Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014"

Transkript

1 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014

2 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar År 7 kommer att omfattas av drogenkäten i Tyresö vart tredje år med start Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 82% 85% 83% Nej, jag har bara provat 13% 12% 12% Nej, jag har slutat 1% 0% 0% Ja, ibland men inte varje dag 2% 1% 1% Ja, dagligen 3% 3% 3% Antal svarande RÖKARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Röker någon av dina föräldrar? Nej 58% 38% 48% Ja, den ena 17% 8% 12% Ja, båda 25% 54% 40% Antal svarande RÖKARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Hur får du vanligtvis tag i cigaretter? Köper själv i livsmedelsaffär 0% 0% 0% Köper själv i kiosk 0% 0% 0% Genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig 27% 15% 21% Genom att någon okänd köper ut åt mig 18% 31% 25% Genom att föräldrarna köper ut åt mig 27% 15% 21% Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 0% 15% 8% På annat sätt 27% 23% 25% Antal svarande

3 RÖKARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Var får du vanligtvis tag i dina cigaretter? I Tyresö 80% 80% 80% Någon annanstans 20% 20% 20% Antal svarande RÖKARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Vad var den främsta anledningen till att du började röka? Kompisarna rökte 30% 0% 17% Flickvän/pojkvän rökte 0% 13% 6% Det verkade häftigt 0% 25% 11% För att föräldrar rökte och jag ville prova 10% 25% 17% Man verkar mer vuxen då 10% 0% 6% Annat 20% 0% 11% Vet inte 30% 38% 33% Antal svarande ICKERÖKARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Röker någon av dina föräldrar? Nej 78% 77% 78% Ja, den ena 18% 19% 19% Ja, båda 4% 4% 4% Antal svarande Hur många av de andra i klassen tror du röker? Ingen 49% 59% 55% Någon enstaka 30% 23% 26% 2-5 personer 17% 10% 13% 6-11 personer 2% 1% 1% De flesta 1% 1% 1% Alla 2% 5% 4% Antal svarande

4 Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 95% 90% 92% Nej, jag har bara provat 4% 7% 6% Nej, jag har slutat 0% 0% 0% Ja, ibland men inte varje dag 1% 0% 0% Ja, dagligen 1% 2% 2% Antal svarande SNUSARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Snusar någon av dina föräldrar? Nej 33% 50% 44% Ja, den ena 0% 0% 0% Ja, båda 67% 50% 56% Antal svarande SNUSARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Vad var den främsta anledningen till att du började snusa? Kompisarna snusade 0% 0% 0% Flickvän/pojkvän snusade 0% 0% 0% Det verkade häftigt 0% 33% 25% För att föräldrar snusade och jag ville prova 0% 17% 13% Man verkar mer vuxen då 50% 0% 13% Annat 0% 17% 13% Vet inte 50% 33% 38% Antal svarande 2 6 8

5 SNUSARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Hur får du vanligtvis tag på snus? Köper själv i livsmedelsaffär 0% 17% 13% Köper själv i kiosk 0% 0% 0% Genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig 0% 0% 0% Genom att någon okänd köper ut åt mig 0% 0% 0% Genom att föräldrarna köper ut åt mig 100% 50% 63% Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 0% 0% 0% På annat sätt 0% 33% 25% Antal svarande SNUSARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Var får du vanligtvis tag i ditt snus? I Tyresö 100% 80% 86% Någon annanstans 0% 20% 14% Antal svarande ICKESNUSARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Snusar någon av dina föräldrar? Nej 76% 76% 76% Ja, den ena 22% 23% 22% Ja, båda 2% 1% 2% Antal svarande

6 Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit mm) det senaste halvåret? Nej, dricker inte alkohol 67% 65% 66% Nej, har bara smakat 23% 27% 25% Ja, men bara några enstaka gånger 8% 5% 6% Ja, minst en gång per månad men inte varje vecka 1% 1% 1% Ja, en gång i veckan 1% 0% 0% Ja, två gånger i veckan eller oftare 1% 2% 1% Antal svarande ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Vilken sorts alkohol har du druckit? (markera ett eller flera svar) 52 kryss 62 kryss 114 kryss Lättöl/folköl (t ex från mataffären) 13% 15% 14% Starköl 8% 15% 12% Cider (starkare än den man köper i mataffären) 27% 16% 21% Vin 12% 15% 13% Drinkar 12% 8% 10% Starksprit 13% 16% 15% Annat 13% 11% 12% Vet inte 2% 5% 4% Antal svarande ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Har du någon gång under det senaste halvåret druckit alkohol som ursprungligen inhandlats i utlandet? Nej 55% 44% 50% Ja, en gång 0% 6% 3% Ja, 2-4 gånger 10% 0% 5% Ja, 5-10 gånger 0% 6% 3% Ja, mer än 11 gånger 10% 28% 18% Vet inte 25% 17% 21% Antal svarande

7 ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Har du någon gång under senaste halvåret druckit hemtillverkad sprit, så kallad "hembränt"? Nej 85% 72% 79% Ja, en gång 5% 0% 3% Ja, 2-4 gånger 0% 0% 0% Ja, 5-10 gånger 5% 0% 3% Ja, mer än 11 gånger 5% 28% 16% Antal svarande ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Hur ofta dricker du vid ett och samma tillfälle, alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv "kvarting" eller en helflaska vin, eller fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk, eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl?) Aldrig 45% 39% 42% Ytterst sällan 30% 22% 26% Någon gång per halvår 10% 11% 11% Någon gång i månaden 5% 0% 3% Ett par gånger i månaden 5% 6% 5% Någon gång i veckan 5% 22% 13% Antal svarande ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 40% 56% 47% Sällan 35% 0% 18% Någon gång ibland 5% 11% 8% Nästan varje gång 15% 0% 8% Varje gång 5% 33% 18% Antal svarande

8 ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Hur många gånger har du varit berusad det senaste året? Ingen gång 33% 13% 25% 1 gång 25% 25% 25% 2-4 gånger 25% 0% 15% 5-10 gånger 8% 0% 5% gånger 0% 0% 0% gånger 8% 0% 5% Mer än 51 gånger 0% 63% 25% Antal svarande ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Var dricker du oftast alkohol? Hemma tillsammans med pappa och/eller mamma Hemma eller hos kompisar när det finns vuxna hemma Hemma eller hos kompisar när det inte finns vuxna hemma 5% 17% 11% 5% 0% 3% 25% 11% 18% På restaurant/pub/diskotek 0% 11% 5% Fest på annan plats 25% 17% 21% Utomhus 15% 22% 18% På annan plats 25% 22% 24% Antal svarande

9 ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Hur får du vanligtvis tag på alkohol? Köper själv i livsmedelsaffär (folköl) 0% 0% 0% Köper själv på Systembolaget 0% 0% 0% Följer med någon in på Systembolaget som köper ut åt mig 0% 6% 3% Genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig 30% 6% 18% Genom att någon okänd köper ut åt mig 5% 6% 5% Genom att föräldrarna köper ut åt mig 0% 6% 3% Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 20% 11% 16% Genom att ringa eller SMS:a någon och beställa 0% 0% 0% Blir bjuden av någon 10% 33% 21% Genom internet 0% 6% 3% På annat sätt 35% 28% 32% Antal svarande ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Var får du vanligtvis tag i alkoholen? I Tyresö 60% 76% 68% Någon annanstans 40% 24% 32% Antal svarande

10 ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Vad var den främsta anledningen till att du började dricka alkohol? Kompisarna drack 35% 24% 30% Flickvän/pojkvän drack 0% 0% 0% Blev bjuden på någon fest 0% 29% 14% Det verkade häftigt 0% 0% 0% Jag var nyfiken och ville testa 20% 12% 16% Man verkar mer vuxen då 0% 0% 0% Annat 20% 12% 16% Vet inte 25% 24% 24% Antal svarande ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Nej, de känner inte till 55% 53% 54% Ja, de känner tilll en del av det jag dricker 20% 18% 19% Ja, de känner till nästan allt jag dricker 10% 12% 11% Vet inte 15% 18% 16% Antal svarande ALKOHOLKONSUMENTER SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Händer det att du blir bjuden på alkohol i hemmet av dina föräldrar? Nej 80% 44% 64% Ja, det händer vid speciella tillfällen 20% 38% 28% Ja, det sker regelbundet 0% 19% 8% Antal svarande Hur många av de andra i klassen tror du dricker alkohol? Ingen 54% 62% 58% Några enstaka 34% 26% 29% 2-5 personer 9% 7% 8% 6-11 personer 1% 1% 1% De flesta 1% 1% 1% Alla 1% 3% 2% Antal svarande

11 Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång 96% 96% 96% Ja, en gång 1% 0% 0% Ja, 2-4 gånger 1% 0% 0% Ja, 5-10 gånger 0% 0% 0% Ja, gånger 1% 0% 0% Ja, mer än en 21 gånger 1% 4% 2% Antal svarande SNIFFARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA 9 kryss 22 kryss 31 kryss Vad har du sniffat? (Markera ett eller flera alternativ) Bensin 0% 18% 13% Thinner 22% 9% 13% Klister, lim 33% 9% 16% Butangas (tändargas) 0% 9% 6% Drivgas från sprayburkar 0% 9% 6% Glade 11% 14% 13% Annat 11% 9% 10% Vet inte 22% 23% 23% Antal svarande SNIFFARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Har du sniffat någon gång under det senaste året? Nej 29% 0% 13% Ja 57% 50% 53% Vet inte 14% 50% 33% Antal svarande SNIFFARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Hur många gånger har du sniffat under den senaste 4-veckorsperioden? Ingen gång 40% 38% 38% 1 gång 40% 13% 23% 2-4 gånger 20% 0% 8% Mer än 5 gånger 0% 50% 31% Antal svarande

12 193 kryss 230 kryss 423 kryss Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? (Markera ett eller flera alternativ) Nej 94% 89% 91% Ja, värktabletter 4% 6% 5% Ja, sömn- eller lugnande tabletter (tex Rohypnol, Valium, Sobril) 1% 3% 2% Ja, annat 0% 2% 1% Antal svarande Har du någon gång haft möjlighet att prova narkotika? (med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin, GHB) Nej 92% 90% 91% Ja 6% 5% 6% Vet inte 2% 5% 3% Antal svarande Har du någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t ex hasch, marijuana,amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin, GHB) Nej 99% 97% 98% Ja 1% 3% 2% Antal svarande NARKOTIKAANVÄNDARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Hur många gånger har du använt narkotika det senaste året? Ingen gång 50% 29% 33% 1 gång 0% 0% 0% 2-4 gånger 0% 14% 11% 5-10 gånger 50% 0% 11% gånger 0% 0% 0% Mer än 21 gånger 0% 57% 44% Antal svarande 2 7 9

13 NARKOTIKAANVÄNDARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA När har du använt narkotika? (Markera ett eller flera svar) Under vanliga helger (fredag, lördag, söndag) Under vanliga vardagar (måndag, tisdag, onsdag, torsdag) 2 kryss 8 kryss 10 kryss 0% 38% 30% 50% 25% 30% Lov 50% 38% 40% Antal svarande NARKOTIKAANVÄNDARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA När du använde narkotikan var du (Markera ett eller flera svar) hemma tillsammans med pappa och/eller mamma hemma eller hos kompisar när det finns vuxna hemma hemma eller hos kompisar när det inte finns vuxna hemma 2 kryss 13 kryss 15 kryss 50% 0% 7% 0% 15% 13% 0% 15% 13% på restaurant/pub/diskotek 0% 8% 7% fest på annan plats 0% 15% 13% utomhus 50% 23% 27% på annan plats 0% 23% 20% Antal svarande 2 6 8

14 NARKOTIKAANVÄNDARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt? (Markera ett eller flera alternativ) 3 kryss 15 kryss 18 kryss Cannabis (hasch, marijuana) 33% 20% 22% Amfetamin 33% 13% 17% Ecstasy 0% 7% 6% Kokain 0% 7% 6% Heroin som röks 0% 7% 6% Heroin som injiceras 0% 13% 11% GHB 0% 7% 6% Khat 0% 7% 6% LSD 33% 7% 11% Spice 0% 7% 6% Annan typ av narkotika 0% 0% 0% Vet inte 0% 7% 6% Antal svarande NARKOTIKAANVÄNDARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA 1 kryss 10 kryss 11 kryss Hur har du skaffat narkotika? (Markera ett eller flera alternativ) Köpt av okänd 0% 0% 0% Köpt av någon jag hört talas om men inte känner 0% 10% 9% Köpt av kamrater 100% 10% 18% Köpt av någon annan jag känner 0% 0% 0% Köpt på internet 0% 0% 0% Skaffat direkt från läkare 0% 0% 0% Blivit bjuden av kamrater 0% 0% 0% Blivit bjuden av äldre syskon 0% 0% 0% Skaffat i skolan eller dess närhet 0% 20% 18% Blivit bjuden av vuxen person 0% 10% 9% Bytt till mig 0% 10% 9% Skaffat på annat sätt 0% 20% 18% Langat själv 0% 20% 18% Antal svarande 1 5 6

15 NARKOTIKAANVÄNDARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Var får du vanligtvis tag i narkotikan? I Tyresö 100% 20% 33% Någon annanstans 0% 80% 67% Antal svarande NARKOTIKAANVÄNDARE SVARAR PÅ DENNA FRÅGA Vad var den främsta anledningen till att du testade narkotika? (Med narkotika avses t. ex. hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin, GHB) Kompisarna använde narkotika 100% 0% 17% Flickvän/pojkvän använde narkotika 0% 20% 17% Blev bjuden på någon fest 0% 0% 0% Det verkade häftigt 0% 0% 0% Jag var nyfiken och ville testa 0% 40% 33% Man verkar mer vuxen då 0% 0% 0% Annat 0% 20% 17% Vet inte 0% 20% 17% Antal svarande Hur många i klassen tror du har använt narkotika? (med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin, GHB) Ingen 85% 83% 84% Någon enstaka 14% 12% 13% 2-5 personer 1% 1% 1% 6-11 personer 0% 0% 0% De flesta 0% 0% 0% Alla 1% 4% 2% Antal svarande Har du någon gång använt anabola steroider (AAS) eller andra prestationshöjande preparat? Nej 98% 97% 98% Ja, någon gång 2% 0% 1% Ja, flera gånger 0% 2% 1% Antal svarande

16 Har du någon gång använt något annat medel/preparat, som vi inte frågat om, för att du ville bli berusad? Nej 100% 98% 99% Ja, någon gång 0% 1% 0% Ja, flera gånger 0% 1% 0% Antal svarande DE SOM SVARAT ATT DE ANVÄNT ANNAT PREPARAT SVARAR PÅ FRÅGAN 0 kryss 11 kryss 11 kryss Vad var det du använde då? (markera ett eller flera svar) Någon dryck 0% 18% 18% Tabletter 0% 9% 9% Pulver 0% 9% 9% Rökte något 0% 9% 9% Sniffade något 0% 9% 9% Någon växt 0% 9% 9% Något annat 0% 9% 9% Vet inte 0% 27% 27% Antal svarande Har du någon gång åkt med en förare som varit påverkad av alkohol eller narkotika? (Med narkotika avses t. ex. hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin, GHB) Nej 82% 82% 82% Ja, en gång 7% 4% 6% Ja, flera gånger 2% 3% 2% Vet inte 9% 11% 10% Antal svarande

17 Har du någon gång kört ett fordon (exempelvis moped, motorcykel eller bil) påverkad av alkohol eller narkotika? (Med narkotika avses t. ex. hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin, GHB) Nej 98% 95% 97% Ja, en gång 1% 2% 1% Ja, flera gånger 0% 2% 1% Vet inte 1% 1% 1% Antal svarande Vad tycker du om att Tyresö kommun genomför anonyma drogvaneundersökningar i årskurs 9? Bra 75% 68% 71% Varken bra eller dåligt 18% 13% 15% Inte bra 2% 7% 5% Ingen uppfattning 5% 11% 9% Antal svarande Drogenkäten i år 7 kommer att ställas vart tredje år från och med Enkäten genomförs digitalt och är "smart", i den bemärkelsen att den automatiskt hoppar till nästa frågekategori om eleven svarar att den exempelvis inte röker. Då behöver den inte svara på följdfrågor om rökning o s v. Enkäten ställs till alla elever i år 7, under skoltid. De svarar anonymt och svaren kan inte kopplas till någon enskild individ eftersom alla har samma inloggning. Resultatet behandlas i excel och avrundas automatiskt till heltal. Därför kan summeringen av %-talen ibland bli något annat än 100%. Särskilt om det finns många svarsalternativ kan detta inträffa.

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2016 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Svarsfrekvens: 2004: 83 % (354 svar) 2011: 78% (248 svar) 2005:

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 102

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 102 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 102 Den här undersökningen har totalt 102 respondenter. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04. Den här rapporten visar

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Vilken årskurs går du i? : Gymnasiet. Antal svar: 69 Den här undersökningen har totalt 69 respondenter och en svarsfrekvens på. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 50

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 50 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 50 This report contains answers for 50 respondents. The survey was carried out from 2017-05-12 to 2017-06-17. The report

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 54

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 54 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 54 This report contains answers for 54 respondents. The survey was carried out from 2017-05-12 to 2017-06-17. The report was generated

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Slutrapport Antal svar: 401 Den här undersökningen har totalt 401 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till 2018-04-30. Den här rapporten

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger.

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger. Hej! Den här undersökningen riktar sig till dig som går i grundskolan årskurs 9 eller år 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om attityd och erfarenhet av alkohol, narkotika, doping och tobak. Undersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2014 - Upplands Väsby kommun Elever boende i Upplands Väsby kommun jämfört med övriga hemkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka

Läs mer

Frågeformulär, Elevers drogvanor Värmland, Är du... Kille Tjej Annan könsidentitet. 2. Vilken årskurs går du i? Årskurs 9 Gymnasiet årskurs 2

Frågeformulär, Elevers drogvanor Värmland, Är du... Kille Tjej Annan könsidentitet. 2. Vilken årskurs går du i? Årskurs 9 Gymnasiet årskurs 2 Den här undersökningen riktar sig till dig som går i grundskolan årskurs 9 eller årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om attityd och erfarenhet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Undersökningen

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva namn på formuläret. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar igen det.

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2016 - kommun Elever i skolor i kommun jämfört med övriga skolkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre än 5 svarande.

Läs mer

Drogvaneundersökning Essunga kommun

Drogvaneundersökning Essunga kommun Genomfördes i Nossebro skola måndagen den 26 januari 215 Eleverna var ej förberedda Utomstående funktionärer lämnade ut enkäten. 166 av 188 elever deltog i enkäten (externt bortfall 11,7%) 54 av 57 elever

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2018-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 1. Inledning... 2 2. Tobaksvanor... 3 4. Alkoholvanor...

Läs mer

KOMMUNJÄMFÖRELSER. DROGVANEUNDERSÖKNING 2018 Gymnasiet åk 1

KOMMUNJÄMFÖRELSER. DROGVANEUNDERSÖKNING 2018 Gymnasiet åk 1 KOMMUNJÄMFÖRELSER DROGVANEUNDERSÖKNING 18 Gymnasiet åk 1 Som en del i Öckerömetoden görs årliga drogvaneundersökningar i årskurs 1 på gymnasiet. Detta är en sammanställning över de fem kommuner som gjorde

Läs mer

Stockholmsenkäten Danderyds kommun

Stockholmsenkäten Danderyds kommun Stockholmsenkäten 2016 - Danderyds kommun Elever boende i Danderyds kommun jämfört med tidigare år *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre

Läs mer

Stockholmsenkäten Danderyds kommun

Stockholmsenkäten Danderyds kommun Stockholmsenkäten 2016 - Danderyds kommun Elever i skolor i Danderyds kommun jämfört med tidigare år *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 18 Sextonde året i rad (3-18). Genomförs på vårterminen årligen i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät görs i ca 15 kommuner i år. Drogvaneundersökning Genomfördes 5

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

1b Vilken är din hemkommun?

1b Vilken är din hemkommun? Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Vårterminen 2011 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Stockholmsenkäten Danderyds kommun

Stockholmsenkäten Danderyds kommun Stockholmsenkäten 2018 - s kommun Elever i skolor i s kommun jämfört med övriga skolkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre än

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2014 Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, skriv därför inte ditt namn på kuvertet. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar

Läs mer

Drogvaneundersökning 2019

Drogvaneundersökning 2019 Sjuttonde året i rad (3-19). Genomförs på vårterminen årligen i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät görs i ca 15 kommuner i år. Drogvaneundersökning Genomfördes 28 januari Hedenskolan,

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva namn på formuläret. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar igen det.

Läs mer

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9 Tabeller Bilaga 5 Fyrbodal årskurs 9 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 18 Genomfördes digitalt på högstadiet i Mogaskolan den 5 februari 18. Utomstående funktionärer. Eleverna var inte förberedda. 288 av totalt 334 elever deltog i enkäten (externt bortfall

Läs mer

Drogvaneundersökning Ånge kommun

Drogvaneundersökning Ånge kommun Drogvaneundersökning 217 Ånge kommun Drogvaneundersökningen i Ånge Görs årligen på högstadiet i Ånge kommun sedan 215. Drogvaneundersökningen genomfördes i år på webben (tidigare pappersenkät) Samma enkät

Läs mer

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa Gymnasiet 2016 Skellefteå 338 291 636 elever Kön Man Kvinna Total Man 100 0 53,1 Kvinna 0 100 45,8 Blank 0 0 1,1 Ålder 16 13,6 16,5 14,8 17 67,8 72,2 69,8 18 8,3 7,2 7,7 19 3,6 2,1 2,8 20 4,4 1,4 3 Blank

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma.

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma Fostermamma Pappa Fosterpappa Pappas sambo/maka/make Mammas sambo/maka/make Någon bror/styvbror Någon syster/styvsyster

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Drogvaneundersökning Ånge kommun

Drogvaneundersökning Ånge kommun Drogvaneundersökning 218 Ånge kommun Drogvaneundersökning 218 Genomfördes på Minervaskolan, Kordelia friskola och Fränstaskolan den 23-3 augusti 218 227 av 289 elever deltog Årskurs 7: 99 av 13 elever

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet Drogvaneundersökning, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... 6 DEL

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Drogvaneundersökning Grundskolans ÅK 9

Drogvaneundersökning Grundskolans ÅK 9 Drogvaneundersökning 23 Grundskolans ÅK 9 Gymnasiets ÅK 2 Drogvanor 23 Åk 9 i grundskolan och åk 2 gymnasiet 824 elever i åk 9 och 826 i åk 2 Beställd av CERUM - Skånes kompetenscentrum Följer i stort

Läs mer

Har du känt dig mobbad under högstadietiden? Nej 81,6 70,6 73,9 Ja någon gång 15,4 26,9 20 Ja ofta 2,4 1,5 2,1 Blank 0,6 0,9 4

Har du känt dig mobbad under högstadietiden? Nej 81,6 70,6 73,9 Ja någon gång 15,4 26,9 20 Ja ofta 2,4 1,5 2,1 Blank 0,6 0,9 4 Grundskolan år 9 2016 Skellefteå Skellefteås skolor totalt 337 327 700 Kön Man Kvinna Total Man 100 0 48,1 Kvinna 0 100 46,7 Blank 0 0 5,1 Summa 100 100,0 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 31,2 28,1

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Uppföljning ANDT 2014

Uppföljning ANDT 2014 Uppföljning ANDT 2014 Är du flicka eller pojke? Total A. 67 100 0 0 67 50,8 B. 0 0 65 100 65 49,2 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Är du? 7 I vilket skolår går du? 9 Vilka bor du tillsammans med? 10 Var är du och dina föräldrar födda? 11 - Du själv

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Ej för användning Ja Nej Vet ej. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning Ja Nej Vet ej. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Drogvanor i gymnasiet år 2, 2015 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Drogvanor i gymnasiet år 2, 2015 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Livsstilsstudien rapport

Livsstilsstudien rapport Livsstilsstudien 14 - rapport Undersökningen Livsstilsstudien har genomförts i Danderyds kommun vartannat sedan 4. Enkäten har genomförts även i andra kommuner i Stockholms län, då under namnet Stockholmsenkäten.

Läs mer

Är du man eller kvinna? Har du fyllt 18 år? Har dina föräldrar/vårdnadshavare studerat på universitet eller högskola? Hur nöjd är du vanligtvis med...

Är du man eller kvinna? Har du fyllt 18 år? Har dina föräldrar/vårdnadshavare studerat på universitet eller högskola? Hur nöjd är du vanligtvis med... Drogvanor i gymnasiet år 2, 2016 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 218 Drogvaneundersökning 218 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola 29 augusti 218 Webb-enkät 461 av 581elever deltog Åk 7: 133/17 Åk 8: 166/28 Åk 9: 16/23 Tobakstrender Årskurs

Läs mer

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se

Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga? Jonas Raninen, doktorand Jonas.raninen@can.se Innehåll Utvecklingen över tid i Sverige. Utvecklingen i olika regioner i Sverige. Vad

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2017 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få reda på mer om hur

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2013-07-16 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 18 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 18, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I: TOBAK...

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer