Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat"

Transkript

1 Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat

2 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st) Undersökning 2008 genomfördes ej 2005: 79% (tot antal svarande elever 330st) X = Resultat saknas på fråga/frågan ej ställd 2006: 77% (tot antal svarande elever 337st) *= svarsalternativ bestod tidigare av flera alternativ som här sammanslagits 2007: 79% (tot antal svarande elever 327st) Z=program klarar ej av att räkna ut antal 2008: ej genomförd 2009: ca 47% (tot antal svarande elever 174st) 2010: 75% (tot antal svarande elever 277st) Mitt program heter? Affärsprogrammet X 0% X BF Barn och fritid X X 4% Byggprogrammet 5% 3% 7% Elprogrammet 12% 14% 12% ES Estetiska X X 7% Estetiska programmet Artistia 5% 5% X Fordonsprogrammet 8% 1% 5% Gymnasielärling X 0% X Hantverksprogrammet Frisör 6% 0% X Handel och administration prog 5% 7% X Hotell och turism 6% 0% X HP Handel X X 7% Sp Idrott 8% 11% X Individuella programmet 0% 0% X Ledarskap och hälsa X 0% X DK Media X X 3% Media programmet 5% 1% 3% Media samhäll 4% 6% X Samhällsprog - beteendeprofil 4% X X Samhällsprog - ekonomi 9% X X Samhällsprog - samhälle 3% 28% 23% E Ekonomi X X 13% Naturvetenskapliga programmet 9% 12% 8% TE Teknik 8% 12% 8% Antal svarande

3 Kön? Antal svarande Ålder? 15 år 1% 0% 0% 0% 0% X X X 16 år 7% 5% 6% 10% 8% 5% 6% 10% 17 år 75% 81% 79% 79% 81% 76% 79% 74% 18 år eller äldre 17% 14% 15% 11% 11% 19% 15% 16% Antal svarande Vilken skola gick du i på högstadiet? Dalskolan 9% 11% 10% 14% 15% 14% 11% 13% Forellskolan 15% 11% 13% 11% 22% 14% 17% 15% Kumla skola 20% 17% 18% 17% 13% 11% 15% 13% Strandskolan 5% 9% 8% 2% 6% 4% 5% 6% Tyresö skola 8% 8% 8% 5% 5% 5% 4% 2% Nyboda skola 8% 11% 10% 12% 11% 18% 16% 17% Kunskapsskolan Tyresö 8% 1% 4% 6% 12% 10% 10% 7% Skola i annan kommun 27% 31% 30% 33% 17% 24% 21% 27% Antal svarande Röker du? Nej, jag har aldrig rökt 21% 43% 35% 44% 41% 34% 35% 25% Nej, jag har bara provat 32% 26% 28% 26% 33% 37% 32% 33% Nej, jag har slutat 12% 9% 10% 7% 6% 5% 7% 9% Ja, ibland men inte varje dag 11% 8% 9% 15% 12% 13% 17% 18% Ja, dagligen 24% 14% 17% 8% 8% 11% 9% 15% Antal svarande

4 Hur gammal var du när du började röka regelbundet (minst en gång i veckan)? 12 år eller yngre 8% 18% 13% 9% 5% X X X 13 år 26% 14% 20% 9% 5% x x x 14 år 20% 16% 18% 15% 11% X X X 15 år 28% 18% 23% 20% 10% X X X 16 år 10% 13% 11% 20% 16% X X X 17 år eller äldre 6% 7% 7% 15% X X X X Vet inte 2% 14% 8% 13% 53% X X X Antal svarande X X X Hur får du vanligtvis tag på cigaretter? Köper själv i livsmedelsaffär 24% 28% 26% 22% X X X X Köper själv i kiosk 10% 26% 18% 20% X X X X Genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig 62% 26% 43% 43% X X X X Genom att någon okänd köper ut åt mig 2% 2% 2% 2% X X X X Genom att föräldrarna köper ut åt mig 0% 2% 1% 0% X X X X Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 0% 0% 0% 4% X X X X På annat sätt 2% 17% 10% 9% X X X X Antal svarande X X X X Var får du vanligtvis tag i dina cigaretter? NY! I Tyresö 62% 72% 67% X X X X X Någon annanstans 38% 28% 33% X X X X X Antal svarande X X X X X

5 Hur många i klassen tror du röker? NY! Ingen 1% 2% 2% X X X X X Någon enstaka 5% 6% 5% X X X X X 2-5 personer 29% 41% 37% X X X X X 6-11 personer 37% 31% 33% X X X X X De flesta 26% 14% 19% X X X X X Alla 2% 5% 4% X X X X X Antal svarande X X X X X Snusar du? Nej, jag har aldrig snusat 55% 50% 52% 58% 51% 43% 45% 26% Nej, jag har bara provat 34% 19% 25% 29% 26% 31% 33% 32% Nej, jag har slutat 2% 4% 3% 2% 3% 1% 2% 5% Ja, ibland men inte varje dag 6% 8% 7% 5% 4% 9% 8% 7% Ja, dagligen 4% 20% 14% 6% 15% 15% 13% 20% Antal svarande Hur gammal var du när du började snusa regelbundet (minst en gång i veckan)? 12 år eller yngre 17% 18% 18% 12% 7% X X X 13 år 0% 13% 10% 4% 14% X X X 14 år 8% 13% 12% 17% 16% X X X 15 år 33% 14% 18% 17% 23% X X X 16 år 17% 25% 24% 25% 34% X X X 17 år eller äldre 8% 7% 7% 17% X X X X Vet inte 17% 11% 12% 8% 5% X X X Antal svarande X X X

6 Hur får du vanligtvis tag på snus? Köper själv i livsmedelsaffär 42% 26% 29% 30% X X X X Köper själv i kiosk 8% 32% 28% 39% X X X X Genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig 33% 25% 26% 13% X X X X Genom att någon okänd köper ut åt mig 0% 2% 2% 4% X X X X Genom att föräldrarna köper ut åt mig 0% 4% 3% 4% X X X X Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 0% 0% 0% 0% X X X X På annat sätt 17% 11% 12% 9% X X X X Antal svarande X X X X Var får du vanligtvis tag i ditt snus? NY! I Tyresö 67% 63% 64% X X X X X Någon annanstans 33% 37% 36% X X X X X Antal svarande X X X X X Har du druckit alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit mm) det senaste halvåret? Nej, dricker inte alkohol 8% 18% 15% 14% 15% 9% 8% 7% Nej, har bara smakat 6% 9% 8% 12% 10% 8% 10% 9% Ja, men bara några enstaka gånger 29% 19% 23% 25% 28% 21% 23% 26% Ja, minst en gång per månad men inte varje vecka 27% 34% 31% 29% 26% 38% 34% 36% Ja, en gång i veckan 26% 13% 18% 16% 16% 17% 17% 18% Ja, två gånger i veckan eller oftare 3% 7% 5% 4% 5% 7% 8% 5% Antal svarande

7 Har du någon gång under det senaste halvåret druckit alkohol som ursprungligen inhandlats i utlandet? Nej 41% 30% 35% 32% 28% 28% 21% X Ja, en gång 7% 7% 7% 8% 7% 13% 10% X Ja, 2-4 gånger 16% 17% 17% 22% 22% 19% 20% X Ja, 5-10 gånger 9% 16% 13% 12% 12% 15% 13% X Ja, mer än 11 gånger 5% 14% 10% 5% 14% 19% 24% X Vet inte 22% 16% 18% 20% 16% 6% 11% X Antal svarande X Hur har du fått tag i alkoholen som ursprungligen inhandlats utomlands? (Markera ett eller flera svar) 70 kryss 157 kryss 227 kryss 144 kryss 307 kryss Köpt själv under utlandsbesök 13% 11% 11% 13% 13% 23% 26% X Köpt i Sverige av någon jag känner 50% 32% 38% 35% 34% 55% 53% X Köpt i Sverige av någon okänd 7% 21% 17% 19% 19% 35% 30% X Blivit bjuden av kamrater 17% 22% 21% 26% 28% 30% 31% X Annat sätt 13% 13% 13% 8% 7% 7% 10% X Antal svarande Z Z X Har du någon gång under senaste halvåret druckit hemtillverkad sprit, så kallad "hembränt"? Nej 82% 75% 78% 75% 78% 80% 73% 65% Ja, en gång 8% 12% 10% 12% 11% 11% 13% 16% Ja, 2-4 gånger 4% 6% 5% 6% 8% 7% 9% 10% Ja, 5-10 gånger 3% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 5% Ja, mer än 11 gånger 2% 6% 4% 5% 2% 1% 3% 5% Antal svarande

8 Hur ofta dricker du vid ett och samma tillfälle, alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv "kvarting" eller en helflaska vin, eller fyra stora flaskor starkcider/alkoläsk, eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl?) Aldrig 13% 9% 11% 8% 11% 7% 9% 12% Ytterst sällan 15% 20% 18% 17% 17% 11% 12% 11% Någon gång per halvår 19% 12% 15% 18% 17% 12% 12% 14% Någon gång i månaden 19% 21% 20% 27% 22% 37% 29% 30% Ett par gånger i månaden 23% 24% 23% 22% 19% 21% 20% 23% Någon gång i veckan 11% 14% 13% 8% 13% 12% 17% 10% Antal svarande Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 4% 6% 5% 6% 7% 4% 3% 5% Sällan 11% 12% 12% 15% 13% 12% 11% 9% Någon gång ibland 27% 24% 25% 26% 22% 27% 18% 20% Nästan varje gång 51% 33% 41% 33% 43% 34% 41% 45% Varje gång 7% 25% 17% 20% 16% 23% 26% 20% Antal svarande Hur många gånger har du varit berusad det senaste året? Ingen gång 10% 9% 9% 9% 10% 7% 7% 7% 1 gång 3% 3% 3% 9% 8% 5% 7% 5% 2-4 gånger 18% 18% 18% 15% 16% 13% 14% 14% 5-10 gånger 16% 20% 18% 18% 19% 21% 18% 20% gånger 19% 23% 21% 16% 20% 25% 24% 18% gånger 22% 12% 17% 22% 14% 16% 21% 22% Mer än 51 gånger 12% 15% 14% 12% 13% 12% 19% 12% Antal svarande

9 Hur gammal var du när du var berusad första gången? 12 år eller yngre 10% 8% 9% 8% 4% 5% 8% 8% 13 år 22% 17% 19% 9% 13% 6% 13% 15% 14 år 29% 16% 22% 16% 19% 16% 19% 19% 15 år 14% 32% 25% 29% 30% 19% 14% 17% 16 år 12% 16% 14% 17% 25% 17% 13% 10% 17 år eller äldre 7% 5% 6% 10% X X X X Vet inte 3% 3% 3% 5% 4% 33% 29% 27% Har aldrig varit berusad 2% 2% 2% 6% 4% 4% 4% 5% Antal svarande Var dricker du oftast alkohol? Hemma tillsammans med pappa och/eller mamma 3% 5% 4% 3% 2% 4% 7% 6% Hemma eller hos kompisar när det finns vuxna hemma 1% 2% 1% 2% 5% 10% 10% 12% Hemma eller hos kompisar när det inte finns vuxna hemma 49% 43% 46% 65% 66% 72% 77% 73% På restaurant/pub/diskotek 10% 3% 6% 10% 8% 17% 16% 22% Fest på annan plats NY! 33% 42% 38% X X X X X Utomhus 0% 2% 1% 6% 5% 14% 9% 7% På annan plats 3% 2% 3% 13% 13% 9% 11% 10% Antal svarande

10 Hur får du vanligtvis tag på alkohol? Köper själv i livsmedelsaffär (folköl) 2% 2% 2% 3% 0% 3% 1% 5% Köper själv på Systembolaget 2% 6% 4% 2% 1% 1% 2% 1% Följer med någon in på Systembolaget som köper ut åt mig NY! 4% 7% 6% X X X X X Genom att någon jag känner/kompisar/syskon köper ut åt mig 68% 42% 53% 56% 68% 76% 74% 74% Genom att någon okänd köper ut åt mig 0% 8% 5% 5% 7% 5% X X Genom att föräldrarna köper ut åt mig 0% 1% 0% 2% 2% 4% 6% 3% Tar hemma utan att föräldrarna vet om det 1% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 4% Genom att ringa eller SMS:a någon och beställa 8% 11% 9% 16% X X X X På annat sätt 14% 20% 18% 14% 20% 19% 28% 15% Antal svarande Var får du vanligtvis tag i alkoholen? NY! I Tyresö 47% 50% 49% X X X X X Någon annanstans 53% 50% 51% X X X X X Antal svarande X X X X X Känner dina föräldrar till att du dricker alkohol? Nej, de känner inte till att jag dricker 8% 21% 15% 22% 14% 9% 15% 13% Ja, de känner tilll en del av det jag dricker 44% 36% 39% 37% 45% 45% 42% 38% Ja, de känner till nästan allt jag dricker 33% 28% 30% 28% 30% 35% 36% 42% Vet inte 16% 16% 16% 13% 10% 10% 7% 7% Antal svarande

11 Händer det att du blir bjuden på alkohol i hemmet av dina föräldrar? Nej 52% 54% 53% 58% 47% 40% 32% X Ja, det händer vid speciella tillfällen 47% 45% 46% 38% 48% 57% 65% X Ja, det sker regelbundet 1% 2% 1% 4% 5% 3% 3% X Antal svarande X Hur många av de andra i klassen tror du dricker alkohol? NY! Ingen 1% 3% 2% X X X X X Några enstaka 1% 4% 3% X X X X X 2-5 personer 4% 8% 6% X X X X X 6-11 personer 21% 11% 15% X X X X X De flesta 58% 56% 56% X X X X X Alla 15% 18% 17% X X X X X Antal svarande X X X X X Har du sniffat någon gång? Nej, ingen gång 93% 93% 93% 95% 93% 91% 90% 90% Ja, en gång 4% 2% 3% 1% 3% 3% 5% 3% Ja, 2-4 gånger 0% 0% 0% 2% 2% 4% 3% 5% Ja, 5-10 gånger 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% Ja, gånger 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% Ja, mer än en 21 gånger 2% 5% 4% 1% 1% 0% 2% 1% Antal svarande

12 Vad har du sniffat? (Markera ett eller flera svar) 10 kryss 40 kryss 50 kryss 10 kryss 42 kryss Bensin 30% 13% 16% 10% 21% X X 38% Thinner 0% 13% 10% 0% 7% X X 9% Klister, lim 0% 15% 12% 30% 14% X X 24% Butangas (tändargas) 10% 18% 16% 0% 5% X X 35% Drivgas från sprayburkar 10% 15% 14% 20% 19% X X 24% Glade 10% 10% 10% 10% X X X X Annat 20% 10% 12% 30% 29% X X 3% Vet inte 20% 8% 10% 0% 5% X X 6% Antal svarande X X 34 Hur många gånger har du sniffat under den senaste 4- veckorsperioden? Ingen gång 100% 25% 55% 75% 78% X X X 1 gång 0% 0% 0% 0% 0% X X X 2-4 gånger 0% 17% 10% 0% 9% X X X Mer än 5 gånger 0% 58% 35% 25% 13% X X X Antal svarande X X X Hur gammal var du första gången du sniffade? 12 år eller yngre 13% 33% 25% 12% 26% X X X 13 år 13% 8% 10% 0% 0% X X X 14 år 0% 25% 15% 12% 9% X X X 15 år 13% 0% 5% 12% 22% X X X 16 år 25% 0% 10% 0% 22% X X X 17 år eller äldre 0% 0% 0% 38% X X X X Vet inte 38% 33% 35% 25% 22% X X X Antal svarande X X X

13 Har du använt läkemedel tillsammans med eller utan alkohol i berusningssyfte? (Markera ett eller flera alternativ) 106 kryss 171 kryss 277 kryss 175 kryss 328 kryss Nej 84% 87% 86% 91% 92% 92% 87% 88% Ja, värktabletter 13% 5% 8% 5% 7% 7% 10% 9% Ja, sömn- eller lugnande tabletter (t ex Rohypnol, Valium, Sobril) 1% 6% 4% 2% 1% 1% 3% 2% Ja, annat 2% 3% 3% 3% 2% 0% 0% 1% Antal svarande Z Z Har du någon gång använt narkotika? ( med narkotika avses t ex hasch, marijuana,amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin, GHB) Nej 76% 76% 76% 78% 85% 83% 80% 73% Ja 24% 24% 24% 22% 15% 17% 20% 27% Antal svarande Hur många gånger har du använt narkotika det senaste året? NY! Ingen gång 24% 20% 21% X X X X X 1 gång 32% 17% 23% X X X X X 2-4 gånger 24% 22% 23% X X X X X 5-10 gånger 8% 0% 3% X X X X X gånger 4% 12% 9% X X X X X Mer än 21 gånger 8% 29% 21% X X X X X Antal svarande X X X X X

14 När har du använt narkotika? (Markera ett eller flera svar) NY! 23 kryss 53 kryss 76 kryss Under vanliga helger (fredag, lördag, söndag) 52% 47% 49% X X X X X Under vanliga vardagar (måndag, tisdag, onsdag, torsdag) 4% 19% 15% X X X X X Lov 43% 34% 37% X X X X X Antal svarande Z Z 53 X X X X X 30 kryss 71 kryss 101 kryss När du använde narkotikan var du (Markera ett eller flera svar) NY! hemma tillsammans med pappa och/eller mamma 0% 4% 3% X X X X X hemma eller hos kompisar när det finns vuxna hemma 17% 6% 9% X X X X X hemma eller hos kompisar när det inte finns vuxna hemma 17% 23% 21% X X X X X på restaurant/pub/diskotek 0% 6% 4% X X X X X fest på annan plats 27% 20% 22% X X X X X utomhus 30% 25% 27% X X X X X på annan plats 10% 17% 15% X X X X X Antal svarande Z Z 53 X X X X X

15 35 kryss 125 kryss 160 kryss 89 kryss 75 kryss Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt? (Markera ett eller flera alternativ) Cannabis (hasch, marijuana) 46% 29% 33% 34% 56% X X X Amfetamin 3% 7% 6% 5% 4% X X X Ecstasy 0% 7% 6% 8% 8% X X X Kokain 6% 8% 8% 8% 8% X X X Herion som röks 9% 6% 7% 5% 4% X X X Herion som injiceras 0% 5% 4% 3% 3% X X X GHB 0% 5% 4% 3% 1% X X X Khat 0% 6% 5% 3% 3% X X X LSD 0% 6% 4% 6% 3% X X X Spice 9% 11% 11% 13% X X X X Annan typ av narkotika 17% 6% 9% 6% 8% X X X Vet inte 11% 3% 5% 7% 4% X X X Antal svarande X X X Hur många gånger har du använt hasch/ marijuana? Ingen gång 8% 5% 6% 10% 6% X X X 1 gång 36% 15% 23% 28% 25% X X X 2-4 gånger 36% 23% 28% 28% 33% X X X 5-10 gånger 8% 8% 8% 8% 12% X X X gånger 4% 15% 11% 10% 10% X X X Mer än 21 gånger 8% 35% 25% 18% 12% X X X Antal svarande X X X

16 Hur har du skaffat narkotika? (Markera ett eller flera svar) 34 kryss 94 kryss 128 kryss 83 kryss 89 kryss Köpt av okänd 3% 14% 11% 11% 8% X X X Köpt av någon jag hört talas om men inte känner 9% 11% 10% 11% 8% X X X Köpt av kamrater 6% 14% 12% 13% 16% X X X Köpt av någon annan jag känner 15% 12% 13% 10% 10% X X X Köpt på internet 3% 6% 5% 5% 1% X X X Skaffat direkt från läkare 0% 2% 2% 4% 1% X X X Blivit bjuden av kamrater 50% 14% 23% 22% 38% X X X Blivit bjuden av äldre syskon 3% 4% 4% 4% 4% X X X Skaffat i skolan eller dess närhet 0% 3% 2% 4% 2% X X X Blivit bjuden av vuxen person 6% 3% 4% 4% 4% X X X Skaffat på annat sätt 6% 10% 9% 10% 3% X X X Langat själv 0% 7% 5% 5% 3% X X X Antal svarande X X X Var får du vanligtvis tag i narkotikan? NY! I Tyresö 28% 40% 35% X X X X X Någon annanstans 72% 60% 65% X X X X X Antal svarande X X X X X Hur gammal var du första gången du använde narkotika? 12 år eller yngre 0% 20% 12% 13% 4% X X X 13 år 4% 3% 3% 3% 2% X X X 14 år 20% 5% 11% 8% 8% X X X 15 år 12% 20% 17% 18% 21% X X X 16 år 36% 28% 31% 16% 65% X X X 17 år eller äldre 28% 25% 26% 42% X X X X Antal svarande X X X

17 Har du någon gång haft möjlighet att prova narkotika? Nej 59% 64% 62% 57% 62% 50% 46% 52% Ja 34% 31% 32% 39% 30% 42% 42% 48% Vet inte 6% 5% 5% 4% 8% 8% 12% X Antal svarande Hur många i klassen tror du har använt narkotika? NY! Tyresö totalt Ingen 25% 28% 27% X X X X X Någon enstaka 36% 36% 36% X X X X X 2-5 personer 29% 28% 29% X X X X X 6-11 personer 5% 2% 3% X X X X X De flesta 4% 1% 2% X X X X X Alla 2% 5% 4% X X X X X Antal svarande X X X X X Har du någon gång använt något annat medel/preparat, som vi inte frågat om, för att du ville bli berusad? NY! Nej 92% 89% 90% X X X X X Ja, någon gång 7% 7% 7% X X X X X Ja, flera gånger 1% 5% 3% X X X X X Antal svarande X X X X X Vad var det du använde då? (markera ett eller flera svar) NY! 12 kryss 46 kryss 58 kryss Någon dryck 17% 15% 16% X X X X X Tabletter 33% 22% 24% X X X X X Pulver 8% 13% 12% X X X X X Rökte något 33% 13% 17% X X X X X Sniffade något 0% 9% 7% X X X X X Något annat 8% 15% 14% X X X X X Vet inte 0% 13% 10% X X X X X Antal svarande Z Z 27 X X X X X

18 Vad tycker du om att Tyresö kommun genomför drogvaneundersökningar i årskurs 2 på Tyresö gymnasium? Bra 55% 42% 47% 43% 69% 62% X X Varken bra eller dåligt 23% 25% 24% 29% 15% 16% X X Inte bra 4% 8% 6% 6% 2% 4% X X Ingen uppfattning 18% 25% 23% 22% 14% 15% X X Antal svarande X X

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2016 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Svarsfrekvens: 2004: 83 % (354 svar) 2011: 78% (248 svar) 2005:

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Vilken årskurs går du i? : Gymnasiet. Antal svar: 69 Den här undersökningen har totalt 69 respondenter och en svarsfrekvens på. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 102

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 102 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 102 Den här undersökningen har totalt 102 respondenter. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04. Den här rapporten visar

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Slutrapport Antal svar: 401 Den här undersökningen har totalt 401 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till 2018-04-30. Den här rapporten

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 50

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 50 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 50 This report contains answers for 50 respondents. The survey was carried out from 2017-05-12 to 2017-06-17. The report

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 54

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 54 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 54 This report contains answers for 54 respondents. The survey was carried out from 2017-05-12 to 2017-06-17. The report was generated

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2016 - kommun Elever i skolor i kommun jämfört med övriga skolkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre än 5 svarande.

Läs mer

Stockholmsenkäten Danderyds kommun

Stockholmsenkäten Danderyds kommun Stockholmsenkäten 2016 - Danderyds kommun Elever boende i Danderyds kommun jämfört med tidigare år *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre

Läs mer

Stockholmsenkäten Danderyds kommun

Stockholmsenkäten Danderyds kommun Stockholmsenkäten 2016 - Danderyds kommun Elever i skolor i Danderyds kommun jämfört med tidigare år *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2014 - Upplands Väsby kommun Elever boende i Upplands Väsby kommun jämfört med övriga hemkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger.

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger. Hej! Den här undersökningen riktar sig till dig som går i grundskolan årskurs 9 eller år 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om attityd och erfarenhet av alkohol, narkotika, doping och tobak. Undersökningen

Läs mer

Stockholmsenkäten Danderyds kommun

Stockholmsenkäten Danderyds kommun Stockholmsenkäten 2018 - s kommun Elever i skolor i s kommun jämfört med övriga skolkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre än

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma.

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma Fostermamma Pappa Fosterpappa Pappas sambo/maka/make Mammas sambo/maka/make Någon bror/styvbror Någon syster/styvsyster

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2018-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 1. Inledning... 2 2. Tobaksvanor... 3 4. Alkoholvanor...

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Frågeformulär, Elevers drogvanor Värmland, Är du... Kille Tjej Annan könsidentitet. 2. Vilken årskurs går du i? Årskurs 9 Gymnasiet årskurs 2

Frågeformulär, Elevers drogvanor Värmland, Är du... Kille Tjej Annan könsidentitet. 2. Vilken årskurs går du i? Årskurs 9 Gymnasiet årskurs 2 Den här undersökningen riktar sig till dig som går i grundskolan årskurs 9 eller årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om attityd och erfarenhet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Undersökningen

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

1b Vilken är din hemkommun?

1b Vilken är din hemkommun? Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Vårterminen 2011 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa Gymnasiet 2016 Skellefteå 338 291 636 elever Kön Man Kvinna Total Man 100 0 53,1 Kvinna 0 100 45,8 Blank 0 0 1,1 Ålder 16 13,6 16,5 14,8 17 67,8 72,2 69,8 18 8,3 7,2 7,7 19 3,6 2,1 2,8 20 4,4 1,4 3 Blank

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva namn på formuläret. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar igen det.

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

KOMMUNJÄMFÖRELSER. DROGVANEUNDERSÖKNING 2018 Gymnasiet åk 1

KOMMUNJÄMFÖRELSER. DROGVANEUNDERSÖKNING 2018 Gymnasiet åk 1 KOMMUNJÄMFÖRELSER DROGVANEUNDERSÖKNING 18 Gymnasiet åk 1 Som en del i Öckerömetoden görs årliga drogvaneundersökningar i årskurs 1 på gymnasiet. Detta är en sammanställning över de fem kommuner som gjorde

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Drogvaneundersökning Essunga kommun

Drogvaneundersökning Essunga kommun Genomfördes i Nossebro skola måndagen den 26 januari 215 Eleverna var ej förberedda Utomstående funktionärer lämnade ut enkäten. 166 av 188 elever deltog i enkäten (externt bortfall 11,7%) 54 av 57 elever

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Har du känt dig mobbad under högstadietiden? Nej 81,6 70,6 73,9 Ja någon gång 15,4 26,9 20 Ja ofta 2,4 1,5 2,1 Blank 0,6 0,9 4

Har du känt dig mobbad under högstadietiden? Nej 81,6 70,6 73,9 Ja någon gång 15,4 26,9 20 Ja ofta 2,4 1,5 2,1 Blank 0,6 0,9 4 Grundskolan år 9 2016 Skellefteå Skellefteås skolor totalt 337 327 700 Kön Man Kvinna Total Man 100 0 48,1 Kvinna 0 100 46,7 Blank 0 0 5,1 Summa 100 100,0 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 31,2 28,1

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2014 Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, skriv därför inte ditt namn på kuvertet. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet Drogvaneundersökning, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... 6 DEL

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 18 Sextonde året i rad (3-18). Genomförs på vårterminen årligen i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät görs i ca 15 kommuner i år. Drogvaneundersökning Genomfördes 5

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Är du? 7 I vilket skolår går du? 9 Vilka bor du tillsammans med? 10 Var är du och dina föräldrar födda? 11 - Du själv

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva namn på formuläret. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar igen det.

Läs mer

Drogvaneundersökning Grundskolans ÅK 9

Drogvaneundersökning Grundskolans ÅK 9 Drogvaneundersökning 23 Grundskolans ÅK 9 Gymnasiets ÅK 2 Drogvanor 23 Åk 9 i grundskolan och åk 2 gymnasiet 824 elever i åk 9 och 826 i åk 2 Beställd av CERUM - Skånes kompetenscentrum Följer i stort

Läs mer

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent Grundskolan 2008 Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent 46 54 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 12,0 24,1 18,4 Bra 56,0 48,3 51,9 Varken eller 28,0 27,6 27,8 Dåligt 4,0 0,0 1,9 Mycket dåligt

Läs mer

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9 Tabeller Bilaga 5 Fyrbodal årskurs 9 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Drogvaneundersökning 2019

Drogvaneundersökning 2019 Sjuttonde året i rad (3-19). Genomförs på vårterminen årligen i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät görs i ca 15 kommuner i år. Drogvaneundersökning Genomfördes 28 januari Hedenskolan,

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2013-07-16 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 18 Genomfördes digitalt på högstadiet i Mogaskolan den 5 februari 18. Utomstående funktionärer. Eleverna var inte förberedda. 288 av totalt 334 elever deltog i enkäten (externt bortfall

Läs mer

Uppföljning ANDT 2014

Uppföljning ANDT 2014 Uppföljning ANDT 2014 Är du flicka eller pojke? Total A. 67 100 0 0 67 50,8 B. 0 0 65 100 65 49,2 Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin

Läs mer

Livsstilsstudien rapport

Livsstilsstudien rapport Livsstilsstudien 14 - rapport Undersökningen Livsstilsstudien har genomförts i Danderyds kommun vartannat sedan 4. Enkäten har genomförts även i andra kommuner i Stockholms län, då under namnet Stockholmsenkäten.

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Hur länge har du bott i Sverige?

Hur länge har du bott i Sverige? Hur länge har du bott i Sverige? 10 9 8 7 6 5 Hela mitt liv 10 år eller mer 5 9 år Mindre än 5 år Pojkar 75% 1% 2% 22% Flickor 89% 2% 5% 4% Annan 25% 4% 71% 2c Hur länge i Sverige, Röker du? 10 9 8 7 6

Läs mer

Drogvaneundersökning Ånge kommun

Drogvaneundersökning Ånge kommun Drogvaneundersökning 218 Ånge kommun Drogvaneundersökning 218 Genomfördes på Minervaskolan, Kordelia friskola och Fränstaskolan den 23-3 augusti 218 227 av 289 elever deltog Årskurs 7: 99 av 13 elever

Läs mer

Drogvaneundersökning Ånge kommun

Drogvaneundersökning Ånge kommun Drogvaneundersökning 217 Ånge kommun Drogvaneundersökningen i Ånge Görs årligen på högstadiet i Ånge kommun sedan 215. Drogvaneundersökningen genomfördes i år på webben (tidigare pappersenkät) Samma enkät

Läs mer

Ej för användning Ja Nej Vet ej. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning Ja Nej Vet ej. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Drogvanor i gymnasiet år 2, 2015 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Drogvanor i gymnasiet år 2, 2015 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Hur länge har du bott i Sverige?

Hur länge har du bott i Sverige? Hur länge har du bott i Sverige? 10 9 8 7 6 5 4 3 Hela mitt liv 10 år eller mer 5 9 år Mindre än 5 år Pojkar Åk 7 86% 3% 5% 6% Pojkar Åk 9 93% 2% 1% 4% Flickor Åk 7 89% 6% 4% Flickor åk 9 89% 6% 3% 2%

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Är du man eller kvinna? Har du fyllt 18 år? Har dina föräldrar/vårdnadshavare studerat på universitet eller högskola? Hur nöjd är du vanligtvis med...

Är du man eller kvinna? Har du fyllt 18 år? Har dina föräldrar/vårdnadshavare studerat på universitet eller högskola? Hur nöjd är du vanligtvis med... Drogvanor i gymnasiet år 2, 2016 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2017 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få reda på mer om hur

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2018-08-06 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2. INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer