Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid"

Transkript

1 Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är m² stor och på denna yta bor innevånare, trots en stadigt minskande befolkning. Strömsund blev år 2008 vald till länets bästa småföretagarkommun. Grundskolans årskurs åtta I Strömsunds kommun har 122 ungdomar svarat på Lupp enkäten och de fördelar sig mellan skolorna på detta sätt; Vattudalsskolan (54), Grevåkersskolan (25), Fjällsjöskolan (18), Centralskolan i Hoting (14) och Frostvikenskolan (11). Här är svarsfrekvensen enligt ungdomsstyrelsen angiven till 91 %. Fjällsjöskolan verkar ha bättre stämning i skolan, något bättre skolmiljö, elever och lärare bemöter varandra med respekt i större utsträckning. Skolans elever uppger också att det är mindre problem med mobbning, främlingsfientlighet och sexuella trakasserier med det är ganska lite som skiljer skolorna åt. Majoriteten av ungdomarna bor tillsammans med båda sina föräldrar eller så växelbor de mellan föräldrarna. De flesta kommer ifrån Sverige, några har flyttat in från länder utanför Europa. Majoriteten av föräldrarna är även de födda i Sverige, några kommer från länder utanför Europa, Norden eller annat Europeiskt land. Majoriteten av mammorna och papporna yrkesarbetar. Tabellen nedan anger föräldrarnas sysselsättning för både årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet. Tabell 1. Föräldrarnas sysselsättning mamma pappa arbetar 78% 80% studerar 3% 1% mamma-/pappaledig 1% 0% arbetslös 5% 5% pensionerad/förtidspensionerad 2% 4% sjukskriven 6% 4% annat 3% 4% vet inte 1% 3% Fritid De flesta ungdomarna i Strömsund tycker att de har lagom med fritid, men de tycker att det finns väldigt lite eller inget alls att göra av det som de är intresserade utav. Det de framförallt tycker sig sakna är bowlinghall och fritidsgård. När de träffas är de hemma hos varandra eller utomhus. Ett 20-tal av ungdomarna svarar att de träffar varandra på idrottshallen. På frågan om vad de gör på sin fritid visar det sig att majoriteten av ungdomarna tränar antingen på egen hand eller i förening varje vecka. De är ute i naturen kontinuerligt varje månad, vecka eller dag. Det är 10 ungdomar som svarar att de aldrig är ute i naturen. Ungefär hälften av ungdomarna sjunger eller spelar något instrument varje dag eller varje vecka. En nästan lika stor grupp säger att de aldrig sjunger eller spelar. Ungefär hälften a ungdomarna är med i någon förening. Den absolut mest förekommande fritidsaktiviteten för ungdomarna är att spela dataspel eller att vara ute och chatta på nätet. Detta gör de i stort sett varje dag. Ingen av ungdomarna spelar om pengar på nätet. De besöker nästa aldrig bibliotek utanför skolan, men läser ändå relativt ofta och regelbundet på sin fritid, liksom de skriver. Majoriteten av ungdomarna hjälper till hemma varje dag eller vecka.

2 Tabell 2. Antal ungdomar som angett vilka fritidsaktiviteter de ägnar sig åt åtminstone varje vecka tjej kille Idrottar/motionerar i klubb eller förening Idrottar/motionerar men inte i klubb eller förening Umgås med kompisar Deltar i föreningsverksamhet 'Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande' Går runt på stan med kompisar Är ute i naturen Fiskar/jagar 5 16 Sjunger/spelar instrument/skapar musik Tränar dans/spelar teater 14 6 Målar/syr/annan skapande verksamhet 28 5 Spelar datorspel/tv-spel Surfar/chattar på internet Åker skateboard/snowboard (under säsongen) Mekar med bilar/motorcyklar/båtar/skotrar/andra tekniska saker 4 19 Läser Skriver Hjälper till hemma med mat/städning/trädgård/tvätt/snöskottning/bil m.m Ett 30-tal av ungdomarna uppger att det finns saker som de skulle vilja göra men som de inte gör på grund av könstillhörighet, ett 40-tal svarar vet ej och resterande ser inte kön som något hinder för sina aktiviteter. Tabell 3. Andel ungdomar som vill göra saker på sin fritid som de inte kan göra på grund av sitt kön tjej kille ja 28 % 16 % nej 45 % 42 % vet inte 27 % 42 % Det är ungefär lika många som är aktiva medlemmar i någon idrottsförening som inte är med i någon alls. Några uppger att de är passiva eller aktiva medlemmar i någon religiös förening, någon hobbyförening eller datorförening. Trots detta finns det någon som har angivit att den har något förtroendeuppdrag i nästan alla valalternativ. De flesta ungdomarna tycker att de kan vara med och påverka i den utsträckning som de vill i de föreningar som de är med i, många av de övriga vill inte vara med och påverka. Majoriteten av ungdomarna som har varit utomlands har varit där på semester, medan några har hälsat på släkt eller vänner. Några enstaka har varit utomlands utan sina föräldrar och har då arbetat, studerat eller varit på ungdomsutbyte.

3 Skola De flesta tycker att stämningen i skolan är ganska bra. Ändå är det många som anser att mobbning är ett problem i skolan men att skolan agerar när det förekommer. Ett 25-tal ungdomar upplever att det finns problem av främlingsfientliga inslag i skolan och ett 10-tal menar att det förekommer sexuella trakasserier. De flesta tycker att elever och lärare bemöter varandra med respekt, ett 20-tal instämmer inte i detta. Det är ett 40-tal ungdomar som inte tycker att skolan ingriper om någon lärare kränker elev. Det är varierad uppfattning bland ungdomarna om huruvida tjejer har/får bättre möjligheter i skolan än killarna. Tabell 4. Antal ungdomar som instämmer och inte instämmer till respektive påstående tjej kille Stämmer Stämmer dåligt Stämmer Stämmer dåligt Det är bra stämning i skolan Mobbning är ett problem i skolan Om en elev mobbar en annan elev agerar skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan Om en lärare kränker en elev agerar skolan Pojkar får bättre möjligheter än flickor Flickor får bättre möjligheter än pojkar Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan Det finns tillräckligt många ämnen att välja på inom elevens val/individuella valet De flesta vacklar lite i om de tycker att de har fått veta vad de skall vara med och bestämma om i skolan. Däremot så tycker de flesta att de uppmuntras till att vara med i klassråd eller elevråd och de tycker att dessa forum tas på allvar. Det är nästan 50/50 mellan dem som tycker att det finns tillräckligt med ämnen att välja mellan på individens val och de som svarar varken eller, eller som tycker att de är för få. De tycker att skolmiljön, schema, möjligheten till extrahjälp och skolbiblioteket är bra. Däremot är det spridda åsikter om skolmaten. Om de fick vara med och bestämma i skolan så skulle de vilja påverka i det mesta. Det som framför allt lyfts fram är vad de får lära sig, vilka läromedel som skall användas, hur de skall arbeta, inre skolmiljö, regler i skolan, läxor, prov, schema och skolmaten. På frågan om vad det tycker att de får vara med och bestämma om blir svaren motsatsen. De tycker att de får vara med och bestämma ganska lite eller inget alls. De flesta av ungdomarna skolkar aldrig. Ett 20-tal skolkar någon gång per termin., därefter kommer de som menar att de skolkar varje vecka eller flera gånger i månaden. Majoriteten av ungdomarna tycker inte att de fått någon information om kommande gymnasieprogram.

4 Politik, Samhälle och Inflytande De flesta av ungdomarna svarar att de inte alls är intresserade eller att de inte är särskilt intresserade av politik. De politiska aktiviteter som de har gjort eller skulle kunna tänka sig att göra är i första hand att skriva på namninsamlingar, skriva insändare, bära märke eller symbol och delta i lagliga demonstrationer. Om de var politiker i kommun skulle de i storleksordning vilja vara med och bestämma om; lika lön för lika arbete mellan män och kvinnor, arbete för unga, bostäder för unga, fritidsaktiviteter, idrottsanläggningar, sjukvård och arbetsmiljön i skolan. De flesta vet inte eller så tycker de att de har ganska eller mycket små möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Majoriteten av ungdomarna säger att de inte vill vara med och påverka. De tycker inte att de vet hur de skall göra och så säger de att de inte är tillräckligt intresserade eller har tid. Tabell 5. Antal ungdomar som svarat på varför man inte vill vara med och påverka i kommunen tjej kille jag kan för lite om hur jag ska göra jag är inte tillräckligt intresserad jag har inte tid 5 7 jag tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall jag är på väg att flytta från kommunen 2 3 annat 7 5 Om de skulle vilja vara med och påverka skulle de i första hand ta kontakt med någon som de känner. Ändå så tycker majoriteten av ungdomarna att det är viktigt att de som bestämmer i kommunen träffar ungdomar i grupp för att diskuterar och ett 40-tal ungdomar svarar att de är intresserade av att vara med på denna form av träffar. Intresset för samhällsfrågor i allmänhet är något större, liksom frågor om vad som händer i andra länder. Men det är fortfarande så att majoriteten inte är särskilt intresserade. Det är få bland åttondeklassarna som tror att de kommer att flytta ifrån kommunen. Trygghet De flesta ungdomarna upplever att de är trygga. Det är få som inte vågar gå ut, ett 20-tal har blivit bestulna, ett 10-tal har blivit hotade och några ungdomar uppger att de har blivit misshandlade eller utsatta för misshandel eller sexuellt våld/utnyttjande. De områden som de upplever sig mest otrygga i är på buss eller tåg, på diskotek, på ungdomsgården/fritidsgården, utomhus på kvällen i området där de bor, på stan och på rasterna i skolan. Ett 20-tal ungdomar upplever att de har blivit mobbade eller utfrysta under de senaste sex månaderna. Lika många säger att de själva har varit med och mobbat andra. De som har blivit mobbade menar att detta förekommer oftast på rasterna i skolan, i klassrummet, via telefon och sms, på fritidsgården, på stan, i det egna hemmet eller hemma hos någon annan. Hälsa Här svara ungdomarna att de upplever sig må någorlunda till mycket bra. De symptom som de tar upp är huvudvärk, ont i magen och att de har svårt att somna. De upplever stress och de är trötta under dagen. De sover dåligt på nätterna. Majoriteten av ungdomarna tränar en till flera gånger i veckan så att de blir andfådda och svettas.

5 Tabell 6. Antal ungdomar som tränar så pass att de blir andfådda eller svettas tjej kille varje dag 1 5 flera gånger i veckan en gång i veckan någon gång i månaden 9 4 mer sällan eller aldrig 5 3 Majoriteten är också rök-, snus- och alkoholfria. De som dricker alkohol dricker ibland folköl, men väljer hellre starköl eller cider. Dessa drycker får de tillgång till genom kompisar, egna föräldrar, annan vuxen. Det mest förekommande svaret är på annat sätt och här vet vi inte vad detta innebär, då det inte har funnits tilläggsfråga om detta i enkätmaterialet. De flesta har aldrig varit berusade, men det finns de som uppger att de är berusade varje vecka eller månad. De flesta får inte dricka alkohol för sina föräldrar, men det finns ett 10-tal ungdomar som svarar att de får det. Nästan ingen har provat hasch, marijuana eller annan narkotika. Det finns några som anger att de prövat över 20 gånger. Yngsta debutålder för de olika drogerna är för cigaretter 11 år eller yngre, snus 13 år, berusad 13 år och hasch/marijuana 11 år eller yngre. Ungefär hälften av ungdomarna har känt sig orättvist behandlade på ett sätt som kränkt dem under det senaste halvåret. Här är det skolans personal, andra elever och annat som kommer högst. Därefter nämner de annan privatperson, inom sjukvård, polis och socialtjänsten samt på restaurang/diskotek och förening. Orsaker till dessa kränkande handlingar uppger de ha varit ålder, utseende, religion, utländsk bakgrund, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller annat. Arbete Av ungdomarna som svarat är det ett 20-tal som har extrajobb någon dag i veckan eller månaden. Ungefär lika många har sökt men inte fått något. Dubbelt så många har haft sommarjobb. Dessa har de i första hand fått tag i via föräldrar eller släkt. Några har sökt jobb på egen hand. Ett 15-tal ungdomar hade sökt men inte fått något sommarjobb. Drygt ett 50-tal av ungdomarna kan tänka sig att starta eget företag och ungefär lika många att de inte vet. Ett 40-tal av ungdomarna har någon förälder som har eget företag. Framtid De flesta ungdomarna vill gå på gymnasium på annan ort eller hemma i Strömsund. Ett 20-tal vill börja jobba. Majoriteten tror att de kommer att flytta från kommunen, många vet inte. Anledningarna som de nämner för flytt är möjligheten att få jobb, studier, några för att flytta med flick- eller pojkvän eller för att de vill prova på något nytt. Anledningar som gör att de kan tänka sig flytta tillbaka är närheten till släkt och vänner, bra miljö för barnen, eller att de flyttar tillbaka för att de vill bo tillsammans med flick- eller pojkvännen. Ett 10-tal ungdomar säger att det inte finns något som kan få dem att flytta tillbaka. På frågan om var de skulle vilja bo om 10 år ifall alla möjligheter fanns svarar de flesta att de inte vet, storstad i Sverige, utomlands, i mindre stad i Sverige eller där de bor nu. Den högsta planerade utbildningen som tänker nu är gymnasium, de vet inte, universitet eller yrkesutbildning.

6 Ungdomarna i grundskolans åttondeklasser i Strömsund har en positiv framtidssyn. Gymnasieskolans årskurs två Strömsund har en egen gymnasieskola där de flesta av deras ungdomar läser. Antalet ungdomar skrivna i kommunen som är födda 1992 och därmed utgör det största underlaget för årskurs två på gymnasiet uppgår enligt SCB till 157 stycken. Av dessa har 103 av ungdomarna som läser i Strömsund svarat på de 123 enkäter som ungdomsstyrelsen distribuerade och det innebär att svarsfrekvens blir 84 %. Det är något fler killar än tjejer som har svarat på enkäten. Det är enbart en av eleverna som svarat i Östersund som kommer från Strömsund. Av kommunens gymnasieungdomar i tvåan är det ungefär hälften som bor tillsammans med båda sina föräldrar och ett 20-tal som bor med enbart en av föräldrarna. Ett 10-tal växelbor mellan föräldrarna och ett 10-tal bor själv. Fyra bor tillsammans med en kompis, samma antal menar att inget av angivna alternativ stämmer för deras boendeform. Två av ungdomarna bor tillsammans med flick- eller pojkvän. Den vanligaste boendeformen är hus, villa eller radhus (74). De övriga fördelar sig relativt jämnt mellan lägenhet och studentboende. En klar majoritet av ungdomarna är födda i Sverige, medan vardera fyra ungdomar är födda i annat land inom Europa och utanför Europa. Alla ungdomar utom fyra är svenska medborgare. Bland mammorna är det fyra vardera som kommer från annat land i Norden eller från land utanför Europa. Fem kommer från annat land inom Europa. Bland papporna är det två vardera som kommer från annat land i Norden eller land utanför Europa, fyra kommer från annat land i Europa. Resterande mammor och pappor är födda i Sverige. Ett tjugotal av ungdomarna har extrajobb och en handfull deltar i studier på kvällar och/eller helger. Mammornas högsta utbildningsnivåer är universitet/högskola och gymnasium (27 vardera), yrkesutbildning (15), grundskola (10), gick inte ut grundskolan (2) och 20 ungdomar har svarat att de inte vet. Pappornas högsta utbildningsnivåer är gymnasium (42), grundskolan (16), yrkesutbildning (15), universitet eller högskola (10) och även här är det 20 ungdomar som svarar att de inte vet. Fritid Drygt 70 av ungdomarna tycker att de har tillräckligt med fritid och ett 20-tal tycker de har för lite fritid för att hinna med det de vill göra. Resterande ungdomar anser att de har så mycket fritid att de inte vet vad de skall göra av sin tid. När det gäller om det finns tillräckligt av aktiviteter som de vill göra på sin fritid är svaren mycket blandade. Ett 40-tal tycker att det finns mycket att göra, drygt 30-talet tycker att det finns ganska lite att göra, 16 tycker att det finns väldigt mycket att göra och 14 tycker slutligen att det finns ganska lite eller ingenting. Tabell 7. Antal elever som anger hur mycket som finns att göra på sin fritid. tjej kille det finns väldigt mycket att göra 3 13 det finns ganska mycket att göra det finns ganska lite att göra det finns väldigt lite/ingenting att göra 7 6 Det som de skriver att de saknar är ungdomsgård med café, lan, bowlinghall, filmvisning, dans, skateboardramp, större förening så att de kan få pröva på mer saker, motorcross och handboll.

7 När de träffas gör de det framför allt hemma hos varandra. Därefter kommer utomhus, på café, restaurang/pub eller på idrottshallen. Det de tycker saknas är ungdomsgård, sporthall, bowlinghall, skateboardramp, gym, festlokaler, dans, fik, bättre hockeyrink och biograf. Det de framför allt sysselsätter sig med på sin fritid är att umgås med kompisar, chatta på nätet eller spela dataspel. Därefter kommer att idrotta på egen hand, vara ute i naturen. Majoriteten av ungdomarna läser och skriver från varje dag till minst någon gång i månaden på sin fritid. Det finns ett tal ungdomar som menar att de aldrig läser eller skriver på sin fritid. Alla ungdomarna hjälper till hemma någon gång och de absolut flesta gör det kontinuerligt minst varje vecka. Ungefär 5 % av ungdomarna tycker att det finns saker som de skulle vilja göra men som de hindras i på grund av sitt kön och cirka 30 % svarar att de inte vet. Det är cirka 10 % av ungdomarna som svarar att de någon gång har varit medlem i någon förening. Bland de som är aktiva i någon förening så är det framför allt i någon idrottsförening. Bland dem som menar att de är passiva medlemmar så är det även här idrottsföreningar som fått flest kryss tillsammans med någon religiös förening och skolförening. För övrigt är det bara några enstaka som uppger att de är passiva eller aktiva. Ungdomar med något förtroendeuppdrag i föreningarna uppgår till cirka tre i varje förening oavsett antalet aktiva eller passiva medlemmar. Drygt 30-talet ungdomar tycker att de kan vara med och påverka i den utsträckning som de vill i föreningarna. Knappt 30-talet vill inte vara med och påverka, medan resterande tycker att de får påverka i mindre omfattning än vad de vill. Det är fler av ungdomarna som har varit på semesterresa inom Sverige (55) än utomlands (20) under de senaste tolv månaderna. Ett 40-tal av ungdomarna menar att de aldrig har varit utomlands utan någon av sina föräldrar, 48 ungdomar har rest utan någon förälder 1-2 gånger, 10 stycken 3-4 gånger och fem mer än sex gånger. De har då i huvudsak varit på semester (44), besökt släkt eller vänner (18), varit på ungdomsutbyte (5), studerat (4), arbetat (2) och 26 har kryssat för alternativet annat. För dem som inte har arbetat, studerat, varit volontär eller varit på ungdomsutbyte skulle det enligt 45 ungdomar behövas mer pengar för att genomföra detsamma. Mer information efterfrågas av 35 stycken, sex behöver tillåtelse från förälder och 10 har kryssat för alternativet annat. Skola De program som finns representerade bland dem som har svarat på enkäten är bygg, teknik, handels och administration, samhällsvetenskap, hotell och restaurang, industri, el, estetiska, fordonstekniska, naturvetenskap, omvårdnad och transport/teknik. Tabell 8. Antal elever på de olika gymnasieprogrammen tjej kille bygg 2 14 el 0 8 estetiskt 5 1 fordon 1 5 handels- och administration 7 6 hotell- och restaurang 5 4 industri 2 6 naturvetenskap 5 1 omvårdnad 5 0 samhällsvetenskap 7 4 teknik 1 11 annat: 0 3

8 Drygt ett 15-tal ungdomar uppger att de kommer från en annan kommun. Däribland finns det även de som kommer från annat län. Ett 20-tal ungdomar har fått flytta för att kunna gå på gymnasiet i Strömsund. Majoriteten av ungdomarna tycker att det är mycket bra eller ganska bra stämning på skolan. Ett 10-tal har svarat varken eller och resterande är jämnt fördelade mellan dem som tycker att den är ganska eller mycket dålig. Det är knappt 10-tal av ungdomarna som tycker att mobbning är ett problem på skolan, ett 30-tal svarar varken eller. Det är dubbelt så många som anser att inte skolan agerar när mobbning förekommer och ett 50-tal svarar varken eller. När det gäller främlingsfientlighet är det ett drygt 20-tal som anser att det är ett problem på skolan och drygt 35 som svarar varken eller. Sexuella trakasserier är det ett 10-tal ungdomar som anser som ett problem på skolan och 20-talet svarar varken eller. De flesta ungdomarna tycker att elever och lärare har ett respektfullt bemötande till varandra. Om lärare kränker någon elev anser fortfarande de flesta om än något färre att skolan agerar. Det finns en uppfattning bland ungdomarna att tjejerna har något större möjligheter än killar på skolan, även om det är marginellt. Ungefär hälften av ungdomarna tycker att det vet ganska bra eller mycket bra vad de skall ha inflytande om i skolan. En stor grupp svarar varken eller på detta påstående och ett 10-tal vardera tycker att det vet ganska lite eller ingenting alls om vad de skall ha inflytande om i skolan. Nästan hälften tycker att de uppmuntras till att vara med i klass- eller elevråd och ungefär lika många tycker att dessa tas på allvar av dem som arbetar på skolan. När det gäller tillgång till ämnen på elevens individuella val är det lite större spridning mellan uppfattningarna. De som tycker att det är mycket bra är 16, ganska bra (28), varken eller (24) ganska dåligt (18) och mycket dåligt (20). De flesta tycker att schema, skolmiljön, skolbiblioteket och tillgången till extrahjälp vid behov är ganska eller mycket bra. När det gäller skolmaten tycker de flesta att den är mycket eller ganska dålig. Om de fick vara med och bestämma i skolan skulle en klar majoritet vilja vara med och bestämma om skolmaten. De flesta skulle också vilja vara med och bestämma om framför allt schema, prov, läxor, inre skolmiljö, hur de skall arbeta och vad de skall lära sig. Det de tycker att de får vara med och bestämma om i någon omfattning att tala om är hur de skall arbeta, vad de skall lära, läxor och prov. Drygt hälften av eleverna skolkar aldrig, 20-talet någon gång per termin eller någon gång i månaden. Det är bara ett par av ungdomarna som menar att de skolkar flera gånger i veckan. Ungefär hälften av ungdomarna tycker att de fick bra information inför gymnasievalet och ett drygt 10-tal mycket bra. Ett 25-tal ungdomar svarar varken eller och övriga fjärdedelen tycker att den var ganska dålig eller ingen alls. Information inför kommande studier tycker ett drygt 30-tal varken eller om den information som de fått. Ett drygt 20-tal tycker ganska bra, ett knappt 20-tal tycker inte att de fått någon information alls. De som tycker att den har varit ganska bra är ett 10-tal och åtta vardera tycker att den har varit mycketbra eller ganska dålig. Politik, Samhälle och Inflytande När det gäller politik så är det ungefär två tredjedelar av ungdomarna som svarar att de inte alls är eller är ganska lite intresserade. Den sista tredjedelen är i huvudsak ganska intresserade och med en handfull ungdomar som är mycket intresserade. De aktiviteter som de har deltagit i eller som de kan tänka sig att göra är framför allt att skriva på namninsamling, bära märke eller symbol, kontakta politiker, skriva insändare eller gå med i laglig demonstration.

9 Om de själva var politiker skulle de framför allt vilja sats på frågor som sjukvård, skola och arbete för unga. Därefter kommer lika lön för lika arbete mellan män och kvinnor, arbete mot främlingsfientlighet, bostäder för unga, idrottsanläggningar, fritidsaktiviteter, ställen för unga och ungas psykiska hälsa. Ett 40-tal ungdomar tycker att de har ganska små möjligheter och ett 20-tal mycket små möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommun. Ett 10-tal tycker att de har ganska stora och en knapp handfull mycket stora möjligeter, medan ett 30-tal svara att de inte vet vilka möjligheter de har. Det runt 45 ungdomar som vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen där de bor. Det de lyfter är vägar, ungdomars möjligheter, ställen för ungdomar att vara på, skolmiljön, idrottsanläggningar, orättvisor som de ser och invandrarpolitiken. Ett 30-tal tycker inte att de är tillräckligt intresserade, ett knappt 20-tal tycker att de kan för lite och ett 15- tal har inte tid för att vara med och påverka. Ett 20-tal ungdomar tror inte att det spelar någon roll för de som bestämmer lyssnar inte ändå. Om de skulle vilja vara med och påverka så skulle de i första hand ta kontakt med någon som de känner eller med ett politiskt ungdomsförbund. Därefter skulle de ta kontakt med någon tjänsteman eller politiker, någon organiserad ungdomsgrupp, medier eller någon förening eller organisation. Ett 10-tal ungdomar säger att de inte vill påverka och ett 50-tal vet inte vad de skulle göra. Ett 40-tal ungdomar tycker att det är ganska viktigt och ett drygt 20-tal mycket viktigt att beslutsfattare och grupper av ungdomar träffas för att diskutera olika frågor. Ett 30-tal av dessa ungdomar vill själva vara med på dylika träffar. Det är ett 35-tal ungdomar som uppger att de är intresserade av samhällsfrågor och ett knappt 10-tal är mycket intresserade. När det gäller intresset för vad som händer i andra länder är det ungefär lika stort. Trygghet Majoriteten av ungdomarna i Strömsund känner sig trygga i sin vardag. Det är ett fåtal av ungdomarna som har känts sig så otrygga så att de inte har vågat gå ut under det senaste halvåret. Ett 10-tal av ungdomarna har känt sig hotade, fem har blivit bestulna, och ett par uppger att de har blivit utsatta för sexuellt våld eller trakasserier. De platser som upplevs som mest otrygga är på allmänna kommunikationsmedel, disco, ute på stan, utomhus i bostadsområdet på kvällen och på rasterna i skolan. Det är ett 10-tal ungdomar som uppger att de har blivit mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret Detta har då mest förekommit i samband med raster i skolan, i klassrummet, i det egna hemmet eller i någon annans bostad. Det är även ett 10-tal ungdomar som medger att de själva har varit med och mobbat andra. Hälsa Ett drygt 40-tal ungdomar bedömer sin hälsa som ganska bra och ett 35-tal som mycket bra. Det är ett 20- tal som svarar någorlunda, fyra ganska dåligt och två mycket dåligt. Ungefär hälften av ungdomarna upplever att de är sjuk mer sällan än andra, ett 40-tal lika ofta som andra. Resterande 10-talet ungdomar upplever att de är sjuk oftare än andra. De ohälsosymptom som de visar på är att de är trötta under dagen, känner sig stressade, sover dåligt på natten och har svårt att somna på kvällen. Nästan hälften av ungdomarna har huvudvärk minst en gång i veckan och sammantaget är det ett 25-tal som uppger att de har ont i magen i samma omfattning. Det är nästan hälften av ungdomarna som hoppar över frukosten minst en gång i veckan. Betydligt färre hoppar

10 över lunchen. De flesta äter snabbmat högst en gång i månaden, medan godis oftare förekommer minst varje vecka. Majoriteten av ungdomarna tränar minst en gång i veckan så att de blir andfådda och svettas. Det är hälften eller drygt hälften av ungdomarna som uppger att de aldrig röker, snusar, dricker folköl, starköl eller cider. Utav de ungdomar som röker gör de flesta det någon gång i månaden eller mer sällan. Runt ett 10-tal röker varje dag. När det gäller snusning är det drygt 20 som snusar varje dag. Även i Strömsund är det så att ungdomarna i första hand dricker starköl eller cider framför folköl. De flesta dricker någon gång i månaden eller några gånger per år. En dryg handfull ungdomar menar att de dricker varje dag eller flera gånger i veckan. De får i första hand tag i alkohol genom sina kompisar eller att annan vuxen köper ut. Därefter kommer alternativet annat och detta vet vi inte vad det innebär då det inte har funnits möjlighet att vidare utveckla detta i enkäten. Tabell 9. Antal elever som uppgett hur de får tag i alkohol dricker inte alkohol 2 1 köper själv på systemet 0 1 köper själv folköl 1 2 från syskon 2 5 från kompisar eller kompisars syskon från egna föräldrar (med lov) 6 7 från egna föräldrar (utan lov) 0 0 från annan vuxen (18 år eller äldre) som bjuder 6 4 från annan vuxen (18 år eller äldre) som köper ut åt mig på restaurang, pub eller liknande 3 5 tillverkar själv 0 3 handlar i ett grannland (Danmark, Norge eller Finland) 1 1 Ungefär en tredjedel av ungdomarna menar att de är berusade några gånger per år, 16 någon gång i månaden, 11 aldrig, 10 ett par gånger i månaden, 6 någon gång om året eller mer sällan och fem som svarar någon gång i veckan. Ungefär hälften av ungdomarna menar att de får dricka alkohol för sina föräldrar och ett 20-tal svarar att de inte vet. En klar majoritet av ungdomarna har aldrig provat på hasch, marijuana eller annan narkotisk drog. Den handfull ungdomar som har provat på har gjort det någon gång eller maximalt upp till 10 gånger. Lägsta debutålder för alla de olika drogerna som nämnts är 11 år eller yngre. Medan de flesta ungdomarna har sin debutålder mellan år. Lite drygt en fjärdedel av ungdomarna upplever att de har blivit orättvist behandlade eller kränkta någon gång under det senaste halvåret och en handfull ungdomar vid ett flertal tillfällen. Det är då i första hand av andra elever eller personal i skolan. Därefter kommer inom den egna familjen, sjukvården, annan privatperson och alternativet annat. När de skall skriva in orsakerna till den orättvisa eller kränkande behandlingen är det alternativet annat som får flest kryss. Detta är ett område som vi inte vet något om vad det innehåller. Det som mer specifikt nämns är utseende, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion, utländsk bakgrund/hudfärg eller kön. Det är drygt en handfull ungdomar som svarar att de inte vet varför. Tabell 10. Orsaker till varför man blev orättvist behandlad (antal) tjej kille utländsk bakgrund/hudfärg 0 1 kön 0 1 sexuell läggning 0 2 ålder 1 1 utseende 4 3 funktionsnedsättning 1 3 religion 1 1 annat 10 7 vet inte 2 4 tjej kille

11

12 Arbete Det är ungefär en dryg fjärdedel av ungdomarna som har sökt extrajobb utan att de har fått något, medan det bara är ett drygt 10-tal ungdomar som inte har fått något sommarjobb. När det gäller de senare har de flesta fått dessa via den egna familjen(25). Därefter kommer de som själva har kontaktat arbetsgivaren (20), genom kommun (14), släkting eller vänner (13), annat sätt (2) och Arbetsförmedlingen (1). Det är en dryg tredjedel av ungdomarna som kan tänka sig att starta eget i framtiden och ett 40-tal av ungdomarna uppger att de har minst en förälder som driver eget företag. Framtid På frågan om vad de helst skulle vilja göra direkt efter gymnasiet om all möjligheter fanns svarar de flesta att de skulle vilja jobba här i kommunen som de bor (23), Därefter kommer någon annanstans i Sverige, studera vid universitet/högskola (14), jobba utomlands (14), åka ut och resa (13, vet inte, bo kvar och ta det lugnt (7), annat (1) eller studera vid folkhögskola (1). Tabell 11. Antal ungdomar som anger vad de helst vill göra direkt efter gymnasiet tjej kille studera på högskola eller universitet i Sverige 3 11 studera utomlands 5 1 studera på folkhögskola 1 0 jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten 5 18 jobba någon annanstans i Sverige 6 9 jobba utomlands 6 8 åka ut och resa 10 3 bo kvar hemma och bara ta det lugnt sedan får jag se vad jag ska göra 1 6 annat 0 1 vet inte 3 5 När de sedan skall svara på vad de tror att de kommer att göra direkt efter gymnasiet blir svaret arbeta här hemma i kommunen (34), studera på universitet/högskola (19), jobba någon annanstans i Sverige (19), vet inte (17), bo kvar hemma och ta det lugnt (8), jobba utomlands (4), åka ut och resa (3), annat (1), studera på folkhögskola (1). Det är nästan ett 60-tal ungdomar som tror at de kommer att flytta ifrån kommunen och ett 30-tal svarar att de inte vet. Vad är då orsakerna till att de flyttar? Enligt dem själva beror det på att de fått jobb (60), de vill prova på något nytt (30), att de flyttat med pojk- eller flickvän (25), studier (24), annat (4) och vet inte (4). Det som framför allt kan få dem att flytta tillbaka till kommunen är närheten till släkt och vänner (45), att de får ett jobb (35), att de flyttar med flick- eller pojkvän och att det är bättre miljö för barnen. Det är en handfull ungdomar som menar att det inte finns något som kan få dem att flytta tillbaka. Om de hade alla möjligheter till val så skulle 26 helst vilja bo där de bor nu om 10 år. Därefter kommer mindre stad i Sverige (20), landsbygden i Sverige (18), utomlands (14), storstad i Sverige (13 och vet inte (13). Deras nu tänkta högsta utbildningsnivå är universitet/högskola (42), gymnasium (35), yrkesutbildning (12), vet inte (12) och grundskola (2). Ungdomarna i Strömsund har en positiv framtidssyn. Det är ett 20-tal ungdomar som lägger sig mitt emellan och en dryg handfull av ungdomarna har en negativ framtidssyn.