Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år"

Transkript

1 Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde I vänster kolumn finns 2014 års enkät i numerisk ordning och i höger kolumn finner du motsvarande frågor i 2015 års enkät. Nya frågor eller förändringar i tidigare formuleringar skrivs kursiverat. Är delar av en fråga kursiverad är den kursiverade delen ny eller omformulerad. Är frågan borttagen och inte ersatt av någon motsvarande fråga står det. Denna samanställning avser enkäten riktad till ungdomar år. Notera. Asterisk (*) innebär att frågan är valbar. Av integritetsskäl är det inte möjligt att använda sig av samtliga valbara frågor i en och samma undersökning. Urval av frågor sker i samråd med MUCF A. Först några frågor om dig, din familj och ditt boende A. Du och din familj och ditt boende A1. Vilket år är du född? A2. Är du? tjej kille annan könstillhörighet A2. Vad stämmer bäst in på dig? Tjej Kille Annan könstillhörighet (om du inte är eller inte känner dig tillhöra könen tjej eller kille) *A3. Vad har du för postnummer? *A1. Vad har du för postnummer? A4. Hur nöjd är du med din bostadssituation? mycket nöjd ganska nöjd varken nöjd eller missnöjd ganska missnöjd mycket missnöjd A8. Hur nöjd eller missnöjd är du med din bostadssituation? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd A5. Varför är du missnöjd? g vill flytta hemifrån, men har inte råd g vill flytta hemifrån, men hittar ingen ledig lägenhet g vill ha ett större boende g vill bo tillsammans med någon som g inte bor med nu annan anledning A8b. Vad är orsaken till att du är missnöjd? g vill flytta hemifrån, men har inte råd g vill flytta hemifrån, men det finns inga tillgängliga bostäder g vill bo tillsammans med någon som g inte bor med nu g vill ha ett större boende Annan anledning

2 NY A3. Vilken är din sexuella läggning? Heterosexuell Bisexuell Homosexuell Vill inte definiera A6.a Var är du och dina föräldrar födda? Du själv Din mamma Din pappa Sverige Norden Europa Utanför Europa A5. Var är du och dina föräldrar födda? Du själv Förälder a Förälder b Sverige Norden Europa Utanför Europa A6.b Om du inte är född i Sverige hur länge har du bott här? 10 år eller längre 4 9 år 0 3 år A 5b. Om du inte är född i Sverige hur länge har du bott här? 10 år eller längre 4 9 år 0 3 år A7. Vilken är din nuvarande sysselsättning? g går i gymnasiet g studerar vid universitet/högskola g går en eftergymnasial yrkesutbildning g går på Komvux g studerar svenska för invandrare (sfi) g går på folkhögskola g är föräldraledig g är arbetslös g arbetar F1. Vad gör du huvudsakligen Markera det alternativ som stämmer bäst in på din situation. g går i gymnasiet g studerar vid universitet/högskola g går en eftergymnasial yrkesutbildning g går på Komvux g studerar svenska för invandrare (sfi) g går på folkhögskola g är föräldraledig g är arbetslös g arbetar A8. Vilken är din högsta avslutade utbildning? gick inte ut grundskolan grundskola gymnasieskola eller motsvarande yrkesutbildning utanför gymnasiet universitet eller högskola A9. Vilken är din högsta genomförda utbildning? Gick inte ut grundskolan Grundskola Gymnasieskola eller motsvarande Yrkesutbildning utanför gymnasiet Universitet eller högskola A9. Vilken är din mammas respektive pappas högsta avslutade utbildning?

3 a. Din mamma b. Din pappa Gick inte ut grundskolan Grundskolan eller motsvarande Gymnasium eller motsvarande Utbildning efter gymnasiet kortare än 3 år Högskola eller universitet i minst 3 år *A10. Vilket område, stadsdel eller liknande bor du i? * A1. Vad stämmer bäst in på dig? Om du bor i mer än en kommun/ett område markera du det område där du oftast bor. g bor i... Kommun/område a Kommun/område b Kommun/område c område A11. Hur nöjd är du i största allmänhet med ditt liv när det handlar om fölnde? a. Din arbets-/skolsituation b. Din hälsa c. Dina kompisrelationer d. Dina familjerelationer e. Din ekonomi f. Din utbildning g. Ditt liv i sin helhet Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd A12. Har du någon funktionsnedsättning? Med funktionsnedsättning menar vi en eller flera fysiska, psykiska eller medicinska nedsättningar/sjukdomar som innebär att du har svårigheter att delta i dagliga aktiviteter inom skola, arbete eller fritid. Svårigheterna ska inte bero på en tillfällig skada eller sjukdom. NY A10. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om fölnde Skolan/arbetet Utbildningen Kompisar Familjen Din ekonomi Fritiden Livet som helhet Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd A4. Har du någon sjukdom eller någon nedsatt funktion, som inte är tillfällig, och som innebär att du har svårigheter att delta i olika aktiviteter, t.ex. i skolan, med vänner eller på din fritid? Vill inte svara A6. Vad gör dina föräldrar huvudsakligen? Med förälder menar vi som du själv betraktar som din/dina föräldrar. Markera ett alternativ i rullistan för vardera föräldern. Har du bara en förälder markerar du du endast i den ena listan. Har du endast en förälder fyller du i den ena av raderna. Förälder a Förälder b Arbetar

4 Studerar Föräldraledig Arbetslös Långtidssjukskriven/sjukpensionär Ålderspensionär NY A7. Hur ser ditt hushåll ut? Markera det alternativ som passar bäst med hur ditt hushåll ser ut. Med förälder menar vi den eller de som du själv betraktar som din/dina föräldrar. g bor B. Fritid B. Fritid med en förälder med fler än en förälder ensam utan barn ensam med barn sammanboende utan barn sammanboende med barn På sätt B1. Hur mycket fritid har du? g känner ofta att g har så mycket fritid att g inte vet vad g ska göra med min tid g känner att g har lagom med fritid g känner ofta att g har för lite fritid B2. Hur mycket finns det att göra på fritiden? det finns väldigt mycket att göra det finns ganska mycket att göra det finns ganska lite att göra det finns väldigt lite/ingenting att göra B1. Hur mycket tycker du det finns att göra på fritiden? Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting B3. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter, i så fall vilka? B3. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor? NY B4. Finns det något som du skulle vil göra på din fritid, som många andra i din ålder gör, men som du inte kan vara med på för att du/din familj inte haft råd? B3b. Vad är det du saknar? B5. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara? hemma hos varandra

5 på ett café på ett ungdomens hus, en fritidsgård eller liknande på en restaurang, pub, bar eller liknande i en idrottshall/sporthall eller på ställe i samband med idrott utomhus i en föreningslokal i galleria eller i köpcentrum i centrum/på stan någon annanstans B6. Hur ofta gör du fölnde saker på din fritid? Idrottar/motionerar i klubb eller förening Idrottar/motionerar men inte i klubb eller förening Skriver (till exempel poesi, dagbok, bloggar) Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar teater/gör bild (till exempel målar, tecknar, foto, film) Syr/slöjdar/snickrar/ textilarbete eller hantverk Läser böcker (även läsplatta) Besöker bibliotek Går på konsert/teater/dansuppvisning/museum/utställning/ bio Deltar aktivt i föreningsverksamhet (till exempel styrelsearbete, arrangerar aktiviteter eller liknande) Går på ungdomens hus/fritidsgård eller liknande Är ute i naturen/fiskar/gar Besöker ett sportevenemang Varje dag Varje vecka Varje månad Varje år Aldrig B7. Är du medlem i någon förening? B2. Hur ofta gör du fölnde saker på din fritid? Tränar/idrottar Spelar teater, skapar musik eller dansar Håller på med foto eller film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande Spelar tv-spel, onlinespel eller dataspel Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande Besöker bibliotek Är ute i naturen Umgås med familjen Går på konsert Går på teater, musikal eller dansuppvisning Går på museum eller utställning Går på match eller idrottsevenemang Aldrig Någon gång per år Någon gång i månaden B8. Är du medlem i någon/några av fölnde föreningar? Idrottsförening/klubb Skolförening Friluftsförening Religiös förening/församling Kulturförening (till exempel dans, teater, musik) Etnisk förening (till exempel en italiensk, somalisk eller kurdisk förening) Hobbyförening Politiskt parti/ungdomsförbund Förening/organisation för samhällsfrågor Datorförening/spelförening Annan B9. Upplever du att du kan vara med och påverka föreningens verksamhet?, så mycket som g vill, men mindre än g skulle vil

6 g vill inte påverka föreningens verksamhet B10. Har du under de senaste 12 månaderna gjort någon utlandsresa som varat minst en vecka? B11. När du var utomlands, vad gjorde du då? arbetade studerade var volontär var på ungdomsutbyte var på semester besökte släkt eller vänner B12. Har det hänt att du inte kunnat föl med dina kompisar på något för att du inte haft råd? Tänk på hur det har varit det senaste halvåret., flera gånger, en gång C. Politik, samhälle och inflytande C. Politik och samhälle C1. Hur intresserad är du av fölnde? Politik Samhällsfrågor Vad som händer i andra länder Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad C1. Hur intresserad är du av fölnde? Politik Samhällsfrågor i allmänhet Vad som händer i andra länder Inte alls intresserad Inte särskilt intresserad Ganska intresserad Mycket intresserad C2. Har du någon gång det senaste året gjort något av fölnde, eller kan du tänka dig att göra det? Skriva insändare Ta kontakt med någon politiker Lämna medborgarförslag till kommunen Delta i bojkotter Delta i demonstrationer Chatta/debattera/blogga om samhällsfrågor/politik på nätet Det har g gjort Det har g inte gjort, men kan tänka mig att göra Det skulle g aldrig göra C2. Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av fölnde? Tagit kontakt med någon politiker, tjänsteman eller beslutsfattare i kommunen Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till kommunens politiker Deltagit i demonstration Diskuterat samhällsfrågor/politik på forum eller bloggar på internet Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet, men g kan tänka mig att göra det C3. Tänk dig att du är politiker och bestämmer i den kommun där du bor. Vad är viktigast att satsa på?

7 arbete mot kriminalitet arbete mot främlingsfientlighet och rasism arbete för integration motverka diskriminering av olika grupper i samhället arbete för att minska användandet av alkohol och droger bostäder skapa arbeten för unga idrottsanläggningar arbete för miljön gator vägar och cykelbanor arbete för jämställdhet kollektivtrafik, t.ex. bussar och tåg ställen där ungdomar kan träffas pengar till föreningar pengar till kultur skola barnomsorg äldreomsorg hälsa C4. Hur stor möjlighet tror du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? mycket stora möjligheter ganska stora möjligheter ganska små möjligheter mycket små möjligheter/inga möjligheter C3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Mycket stora möjligheter Ganska stora möjligheter Ganska små möjligheter Mycket små möjligheter/inga möjligheter C5. Vill du vara med och påverka i frågor som rör den kommun där du bor? C4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun? C6. Vad vill du påverka? C4c. Vad vill du påverka? C7. Vilken är anledningen till att du inte vill vara med och påverka? g kan för lite om hur g ska göra g är inte tillräckligt intresserad g har inte tid g tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall C8. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun? personlig kontakt/någon g känner politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund förening eller organisation internet/sociala medier, till exempel Facebook tjänstemän eller politiker någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande (till exempel ungdomsråd eller C4d. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka? g kan för lite om hur g ska göra g är inte tillräckligt intresserad g har inte tid g tror inte att det spelar någon roll C4b. Till vem eller vart vänder du dig om du skulle vil påverka något i din kommun? Någon g känner Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund Förening eller organisation Internet/sociala medier Tjänstemän eller politiker Någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med inflytande, till exempel ungdomsråd eller

8 ungdomsfullmäktige) vill inte påverka C9. Skulle du vil träffa politiker i kommunen? ungdomsfullmäktige C10. Hur mycket bryr du dig om fölnde: att livsmedel du köper är producerat på ett långsiktigt hållbart sätt. att varor och tjänster du konsumerar produceras på ett schyst sätt med bra arbetsvillkor och rättvisa löner. att källsortera/återvinna. alltid ibland aldrig D. Trygghet D. Trygghet D1. Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av fölnde hänt dig? g har inte vågat gå ut någon har hotat mig någon har stulit från mig g har blivit utsatt för misshandel g har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttnde inget av detta har hänt mig D1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta hänt dig? Någon har hotat mig Någon har stulit från mig g har blivit utsatt för misshandel g har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttnde Vill inte svara D2. Känner du dig trygg på fölnde ställen? I hemmet I mitt bostadsområde på kvällen/natten I mitt bostadsområde på dagen På klubb eller uteställe På stan eller i centrum På buss, tåg eller liknande På nätet, alltid, oftast D2. Hur ofta känner du dig trygg på fölnde ställen? I hemmet I mitt bostadsområde På stan eller i centrum På buss, tåg eller liknande På internet På väg till eller från arbete eller skola På arbetet eller i skolan På träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet Aldrig Sällan Oftast Alltid Ej aktuellt (detta svarsalternativ finns med på de sista två

9 alternativen i listan) D3. Har du det senaste halvåret upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått riktigt dåligt?, någon gång, flera gånger D3. Under de senaste sex månaderna, har du känt dig orättvist behandlad?, under en längre period, enstaka gånger D4. g blev orättvist behandlad av sjukvården polisen/rättsväsendet socialtjänsten Arbetsförmedlingen Försäkringskassan personal restaurang/klubb/pub/bar organisation eller förening skolans personal andra elever/studenter arbetsgivare/chef arbetskamrater annan person D5. Av vilken orsak blev du orättvist behandlad? bakgrund/hudfärg kön/könsidentitet sexuell läggning ålder utseende funktionsnedsättning religion D3b. Av vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad? Andra unga/elever/studenter Familj/släkt Partner/vän Arbetsgivare/chef Kollega Annan person i min närhet personal inom Sjukvården Polisen/rättsväsendet Socialtjänsten Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Restaurang/klubb/pub/bar Organisation eller förening Skolan Annan verksamhet D3c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad? Etnisk tillhörighet Kön Könsidentitet eller könsuttryck* Sexuell läggning Ålder Utseende Funktionsnedsättning Religion eller trosuppfattning Annan orsak *) Med könsidentitet menas om du upplever dig som kille, tjej eller annan könstillhörighet. Med könsuttryck menas de uttrycksformer en person kan använda sig av i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller som har med kön att göra. NY D4. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad eller må dåligt?

10 E. Hälsa E. Hälsa E1. Hur bedömer du din hälsa, om du ser tillbaka på det senaste halvåret? mycket bra ganska bra varken bra eller dålig ganska dålig mycket dålig E2. Hur ofta är du sjuk? E1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig g är inte sjuk lika ofta som andra g är sjuk ungefär lika ofta som andra g är sjuk oftare än andra E3. Hur ofta har du haft fölnde besvär under det senaste halvåret? Huvudvärk Ont i magen Känt dig stressad Svårt att somna Trött under dagarna Sovit dåligt på natten Varje dag Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig E4. Hur ofta händer fölnde? E2. Hur ofta har du haft fölnde besvär under det senaste sex månaderna? Huvudvärk Ont i magen Känt dig stressad Känt dig nedstämd (deppig eller nere) Svårt att somna Sovit dåligt på natten Sällan eller aldrig Någon eller några gånger i månaden I stort sätt varje dag Att du hoppar över frukosten Att du hoppar över lunchen Att du hoppar över middag/kvällsmat Varje dag Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig E5. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? Varje dag Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig E6. Hur ofta brukar du? Röka cigaretter Snusa Dricka folköl Dricka starköl/stark- cider/alkoläsk/vin/sprit E3. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? I stort sett varje dag Någon eller några gånger i månaden Mer sällan eller aldrig E5. Hur ofta brukar du röka cigaretter? snusa? dricka folköl? dricka starköl/stark- cider/alkoläsk/vin/sprit?

11 Aldrig Någon gång per år Någon gång i månaden Fler gånger i veckan Varje dag E7. Hur ofta blir du berusad av alkohol? aldrig en gång om året eller mera sällan några gånger per år någon gång i månaden ett par gånger i månaden någon gång i veckan E8. Har du någon gång använt narkotika?, flera gånger, ett fåtal gånger, en gång E9. Vilken typ av narkotika har du använt? hasch/marijuana (cannabis) amfetamin/heroin/kokain sömn-/lugnande medel utan läkarordination ecstasy/lsd GHB E10. Hur fick du/får du vanligen tag på narkotika? från någon person här på orten från någon person på annan ort (annan kommun eller stad) beställer från internet Sällan eller aldrig Någon eller några gånger i månaden I stort sett varje dag E5b. Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full? I stort sett varje dag Någon eller några gånger i månaden Sällan eller aldrig E6. Har du någon gång använt narkotika? Med narkotika avses till exempel marijuana, amfetamin, kokain, heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat., flera gånger, ett fåtal gånger, en gång E6b. Vilken eller vilka typer av narkotika (utan läkarordination) har du använt? Amfetamin Ecstasy/LSD GHB Hasch Heroin Kokain Marijuana (cannabis) Spice eller liknande rökmixer Sömnmedel eller lugnande läkemedel Annan narkotika E6c. Hur fick du/får du tag på narkotika? Från någon person här på orten Från någon person på annan ort (annan kommun eller stad) Beställer från internet sätt E11. Har du någon gång använt anabola steroider?, flera gånger, ett fåtal gånger, en gång E4. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande prestationshönde medel?, flera gånger, någon gång F. Ekonomi och arbete F. Ekonomi och arbete

12 F1. Får du ekonomisk hjälp av föräldrar eller andra närstående?, ofta, ibland F2. Har du möjlighet att få ekonomisk hjälp av föräldrar eller andra närstående? F3. Har du fått någon form av bidrag från stat eller kommun under de senaste 12 månaderna? F2b. Händer det att du får ekonomisk hjälp av dina föräldrar eller andra närstående?, ofta, ibland F2. Har du möjlighet att få ekonomisk hjälp av dina föräldrar eller andra närstående om det skulle behövas? F4. Vilket/vilka av fölnde bidrag har du fått? a-kassa försörjningsstöd (från kommunen) bostadsbidrag aktivitetsstöd (från Försäkringskassan) studiebidrag föräldrapenning barnbidrag F3. Vilket eller vilka av fölnde bidrag har du, under de senaste 12 månaderna, fått från stat eller kommun? A-kassa Försörjningsstöd (från kommunen) Bostadsbidrag Aktivitetsstöd (från Försäkringskassan) Studiebidrag Föräldrapenning Barnbidrag bidrag Har inte fått något bidrag F5. Har du något eget företag? F4. Har du eget företag? F6. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? F4b. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? NY F5. Har du arbete? F7. Har någon av dina föräldrar ett eget företag?

13 F8. Om du har ett arbete, hur fick du då det? g har inget arbete genom folk g känner genom Arbetsförmedlingen genom kommunen sökte utannonserad tjänst kontaktade själv arbetsplatsen sätt F9. Har du varit ofrivilligt arbetslös någon gång?, aldrig, under en kort period (mindre än 6 månader), under flera korta perioder, under en längre period (mer än 6 månader) F5b. Hur fick du ditt arbete? Genom folk g känner Genom Arbetsförmedlingen Genom kommunen Sökte utannonserad tjänst Kontaktade själv arbetsplatsen sätt F7. Har du varit arbetslös någon gång?, under mer än 6 månader, under mindre än 6 månader, under flera perioder på mindre än 6 månader, aldrig NY F6. Vilka tre saker är viktigast då du väljer arbete/ska väl arbete? Att arbetet överensstämmer med min utbildning Att det är en kort resväg till arbetet Att g är engagerad i det g gör Bra arbetsmiljö Bra förmåner Hög lön Hög status Intressanta arbetsuppgifter Trevliga arbetskamrater NY F8. Nu följer några frågor om du känner till vart du ska vända dig för att få stöd om du någon gång hamnar i en svår situation, t.ex. blir arbetslös eller långvarigt sjukskriven. Vet du vart du ska vända dig för att få studie- och yrkesvägledning? bostad, eller hjälp med att ordna bostad? ekonomiskt stöd? stöd av kurator/psykolog? G. Framtid G. Framtid G1. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor? G1. Tror du att du kommer flytta från kommunen där du bor inom de närmaste 5 åren?

14 G2. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen? jobb studier flick-/pojkvän, eller kompisar släkt och familj bostadssituationen i kommunen större möjlighet att utöva mina fritidsaktiviteter vill prova på något nytt G1b. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen där du bor? Arbete Studier Mina fritidsintressen Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner Familj och släkt Bostadssituationen i kommunen Vill ha närmare till naturen Vill ha närmare till större ort eller stad Bättre miljö för barn att växa upp i Här kan g inte vara den g är Annan orsak G3. Vad tror du skulle kunna få dig att flytta tillbaka? jobb studier flick-/pojkvän eller kompisar närheten till släkt och familj närheten till naturen närheten till stan lätt att få egen bostad större möjlighet att utöva mina fritidsaktiviteter bättre miljö för mina barn att växa upp i G4. Vad är det som gör att du vill bo kvar i din kommun? jobb studier flick-/pojkvän eller kompisar närhet till familj/släkt närheten till naturen närheten till stan lätt att få egen bostad större möjlighet att utöva mina fritidsaktiviteter bättre miljö för mina barn att växa upp i G2. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de alternativ som du tycker är det bästa med att bo i din kommun? Markera högst tre alternativ. Möjligheten till arbete Möjligheten till fortsatta studier Mina fritidsintressen Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner Familj och släkt Bostadssituationen i kommunen Närheten till naturen Närheten till större ort eller stad Bra miljö för barn att växa upp i Här kan g vara den g är Annan orsak (Not: G3 ersätter tidigare G3 och G4) G5. Vad skulle du helst vil göra framöver? studera på högskola eller universitet i Sverige studera utomlands studera på folkhögskola jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten jobba någon annanstans i Sverige jobba utomlands resa G3. Vad skulle du helst vil göra framöver? Studera på högskola eller universitet i Sverige Studera utomlands Studera på folkhögskola Studera på Komvux Jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten Jobba någon annanstans i Sverige Jobba utomlands

15 Resa G6. Får du gifta dig/bli sambo med vem du vill i framtiden?, men endast om personen har samma bakgrund som min familj (till exempel religion eller etnisk bakgrund) G4. Får du gifta dig med vem du vill? I olika familjer ser man på äktenskap på olika sätt. Välj det eller de alternativ som du tycker stämmer bäst med hur det är i din familj. Här kan du markera högst två alternativ., g får gifta mig med vem g vill, men bara om personen har samma etniska, kulturella eller religiösa bakgrund som min familj., men bara om personen är av kön än g själv G7. Hur ser du på framtiden för egen del? 7-gradig 1. Är mycket negativ 7. Är mycket positiv G5. Hur ser du på framtiden? Mycket positivt Ganska positivt Ganska negativt Mycket negativt Finns det, utöver de frågor du nu har svarat på, något mer som din kommun borde veta för att kunna göra kommunen bättre för unga? Utöver de frågor du nu har svarat på, finns det något mer din kommun borde veta för att kunna göra kommunen bättre för unga?