla för att bli tjocka F18c Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 69 % av pojkarna tycker det är eller att hjälpa barn/unga som inte äter av rädsla för att bli tjocka (79 % av alla). Sida 20 av 30

26 hjälpa barn/unga med övervikt F18d Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 58 % av pojkarna tycker det är eller att hjälpa barn/unga med övervikt (69 % av alla). hjälpa barn/unga som är stressade F18e Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 57 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att hjälpa barn/unga som är stressade (66 % av alla). hjälpa barn och unga som skadar sig själva F18f Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 82 % av pojkarna tycker att det är eller att hjälpa barn/unga som skadar sig själva (89 % av alla). det ska gå fort att komma i kontakt med en psykolog, kurator eller liknande för barn/unga F18g Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 78 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att det ska gå fort för barn/unga att komma i kontakt med psykolog, kurator eller liknande (86 % av alla). Sida 21 av 30

27 stoppa rasism F18h Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 78 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att stoppa rasism (86 % av alla). hjälpa barn i Sverige som lever i fattigdom F18i Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 86 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att hjälpa barn och unga som lever i fattigdom (91 % av alla). minska användandet av alkohol och droger barn/unga F18j Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 78 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att minska användandet av alkohol och droger bland barn/unga (83 % av alla). minska användandet av alkohol och droger bland vuxna F18k Mycket Viktigt Inte alls Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 72 % av pojkarna tycker att det är eller att Sverige gör mer för att minska användandet av alkohol och droger bland vuxna (79 % av alla). Sida 22 av 30

28 4. SKOLA Vad tycker 33 du om de här sakerna i din skola? Skolans lokaler F19a Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 28 % av pojkarna tycker att skolans lokaler är dåliga eller ganska dåliga (23 % av alla). Skolbiblioteket F19b Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 30 % av pojkarna tycker att skolbiblioteket är dåligt eller ganska dåligt (32 % av alla). Skolmaten F19c Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 66 % av pojkarna tycker att skolmaten är dålig eller ganska dålig (66 % av alla). Schemat F19d Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 21 % av pojkarna tycker att schemat är dåligt eller ganska dåligt (19 % av alla). Sida 23 av 30

29 Möjligheten att få extra stöd och hjälp F19e Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 13 % av pojkarna tycker att möjligheten att få extra stöd och hjälp är dålig eller ganska dålig (14 % av alla). Toaletterna F19f Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 47 % av pojkarna tycker att skolans toaletter är dåliga eller ganska dåliga (49 % av alla). Tillgång till dator F19g Mycket bra bra dåligt Mycket dåligt Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 26 % av pojkarna tycker att tillgången till dator är dålig eller ganska dålig (26 % av alla). Sida 24 av 30

30 Hur 34 VILL du som elev vara med och bestämma om? Vilka böcker/läromedel ni ska ha F20a litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 47 % av pojkarna svarar att de vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om vilka läromedel som ska användas (46 % av alla). Hur ni ska arbeta, t.ex. projektarbete/grupparbete F20b litet Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 71 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om hur de ska arbeta (75 % av alla). Skolmiljön inne, t.ex. klassrum och uppehållsrum F20c litet Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 66 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om skolmiljön inne (73 % av alla). Skolmiljön ute, t.ex. skolgården F20d litet Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 56 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om skolmiljön ute (60 % av alla). Sida 25 av 30

31 Reglerna i skolan F20e litet Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska reglerna om reklgerna i skolan i skolan (62 %(60 av alla). % av alla). Läxorna F20f litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 75 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om läxorna (79 % av alla). Proven F20g litet Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 69 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om proven i skolan (71 % av alla). Skolmaten F20h litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 81 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om skolmaten (84 % av alla). Sida 26 av 30

32 Schemat F20i litet Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 71 % av pojkarna vill vara med och bestämma väldigt eller ganska om schemat (69 % av alla). Sida 27 av 30

33 Hur 37 FÅR du som elev vara med och bestämma om? Vilka böcker/läromedel ni ska ha F21a litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 14 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om vilka läromedel som ska användas (12 % av alla). Hur ni ska arbeta, t.ex. projketarbete/grupparbete F21b litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 37 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om hur de ska arbeta (41 % av alla). Skolmiljön inne, t.ex. klassrum och uppehållsrum F21c litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 29 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om skolmiljön inne (28 % av alla). Skolmiljön ute, t.ex. skolgården F21d litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt väldigt eller ganska eller om skolmiljön ute, t.ex. skolgården (40 (22 % av alla). Sida 28 av 30

34 Reglerna i skolan F21e litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 25 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller om reglerna i skolan (24 % av alla). Läxorna F21f litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 28 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om läxorna (27 % av alla). Proven F21g litet Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 27 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller om proven (25 % av alla). Skolmaten F21h litet Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 16 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller om skolmaten (15 % av alla). Sida 29 av 30

35 Schemat F21i litet Flicka Pojke u.s. om kön Summa % av flickorna respektive 20 % av pojkarna tycker att de får vara med och bestämma väldigt eller ganska om schemat (17 % av alla). Får du 35den hjälp du behöver för att klara uppgifterna i skolan? F22 Alltid Oftast Ibland Sällan/aldrig Flicka Pojke Summa % av flickorna respektive 16 % av pojkarna tycker att de ibland eller sällan/aldrig får den de behöver för att klara skoluppgifterna (17 % av alla). Vilken typ av hjälp? Hjälp av läraren i klassrummet Enskild undervisning Undervisning i mindre grupp Extra hemuppgifter Ja, annat Flicka Pojke u.s. om kön Summa Fördelning 69 % 7 % 11 % 9 % 4 % Sida 30 av 30

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Piteå 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Gävle 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

UNG RÖST Haparanda 2011

UNG RÖST Haparanda 2011 UNG RÖST Haparanda 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

UNG RÖST Strömsund 2011

UNG RÖST Strömsund 2011 UNG RÖST Strömsund 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

UNG RÖST. Stockholms kommun

UNG RÖST. Stockholms kommun UNG RÖST Stockholms kommun 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd.

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussion och workshop dag 2 övning 1 och 2, Loka Brunn 3-4 februari 2015, Degerforsmodellen, Workshop 1 Övningen bestod i att enskilt lista konkreta exempel på barns

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt High- five Idrott för alla www.rb.se/high- five

Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt High- five Idrott för alla www.rb.se/high- five Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt Highfive Idrott för alla www.rb.se/highfive Syfte Alla medlemmar i Vasa Gymnastik

Läs mer

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Mitt fina namn: Klass: Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Melodi: Blinka lilla stjärna där... 3 FN... 4 KRÄNKNING ÄR... 5 MOBBING ÄR... 6 DISKRIMINERING

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

UNG RÖST. dricker för mycket. ihåg någonting. Till dem som bestämmer: Tänk mer på barnen! Jag

UNG RÖST. dricker för mycket. ihåg någonting. Till dem som bestämmer: Tänk mer på barnen! Jag De som dricker ställer till mer problem. Sedan kommer de hem och är arga och tar ut sina aggressioner på barnen. Jag hatar sådana föräldrar. Jag brukar dricka ibland. Kanske var tredje helg. Antingen är

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Tid: 2015-11-05, kl. 12.30-16.00 och 2015-11-06 kl. 09.00-12.30. Plats: Chatarinasalen, Tallbacken, Älvdalen Närvarande: Enligt bif.

Tid: 2015-11-05, kl. 12.30-16.00 och 2015-11-06 kl. 09.00-12.30. Plats: Chatarinasalen, Tallbacken, Älvdalen Närvarande: Enligt bif. 1 (9) Minnesanteckningar förda vid utbildningsdagarna om ungas delaktighet och inflytande i Älvdalens kommun för ordinarie ledamöter i Älvdalens samverkansråd för ungdomsfrågor/h-u-r-grupp (ledningsgruppen)

Läs mer

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet Barn är människor och medborgare i samhället, så "varför ska barnen inte delta" (Kirsten

Läs mer

Bilaga 5. Tema: Ledarskap och ledning

Bilaga 5. Tema: Ledarskap och ledning Bilaga 5 Tema: Ledarskap och ledning Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? Diskussionsunderlag från RNCAST-projektet Tema 5 Ledarskap och ledning Fråga 5c - Arbetsledningen

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81 Regiongemensam elevenkät 21 Arbetslagsrapport Antal svarande, n=9; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 21 Lerum ÅK3 totalt 21 GR ÅK2 totalt 21 Trivsel och trygghet 99 94 93

Läs mer

Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP. Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren

Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP. Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren 1 1 NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 KOMPETENSPROGRAM för

Läs mer

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 98 9 98 92 93 93 Delaktighet och inflytande 92 93

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Förtroendemannagruppen Endokrina sjukdomar september 2005 1 Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Diabetes Förekomst I Sverige är totalt 4 %, 350 000 personer, drabbade av sjukdomen diabetes. Detta

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. a k i l o s n r a B r o k l l i v s v i l Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella

Läs mer

Jag vill veta varför jag har utsatts för diskriminering, är det på grund av att jag är invandrare, har en funktionsnedsättning eller är jude?

Jag vill veta varför jag har utsatts för diskriminering, är det på grund av att jag är invandrare, har en funktionsnedsättning eller är jude? Jag vill veta varför jag har utsatts för diskriminering, är det på grund av att jag är invandrare, har en funktionsnedsättning eller är jude? Ur anmälan till Diskrimineringsombudsmannen 2012 Mångfald Fakta

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100%

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100% Enkät i gymnasiesärskolan Undersökning genomförd våren 2015 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Projekt 2015 barnkonvention och barnfattigdom

Projekt 2015 barnkonvention och barnfattigdom Projekt 2015 barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 1 februari 2016 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Anton Olofsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Projektet... 4 2.1 Genomförda aktiviteter under

Läs mer

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014 FOTA BAR N KONV EN TIONEN 25 ÅR! 20 november 2014 FÖR DINA RÄTTIGHETER! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen Tävling åk. 4-7 HEJ! FOTOTÄVLING FÖR ÅK. 4-7 I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Eskilstuna kommuns arbete år 2015 2017 Lättläst version av handlingsplan Stopp. 1 Inledning Eskilstuna kommun arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har skrivit hur

Läs mer

Skolan förebygger Mobbning i årskurs 7 9

Skolan förebygger Mobbning i årskurs 7 9 Skolan förebygger Mobbning i årskurs 7 9 Resultat från undersökning Höstterminen 2009 i Karlstads kommuns skolor Med särskild redovisning Ilandaskolan Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Resultat från pilotprojektet med en gemensam elevhälsoenkät i nio kommuner under läsåret 2009/10 www.fhi.se A 2011:14

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrunden till undersökningen...4 1.2 Undersökningens syfte och metod...5 2 BESKRIVNING

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken Barnkonventionen i praktiken Skribenter Meimone Johansson, Pontus Segefalk, Anna Gullberg Zilan Isik, Alexander Mogren, Kiana Favre Sida 1 Vi är sex ungdomar som under två veckor har sommarjobbat som kommunutvecklare

Läs mer

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 211 212 2 214 215 Sjölins gym. Göteborg GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 93 96 93 9 Delaktighet

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Rapport från tillsynsbesök på Stensbergskolan 13 april 2016 Besöket varade mellan 13.00 och 15.30 Deltagare: Rektor/förskolechef: Nils-Göran

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

INDIKATORER FÖR BARNKONVENTIONEN

INDIKATORER FÖR BARNKONVENTIONEN INDIKATORER FÖR BARNKONVENTIONEN Skydd mot övergrepp Övergrepp i hemmet (Art. 19, 34, 36 & 37) Övergrepp/mobbing i skolan (Art. 19, 34, 36 & 37) Antal rapporterade hemfridsbrott Antal rapporterade kvinnofridskränkningar

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15)

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 16.30 Beslutande Britt-Marie Hermansson (M), ordförande Jens Persson (S) Maria Toll (C), 34 - del av 38 Per Götell (FP)

Läs mer

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå

Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Skolsköterska i stället för BUP-kö! - Stärk elevhälsan i Skellefteå Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, september 2010 1 Stärk elevhälsan i Skellefteå! Barn och ungdomar mår sämre i vår tid än tidigare,

Läs mer

HJÄLP. En liten skrift om att släcka bränder

HJÄLP. En liten skrift om att släcka bränder HJÄLP En liten skrift om att släcka bränder Vad är problemet? - Vad fick dig att göra det? - Uppmärksamheten - Men du gömde ju dig och berättade inte att det var du förrän polisen tog dig på bar gärning?

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Barnidrotten och barnrättsperspektivet Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet SVEBI Karlstad 2011

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING

KIRUNA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNING Omarbetad september -14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nya Raketskolans verksamhet 3 Skolans vision 3 Lagstiftning 3 Definitioner 4 Det främjande arbetet på skolan 5 Kön 5 Religion eller annan trosuppfattning 6

Läs mer

Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa

Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Presentation från Idrottsvetenskapliga programmet, C-uppsats vid Umeå Universitet

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer