DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2"

Transkript

1 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga 7 Snusning...9 Enkätfråga 8 Snusning... 1 Enkätfråga 9 Snusning...11 Enkätfråga 1 Alkohol...12 Enkätfråga 11 Alkohol...13 Enkätfråga 12 Alkohol...14 Enkätfråga 13 Alkohol...15 Enkätfråga 14 Alkohol...16 Enkätfråga 15 Alkohol...17 Enkätfråga 16 Alkohol...18 Enkätfråga 17 Alkohol...19 Enkätfråga 18 Alkohol...2 Enkätfråga 19 Alkohol...21 Enkätfråga 2 Narkotika...22 Enkätfråga 21 Narkotika...23 Enkätfråga 22 Narkotika...24 Enkätfråga 23 Narkotika...25 Enkätfråga 24 Sniffning...26 Enkätfråga 25 Läkemedel...27 Enkätfråga 26 Läkemedel...28 Enkätfråga 27 Dopningspreparat...29 Enkätfråga 28 Debutåldrar...3 Enkätfråga 29 Inställning Tabell Enkätfråga 29 Inställning Diagram

3 Redovisning gymnasieenkäten 25 Oskarshamns kommun 25 Inledning/Bakgrund Kommunstyrelsen i länets 12 kommuner har genom Regionförbundets primärkommunala nämnd bett oss, Fokus Kalmar län, att utföra en undersökning om gymnasieelevers drogvanor. Avsikten med undersökningen är att svaren som redovisas här och i övriga länet ska öka kunskaperna om ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika. Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag för kommunernas förebyggande insatser samt för information till kommuninvånarna. Undersökningen är genomförd och sammanställd av kommunens fältsekreterare. Undersökningen riktar sig till år 2 på gymnasiet. Oscarsgymnasiet år 2 25 Enkätfråga 1 Enkätfråga 2 Kön? Är du myndig? 123 män 49 % Nej % 127 kvinnor 51 % Ja % Enkätfråga 3 Vilken kommun är du från (är folkbokförd i)? 25 i Oskarshamns kommun Svarsfrekvens 75 % av eleverna i år 2. 3

4 Sammanfattning Drogenkät Av 249 svar på Oscarsgymnasiet uppger 25 elever att de röker varje dag. 3 elever snusar varje dag. 93 % av männen och 86 % av kvinnorna har druckit alkohol senaste halvåret. 32 % av männen och 34 % av kvinnorna dricker alkohol 2-3 gånger i månaden. 9 % av männen och 5 % av kvinnorna dricker alkohol varje vecka eller mer. Männen dricker mest starköl och sprit. Kvinnorna dricker mest starkcider och vin. 33 % av männen och 22 % av kvinnorna berusar sig ofta när de dricker alkohol. 7 % av männen och 14 % av kvinnorna dricker inte alkohol 8 % uppger att de någon gång varit berusade. 77 % av männen och 65 % av kvinnorna får dricka alkohol för sina föräldrar. Alkoholen får ungdomarna tag på via kompisar, annan vuxen eller får från sina föräldrar. Majoriteten av ungdomarna uppger att de blev berusade första gången mellan år. 43 % av männen och 36 % av kvinnorna får egen alkohol av sina föräldrar. 35 % av ungdomarna vet någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dem. 4

5 6 % av männen och 8 % av kvinnorna har någon gång använt narkotika. Under senaste halvåret har 1 ungdomar använt narkotika. 85 % av männen och 83 % av kvinnorna har aldrig haft lust att prova narkotika. 4 män uppger att de använt dopningspreparat det senaste halvåret. 5 ungdomar uppger att de använt läkemedel i berusningssyfte under senaste halvåret. Vad beträffar ungdomars inställning till rökning, alkoholberusning och narkotikaanvändning kan man se att flertalet ungdomar tycker att det är upp till var och en vad gäller användande. Undantaget är inställningen till narkotikaanvändande där flertalet uppger att det inte är acceptabelt. 5

6 Enkät fråga 4 Röker du? Tabellen och diagrammet nedan visar antalet respektive andelen män och kvinnor som besvarat frågan, röker inte, röker vid enstaka tillfällen samt röker varje dag. Majoriteten av eleverna röker inte. Av eleverna som uppger att de röker så är det 3 procent av männen och 17 procent av kvinnorna som röker varje dag. Det är vanligare att kvinnorna röker än att männen gör det. Bland de elever som svarat vid enstaka tillfällen är det ingen tydlig könsskillnad. Tabell 1 Antal elever Kön Vid enstaka Röker inte tillfällen Varje dag Summa Summa Diagram 1 Röker du? Elever i år 2 på Gymnasiet,122 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun Röker inte Vid enstaka tillfällen Varje dag I länet röker 6 % av männen och 16% av kvinnorna varje dag. Internt bortfall 1 st. 6

7 Enkät fråga 5 Får du röka för dina föräldrar? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de har föräldrarnas tillåtelse att röka. Majoriteten av eleverna uppger att föräldrarna inte tillåter rökning. Kvinnorna uppger en mer restriktiv hållning från föräldrarna än männen. Andelen som inte vet om de får röka är 44 procent av männen och 36 procent av kvinnorna. 16 procent av männen och 13 procent av kvinnorna svarar att de har föräldrarnas tillåtelse att röka. Tabell 2 Kön Får inte röka Får röka Vet inte Summa Summa Diagram 2 Får du röka för dina föräldrar? Elever i år 2 på gymnasiet 119 män och 124 kvinnor Oskarshamns kommun Får inte röka Får röka Vet inte I länet får inte 41% av männen och 53% av kvinnorna röka Internt bortfall 7 st. 7

8 Enkätfråga 6 Hur får du tag på cigaretter? Tabellen och diagrammet visar antal elever som besvarat fråga om hur de får tag på cigaretter. Eleverna fick välja flera alternativ. Frågan besvarades av sammanlagt 25 elever varav 17 elever som inte röker. Det vanligaste sätten för eleverna att få tillgång till cigaretter är att de själva köper, eller genom annan vuxen. I svarsalternativet, annat sätt, är att bli bjuden det dominerande svaret. Av eleverna i undersökningen är 27 procent myndiga och har tillåtelse att köpa tobak. Tabell 3 Röker inte 17 Köper själv från butik 43 Tar från förälder Får från förälder 6 Från annan vuxen 36 Annat 8 Diagram 3 Hur får du tag på dina cigaretter? Elever i år 2 på Gymnasiet,123 män och 127 kvinnor Oskarshamn kommun 25 (Flera alternativ fick fyllas i) 2 Antal svar Röker inte Köper själv från butik Tar från förälder Får från förälder Från annan vuxen Annat 8

9 Enkätfråga 7 Snusar du? Tabellen och diagrammet nedan visar antalet respektive andelen män och kvinnor som besvarat frågan om de, inte snusar, snusar vid enstaka tillfällen samt snusar varje dag. 71 procent av männen och 89 procent av kvinnorna snusar inte. Att snusa är mycket vanligare bland männen än bland kvinnorna. Av männen snusar 7 procent vid enstaka tillfällen och 22 procent varje dag. Bland kvinnorna är motsvarande resultat att 9 procent snusar vid enstaka tillfällen och 2 procent dagligen. Tabell 4 Vid Kön Snusar inte enstaka tillfällen Varje dag Summa Summa Diagram 4 Snusar du? Elever i år 2 på gymnasiet, 123 män och 126 kvinnor Oskarshamns kommun Snusar inte 7 9 Vid enstaka tillfällen 22 2 Varje dag I länet snusar 25 procent av männen och 2 procent av kvinnorna varje dag. Internt bortfall 1 st. 9

10 Enkätfråga 8 Får du snusa för dina föräldrar? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de har föräldrarnas tillåtelse att snusa. Andelen män som inte får snusa är 31 procent och andelen kvinnor som inte får snusa är 56 procent. Av männen får 33 procent och av kvinnorna får 1 procent snusa för sina föräldrar. Tabell 5 Kön Får inte Får Vet inte Summa Summa Diagram 5 Får du snusa för dina föräldrar? Elever i år på gymnasiet, 12 män och 12 kvinnor Oskarshamns kommun Får inte Får Vet inte I länet får inte 28 % av männen och 53 % av kvinnorna snusa för sina föräldrar. Internt bortfall 1 st. 1

11 Enkätfråga 9 Hur får du tag på snus? Tabellen och diagrammet visar antal elever som besvarat frågan om hur de får tag på snus. Eleverna fick välja flera alternativ. De vanligaste sätten för eleverna att få tillgång till snus är att de själva köper, följt av genom annan vuxen. Av eleverna i undersökningen är 27 procent myndiga och har tillåtelse att köpa tobak. Tabell 6 Snusar inte 192 Köper själv från butik 33 Tar från förälder Får från förälder 14 Från annan vuxen 18 Annat 5 Diagram 6 Hur får du tag på snus? Elever i år 2 på gymnasiet, 123 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun 25 (Fler alternativ fick fyllas i) 2 Antal svar Snusar inte Köper själv från butik Tar från förälder Får från förälder Från annan vuxen Annat 11

12 Enkätfråga 1 Har du druckit alkohol under det senaste halvåret? Tabellen och diagrammet visar antal män och kvinnor som besvarat frågan om de har druckit alkohol senaste halvåret. Av männen har 93 procent druckit alkohol och av kvinnorna 86 procent. Av svaren framgår inte hur mycket eller hur ofta de har druckit alkohol. Av männen på gymnasiet så har 7 procent inte druckit alls det senaste halvåret och bland kvinnorna är andelen 14 procent. Tabell 7 Kön Inte druckit Har druckit Summa Summa Diagram 7 Har du druckit alkohol under det senaste halvåret? Elever i år 2 på gymnasiet, 122 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun Inte druckit Har druckit I länet har 92 % av männen och 86 % av kvinnorna druckit alkohol senaste halvåret. Internt bortfall 1 st. 12

13 Enkätfråga 11 Hur ofta dricker du alkohol? Tabellen och diagrammet visar antal män och kvinnor som besvarat fråga om sina alkoholvanor. Av männen dricker 9 procent varje vecka eller mer. Av kvinnorna är det 5 procent som dricker varje vecka eller mer. Av männen dricker 32 procent 2-3 gånger i månaden. Andelen kvinnor som dricker 2-3 gånger i månaden är 34 procent. Fler kvinnor än män avstår ifrån alkoholdrickande. Tabell 8 Dricker inte alkohol Mindre än i gång i månaden 2-3 gånger i månaden Varje vecka eller mer Summa 1 gång i Kön månaden Summa Diagram 8 Hur ofta dricker du alkohol? Elever i år 2 på gymnasiet, 121 män och 125 kvinnor Oskarshamns kommun Dricker inte alkohol Mindre än en gång i månaden 1 gång i månaden gånger i månaden 9 5 Varje vecka eller mer I jämförelse med länet dricker oskarshamnseleverna mer sällan. Internt bortfall 4 st. 13

14 Enkätfråga 12 Vilken sorts alkohol drack du vid senaste tillfället? Diagrammet nedan visar antalet män och kvinnor som besvarat frågan om vilken alkoholhaltig dryck de drack vid det senaste tillfället. Av dessa svarade 23 elever att de inte dricker alkohol. Eleverna fick fylla i flera svarsalternativ. Vanligaste alkoholdrycken bland männen är starköl följt av sprit. Bland kvinnorna är den vanligaste alkoholdrycken starkcider följt av vin och alkoläsk. Mindre vanligt för både män och kvinnor är folköl, hembränt och hemtillverkat vin. Frågan besvarar inte hur ofta eller hur mycket eleverna dricker. I frågans öppna svarsalternativ är det vanligast att ange olika sprit- eller starkvinssorter. Diagram 9 Vilken sorts alkohol drack du vid senaste tillfället? Elever i år 2 på gymnasiet, 123 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun 25 (Fler alternativ fick fyllas i) Antal svar Dricker inte Vin Hemtillverkat vin Starkcider Sprit Annat 14

15 Enkätfråga 13 Varifrån kom den alkohol du drack vid senaste tillfället? Tabellen och diagrammet visar varifrån eleverna fick den alkohol som de drack vid senaste tillfället. Övervägande delen av den alkohol som gymnasieeleverna drack vid senaste tillfället kommer ifrån systembolaget. Tabell 9 Kön Dricker inte alkohol Systembolaget Utlandet Annat Vet inte Summa Summa Diagram 1 1 Varifrån kom den alkohol du drack vid det senaste tillfället? Elever i år 2 på gymnasiet, 18 män och 111 kvinnor Oskarshamns kommun Dricker inte alkohol Systembolaget Utlandet Annat Vet inte Internt bortfall 31 st. 15

16 Enkätfråga 14 Hur får du tag på alkohol? Diagrammet nedan visar antalet män och kvinnor som besvarat frågan om hur de får tag på alkohol. Frågan besvarades av 123 män och 127 kvinnor. Eleverna fick fylla i flera svarsalternativ. De vanligaste sätten att få tag på alkohol är från kompisar, annan vuxen eller får från föräldrar. Mindre vanligt är från syskon, köper själv eller tar från föräldrarna. Fler kvinnor får tag i alkohol från kompisar, föräldrar och annan vuxen jämfört med männen. I frågans öppna svarsalternativ är de vanligaste svaren att man blir bjuden, köper på serveringställe (pub, restaurang mm.) eller köper utomlands. Diagram 11 Hur får du tag på alkohol? Elever i år 2 på gymnasiet, 123 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun 25 (Fler alternativ fick fyllas i) Antal svar Dricker inte alkohol Köper i butik Från syskon Från kompisar Tar från föräldrar Får från föräldrar Annan vuxen Annat sätt Snarlikt resultat med länet. 16

17 Enkätfråga 15 I vilket/vilka sammanhang dricker du alkohol? Diagrammet nedan visar antalet män och kvinnor som besvarat frågan i vilket sammanhang de dricker alkohol. Frågan besvarades av 123 män och 127 kvinnor. Eleverna fick fylla i flera svarsalternativ. Både män och kvinnor uppger att privata fester är det vanligaste sammanhanget för alkoholkonsumtion. Diskotek och restaurang/pub är en offentlig miljö där ungdomar dricker alkohol. Det är inte heller ovanligt att eleverna dricker alkohol i hemmet. Något mindre vanligt svar är på allmän plats. Männens och kvinnornas svar skiljer sig inte nämnvärt vad det gäller sammanhang för alkoholkonsumtion. Diagram 12 I vilket/vilka sammanhang dricker du alkohol? Elever i år 2 på Gymnasiet, 123 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun 25 (Fler alternativ fick fyllas i) 12 1 Antal svar privata fester restaurang,pub eller liknande diskotek eller liknande allmän plats i hemmet annan plats Snarlikt resultat med länet 17

18 Enkätfråga 16 Får du dricka alkohol för dina föräldrar? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de har föräldrarnas tillåtelse att dricka alkohol. En klar majoritet av eleverna uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar. Kvinnorna uppger en något mer restriktiv hållning från föräldrarna. 2 procent av kvinnorna svarar att de inte får dricka alkohol, respektive 1 procent för männen. 13 procent av männen och 15 procent av kvinnorna svarar att de inte vet om de får dricka alkohol för sina föräldrar. Tabell 1 Kön Får inte Får Vet inte Summa Summa Diagram 13 Får du dricka alkohol för dina föräldrar? Elever i år 2 på gymnasiet, 122 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun Får inte Får Vet inte Snarlikt resultat med länet Internt bortfall 1 st. 18

19 Enkätfråga 17 Vet dina föräldrar om att du dricker alkohol? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om föräldrarna vet om att de dricker alkohol. En stor majoritet, 86 procent av männen och 77 procent av kvinnorna, uppger att deras föräldrar vet om att de dricker alkohol. Tabell 11 Kön Dricker inte Nej Ja Summa Summa Diagram 14 Vet dina föräldrar om att du dricker alkohol? Elever i år 2 på gymnasiet, 123 män och 126 kvinnor Oskarshamns kommun Dricker inte Nej Ja Snarlikt resultat med länet Internt bortfall 1 st. 19

20 Enkätfråga 18 Får du alkohol av dina föräldrar? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de fått alkohol av sina föräldrar. Av eleverna uppger 29 procent av männen och 33 procent av kvinnorna att de inte fått alkohol av sina föräldrar. 43 procent av männen och 36 procent av kvinnorna har fått egen alkohol av sina föräldrar. Männen säger sig i något större utsträckning fått egen alkohol av sina föräldrar. Tabell 12 Ja, men Kön Nej endast smaka Ja, egen alkohol Summa Summa Diagram 15 Får du alkohol av dina föräldrar? Elever i år 2 på gymnasiet, 121 män och 126 kvinnor Oskarshamns kommun Nej Ja, men endast smaka Snarlikt resultat med länet Ja, egen alkohol Internt bortfall 3 st. 2

21 Enkätfråga 19 Brukar du dricka så mycket alkohol att du blir berusad? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de brukar dricka så mycket alkohol att de blir berusade. Bland eleverna som uppger att de aldrig blir berusade är det 14 procent av männen och 13 procent av kvinnorna. Bland eleverna som svarar ofta eller alltid är det 46 procent av männen och 28 procent av kvinnorna. Männen berusar sig oftare än kvinnorna i undersökningen. Tabell 13 Kön Dricker inte alkohol Nej, aldrig Ja,ibland Ja,ofta ja, alltid Summa Summa Diagram 16 Brukar du dricka så mycket alkohol att du blir berusad? Elever i år 2 på gymnasiet, 12 män och 125 kvinnor Oskarshamns kommun Dricker inte alkohol Nej, aldrig Ja,ibland Ja,ofta ja, alltid 6 Länsresultatet för dom som alltid dricker sig berusade är 16 % för männen och 8 % för kvinnorna Internt bortfall 5 st. 21

22 Enkätfråga 2 Vet du någon person som skulle kunna ge eller sälja narkotika till dig? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de vet någon som kan förse dem med narkotika. Svaren visar att majoriteten av eleverna inte känner till hur de skulle kunna få tag på narkotika. 35 procent av männen och 35 procent av kvinnorna anger att de vet hur de skulle kunna få det. Vetskapen är lika stor hos män som hos kvinnor. Tabell 14 Kön Nej Ja Summa Summa Diagram 17 Vet du någon person som skulle ge eller sälja narkotika till dig? Elever i år 2 på gymnasiet, 119 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun Nej Snarlikt resultat med länet Ja Internt bortfall 4 st. 22

23 Enkätfråga 21 Har du någon gång använt narkotika? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de någon gång använt narkotika. Av de 246 elever som besvarat frågan är det 7 män och 1 kvinnor som använt narkotika. De preparat som nämns är hasch och amfetamin som de svarande uppger har använts. Kvinnorna uppger att de använt narkotika i högre grad än männen. Tabell 15 Kön Nej Ja Summa Summa Diagram 18 Har du någon gång använt narkotika? Elever i år 2 på gymnasiet, 121 män och 125 kvinnor Oskarshamns kommun Nej 92 I länet har 12% av männen och 9% av kvinnorna använt narkotika 6 Ja 8 Internt bortfall 4 st. 23

24 Enkätfråga 22 Har du använt narkotika under senaste halvåret? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de använt narkotika under det senaste halvåret. Resultaten visar att 1 ungdomar använt narkotika under det senaste halvåret. Av föregående enkätfråga framgår att antalet som säger sig någon gång använt narkotika är flera, 17 ungdomar. 97 procent av männen och 95 procent av kvinnorna har inte använt narkotika under det senaste halvåret. Användandet är i stort sätt lika mellan könen under det senaste halvåret. Tabell 16 Kön Nej Ja, en gång Ja, 2-6 gånger Ja, mer än 6 gånger Summa Summa Diagram 19 Har du använt narkotika under det senaste halvåret? Elever i år 2 på gymnasiet, 121 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun Nej Ja, en gång Ja, 2-6 gånger Snarlikt resultat med länet Ja, mer än 6 gånger Internt bortfall 2 st. 24

25 Enkätfråga 23 Har du någonsin haft lust att prova narkotika? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de har haft lust att prova narkotika. Majoriteten av eleverna har inte haft lust att prova narkotika. 7 procent av männen och 11 procent av kvinnorna har haft lust att prova narkotika. 8 procent av männen och 6 procent av kvinnorna är tveksamma i sin inställning till att prova narkotika. I länet har 77 procent inte haft lust att prova narkotika i jämförelse med Oskarshamn där siffran är 84 procent. Tabell 17 Kön Nej Ja Tveksamt Summa Summa Diagram 2 Har du någonsin haft lust att prova narkotika? Elever i år 2 på gymnasiet, 122 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun Nej Ja Tveksamt I länet har 77 % inte haft lust att prova narkotika Internt bortfall 1 st. 25

26 Enkätfråga 24 Har du sniffat under det senaste halvåret? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de har sniffat under det senaste halvåret. De allra flesta eleverna, 98 procent har inte sniffat. 4 elever uppger att dom sniffat senaste halvåret. Svaren är dock oseriösa. Tabell 18 Kön Nej Ja, en gångja, flera gångersumma Summa Diagram 21 Har du sniffat under det senaste halvåret? Elever i år 2 på gymnasiet, 122 män och 127 kvinnor. Oskarshamns kommun Nej Ja, en gång Ja, flera gånger Internt bortfall 1 st. 26

27 Enkätfråga 25 Har du använt läkemedel i berusningssyfte under det senaste halvåret? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de har använt läkemedel i berusningssyfte. Det är ovanligt att ungdomar använder läkemedel för att berusa sig. Bland eleverna i undersökningen är det 2 procent som har gjort det under det senaste halvåret. Tabell 19 Kön Nej Ja Summa Summa Diagram 22 Har du använt läkemedel i berusningssyfte under det senaste halvåret? Elever i år 2 på gymnasiet, 122 män och 126 kvinnor Oskarshamns kommun Nej 2 Ja 2 Internt bortfall 2 st. 27

28 Enkätfråga 26 Har du använt läkemedel tillsammans med alkohol under det senaste halvåret? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de har använt läkemedel tillsammans med alkohol. Av eleverna uppger 5 procent att de använt läkemedel tillsammans med alkohol. Av kvinnorna är andelen 6 procent och av männen 4 procent. Receptfria värktabletter är det som framför allt eleverna svarar att de använt. Tabell 2 Kön Nej Ja Summa Summa Diagram 23 Har du använt läkemedel tillsammans med alkohol under det senaste halvåret? Elever i år 2 på gymnasiet, 122 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun Nej 4 Ja 6 Internt bortfall 1 st. 28

29 Enkätfråga 27 Har du använt dopningspreparat under det senaste halvåret? Tabellen och diagrammet nedan visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om de använt dopningspreparat. Det är mycket ovanligt att eleverna använder dopningspreparat. Det är 4 män, knappt 3 procent som svarat att de använt dopningspreparat. I hela under sökningen är det ingen kvinna som uppger att hon använt dopningspreparat. Någon form av anabola steroider är det som eleverna svarar att de använt. Tabell 21 Kön Nej Ja Summa Summa Diagram 24 Har du använt dopningspreparat under det senaste halvåret? Elever i år 2 på gymnasiet, 122 män och 127 kvinnor Oskarshamns kommun Nej 3 Ja Internt bortfall 1 st. 29

30 Enkätfråga 28 Hur gammal var du när du (om någonsin)gjorde följande saker för första gången? Tabell 22 antal svar 11 år el. Aldrig yngre 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år Samtliga Drack folköl Drack starköl Drack vin Drack sprit Blev berusad Rökte Snusade Provade hasch Provade annan narkotika Provade sniffa Provade alkohol med läkemedel Dopade sig

31 Enkätfråga 29 Vilken är din inställning till följande.. A) Rökning B) Alkoholberusning C) Narkotikaanvändning Rökning Tabellen nedan och diagrammet på sidan 32 visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om vilken inställning de har till rökning. En majoritet av eleverna, 82 procent, anser att det är upp till var och en att röka. Det är fler elever som inte tycker det är acceptabelt än de som anser att det är acceptabelt att röka. Männen,15 procent, har en lite mer restriktiv hållning till rökning än kvinnornas 12 procent. Tabell 23 i procent Inte Upp till var Kön acceptabeloch en AcceptabeltSumma Summa Alkoholberusning Tabellen nedan och diagrammet på sidan 32 visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om vilken inställning de har till alkoholberusning. De flesta eleverna, 74 procent, anser det är upp till var och en om man berusar sig på alkohol. Det är fler män, 25 procent, än kvinnor, 15 procent, som svarar att det är acceptabelt. Bland de elever som inte tycker det är acceptabelt att berusa sig på alkohol är det något fler män, 8 procent,mot kvinnornas 4 procent. Tabell 24 i procent Inte Upp till var Kön acceptabelt och en AcceptabeltSumma Summa Narkotikaanvändning Tabellen nedan och diagrammet på sidan 32 visar antal respektive andel män och kvinnor som besvarat frågan om vilken inställning de har till användande av narkotika. Majoriteten av eleverna, 8 procent, anser inte att det är acceptabelt med narkotikaanvändning. Männens inställning är något mer restriktiv än kvinnornas. Knappt 1 procent av eleverna svarar att det är acceptabelt att använda narkotika. Tabell 25 i procent Inte Upp till var Kön acceptabelt och en AcceptabeltSumma Summa

32 Diagram 25 Vilken är din inställning till följande.. Elever i år 2 på gymnasiet, män Inte acceptabelt Upp till var och en Acceptabelt Rökning Alkoholberusning Narkotikaanvändning Diagram 26 Vilken är din inställning till följande. Elever i år 2 på gymnasiet, kvinnor Inte acceptabelt Upp till var och en Acceptabelt Rökning Alkoholberusning Narkotikaanvändning 32

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Kalmar län 2010. Skriftserie 2010:2 Fokus Kalmar län RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Kalmar län 21 Ambjörn Thunberg Agnetha Hammerin Skriftserie 21:2 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av användningen

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent Grundskolan 2008 Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent 46 54 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 12,0 24,1 18,4 Bra 56,0 48,3 51,9 Varken eller 28,0 27,6 27,8 Dåligt 4,0 0,0 1,9 Mycket dåligt

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Drogvaneundersökning Essunga kommun

Drogvaneundersökning Essunga kommun Genomfördes i Nossebro skola måndagen den 26 januari 215 Eleverna var ej förberedda Utomstående funktionärer lämnade ut enkäten. 166 av 188 elever deltog i enkäten (externt bortfall 11,7%) 54 av 57 elever

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa Gymnasiet 2016 Skellefteå 338 291 636 elever Kön Man Kvinna Total Man 100 0 53,1 Kvinna 0 100 45,8 Blank 0 0 1,1 Ålder 16 13,6 16,5 14,8 17 67,8 72,2 69,8 18 8,3 7,2 7,7 19 3,6 2,1 2,8 20 4,4 1,4 3 Blank

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun November 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län Ungdomars drogvanor 2010 En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län September 2011 Sammanfattning Årets länsövergripande rapport sammanfattar en totalundersökning av drogvanor bland

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsoutskottet

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14-9- 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14-9- 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2014 Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, skriv därför inte ditt namn på kuvertet. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar

Läs mer