RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)"

Transkript

1 RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det 33 % av eleverna som uppgivit att de röker, varav 18 % är dagligrökare. Materialet uppdelat på kön visar flickor röker i betydligt större omfattning än pojkar, vilket är samma mönster som gäller för riket i övrigt. Merparten av eleverna har uppgivit att de började röka i årsåldern, men 9 % har svarat att de var 16 år eller äldre då de började röka. Majoriteten av elevernas föräldrar, 59 %, känner till att de röker och 78 % av de rökande eleverna har uppgivit att de köper sina cigaretter själva. Vilket torde innebära att affärernas ålderskontroll vid köp av tobak inte fungerar tillfredsställande. Sammanlagt Röker Du? Antal svar Procent Åk 9 2 Nej, jag har aldrig rökt 90 25% 53% Nej, jag har bara prövat % 25% Nej, jag har slutat 32 9% 3% Ja, ibland men inte dagligen 62 18% 13% 3 Ja, dagligen 54 15% 5% Summa svar 354 Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Röker Du? Antal svar Procent Åk 9 Nej, jag har aldrig rökt 58 28% 50% Nej, jag har bara prövat 77 38% 29% Nej, jag har slutat 11 5% 5% Ja, ibland men inte dagligen 41 20% 12% Ja, dagligen 17 8% 4% Summa svar 204 Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) Röker Du? Antal svar Procent Åk 9 Nej, jag har aldrig rökt 32 21% 56% Nej, jag har bara prövat 39 26% 21% Nej, jag har slutat 21 14% 1% Ja, ibland men inte dagligen 21 14% 16% Ja, dagligen 37 25% 6% Summa svar Då jämförelser görs i materialet med CAN:s gymnasieundersökning åsyftas resultat från Materialet jämförs genomgående med resultatet från Tyresös drogvaneundersökning av åk 9, I niornas undersökning (2004) var svarsalternativen fler för de som rökte men inte gjorde det dagligen. Andelarna från dessa svarsalternativ har adderats i denna svarskategori. 8

2 SNUS I CAN:s riksundersökningar för åk 9 är mönstret att andelen snusare successivt minskar bland pojkarna och ökar bland flickorna. I gymnasieundersökning för riket snusade 32% av pojkarna och 9% av flickorna. Tyresös resultat visar en något större andel snusare; 37% av pojkarna och 14% av flickorna. Snusdebuten i materialet sker i årsålder, dvs. något senare än rökdebut. 19% av eleverna har uppgivit att de var 16 år eller äldre då de började snusa. 81% av eleverna har svarat att de köper sitt snus själva, vilket styrker bilden att butikernas och kioskernas ålderskontroll vid köp av tobaksprodukter är bristfällig. Sammanlagt Snusar Du? Antal svar Procent Åk 9 Nej, jag har aldrig snusat % 65% Nej, jag har bara prövat % 22% Nej, jag har slutat 16 5% 1% Ja, ibland men inte dagligen 25 7% 5% 4 Ja, dagligen 72 20% 7% Summa svar 354 Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% snusare) Snusar Du? Antal svar Procent Åk 9 Nej, jag har aldrig snusat 53 26% 55% Nej, jag har bara prövat 64 31% 25% Nej, jag har slutat 12 6% 2% Ja, ibland men inte dagligen 14 7% 6% Ja, dagligen 61 30% 12% Summa svar 204 Flickor (CAN:s riksundersökning 9% snusare) Snusar Du? Antal svar Procent Åk 9 Nej, jag har aldrig snusat 75 50% 74% Nej, jag har bara prövat 49 33% 20% Nej, jag har slutat 4 3% 1% Ja, ibland men inte dagligen 11 7% 5% Ja, dagligen 11 7% 1% Summa svar I niornas undersökning (2004) var svarsalternativen fler för de som snusade med inte gjorde det dagligen. Andelarna från dessa svarsalternativ har adderats i denna kategori. 9

3 ALKOHOL I denna undersökning har vi försökt ta reda på hur ofta eleverna konsumerar alkohol, vad de i huvudsak dricker och hur mycket, var de vanligtvis konsumerar alkohol, hur de får tag i den och hur det förhåller sig med konsumtion av hemtillverkad sprit.(när det gäller berusningsdrickande se vidare under denna rubrik nedan.) Det finns många olika sätt att definiera begreppet alkoholkonsument. I denna undersökning klassificeras man som alkoholkonsument om man själv anser att man dricker alkohol regelbundet. Vi har således inte tagit hänsyn till konsumtionsmängd. I CAN:s riksundersökningar är det tillräckligt att vederbörande en gång om året eller mer sällan dricker antingen ett glas öl, 2 cl av s.k. blanddrycker, 2 cl vin eller 2 cl sprit, för att klassificeras som alkoholkonsument. Det är därför inte möjligt att jämföra CAN:s resultat med Tyresös, eftersom gruppen Nej, jag har smakat i denna undersökning mycket väl skulle kunna räknas in som alkoholkonsumenter hos CAN. I CAN:s gymnasieundersökning är andelen alkoholkonsumenter 87% bland pojkarna och 90% bland flickorna. I Tyresöundersökningen är det ca. 85% av eleverna som dricker alkohol regelbundet. Flickorna i undersökningen är alkoholkonsumenter i något större utsträckning än pojkarna. Pojkarna dricker däremot oftare, 28% har svarat att de dricker alkohol en gång per vecka eller oftare, medan 15% av flickorna gör det. Alkoholkonsumtion; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor, åk 9 Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m.) det senaste halvåret? Nej, dricker inte alkohol 24 7% 8% 5% 14% Nej, jag har bara smakat 31 9% 11% 6% 31% Ja, men mer sällan än % 19% 35% 19% gång per månad Ja, minst en gång per % 35% 38% 22% månad men inte varje vecka Ja, en gång per vecka 63 18% 23% 11% 10% Ja, 2 gånger per vecka eller 17 5% 5% 4% 3% oftare Summa svar Vad och hur mycket alkohol eleven dricker vid varje tillfälle I enkäten frågar vi hur mycket alkohol eleven dricker i genomsnitt vid ett och samma tillfälle. Bearbetningen tyder på att många av dem som svarat på denna fråga inte förstått den som vi tänkt. Flertalet har snarare kryssat i de mängder öl, vin och sprit som de dricker vid olika tillfällen, dvs. att de ibland dricker x antal glas vin och någon annan gång x flaskor starköl, än svarat det genomsnitt som de vanligen dricker vid ett och samma tillfälle. Någon tillförlitlig sådan siffra på mängd och alkoholsort går således inte att få fram. Vad vi däremot kan se är vilka alkoholsorter och mängder som förekommer oftast. Det går också att utläsa skillnader i konsumtionsmönster mellan könen. Pojkar dricker i allmänhet mer och som man kan se i tabellen nedan har majoriteten svarat 5 eller fler stora flaskor/burkar starköl eller 10

4 starkcider/alkoläsk per dryckestillfälle. Flickor dricker också mycket starköl starkcider/alkoläsk, men i något mindre mängd. Alkoholsort o mängd; antal svar, andel totalt, andel pojkar och flickor Hur mycket alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m.) dricker du i genomsnitt vid ett och samma tillfälle? 1-2 burkar folköl 22 7% 6% 9% 3-5 burkar folköl 31 10% 10% 11% 6 eller fler burkar folköl 54 18% 22% 13% 1-2 stora flaskor/burkar starköl eller 41 14% 8% 20% starkcider/alkoläsk 3-4 stora flaskor/burkar starköl eller 80 27% 22% 33% starkcider/alkoläsk 5 eller fler stora flaskor/burkar starköl eller % 61% 25% starkcider/alkoläsk 1-2 glas vin 43 14% 12% 18% en halv flaska vin eller mer 26 9% 4% 14% en helflaska vin eller mer 25 8% 8% 8% 1-8 cl sprit 41 14% 11% 17% 9-17 cl sprit 41 14% 13% 15% 18 cl sprit eller mer (18cl = ½ kvarting) 82 28% 30% 24% Summa svar Ej svar Vanligaste dryckesställen som eleverna uppgett Mönstret är än tydligare bland eleverna i åk 2, jämfört med åk 9-undersökning, att det framför allt är hemma utan vuxen närvaro som man föredrar att dricka alkohol. Materialet uppdelat på kön visar även att det i något större utsträckning är flickor som väljer det alternativet, medan en större andel pojkar föredrar att dricka alkohol på restaurant/pub/diskotek och utomhus. Noterbart är att det fortfarande är relativt få som dricker alkohol hemma tillsammans med sina föräldrar. Vanligaste dryckesstället; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor, andel åk 9 Var dricker du oftast alkohol? Hemma tillsammans med pappa och/eller 19 6% 9% 3% 5% mamma Hemma eller hos kompisar när det finns vuxna 35 12% 13% 11% 3% hemma Hemma eller hos kompisar när det inte finns % 71% 77% 63% vuxna hemma På restaurant / pub / diskotek 66 22% 29% 14% 1% Utomhus 22 7% 11% 3% 18% Annan plats 31 10% 12% 9% 10% Summa svar Ej svar

5 Hur eleverna får tag i alkohol Även när det gäller hur eleverna oftast får tag i alkohol, är det tydligt att mönstret går igen och förstärks, jämfört åk 9-undersökningen. Det är genom någon de känner som alkoholen införskaffas, vilket också ger vid handen att det är denna grupp som är viktig att nå med förebyggande insatser om man vill åstadkomma en minskning av ungdomars alkoholkonsumtion. En relativt stor andel pojkar har svarat att de får tag i alkohol på annat sätt. Det kan innebära hemtillverkat vin och hembränd sprit. Vanliga införskaffningssätt av alkohol; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor, andel åk 9 Hur får du vanligen tag på alkohol? Köper själv i livsmedelsaffär (folköl) 15 5% 7% 2% 2% Köper själv på systemet 2 1% 1% 0% - Genom att bekanta/kompisar/syskon köper ut % 66% 83% 63% åt mig Genom att någon okänd köper ut åt mig 9 3% 5% 1% 18% Genom att fråga föräldrarna 28 9% 10% 9% 8% Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 11 4% 4% 4% 9% På annat sätt 45 15% 22% 6% 20% Summa svar Ej svar Hembränd sprit Ungefär 35% av de alkoholkonsumerande eleverna har uppgivit att de druckit hemtillverkad sprit senaste halvåret. Resultatet uppdelat på kön visar att en något större andel pojkar än flickor har svarat att det; 37% respektive 33%. Om man tar hänsyn till hela undersökningspopulationen i beräkningen, dvs. även de som inte dricker alkohol, blir andelen som druckit hembränd sprit ca. 30% för både pojkar och flickor. I CAN:s gymnasieundersökning, frågan hade då ett tidsspann de senaste 12 månaderna, hade 34% av pojkarna och 32% av flickorna druckit hemtillverkad sprit. Det resultatet är baserat på samtliga elever i undersökningen, även icke alkoholkonsumenter. Hembränd spritkonsumtion; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor Har du någon gång under det senaste halvåret druckit hemtillverkad sprit, så kallat "hembränt"? Nej, jag har inte druckit % 63% 67% Ja, en gång 47 16% 19% 11% Ja, 2-4 gånger 30 10% 8% 12% Ja, 5-10 gånger 14 5% 5% 4% Ja, mer än 11 gånger 14 5% 4% 6% Summa svar Ej svar

6 Föräldrars kännedom om elevernas alkoholkonsumtion 42% av eleverna har uppgivit att deras föräldrar känner till nästan allt de dricker. Det är mer vanligt att pojkarnas föräldrar har kännedom om deras alkoholkonsumtion än flickornas föräldrar. Föräldrars kännedom; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Antal Svar Procent Pojkar Flickor Nej, de känner inte till 40 13% 8% 20% Ja, de känner till en del av det jag dricker % 40% 34% Ja, de känner till nästan allt jag dricker % 45% 37% Vet ej 22 7% 6% 9% Summa svar Ej svar BERUSNINGSVANOR Denna undersökning syftar till att få en allmän bild av dessa ungdomars berusningsvanor. Vi har därför inte tagit reda på elevernas uppfattningar om sitt drickande och inte heller fördjupat oss i deras konsumtionsmängder mer i detalj, annat än försökt ta reda på hur vanligt förekommande det är med s.k. intensivkonsumtion, vilket är ett vedertaget begrepp på mängd alkohol/dryckestillfälle. (Se vidare under rubriken intensivkonsumtion). Frågorna i övrigt i denna del rör hur ofta individen känner sig berusad när hon dricker alkohol. Oavsett mängd alkohol är berusningsdrickandet problematiskt. En ung människa tål alkohol betydligt sämre och drabbas lättare av alkoholrelaterade medicinska skador. Berusningsdrickande kan även medföra sociala negativa konsekvenser. Intensivkonsumtion Intensivkonsumtion är ett allmänt använt mått vid alkoholkonsumtion, som bl. a används i CAN:s undersökningar, för att definiera ett problematiskt drickande. För att komma upp i intensivkonsumtion krävs att man dricker 18 cl sprit, eller en helflaska vin, eller fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk, eller fyra burkar starköl, eller sex burkar folköl, vid ett och samma tillfälle. I CAN:s gymnasieundersökning svarade 49% av pojkarna och 39% av flickorna att de intensivkonsumerar alkohol någon gång per månad eller oftare. Detta resultat är baserat på hela undersökningspopulationen, dvs. även de som inte dricker alkohol. Om man i Tyresös undersökning räknar in gruppen som inte är klassificerade som alkoholkonsumenter, blir motsvarande resultat 57% av pojkarna och 47% av flickorna. Intensivkonsumtion av alkohol är således betydligt vanligare i Tyresö än landet i övrigt. I tabellen nedan är de respektive andelarna baserade på de som är alkoholkonsumenter och då framgår att 71% av pojkarna och 53% av flickorna intensivkonsumerar alkohol någon gång/månad eller oftare. 13

7 Intensivkonsumtion; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor Hur ofta dricker du vid ett och samma tillfälle alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv "kvarting"), eller en helflaska vin, eller fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk, eller fyra burkar starköl, eller sex burkar folköl? Aldrig 37 12% 8% 18% Ytterst sällan 33 11% 8% 15% Någon gång per år 41 14% 13% 14% Någon gång i månaden 88 30% 30% 29% Ett par gånger i månaden 68 23% 28% 17% Någon gång i veckan 30 10% 13% 7% Summa svar Ej svar Berusningsfrekvens Av de alkoholkonsumerande eleverna känner sig ca. 65% berusade nästan varje gång eller varje gång de dricker alkohol. Den gruppen uppdelat på kön visar att det är 71% av pojkarna och 58% av flickorna som berusar sig i den omfattning. Om man ser till hela undersökningspopulationen och även räknar med dem som inte dricker alkohol, är det 55% av eleverna som berusar sig nästan varje gång eller varje gång de dricker alkohol. Berusningsfrekvens; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor, andel åk 9 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 16 5% 4% 8% 12% Sällan 28 9% 8% 11% 12% Någon gång ibland 59 20% 17% 23% 23% Nästan varje gång % 46% 44% 36% Varje gång 61 20% 25% 14% 18% Summa svar Ej svar Antal berusningstillfällen För att få en uppfattning om förekomsten av berusningsdrickande kopplat till tid, ställdes frågan i enkäten om hur många gånger eleven varit berusad det senaste året. Av de elever som dricker alkohol, berusar sig 12% oftare än en gång/vecka. I CAN:s gymnasieundersökning är det, även ickekonsumenterna medräknade, 52% av pojkarna och 45% av flickorna som berusar sig någon gång per månad eller oftare. Om man i Tyresöundersökningen summerar dem som svarat att de varit berusade 11 gånger eller oftare den gångna året, vilket då ger en hyggligt jämförelse med rikssnittet, och räknar in samtliga elever, blir resultatet att 46% av pojkarna och 43% av flickorna uppgivit det. 14

8 Berusad senaste året; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor Hur många gånger har du varit berusad det senaste året? Ingen gång 22 7% 5% 11% 1 gång 15 5% 4% 6% 2-4 gånger 42 14% 12% 17% 5-10 gånger 61 20% 22% 19% gånger 55 18% 20% 16% gånger 67 22% 25% 20% Mer än 51 gånger 37 12% 12% 13% Summa svar Ej svar Ålder vid första berusningen Av de elever som uppgivit ålder vid första berusning är medelvärdet 14,0 år. Materialet uppdelat på kön visar att denna grupps flickor berusningsdebuterat något tidigare än pojkarna; 13,9 år respektive 14,1 år. Även dessa siffror är en aning vanskliga eftersom det yngsta respektive äldsta svarsalternativen är öppna 10 år eller yngre och 16 år eller äldre. Resultatet gäller inte heller för hela den alkoholkonsumerande gruppen då ett stort antal elever svarat att de inte vet när de var berusade första gången. Noterbart är att i Tyresöundersökningen för åk 9 var debutberusningsmedelåldern i den populationen något lägre 13,7 år. Första berusning; antal svar, andel totalt Hur gammal var du när du var berusad första gången? Antal svar Procent 10 år eller yngre 5 2% 11 år 2 1% 12 år 16 5% 13 år 44 15% 14 år 57 19% 15 år 51 17% 16 år eller äldre 29 10% Vet ej 81 27% Har aldrig varit berusad 14 5% Summa svar 299 Ej svar 55 LÄKEMEDEL OCH ALKOHOL Flera av de läkemedel som använts i kombination med alkohol är beroendeframkallande och narkotikaklassade. I synnerhet har den illegala användningen av läkemedlet Rohypnol varit vanligt förekommande de senaste åren. Av de elever som svarat på denna fråga är det snarare olika typer av värktabletter som använts i berusningssyfte. En könsuppdelning visar också att det framför allt gäller flickor. Vilket även var mönstret i åk 9-undersökningen. Däremot är det bara ett fåtal som uppgivit att de använt sömn- eller lugnande mediciner, där bl. a Rohypnol ingår, i kombination med alkohol i berusningssyfte. 15

9 Läkemedel i berusningssyfte; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor, andel åk 9 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? Nej % 93% 84% 91% Ja, värktabletter (Alvedon, Magnecyl, eller 30 9% 4% 14% 7% liknande) Ja, sömn- eller lugnande tabletter (t.ex. 8 2% 2% 2% 2% Rohypnol, Valium, Sobril) Ja, annat 3 1% 1% 0% - Summa svar Ej svar NARKOTIKA CAN:s riksundersökningar på åk 9 visar att narkotikaanvändandet minskat de senaste åren, från att ha legat som högst I deras gymnasieundersökning var det drygt 15% av eleverna som använt narkotika, 17% av pojkarna och 14% av flickorna. I Tyresöundersökningen är andelen som använt narkotika betydligt större. Bland samtliga tillfrågade elever svarade 27% att de någon gång använt narkotika. Materialet uppdelat på kön visar det andelen pojkar med narkotikaerfarenhet är något större än andelen flickor; 29% respektive 26%. ( Även i åk 9-undersökningen var andelen elever som använt narkotika större i Tyresö än rikssnittet). Använt narkotika; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor, andel åk 9 Har du någon gång använt narkotika? Nej % 71% 74% 92% Ja 96 27% 29% 26% 8% Summa svar Ej svar Det absolut vanligaste narkotiska preparatet som eleverna svarat att de använt, är cannabis. 98% har prövat det. Annan narkotika förekommer i betydligt mindre utsträckning amfetamin har 11% använt, ecstasy 7% och LSD och kokain 5%. GHB, crack och heroin förekommer endast i enstaka fall. Det finns ingen större skillnad mellan könen när det gäller vad för typ av narkotika som vanligen används, annat än för amfetamin som 14% av pojkarna och 8% av flickorna uppgivit att de prövat. Eleverna har även svarat på hur många gånger de använt cannabis och andra narkotiska preparat. När det gäller cannabis har 32% svarat att de använt det en gång, lika stor andel 2-4 gånger och 35% har använt cannabis mer 5 gånger. De som använt annan typ av narkotika, har i huvudsak gjort det 1 gång eller 2-4 gånger. Över hälften, 56%, i gruppen som använt narkotika har fått tag i det genom att ha blivit bjudna av kamrater. Det näst vanligaste sättet är att man köpt narkotikan av kamrater, 24% har uppgivit det. Det finns inga större skillnader mellan könen i hur man kommer över narkotika flickorna har i något större utsträckning svarat att de blir bjudna, medan det är 16

10 vanligare bland pojkarna att köpa narkotika av någon okänd och själv sälja narkotika, vilket, det senare, inte alls förekommer bland flickorna. Medelåldern för när denna grupp narkotikadebuterade är 15,4 år, nästan ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Över hälften har emellertid svarat 16 år eller äldre på frågan, varför uppgiften på medelålder är ungerfärlig. Slutsatsen som kan dras av det är att flertalet har gjort sina narkotikaerfarenheter under tiden på gymnasiet. Möjlighet att pröva narkotika Ett mått på hur vanligt förekommande narkotika är i ungdomars livsmiljö är om de har haft möjlighet att pröva narkotika. I tabellen nedan är endast de medräknade som svarat att de aldrig använt narkotika själva. CAN:s hade i sin gymnasieundersökning med denna fråga och fick resultatet att 37% av pojkarna och 36% av flickorna hade haft möjlighet att pröva narkotika. Dessa värden är beräknade på gruppen som inte använt narkotika. I Tyresöundersökningen är andelen som haft denna möjlighet betydligt större; 46% av pojkarna och 50% av flickorna. I Tyresös åk 9-undersökning var också andelen som svarat ja på denna fråga större än rikssnittet. Möjlighet att pröva narkotika; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika? Nej % 54% 50% Ja % 46% 50% Summa svar SNIFFNING Enligt CAN:s undersökningar på åk 9 har sniffandet blivit mindre vanligt de senaste åren, från att ha haft en toppnotering I gymnasieundersökningen var riksnittet bland pojkar 6% och bland flickor 5%, som sniffat, vilket var en något mindre andel än motsvarande undersökning av åk 9 samma år. I Tyresöundersökningen, som man kan se i tabellen nedan, är det sammanlagt 10% som svarat att de sniffat. Uppdelat på kön visar att detta beteende är mycket vanligare bland pojkar än bland flickor. I Tyresös åk 9-undersökning var det också 10% som hade sniffat, även detta resultat var högre än rikssnittet, vilket torde tyda på att sniffning är något som man ägnar sig åt tidigare i tonåren. Den ungerfärliga medelåldern i detta material för sniffningsdebut är 13,8 år. De vanligaste medlena för sniffning är bensin, i synnerhet flickor, och butangas (tändargas), i synnerhet pojkar. Klister och lim och drivgas från sprayburkar förekommer också i stor utsträckning. 17

11 Sniffning; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor, andel åk 9 Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång % 87% 95% 90% Ja, 1 gång 10 3% 3% 3% 4% Ja, 2-4 gånger 17 5% 6% 3% 2% Ja, 5-10 gånger 4 1% 2% 0% 2% Ja, gånger 1 0% 0% 0% 1% Ja, mer än 21 gånger 2 1% 1% 0% 1% Summa svar Ej svar 1 1 Vad som sniffas; antal svar, andel totalt, andel pojkar o flickor Vad har du sniffat? Bensin 13 38% 35% 50% Thinner 3 9% 8% 12% Klister, Lim 8 24% 19% 38% Butangas (tändargas) 12 35% 38% 25% Drivgas från sprayburkar 8 24% 27% 12% (t.ex. sprayfärg, hårspray) Vet inte 2 6% 4% 12% Annat 1 3% 4% 0% Summa svar Ej svar

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2016 - kommun Elever i skolor i kommun jämfört med övriga skolkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre än 5 svarande.

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2014 - Upplands Väsby kommun Elever boende i Upplands Väsby kommun jämfört med övriga hemkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Drogvaneundersökning Essunga kommun

Drogvaneundersökning Essunga kommun Genomfördes i Nossebro skola måndagen den 26 januari 215 Eleverna var ej förberedda Utomstående funktionärer lämnade ut enkäten. 166 av 188 elever deltog i enkäten (externt bortfall 11,7%) 54 av 57 elever

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun November 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Resultat från Ung i Värmland 1988-211 Curt Hagquist Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer