UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN"

Transkript

1 UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

2 Redovisning gymnasieenkäten Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat

3 Redovisning gymnasieenkäten 27 Oskarshamns kommun 27 Inledning/Bakgrund Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner har genom Regionförbundets primärkommunala nämnd bett Fokus Kalmar län att utföra en undersökning om gymnasieelevers drogvanor. Avsikten med undersökningen är att svaren som redovisas här och i övriga länet ska öka kunskaperna om ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika. Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag för kommunernas förebyggande insatser samt för information till kommuninvånarna. Undersökningen är genomförd och samställd av kommunens fältsekreterare. Frågorna i undersökningen riktar sig till år 2 på gymnasiet. 3

4 Samfattning Nedan följder en samfattning av drogvaneundersökning år 2 på gymnasiet Oskarshamn 27 med jämförelse från 25. Jag röker vid enstaka tillfällen har ökat bland männen med 1% mellan Kvinnorna har gjort en minskning vad det gäller rökning varje dag, 17 % 25 jämfört med 12 % 27. Snusning varje dag för männen har minskat, 22 % 25 jämfört med 17 % 27. Kvinnorna har ökat snusningen vid enstaka tillfällen, 9 % 25 och 14% 27. Andel elever som druckit alkohol det senaste halvåret har minskat, män 93% 25 mot 83 % 27. Kvinnor 86 % 25 mot 81% 27. Andelen elever som dricker 2-3 gånger i månaden eller mer har minskat, Män 41 % 25 mot 26 % 27. Kvinnor 39 % 25 mot 28% 27. Andelen elever som får egen alkohol av föräldrarna har minskat 27, Män 43 % 25 mot 31 % 27. Kvinnor 36 % 25 mot 26 % 27. Andelen elever som får dricka alkohol för sina föräldrar har minskat 27, Män 77 % 25 mot 62 % 27. Kvinnor 65 % 25 mot 5 % 27. I gruppen som inte vet om de får dricka alkohol för sina föräldrar är det 73 % som har druckit 27. Andelen elever som dricker så mycket alkohol att de blir berusade, har minskat i riskgruppen som svarar Ja, ofta eller Ja, alltid. Män 46 % 25 mot 32 % 27. Kvinnor 28 % 25 mot 25 % 27. Andelen elever som någon gång använt narkotika har liknande värde som 25. Vi ser en liten minskning bland kvinnor 27. Män 6 % 25 mot 6 % 27. Kvinnor 8 % 25 mot 6 % 27. 4

5 Resultat 287 elever har svarat på enkäten vilket innebär en svarsfrekvensen på 9 procent. Av dessa är 49 procent (145 personer) män, och 51 procent (142 personer) kvinnor. 82 procent (236 personer) var inte myndiga vid svarstillfället, 18 procent (68 personer) var myndiga. Samtliga som svarat är folkbokförda i Oskarshamns kommun. Kön Kön? % Antal Är du myndig? Är du % Antal myndig? nej ja Vilken kommun kommer du från (är folkbokförd i)? Fråga 3 % Oskarshamn 1 Summa 1 Röker du? Fråga 4 % Antal jag röker inte jag röker vid enstaka tillfällen jag röker varje dag Röker du? Jämförelse I Länet röker 8 % av männen och 12 % av kvinnorna varje dag. jag röker vid enstaka tillfällen jag röker varje dag 5

6 Får du röka för dina föräldrar? Fråga 5 % Antal ej svar 1 nej ja vet inte fel ifyllt 1 2 Hur får du tag på cigaretter? (flera alternativ kan väljas!) Fråga 6 % Antal ej svar 2 5 jag röker inte köper själv från butik tar från föräldrar utan lov 2 6 får från föräldrar 2 5 får/köper av annan vuxen över 18 år annat sätt 4 11 Snusar du? Fråga 7 % Antal jag snusar inte jag snusar vid enstaka tillfällen 14 4 jag snusar varje dag Snusar du? Jämförelse I Länet snusar 19 % av männen och 3 % av kvinnorna varje dag. jag snusar inte jag snusar vid enstaka tillfällen jag snusar varje dag 6

7 Får du snusa för dina föräldrar? Fråga 8 % Antal ej svar 1 nej ja vet inte fel ifyllt 1 Hur får du tag på snus? ( flera alternativ kan väljas!) Fråga 9 % Antal ej svar 2 7 jag snusar inte köper själv från butik tar från föräldrar utan lov 1 4 får från föräldrar 4 12 får/köper av annan vuxen över 18 år annat sätt 2 5 Har du druckit alkohol under det senaste halvåret? Fråga 1 % Antal nej ja Andel elever som har druckit alkohol det senaste halvåret. Jämförelse Man 25 Man 27 Kvinna 25 Kvinna 27 I länet har 88 % av männen och 87 % av kvinnorna druckit alkohol det senaste halvåret. 7

8 Hur ofta dricker du alkohol? Fråga 11 % Antal jag dricker inte alkohol mindre än 1 gång per månad gång per månad gånger per månad varje vecka eller mer 4 12 fel ifyllt 1 4 Andel elever som dricker alkohol 2-3 gånger i månaden eller mer. Jämförelse Man 25 Man 27 Kvinna 25 Kvinna 27 I Länet dricker 41% av männen 2-3 gånger per månad eller varje vecka och 34% av kvinnorna. 8

9 Vilken sorts alkohol drack du vid det senaste tillfället? (flera alternativ kan väljas) Fråga 12 % Antal jag dricker inte alkohol annat 3 9 folköl 5 14 starköl vin hemtillverkat vin 1 starkcider alkoläsk sprit hembränt 3 1 Vilken sorts alkohol drack du vid senaste tillfället? annat starköl hemtillverkat vin alkoläsk hembränt Fritext till fråga 12 Fråga 12 text % Antal ej svar ABSINT STRÅROM 1 BACARDI RAZZ 1 BAYLIES 1 CHAMPAGNE 1 DRINKAR 1 2 GROGG 1 2 LIKÖR 1 LONGDRINK 1 LÄKARSPRIT 1 2 MOSSERAT VIN 1 RAKI 1 WHISKY 1 9

10 Hur får du tag på alkohol? (flera alternativ kan väljas) Fråga 13 % Antal jag dricker inte alkohol annat sätt 2 7 köper själv från butik 2 7 från syskon från kompisar tar från föräldrar 8 22 får från föräldrar får/köper från annan vuxen över 18 år köper själv av personalen på diskotek eller liknande 8 24 köper själv av personalen på restaurang, pub, eller liknande Fritext till fråga 13 Fråga 13 text % Antal ej svar DET DU 1 SYSTEMET 1 2 TYSKLAND 1 I vilket/vilka samhang dricker du alkohol? (flera alternativ kan väljas) Fråga 14 % Antal jag dricker inte alkohol på privata fester på restaurang, pub eller liknande 2 58 på diskotek eller liknande 2 56 på allmän plats (parker, torg, gator etc.) 2 56 i hemmet på annan plats

11 Får du dricka alkohol för dina föräldrar? Fråga 15 % Antal nej 21 6 ja vet inte fel ifyllt 1 2 Får du dricka alkohol för dina föräldrar? Jämförelse I Länet får 66 % av männen och 59 % av kvinnorna dricka alkohol för sina föräldrar nej ja vet inte Vet dina föräldrar om att du dricker alkohol? Fråga 16 % Antal jag dricker inte alkohol nej ja fel ifyllt

12 Får du alkohol av dina föräldrar? Fråga 17 % Antal nej ja, men jag får endast smaka av mina föräldrar ja, jag får egen alkohol fel ifyllt 1 3 Får du alkohol av dina föräldrar? Jämförelse I Länet får 34 % av männen och 3 % av kvinnorna egen alkohol av föräldrarna. nej ja, men jag får endast smaka av mina föräldrar ja, jag får egen alkohol Brukar du dricka så mycket alkohol att du blir berusad? Fråga 18 % Antal jag dricker inte alkohol nej, aldrig ja, någon gång ibland ja, ofta ja, alltid 9 26 ej svar 1 3 Brukar du dricka så mycket alkohol att du blir berusad? jag dricker inte alkohol nej, aldrig 4 37 ja, någon gång ibland ja, ofta 11 7 ja, alltid I Länet är det 43 % av männen och 33 % av kvinnorna som berusar sig ja, ofta och ja, alltid. 12

13 Har du någon gång använt narkotika? Fråga 19 % Antal nej ja, vilken sort 6 17 Har du någon gång använt narkotika? Jämförelse I Länet har 1% av männen och 8 % av kvinnorna använt narkotika någon gång. nej ja, vilket sort Fritext till fråga 19 Fråga 19 text % Antal nej svar CANNABIS 1 EXTACY 1 GRÄS 1 HASCH 2 6 HASCH SPEED 1 HEROIN 1 2 MARIJUANA 1 PASS 1 Har du använt narkotika under det senaste halvåret? Fråga 2 % Antal ej svar 1 2 nej ja, 1 gång 1 3 ja, 2-6 gånger 1 3 ja, mer än 6 gånger 1 13

14 Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? Fråga 21 % Antal ej svar 1 nej ja Vet du någon person som skulle ge eller sälja narkotika till dig? Jämförelse nej ja, det vet I Länet så vet 4 % av männen och 38 % av kvinnorna någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dom. Har du sniffat? Fråga 22 Nej Ja men inte under det senaste halvåret Ja, en gång under det senaste halvåret Ja, flera gånger under det senaste halvåret Summa Antal Fritext till fråga 22 Fråga 22 text % Antal nej svar ACETON BENSIN 1 BENSIN 1 KOKAIN 1 LIM 1 2 LIM BENSIN 1 LIM MM 1 LIM OCH BENSIN 1 PASS 1 TUSCHPENNA 1 14

15 Har du använt läkemedel tillsams med alkohol under det senaste halvåret? Fråga 23 % Antal ej svar 1 nej ja, vilket läkemedel 6 18 Fritext till fråga 23 Fråga 23 text % Antal nej svar ALVEDON 1 ALVEDON PANODIL HOSTMEDICIN 1 ANTIDEPRESSIVT 1 EFEDRIN 1 IBUMETIN 1 IPREN EFTER FYRA TIMMAR 1 PANACOD 1 PANODIL 1 3 PANODIL HADE FEBER 1 PANODIL O TIPAROL 1 PANODIL VAR SJUK 1 TANOL 1 TETRALYCAL 1 VÄRKTABLETTER 1 Har du använt dopningspreparat det senaste halvåret? Fråga 24 % Antal ej svar 1 nej ja, vilket dopningsmedel 1 Fritext till fråga 24 Fråga 24 text % Antal nej svar EFEDRIN 1 REDBULL 1 15

16 Hur gammal var du när du (om någonsin) blev berusad för första gången? Fråga 25a % Antal ej svar 2 5 aldrig gjort år eller yngre år år år år år år år 1 Hur gammal var du när du (om någonsin) rökte för första gången? Fråga 25b % Antal fel ifyllt 2 5 aldrig gjort år eller yngre år år år år år år år 1 Hur gammal var du när du (om någonsin) snusade för första gången? Fråga 25c % Antal fel ifyllt 4 11 aldrig gjort år eller yngre år år år år år år år 1 16

17 Hur gammal var du när du (om någonsin) provade narkotika för första gången? Fråga 25d % Antal fel ifyllt 3 9 aldrig gjort år 1 14 år år år år år 1 Hur gammal var du när du (om någonsin) provade att sniffa för första gången? Fråga 25e % Antal fel ifyllt 3 1 aldrig gjort år eller yngre år 1 14 år år år 1 17 år 1 Vilken är din inställning till rökning? Fråga 26a % Antal ej svar 1 jag anser inte att det är acceptabelt jag anser att det är upp till var och en jag anser att det är acceptabelt 7 19 fel ifyllt 1 2 Vilken är din inställning till rökning? Oskarshamn jag anser inte att det är acceptabelt jag anser att det är upp till var och en jag anser att det är acceptabelt Liknande Länssiffror. 17

18 Vilken är din inställning till alkoholberusning? Fråga 26b % Antal jag anser inte att det är acceptabelt 5 15 jag anser att det är upp till var och en jag anser att det är acceptabelt 17 5 fel ifyllt 1 Vilken är din inställning till alkohol berusning? Oskarshamn jag anser inte att det är acceptabelt jag anser att det är upp till var och en jag anser att det är acceptabelt I Länet tycker 29 % av männen och 15 % av kvinnorna att det är acceptabelt. Vilken är din inställning till narkotika användning? Fråga 26c % Antal ej svar 1 jag anser inte att det är acceptabelt jag anser att det är upp till var och en jag anser att det är acceptabelt 1 fel ifyllt 1 Vilken är din inställning till narkotika? Oskarshamn jag anser inte att det är acceptabelt jag anser att det är upp till var och en 1 jag anser att det är acceptabelt I länet tycker 27 % av männen och 2% av kvinnorna att det är upp till var och en. 18

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Metodbeskrivning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Så görs CANs skolundersökning

Så görs CANs skolundersökning Så görs CANs skolundersökning En genomgång av praktiskt genomförande och metodologi CANrapport135 Isabella Gripe Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) Layout inlaga: Britta Grönlund,

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis 6 gymnasieskolor (4 i Kristinastad, 2 i Malmö) Klassrumsenkäter vecka 36-37 Åk1 Åk3 31 klasser fördelat på olika program Bruttourval 750

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken 1 Sammanfattning 1,5 miljoner svenskar funderar på att köpa bil det kommande året, men nära en halv miljon av dem har avstått

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Exempel: Om ditt medeltal är 7,2 svarar du så här på nedanstående fråga: 10. Vilket var ditt medeltal (alla ämnen) på senaste betyg?

Exempel: Om ditt medeltal är 7,2 svarar du så här på nedanstående fråga: 10. Vilket var ditt medeltal (alla ämnen) på senaste betyg? HÄLSA I SKOLAN 2003 Stakes PB 220, 00531 HELSINGFORS Forskningsprofessor Matti Rimpelä Hej! Med hjälp av detta frågeformulär insamlas data om skoltrivsel, skolornas och läroanstalternas arbetsförhållanden

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Epidemiologiska enheten Stockholms läns landsting Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Stockholms läns Folkhälsoenkät 2006 Av Anders Järleborg, Tomas Hemmingsson, Andreas

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 2014 Huddinge kommun Genomförd av CMA Research AB April 2014 Kön Är du 37 61 2 40 58 1 Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor, Kundundersökning

Läs mer

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer