Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium"

Transkript

1 Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29

2 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs två på gymnasiet. I år var det tvåornas tur att svara, undersökningen genomfördes under vecka sex. Kommunens fältsekreterare var närvarande när varje klass svarade på enkäten. Detta för att varje klass skulle få samma möjlighet till att ställa frågor samt att få samma svar. Undersökningen föregicks av information till elevernas föräldrar om undersökningens syfte, genomförande, garanti om anonymitet samt om att deltagandet var frivilligt. Eleverna fick ta del av samma information innan enkäten delades ut. Svarsfrekvens och tillförlitlighet 147 av Vimmerby kommuns 2 andra års elever lämnade inte en ifylld enkät, 8 män och 62 kvinnor. Detta ger en svarsfrekvens på 73,5 %. Resultat Tobak På frågan Röker du? uppger 16 % av kvinnorna och 5 % av männen att de röker varje dag. Detta innebär en ökning för kvinnorna från den förra mätningen (27) med 7 % och en minskning för männen med 2 %. Det är 64 % av kvinnorna och 69 % av männen som inte röker alls. Resultatet av det blir en minskning hos kvinnorna med 7 % och hos männen en ökning med 2 %. När det gäller snusning så fortsätter männen att stiga, i år var det 22 % som snusade varje dag jämfört med 2 % 27. Kvinnorna har dock minskat från 4 % 27 till % i den här undersökningen. Alkohol På frågan Har du druckit alkohol under det senaste halvåret? så är siffrorna i stort sett detsamma som 27. I årets undersökning har 88 % av kvinnorna och 9 % av männen svarat att de har druckit alkohol det senaste halvåret. Det är en ökning med 2 % hos kvinnorna och en minskning med 1 % hos männen. Vidare förekommer en minskning hos männen i frågan om hur ofta de dricker alkohol. Här har de svarat att det är 38 % som dricker alkohol 2-3 gånger i månaden jämfört med 43 % 27. Kvinnorna har även på denna fråga ökat och det är 36 % som dricker 2-3 gånger i månaden och det är en ökning med 3 %. Männen dricker oftast sprit, starkcider, alkoläsk och starköl, medan kvinnorna föredrar sprit, starköl och starkcider.

3 Fortsättningsvis har siffrorna ökat både hos männen och kvinnorna på frågan Får du alkohol av dina föräldrar?. Här svarar 42 % av männen och 27 % av kvinnorna att de får egen alkohol av sina föräldrar. Det är en ökning med 4 % hos männen och 3 % hos kvinnorna. Narkotika, läkemedel, sniffning och doping Andelen män som har använt narkotika har ökat med 2 % från 27 och i årets undersökning är det 14 % som har använt narkotika. Kvinnorna har gjort en rejäl ökning från 4 % 27 till 11 % 29. På vilken sort har de nämnt cannabis, hasch, spice, lsd, heroin och brunt gräs samt ecstasy. På frågan Har du sniffat? är det 1 % kvinna som har svarat att hon har sniffat, men inte under det senaste halvåret. Alla män som har svarat har fyllt i att de aldrig någonsin har sniffat. Det är 1 % av kvinnorna och 8 % av männen som uppger att de har använt läkemedel tillsammans med alkohol under det senaste halvåret. De läkemedel som har uppgetts är allergimedicin, Panodil, Alvedon, Ibumetin och penicillin samt lustgas. På frågan om eleverna har använt dopingpreparat under det senaste halvåret har alla uppgett att de inte har använt något dopingpreparat. Sammanställt av: Emmy Johansson Fältsekreterare Vimmerby kommun

4 Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de inte röker, röker vid enstaka tillfällen respektive röker varje dag, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa Summa Röker du? Andel efter kön som angett att de inte röker, röker vid enstaka tillfälen respektive röker varje dag, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Röker inte 26 Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag

5 Fråga 3. Får du röka för dina föräldrar? Tabell 3. Antal efter kön som angett att de inte får röka, får röka respektive inte vet om de får röka för sina föräldrar, år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja Vet inte Summa Summa Får du röka för dina föräldrar? Andel efter kön som angett att de inte får röka, får röka respektive inte vet om de får röka, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja Vet inte

6 Fråga 4. Hur får du tag på cigaretter? (Flera alternativ kan väljas) Tabell 4. Antal efter kön som angett hur de får tag på cigaretter, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Summa Röker inte Köper själv Tar från föräldrar 2 2 Får från föräldrar Får/köper av vuxen över 18 år Annat sätt Summa Annat sätt: köper själv, får på fest, får av kompisar på fest, får av kompisar och vuxna köper. 1 Hur får du tag på cigaretter? Antal efter kön som angett hur de får tag på cigaretter, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. ( Flera alternativ kunde väljas) 8 Antal svar Röker inte Köper själv Tar från föräldrar Får från föräldrar Får/köper av vuxen över 18 år 2 2 Annat sätt

7 Fråga 5. Snusar du? Tabell 5. Antal efter kön som angett att de inte snusar, snusar vid enstaka tillfällen tillfällen respektive snusar varje dag, år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Snusar inte Snusar vid enstaka tillfällen Snusar varje dag Summa Summa Snusar du? Andel efter kön som angett att det inte snusar, snusar vid enstaka tillfällen respektive snusar varje dag, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Snusar inte 1 Snusar vid enstaka tillfällen 22 Snusar varje dag

8 Fråga 6. Får du snusa för dina föräldrar? Tabell 6. Antal som angett att de inte får snusa, får snusa respektive inte vet om de får snusa för sina föräldrar, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja Vet ej Summa Summa Får du snusa för dina föräldrar? Andel efter kön som har angett att de inte får snusa, får snusa respektive inte vet om de får snusa för sina föräldrar, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja Vet ej 5

9 Fråga 7. Hur får du tag på snus? (Flera alternativ kunde väljas!) Tabell 7. Antal efter kön som angett hur de får tag på snus, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Summa Jag snusar inte Köper själv i butik Tar från föräldrar utan lov 1 1 Får från föräldrar 5 5 Får/köper av annan vuxen över 18 år Annat sätt 2 2 Samtliga Annat sätt: Köper själv, får från kompisar eller att vuxna köper. 1 Hur får du tag på snus? Antal efter kön som angett hur de får tag på snus, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. (Flera alternativ kunde väljas) 8 67 Antal svar Jag snusar inte 18 Köper själv i butik Tar från föräldrar utan lov Får från föräldrar Får/köper av annan vuxen över 18 år Annat sätt

10 Fråga 8. Har du druckit alkohol det senaste halvåret? Tabell 8. Antal efter kön som angett att de inte druckit respektive har druckit alkohol under det senaste halvåret i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja Summa Summa Har du druckit alkohol under det senaste halvåret? Andel efter kön som angett att de inte druckit respektive druckit alkohol under det senaste halvåret, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja

11 Fråga 9. Hur ofta dricker du alkohol? Tabell 9. Antal efter kön som angett hur ofta de dricker alkohol, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Dricker Mindre än En gång i 2-3 gånger Varje vecka Summa inte alkohol 1 gång i månaden månaden i månaden eller mer Summa Hur ofta dricker du alkohol? Andel efter kön som angett hur ofta de druckit alkohol, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Jag dricker inte alkohol 27 3 Mindre än 1 gång i månaden gång i månaden gånger i månaden 5 2 Varje vecka eller mer

12 Fråga 1. Vilken sorts alkohol drack du vid det senaste tillfället? (flera alternativ kan väljas!) Tabell 1. Antal efter kön som angett vilken sorts alkohol de använde vid det senaste tillfället, i år två på gymnasiet, Vimmerby kommun 29. Summa Dricker inte alkohol Annat Folköl Starköl Vin Starkcider Alkoläsk Sprit Hembränt Samtliga (Annat: Extra extra starköl 1,2%, whiskey) Vilken sorts alkohol drack du vid det senaste tillfället? Antal efter kön som angett vad de drack vid det senaste tillfället, i år två på gymnasiet, Vimmerby kommun 29. (Flera alternativ kunde väljas) 1 8 Antal svar

13 Fråga 11. Hur får du tag på alkohol? ( Flera alternativ kunde väljas) Tabell 11. Antal efter kön som angett hur de får tag på alkohol, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Summa Dricker inte alkohol Annat sätt 1 1 Köper själv från butik 3 3 Från syskon Från kompisar Tar från föräldrar Får från föräldrar Får köper från annan vuxen över 18 år Köper själv av personal på diskotek eller liknade Köper själv av personal på restaurang, pub eller liknade Samtliga Annat sätt: Ingen information har framkommit. Hur får du tag på alkohol? Antal efter kön som angett hur de får tag på alkohol, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. (Flera alternativ kunde väljas) Antal svar

14 Fråga 12. I vilket/vilka sammanhang dricker du alkohol? (Flera alternativ kunde väljas) Tabell 12. Antal efter kön som angett i vilka/ vilket sammanhang de dricker alkohol, år två på gymnasiet Vimmerby kommun. Summa Dricker inte alkohol På privata fester På restaurang, pub, eller liknande På diskotek eller liknande På allmän plats I hemmet På annan plats Samtliga I vilket/vilka sammanhang dricker du alkohol? Antal efter kön som angett i vilka sammanhang de dricker alkohol, år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. (Flera alternativ kunde väljas). Antal svar

15 Fråga 13. Får du dricka alkohol för din föräldrar? Tabell 13. Antal efter kön som angett att de inte får dricka, får dricka respektive inte vet om de får dricka alkohol för sina föräldrar, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja Vet ej Summa Summa Får du dricka alkohol för dina föräldrar? Andel efter kön som angett att de inte får dricka, får dricka respektive inte vet om de får dricka alkohol för sina föräldrara, år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja Vet ej

16 Fråga 14. Vet dina föräldrar om att du dricker alkohol? Tabell 14. Antal efter kön som angett om föräldrarna inte vet respektive vet om de dricker alkohol, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Dricker inte alkohol Nej Ja Summa Summa Vet dina föräldrar om att du dricker alkohol? Andel efter kön som angett om föräldrarna inte vet respektive vet om de dricker alkohol, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Jag dricker inte alkohol Nej Ja 77

17 Fråga 15. Får du alkohol av dina föräldrar? Tabell 15. Antal efter kön som angett om de får alkohol av sina föräldrar, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja, men jag får endast Ja, jag får egen alkohol Summa smaka av mina föräldrar Summa Får du alkohol av dina föräldrar? Andel efter kön som angett om de får alkohol av sina föräldrar, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja, men jag får endast smaka av mina föräldrar Ja, jag får egen alkohol

18 Fråga 16. Brukar du dricka så mycket alkohol att du blir berusad? Tabell 16. Antal efter kön som angett att de aldrig, ibland, ofta eller alltid dricker så mycket alkohol att de blir berusade, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Dricker inte Nej, aldrig Ja, någon gång ibland Ja, ofta Ja, alltid Summa Summa Brukar du dricka så mycket alkohol att du blir berusad? Andel efter kön som angett att de aldrig, ibland, ofta respektive alltid dricker sig berusade, år två på gymnasiet Vimmerby kommun Jag dricker inte alkohol Nej, aldrig Ja, någon gång ibland Ja, ofta Ja, alltid

19 Fråga 17. Har du någon gång använt narkotika? Tabell 17. Antal efter kön som angett att de inte använt respektive använt narkotika, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja Summa Summa Om ja, vilken sort; cannabis, hasch, Spice, LSD, heroin, ecstacy och brunt gräs. Har du någon gång använt narkotika? Andel efter kön som angett att de inte använt respektive använt narkotika, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja

20 Fråga 18. Har du använt narkotika under de senaste halvåret? Tabell 18. Antal efter kön som angett att de använt narkotika under det senaste halvåret, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja, 1 gång Ja, 2-6 Gånger Ja, mer än 6 gånger Summa Summa Har du använt narkotika under det senaste halvåret? Andel efter kön som angett att de använt narkotika under det senaste halvåret, år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja, 1 gång Ja, 2-6 Gånger Ja, mer än 6 gånger

21 Fråga 19. Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? Tabell 19. Antal efter kön som angett om de vet någon som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dem, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja, det vet jag säkert Summa Summa Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? Andel efter kön som angett om de vet någon person som skulle kunna förse dem med narkotika, år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja, det vet jag säkert

22 Fråga 2. Har du sniffat? Tabell 2. Antal efter kön som angett om de har sniffat någon gång, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej, jag har aldrig Ja, men inte under Ja, en gång under Ja, flera gånger under Summa sniffat det senaste halvåret det senaste halvåret det senaste halvåret Summa Har du sniffat? Andel efter kön som angett om de har sniffat, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej, jag har aldrig sniffat 1 Ja, men inte under det senaste halvåret Ja, en gång under det senaste halvåret Ja, flera gånger under det senaste halvåret

23 Fråga 21. Har du använt läkemedel tillsammans med alkohol under det senaste halvåret? Tabell 21. Antal efter kön som angett om de använt läkemedel tillsammans med alkohol, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja Summa Summa Om ja, vilket läkemedel? Allergimedicin, Alvedon, Ibumetin, Panodil, lustgas och pencillin. Har du använt läkemdel tillsammans med alkohol under det senaste halvåret? Andel efter kön som angett en kombinerad användning av läkemedel och alkohol, år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja

24 Fråga 22. Har du använt dopingpreparat under det senaste halvåret? Tabell 22. Antal efter kön som angett om de använt dopingpreparat under det senaste halvåret, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Nej Ja Summa Summa Har du använt dopingpreparat under det senaste halvåret? Andel efter kön som angett om de använt dopingpreparat under det senatste halvåret, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Nej Ja

25 Fråga 23 a. Hur gammal var du när du (om någonsin) blev berusad första gången? Tabell 23 a. Antal efter kön som angett vid vilken ålder (om någonsin) de för första gången blivit berusade, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Aldrig gjort 11 år eller yngre 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år Summa Summa Hur gammal var du när du (om någonsin) blev berusad första gången? Andel efter kön som angett hur gamla de var första gången de blev berusade, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Aldrig gjort år eller yngre år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

26 Fråga 23 b. Hur gammal var du när du (om någonsin) rökte för första gången? Tabell 23 b. Antal efter kön som angett vid vilken ålder (om någonsin) de rökte för första gången, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Aldrig gjort 11 år eller yngre 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år Summa Summa Hur gammal var du när du (om någonsin) rökte för första gången? Andel efter kön som angett hur gamla de var när de rökte för första gången, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Aldrig gjort år eller yngre år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 1

27 Fråga 23 c. Hur gammal var du när du (om någonsin) snusade för första gången? Tabell 23 c. Antal efter kön som angett vid vilken ålder (om någonsin) de för första gången snusat, år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Aldrig gjort 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år Summa Summa Hur gammal var du när du (om någonsin) snusade för första gången? Andel efter kön som angett hur gamla de var första gången, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Aldrig gjort år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

28 Fråga 23 d. Hur gammal var du när du (om någonsin) provade narkotika för första gången? Tabell 23 d. Antal efter kön som angett vid vilken ålder (om någonsin) de för första gången, provade narkotika, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Aldrig gjort 11 år eller yngre 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år Summa Summa Hur gammal var du när du (om någonsin) provade narkotika för första gången? Andel efter kön som angett hur gamla de var när de för första gången provade narkotika, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Aldrig gjort år eller yngre år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

29 Fråga 23 e. Hur gammal var du när du (om någonsin) provade att sniffa för första gången? Tabell 23 e. Antal efter kön som angett vid vilken ålder (om någonsin) de för första gången provade att sniffa, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Aldrig gjort 11 år eller yngre 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år Summa Summa Hur gammal var du när du (om någonsin) för första gången provade att sniffa, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Aldrig gjort år eller yngre 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år

30 Fråga 24 a. Vilken är din inställning till rökning? Tabell 24 a. Antal efter kön som angett sin inställning till rökning, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Jag anser inte att det är acceptabelt Jag anser att det är upp till var och en Jag anser att det är acceptabelt Summa Summa Vilken är din inställning till rökning? Andel efter kön som angett sin inställning till rökning, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Jag anser inte att det är acceptabelt Jag anser att det är upp till var och en Jag anser att det är acceptabelt

31 Fråga 24 b. Vilken är din inställning till alkoholberusning? Tabell 24 b. Antal efter kön som angett sin inställning till alkoholberusning, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Jag anser inte att det är acceptabelt Jag anser att det är upp till var och en Jag anser att det är acceptabelt Summa Summa Vilken är din inställning till alkoholberusning? Andel efter kön som angett sin inställning till alkoholberusning, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Jag anser inte att det är acceptabelt Jag anser att det är upp till var och en 2 16 Jag anser att det är acceptabelt

32 Fråga 24 c. Vilken är din inställning till narkotikaanvändning? Tabell 24 c. Antal efter kön som angett vilken inställning de har till narkotikaanvändning, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Jag anser inte det är acceptabelt Jag anser att det är upp till var och en Jag anser att det är acceptabelt Summa Summa Vilken är din inställning till narkotikaanvändning? Andel efter kön som angett sin inställning till narkotikaanvändning, i år två på gymnasiet Vimmerby kommun Jag anser inte det är acceptabelt Jag anser att det är upp till var och en 3 Jag anser att det är acceptabelt

33 Vimmerby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Telefon:

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Kalmar län 21 Ambjörn Thunberg Agnetha Hammerin Skriftserie 21:2 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av användningen

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent Grundskolan 2008 Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent 46 54 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 12,0 24,1 18,4 Bra 56,0 48,3 51,9 Varken eller 28,0 27,6 27,8 Dåligt 4,0 0,0 1,9 Mycket dåligt

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Drogvaneundersökning Essunga kommun

Drogvaneundersökning Essunga kommun Genomfördes i Nossebro skola måndagen den 26 januari 215 Eleverna var ej förberedda Utomstående funktionärer lämnade ut enkäten. 166 av 188 elever deltog i enkäten (externt bortfall 11,7%) 54 av 57 elever

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa Gymnasiet 2016 Skellefteå 338 291 636 elever Kön Man Kvinna Total Man 100 0 53,1 Kvinna 0 100 45,8 Blank 0 0 1,1 Ålder 16 13,6 16,5 14,8 17 67,8 72,2 69,8 18 8,3 7,2 7,7 19 3,6 2,1 2,8 20 4,4 1,4 3 Blank

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2014 - Upplands Väsby kommun Elever boende i Upplands Väsby kommun jämfört med övriga hemkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14-9- 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14-9- 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-2 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-2 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2016 - kommun Elever i skolor i kommun jämfört med övriga skolkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre än 5 svarande.

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-12 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Grundskolan årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-12 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 4, 2015. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 4, 2015. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Drogförebyggande Nyhetsbrev nr 4, 215 Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Nyhetsbrev nr 4, 215 Nyhetsbrevet till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet

Läs mer

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Personligt 29 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Innehållsförteckning sid Inledning 3 Allmänt 3 Hälsa 3 Hur mår de unga? 4 Om skolan 5 Lag och

Läs mer

Tabellbilaga ANDT undersökning

Tabellbilaga ANDT undersökning Tabellbilaga ANDT undersökning 2012 Tabellbilaga. Grundskolan 2012 Norsjöskolan år 9 41 elever 56,0 44,0 100,0 Nilaskolan år 9 40 elever 45,0 55,0 100,0 Summa 81 elever 51,0 49,0 100,0 Hur trivs du i skolan?

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

Ej för användning Ja Nej Vet ej. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning Ja Nej Vet ej. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Drogvanor i gymnasiet år 2, 2015 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Drogvanor i gymnasiet år 2, 2015 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Gymnasiet år 2, 2017 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få reda på mer

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun November 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag

Läs mer