Tjörns ungdomar LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka."

Transkript

1 Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

2

3 Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet och gymnasiet i ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), som är utformad av Ungdomsstyrelsen. I undersökningen ger ungdomarna sin bild av hur de har det på fritiden och i skolan, hur de ser på kommunen och hur de upplever att de kan påverka politiska beslut. Tjörns kommun tackar alla ungdomar som besvarade enkäten och på så sätt gav oss en inblick i sina liv.

4 4

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Högstadiet...7 Gymnasiet...8 Bakgrund Om Lupp...11 Om Lupp i Tjörns kommun...11 Tjörns ungdomar och rikets...12 Läsanvisningar...12 Högstadiet 1. Hälsa Hur man mår Sjukdom...13 Hälsorelaterade besvär...14 Mat och motion...14 Alkohol, tobak och narkotika...15 Trygghet och mobbning/kränkningar Fritid Tid till fritidsaktiviteter...22 Fritidssysselsättningar...23 Vad ungdomarna saknar på fritiden...27 Semesterresor Skola Den psykiska skolmiljön...29 Möjlighet att påverka...31 Skolmiljön...32 Information inför gymnasievalet Arbete Extrajobb, sommarjobb och starta eget Politik och samhälle Politiskt engagemang...35 Områden att satsa på...37 Gymnasiet 1. Hälsa Hur man mår Sjukdom...43 Hälsorelaterade besvär...44 Mat och motion...44 Alkohol, tobak och narkotika...45 Trygghet och mobbning/kränkningar Fritid Tid till fritidsaktiviteter...52 Fritidssysselsättningar...53 Vad ungdomarna saknar på fritiden...57 Semesterresor Skola Den psykiska skolmiljön...59 Möjlighet att påverka...60 Skolmiljön Arbete Extrajobb, sommarjobb och starta eget Politik och samhälle Politiskt engagemang...64 Områden att satsa på Framtid Efter gymnasiet...69 Boende...70 Framtidssyn...71 Slutord Lupp Mer information Framtid Efter högstadiet...40 Boende...41 Framtidssyn

6 6

7 Sammanfattning Luppundersökningen som gjordes bland Tjörns högstadie- och gymnasieungdomar 2011 visar att Tjörn i mångt och mycket påminner om riket. Framför allt Tjörns tjejer följer riksgenomsnittet medan Tjörns killar sticker ut som lite ordentligare, med lägre andel som använder droger, skolkar och slarvar med mat och motion. Skillnaderna mellan Tjörn och övriga riket belyser kända förhållanden i kommunen anmäldes till exempel ett lägre antal brott på Tjörn än i de flesta andra kommuner (källa: Brottsförebyggande rådet) och i luppenkäten tycker Tjörns ungdomar, till skillnad från rikets, att det inte är prioriterat att satsa på arbetet mot kriminalitet. Vidare har en större andel ungdomar på Tjörn extra- och sommarjobb, samtidigt som andelen egenföretagare på Tjörn är stor. Vad som tydligast skiljer Tjörn från övriga riket är att samtliga åldersgrupper, från sjuan till sista ring, önskar en betydligt bättre kollektivtrafik. Högstadiet De flesta elever vid Tjörns två högstadieskolor Bleketskolan och Häggvallskolan mår bra. Över hälften uppger att de är sjuka mer sällan än andra. De ser också ljust på sin framtid och är motiverade att läsa vidare. Även om över hälften tror att de kommer lämna Tjörn efter skolan för att läsa vidare eller kanske prova på att bo utomlands anser många att Tjörn är ett bra ställe att återvända till. Det är närheten till släkt och familj såväl som en bra uppväxtmiljö för barn som lockar. Vissa hälsorelaterade besvär förekommer regelbundet bland Tjörns högstadieelever, såsom trötthet under dagarna och stress. Det här känner tjejer av i högre grad än killar, en tendens som syns i hela riket. Var femte tjej och var tionde kille på Tjörns högstadieskolor hoppar över frukosten. I riket är det var femte tjej och kille som gör det. Högstadieungdomarna på Tjörn motionerar regelbundet, framför allt i föreningsverksamhet. De flesta är nöjda med hur mycket fritid de har en uppfattning som dock minskar ju äldre de blir och de tycker att det finns ganska mycket att göra i kommunen. Två tredjedelar sitter vid datorn och surfar/chattar varje dag, vilket är något färre än i riket. När högstadieungdomarna träffas gör de det hemma eller hos kompisar, inte på stan som är vanligare i riket. Tjörns högstadieungdomar önskar fler mötesplatser, gärna kvällsöppna kaféer. Få har hittat till kommunens fritidsgårdar. Tjörns högstadieungdomar deltar aktivt i föreningslivet. En tredjedel sjunger eller spelar ett instrument regelbundet. Hälften hjälper till hemma. De flesta högstadieungdomar på Tjörn har aldrig rökt, snusat eller druckit sig berusade. Andelen som prövat marijuana eller hasch är försumbar, att jämföra med rikets 5 procent av åldersgruppen. Högstadieungdomarna på Tjörn gör överlag sin tobaks- och alkoholdebut senare än i riket, vid 14-årsålder. Tjörns högstadieungdomar känner sig trygga i de miljöer de vistas. Fler tjejer än killar känner sig mobbade eller utfrysta och det är främst i skolan som kränkningar- 7

8 na inträffat. Jämfört med riket upplever dock tjejerna på Tjörns sig mindre orättvist behandlade eller kränkta. Högstadieungdomarna på Tjörn har också utsatts för brott i mindre grad än samma åldersgrupp i riket. De flesta tycker att stämningen är bra på de två högstadieskolorna. Jämfört med riket är Tjörnungdomarna mer nöjda med hur skolan agerar mot kränkningar och främlingsfientlighet. De allra flesta högstadieungdomar på Tjörn skolkar inte. De områden ungdomarna helst vill påverka i skolan är maten, schemat och hur de ska arbeta på lektionerna. Bristen på skoldatorer är ett återkommande ämne i enkätens frisvar. Högstadieungdomarna på Tjörn är i högre grad nöjda över informationen de fick inför gymnasievalet än vad motsvarande åldersgrupp är i riket. 22 procent av högstadieeleverna på Tjörn har ett extrajobb, jämfört med rikets 15 procent. Många vill starta eget när de blir stora och en större andel än i riket har föräldrar som är egenföretagare. Tjörns högstadieungdomar är mer intresserade av utvecklingen i andra länder än av samhällsfrågor och politik. Jämfört med riket vill fler knappt hälften vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen. Det är också fler Tjörnungdomar som vill träffa beslutsfattare och som tror att det går att föra fram åsikter till politiker och få gehör. De frågor som Tjörns högstadieungdomar tycker är viktigast att satsa på är skolan, kollektivtrafik och bostäder för unga. I riket toppar området att arbeta mot kriminalitet, något som kommer längre ner på listan för Tjörns ungdomar. Framför allt kollektivtrafiken är ett område som väcker starka känslor hos Tjörns högstadieungdomar. De efterlyser fler bussar, bättre anknytningar och busskort som gäller på fler tider. Ungdomarna tycker också att det bör byggas fler bostäder för unga, som unga har råd att bo i. Gymnasiet De allra flesta av Tjörns ungdomar i gymnasieålder som är skrivna på Tjörn och går på gymnasium antingen i hemkommunen eller någon annanstans uppger att de mår bra och har god hälsa överlag. De ser ljust på sin framtid. Många anser att även om de väljer att lämna Tjörn så är det bra ställe att återvända till, inte minst för den goda uppväxtmiljön för barn. Tjejerna i högre grad än killarna tycker att de är sjuka lika ofta eller oftare än andra. Detta gäller både på Tjörn och i riket. Tjejerna lider också oftare än killarna av trötthet under dagarna, stress, sömnbesvär och återkommande huvudvärk. En majoritet av Tjörns gymnasieungdomar motionerar en eller flera gånger i veckan, framför allt på egen hand och i mindre grad i förening. Fler killar än tjejer tränar varje dag. Båda könen äter godis mer än en gång i veckan och var tredje tjej och var femte kille hoppar över frukosten, jämfört med var tredje tjej och kille i riket. 40 procent av Tjörns gymnasietjejer tycker att de har för lite fritid, att jämföra med 17 procent av killarna. Nära hälften av tjejerna tycker att det finns ganska eller väldigt lite att göra på fritiden. Till skillnad från högstadieungdomarna går Tjörns gymnasieungdomar ofta på stan med kompisar. Det är nästan lika vanligt att gå på 8

9 fest. Både killar och tjejer tycker om att syssla med musik. När de umgås gör de det gärna hemma hos varandra eller på restaurang eller pub. Andelen som besöker fritidsgårdar är obefintlig, att jämföra med rikets 4 procent. I sina öppna svar lyfter många fram att de saknar mötesplatser och att Tjörns kollektivtrafik sätter hinder för en god fritid. Nära hälften av Tjörns gymnasieungdomar har aldrig varit fulla när de börjar första ring. Bland treorna är siffran 15 procent. 21 procent av tjejerna och 17 procent av killarna dricker sig berusade ett par gåner i månaden. Andelen tjejer som röker dagligen är mycket högre än killar, 15 respektive 1 procent. 94 procent uppger att de aldrig har provat hasch eller marijuana. De flesta av Tjörns gymnasieungdomar känner sig trygga i sin vardag och majoriteten har inte upplevt mobbning. En större andel tjejer än killar har blivit mobbade eller kränkta den senaste halvåret. På Tjörn har färre gymnasieungdomar än i riket blivit utsatta för brott. Gymnasieeleverna tycker att det överlag är god stämning på deras skola och att människor bemöter varandra med respekt där. Skolk är vanligare bland tjejer än bland killar. Gymnasieeleverna från Tjörn är mycket angelägna om att vara med och påverka alltifrån sitt schema till vad som serveras i skolmatsalen. Ungdomarna är nöjda med skolmiljön i stort och inte minst sina skolbibliotek. Efter gymnasiet vill Tjörns tjejer helst åka ut och resa medan killarna vill arbeta på Tjörn eller i närheten, alternativt läsa vidare. Cirka två tredjedelar uppger att de tänker läsa på universitet eller högskola. 85 procent av Tjörns gymnasieungdomar har sommarjobb, jämfört med 68 procent för samma åldersgrupp i riket. På Tjörn skaffas de flesta sommarjobb genom kontakter, i riket genom kommunen. Andelen gymnasieungdomar på Tjörn med extrajobb är lägre än hos högstadieungdomarna. Det är relativt vanligt att Tjörns gymnasieungdomar kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Många har också föräldrar som är egenföretagare. Tjörns gymnasieungdomar är intresserade av utvecklingen i andra länder och samhällsfrågor men inte lika nyfikna på politiken. De flesta vill inte vara med och påverka sitt närsamhälle i så stor utsträckning, men tycker ändå att det är viktigt att politiker och ungdomar träffas och samtalar. Viktiga frågor att satsa på är enligt Tjörns gymnasieungdomar kollektivtrafiken och att skapa arbete och bostäder för unga. 9

10 10

11 Bakgrund I sin budget för 2011 valde Tjörns kommun att prioritera arbetet med att stärka barn- och ungdomsverksamheten i kommunen. Områden som lyftes fram var dels främjande och förebyggande åtgärder för ungdomar, dels ungas tillgång till kultur och kulturupplevelser. Tjörns kommun ser Lupp som ett naturligt steg i den övergripande satsningen på barn och unga. Genom undersökningen hoppas kommunens tjänstemän och politiker att de ska få ett beslutsunderlag som kan hjälpa dem att prioritera vad de ska satsa på i framtiden för unga i kommunen. Lupp är också en del i kommunens långsiktiga arbete med att förbättra ungdomars möjlighet till delaktighet och påverkan, då inflytande är ett av undersökningens fokusområden. Om Lupp Ungdomsstyrelsen har utvecklat Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att Sveriges kommuner på ett enklare sätt ska få vetskap om ungas levnadsvillkor där de bor. Genom att politikerna får bättre insyn och kunskap om hur unga mår kan de skapa anpassade utvecklingsplaner som förbättrar villkoren för unga enligt ungas egna önskemål. Ungdomspolitiken blir på så sätt mer effektiv och det blir lättare för olika delar av samhället att samarbeta kring unga. Enkäten innehåller frågor om hälsa/trygghet, fritid, skola, arbete, politik/samhälle och framtid. Det finns tre olika målgrupper som kan delta: högstadiet, gymnasiet och unga vuxna, år. Lupp-enkäten har delats ut i ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner sedan deltog sammanlagt 23 kommuner varav Tjörns kommun var en. Övriga deltagare var Bengtsfors, Boden, Falkenberg, Filipstad, Finspång, Göteborgs stad- Norra Hisingen, Göteborgs stad-västra Göteborg, Hagfors, Karlstad, Lindesberg, Ludvika, Markaryd, Motala, Nässjö, Robertsfors, Skövde, Söderhamn, Tanum, Vallentuna, Ystad, Älvkarleby och Öckerö. Det är de som utgör referensen riket i den här rapporten. Om Lupp i Tjörns kommun När Lupp under hösten 2011 genomfördes för första gången på Tjörn valde kommunen att låta samtliga elever i årskurs 7-9 på Tjörns två högstadieskolor Bleketskolan och Häggvallskolan svara på enkäten. Undersökningen omfattade även ungdomar i gymnasieåldern som är folkbokförda på Tjörn, oavsett var de studerar. Högstadieeleverna fick möjlighet att besvara enkäten på lektionstid. Av sammanlagt 451 högstadieelever på Tjörn fullföljde 376 enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 83 procent. Bortfallet förklaras främst med frånvaro vid undersökningstillfället. Av de deltagande högstadieungdomarna gick 44,4 procent (n=166) på Bleketskolan och 55, 6 procent (n=208) på Häggvallskolan. 11

12 Enkäten skickades också per post till alla ungdomar i gymnasieåldern som var folkbokförda på Tjörn, oavsett vart de studerar. Av 852 tillfrågade gymnasieungdomar besvarade 320 enkäten, vilket motsvarar 38 procent av totalurvalet (enligt Ungdomsstyrelsen ett godtagbart utfall under givna förutsättningar). Tjörns kommuns uppföljningsansvar för gymnasieungdomar gör att luppenkäten fyller sin funktion. Av de deltagande gymnasieungdomarna gick 1 procent (n=2) på Företagsförlagda gymnasiet, 12 procent (n=32) på Mimers hus, 55 procent (n=152) på Nösnäsgymnasiet, 2 procent (n=6) på Sjöfartsgymnasiet och 30 procent (n=82) på en annan skola. Tjörns kommun avser att genomföra Lupp regelbundet i enlighet med Ungdomsstyrelsens rekommendation. Tjörns ungdomar och rikets Tjörns kommuns högstadie- och gymnasieungdomar 2011 är en homogen grupp; över 95 procent är födda i Sverige (jämför 92 procent i riket) och över 90 procent har föräldrar som är födda i Sverige (jämför 82 procent i riket). Högstadiet Tjörn: 92 procent bor i villa/gård/radhus 72 procent bor med båda sina föräldrar 91 procent av papporna arbetar 86 procent av mammorna arbetar Gymnasiet Tjörn: 87 procent bor i villa/gård/radhus 67 procent bor med båda sina föräldrar 90 procent av papporna arbetar 85 procent av mammorna arbetar Högstadiet Riket: 81 procent bor i villa/gård/radhus 70 procent bor med båda sina föräldrar 89 procent av papporna arbetar 82 procent av mammorna arbetar Gymnasiet Riket: 78 procent bor i villa/gård/radhus 62 procent bor med båda sina föräldrar 82 procent av papporna arbetar 88 procent av mammorna arbetar Läsanvisningar Analysen är uppdelad i två delar, den första för högstadiet och den andra för gymnasiet. Diagrammen och tabellerna har samma namn i de båda grupperna för enklare jämförelse. Det finns frågor i enkäten där ungdomarna har möjlighet att ange flera alternativ och på dessa kan totalen bli mer än 100 procent. 12

13 1. Hälsa Hur man mår Majoriteten av högstadieungdomarna på Tjörn, över 80 procent, tycker att de har ett mycket bra eller ganska bra hälsotillstånd. Killarna tycker i något högre grad än tjejerna att deras hälsotillstånd är mycket bra. Tjörn liknar riket i det här avseendet. 100% 3% 13% 44% 1% 4% 15% 42% 1% 2% 1% 8% 45% 2% 2% 12% 36% 39% 38% 44% 48% Mycket dåligt Ganska dåligt Någorlunda Ganska bra Mycket bra Diagram 1:1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Sjukdom 52 procent av tjejerna anser att de inte är sjuka lika ofta som andra och 40 procent att de är sjuka ungefär lika mycket som andra. Motsvarande siffror för killarna är 59 procent och 36 procent. Siffrorna följer rikssnittet, där även tendensen att fler killar än tjejer inte anser sig vara lika sjuka som andra återfinns. 100% 7% 7% 46% 4% 36% 6% 34% 52% 47% 59% Jag är sjuk oftare än andra Jag är sjuk ungefär lika ofta som andra Jag är inte sjuk lika ofta som andra Diagram 1:2 Hur ofta är du sjuk? HÖGSTADIET 13

14 Hälsorelaterade besvär Tjejerna på såväl Tjörn som i riket upplever i högre grad än killarna olika hälsorelaterade besvär i sin vardag. De mest förekommande besvären är trötthet under dagarna och upplevd stress. Tjejerna upplever också oftare än killarna att de har svårt att somna, sover dåligt på natten och att de har huvudvärk och ont i magen. Det vanligaste hälsorelaterade besväret killarna uppger är trötthet under dagarna. Trött under dagarna Känt stress Svårt att somna Huvudvärk Sovit dåligt Ont i magen Kille Riket Kille Tjörn Tjej Riket Tjej Tjörn Diagram 1:3 Har du haft följande besvär varje dag eller flera gånger i veckan under det senaste halvåret? Mat och motion Högstadieungdomarna på Tjörn motionerar regelbundet. Närmare 60 procent tränar så att de blir andfådda flera gånger i veckan och ytterligare 20 procent tränar minst en gång i veckan. Det är ingen större skillnad mellan könen och jämfört med riket. 100% 4% 11% 4% 9% 21% 4% 7% 18% 4% 6% 14% 57% 58% 59% 56% 19% Mer sällan eller aldrig Någon gång i månaden En gång i veckan Flera gånger i veckan 8% 8% 11% Varje dag Diagram 1:4 Hur ofta brukar du träna så att du blir anfådd eller svettas? 14

15 59 procent av tjejerna och 65 procent av killarna i högstadiet på Tjörn hoppar sällan eller aldrig över frukosten. Däremot hoppar 21 procent av tjejerna över frukosten flera gånger i veckan, jämfört med killarnas 10 procent (21 procent i riket). Andelen som hoppar över lunchen är ungefär densamma. Sifforna för snabbmat och godis är jämförbara mellan könen; snabbmat äts någon gång i månaden eller mer sällan och godis som regel en gång i veckan eller något oftare. Äter godis Hoppar över lunch Hoppar över frukost Äter snabbmat Kille Riket Kille Tjörn Tjej Riket Tjej Tjörn Diagram 1:5 Gör du följande varje dag eller flera gånger i veckan? Alkohol, tobak och narkotika 76 procent av Tjörns högstadieungdomar uppger att de aldrig druckit sig berusade, 77 procent att de aldrig rökt cigaretter, 82 procent att de aldrig snusat och 98 procent att de aldrig prövat marijuana eller hasch. Av de ungdomar som uppger att de nyttjar alkohol eller tobak syns en tydlig ökning från årskurs 7 till 9. Ökningen sker inte från svarsalternativen aldrig till flera gånger i månaden utan det är mer sällan som ungdomar på högstadiet nyttjar droger i vid mening. Alternativen flera gånger i veckan och varje dag återfinns inte i staplarna eftersom utfallet var 0 procent av tjejerna och 1 procent av killarna. Notera: De ungdomar på högstadiet som uppgav att de aldrig har druckit sig berusade fick inte följdfrågan om hur ofta de dricker sig berusade. 100% Röka cigaretter Snusa Dricka sig 82% berusad 77% 76% 2% 11% 6% 1% 4% 15% 5% 15 år eller äldre år 12 år eller yngre Aldrig Diagram 1:6A Tjörn: Hur gammal var du när du (om någonsin) drack alkohol, rökte eller snusade första gången? HÖGSTADIET 15

16 100% Röka cigaretter 85% Snusa Dricka sig berusad 74% 12% 11% 2% 12% 7% 2% 4% 12% 4% 15 år eller äldre år 12 år eller yngre Aldrig Diagram 1:6B Riket: Hur gammal var du när du (om någonsin) drack alkohol, rökte eller snusade första gången? På frågan om de har föräldrarnas tillåtelse att dricka svarar 21 procent att de inte vet och 74 procent att de inte får dricka alkohol för sina föräldrar. Av de ungdomar som druckit sig berusade gjorde en majoritet det för första gången i årsåldern. 100% 6% 21% 2% 4% 7% 16% 7% 14% 2% 9% 7% 13% 21% 18% 22% 15% 23% 27% 19% 36% 7% 49% 16% Någon gång i veckan Ett par gånger i månaden Någon gång i månaden Några gånger per år En gång/år eller mera sällan Aldrig Diagram 1:7 Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig berusad? 100% 4% 13% 9% 7% 7% 3% 7% 7% 11% 2% 6% 6% 7% 3% 3% 5% 68% 73% 72% 75% Flera gånger i veckan / varje dag En gång i veckan Någon gång i månaden Några gånger per år En gång/år eller mera sällan Aldrig Diagram 1:8 Hur ofta brukar du dricka starköl/cider/alkoläsk/vin/ sprit? 16

17 Motsvarande siffror gäller för tobaksrökning och snusning; de flesta har aldrig provat på det och av dem som gjort det har de flesta börjat i årsåldern, eller när det gäller cigaretter lika många, 10 procent, vid yngre ålder. 100% 6% 3% 2% 3% 5% 4% 3% 3% 4% 6% 3% 2% 6% 4% 2% 2% 85% 84% 85% 84% Flera gånger i veckan / varje dag En gång i veckan Någon gång i månaden Några gånger per år En gång/år eller mera sällan Aldrig Diagram 1:9 Hur ofta brukar du röka cigaretter? Det är märkbart att ungdomarna som nyttjar tobak ökar mellan årskurs 7 och 9 och då är det framför allt de som använder tobak någon gång i månaden som ökar, vilket sammanfaller med dem som använder alkohol någon gång i månaden. Gruppen som använder tobak varje vecka är mer eller mindre konstant och fluktuerar endast något mellan åren. 100% 96% 2% 2% 96% 6% 6% 81% 3% 3% 6% 87% 2% 2% 3% Flera gånger i veckan / varje dag En gång i veckan Någon gång i månaden Några gånger per år En gång/år eller mera sällan Aldrig Diagram 1:10 Hur ofta brukar du snusa? Knappt 3 procent av ungdomarna på Tjörns högstadieskolor uppger att de har testat hasch eller marijuana och 1 procent att de har testat någon annan form av narkotika. I riket är motsvarande siffror knappt 5 procent respektive 4 procent. Drygt hälften av de tillfrågade på Tjörn som svarat att de testat hasch eller marijuana uppger att de gjorde det i 14-årsåldern. 0,3 procent uppger sig ha varit 11 år eller yngre. I riket uppger en majoritet av dem som testat hasch eller marijuana att de gjort det när de var 11 år eller yngre. HÖGSTADIET 17

18 Trygghet och mobbning/kränkningar Majoriteten av ungdomarna på högstadiet känner sig trygga i hemmet och i skolan. Mest otrygga känner de sig på bussar och tåg, på allmän plats och på diskotek. I de fall de har uttryckt att de känner sig otrygga används oftast svarsalternativet mer sällan. I hemmet På buss, tåg, tunnelbana eller liknande Ute på stan, på allmän plats På diskotek eller annat nöjesställe På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande På rasterna i skolan I klassrummet På väg till eller från skolan Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen Utomhus i mitt bostadsområde på dagen Diagram 1:11 Känner du dig trygg på följande ställen? Alltid Oftast Kille Riket Kille Tjörn Tjej Riket Tjej Tjörn Fler tjejer än killar upplever att de har blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret, ett resultat som motsvarar rikets. Ungefär lika många tjejer (9 procent) som killar (10 procent) uppger att de har deltagit i mobbning under samma period. Rikssnittet för ungdomar som själva har deltagit i mobbning är 8 procent av tjejerna och 12 procent av killarna. De vanligaste tillfällen då ungdomarna upplever att de blivit mobbade är på rasterna i skolan och i klassrummet. Det är också vanligt att de känner sig mobbade via telefon eller internet. 18

19 100% 17% 16% 12% 12% 88% 88% 83% 84% Ja Nej Diagram 1:12 Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? 100% 9% 8% 12% 91% 92% 88% Ja Nej Diagram 1:13 Har du själv deltagit i mobbning eller utfrysning det senaste halvåret? På rasterna i skolan I klassrummet Via telefonsamtal, sms, mejl eller hemsida På träningen Kille Riket Kille Tjörn Tjej Riket På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande Diagram 1:14 Var har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? Tjej Tjörn HÖGSTADIET 19

20 Gruppen som känner sig mobbad har i högre grad huvudvärk, magont och svårt att sova. Även stress är högre bland dem som upplever sig mobbade. Symtom / Utsatt Tabell 1:1 Stress Trötthet Huvudvärk Magont Andel som haft symtom varje dag eller flera gånger i veckan (procent) Sovit dåligt Svårt att somna Mobbad Ej mobbad procent av tjejerna och 29 procent av killarna på Tjörns högstadieskolor upplever sig ha blivit kränkta någon gång eller flera gånger det senaste halvåret. Vanligast är att man uppger skolelever eller skolans personal som dem som har svarat för kränkningen. Motsvarande siffror för riket är 43 procent av tjejerna och 34 procent av killarna. Även här är det främst skolans personal eller andra elever som står för kränkningarna. 100% 4% 7% 6% 6% 29% 24% 28% 36% 68% 66% 57% Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej, aldrig Diagram 1:15 Har du det senaste halvåret upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du känt dig kränkt? Skolans personal Andra elever Annan privatperson Kille Riket Sjukvården Kille Tjörn Tjej Riket Någon i min familj Tjej Tjörn Diagram 1:16 Av vem har du blivit kränkt eller orättvist behandlad? 20

21 82 procent av högstadieungdomarna på Tjörn uppger att de aldrig utsatts för stöld, hot, sexuellt våld/utnyttjande, misshandel eller att de inte vågat gå ut. Motsvarande siffra i riket är 78 procent. Av de 18 procent på Tjörn som uppger att de utsatts för brott är stöld och hot vanligast. 4 procent har utsatts för sexuellt våld/utnyttjande eller misshandel. Inget av detta har hänt mig Någon har stulit från mig Någon har hotat mig Jag har inte vågat gå ut Jag har blivit utsatt för misshandel Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande Diagram 1:17 Har något av följande hänt dig under det senaste halvåret? Kille Riket Kille Tjörn Tjej Riket Tjej Tjörn HÖGSTADIET 21

22 2. Fritid Tid till fritidsaktiviteter En majoritet av högstadieungdomarna på Tjörn anser sig ha lagom med fritid. Var femte tjej och var tionde kille tycker att de har för lite fritid. På frågan om man anser sig ha för mycket fritid är förhållandena motsatta, med knappt var femte kille och var tionde tjej. 100% 68% 7% 67% 18% 71% 14% 68% 21% 26% 11% 18% För mycket Lagom För lite Diagram 2:1 Hur mycket fritid har du? I undersökningen kan man se att andelen som tycker att de har lagom med fritid sjunker från årskurs 7 till 9. De som upplever sig ha för lite fritid har i större grad än andra svårt att somna. De sover också sämre under natten, känner sig mer stressade och är tröttare under dagarna. Fritidssituation Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Lagom med fritid För lite fritid Tabell 2:1 Upplevelsen av tillgången på fritid (procent) Fritidssituation Lagom med fritid För lite fritid Stress Trötthet Huvudvärk Magont Sovit dåligt Svårt att somna Tabell 2:2 Samband mellan upplevelsen av tillgången på fritid och symtom (procent) De flesta högstadieungdomar på såväl Tjörn som i övriga riket tycker att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden. Omkring 20 procent på 22

23 Tjörn tycker att det finns för lite att göra på fritiden, en siffra som är lägre än i riket. Både på Tjörn och i riket tycker fler tjejer än killar att det finns för lite att göra. 100% 6% 21% 5% 3% 3% 16% 52% 53% 52% 51% Väldigt lite Ganska lite 21% 22% 26% 29% Ganska mycket Väldigt mycket Diagram 2:2 Hur mycket av det du är intresserad av finns det att göra på fritiden? På frågan om det finns något man skulle vilja göra på fritiden men inte gör på grund av sitt kön svarar en tredjedel av högstadieungdomarna på Tjörn att de inte vet medan majoriteten inte tycker att deras kön styr fritidsaktiviteterna. Andelen som känner sig hindrade av sitt kön vid valet av fritidsaktivitet är lägre på Tjörn än i riket, där 14 procent av tjejerna och 9 procent av killarna svarat ja på frågan. 100% 36% 37% 35% 32% 55% 49% 59% 9% 14% 4% 9% Vet inte Nej Ja Diagram 2:3 Finns det något du skulle vilja göra på fritiden som du inte gör på grund av ditt kön? Fritidssysselsättningar Av högstadieungdomarna på Tjörn deltar nästan en tredjedel i föreningsverksamhet varje vecka, en siffra som är nästan lika hög för riket. Gå på stan är något som Tjörnungdomarna gör betydligt mer sällan än riksgenomsnittet. Enkäten visar att 6 procent av ungdomarna på Tjörn besöker fritidsgården varje vecka och att 8 procent gör det någon gång i månaden, vilket är cirka hälften av andelen i riket. 43 procent av ungdomarna på Tjörn går någon gång i månaden på kafé, en andel som motsvarar rikets. Notera: I enkätens öppna svar förekommer önskemål om fler mysiga kaféer, fler fritidgårdar och bättre öppettider för dessa samt bättre kommunikationer till och från fritidsaktiviteterna. HÖGSTADIET 23

24 Går på fritidsgård, ungdomens hus eller liknande Deltar i föreningsverksamhet Går på fest Varje dag Går på kafé Varje vecka Varje månad Går på stan Aldrig Diagram 2:4 Tjörn: Hur ofta gör du följande saker på din fritid? Går på fritidsgård, ungdomens hus eller liknande Deltar i föreningsverksamhet Går på fest Varje dag Går på kafé Varje vecka Varje månad Går på stan Aldrig Diagram 2:5 Riket: Hur ofta gör du följande saker på din fritid? Rikssnittet idrottar något oftare än Tjörns ungdomar, åtminstone om man ser till andelen som idrottar varje dag. I övrigt är siffrorna ungefär desamma och visar att mer än hälften av ungdomarna på Tjörn idrottar på något sätt varje vecka. Tjörn Varje dag Varje vecka Varje månad Aldrig I förening På egen hand Riket Varje dag Varje vecka Varje månad Aldrig I förening På egen hand Tabell 2:3 Andel som motionerar/idrottar (procent) 24

25 Av de föreningar Tjörns ungdomar är aktiva i är idrottsföreningar vanligast. Andelen medlemskap och förtroende uppdrag i föreningar är jämförbart mellan Tjörn och riket. Idrottsförening Hobbyförening Religiös förening Kulturförening Skolförening Supporterklubb Friluftsförening Dator-/spelförening Förening för samhällsfrågor Politiskt parti Annan förening Kille Riket Kille Tjörn Tjej Riket Tjej Tjörn Diagram 2:6 Är du medlem eller har ett förtroendeuppdrag i en förening? En tredjedel av ungdomarna spelar spel på teve eller vid datorn varje dag. 71 procent av ungdomarna i riket surfar eller chattar på internet varje dag medan motsvarande siffra på Tjörn är 64 procent. Gör varje dag Tjörns högstadieelever Rikets högstadieelever Surfar/chattar Spelar datorspel/tv-spel Tabell 2:4 Andel som surfar, chattar eller spelar dator- eller TV-spel varje dag (procent) HÖGSTADIET 25

26 Det är färre högstadietjejer på Tjörn som sjunger och spelar instrument än i riket men i övrigt är siffrorna ganska likvärdiga. Det är något fler killar på Tjörn som målar eller utövar annan skapande verksamhet än vad det är i riket. Andelen som aldrig deltar i kreativa aktiviteter är ungefär lika många på Tjörn som nationellt. Sjunger/spelar instrument/ skapar musik Målar/syr/annan skapande verksamhet Tränar dans/spelar teater Kille Riket Kille Tjörn Tjej Riket Tjej Tjörn Diagram 2:7 Andel som deltar i kreativa aktiviteter minst en gång i veckan. Gör aldrig Tjörns högstadieelever Rikets högstadieelever Sjunger/spelar instrument Målar/syr Tränar dans/spelar teater Tabell 2:5 Andel som aldrig deltar i kreativa aktiviteter (procent) Hälften av högstadieungdomarna på Tjörn går på museum eller utställningar minst en gång per år, vilket är något fler än i riket. Ungdomarna på Tjörn går även på någon konsert varje år. Såväl på Tjörn som i riket är sportevenemang de vanligaste att besöka. Drygt en femtedel av högstadieeleverna gör det varje månad. Konsert Museum/utställning Teater/musikal/ dansuppvisning Sportevenemang (utan att själv delta) Riket: Varje månad Riket: Varje år Tjörn: Varje månad Tjörn: Varje år Diagram 2:8 Hur ofta går du på följande evenemang? När ungdomarna inte idrottar eller utför tidigare nämnda kreativa aktiviteter är de vanligaste fritidssysslorna att läsa, skriva eller hjälpa till hemma. Hälften av ungdo- 26

27 marna hjälper till i hemmet varje vecka, vilket är jämförbart med andelen i riket. Ungefär en femtedel av högstadieungdomarna på Tjörn gillar att vara ute i naturen. Den minst vanliga sysselsättningen är att spela om pengar på internet eller spela rollspel. Aktivitet Varje dag Varje vecka Varje månad Aldrig Ute i naturen Fiska/jaga Pengaspel på internet Besöka bibliotek (ej skoltid) Skateboard/ snowboard Meka (motor) Rollspel Läsa Skriva Hjälpa till hemma Tabell 2: Andel högstadielever på Tjörn som gör listade aktiviteter (procent) Det vanligaste både på Tjörn och nationellt är att ses i någons hem när man umgås. Därefter anges att man ses utomhus eller i en sporthall. Såväl på Tjörn som i riket anges kafé som den minst vanliga platsen att umgås på. Det är samtidigt en mötesplats som majoriteten av Tjörns ungdomar saknar. Mötesplatser Tjörns högstadieelever Rikets högstadieelever Hemma hos varandra Utomhus Sporthall Kafé 3 7 Fritidsgård 3 10 Tabell 2:7 När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara (procent)? Vad ungdomarna saknar på fritiden Två tredjedelar av Tjörns högstadieungdomar anger fritt vad som saknas att göra på fritiden samt vilka ställen som saknas att vara på. Exempel på vad ungdomarna saknar är att kunna bowla, skjuta bågskytte, boxas, cykla i terräng, gå filmkurs, fäktas, dansa, gå på handbollsskola, spela laserdome/paintball, spela pingis, sjunga i sånggrupp med ny musik, spela teater, ha möjlighet att klättra (i berg), dansa HÖGSTADIET 27

28 Notera: En del av ungdomarnas önskemål finns redan på Tjörn, såsom idrottshall, gym och folkracebana. zumba med andra ungdomar, utöva kampsport, spela innebandy, spela handboll och utöva motorsport. Platser som ungdomarna tycker saknas är simhall, skejtpark (inom- och utomhus), internet-/lan-kafé, fler fritidsgårdar (bättre öppettider), gym (framför allt i Rönnäng), konstgräsplan, bowlinghall, stor biograf, bike-/terrängcykelbana, idrottshall, folkracebana, parker, kaféer. Följande är exempel på kommentarer i enkätens öppna svarsdel: Att det skulle finnas en liten fotbollsplan mitt i skärhamn Biograf, lokal att utöva aktivitet i, badhus En simbassäng/friskvårdscenter, en galleria, bowlinghall Konstgräsplan Fotboll Simhall, bowlinghall, skateboardpark Ett trevligt kafé, en rolig affär, en trevligare miljö Ja, en fritidsgård som är öppen Jag bor långt ifrån mina kompisar så vi träffas bara ibland En återkommande önskan från ungdomarna är bättre kommunikationer med buss samt busskort som gäller på de tider man vill resa. Dessutom efterfrågas cykelbanor som sträcker sig över hela kommunen. Semesterresor Det är något färre högstadieungdomar på Tjörn än i riket som har varit på semesterresor. Andelen som varit utomlands utan sina föräldrar är mindre på Tjörn än i riket. De vanligaste anledningarna till utlandsresa är semester och att hälsa på vänner eller familj. I det undersökta åldersspannet har väldigt få ungdomar varit på språkresa eller liknande. 100% Ja, utomlands Ja, inom Sverige Nej Riket Tjörn Diagram 2:9 Har du varit på semesterresa som varade minst en vecka under de senaste tolv månaderna? 28

29 3. Skola Den psykiska skolmiljön En majoritet av eleverna på Tjörns två högstadieskolor, Bleketskolan och Häggvallskolan, tycker att stämningen på skolan är ganska bra eller mycket bra. De flesta anser att skolan agerar vid olika kränkningar och att man bemöter varandra med respekt. Motsvarande siffror för riket är något sämre. Det är bra stämning i skolan 31% 59% 8% På Bleketskolan stämmer det... Elever och lärare bemöter varandra med respekt Skolan agerar om en elev mobbar en elev Skolan agerar om en lärare kränker en elev 25% 52% 13% 7% 3 % 25% 42% 19% 8% 7% 28% 37% 22% 3 % mycket dåligt ganska dåligt varken bra eller dåligt ganska bra mycket bra Diagram 3:1a Bleketskolan: Hur är stämningen på skolan? Det är bra stämning i skolan 26% 59% 11% 3 % På Häggvallskolan stämmer det... Elever och lärare bemöter varandra med respekt Skolan agerar om en elev mobbar en elev 23% 43% 24% 8% 27% 43% 17% 8% Skolan agerar om en lärare kränker en elev 24% 34% 27% 9% 6% 6% mycket dåligt ganska dåligt varken bra eller dåligt ganska bra mycket bra Diagram 3:1b Häggvallskolan: Hur är stämningen på skolan? På Häggvallskolan upplever eleverna i högre grad än på Bleketskolan att det finns vissa problem med till exempel mobbning, främlingsfientlighet och sexuella trakasserier. Rikssnittet ligger betydligt högre än Tjörns båda skolor i fråga om främlingsfientlighet och något högre i fråga om mobbning, där dock Häggvallskolans siffror ligger hack i häl med rikets. Värdena för sexuella trakasserier är samma för Tjörn och för riket. HÖGSTADIET 29

30 Mobbning är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 6% 8% 29% 34% 24% 3 % 3 % 3 % 4 % 24% 23% 14% 27% 51% 47% På Bleketskolan stämmer det... mycket dåligt ganska dåligt varken bra eller dåligt ganska bra mycket bra Mobbning är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 3 % 3 % 14% 24% 34% 24% 7% 31% 23% 8% 18% 27% 43% 36% På Häggvallskolan stämmer det... mycket dåligt ganska dåligt varken bra eller dåligt ganska bra mycket bra Mobbning är ett problem i skolan Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 6% 5% 13% 28% 31% 22% 11% 24% Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 5% 7% 17% 23% 49% Diagram 3:2 a-c Bleketskolan/Häggvallskolan/riket: Upplever du att dessa problem finns i skolan? I riket stämmer det... mycket dåligt ganska dåligt varken bra eller dåligt ganska bra mycket bra Två procent av högstadieeleverna på Tjörn uppger att de skolkar varje dag och lika många att de skolkar varje månad. 80 procent av eleverna svarar att de aldrig skolkar. Tjörns siffror är likvärdiga med rikssnittet. Tjej Tjörn 81% 15% 3 % Flera gånger i veckan Tjej Riket Kille Tjörn Kille Riket 14% 4 % 11% 5% 3 % 78% 13% 4 % 3 % Flera gånger i månaden Någon gång i månaden Någon gång per termin Nej Diagram 3:3 Brukar du skolka? 30

31 Möjlighet att påverka I frågor som rör möjligheten att påverka i skolan är det ingen större skillnad mellan Tjörns och rikets högstadieungdomar. Enkätsvaren visar att Tjörns ungdomar i något högre grad vill kunna påverka områden som de värderar som viktiga. De områden som eleverna på Tjörns högstadieskolor helst vill kunna påverka är skolmaten, skolschemat och hur man ska arbeta i grupparbete/projektarbete etc. 10 procent anser att de kan påverka skolmaten, 13 procent att de kan påverka schemat och 40 procent att de kan påverka hur de ska arbeta i skolan. I riket är de områden som eleverna helst vill påverka skolmaten, läxorna och hur man ska arbeta. 15 procent av rikets elever, alltså fler än på Tjörn, anser sig kunna påverka skolmaten. Drygt en fjärdedel av eleverna på Tjörn anser att de får påverka proven och läxorna och drygt en tredjedel att de får påverka vad de får lära sig i skolan. Skolmaten Hur ni ska arbeta, tex. grupparbete/projektarbete Schemat Proven Läxorna Vad du får lära dig Skolmiljön inne, tex. klassrum och uppehållsrum Vilka böcker/läromedel ni ska ha Reglerna i skolan Skolmiljön ute Riket: Vill Riket: Får Tjörn: Vill Tjörn: Får Diagram 3:4 Elevinflytande: Hur mycket vill och får du bestämma i skolan? De sammanslagna svaren av stämmer mycket bra och stämmer ganska bra redovisas. HÖGSTADIET 31

32 Notera: Skolbiblioteket på Häggvallskolan är integrerat med folkbiblioteket och riktar sig även till allmänheten. Skolmiljön Mer än hälften av eleverna på Tjörns högstadieskolor anser att skolmiljön är bra eller mycket bra, med undantag för aspekten skolmat där en fjärdedel är nöjda. Missnöjet över skolmaten är något högre på Bleketskolan än på Häggvallskolan och det är också missnöjet över skolschemat. Fler är nöjda med skolbiblioteket på Häggvallskolan än på Bleketskolan. Något fler elever på Bleketskolan än på Häggvallskolan anser att det inte är så lätt att få hjälp och stöd om man behöver det. Skolmiljön 18% 56% 16% 8% Bleketskolan Skolbiblioteket 46% 17% 7% Skolmaten Schemat Möjligheten att få extra hjälp och stöd vid behov 4 % 21% 27% 28% 9% 34% 29% 18% 34% 38% 18% 7% 3 % Mycket dåligt Ganska dåligt Varken bra eller dåligt Ganska bra Mycket bra Skolmiljön 17% 53% 19% 7% 4 % Häggvallskolan Skolbiblioteket 38% 52% 8% Skolmaten Schemat Möjligheten att få extra hjälp och stöd vid behov 7% 21% 22% 27% 35% 42% 19% 23% 18% 48% 19% 12% 4 % Mycket dåligt Ganska dåligt Varken bra eller dåligt Ganska bra Mycket bra Skolmiljön 16% 48% 21% 9% 6% Riket Skolbiblioteket 23% 39% 9% Skolmaten Schemat 7% 19% 22% 23% 12% 38% 25% 14% Möjligheten att få extra hjälp och stöd vid behov 29% 6% 5% 29% Mycket dåligt Ganska dåligt Varken bra eller dåligt Ganska bra Mycket bra Diagram 3:5 a-c Bleketskolan/Häggvallskolan/riket: Vad tycker du om de här sakerna i din skola? 32

33 Siffrorna för riket är bara något sämre än för Tjörn, och även nationellt stod skolmaten ut som den minst uppskattade skolaspekten. Skolbiblioteken och skolmiljön i stort på Tjörn får bättre elevomdömen än i riket. De flesta elever på såväl Tjörn som i övriga riket anser inte att något kön särbehandlas i fråga om möjligheter. Skillnaden i uppfattningen är större mellan könen än mellan Tjörn och riket. Av dem som upplever en orättvisa visar svaren ändå en skillnad mellan Tjörn och riket; på Tjörn överväger upplevelsen att flickor får fler möjligeter och i riket att pojkar får det. Riket: Flickor får bättre möjligheter än pojkar Riket: Pojkar får bättre möjligheter än flickor Tjörn: Flickor får bättre möjligheter än pojkar Tjörn: Pojkar får bättre möjligheter än flickor 8% 4 % 6% 28% 16% 46% 6% 5% 9% 16% 37% 33% 16% 31% 18% Diagram 3:6 Tycker du att ett kön får bättre möjligheter än ett annat på din skola? 44% 35% Påståendet stämmer... mycket dåligt ganska dåligt varken bra eller dåligt ganska bra mycket bra Information inför gymnasievalet De flesta av Tjörns niondeklassare anser att informationen inför gymnasievalet har varit mycket bra eller ganska bra. Endast 2 procent tycker att den var ganska eller mycket dålig och 13 procent att den varken var bra eller dålig, att jämföra med motsvarande siffror 13 och 16 procent i riket. 0,8 procent av Tjörns nior och 2,7 procent av rikets nior uppger att de inte har fått någon information alls inför gymnasievalet. 100% 4% 13% 4% 8% 3% 48% 16% 46% Jag har inte fått någon information 34% 23% Mycket dålig Ganska dålig Varken bra eller dålig Ganska bra Mycket bra Diagram 3:7 Vad tycker du om den information du fått inför valet av gymnasieprogram? Endast niorna har svarat. HÖGSTADIET 33

34 4. Arbete Extrajobb, sommarjobb och starta eget 22 procent av Tjörns ungdomar i högstadieåldern har ett extrajobb, att jämföra med rikssnittet på 15 procent. En tredjedel av Tjörnungdomarna och en femtedel av rikets ungdomar sommarjobbade sommaren procent av eleverna på såväl Tjörn som i riket har försökt få ett extrajobb utan att lyckas. Det vanligaste sättet att få ett sommarjobb på är av någon i familjen eller en vän/ släkting till familjen. 13 procent av ungdomarna har själva tagit kontakt med sin arbetsgivare och 3 procent har fått sitt extrajobb genom kommunen. Genom någon i den egna familjen Genom annan släkting eller bekant Kontaktade själv arbetsplatsen På annat sätt Genom kommunen Sökte utannonserad tjänst Genom arbetsförmedlingen Riket Tjörn Diagram 4:1 Hur fick du ditt sommarjobb? Mer än hälften av ungdomarna kan tänka sig att starta eget företag i framtiden och det är ingen större skillnad mellan könen i den här frågan. Rikssnittet är på samma nivå som för Tjörn. Det är däremot vanligare på Tjörn att föräldrarna till ungdomarna har eget företag än vad det är i riket. 34

35 5. Politik och samhälle Politiskt engagemang Tjörns högstadieelever är mer intresserade av utvecklingen i andra länder än av politik och samhällsutveckling. Rikets siffror är något lägre i samtliga tre områden. Politik Utveckling i andra länder Samhällsfrågor 4 % 18% 15% 51% 8% 29% 43% 35% 25% 46% 18% Inte alls intresserad Inte särskilt intresserad Ganska intresserad Mycket intresserad Diagram 5:1 Är du intresserad av politik, samhällsfrågor och utvecklingen i andra länder? De vanligaste aktiviteterna Tjörns högstadieelever har gjort eller kan tänka sig att göra för att visa sin politiska åsikt är att skriva på en namninsamling, skriva insändare, ta kontakt med en politiker, bära märken eller symboler eller delta i lagliga demonstrationer. Högstadieeleverna i riket kan tänka sig att skriva på namninsamlingar, skriva insändare och ta kontakt med politiker. Varken på Tjörn eller i riket vill högstadieeleverna ta sönder någon annans egendom, ockupera byggnader eller måla politiska slagord på allmän plats. Skriva på en namninsamling Skriva insändare Ta kontakt med någon politiker Bära märken som uttrycker en åsikt Delta i lagliga demonstrationer Riket Tjörn Diagram 5:2 Har du någon gång det senaste året deltagit i någon av följande aktiviteter, eller kan du tänka dig att göra det? Knappt hälften av högstadieeleverna på Tjörn vill vara med och påverka i kommunen, vilket är fler än i riket. Tjejerna är i högre grad än killarna villiga att vara med och säga sitt om utvecklingen på Tjörn. Däremot vill fler killar än tjejer träffa HÖGSTADIET 35

36 beslutsfattarna i kommunen om de fick. I jämförelse med riket är det fler ungdomar på Tjörn som vill träffa de lokala politikerna. 100% 54% 41% 36% 54% 59% 64% Diagram 5:3 Ja Nej Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? 100% 39% 26% 74% 61% Ja Nej Diagram 5:4 Skulle du vilja träffa beslutsfattare i kommunen? 100% 5% 4% 21% 6% 7% 25% 8% 7% 22% 13% 9% 27% 39% 39% 34% 32% Inte alls 31% 22% 29% Inte särskilt Varken eller Ganska Mycket Diagram 5:5 Hur viktigt tycker du det är att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och diskuterar? Fler ungdomar har svarat att de tycker det är viktigt att politiker och ungdomar träffas och diskuterar frågor som rör kommunen än att de själva vill träffa beslutsfattare. 36

37 En femtedel av högstadieungdomarna på Tjörn anser att möjligheterna att föra fram sina åsikter till de lokala beslutsfattarna är ganska eller mycket stora. Drygt 40 procent tycker att möjligheterna är små och nästan lika många anger att de inte vet. I riket är andelen som tycker att de kan föra fram sina åsikter lägre. 100% 38% 39% 33% 37% 12% 17% 19% 34% 27% 19% 18% 12% Vet inte Inga/små Ganska små Ganska stora Mycket stora Diagram 5:6 Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? På frågan om varför man inte vill vara med och påverka är bortfallet stort, 46 procent på Tjörn och 40 procent i riket. Av dem som har besvarat frågan anser flest att de inte är tillräckligt intresserade av att påverka eller att de tycker att de kan för lite. Andra säger sig inte ha tid eller så tror de inte att de som bestämmer lyssnar. Samma tendens syns i riket, där siffrorna är något högre än på Tjörn. Jag är inte tillräckligt intresserad Jag kan för lite Jag har inte tid De som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall Jag är på väg att flytta från kommunen Annat Riket Tjörn Diagram 5:7 Vilken är anledningen till att du inte vill vara med och påverka? Områden att satsa på Tjörns högstadieungdomar tycker att de viktigaste områdena att satsa på i kommunen är skolan, kollektivtrafiken och bostäder för unga. Därefter kommer lika lön för lika arbete och sjukvård. Sjukvård prioriteras bland båda könen, även om tjejer HÖGSTADIET 37

38 tycker det är något viktigare än killarna. Tjejer tycker också i högre grad än killar att det är viktigt att värna om djurens rättigheter. Skapa arbeten för unga är något som ungdomarna värderar relativt högt på listan. Områden som Tjörns högstadieungdomar tycker är mindre viktiga att satsa på är föreningsstöd och barnomsorg. Tjörn skiljer sig från riket, där högstadieungdomar tycker det är viktigare att satsa på arbetet mot kriminalitet. I övrigt överensstämmer prioriteringarna; även i riket tycker högstadieungdomar att det ska satsas på sjukvård, skola och lika lön för lika arbete. Precis som på Tjörn prioriterar riket föreningsstöd och barnomsorg lägre. Skola Kollektivtrafik, tex. bussar och tåg Bostäder för unga Lika lön för lika arbete för män och kvinnor Sjukvård Skapa arbeten för unga Arbete mot kriminalitet Ställen där ungdomar kan träffas Idrottsanläggningar Riket Tjörn Diagram 5:8 Tänk dig att du är politiker och bestämmer i din kommun. Vad är viktigast att satsa på? I samband med frågan om vad ungdomarna skulle vilja påverka om de själva var politiker lämnades ibland öppna svar, där framför allt några områden sticker ut: kollektivtrafik, fritidsaktiviteter, bostäder och arbete för unga samt skolan. 35 procent av Tjörns högstadieelever tycker att man ska satsa på kollektivtrafiken, att jämföra med 16 procent i riket. I enkätens öppna svar kritiseras Tjörns kollektivtrafik med kommentarer om busskort som bara gäller vissa tider, svårigheter att ta sig till och från aktiviteter med gällande tidtabell, dåliga anknytningar och busschaufförer med dåligt bemötande. Följande är exempel på kommentarer: Bussarna ska gå oftare Våra skolkort borde man kunna åka på 24/7 eftersom t.ex Öppen scen börjar kl och våra kort går ut så vi måste vara där tidigt och antingen ta eget kort hem eller ta sig hem på något annat sätt. Dom borde också sträcka sig till Stenungsund för ibland är det aktiviteter med skolan där och då slipper man betala resan själv. 38

39 Dubbelt så stor andel killar (23 procent) som tjejer anger att de skulle satsa på fritidsaktiviteter för unga om de var politiker. 29 procent av killarna svarar också att de vill satsa på idrottsanläggningar medan bara hälften så många tjejer har markerat samma sak. Att Tjörns högstadieungdomar saknar fritidsaktiviteter och ställen att träffas på lyfts fram i de öppna svaren: Att Tjörn får konstgräsplaner Att det ska finnas fler caféer och hänga på Mer evenemang typ konserter eller liknande Ridning, trafiksäkerhet, bussar! Att göra en idrottsarena med simhall, sporthall osv. Nåt ställe att hänga på med kompisar. Hade varit kul med en konsertplats. Cykel/skateboard/hopp Hjälpa alla föreningar med ekonomin Bostäder och arbete för unga är andra områden som lyfts fram i frisvaren. Killar är något mer angelägna än tjejer om att arbete skapas för unga och tjejer tycker i högre grad än killar att politiken ska satsa på lika lön för lika arbete. Jämfört med riket värderar Tjörns högstadieungdomar boende för unga något högre. Få öppna svar handlade dock om jobb och boende. Skolan är ytterligare ett område som Tjörns högstadieungdomar skulle vilja påverka om de var politiker. Områden som nämns i enkätens öppna svar är skolan och lärarna, där en önskan att få behålla unga lärare vid neddragningar lyfts fram (i motsats till principen om sist in, först ut). Kommentarer handlar också om mobbning, mental hälsa och självkänsla. Ett återkommande område är skoldatorer. Alla elever ska få datorer som de får i Stenungsund Mer DISA-grupper (din inre självkänsla), vi hade det i 8:an och då satt man i grupper och pratade om hur man gör om man mår dåligt Skolans material och lärare Höj värmen i skolan Bättre studiematerial, möjligheter att få den utbildning man ska/vill ha Andra öppna svar belyser Tjörns högstadieelevers tankar om frågor som rör kommunen i stort: Att unga ska ha mycket fler möjligheter Miljön är det viktigaste vi har. Vi lever i naturen och vi lever av naturen också Att t.ex. lärare och sjuksköterskor ska få bättre lön Införskaffa en bilskrot Skaffa en cykelbana mellan Skåpesund och Myggenäs, och säg inte att det ska ta 200 år! Det är ju inget svar Jag tycker att politikerna i kommunen ska besöka skolan så vi får säga vad vi tycker och tänker Jag tycker det är ganska bra som det är HÖGSTADIET 39

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 19-25-åringarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de bor Sysselsättning och ekonomi Hur de mår Vad de gör på fritiden Vad de vill ha för inflytande Hur

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008 Resultat från Luppundersökningen Kramfors kommun 2008 Januari 2009 Först av allt riktas ett stort TACK till alla ungdomar i Kramfors som tog sig tid och engagemang att besvara LUPP-enkäten! Ett tack riktas

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

ungdomspolitiken 2011

ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Högstadieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 ISBN 978-91-86397-05-0 Dalarnas

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 1 ISBN 978-91-86397-06-7 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Rapport Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Mars 2009 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 8 12 16 Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete Lupprapport

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2015

Rapport från Luppenkät 2015 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga 16-19 år bosatta i kommunen INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola

Läs mer

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I TIMRÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Timrå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande 24-åringar från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy Lönn 3 Kapitel

Läs mer

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Januari 2009 Sammanställningen är

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

För litet fritidsutbud: åk8

För litet fritidsutbud: åk8 För litet fritidsutbud: åk8 Frågan lyder: Hur mycket finns det att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Det finns väldigt mycket att göra; ganska mycket att göra; ganska lite att göra; väldigt lite/ingenting

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun

Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun 2 Förord Under många år har Mora kommun arbetat med olika metoder och verktyg för ungas inflytande och delaktighet. Ett verktyg är Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

Ung i Säter 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Säter 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Säter 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 Dalarnas forskningsråd Arbetsrapport 2010

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet.

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet www.ronneby.se Innehåll Inledning... 3 Att tänka på när du läser rapporten... 4 Fritid... 5 Politik, samhälle

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 06 StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns andra LUPP-rapport (LUPP 2006). Den första kom för ett år sedan (LUPP 2005). LUPP står för Lokal uppföljning av den

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen!

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen! Förord På andra raden i Växjö kommuns mångfaldsprogram 2010-2014, Olikheter som berikar, kan man läsa att makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar av samhällslivet. Det är i grunden givetvis

Läs mer