Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år"

Transkript

1 Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde I vänster kolumn finns 2014 års enkät i numerisk ordning och i höger kolumn finner du motsvarande frågor i 2015 års enkät. Nya frågor eller förändringar i tidigare formuleringar skrivs kursiverat. Är delar av en fråga kursiverad är den kursiverade delen ny eller omformulerad. Är frågan borttagen och inte ersatt av någon motsvarande fråga står det. Denna samanställning avser enkäten riktad till ungdomar år. Notera. Asterisk (*) innebär att frågan är valbar. Av integritetsskäl är det inte möjligt att använda sig av samtliga valbara frågor i en och samma undersökning. Urval av frågor sker i samråd med MUCF A. Först några frågor om dig, din familj och ditt boende A. Du och din familj A1. Vilket år är du född? A2. Är du? tjej kille annan könstillhörighet NY A3. Vad stämmer bäst in på dig? Tjej Kille Annan könstillhörighet (om du inte är eller inte känner dig tillhöra könen tjej eller kille) A4. Vilken är din sexuella läggning? Heterosexuell (en person med förmåga att bli kär eller attraherad av någon av ett kön än ditt eget) Bisexuell (en person med förmåga att bli kär eller attraherad av någon oavsett kön) Homosexuell (en person med förmåga att bli kär eller attraherad av någon av samma kön som ditt eget) Osäker på min sexuella läggning/ Annat Vill inte definiera A3. Vad har du för postnummer? *A1. Vad har du för postnummer? (Kan inte kombineras med fråga om boendekommune/- område)

2 A4.a Var är du och dina föräldrar födda? Du själv Din mamma Din pappa Sverige Norden Europa Utanför Europa Om du inte är född i Sverige hur länge har du bott här? 10 år eller längre 4 9 år 0 3 år A6. Var är du och dina föräldrar födda? Du själv Förälder 1 Förälder 2 Sverige Norden Europa Utanför Europa A6b. Om du inte är född i Sverige hur länge har du bott här? 10 år eller längre 4 9 år 0 3 år A5.a Vad heter den skola du går i? *A2 Vad heter den skola du går i? A5.b Vilken årskurs går du i? *C1. Vilken årskurs går du i? A6. Vilket område, stadsdel eller liknande bor du i? A7. Hur nöjd är du i största allmänhet med ditt liv när det handlar om fölnde Din skolsituation Din hälsa Dina kompisrelationer Dina familjerelationer Din ekonomi Din utbildning Ditt liv i sin helhet A8. Har du någon funktionsnedsättning? *A1. Vilken kommun eller vilket område bor du i? (kan inte kombineras med fråga om postnummer) A10. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om fölnde? Skolan Kompisar Familjen Dina pengar Fritiden Liv som helhet Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd A5. Har du någon sjukdom eller någon nedsatt funktion, som inte är tillfällig, och som innebär att du har svårigheter att delta i olika aktiviteter, t.ex. i skolan, med vänner eller på din fritid? Ja Vill inte svara

3 NY A7. Vad gör dina föräldrar huvudsakligen? Markera med ett eller flera kryss för vardera föräldern. Har du endast en förälder fyller du i den ena av spalterna. Arbetar Studerar Föräldraledig Arbetslös Långtidssjukskriven/sjukpensionär Pensionär Annat NY A8. I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi? Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig NY A9. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte har haft råd? Ja, flera gånger Ja, en gång (Not. A11. ersätter tidigare B4, B11 och G3) B. Fritid B. Fritid B1. Hur mycket fritid har du? g känner ofta att g har så mycket fritid att g inte vet vad g ska göra med min tid g känner att g har lagom med fritid g känner ofta att g har för lite fritid B2. Hur mycket finns det att göra på fritiden? det finns väldigt mycket att göra det finns ganska mycket att göra det finns ganska lite att göra det finns väldigt lite/ingenting att göra B1. Hur mycket tycker du det finns att göra på fritiden? Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting

4 NY B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig? Det finns saker att göra men inget som intresserar mig Det finns saker att göra men min familj säger Det finns saker att göra men g kan inte ta mig dit Det finns saker att göra men det kostar för mycket Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt B3. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter, i så fall vilka? B5a. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor? Ja B3. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter, i så fall vilka? B5b. Vad är det du saknar? B4. Finns det något som du skulle vil göra på din fritid, som många andra i din ålder gör, men som du inte kan vara med på för att du/din familj inte har råd? A9. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte har haft råd? Ja, flera gånger Ja, en gång (Not. A11. ersätter tidigare B4, B11 och G3) B5. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara? hemma hos varandra på ett café på ett ungdomens hus, en fritidsgård eller liknande i galleria eller i köpcentrum i en idrottshall/sporthall eller på ställe i samband med idrott utomhus i en föreningslokal i centrum/på stan någon annanstans B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara? hemma hos varandra på sociala medier på internet på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande i en föreningslokal i en idrottshall/sporthall eller på ställe i samband med idrott på ett café i galleria eller i ett köpcentrum i centrum/på stan utomhus någon annanstans

5 B6. Hur ofta gör du fölnde saker på din fritid? Idrottar/motionerar i klubb eller förening Idrottar/motionerar men inte i klubb eller förening Skriver (till exempel, poesi, dagbok, bloggar) Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar teater/gör bild (till exempel målar, tecknar, foto, film) Syr/slöjdar/snickrar/ textilarbete eller hantverk Läser böcker (även läsplatta) Besöker bibliotek Går på konsert/teater/musikal/dansuppvisning/ museum/utställning/bio Deltar aktivt i förenings-verksamhet (till exempel styrelsearbete, arrangerar aktiviteter eller liknande) Går på ungdomens hus/fritidsgård eller liknande Är ute i naturen/fiskar/gar Besöker ett sportevenemang Varje dag Varje vecka Varje månad Varje år Aldrig B7. Är du medlem i någon förening? B8. Är du medlem i någon/några av fölnde föreningar? B3. Hur ofta gör du fölnde saker på din fritid? Idrottar/tränar Spelar teater, musik eller dansar Håller på med fotot eller film, tecknar/målar, skriver, pysslar, syr eller snickrar Spelar online-, data- eller tv-spel Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande Besöker bibliotek Är ute i naturen Går på ungdomens hus/fritidsgård/liknande Går på konsert Går på teater/musikal/dansuppvisning Går på museum/utställning Går på match/idrottsevenemang Annat Aldrig Någon gång per år Någon gång i månaden Flera gånger i veckan B6. Är du medlem i någon förening? Till exempel religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening m.m. Ja, g är medlem i en förening Idrottsförening/klubb Skolförening Friluftsförening Religiös förening/församling Kulturförening (till exempel dans, teater, musik) Etnisk förening (till exempel en italiensk, somalisk eller kurdisk förening) Hobbyförening Politiskt parti/ungdomsförbund Förening/organisation för samhällsfrågor Datorförening/spelförening Annan

6 B9. Upplever du att du kan vara med och påverka föreningens verksamhet?, så mycket som g vill, men mindre än g skulle vil g vill inte påverka föreningens verksamhet B10. Har du under de senaste 12 månaderna gjort någon utlandsresa som varat minst en vecka? B11. Har det hänt att du inte kunnat föl med dina kompisar på något för att du inte haft råd? Tänk på hur det har varit det senaste halvåret., flera gånger, en gång A9. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte har haft råd? Ja, flera gånger Ja, en gång C. Skola C. Skola (Not. A11. ersätter tidigare B4, B11 och G3) C1. Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det är i din skola? Det är bra stämning i skolan Mobbning är ett problem i skolan Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev Främlingsfientlighet är ett problem i skolan Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan Skolan agerar om en lärare kränker en elev Våld är ett problem i skolan Pojkar får bättre möjligheter än flickor Flickor får bättre möjligheter än pojkar Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt C2. Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att de stämmer in på hur det är i din skola? Jag trivs med stämningen i min skola Mobbning förekommer i min skola Rasism förekommer i min skola Sexuella trakasserier förekommer i min skola Min skola agerar om en elev mobbar en annan elev Elever och lärare bemöter varandra med respekt i min skola Min skola agerar om en lärare kränker en elev Våld förekommer i min skola Mina lärare ger killar och tjejer likvärdiga förutsättningar Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/ska kunna påverka i skolan Skolans personal lyssnar på vad elevrådet säger och tar dem på allvar Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del

7 Stämmer mycket dåligt C2. Vad tycker du om de här sakerna i din skola? Skolmiljön Skolbiblioteket Skolmaten Undervisningen Möjligheten att få extra hjälp och stöd om du behöver det Elevhälsan Tillgången till datorer Lärarna Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Stämmer helt C3. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om skolmiljön? skolbiblioteket? skolmaten? undervisningen? möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om du behöver det? elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller skolpsykolog)? tillgången till datorer? lärarna? Inte alls bra Inte så bra Ganska bra Mycket bra C3. Hur mycket vill du som elev vara med och bestämma om? Vad du får lära dig Vilka böcker/läromedel ni ska ha Hur ni ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete Skolmiljön inne Skolmiljön ute Reglerna i skolan Läxorna Proven Skolmaten Schemat Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting C4. Hur mycket får du som elev vara med och bestämma om? Vad du får lära dig Vilka böcker/läromedel ni ska ha Hur ni ska arbeta, till exempel C4. Hur mycket eller lite vill du som elev vara med och bestämma om fölnde? Vad g får lära mig Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete Läxorna Proven Schemat Maten Skolans regler Skolmiljön inne Skolmiljön ute Väldigt lite/ingenting Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket C5. Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får vara med och bestämma om fölnde? Vad g får lära mig Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/projektarbete

8 grupparbete/projektarbete Skolmiljön inne Skolmiljön ute Reglerna i skolan Läxorna Proven Skolmaten Schemat Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting Läxorna Proven Schemat Maten Skolans regler Skolmiljön inne Skolmiljön ute Väldigt lite/ingenting Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket D. Politik, samhälle och inflytande D. Politik och samhälle D1. Hur intresserad är du av fölnde? Politik Samhällsfrågor Vad som händer i andra länder Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad D2. Har du någon gång det senaste året gjort något av fölnde, eller kan du tänka dig att göra det? Skriva insändare Ta kontakt med någon politiker Lämna medborgarförslag till kommunen Delta i bojkotter Delta i demonstrationer Chatta/debattera/blogga om samhällsfrågor/politik på nätet Det har g gjort Det har g inte gjort, men kan tänka mig att göra Det skulle g aldrig göra D3. Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är viktigast att satsa på? D1. Hur intresserad är du av fölnde? Politik Samhällsfrågor Vad som händer i andra länder Inte alls intresserad Inte särskilt intresserad Ganska intresserad Mycket intresserad D2. Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av fölnde? Tagit kontakt med någon politiker, tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till kommunens politiker Deltagit i demonstration Diskuterat samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet, men g kan tänka mig att göra det Ja

9 arbete mot kriminalitet arbete mot främlingsfientlighet och rasism arbete för integration motverka diskriminering av olika grupper i samhället arbete för att minska användandet av alkohol och droger bostäder skapa arbeten för unga idrottsanläggningar arbete för miljön gator vägar och cykelbanor arbete för jämställdhet kollektivtrafik, t.ex. bussar och tåg ställen där ungdomar kan träffas pengar till föreningar pengar till kultur skola barnomsorg äldreomsorg hälsa D4. Hur stor möjlighet tror du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? mycket stora möjligheter ganska stora möjligheter ganska små möjligheter mycket små möjligheter/inga möjligheter D5. Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? D3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Mycket stora möjligheter Ganska stora möjligheter Ganska små möjligheter Mycket små möjligheter/inga möjligheter D4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun? Ja D6. Vad vill du påverka? D4c. Vad vill du påverka? D7. Vilken är anledningen till att du inte vill vara med och påverka? g kan för lite om hur g ska göra g är inte tillräckligt intresserad g har inte tid g tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall D4d. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka? g kan för lite om hur g ska göra g är inte tillräckligt intresserad g har inte tid g tror inte att det spelar någon roll D8. Till vem eller vart vänder du dig om du vill D4b. Till vem eller vart vänder du dig om du skulle

10 påverka något i din kommun? personlig kontakt/någon g känner politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund förening eller organisation internet/sociala medier, till exempel Facebook tjänstemän eller politiker någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande (till exempel ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige) vill inte påverka NY vil påverka något i din kommun? Någon g känner Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund Förening eller organisation Internet/sociala medier, till exempel Facebook Tjänstemän eller politiker Någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande (till exempel ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige) Annat D5. Har du stort eller litet förtroende för fölnde vuxna personer? Politiker Vuxna i allmänhet Mycket stort förtroende Ganska stort förtroende Ganska litet förtroende Mycket litet förtroende D9. Skulle du vil träffa politiker i kommunen? D10. Hur mycket bryr du dig om fölnde: att livsmedel du köper är producerat på ett ångsiktigt hållbart sätt. att varor och tjänster du konsumerar produceras på att schyst sätt med bra arbetsvillkor och rättvisa löner. att källsortera/återvinna. alltid ibland aldrig E. Trygghet E. Trygghet E1. Om du tänker tillbaka på det senaste E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste

11 halvåret, har något av fölnde hänt dig? g har inte vågat gå ut någon har hotat mig någon har stulit från mig g har blivit utsatt för misshandel g har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttnde inget av detta har hänt mig E2. Känner du dig trygg på fölnde ställen? I hemmet I mitt bostadsområde på kvällen/natten I mitt bostadsområde på dagen På väg till eller från skolan I klassrummet På rasterna i skolan På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande På stan eller i centrum På buss, tåg eller liknande På nätet Ja, alltid Ja, oftast sex månaderna. Har något av detta hänt dig? Någon har hotat mig Någon har stulit från mig Jag har blivit utsatt för misshandel Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttnde Ja Vill inte svara E2. Hur ofta känner du dig trygg på fölnde ställen? I hemmet I mitt bostadsområde På väg till eller från skolan I skolan På stan eller i centrum På buss, tåg eller liknande På internet Aldrig Sällan Oftast Alltid På träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande Aldrig Sällan Oftast Alltid Ej aktuellt E3. Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? E4. Var hände detta? i hemmet i någon annans bostad E3. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst? Ja, under en längre period Ja, enstaka gånger E3b. Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst? Hemma I någon annans hem

12 i mitt bostadsområde på dagen i mitt bostadsområde på kvällen på väg till eller från skolan i klassrummet på rasterna i skolan på träningen i en föreningslokal på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande på ett uteställe ute på stan eller i centrum på buss, tåg eller liknande på nätet/i mobilen E5. Har du det senaste halvåret upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått riktigt dåligt?, någon gång, flera gånger E6. Jag blev orättvist behandlad av sjukvården polisen/rättsväsendet socialtjänsten organisation eller förening skolans personal andra elever annan person I mitt bostadsområde På väg till eller från skolan I skolan På träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande På stan eller i centrum På buss, tåg eller liknande På internet/i mobilen Annat E4. Har du de senaste sex månaderna, har du upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt? Ja, flera gånger Ja, någon gång E4b. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av? Andra elever Familj/släkt Annan person personal inom Skolan Fritidsgård eller liknande Sjukvården Polisen/rättsväsendet Socialtjänsten Organisation eller förening (exempelvis tränare eller ledare) E7. Av vilken orsak blev du orättvist behandlad? bakgrund/hudfärg kön/könsidentitet sexuell läggning ålder utseende funktionsnedsättning religion E4c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad? Etnisk tillhörighet Kön Könsidentitet eller könsuttryck Sexuell läggning Ålder Utseende Funktionsnedsättning Religion eller trosuppfattning

13 Annan orsak NY E5. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad eller må dåligt? Ja F. Hälsa F. Hälsa F1. Hur bedömer du din hälsa, om du ser tillbaka på det senaste halvåret? mycket bra ganska bra varken bra eller dålig ganska dålig mycket dålig F2. Hur ofta är du sjuk? F1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig g är inte sjuk lika ofta som andra g är sjuk ungefär lika ofta som andra g är sjuk oftare än andra F3. Hur ofta har du haft fölnde besvär under det senaste halvåret? Huvudvärk Ont i magen Känt dig stressad Svårt att somna Trött under dagarna Sovit dåligt på natten F2. Hur ofta har du haft fölnde besvär under det senaste sex månaderna? Huvudvärk Ont i magen Känt dig stressad Känt dig nedstämd (deppig eller nere) Svårt att somna Sovit dåligt på natten Varje dag Flera gånger i veckan Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig Sällan eller aldrig Någon eller några gånger i månaden Flera gånger i veckan I stort sett varje dag F4. Hur ofta händer fölnde? Att du hoppar över frukosten Att du hoppar över lunchen Att du hoppar över middag/kvällsmat F3. Hur ofta händer det att du hoppar över fölnde måltider? Frukost Lunch Middag/kvällsmat

14 Varje dag Flera gånger i veckan Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig F5. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Varje dag Flera gånger i veckan Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig F6. Hur ofta brukar du? Röka cigaretter Snusa Dricka folköl Dricka starköl/stark- cider/alkoläsk/vin/sprit Aldrig Någon gång per år Någon gång i månaden Fler gånger i veckan Varje dag Sällan eller aldrig Någon eller några gånger i månaden Flera gånger i veckan I stort sett varje dag F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? I stort sett varje dag Flera gånger i veckan Någon eller några gånger i månaden Sällan eller aldrig F6. Hur ofta brukar du röka cigaretter? snusa? dricka folköl? dricka starköl/stark- cider/alkoläsk/vin/sprit? Sällan eller aldrig Någon eller några gånger i månaden Flera gånger i veckan I stort sett varje dag F7. Hur får du vanligen tag på alkohol? dricker inte alkohol köper själv i affären från syskon från kompisar eller kompisars syskon får från mina föräldrar tar från mina föräldrar utan att de vet om det från annan vuxen tillverkar själv handlar utomlands beställer på nätet på sätt F8. Hur ofta blir du berusad av alkohol? aldrig en gång om året eller mera sällan F6b. Hur får du oftast tag på alkohol? Köper själv i affären Beställer på internet Handlar utomlands Tillverkar själv Får från mina föräldrar Tar från mina föräldrar utan att de vet om det Från syskon Från kompisar, kompisars syskon, flickvän/pojkvän/partner Från annan vuxen På sätt F6c. Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full? I stort sett varje dag

15 några gånger per år någon gång i månaden ett par gånger i månaden någon gång i veckan F9. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar? F10. Har du någon gång använt narkotika? Ja, flera gånger Ja, ett fåtal gånger Ja, en gång F11. Vilken typ av narkotika har du använt? hasch/marijuana (cannabis) amfetamin/heroin/kokain sömn-/lugnande medel utan läkarordination ecstasy/lsd GHB F12. Hur fick du/får du vanligen tag på narkotika? från någon person här på orten från någon person på annan ort (annan kommun eller stad) beställer från internet F13. Har du någon gång använt anabola steroider?, flera gånger, ett fåtal gånger, en gång Flera gånger i veckan Någon eller några gånger i månaden Sällan eller aldrig F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar? F8. Har du någon gång använt narkotika? Ja, flera gånger Ja, ett fåtal gånger Ja, en gång F8b. Vilken eller vilka typer av narkotika har du använt? Amfetamin (utan läkarordination) Ecstasy/LSD GHB Hasch Heroin Kokain Marijuana (cannabis) Spice eller liknande rökmixer Sömnmedel eller lugnande läkemedel utan läkarordination Annan narkotika F8c. Hur fick du/får du tag på narkotika? Från någon person här på orten Från någon person på annan ort (annan kommun eller stad) Beställer från internet Annat sätt F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande prestationshönde medel? Ja, flera gånger Ja, någon gång G. Arbete G. Arbete

16 G1. Har du något extrajobb just nu?, men har försökt att få ett utan att lyckas, har inte försökt/vill inte ha G1. Har du något extrajobb just nu? Ja, men g vill ha ett extrajobb, g vill inte ha något extrajobb G2. Hade du ett sommarjobb i somras?, men försökte att få ett utan att lyckas, sökte inte något NY G2. Hade du ett sommarjobb i somras? Ja, men g försökte få ett utan att lyckas, g sökte inte något G2b. Hur fick du ditt sommarjobb? Genom någon i min egen familj Genom någon annan släkting eller folk g känner Genom arbetsförmedlingen Genom kommunen Sökte utannonserad tjänst Kontaktade själv arbetsplatsen På sätt G3. Har det hänt att du inte kunnat köpa något du vill ha, som många andra i din ålder har, för att du eller din familj inte haft råd? Tänk på hur det varit under det senaste halvåret. A9. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte har haft råd?, flera gånger, en gång Ja, flera gånger Ja, en gång (Not. A11. ersätter tidigare B4, B11 och G3) G4. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? G5. Har någon av dina föräldrar ett eget företag? H. Framtid H. Framtid H1. Vad skulle du helst vil göra direkt efter H1. Vad skulle du helst vil göra direkt efter

17 grundskolan? gå en gymnasieutbildning i den kommun som g bor i gå en gymnasieutbildning i en annan kommun bör jobba NY grundskolan? Gå en gymnasieutbildning i den kommun g nu bor i Gå en gymnasieutbildning i en annan kommun Bör jobba Annat H2. Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)? Ja, högskoleförberedande program på gymnasiet Ja, yrkesförberedande program på gymnasiet Ja, på gymnasiet men osäker på vilken programinriktning g ska väl, g tror inte g kommer läsa vidare efter grundskolan H2. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor? H3. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen? jobb studier flick-/pojkvän eller kompisar släkt och familj bostadssituationen i kommunen större möjlighet att utöva mina fritidsaktiviteter vill prova på något nytt H4. Vad är det som gör att du vill bo kvar i din kommun? jobb studier flick-/pojkvän eller kompisar närheten till min familj/släkt närheten till naturen närheten till stan lätt att få egen bostad H3. Tror du att du kommer att flytta från den kommun där du bor? Ja Har inte tänkt på det H3b. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen? Arbete Studier Mina fritidsintressen Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner Familj och släkt Bostadssituationen i kommunen Vill ha närmare till naturen Vill ha närmare till större ort eller stad Här kan g inte vara den är Annat H4. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de alternativ som du tycker är det bästa med att bo i din kommun? Möjligheten till arbete Möjligheten till fortsatta studier Mina fritidsintressen Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner Familj och släkt Bostadssituationen i kommunen

18 större möjlighet att utöva mina fritidsaktiviteter H5. Får du gifta dig/bli sambo med vem du vill i framtiden?, men endast om personen har samma bakgrund som min familj (till exempel religion eller etnisk bakgrund) H6. Hur ser du allmänt på framtiden för din egen del? Är mycket negativ 7. Är mycket positiv Finns det, utöver de frågor som du nu har svarat på, något mer som din kommun borde veta för att kunna göra kommunen bättre för unga? Närheten till naturen Närheten till större ort eller stad Bra miljö för barn att växa upp i Här kan g inte vara den är Annat H5. Får du gifta dig med vem du vill? I olika familjer ser man på äktenskap på olika sätt. Välj det eller de alternativ som du tycker stämmer bäst med hur det är i din familj. Här kan du markera högst två alternativ. Ja, g får gifta mig med vem g vill Ja, men bara om personen har samma religiösa, etniska eller kulturella bakgrund som min familj Ja, men bara om personen är av ett kön än mig H6. Hur ser du på framtiden? Mycket positivt Ganska positivt Ganska negativt Mycket negativt Finns det, utöver de frågor som du nu har svarat på, något mer som din kommun borde veta för att kunna göra kommunen bättre för unga?

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

TORSÅS KOMMUN ÅRSKURS 2 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN ÅRSKURS 2 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN. 2012 ÅRSKURS 2 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Ungdomsenkäten. Stort tack för din medverkan!

Ungdomsenkäten. Stort tack för din medverkan! Ungdomsenkäten Hej! Den här enkätundersökningen är en del av ett samarbetsprojekt, CaSYPoT (Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnatonal Cooperation), mellan fyra länder i Östersjöområdet:

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning av ungdomsenkät 2014 i Bengtsfors

LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning av ungdomsenkät 2014 i Bengtsfors Sida 1(34) Bengtsfors kommun Datum 2015-09-07 Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer 2015.496.618 Paragraf 110 LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning av ungdomsenkät 2014 i Bengtsfors

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner... 3 Om undersökningen... 5 A. Bakgrundsfrågor...

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Lupp 2017 POPULÄRVERSION. Strömstads kommun

Lupp 2017 POPULÄRVERSION. Strömstads kommun Lupp 2017 POPULÄRVERSION Strömstads kommun A Bakgrund och syfte MUCF: s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) Lupp-undersökning har år 2017 genomförts i Strömstads kommun. Undersökningen har

Läs mer

För litet fritidsutbud: åk8

För litet fritidsutbud: åk8 För litet fritidsutbud: åk8 Frågan lyder: Hur mycket finns det att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Det finns väldigt mycket att göra; ganska mycket att göra; ganska lite att göra; väldigt lite/ingenting

Läs mer

LUPP -lokal uppföljning av ungdomspolitiken elever har besvarat LUPP enkäten av totalt 3578 elever Svarsfrekvens: 75%

LUPP -lokal uppföljning av ungdomspolitiken elever har besvarat LUPP enkäten av totalt 3578 elever Svarsfrekvens: 75% LUPP -lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2678 elever har besvarat LUPP enkäten av totalt 3578 elever Svarsfrekvens: 75% Svarsfrekvens: Högstadiet 84,7% (1383 av totalt 1632) Åk 7, 692 elever (354 tjejer

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet.

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet www.ronneby.se Innehåll Inledning... 3 Att tänka på när du läser rapporten... 4 Fritid... 5 Politik, samhälle

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT Fråga Svarsalternativ 1 Hur mår du? Styrkor och svårigheter (SDQ-Sve) Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt Jag försöker vara vänlig mot andra.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 2018 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

LUPP- spridningskonferens

LUPP- spridningskonferens LUPP- spridningskonferens Öckerö kommun Eivor Johnsson, enhetschef Ungdom Linn Wass, folkhälsoutvecklare Göran Ohlsson, politiker En levande skärgårdskommun med människan i centrum Kort om Öckerö kommun

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Att vara ung i Bengtsfors kommun 2017

Att vara ung i Bengtsfors kommun 2017 1(25) Att vara ung i 17 Lokal uppfo ljning av ungdomspolitiken LUPP Jag vet inte vad jag kan påverka något om jag kan gör det men jag vill att våra miljö blir mer bättre än det är nu. Jag vill ha koll

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Lupp 2017 POPULÄRVERSION. Nässjö kommun

Lupp 2017 POPULÄRVERSION. Nässjö kommun Lupp 2017 POPULÄRVERSION Nässjö kommun Bakgrund och syfte Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s Lupp-undersökning har år 2017 genomförts i Nässjö kommun på högstadiet i årskurs 8 samt

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig-kort 2017

Ungdomsenkät Om mig-kort 2017 Ungdomsenkät Om mig-kort 2017 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten är frivillig Du kan hoppa över frågor som du inte kan eller vill svara på Enkäten är

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Lupp Lokal ungdomspolitisk uppföljning. Ludvika kommun

Lupp Lokal ungdomspolitisk uppföljning. Ludvika kommun Lupp 2017 Lokal ungdomspolitisk uppföljning Ludvika kommun Titel: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Rapport skapad av:: Enkätfabriken Uppdragsgivare: Ludvika kommun Datum: 09/02/2018 Ludvika Lupp 2017

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2015

Rapport från Luppenkät 2015 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga 16-19 år bosatta i kommunen INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2016 LUDVIKA KOMMUN FEBRUARI 2017 SAMMANSTÄLLD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2016 LUDVIKA KOMMUN FEBRUARI 2017 SAMMANSTÄLLD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2016 LUDVIKA KOMMUN FEBRUARI 2017 SAMMANSTÄLLD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare:

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid

Jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid 9784453842 A. Fritid A1. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? Med fritid menas tiden utanför studier eller arbete. I vissa alternativ finns två eller flera aktiviteter med, till exempel Sjunger/spelar

Läs mer

Jag försöker vara vänlig mot andra. Jag bryr mig om deras känslor nmlkji nmlkji nmlkji

Jag försöker vara vänlig mot andra. Jag bryr mig om deras känslor nmlkji nmlkji nmlkji Liv och hälsa ung 2015. VAD? Liv och hälsa ung är en enkätundersökning som vänder sig till alla 7:or, 9:or och alla som går i 2:an i gymnasiet i skolor i Uppsala län. Liv och hälsa ung handlar om sådant

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig-kort 2018

Ungdomsenkät Om mig-kort 2018 Ungdomsenkät Om mig-kort 2018 Hej! Om mig är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten är frivillig Du kan hoppa över frågor som du inte kan eller vill svara på Enkäten är anonym

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i grundskolan årskurs. 8 och gymnasiet årskurs 2

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i grundskolan årskurs. 8 och gymnasiet årskurs 2 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i grundskolan årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 INNEHÅLL Fritid 6-8 Skola 9-11 Inflytande 12-14 Hälsa 15-16 Trygghet 18-18 Arbete 19 Framtid 20 UNG UNDER LUPP ÖRNSKÖLDSVIK

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2018 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. Om mig 2018 Gy Norrköping

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer