Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2"

Transkript

1 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009 på gymnasium, år 2. Genomförande Undersökningen bland elever i år 2 har genomförts sedan 2004 i kommun (med ett undantag för och 2008). I år genomfördes digitalt under tre veckor i november månad Eleverna svarade anonymt och individuellt på skoltid. Totalt inkom 174 svar varav 128 från pojkar och 46 från flickor. Därmed måste flickornas svar under 2009 betraktas med stor försiktighet eftersom de är så få till antalet. Svarsfrekvensen 2009 var i sin helhet relativt låg, 47%. Undersökningen 2007 hade en svarsfrekvens på 79%. Resultatet för 2009 kan inte betraktas som statistiskt säkerställt men de procentuella avvikelserna från 2007 är inte anmärkningsvärt stora. Rökning Rökning bland elever i år 2 på gymnasiet i 2009 ligger på 23%. Det är en ökning från den senaste mätningen som genomfördes 2007 då antalet rökare uppgick till 20% uppger 48% av flickorna att de röker mer eller mindre regelbundet medan bara 14% av pojkarna uppger detsamma. 8% av eleverna svarar att de röker dagligen. 22% av de rökande flickorna svarar att de röker dagligen medan 3% av pojkarna som röker svarar att de röker dagligen. De som uppger att de röker mer än en gång i veckan hamnade i detta beteende vid år. CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Sedan 1971 har CAN utfört mätningar på ett urval av skolor i hela Sverige om alkohol- och andra drogvanor bland gymnasieelever i år 2. Rökning 2009 års mätning visar enligt CAN att omkring 33% av alla pojkarna är rökare (s pojkar 14%). Samma mätning visar att 42% av flickorna röker (s flickor 48%). Med andra ord ligger totalt sett under rikssnittet, i synnerhet när det gäller pojkarna. Nationellt har andelen ungdomar som uppger att de röker, legat stabilt sedan 2006.

2 Alkohol Antalet alkoholkonsumenter bland elever i har legat stabilt sedan mätningen uppgav 75% av eleverna att de druckit alkohol hade antalet minskat till 74%. Det är en högre andel av flickor än pojkar som uppgett att de druckit alkohol. Omkring 85% av de svarande flickorna i uppger att de druckit mot 69% av pojkarna under Flickorna uppger också att de har en högre konsumtion av alkohol när de dricker, de är i högre utsträckning så kallade storkonsumenter. De uppvisar i högre grad ett riskbeteende. Omkring 65% av eleverna uppger att de vanligen dricker alkohol hemma eller hos kompisar när det inte finns vuxna hemma uppgav 66% samma svar. Vanligaste angivna stället därefter där alkohol konsumeras är på restaurant/pub/diskotek som omkring 10% svarat svarade 8% så. Omkring 16% av de alkoholkonsumerande pojkarna svarar dock 2009 att de dricker alkohol på annan plats. Vanligaste sättet att få tag i alkohol är genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig, 56%. Det är en minskning sedan 2007 då 68% svarade så. Pojkarna svarar dock 2009 i ganska hög utsträckning genom att ringa eller SMS:a någon och beställa, 16% eller på annat sätt 16%. Bland flickorna 2009 uppger de att de får tag i alkoholen genom att ringa eller SMS:a någon och beställa, 15% eller på annat sätt 10%. Svarsalternativet genom att ringa eller SMS:a någon och beställa är nytt för 2009 och kan inte jämföras bakåt i tid. Något fler elever uppger 2009 att de använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte svarade 8% att de gjort det medan den andelen ökat till ca 9% Det är betydligt fler flickor än pojkar som ägnat sig åt detta. 17% av flickorna uppger att de använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte. Pojkar som använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte uppgår till 8%. Till största delen handlar det om värktabletter. Positivt är att klart färre elever uppger att de blir bjudna på alkohol i hemmet av sina föräldrar svarade 47% att de inte blev bjudna på alkohol i hemmet av sina föräldrar medan samma fråga 2009 visade att den andelen gått upp till 58%! Samma positiva utveckling ser vi bland elever som uppger att ja, det händer vid speciella tillfällen uppgav 48% att de blev bjudna på alkohol i hemmet av sina föräldrar vi speciella tillfällen medan samma fråga 2009 gav resultatet 38%! CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Alkohol Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i år 2 har minskat nationellt det senaste året och även under de senaste åren uppgav 81% av pojkarna att de druckit alkohol (s pojkar 69%) och 84% av flickorna (s flickor 85%) att de druckit alkohol. Även här ligger alltså klart under rikssnittet, framförallt när det gäller pojkarnas konsumtion.

3 Narkotika 22% av eleverna i uppgav 2009 att de använt narkotika. Det är en klar ökning sedan 2007 då 15% uppgav att de använt narkotika. Omkring 20% av flickorna 2009 svarar att de prövat narkotika medan 23% av pojkarna uppger att de prövat. Den vanligaste narkotikan är rökrelaterad uppger drygt 47% av de som uppger att de testat narkotika har testat cannabis (hasch, marijuana)/spice och 5% har testat rökheroin. Det vanligaste sättet att få tag i narkotika 2009 var att man blir bjuden av kamrater, 22%. Därefter kommer köpt av kamrater vilket 13% uppger uppgav 38% att de blir bjudna av kamrater och 16% att de köpt av kamrater. Fler elever än tidigare uppger att de någon gång haft möjlighet att prova narkotika uppgav 30% att de haft det och den andelen har ökat till 2009 och är 39%. Det tyder på att mängden tillgänglig narkotika ökat i samhället. CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Narkotika Andelen elever som nationellt sett uppger att de prövat narkotika har legat stabilt mellan % av flickorna svarade 2009 att de prövat narkotika (s flickor 20%) medan 18% av pojkarna (s pojkar 23%) svarade att de prövat narkotika. Det innebär att konsumtion av narkotika bland ungdomar i ligger klart högre än rikssnittet. Rikssnittet är ju dock en spegling av hela landets konsumtion och vi vet också att det är stora skillnader i tillgänglighet på landsbygd eller i storstäderna. Sniffning Sniffning är ett problem som ofta går i vågor. Det senaste året har det upptäckts flera fall av sniffning i bland yngre ungdomar. Totalt sett har elever i gymnasiet som uppger att de sniffat någon gång minskat mellan åren 2007 och uppgav omkring 7% att de sniffat medan 2009 svarade 5% att de gjort det. I är det något fler flickor än pojkar som uppger att de sniffat. Det vanligaste som sniffas enligt sniffarna är klister, lim 30-% och annat 30-%. Därefter kommer drivgas från sprayburkar / glade 30%. CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Sniffning Nationellt sett har entalet elever som uppger att de sniffat legat stabilt Rikssninttet ligger kring 5% som uppger att de sniffat. Pojkar som uppger att de sniffat ligger på 5% (s pojkar 4%). Andelen flickor i Sverige som uppger att de sniffat är cirka 4% (s flickor 7%). ligger alltså kring rikssnittets nivåer, lite lägre konsumtion när det gäller pojkarna och över snittet när det gäller flickorna. För hela studiens resultat i gymnasiet år 2, se separat tabell

4 Drogvaneundersökning i år 2 gymnasiet, kommun 2009 x Resultat saknas på fråga 2007 = 79% svarsfrekvens, 2009 = 47% svarsfrekvens Mitt program heter? Affärsprogrammet 0% X BF Barn och fritid X 4% BP Bygg 3% 7% EC-El 14% 12% ES Estetiska X 7% Estetiska Artistia 5% X FP Fordon 1% 5% Gymnasielärling 0% X Frisör 0% X Handel och administration 7% X Hotell och turism 0% X HP Handel X 7% Idrottsgymnasiet 11% X IV 0% X Ledarskap och hälsa 0% X DK Media X 3% M Media 1% 3% Media samhäll 6% X SP Samhälle 28% 23% E Ekonomi X 13% NV Naturvetenskap 12% 8% TE Teknik 12% 8% Antal svarande totalt 2009 totalt 2007 Kön? flickor pojkar 26% 74% 36% 64% X X Antal svarande Ålder? totalt år 0% 0% 0% 0% 16 år 11% 9% 10% 8% 17 år 72% 81% 79% 81% 18 år eller äldre 17% 9% 11% 11% Antal svarande Vilken skola gick du i på högstadiet? totalt 2009 Dalskolan 13% 15% 14% 15% Forellskolan 13% 10% 11% 22% Kumla skola 17% 16% 17% 13% Strandskolan 2% 2% 2% 6% skola 2% 5% 5% 5% Nyboda skola 11% 13% 12% 11% Kunskapsskolan 4% 7% 6% 12% Skola i annan kommun 37% 31% 33% 17% Antal svarande

5 Röker du? totalt 2009 Nej, jag har aldrig rökt 28% 49% 44% 41% Nej, jag har bara provat 22% 28% 26% 33% Nej, jag har slutat 2% 9% 7% 6% Ja, ibland men inte varje dag 26% 11% 15% 12% Ja, dagligen 22% 3% 8% 8% Antal svarande Hur gammal var du när du började röka regelbundet (minst en gång i veckan)? totalt år eller yngre 8% 10% 9% 5% 13 år 4% 13% 9% 5% 14 år 29% 3% 15% 11% 15 år 21% 19% 20% 10% 16 år 21% 19% 20% 16% 17 år eller äldre 4% 23% 15% X Vet inte 13% 13% 13% 53% Antal svarande Hur får du vanligtvis tag på cigaretter? totalt 2009 Köper själv i livsmedelsaffär 13% 30% 22% X Köper själv i kiosk 17% 23% 20% X Genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig 58% 30% 43% X Genom att någon okänd köper ut åt mig 0% 3% 2% X Genom att föräldrarna köper ut åt mig 0% 0% 0% X Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 4% 3% 4% X På annat sätt 8% 10% 9% X Antal svarande X Snusar du? totalt 2009 Nej, jag har aldrig snusat 63% 56% 58% 51% Nej, jag har bara provat 33% 27% 29% 26% Nej, jag har slutat 0% 3% 2% 3% Ja, ibland men inte varje dag 2% 5% 5% 4% Ja, dagligen 2% 8% 6% 15% Antal svarande

6 Hur gammal var du när du började snusa regelbundet (minst en gång i veckan)? totalt år eller yngre 0% 14% 12% 7% 13 år 0% 5% 4% 14% 14 år 0% 18% 17% 16% 15 år 0% 18% 17% 23% 16 år 50% 23% 25% 34% 17 år eller äldre 0% 18% 17% X Vet inte 50% 5% 8% 5% Antal svarande Hur får du vanligtvis tag på snus? totalt 2009 Köper själv i livsmedelsaffär 50% 29% 30% X Köper själv i kiosk 0% 43% 39% X Genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig 0% 14% 13% X Genom att någon okänd köper ut åt mig 0% 5% 4% X Genom att föräldrarna köper ut åt mig 50% 0% 4% X Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 0% 0% 0% X På annat sätt 0% 10% 9% X Antal svarande X Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit mm) det senaste halvåret? totalt 2009 Nej, dricker inte alkohol 11% 16% 14% 15% Nej, har bara smakat 4% 15% 12% 10% Ja, men bara några enstaka gånger 20% 27% 25% 28% Ja, minst en gång per månad men inte varje vecka 35% 27% 29% 26% Ja, en gång i veckan 22% 13% 16% 16% Ja, två gånger i veckan eller oftare 9% 2% 4% 5% Antal svarande Har du någon gång under det senaste halvåret druckit alkohol som ursprungligen inhandlats i utlandet? totalt 2009 Nej 24% 36% 32% 28% Ja, en gång 7% 9% 8% 7% Ja, 2-4 gånger 29% 19% 22% 22% Ja, 5-10 gånger 15% 11% 12% 12% Ja, mer än 11 gånger 2% 7% 5% 14% Vet inte 22% 19% 20% 16% Antal svarande

7 144 kryss 307 kryss Hur har du fått tag i alkoholen som ursprungligen inhandlats utomlands? (Markera ett eller flera svar) totalt 2009 Köpt själv under utlandsbesök 10% 15% 13% 13% Köpt i Sverige av någon jag känner 35% 34% 35% 34% Köpt i Sverige av någon okänd 17% 20% 19% 19% Blivit bjuden av kamrater 33% 22% 26% 28% Annat sätt 4% 9% 8% 7% Antal svarande X X Har du någon gång under senaste halvåret druckit hemtillverkad sprit, så kallad "hembränt"? totalt 2009 Nej 72% 77% 75% 78% Ja, en gång 10% 13% 12% 11% Ja, 2-4 gånger 10% 4% 6% 8% Ja, 5-10 gånger 0% 2% 2% 1% Ja, mer än 11 gånger 8% 3% 5% 2% Antal svarande Hur ofta dricker du vid ett och samma tillfälle, alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv "kvarting" eller en helflaska vin, eller fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk, eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl?) totalt 2009 Aldrig 15% 4% 8% 11% Ytterst sällan 15% 18% 17% 17% Någon gång per halvår 10% 21% 18% 17% Någon gång i månaden 25% 28% 27% 22% Ett par gånger i månaden 25% 21% 22% 19% Någon gång i veckan 10% 8% 8% 13% Antal svarande Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? totalt 2009 Aldrig 3% 8% 6% 7% Sällan 13% 16% 15% 13% Någon gång ibland 23% 27% 26% 22% Nästan varje gång 44% 29% 33% 43% Varje gång 18% 21% 20% 16% Antal svarande

8 Hur många gånger har du varit berusad det senaste året? totalt 2009 Ingen gång 5% 10% 9% 10% 1 gång 5% 10% 9% 8% 2-4 gånger 10% 17% 15% 16% 5-10 gånger 15% 19% 18% 19% gånger 26% 12% 16% 20% gånger 23% 22% 22% 14% Mer än 51 gånger 15% 10% 12% 13% Antal svarande Hur gammal var du när du var berusad första gången? totalt år eller yngre 13% 6% 8% 4% 13 år 13% 8% 9% 13% 14 år 13% 17% 16% 19% 15 år 41% 23% 29% 30% 16 år 5% 22% 17% 25% 17 år eller äldre 8% 11% 10% X Vet inte 5% 6% 5% 4% Har aldrig varit berusad 3% 8% 6% 4% Antal svarande Var dricker du oftast alkohol? totalt 2009 Hemma tillsammans med pappa och/eller mamma 3% 3% 3% 2% Hemma eller hos kompisar när det finns vuxna hemma 3% 2% 2% 5% Hemma eller hos kompisar när det inte finns vuxna hemma 67% 64% 65% 66% På restaurant/pub/diskotek 15% 8% 10% 8% Utomhus 5% 7% 6% 5% På annan plats 8% 16% 13% 13% Antal svarande

9 Hur får du vanligtvis tag på totalt 2009 alkohol? Köper själv i livsmedelsaffär (folköl) 3% 3% 3% 0% Köper själv på systembolaget 0% 2% 2% 1% Genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig 67% 52% 56% 68% Genom att någon okänd köper ut åt mig 3% 6% 5% 7% Genom att föräldrarna köper ut åt mig 3% 2% 2% 2% Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 0% 2% 2% 2% Genom att ringa eller SMS:a någon och beställa 15% 16% 16% X På annat sätt 10% 16% 14% 20% Antal svarande Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? totalt 2009 Nej, de känner inte till att jag dricker 26% 21% 22% 14% Ja, de känner till en del av det jag dricker 38% 37% 37% 45% Ja, de känner till nästan allt jag dricker 28% 28% 28% 30% Vet inte 8% 15% 13% 10% Antal svarande Händer det att du blir bjuden på alkohol i hemmet av dina föräldrar? totalt 2009 Nej 54% 60% 58% 47% Ja, det händer vid speciella tillfällen 46% 34% 38% 48% Ja, det sker regelbundet 0% 6% 4% 5% Antal svarande Har du sniffat någon gång? totalt 2009 Nej, ingen gång 93% 96% 95% 93% Ja, en gång 2% 1% 1% 3% Ja, 2-4 gånger 4% 1% 2% 2% Ja, 5-10 gånger 0% 0% 0% 1% Ja, gånger 0% 1% 1% 0% Ja, mer än en 21 gånger 0% 2% 1% 1% Antal svarande

10 10 kryss 42 kryss Vad har du sniffat? (Markera ett eller flera svar) totalt 2009 Bensin 25% 0% 10% 21% Thinner 0% 0% 0% 7% Klister, lim 50% 17% 30% 14% Butangas (tändargas) 0% 0% 0% 5% Drivgas från sprayburkar 0% 33% 20% 19% Glade 0% 17% 10% X Annat 25% 33% 30% 29% Vet inte 0% 0% 0% 5% Antal svarande Hur många gånger har du sniffat under den senaste 4-veckorsperioden? totalt 2009 Ingen gång 100% 60% 75% 78% 1 gång 0% 0% 0% 0% 2-4 gånger 0% 0% 0% 9% Mer än 5 gånger 0% 40% 25% 13% Antal svarande Hur gammal var du första gången du sniffade? totalt år eller yngre 0% 20% 12% 26% 13 år 0% 0% 0% 0% 14 år 33% 0% 12% 9% 15 år 0% 20% 12% 22% 16 år 0% 0% 0% 22% 17 år eller äldre 67% 20% 38% X Vet inte 0% 40% 25% 22% Antal svarande Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? (Markera ett eller flera alternativ) totalt kryss 328 kryss Nej 83% 92% 91% 92% Ja, värktabletter 9% 4% 5% 7% Ja, sömn- eller lugnande tabletter (t ex Rohypnol, Valium, Sobril) 4% 2% 2% 1% Ja, annat 4% 2% 3% 2% Antal svarande X X

11 Har du någon gång använt narkotika? ( med narkotika avses t ex hasch, marijuana,amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin, GHB) totalt 2009 Nej 80% 77% 78% 85% Ja 20% 23% 22% 15% Antal svarande kryss 75 kryss Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt? (Markera ett eller flera alternativ) totalt 2009 Cannabis (hasch, marijuana) 25% 36% 34% 56% Amfetamin 6% 4% 5% 4% Ecstasy 13% 7% 8% 8% Kokain 13% 7% 8% 8% Herion som röks 0% 5% 5% 4% Herion som injiceras 0% 4% 3% 3% GHB 0% 4% 3% 1% Khat 0% 4% 3% 3% LSD 0% 7% 6% 3% Spice 6% 15% 13% X Annan typ av narkotika 19% 3% 6% 8% Vet inte 19% 4% 7% 4% Antal svarande Hur många gånger har du använt hasch/ marijuana? totalt 2009 Ingen gång 11% 10% 10% 6% 1 gång 44% 23% 28% 25% 2-4 gånger 11% 32% 28% 33% 5-10 gånger 11% 6% 8% 12% gånger 0% 13% 10% 10% Mer än 21 gånger 22% 16% 18% 12% Antal svarande Hur många gånger har du använt annan narkotika än hasch och marijuana? totalt 2009 Ingen gång 67% 60% 62% 58% 1 gång 0% 13% 10% 15% 2-4 gånger 11% 10% 10% 15% 5-10 gånger 0% 3% 3% 6% gånger 0% 0% 0% 0% Mer än 21 gånger 22% 13% 15% 6% Antal svarande

12 83 kryss 89 kryss Hur har du skaffat narkotika? (Markera ett eller flera svar) totalt 2009 Köpt av okänd 7% 12% 11% 8% Köpt av någon jag hört talas om men inte känner 7% 12% 11% 8% Köpt av kamrater 20% 12% 13% 16% Köpt av någon annan jag känner 13% 9% 10% 10% Köpt på internet 0% 6% 5% 1% Skaffat direkt från läkare 0% 4% 4% 1% Blivit bjuden av kamrater 33% 19% 22% 38% Blivit bjuden av äldre syskon 7% 3% 4% 4% Skaffat i skolan eller dess närhet 0% 4% 4% 2% Blivit bjuden av vuxen person 0% 4% 4% 4% Skaffat på annat sätt 13% 9% 10% 3% Langat själv 0% 6% 5% 3% Antal svarande X X Hur gammal var du första gången du använde narkotika? totalt år eller yngre 0% 17% 13% 4% 13 år 11% 0% 3% 2% 14 år 22% 3% 8% 8% 15 år 11% 21% 18% 21% 16 år 0% 21% 16% 65% 17 år eller äldre 56% 38% 42% X Antal svarande Har du någon gång haft möjlighet att prova narkotika? totalt 2009 Nej 41% 63% 57% 62% Ja 51% 35% 39% 30% Vet inte 8% 2% 4% 8% Antal svarande Vad tycker du om att kommun genomför drogvaneundersökningar i årskurs 2 på gymnasium? totalt 2009 Bra 43% 42% 43% 69% Varken bra eller dåligt 15% 34% 29% 15% Inte bra 7% 6% 6% 2% Ingen uppfattning 35% 18% 22% 14% Antal svarande

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2016 - kommun Elever i skolor i kommun jämfört med övriga skolkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre än 5 svarande.

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2014 - Upplands Väsby kommun Elever boende i Upplands Väsby kommun jämfört med övriga hemkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

1b Vilken är din hemkommun?

1b Vilken är din hemkommun? Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Vårterminen 2011 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva namn på formuläret. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar igen det.

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2014 Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, skriv därför inte ditt namn på kuvertet. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14-9- 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14-9- 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

Kronobergselevers drogvanor 2002

Kronobergselevers drogvanor 2002 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 21 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 16 Temarapport Droger och spel Gymnasieskolan år 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Innehåll Utvecklingen över tid i Sverige. Utvecklingen i olika regioner i Sverige. Vad

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-2 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-2 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-12 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Grundskolan årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-12 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva namn på formuläret. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar igen det.

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer