Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial"

Transkript

1 Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och förvara den nära tillhands för framtida behov. Se till att du läser avsnittet Säkerhetsinformation i "Läs detta först" innan du använder maskinen för säker och korrekt användning.

2

3 INNEHÅLL 1. Komma igång Innan du sätter igång...5 Handbokens användning...5 Tillvalslista...6 Skrivarmodeller...7 Modellspecifik information...8 Guide till komponenternas namn och funktioner...10 Maskinens delar...10 Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel...13 Använda skärmen på kontrollpanelen...16 Använda [Startsidan]...16 Använda skärmbilderna på kontrollpanelen...18 Växla skärmbild...20 Lägga till ikoner på [Startsidan]...21 Logga in på skrivaren...23 Autentisering av användarkod med hjälp av kontrollpanelen...23 Autentisering av användarkod med hjälp av en skrivardrivrutin...23 Logga in via kontrollpanelen...23 Logga ut via kontrollpanelen...24 Logga in via skrivardrivrutinen...24 Logga in med hjälp av Web Image Monitor...25 Utloggning med Web Image Monitor...26 Slå på/av strömmen...27 Slå på strömmen...27 Stänga av strömmen...27 Spara energi...28 Visa skrivarens konfigurationsskärm...30 Visa skrivardrivrutinens egenskaper med Windows...30 Visa skrivardrivrutinens egenskaper med Mac OS X Utskrift Pappersspecifikation...33 Papper som kan användas i respektive papperskassett...33 Papper som kan användas i respektive utmatningsfack

4 Information om papperstjocklek...46 Utskriftsområde...47 Fylla på papper...49 Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av papper...49 Papper som inte kan användas...49 Förvaring av papper...50 Fylla på papper i papperskassetterna...51 Fylla på papper i sidoinmatningsfacket...53 Fylla på papper i kassett 3 (stormagasin)...55 Fylla på papper i stormagasinet (LCT)...56 Fylla på riktningsfixerat eller dubbelsidigt papper...57 Standardutskrift...59 Skriva ut med Windows (PCL 6/PostScript 3)...59 Skriva ut med Windows (PCL 5c/5e)...60 Skriva ut med Mac OS X...61 Skriva ut på arkets båda sidor...62 Kombinera flera sidor på ett ark...63 Skriva ut på kuvert...65 Fylla på kuvert...65 Skriva ut på kuvert med Windows (PCL 6/PostScript 3)...67 Skriva ut på kuvert med Windows (PCL 5c/5e)...67 Skriva ut på kuvert med Mac OS X...68 Lagra ett dokument...69 Lagra ett dokument med Windows...69 Lagra ett dokument med Mac OS X Felsökning När indakatorer visas...73 När du hör en panelsignal...74 Kontrollera skrivarens status och inställningar...75 När en indikator för knappen [Kontrollera status] lyser...77 När du har problem med att använda skrivaren...79 När färgregistreringen förändras...85 När utskriftsfärgen förändras

5 Ställa in korrigeringsvärdet för nyansering...86 Ark för nyanskorrigering...87 Återställa korrigeringsvärdet till standardvärdet...89 Om USB-anslutning misslyckas...90 När meddelanden visas...91 Statusmeddelanden...91 Varningsmeddelanden (visas på kontrollpanelen)...92 Varningsmeddelanden (tryckta på felloggar och rapporter)...95 Kontrollera felloggen När du inte kan skriva ut När Data in-indikatorn inte tänds eller blinkar Andra skrivarproblem När PictBridge-utskrift inte fungerar Ta bort papper som har fastnat Lokalisera pappret som har fastnat När R1-R4 visas med en häftesefterbehandlare för ark När R5-R7 visas med en häftesefterbehandlare för ark När R8-R12 visas med en häftesefterbehandlare för ark När R1-R4 visas med en efterbehandlare för ark När R5 - R8 visas med en efterbehandlare för ark Ta bort felmatade häftklammer Häftesefterbehandlare för ark Häftesefterbehandlare för ark (sadelhäftning) Efterbehandlare för ark Ta bort hålslagsspill Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Fylla på toner Byta ut andra förbrukningsvaror Fylla på häftklamrar Varumärken

6 4

7 1. Komma igång I det här avsnittet beskrivs de symboler som används i handböckerna som medföljer skrivaren. Här beskrivs också tillgängliga tillval, de olika delarnas namn och funktioner, samt inställningsrutiner. Innan du sätter igång Handbokens användning Symboler i handboken Den här handboken använder följande symboler: Anger punkter som kräver din uppmärksamhet när du använder maskinen och förklarar troliga orsaker till felmatat papper, skadade original eller förlorad data. Var noga med att läsa förklaringarna. Anger kompletterande förklaringar till maskinens funktioner och anvisningar om hur användarfel ska lösas. Denna symbol står i slutet av avsnitten. Den anger var du kan hitta mer, relevant information. [ ] Visar namn på de knappar som finns på maskinens display eller kontrollpaneler. (huvudsakligen Europa och Asien) (främst Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s.8 "Modellspecifik information". Friskrivningsklausul Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. I största möjliga mån och i enlighet med tillämplig lag är tillverkaren under inga omständigheter ansvarig för några skador som kan uppstå vid funktionsavbrott för maskinen, förlust av registrerad information, eller vid användning av denna produkt och användarhandböcker som medföljer maskinen. 5

8 1. Komma igång Var noga med att alltid kopiera eller säkerhetskopiera den information som är registrerad i denna maskin. Dokument eller information kan raderas vid användarfel eller funktionsstörning för denna maskin. Tillverkaren är inte under några omständigheter ansvarig för några dokument skapade i maskinen eller några resultat till följd av din tillämpning av registrerad information. Anmärkningar Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. För bästa möjliga utskriftskvalitet rekommenderar tillverkaren att du använder tillverkarens egen originaltoner. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. Om IP-adress I den här handboken täcker "IP-adress" både IPv4- och IPv6-miljöer. Läs de instruktioner som är avser den miljö du använder. Tillvalslista Det här avsnittet innehåller en lista över möjliga tillval för den här skrivaren, samt över de namn som används i den här handboken för att benämna dessa tillval. Typ 2-modellen är utrustad med en hårddisk. För mer information om olika modeller, ses.7 "Skrivarmodeller" Tillvalsnamn Pappersmatningsenhet PB3120 Pappersmatningsenhet PB3130 Internt stormagasin PB3140 Interns stormagasin RT3020 Brevfack CS3000 Transportenhet BU3060 Häftesefterbehandlare SR3110 Efterbehandlare SR3120 Beskrivning Pappersmatningsenhet för 500 ark Pappersmatningsenhet för ark Pappersmatningsenhet för ark Pappersmatningsenhet för ark Brevfack Transportenhet Häftesefterbehandlare för ark Efterbehandlare för ark 6

9 Innan du sätter igång Tillvalsnamn Beskrivning Hålslagsenhet PU 3030 NA Hålslagsenhet PU 3030 EU Hålslagsenhet PU 3030 SC Bunträtare typ 9002A Minnesenhet typ J 512MB Minnesenhet typ O 1GB Hårddiskenhet tillval typ 1C830 * 1 Hålslagsenhet Bunträtare SDRAM-modul Hårddisk Gigabit Ethernetkort typ B Gigabit Ethernet-kort Gigabit Ethernetkort typ D IEEE802.11a/g Gränssnitt typ M IEEE Gränssnitt typ P Gränssnittskort för trådlöst nätverk IEEE802.11a/g Gränssnitt typ L IEEE 1284-gränssnittskort typ A Camera Direct Print-kort typ C SD-kort för NetWare-utskrift typ O VM-kort typ U IEEE 1284-gränssnittskort Camera direct print-kort NetWare-kort VM-kort * 1 Endast tillgänlig för typ 1-modellen. Skrivarmodeller Skrivaren finns i två modeller med olika utskriftshastighet. När denna bruksanvisning beskriver hantering som är modellspecifik, anges dessa skrivarmodeller som typ 1 respektive typ 2. I tabellen nedan beskrivs de båda modelltyperna. 7

10 1. Komma igång Modelltyper Utskriftshastighet Hårddisk Typ 1 Max 45 sidor per minut (A4 ) Valfritt Typ 2 Max 55 sidor per minut(a4 ) Standard Vissa modeller är eventuellt inte tillgängliga i vissa länder. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. Vissa tillval kanske inte finns i en del länder. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. Beroende på i vilket land du befinner dig kan det hända att vissa funktioner är tillval. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. Modellspecifik information I detta avsnitt beskrivs hur du tar reda på vilken region din skrivare tillhör. Det finns en etikett på skrivarens baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din skrivare tillhör. Läs etiketten. CQT651 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din skrivare. (huvudsakligen Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din skrivare en region A-modell: KOD XXXX -22, -27, V (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din skrivare en region B-modell: KOD XXXX V 8

11 Innan du sätter igång Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din skrivarmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din skrivarmodell hör till region B används tum som måttenhet. 9

12 1. Komma igång Guide till komponenternas namn och funktioner Maskinens delar Blockera inte ventilationshålen genom att placera föremål nära eller direkt mot dem. Om skrivaren blir överhettad kan ett funktionsfel uppstå. Vy framifrån och från höger CQT Utmatningsfack (standardfack) Här matas utskrifter ut. 2. Övre höger lucka Öppna denna lucka för att ta bort felmatat papper. 3. Sidoinmatningsfackets förlängning Vid utskrift till papper större än A4 ska Sidoinmatningsfackets pappersstöd för stora format dras ut. För mer information om vilka papperstyper och format som kan användas, se s.33 "Papper som kan användas i respektive papperskassett". 4. Sidoinmatningsfack Upp till 100 ark vanligt papper kan fyllas på. 5. Höger lucka (duplexenhet) Öppna denna för att ta bort felmatat papper och när överföringsvalsen eller fixeringsenheten ska bytas. 6. Handtag Dra ut handtaget när du ska lyfta skrivaren. 10

13 Guide till komponenternas namn och funktioner 7. Kassett 1, kassett 2 Upp till 550 ark kan läggas i varje kassett när normalt papper används. 8. Nedre frontlucka Öppna denna lucka när du ska byta toneruppsamlare. Om meddelandet " 9. Strömbrytare Toneruppsamlaren är full." visas på displayen är det dags att byta toneruppsamlare. Använd denna för att slå på och stänga av strömmen till skrivaren. Stäng av maskinen ordentligt innan du stänger av strömmen. För mer information om hur du stänger av skrivaren, se s.27 "Stänga av strömmen". 10. Frontlucka Öppna den här när du byter toner, svart trumenhet/färg-trumenhet eller överföringsenheten. 11. Kontrollpanel Se s.13 "Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel.". 12. Pappersstöd Dra ut pappersstödet för att skriva ut på papper större än A3. Vy bakifrån och från vänster CQT Plats för gräsnsnittskort (tillval) Här kan valfria gränssnittskort installeras. Sätt in ett extra trådlöst LAN-gränssnittskort eller ett IEEE 1284-gränssnittskort. 2. Platser för utbyggnadskort Ta bort luckan och sätt i SD-korten. 3. USB-port B Använd en USB-kabel för att ansluta skrivaren till en värddator. 11

14 1. Komma igång 4. Ethernet-port Använd en nätverksgränssnittskabel för att ansluta skrivaren till ett nätverk. 5. USB-port A Anslut externa enheter som till exempel en digitalkamera, en kortautentiseringsenhet, etc. 6. Styrkort Skjut ut det här för att installera tillval som SDRAM-modul, hårddisk eller Gigabit Ethernet-kort. 7. Ventilator Förhindrar att skrivaren överhettas genom att släppa ut värme från interna komponenter. Placera inga föremål mot eller i närheten av öppningarna. Det kan orsaka funktionsfel hos skrivaren. 8. Strömkabel Anslut strömkabeln till skrivaren. Sätt i den andra änden i ett eluttag. 9. Handtag Håll i det här handtaget när du drar ut styrkortet. 10. Gigabit Ethernetkort (tillval) Interiör Genom att ta bort det här skyddet och installera ett extra Gigabit Ethernetkort kan du ansluta en Ethernetkabel till porten på Gigabit Ethernetkortet CQT Fixeringsenhet När följande meddelande visas ska fixeringsenheten bytas: "Fixeringsenheten måste bytas ut. Byt ut fixeringsenheten." Byt fixeringsenheten och överföringsvalsen samtidigt. 2. Överföringsvals När följande meddelande visas ska överföringsvalsen bytas: "Fixeringsenheten måste bytas ut. Byt ut fixeringsenheten." 12

15 Guide till komponenternas namn och funktioner Byt överföringsvals och fixeringsenhet samtidigt. 3. Inre lucka Öppna den här luckan när du ska byta trumenhet, svart/färg eller överföringsenheten. 4. Trumenhet, svart/trumenhet, färg Trumenheterna är placerade i följande ordning från vänster: svart (K), gul (Y), magenta (M) och cyan (C). När följande meddelande visas ska respektive trumenhet bytas: "Trumenhet (färg) måste nu bytas. Byt trumenhet (svart)." "Trumenhet (svart) måste nu bytas.byt trumenhet (svart)." 5. Överföringsenhet Byt överföringsenhet när följande meddelande visas: 6. Toner "Överföringsenheten måste bytas ut.byt ut överföringsenheten." Tonern är placerad i följande ordning från vänster: svart (K), gul (Y), magenta (M) och cyan (C). När följande meddelande visas är det dags att byta aktuell toner: " Tonern slut. Byt tonerpatron. " Guide till namn och funktioner på maskinens kontrollpanel. Bilden visar en skrivares kontrollpanel med alla tillval installerade. 13

16 1. Komma igång SV CQT Display Visar tangenter för respektive funktion, driftstatus eller meddelanden. Se s.18 "Använda skärmbilderna på kontrollpanelen". 2. Ljussensor Den sensor som avläser omgivningens ljusstyrka när funktionen ECO Night Sensor är aktiverad. 3. Knappen [Startsida] Tryck om du vill gå till skärmbilden [Startsida]. För mer information, se s.16 "Använda [Startsidan].". 4. [Paus] Tryck på den här knappen för att tillfälligt avbryta ett pågående utskriftsjobb. Tangenten tänds när jobbet sätts på paus. 5. Tangenten [Kontrollera status] Tryck när du vill kontrollera skrivarens systemstatus eller driftstatus för enskilda funktioner och pågående jobb. Du kan även visa jobbhistorik och skrivarens underhållsinformation. 6. Indikator Data in Blinkar när skrivaren tar emot jobb från en dator. Data in-indikatorn lyser om det finns data för utskrift. 7. Indikator för statuskontroll Tänds eller blinkar när ett skrivarfel inträffar. 14

17 Guide till komponenternas namn och funktioner Lyser rött: utskrift är inte tillgängligt. Blinkande gul: skrivaren kommer snart att behöva underhåll eller utbyte av t.ex. skrivarpatron. Utskrift är möjligt men kvalitet kan inte garanteras. Följ anvisningarna på displayen. 8. Strömindikator Lyser med fast sken när strömmen är på. Den är släckt när strömmen är av eller när skrivaren är i energisparläge. 9. Knappen [Energibesparing] Tryck för att växla till och från viloläge. Se s.28 "Spara energi". När skrivaren är i viloläge blinkar knappen [Energibesparing] långsamt. 10. Knappen [Logga in/logga ut] Tryck för att logga in eller logga ut. 11. [Användarverktyg] Tryck för att ändra standardinställningar så att de passar dina behov. Se Bruksanvisningen. 12. Tangenten för [Förenklad skärm] Tryck för att växla till förenklad skärm. Se s.20 "Växla skärmbild". 13. Indikator för medieåtkomst Tänds när en minneslagringsenhet ansluts till mediaanslutningen eller aktiveras. 14. Medieanslutning Här ansluter du ett SD-kort eller USB-minne. 15

18 1. Komma igång Använda skärmen på kontrollpanelen I det här avsnittet beskrivs hur du använder skärmen på kontrollpanelen Press the [Home] key Tryck på [Startsida] SV CQT [Startsida] Visar ikoner för funktioner och genvägar. För mer information, se s.16 "Använda [Startsidan].". 2. Skärmen[Skrivare] Visar driftstatus, meddelanden och funktionsmenyer. För mer information, se s.18 "Använda skärmbilderna på kontrollpanelen". 3. Skärmen [Information om förbrukningsvaror] Här kan du kontrollera skrivarens status då det gäller t.ex. toner-, pappers- och toneruppsamlarnivåer. [Startsidan] är angiven som förvald bildskärm när skrivaren slås på. Du kan ändra standardinställningen under Funktionsprioritet. Se Bruksanvisningen. Använda [Startsidan]. Du öppnar [Startsidan] genom att trycka på knappen [Startsida]. Ikonerna för alla funktioner visas på skärmbilden [Startsida]. 16

19 Använda skärmen på kontrollpanelen Du kan lägga till genvägar till ofta använda inbyggda program på [Startsidan]. Ikonerna för de nya genvägarna visas på [Startsidan]. De inbyggda programmen kan enkelt återkallas genom att trycka på genvägsikonerna. Utsätt inte skärmen för ett starkt tryck. Det kan leda till att den skadas. Maximalt tryck är cirka 30 N (cirka 3 kgf). (N = Newton, kgf = kg kraft. 1 kgf = 9,8 N.) SV CQT Ikon för information om förbrukningsvaror Tryck för att visa skärmen [Information om förbrukningsvaror] för att kontrollera toner-, pappers- och toneruppsamlarnivåer. 2. [Skrivare] Tryck för att visa skären [Skrivare]. 3. Område för genvägsikoner Du kan lägga till genvägar till integrerade program på skärmen [Startsida]. För mer information om hur du registrerar genvägar, se Bruksanvisning. 4. Bild av Startsidan 5. / Du kan lägga in en bild som t.ex. företagets logotyp på [Startsidan]. För att byta bild, se Bruksanvisningen. Används för att bläddra mellan sidor när alla ikoner inte får plats på bara en sida. När en inbyggd programvara är installerad visas en funktionsikon för programmet på [Startsidan]. Du kan byta plats på ikoner. För mer information, se Bruksanvisningen. Systemåtergång När ett jobb är avslutat väntar skrivaren en angiven tid och återställer sedan inställningarna till de standardvärde som angivits under Funktionsprioritet. Funktionen kallas "Systemåtergång". Information om hur du anger standardinställningar under Funktionsprioritet, se Bruksanvisningen. För att ändra längden på den tid som skrivaren väntar innan den återställer inställningarna till deras standardvärde, använd inställningen System för auto-återgång av timer. Se Bruksanvisningen. 17

20 1. Komma igång Använda skärmbilderna på kontrollpanelen Displayen visar driftstatus, meddelanden och funktionsmenyer. De funktioner som visas fungerar som valknappar. Du kan välja eller ange en post genom att trycka lätt på den. När du väljer eller anger en post på displayen markeras den som kan inte användas.. Tangenter som visas som Utsätt inte skärmen för ett starkt tryck. Det kan leda till att den skadas. Maximalt tryck är cirka 30N (cirka 3 kgf). (N = Newton, kgf = kg kraft. 1 kgf = 9.8N.) [Startsidan] är angiven som förvald bildskärm när skrivaren slås på SV QCT Driftsstatus eller meddelanden Visar skrivarens nuvarande status, t.ex. "Klar", "Offline" och "Skriver ut...". Information om utskriftsjobbet (användar-id och dokumentnamn) visas i detta fält. 2. [Utskriftsjobb] Tryck här för att visa utskriftsjobb som skickats från en dator. 3. Information om förbrukningsvaror Du kan kontrollera återstående toner. Tryck för att visa [Startsidan]. 4. [Skr ut fr minenhet] Tryck här för att visa skärmen för att skriva ut filer som är lagrade på minnesenheter direkt. 5. [Återställ jobb] Tryck här om du vill avbryta aktuellt utskriftsjobb. Om du trycker när hexdump har valts så avbryts hexdump. 6. [Jobbåtgärd] Tryck för att pausa ett jobb som bearbetas. 18

21 Använda skärmen på kontrollpanelen 7. [Sidmatning] Tryck här för att skriva ut all data som finns kvar i skrivarens indatabuffert. 8. [Andra funktioner] Tryck för att visa felloggar och status för spoolutskrifter. Använda skärmen [Information] För att förbättra användarens miljömedvetenhet kan du konfigurera skrivaren så att den meddelar användarna om hur mycket papper de har sparat genom att använda skrivarens pappersbesparingsfuntkion. Färganvändningsgrad visas också på skärmen [Information]. Om användarautentisering är aktiverad visas skärmen när du loggar in på skrivaren. När användarautentisering inte är aktiverad, visas skärmen när du startar upp skrivaren efter viloläge eller systemåtergång. Skärmen [Information] visas när strömmen slås på, oavsett autentiseringsinställningar SV CQT Meddelande Ett meddelande från administratören visas. 2. Utskrivna sidor totalt Det totala antalet utskrivna sidor i den aktuella beräkningsperioden och tidigare beräkningsperiod visas. 3. Miljöanpassat räkneverk Minskad pprförbrukning: Visar mängden papper som har sparats genom användning av duplex- och kombinerade utskriftsfunktioner. Siffran anger hur stor andel av den totala mängden använda papper som har sparats. I takt med att procentandelen ökar, minskar pappersbunten och blomman börjar växa. När procentandelen är 76% eller mer, slår blomman ut. 2-sidig användning: Graden av 2-sidiga utskrifter i förhållande till det totala antalet utskrifter visas. Kombinerad användning: Graden av kombinerade utskrifter i förhållande till det totala antalet utskrifter visas. 19

22 1. Komma igång 4. Beräkningsperioder Aktuell och tidigare beräkningsperiod visas. 5. [Avsluta] Tryck här för att stänga skärmen [Information] och återgå till drift. 6. Färganvändning Graden av färgutskrifter i förhållande till det totala antalet utskrifter visas. Beroende på skrivarinställningarna visas kanske inte skärmen [Information]. För mer information, se Säkerhetsguide. Du kan också använda Web Image Monitor för att kontrollera användningsstatus. För mer information om hur du kontrollerar dessa, se Hjälpen för Web Image Monitor. Under [Miljöanpassad räkneverksperiod/adminmeddelande] i [Systeminställning] kan du kontrollera "Beräkningsperiod", "Administratörsmeddelande", "Visa informationsskärm" och "Visa tid". Endast administratören kan ändra inställningarna. För mer information, se Säkerhetsguide. Växla skärmbild I det här avsnittet beskrivs hur du växlar till den förenklade skärmen och vilka knappar som visas där. När du trycker på tangenten [Förenklad skärm] ändras skärmen från startskärmen till den förenklade skärmen. Endast huvudfunktionerna visas på den förenklade skärmen. Bokstäver och tangenter visas i ett större format för enklare användning. 1. Tryck på tangenten [Förenklad skärm]. SV CQT663 Bilden visar det förenklade visningsläget av skärmen [Skrivare]. 20

23 Använda skärmen på kontrollpanelen För att öka skärmens kontrast, tryck på knappen [Förenklad skärm] en gång till. För att återgå till startskärmen från högkontrastskärmen, tryck på knappen [Förenklad skärm] en gång till. Vissa knappar visas inte på den förenklade skärmen. Lägga till ikoner på [Startsidan] Du kan även granska ikoner för funktioner och integrerade program som du tagit bort från [Startsidan]. Genvägar med namn på max 32 tecken kan visas på en standardskärm. Om namnet på genvägen överstiger 32 tecken kommer det 32:a tecknet ersättas med "...". På en förenklad skärm kan endast 30 tecken visas. Om namnet på genvägen överstiger 30 tecken kommer det 30:e tecknet ersättas med "...". Du kan lägga till upp till 72 funktions- och genvägsikoner. Radera oanvända ikoner om gränsen är uppnådd. För mer information, se Bruksanvisningen. Du kan byta plats på ikoner. För mer information, se Bruksanvisningen. Så här gör du för att skapa en genväg till ett integrerat program på skärmen [Startsida]. För att använda Web Image Monitor 1. Logga in på Web Image Monitor som administratör. För mer information, se Bruksanvisning. 2. Peka på [Enhetshantering] och klicka sedan på [Hantering av startsida]. 3. Klicka på [Redigera ikoner]. 4. Peka på [ Ikon kan läggas till.] för den plats där du vill lägga till och klicka sedan på [ Lägg till]. 5. Välj den funktions- eller genvägsikon du vill lägga till. 6. Klicka fyra gånger på [OK]. 21

24 1. Komma igång För att använda Användarverktyg 1. Tryck på [Lägg till ikon] på skärmen [Redigera startsida]. För mer information om hur du öppnar skärmen [Redigera startsida], se Bruksanvisning. 2. Tryck på [Välj ikon att lägga till]. 3. Tryck på [Applikation]. 4. Markera den applikation/det program du vill lägga till. 5. Tryck på [Välj mottagare]. 6. Välj en plats där [Tom] visas. 7. Tryck på [Avsluta]. 8. Tryck på [Användarverktyg]. Tryck på [ ] i det övre högra hörnet på skärmen [Välj mottagare] för att kontrollera läget på den förenklade skärmen. 22

25 Logga in på skrivaren Logga in på skrivaren I det här avsnittet beskrivs hur du loggar in på skrivaren. Om Grundläggande autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver har aktiverats, visas autentiseringsfönstret på displayen. Skrivaren blir endast tillgänglig att använda efter att du har angivit ditt Användarnamn och Lösenord. Om Autentisering av användarkod är aktiverat kan du inte använda skrivaren förrän du har angivit en Användarkod. Om du kan använda skrivaren, är du inloggad. När du inte längre har användarstatus är du utloggad. Var noga med att logga ut för att förhindra obehörig användning. Fråga administratören om Användarnamn, Lösenord och Användarkod. För mer information om användarautentisering, se Security Guide. Autentisering av användarkod med hjälp av kontrollpanelen I det här avsnittet förklaras hur man loggar in på skrivaren via kontrollpanelen när användarautentisering är aktivt. Om användarautentisering är aktiv visas en skärm som uppmanar dig att ange en användarkod. 1. Ange en användarkod (högst åtta siffror) och tryck sedan på [OK]. För att logga ut trycker du på knappen [Energibesparing] när jobbet är klart. Autentisering av användarkod med hjälp av en skrivardrivrutin I det här avsnittet förklaras hur du loggar in på skrivaren med hjälp av en skrivardrivrutin när Autentisering av användarkod är aktivt. Om Autentisering av användarkod är aktivt anger du Användarkod i skrivaregenskaperna i skrivardrivrutinen. För mer information, se skrivardrivrutinens hjälp. PCL-skrivardrivrutinen stöder autentisering av användarkod. Om du har loggat in med hjälp av Autentisering av användarkod behöver du inte logga ut. Logga in via kontrollpanelen I detta avsnitt förklaras hur du loggar ut när Grundläggande autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver är aktivt. 23

26 1. Komma igång 1. Tryck på [Logga in]. 2. Ange ett Användarnamn och tryck sedan på [OK]. 3. Ange ett Lösenord och tryck sedan på [OK]. När användaren är autentiserad visas skärmen för den funktion du använder. Logga ut via kontrollpanelen I detta avsnitt förklaras hur du loggar ut när Grundläggande autentisering, Windows-autentisering, LDAP-autentisering eller Autentisering av integrationsserver är aktivt. För att förhindra att skrivaren används av obehörig personal bör du alltid logga ut när du slutar använda skrivaren. 1. Tryck på tangenten [Logga in/logga ut]. 2. Tryck på [Ja]. SV CQT607 Logga in via skrivardrivrutinen Ange ditt användarnamn och lösenord som har registrerats i skrivaren. Detta behöver du bara göra första gången du använder skrivaren. PCL-skrivardrivrutinen stöder autentisering av användarkod. 24

27 Logga in på skrivaren Processen förklaras med med Windows 7 som exempel. 1. Öppna dialogrutan skrivaregenskaper och klicka sedan på fliken [Avancerade alternativ]. För information om hur du öppnar dialogrutan skrivaregenskaper, se s.30 "Visa skrivardrivrutinens egenskaper med Windows". 2. Markera kryssrutan [Användarautentisering]. 3. Om du vill kryptera lösenordet, klicka på [Krypteringskod för drivrutin...]. Om du inte vill kryptera lösenordet, fortsätt till steg Ange drivrutinens krypteringsnyckel som redan finns på skrivaren. 5. Klicka på [OK] för att stänga dialogrutan [Krypteringskod för drivrutin] 6. Klicka på [OK] för att stänga dialogrutan för skrivaregenskaper. 7. Öppna dialogrutan för Skrivaregenskaper 8. Ange inställningen för användarautentisering. Vid användning av PCL 5c-skrivardrivrutinen klickar du på fliken [Giltig åtkomst] och sedan på [Autentisering...]. Vid användning av PCL 6-skrivardrivrutinen klickar du på fliken [Detaljerade inst], [Jobbinställning], och sedan på [Autentisering...] i fältet[jobbinställning]. 9. Ange det användarnamn och lösenord som redan angetts på skrivaren eller servern för användarautentisering. Se till att du anger samma användarnamn och lösenord som redan är registrerat på skrivaren eller servern. Om du inte anger ett giltigt användarnamn eller lösenord kommer utskriften inte att starta. 10. Klicka på [OK] för att stänga dialogrutan [Autentisering]. 11. Klicka på [OK] för att stänga dialogrutan skrivaregenskaper. Beroende på vilken applikation som används träder de egenskaper som anges i den här processen eventuellt inte i kraft. Om du loggar in med hjälp av skrivardrivrutinen behöver du inte logga ut när du är klar. Logga in med hjälp av Web Image Monitor För mer information om hur du loggar in via Web Image Monitor, se Bruksanvisning. För Autentisering av användarkod, ange en Användarkod i fältet [Användarnamn] och klicka sedan på [Logga in]. 25

28 1. Komma igång Instruktionerna kan variera, beroende på vilken webbläsare som används. Utloggning med Web Image Monitor I det här avsnittet förklaras hur du loggar ut via Web Image Monitor. 1. Tryck på [Utloggning] för att logga ut. Radera cache-minnet i webbläsaren efter att du har loggat ut. 26

29 Slå på/av strömmen Slå på/av strömmen I det här avsnittet beskrivs hur du slår på och stänger av skrivaren. Den här skrivaren går automatiskt in i viloläge om du inte använder den på ett tag. Om du vill ange hur lång tid skrivaren ska vänta innan den går in i viloläge, konfigurerar du inställningen för Timer för viloläge. Se Bruksanvisningen. Slå på strömmen Stäng inte av strömbrytaren omedelbart efter att ha satt på den. Om du gör det kan hårddisken eller minnet skadas, vilket leder till funktionsfel. 1. Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. 2. Sätt strömbrytaren i läge På. Strömindikatorn tänds. CQT108 När du har slagit på strömbrytaren visas eventuellt en skärm som anger att skrivaren håller på att initieras. Stäng inte av strömmen under denna process. Initialiseringen tar omkring tre minuter. Stänga av strömmen Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. 27

30 1. Komma igång När du har slagit av skrivarens ström väntar du minst några sekunder innan du slår på den igen. Om meddelandet "Turn main Power Switch off" visas stänger du av skrivaren, väntar 10 sekunder och slår sedan på den igen. Slå aldrig på strömmen direkt efter att du stängt av den. Innan du kopplar ur strömkabeln ska du slå av strömbrytaren och se till att strömindikatorn släcks. Om du inte gör det kan hårddisken eller minnet skadas, vilket kan leda till funktionsfel. Stäng inte av strömmen när skrivaren används. 1. Slå av strömbrytaren. Strömindikatorn slocknar. Spara energi Den här skrivaren har följande energisparfunktioner. Lågenergiläge Om du inte använder maskinen under en viss tid efter att ett jobb är färdigt, slocknar displayen och maskinen övergår till energisparläge. Maskinen drar mindre ström i energisparläget. Du kan ändra hur lång tid som skrivaren väntar innan den övergår till energisparläge under [Timer för energisparläge]. För mer information, se Bruksanvisningen. Du kan ändra skrivarens inställningar för energisparläge genom att trycka på knappen [Energibesparing]. För mer information, se Bruksanvisningen. Viloläge Får att avbryta energisparläget, gör något av följande: Tryck på displayen, eller tryck på en av knapparna på kontrollpanelen. Fyll på papper i sidoinmatningsfacket. Dra ut papperskassetterna. Om skrivaren förblir inaktiv under en viss tid efter att ha gått in i energisparläge, försätts den i viloläge för att ytterligare minska strömförbrukningen. Skrivaren antar även viloläge vid följande: När knappen [Energibesparing] trycks ned När den tid har passerat som angivits under [Timer för viloläge] När ECO Night Sensor känner av den omgivande ljusnivån För mer information om hur du ställer in [Timer för viloläge] och [ECO Night Sensor], se Bruksanvisningen. För att avsluta viloläge, gör något av följande: Tryck på [Energibesparing] Tryck på [Kontrollera status] 28

31 Slå på/av strömmen Avstängning med veckotimer Ange den tid då skrivaren ska slås på och stängas av. Timern kan ställas in för måndag-söndag. För mer information om hur du ställer in [Veckotimer], se Bruksanvisningen. Avstängning med ECO Night Sensor Skrivaren känner av omgivande ljusnivå och stängs automatiskt av på natten. För mer information om hur du ställer in [ECO Night Sensor], se Bruksanvisningen. När skrivaren är i viloläge blinkar knappen [Energibesparing] långsamt. De energisparande funktionerna fungerar inte i följande fall: Vid kommunikation med extern utrustning När hårddisken är i drift När ett varningsmeddelande visas När meddelandet "ring service" visas När papper har fastnat När skrivarens luckor är öppna När meddelandet "Byt tonerpatron." visas När toner fylls på När skärmen [Användarverktyg] visas Under pågående fast uppvärmning Under databearbetning När man pausar en utskrift När Data-in-indikatorn lyser eller blinkar När skärmen för Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö eller Lagrad utskrift visas När skärmen för ett dokument som lagrades visas När den interna kylfläkten är igång Skrivaren förbrukar mindre energi när den är i viloläge, men det tar längre tid att starta utskriften. Om två eller fler energibesparande funktioner har ställts in, träder den funktion vars förutbestämda villkor för att gå in i energisparläge uppfylls, i kraft först. 29

32 1. Komma igång Visa skrivarens konfigurationsskärm I det här avsnittet förklaras hur du visar skrivarens konfigurationsskärm. Visa skrivardrivrutinens egenskaper med Windows I det här avsnittet beskrivs hur du öppnar skrivardrivrutinens egenskaper från [Enheter och skrivare]. Det krävs behörighet för att hantera skrivare för att ändra skrivarens inställningar. Logga in som administratör. Du kan inte ändra skrivarens standardinställningar för individuella användare. Inställningarna i dialogrutan Skrivaregenskaper gäller för alla användare. 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen med den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Egenskaper för skrivare]. Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar från [Start]-menyn I det här avsnittet beskrivs hur du öppnar dialogrutan [Utskriftsinställningar] från [Enheter och skrivare]. När skrivardrivrutinen distribueras från skrivarservern visas de inställningar som specificeras av servern som standardvärden för [Standardvärden...]. Du kan inte konfigurera olika utskriftsinställningar för varje användare. De inställningar som konfigurerats i den här dialogrutan används som standard. 1. På [Start]-menyn klickar du på [Enheter och skrivare]. 2. Högerklicka på ikonen med den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Utskriftsinställningar]. Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar i ett program. Du kan göra skrivarinställningar för ett visst program. Om du vill göra inställningar för ett visst program öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] från det programmet. De inställningar som visas i dialogrutan [Utskriftsinställningar] som öppnas från fönstret [Enheter och skrivare], används som standard i dialogrutan [Utskriftsinställningar] som öppnas i ett program. När du skriver ut från ett program, ändra inställningar efter behov. 30

33 Visa skrivarens konfigurationsskärm Skärmbilderna som visas kan variera beroende på program. I instruktionerna här beskrivs hur du skriver ut dokument från ett program som använder WordPad i Windows 7 som exempel. 1. Klicka på menyknappen högst upp till vänster i WordPads fönster och sedan på [Skriv ut]. 2. I listan [Välj skrivare] väljer du den skrivare du vill använda. 3. Klicka på [Inställningar]. Hur man öppnar dialogrutan [Skrivarinställningar] varierar beroende på program. För mer information, se Hjälpen för skrivardrivrutinens eller handböckerna som medföljer programmet. Använda Inställningar för enkelklick Några av de vanligaste funktionerna finns under "Lista över inställningar för enkelklick:" på fliken [Inst. för enkelklick]. Du kan tillämpa relevant inställning genom att helt enkelt klicka på ett av namnet på inställning för enkelklick. På så sätt kan du undvika felaktiga inställningar och oönskade resultat. Inställningar för enkelklick kan läggas till, ändras och raderas allt efter behov. Genom att registrera inställningar för enkelklick kan användare som saknar ingående kunskaper om skrivardrivrutinen ändå använda avancerade utskriftsfunktioner. Följ dessa steg för att registrera inställningar för enkelklick. 1. Öppna dialogrutan för Skrivaregenskaper 2. Ange önskade inställningar. 3. Klicka på [Registrera akt. inställningar...]. 4. Ange ett namn och en kommentar som beskriver inställningen och klicka sedan på [OK]. 5. Klicka på [OK]. För mer information om hur du ändrar och raderar inställningar för enkelklick, se skrivardrivrutinens hjälp. Visa Hjälpen för skrivardrivrutinen Visa Hjälpen för skrivardrivrutinen Om du klickar på [Hjälp] i dialogrutan för skrivardrivrutinens inställningar, visas Hjälp-innehållet under motsvararande flik. 31

34 1. Komma igång Visa beskrivningar av posterna i skrivardrivrutinens dialogruta. Om du klickar på frågetecknet uppe i det högra hörnet av skrivardrivrutinens dialogruta, ändras muspekaren till ett frågetecken. Flytta detta frågetecken över posten vars hjälp-information du vill visa, och vänsterklicka sedan för att visa informationen. Visa skrivardrivrutinens egenskaper med Mac OS X I det här avsnittet beskrivs hur du visar skärmen för skrivardrivrutinens inställningar på Mac OS X. Skärmarna som visas kan skilja sig från de som anges i följande steg, beroende på program. I instruktionerna nedan används Text Edit som medföljer Mac OS X 10.6 som exempel. 1. Starta Systeminställningar. 2. Klicka på [Skriv ut & faxa]. 3. Klicka på ikonen för den skrivare som du vill använda. Visa skärmen Utskriftsinställningar från ett program Du kan göra skrivarinställningar för ett visst program. Om du vill göra inställningar för ett visst program öppnar du dialogrutan Utskriftsinställningar från det programmet. 1. Välj [Skriv ut] i [Arkiv]-menyn. 2. Välj skrivaren du vill använda från popup-menyn [Skrivare:]. 32

35 2. Utskrift I det här kapitlet beskrivs hur du ställer in skrivaren före användning, t.ex. hur du fyller på med papper i papperskassetterna, hur du konfigurerar skrivarinställningarna och hur du skriver ut dokument med hjälp av olika utskriftsfunktioner. Utskrift med hjälp av skrivardrivrutinerna på Windows 7 och Mac OS X 10.6 visas som exempel. Pappersspecifikation I det här avsnittet beskrivs rekommenderade pappersformat, papperstyper och pappersvikter för varje kassett. Papper som kan användas i respektive papperskassett Följande tabell innehåller detaljerad information om format, typer, matningsriktningar och maximalt antal pappersark som kan placeras i respektive papperskassett. Här finns också information om vilka papper som kan användas vid duplexutskrift (dubbelsidig utskrift). De papperskapaciteter som beskrivs i tabellern nedan är exempel. Den faktiska papperskapaciteten kan vara lägre, beroende på papperstyp. Kassett 1 Papperstyp Pappersformat Pappersvikt Papperskapacitet (80 g/m 2, 20 lb. Bond) OBS! Norm. ppr, Återvunnet ppr, Färgat papper, Specialpapper 1 till 3, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Korrespkort, Bestruket papper: glansig utskrift A4 8 1 / g/m 2 (14 lb. Bond 140 lb. Index) 550 ark Anpassat pappersformat kan inte användas. Papperskassettens guide är inte flyttbar. Om du vill ändra storleken på pappret i denna kassett, kontakta din servicerepresentant. 33

36 2. Utskrift Kassett 2 Papperstyp Pappersformat väljs automatiskt Pappersformat som kräver manuell inställning Pappersvikt Papperskapacitet OBS! Norm. ppr, Återvunnet ppr, Färgat papper, Specialpapper 1 till 3, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Korrespkort, Bestruket papper, Bestruket papper: glansig utskrift, Kuvert A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / , 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, A4, A5, B5 JIS Standardformat: 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, / / 2,8K, 16K, 11 15, 10 14, 4 1 / / 2, C5 Kuv A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 10 14, 4 1 / / 2, C5 Kuv Anpassat format: Vertikalt: 182,0 297,0 mm (7,17 11,69 tum) Horisontellt: 148,0-432,0 mm (5,83-17,00 tum) g/m 2 (14 lb. Bond 140 lb. Index) 80 g/m 2 (20 lb. Bond): 550 ark Kuvert: 50 st Placera kuverten med flikarna helt öppna. När du fyller på papper med en vertikal längd som överstiger 279 mm (11,0 tum) i kassetterna ska du använda papper med en horisontell bredd på max 420 mm (16,6 tum). 34

37 Pappersspecifikation Sidoinmatningsfack Papperstyp Pappersformat väljs automatiskt Pappersformat som kräver manuell inställning Pappersvikt Papperskapacitet Norm. ppr, Återvunnet ppr, Färgat papper, Specialpapper 1 till 3, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Korrespkort, Bestruket papper, Bestruket papper: glansig utskrift, OH-film, Etikettark, Kuvert Standardformat: A3, A4, A5, A , 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2 B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 5 1 / / 2, 4 1 / / 2, 3 7 / / 2, C5 Kuv, C6 Kuv, DL Kuv, 8K, 16K, 12 18, 11 15, A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 4 1 / / 2, 3 7 / / 2, C5 Kuv, C6 Kuv, DL Kuv, 8K, 16K, 12 18, 11 15, Anpassat format Vertikalt: 90,0-305,0 mm (3,55-12,00 tum) Horisontellt: 148, ,0 mm (5,83 49,60 tum) g/m 2 (14 lb. Bond 110 lb. Omslag) (80 g/m 2 (20 lb. Bond) : 100 ark Tjockt papper 1: 40 ark Tjockt papper 2, 3: 20 ark Tjockt papper 4: 16 ark OH-film: 50 ark Etikettark: 30 ark Kuvert: 10 st 35

38 2. Utskrift Pappersmatningsenhet för 500 ark Papperstyp Pappersformat väljs automatiskt Pappersformat som kräver manuell inställning Pappersvikt Papperskapacitet (80 g/m 2, 20 lb.bond) Norm. ppr, Återvunnet ppr, Färgat papper, Specialpapper 1 till 3, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Korrespkort, Bestruket papper, Bestruket papper: glansig utskrift, Kuvert A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / , 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, A4, A5, B5 JIS Standardformat: 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 10 14, 4 1 / / 2, C5 Kuv A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 10 14, 4 1 / / 2, C5 Kuv Anpassat format: Vertikalt: 182,0 297,0 mm (7,17 11,69 tum) Horisontellt: 148,0-432,0 mm (5,83-17,00 tum) g/m 2 (14 lb. Bond 140 lb. Index) 550 ark Pappersmatningsenhet för ark Papperstyp Pappersformat väljs automatiskt Norm. ppr, Återvunnet ppr, Färgat papper, Specialpapper 1 till 3, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Korrespkort, Bestruket papper, Bestruket papper: glansig utskrift, Kuvert A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / , 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, A4, A5, B5 JIS 36

39 Pappersspecifikation Pappersformat som kräver manuell inställning Pappersvikt Papperskapacitet (80 g/m 2, 20 lb.bond) Standardformat: 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 10 14, 4 1 / / 2, C5 Kuv A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 10 14, 4 1 / / 2, C5 Kuv Anpassat format: Vertikalt: 182,0 297,0 mm (7,17 11,69 tum) Horisontellt: 148,0-432,0 mm (5,83-17,00 tum) g/m 2 (14 lb. Bond 140 lb. Index) 550 ark 2 kassett Pappersmatningsenhet för ark Papperstyp Pappersformat Pappersvikt Papperskapacitet (80 g/m 2, 20 lb.bond) OBS! Norm. ppr, Återvunnet ppr, Färgat papper, Specialpapper 1 till 3, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Korrespkort, Bestruket papper, Bestruket papper: glansig utskrift A4 8 1 / g/m 2 (14 lb. Bond 140 lb. Index) ark 2 kassetter Anpassat pappersformat kan inte användas. Papperskassettens guide är inte flyttbar. Om du vill ändra storleken på pappret i denna kassett, kontakta din servicerepresentant. 37

40 2. Utskrift Pappersmatningsenhet för ark Papperstyp Pappersformat Pappersvikt Papperskapacitet (80 g/m 2, 20 lb.bond) OBS! Norm. ppr, Återvunnet ppr, Färgat papper, Specialpapper 1 till 3, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Korrespkort, Bestruket papper, Bestruket papper: glansig utskrift A4 8 1 / g/m 2 (16 lb. Bond 80 lb. Omslag) ark Anpassat pappersformat kan inte användas. Papperskassettens guide är inte flyttbar. Om du vill ändra storleken på pappret i denna kassett, kontakta din servicerepresentant. Duplexutskrift Papperstyp Pappersformat Pappersvikt Norm. ppr, Återvunnet ppr, Färgat papper, Specialpapper 1 till 3, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Korrespkort Standardformat: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 5 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, Anpassat format: Vertikalt: 90,0-297,0 mm (3,55-11,69tum) Horisontellt: 148,0-432,0 mm (5,83-17,00 tum) g/m 2 (14 lb. Bond 90 lb. Index) 38

41 Pappersspecifikation Papper som kan användas i respektive utmatningsfack Följande tabell innehåller detaljerad information om format, matningsriktningar och maximalt antal pappersark som kan placeras i respektive utmatningsfack. Här beskrivs också specifikationerna för efterbehandlarens (tillval) häftningsfunktion. De papperskapaciteter som beskrivs i tabellern nedan är exempel. Den faktiska papperskapaciteten kan vara lägre, beroende på papperstyp. Utmatningsfack (standardfack) Papperskapacitet (80 g/m 2, 20 lb.bond): 500 ark (A4, 8 1 / 2 11 eller mindre) 250 ark (B4 JIS, 8 1 / 2 14 eller större) Transportenhet Brevfack Papperskapacitet (80 g/m 2, 20 lb.bond): 250 ark: A4, 8 1 / 2 11 eller mindre 125 ark: B4 JIS, 8 1 / 2 14 eller större Pappersformat Pappersvikt Papperskapacitet (80 g/m 2, 20 lb.bond) Standardformat: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 5 1 / / 2, 4 1 / / 2, 3 7 / / 2, C5 Kuv, C6 Kuv, DL Kuv, 8K, 16K Anpassat format: Vertikalt: 105,0 297,0 mm (4,14 11,69 tum) Horisontellt: 139,7 431,8 mm (5,50 17,00 tum) g/m 2 (16-20 lb. Bond) 125 ark 4 39

42 2. Utskrift Häftesefterbehandlare för ark Efterbehandlarens övre utmatningsfack Pappersformat Pappersvikt Staplingskapacitet (80 g/m2, 20 lb. Bond) Standardformat: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 12 18, 11 17, 11 15, 10 14, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 5 1 / / 2, 7 1 / / 2, 8K, 16K Anpassat format: Vertikalt: 100,0 305,0 mm (3,94 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 tum) g/m 2 (14 lb. Bond-90 lb. Index) A4, 8 1 / 2 11 eller mindre: 250 ark B4 JIS, 8 1 / 2 14 eller större: 50 ark Efterbehandlarens växelfack Pappersformat Pappersvikt Pappersformat som kan växlas när de matas till efterbehandlaren växelfack A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 12 18, 11 17, 11 15, 10 14, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 5 1 / / 2, 7 1 / / 2, 8K, 16K, custom size g/m 2 (14 lb. Bond 140 lb. Index) Standardformat: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 12 18, 11 17, 11 15, 10 14, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K Anpassat format: Vertikalt: 148,0 305,0 mm (5,83 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-457,2 mm (5,83-18,00 tum) 40

43 Pappersspecifikation Pappersvikter som kan växlas när de matas till efterbehandlarens växelfack Staplingskapacitet (80 g/m2, 20 lb. Bond) g/m 2 (16-28 lb. Bond) ark: A4, 8 1 / ark: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, ark: A5 100 ark: A5, B6 JIS, A6, 5 1 / / 2 Häftning Pappersformat Pappersvikt Häftningskapacitet (80 g/m2, 20 lb. Bond) A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 17, 11 15, 10 14, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, 8 13, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 10, 8K, 16K g/m 2 (17-24 lb. Bond) Utan blandade format: 30 ark: A3, B4 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 13, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 11 15, 10 14, 8K 50 ark: A4, B5 JIS, 8 1 / 2 11, 8 10, 7 1 / / 2, 16K Med blandade format: 30 ark (A3 /A4, B4 JIS /B5 JIS, /81/2 11 ) 41

44 2. Utskrift Staplingskapacitet efter häftning (80 g/m2, 20 lb. Bond) Häftposition Utan blandade format: 2-12 ark: 150 uppsättningar (A4, 8 1 / 2 11 ) ark: uppsättningar (A4, 8 1 / 2 11 ) 2-9 ark: 100 uppsättningar (A4, B5 JIS, 8 1 / 2 11 ) ark: uppsättningar (A4, 8 1 / 2 11 ), B5 JIS 2-9 ark: 100 uppsättningar (annat pappersformat) ark: uppsättningar (annat pappersformat) Med blandade format: 2-30 ark: 50 uppsättningar: A3 / A4, B4 JIS / B5 JIS, /8 1 / positioner (Övre, Övre sned, Undre, 2 klamrar) Sadelhäftning Pappersformat Pappersvikt Kapacitet för sadelhäftning (80 g/m2, 20 lb. Bond) Staplingskapacitet efter sadelhäftning (80 g/m2, 20 lb. Bond) Sadelhäftningsläge A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / g/m 2 (17-24 lb. Bond) 1 uppsättning (15 ark) 2-5 ark: cirka 30 uppsättningar 6 10 ark: cirka 15 uppsättningar ark: cirka 10 uppsättningar Centrerat 2 positioner 42

45 Pappersspecifikation Efterbehandlare för ark Efterbehandlarens övre utmatningsfack Standardformat: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 12 18, 11 17, 11 15, 10 14, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, Pappersformat * Pappersvikt Staplingskapacitet (80 g/m 2, 20 lb.bond) 8 13, 8 10, 5 1 / / 2, 7 1 / / 2, 8K, 16K Anpassat format: Vertikalt: 100,0 305,0 mm (3,94 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 tum) När du installerar bunträtaren visas pappersformat för efterbehandlarens övre utmatningsfack nedan: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / g/m 2 (14 lb. Bond-28 lb. Index) A4, 8 1 / 2 11 eller mindre: 250 ark B4 JIS, 8 1 / 2 14 eller större: 50 ark Efterbehandlarens växelfack Pappersformat Pappersvikt Standardformat: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 12 18, 11 17, 11 15, 10 14, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 5 1 / / 2, 7 1 / / 2, 8K, 16K Anpassat format: Vertikalt: 100,0 305,0 mm (3,94 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 tum) g/m2 (14 lb. Bond 140 lb. Index) 43

46 2. Utskrift Pappersformat som kan växlas när de matas till efterbehandlaren växelfack Pappersvikter som kan växlas när de matas till efterbehandlarens växelfack Staplingskapacitet (80 g/m2, 20 lb. Bond) Standardformat: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 12 18, 11 17, 11 15, 10 14, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K Anpassat format: Vertikalt: 148,0 305,0 mm (5,83 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 tum) g/m 2 (16-28 lb. Bond) ark: A4, 8 1 / ark: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 12 18, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / ark: A5 100 ark: A5, B6 JIS, A6, 5 1 / / 2 Häftning Pappersformat Pappersvikt Häftningskapacitet (80 g/m2, 20 lb. Bond) A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 12 18, 11 17, 11 15, 10 14, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, 8 13, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 10, 8K, 16K g/m 2 (20 lb. Bond) Utan blandade format: 30 ark: A3, B4 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 13, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 11 15, 10 14, 8K 50 ark: A4, B5 JIS, 8 1 / 2 11, 8 10, 7 1 / / 2, 16K Med blandade format: 30 ark: (A3 / A4, B4 JIS / B5 JIS, /8 1 / 2 11 ) 44

47 Pappersspecifikation Staplingskapacitet efter häftning (80 g/m 2, 20 lb. Bond) Utan blandade format: 2-19 ark: 150 uppsättningar (A4, 8 1 / 2 11 ) ark: uppsättningar (A4, 8 1 / 2 11 ) 2-14 ark: 100 uppsättningar (A4, B5 JIS, 8 1 / 2 11 ) ark: uppsättningar (A4, 8 1 / 2 11 ) 2-14 ark: 100 uppsättningar (annat pappersformat) ark: uppsättningar (annat pappersformat) Med blandade format:, B5 JIS 2-30 ark: 50 uppsättningar: A3 / A4, B4 JIS / B5 JIS, /8 1 / 2 11 Hålslagsenhet Pappersformat för 2 & 4- hålstyp: 2 hål Pappersformat för 2 & 4- hålstyp: 4 hål Standardformat: : A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2, 7 1 / / 2, 8 13, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 13, 8K, 16K, 8 1 / 4 14, 8 10, 11 15, : A4, B5 JIS, A5, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, 16K Anpassat format: Vertikalt: 100,0 305,0 mm (3,94 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 tum) Standardformat: : A3, B4 JIS, 11 17, 11 15, 8K : A4, B5 JIS, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, 16K Anpassat format: Vertikalt: 255,0 305,0 mm (10,04 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 tum) 45

48 2. Utskrift Pappersformat för 4-hålstyp: 4 hål Pappersformat för 2 & 3- hålstyp: 2 hål Pappersformat för 2 & 3- hålstyp: 3 hål Pappersvikt Standardformat: : A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2, 7 1 / / 2, 8 13, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 13, 8K, 16K, 8 1 / 4 14, 8 10, 11 15, : A4, B5 JIS, A5, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, 16K Anpassat format: Vertikalt: 125,0 305,0 mm (4,93 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 tum) Standardformat: : A3, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2, 7 1 / / 2, 8 13, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 13, 8K, 16K, 8 1 / 4 14, 8 10, 11 15, : A4, B5 JIS, A5, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, 16K Anpassat format: Vertikalt: 100,0 305,0 mm (3,94 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 tum) Standardformat: : A3, B4 JIS, 11 17, 11 15, 10 14, 8K : A4, B5 JIS, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, 16K Anpassat format: Vertikalt: 230,0 305,0 mm (9,06 12,00 tum) Horisontellt: 148,0-600,0 mm (5,83-23,62 tum) g/m 2 (14 lb. Bond-90 lb. Index) Information om papperstjocklek I följande tabeller anges pappersvikten för papperstjockleksmenyn på kontrollpanelen. Papperstjocklek *1 Tunt papper *2 Normalt papper 1 Normalt papper 2 Pappersvikt g/m 2 (14-15 lb. Bond) g/m 2 (16-20 lb. Bond) g/m 2 (20 lb. Bond) 46

49 Pappersspecifikation Papperstjocklek *1 Mellantjockt Tjockt papper 1 Tjockt papper 2 Tjockt papper 3 Tjockt papper 4 Pappersvikt g/m 2 (20-28 lb. Bond) g/m 2 (28 lb. Bond 90 lb. Index) g/m 2 (65 80 lb. Omslag) g/m 2 (80 lb. Omslag 140 lb. Index) g/m 2 (140 lb. Index 110 lb. Omslag) *1 Utskriftskvaliteten kan minska om det papper du använder ligger nära den undre eller övre gränsen. Ändra i så fall inställningen uppåt eller nedåt. *2 Beroende på vilken typ av tunt papper det är kan kanterna vika sig eller fel uppstå vid pappersmatningen. Papperstjocklek för varje papperstyp I följande tabeller anges den förvalda papperstjockleken för varje papperstyp. Papperstjockleken för varje papperstyo visas i Kassett- och pappersinst. i menyn [Användarverktyg]. Ställ in rätt papperstjocklek för den påfyllda papperstypen. För mer information hur du anger inställningen, se Bruksanvisning Papperstyp Norm. ppr, Återvunnet ppr, Färgat papper, Specialpapper 1, Brevhuvud, Förtryckt papper, Bondpapper, Korrespkort, Etikettark Förvald papperstjocklek Normalt papper 2 Bestruket ppr, Specialpapper 2, Tjockt papper 1 Kuvert, Specialpapper 3 Tjockt papper 2 Om du anger OH-film eller Bestruket papper: glansig utskrift som papperstyp, kan du inte välja "Papperstjocklek". Utskriftsområde Följande visar skrivarens rekommenderade utskriftsområde. 47

50 2. Utskrift CLD Utskriftsområde 2. Riktning 3. 2,7 till 5,7 mm (0,11 till 0,23 tum) 4. 0,5 till 6,0 mm (0,02 till 0,24 tum) 5. 0,5 till 4,0 mm (0,02 till 0,16 tum) 6. 0,5 till 4,0 mm (0,02 till 0,16 tum) Utskriftsområdet kan variera beroende på pappersformat, skrivarspråk och skrivardrivrutinens inställningar. Beroende på skrivardrivrutinens inställningar kan du kanske skriva ut utanför det rekommenderade utskriftsområdet. Det kan dock leda till ett dåligt utskriftsresultat eller till ett pappersmatningsproblem. Om [Kant-till-kantutskrift] under [System] i [Skrivaregenskaper] är aktiverad, kommer marginalerna på de vänstra, högra och nedre kanterna i förhållande till matningsriktningen, bli 0 mm. För mer information om [Kant-till-kantutskrift], se Bruksanvisningen. 48

51 Fylla på papper Fylla på papper I det här avsnittet beskrivs hur man fyller på papper i papperkassetterna. Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av papper Vid påfyllning av papper är det viktigt att vara försiktig så att inte fingrarna kommer i kläm eller blir skadade. Vid påfyllning av papper är det viktigt att vara försiktig så att inte fingrarna kommer i kläm eller blir skadade. Stapla inte papper högre än nivåmarkeringen. När du har ändrat pappersformat, se till att ange rätt pappersformat i menyn [Kassettpprinställningar]. Om du inte gör det kan pappersstopp uppstå. För mer information, se Bruksanvisningen. För att förhindra att flera ark matas samtidigt ska du bläddra igenom pappret innan du placerar det i kassetten. Om du fyller på papper när det endast finns ett fåtal papper kvar i kassetten kan flersidig matning uppstå. Ta bort kvarvarande papper, lägg dem med de nya pappersarken och lufta hela bunten innan du lägger den i kassetten. Skrynkligt eller böjd papper ska rätas ut innan det fylls på. För mer information om tillgängliga pappersformat och papperstyper för varje papperkassett, se s.33 "Papper som kan användas i respektive papperskassett". Beroende på miljön som skrivaren används i kan det ibland höras ett prasslande ljud från papper som rör sig genom skrivaren. Det här ljudet är helt normalt. Papper som inte kan användas Försök inte att skriva ut på häftade ark, aluminiumfolie, karbonpapper eller någon typ av ledande papper. Det kan leda till brand. 49

52 2. Utskrift Försök inte att skriva ut på häftade ark, aluminiumfolie, karbonpapper eller någon typ av ledande papper. Det kan leda till brand. För att förhindra fel, använd inte någon av följande behandlade papperstyper: Papper för bläckstråleskrivare Termiskt faxpapper Ritpapper Aluminiumfolie Karbonpapper Elektriskt ledande papper Papper med perforerade linjer Fållvikt papper Fönsterkuvert Fel kan uppstå om du kopierar eller skriver ut på sidor som redan har skrivits ut. Kopiera endast på outskrivna sidor. Vissa typer av OH-filmer för färgutskrift kan inte användas. För information om vilka typer som kan användas, kontakta din säljare. För att förhindra felmatning, använd inte någon av följande papperstyper: Böjt, vikt eller skrynkligt papper Perforerat papper Glättat papper Rivet papper Grovt papper Tunt papper med låg styvhet Papper med dammig yta Även godkända papperstyper kan orsaka papperstrassel eller funktionsstörningar om pappret inte är i gott skick. (Arken kan fastna om de har lagrats felaktigt.) Om du kopierar på grovt, grynigt papper kan det hända att bilden blir suddig. Använd inte papper som redan har använts för utskrift på en annan skrivare. Förvaring av papper Följande försiktighetsåtgärder ska alltid följas när papper lagras: 50

53 Fylla på papper Förvara inte papper där det utsätts för direkt solljus. Undvik att förvara papper på fuktiga platser (fuktighet: 70 % eller mindre). Förvara på en plan yta. Förvara pappret liggande (inte vertikalt). Förvara öppnat papper i plastpåsar. Fylla på papper i papperskassetterna I följande exempel fylls papper på i kassett 2. Kontrollera att papperskanterna ligger an jämnt på höger sida. Skjut sidoguiderna tills de överensstämmer med papprets kanter och lås sedan fast dem. Om det finns ett mellanrum mellan sidoguiderna och papprets kant kan det medföra att bilden blir feljusterad eller att tunt papper skrynklas. När du laddar få ark ska du se till att inte trycka ihop sidoguiderna för hårt. Om sidoguiderna kläms åt för hårt kring pappret kan kanterna vika sig, tunt papper kan skrynkla sig och pappret kan matas ut på fel sätt. Om en papperskassett trycks in våldsamt när den sätts på plats kan kassettens sidoguider glida ur sin rätta placering. 1. Dra försiktigt ut papperskassetten så långt det går. CQT038 51

54 2. Utskrift 2. Öppna låsmekanismen på sidoguiderna. 3. Samtidigt som du trycker ned frigöringsspaken justerar du sidoguiderna utåt. CQT Skjut ändguiden utåt. CQT CQT Kläm ihop frigöringsspakarna på ändguiden. 2. Skjut ändguiden utåt. 5. Jämna till pappersbunten och lägg i den med utskriftssidan vänd uppåt. Stapla inte papper högre än nivåmarkeringen. 52

55 Fylla på papper CQT Justera änd- och sidoguiderna försiktigt mot papperet som du har fyllt på. CQT Lås fast sidoguiderna igen. 8. Skjut försiktigt in papperskassetten så långt det går. 9. Kontrollera pappersformatet på displayen. Kassett 2-5 kan fyllas på med kuvert. Kuvert måste placeras i en viss riktning. För mer information, se s.65 "Fylla på kuvert". Fylla på papper i sidoinmatningsfacket Sidoinmatningsfacket används när du vill kopiera på OH-film, självhäftande etiketter, genomskinligt papper och papper som inte kan placeras i kassetterna. Max antal ark som du kan fylla på samtidigt beror på papperstyp. Fyll inte på mer papper än vad som ryms mellan pappersguiderna i sidoinmatningsfacket. Här kan du läsa om hur mycket papper du maximalt kan fylla på s.33 "Papper som kan användas i respektive papperskassett". 53

56 2. Utskrift 1. Öppna sidoinmatningsfacket. CQT Placera pappret med textsidan nedåt tills du hör ett pip. 3. Håll låsspaken intryckt och ställ in pappersguiderna så att de passar pappersformatet. Om guiden inte är inställd efter pappret kan bilderna bli sneda och felmatningar av papper kan uppstå. CJW014 När du använder sidoinmatningsfacket rekommenderar vi att du anger pappersriktningen till. Vissa papperstyper kanske inte kan identifieras korrekt när de placeras i sidoinmatningsfacket. Ta bort pappret och försök igen om detta inträffar. Dra ut sidoinmatningsfackets förlängning när du fyller på med papper som är större än A4, 8 1 / 2 11 i sidoinmatningsfacket. Om funktionen [Panelsignal] är avstängd låter det inget när du fyller på papper i sidoinmatningsfacket. För mer information om [Panelsignal], se Bruksanvisningen. Om skrivaren slutar att registrera vilket pappersformat som används vid utskrift tar du ut pappret och lägger i det igen. Papper med brevhuvud måste placeras i en viss riktning. För mer information, se s.57 "Fylla på riktningsfixerat eller dubbelsidigt papper". Kuvert kan fyllas på i sidoinmatningsfacket. Kuvert måste placeras i en viss riktning. För mer information, se s.65 "Fylla på kuvert". 54

57 Fylla på papper Fylla på papper i kassett 3 (stormagasin) När papper som laddats i den högra sidan av kassett 3 (stormagasin) tar slut, flyttas pappret automatiskt över från vänster. Dra inte ut kassett 3 (stormagasinet) medans papper flyttas utan vänta tills det inte längre låter något från kassetten. För den högra papperstraven justerar du papprets högerkant mot fackets högerkant. För vänstra traven, rikta in den vänstra kanten på kopieringspappret mot den vänstra kanten på kassetten. 1. Dra försiktigt ut kassett 3 (stormagasin) så långt det går. 2. Jämna till pappersbunten och lägg i den med utskriftssidan vänd uppåt. Stapla inte papper högre än nivåmarkeringen. Hela kassetten utdragen. CJW015 Vänstra halvan av kassetten utdragen CJW016 55

58 2. Utskrift CJW Skjut försiktigt in papperskassetten så långt det går. Du kan fylla på papper även när kassett 3 (stormagasin) används. Det går att dra ut den vänstra halvan av kassett 3 (stormagasin) medans kassetten används. Fylla på papper i stormagasinet (LCT) 1. Öppna den högre luckan för stormagasinet. CJW Fyll på papper i papperskassetten med utskriftssidan ner och lägg pappret längs med den vänstra kanten av kassetten. Stapla inte papper högre än nivåmarkeringen. 56

59 Fylla på papper CJW Tryck på tangenten [Ner]. Bottenplattan rör sig nedåt. CJW Fyll på mer papper genom att upprepa steg 2 och Stäng stormagasinets högra lucka. Fylla på riktningsfixerat eller dubbelsidigt papper Det kan hända att riktningsfixerat (blocktyp) eller dubbelsidigt papper (till exempel papper med brevhuvud, hålat papper eller kopierat papper) inte skrivs ut korrekt, beroende på hur pappret har placerats. Inställningar för Användarverktyg Ange [Auto avkänning] eller [På (Alltid)] för [Brevhuvudsinställning] i [System] i menyn Skrivaregenskaper och placera sedan pappret enligt anvisningarna nedan. För mer information om brevhuvudinställningarna, se Bruksanvisningen. Pappersriktning Ikonernas betydelse lyder som följer: 57

60 2. Utskrift Ikon Innebörd Placera eller fyll på papper med den utskrivna sidan uppåt. Placera eller fyll på papper med den utskrivna sidan nedåt. Utskriftsid a Kassett 1 eller kassett 3 (stormagasin) Kassett 2-5 Stormagasin Sidoinmatning sfack Ensidig Tvåsidig För att skriva ut på papper med brevhuvud när [Auto avkänning] är valt under [Brevhuvudsinställning] måste du ange [Brevhuvud] som papperstyp i skrivardrivrutinens inställningar. Om ett utskriftsjobb ändras från enkelsidigt till dubbelsidigt under pågående utskrift, kan sidan två i en enkelsidig utskrift skrivas ut vänd i en annan riktning. För att försäkra att allt papper matas ut vända i samma riktning anger du olika kassetter för ensidig och tvåsidig utskrift. Observera också att tvåsidig utskrift måste avaktiveras för den kassett som angetts för ensidig utskrift. För mer information om hur man skriver ut tvåsidigt, se s.62 "Skriva ut på arkets båda sidor". 58

61 Standardutskrift Standardutskrift Skriva ut med Windows (PCL 6/PostScript 3) Standardinställningen är dubbelsidig utskrift (duplex). Om du vill skriva ut på bara en sida ska du välja [Av] för duplexinställningen. Om du skickar ett utskriftsjobb via USB 2.0 och skrivaren står i Energisparläge eller Viloläge kan ett felmeddelande komma upp på din dator när utskriftsjobbet är slutfört. Om så sker, kontrollera om jobbet har skrivits ut. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. För information om hur du öppnar dialogrutan [Utskriftsinställningar], se s.30 "Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar i ett program.". 2. I listan "Jobbyp:" väljer du [Normal utskrift]. 3. I listan "Dokumentformat:" anger du vilket format det dokument som ska skrivas ut har. 4. I listan "Riktning:" väljer du [Stående] eller [Liggande] som dokumentets riktning. 5. I listan "Papperskassett:" anger du vilken papperskassett som pappret du vill skriva ut på ligger i. Om du väljer [Automatval] i listan "Papperskassett:" väljer skrivaren automatiskt en kassett efter angiven pappersformat och typ. 6. I listan "Papperstyp:" anger du vilken typ av papper som ligger i papperskassetten. 7. Välj [Färg] eller [Svartvitt] i listan "Färg/Svartvit:". Välj [Färg] för färgutskrift. Välj [Svartvit] för svartvit utskrift. 8. Vid utskrift av flera exemplar anger du antalet uppsättningar i rutan Kopior:. 9. Ändra eventuellt andra utskriftsinställningar. Du kan ställa in praktiska utskriftsfunktioner på fliken [Detaljerade inst]. För mer information, se Bruksanvisningen. 10. Klicka på [OK]. 11. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. Om [Färg] har valts i listan "Färg/Svartvit:" kan du skriva ut med färger som är lämpliga för användare med nedsatt färgseende. För att använda denna funktion, klicka på fliken [Detaljerade 59

62 2. Utskrift inst]. Klicka på menyn [Utskr.kvalitet] i rutan "Meny:" och välj sedan [På] i listan "Gränsfri färghantering:". Försiktighetsåtgärder vid svartvit utskrift Vissa program känner av gråskaleområden eller svartvita områden i ett dokument som en färgbild. Till följd av detta kan den eventuellt skrivas ut i fyrfärg (CMYK) och räknas som en fyrgfärgsutskrift i räkneverket. För att säkerställa att dokumenten skrivs ut i svartvitt väljer du [Användarinställning] i listan "Bildinställningar:" i menyn [Utskr.kvalitet]. Därefter väljer du [K (Svart)] i listan "Återgivning av grått:". För mer information, se skrivardrivrutinens hjälp. Skriva ut med Windows (PCL 5c/5e) Standardinställningen är dubbelsidig utskrift (duplex). Om du vill skriva ut på bara en sida ska du välja [Av] för duplexinställningen. Om du skickar ett utskriftsjobb via USB 2.0 och skrivaren står i Energisparläge eller Viloläge kan ett felmeddelande komma upp på din dator när utskriftsjobbet är slutfört. Om så sker, kontrollera om jobbet har skrivits ut. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. För information om hur du öppnar dialogrutan [Utskriftsinställningar], se s.30 "Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar i ett program.". 2. I listan "Jobbyp:" väljer du [Normal utskrift]. 3. Vid utskrift av flera exemplar anger du antalet uppsättningar i rutan Kopior:. 4. I listan "Riktning:" väljer du [Stående] eller [Liggande] som dokumentets riktning. 5. Välj [Färg] eller [Svartvitt] i listan "Färg/Svartvit:". Välj [Färg] för färgutskrift. Välj [Svartvit] för svartvit utskrift. 6. Klicka på fliken [Papper]. 7. I listan "Dokumentformat:" anger du vilket format det dokument som ska skrivas ut har. 8. I listan "Papperskassett:" anger du vilken papperskassett som pappret du vill skriva ut på ligger i. Om du väljer [Automatval] i listan "Papperskassett:" väljer skrivaren automatiskt en kassett efter angiven pappersformat och typ. 9. I listan "Typ:" anger du vilken typ av papper som ligger i papperskassetten. 60

63 Standardutskrift 10. Ändra eventuellt andra utskriftsinställningar. Du kan ställa in praktiska utskriftsfunktioner på skrivardrivrutinens flikar. För mer information, se Bruksanvisningen. 11. Klicka på [OK]. 12. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. Skriva ut med Mac OS X Följ anvisningarna nedan för att skriva ut med PostScript 3-skrivardrivrutinen för Mac OS X. 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan utskriftsintällningar i programmet som skapade dokumentet. För mer information om hur du öppnar dialogrutan utskriftsintällningar, se s.32 "Visa skärmen Utskriftsinställningar från ett program" 2. I menyn "Pappersformat:" väljer du formatet på dokumentet som ska skrivas ut. 3. I menyn "Riktning:" väljer du riktningen på dokumentet. 4. Välj [Pappersmatning] i popup-menyn. 5. Välj den papperskassett som innehåller det papper som du vill skriva ut på. Om du väljer [Välj automatiskt] väljer skrivaren automatiskt en kassett efter angiven pappersformat och typ. 6. Välj [Skrivaregenskaper] i popup-menyn. 7. I menyn "Egenskapsinställningar:" väljer du en lämplig uppsättning egenskaper för att visa menyn "Papperstyp:". 8. I menyn "Papperstyp:" väljer du den typ av papper som är påfyllt i papperskassetten. 9. I menyn "Egenskapsinställningar:" väljer du en lämplig uppsättning egenskaper för att visa menyn "Färgläge:". 10. I menyn "Färgläge" väljer du färgläge för utskriften. Välj [färg] för färgutskrift. Välj [Svartvit] för svartvit utskrift. 11. Vid utskrift av flera exemplar anger du antalet uppsättningar i rutan "Kopior:". 12. Markera kryssrutan [Sorterat]. För vissa versioner av Mac OS X 10.5/10.7 väljer du [Pappershantering] eller [Kopior och sidor] i popup-menyn och markerar sedan kryssrutan [Sortera:]. 13. Ändra eventuellt andra utskriftsinställningar. Du kan ställa in praktiska utskriftsfunktioner i skrivardrivrutinens popup-menyer. För mer information, se Bruksanvisningen. 61

64 2. Utskrift 14. Starta utskrift. För mer information om sorteringsfunktionen, se Bruksanvisningen. Om programmet har en egen sorteringsfunktion avaktiverar du skrivarens sorteringsfunktion. Skriva ut på arkets båda sidor I detta avsnitt förklaras hur du använder skrivardrivrutinen för att skriva ut på arkets båda sidor. Typer av duplexutskrifter Du kan välja bindningsriktning genom att ange vilken kant som ska bindas. Riktning Boköppning Blocköppning Stående Liggande Försiktighetsåtgärder vid duplexutskrift Följande papperstyper kan skrivas ut på båda sidor: Normalt (60 till 81 g/m2), Återvunnet, Special 1, Special 2, Special 3, Mellantjockt (82 till 105 g/m2), Tjockt 1 (106 till 169 g/m2), Tunt (52 till 59 g/m2), Färgat, Brevhuvud, Förtryckt, Bondpapper, Korrespkort Om dokumentet innehåller sidor med olika format kan det hända att sidbrytningar förekommer. För mer information om hur du ställer in funktionen för duplexutskrift med PCL 6-skrivardrivrutinen eller PostScript 3-skrivardrivrutinen för Windows, se Bruksanvisningen. För mer information om hur du ställer in funktionen för duplexutskrift med PCL-skrivardrivrutinen 5c/5e, se Bruksanvisningen. För mer information om hur du ställer in funktionen för duplexutskrift med PostScript 3- skrivardrivrutinen för Mac OS X, se Bruksanvisningen. 62

65 Standardutskrift Kombinera flera sidor på ett ark I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut flera sidor på ett ark. Med funktionen för kombinerad utskrift kan du spara papper genom att skriva ut flera sidor i förminskad storlek på ett enda ark. Typer av kombinerad utskrift Funktionen ger dig möjlighet att skriva ut 2, 4, 6, 9 eller 16 sidor med förminskat format på ett enstaka ark och att ange ett sidordningsmönster för kombinationen. När du kombinerar 4 eller fler sidor på ett ark är fyra mönster tillgänliga. Följande bilder visar exempel på sidordningsmönster för 2- och 4-sidors kombinationer. 2 sidor per ark Riktning Från vänster t höger/uppifr. & ner Från höger till väns/ Uppifrån & ner Stående Liggande 4 sidor per ark Höger, sedan nedåt Nedåt, sedan höger Vänster, sedan nedåt Nedåt, sedan vänster Försiktighetsåtgärder vid kombinerad utskrift Om dokumentet innehåller sidor med olika format kan det hända att sidbrytningar förekommer. Om det program du använder också har en kombinationsfunktion bör du avaktivera den. Om programmets funktion för kombinerad utskrift är aktiverad samtidigt som skrivardrivrutinens funktion för kombinerad utskrift är aktiverad, kan utskriften bli felaktig. Genom att kombinera funktionerna för kombinerad utskrift och häftesutskrift kan du skriva ut flera sidor på ett ark och sedan binda ihop dem till ett häfte. För mer information om häftesutskrift, se Bruksanvisningen. 63

66 2. Utskrift För mer information om hur du ställer in funktionen för kombinerad utskrift med PCL 6- skrivardrivrutinen eller PostScript 3-skrivardrivrutinen för Windows, se Bruksanvisningen. För mer information om hur du ställer in funktionen för kombinerad utskrift med PCLskrivardrivrutinen 5c/5e, se Bruksanvisningen. För mer information om hur du ställer in funktionen för kombinerad utskrift med PostScript 3- skrivardrivrutinen för Mac OS X, se Bruksanvisningen. 64

67 Skriva ut på kuvert Skriva ut på kuvert Fylla på kuvert Det här avsnittet innehåller information och rekommendationer för kuvert. Använd inte fönsterkuvert. Lufta kuverten innan du fyller på för att separera dem och hindra att klistret gör att de limmar ihop sig i varandra. Om luftningen inte förhindrar att de klistras ihop, mata dem ett och ett. Observera att alla typer av kuvert inte kan användas. Pappersstopp kan uppstå beroende på flikarnas längd och form. Kuvert måste vara minst 148 mm (5,9 tum) på bredden och flikarna måste vara öppna för att de ska kunna läggas i som. När du fyller på med kuvert i riktning, lägg i dem med flikarna helt öppna. I annat fall kan det hända att de inte matas in i skrivaren. Innan du fyller på med kuvert, tryck ihop dem för att få bort luft i mellan och platta till alla fyra kanter. Om de är böjda, se till att räta ut den främre kanten (kanten som går in i skrivaren) genom att dra en penna eller linjal längs med kanten. Hur kuvert placeras varierar beroende på kuvertens riktning. Se till att kuverten placeras i rätt riktning. Typ av kuvert Papperskassett 2-5 Sidoinmatningsfack Kuvert som öppnas i sidan Flikar: öppna Nederkanten på kuverten: mot skrivarens högersida Trycksida: utskriftssidan upp Flikar: öppna Nederkanten på kuverten: mot skrivarens vänsterkant Trycksida: utskriftssidan ner 65

68 2. Utskrift Typ av kuvert Papperskassett 2-5 Sidoinmatningsfack Kuvert som öppnas i sidan *1 Flikar: stängda Nederkanten på kuverten: mot baksidan av skrivaren Trycksida: utskriftssidan upp Flikar: stängda Nederkanten på kuverten: mot baksidan av skrivaren Trycksida: utskriftssidan ner *1 Det går inte att fylla på kuvert som öppnas från sidan i liggande riktning i kassett 2-4. När du fyller på kuvert använder du både Användarverktyg och skrivardrivrutinen för att välja "Kuvert" som papperstyp och ange tjockleken på kuverten. För mer information, se s.65 "Skriva ut på kuvert", Skrivare. Om du vill skriva ut på kuvert som lagts i med kortändan in mot skrivaren roterar du utskriftsbilden 180 grader i skrivardrivrutinen. Rekommenderade kuvert För information om vilka kuvert som rekommenderas, vänd dig till närmaste återförsäljare. Vilket kuvertformat du kan använda beror på vilken kassett du lägger kuverten i. För mer information, se s.33 "Papper som kan användas i respektive papperskassett". Placera endast kuvert av samma format och typ vid varje utskriftsomgång. Duplexfunktionen kan inte användas med kuvert. För att få bättre utskriftskvalitet rekommenderas att du ställer in höger, vänster, övre och nedre utskriftsmarginaler på minst 15 mm (0,6 tum). Utskriftskvaliteten på kuvert kan bli ojämn om delar av kuverten har olika tjocklek. Skriv först ut ett eller två kuvert för att kontrollera kvaliteten. När du skriver ut på kuvert är utskriftshastigheten långsammare än vanligt. Utskrivna ark matas ut i det interna utmatningsfacket även om du har gjort en annan inställning. Räta ut utskrifterna om de har veck eller är böjda. Kontrollera att kuverten inte är fuktiga. Hög temperatur och hög luftfuktighet kan försämra utskriftskvaliteten och göra kuverten skrynkliga. Även kuvert i rekommenderat format kan i vissa fall skrynklas vid utskrift. 66

69 Skriva ut på kuvert Vissa typer av kuvert kan vara skrynkliga, nedsmutsade eller feltryckta när de matas ut. Om du skriver med solid färg på ett kuvert kan det bli linjer där pappret i kuvertet ligger dubbelt och gör det tjockare. Skriva ut på kuvert med Windows (PCL 6/PostScript 3) 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. För information om hur du öppnar dialogrutan [Utskriftsinställningar], se s.30 "Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar i ett program.". 2. I listan "Papperskassett:" väljer du den papperskassett där kuverten ligger. 3. I listan "Dokumentformat:" väljer du kuvertformat. 4. I listan "Papperstyp:" markerar du [Kuvert]. 5. Ändra eventuellt andra utskriftsinställningar. För mer information, se skrivardrivrutinens hjälp. 6. Klicka på [OK]. 7. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. Uppdatera pappersinställningarna med både skrivardrivrutinen och kontrollpanelen. För mer information om hur du gör inställningar med hjälp av kontrollpanelen, se Bruksanvisningen. Kuvert måste placeras i en viss riktning. För mer information, se s.65 "Fylla på kuvert". Skriva ut på kuvert med Windows (PCL 5c/5e) 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. För information om hur du öppnar dialogrutan [Utskriftsinställningar], se s.30 "Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar i ett program.". 2. Klicka på fliken [Papper]. 3. I listan "Papperskassett:" väljer du den papperskassett där kuverten ligger. 4. I listan "Dokumentformat:" väljer du kuvertformat. 5. I listan "Typ:" markerar du [Kuvert]. 6. Ändra eventuellt andra utskriftsinställningar. För mer information, se skrivardrivrutinens hjälp. 7. Klicka på [OK]. 8. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. 67

70 2. Utskrift Uppdatera pappersinställningarna med både skrivardrivrutinen och kontrollpanelen. För mer information om hur du gör inställningar med hjälp av kontrollpanelen, se Bruksanvisningen. Kuvert måste placeras i en viss riktning. För mer information, se s.65 "Fylla på kuvert". Skriva ut på kuvert med Mac OS X 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan utskriftsintällningar i programmet som skapade dokumentet. För mer information om hur du öppnar dialogrutan utskriftsintällningar, se s.30 "Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar i ett program.". 2. Avmarkera kryssrutan [Dubbelsidigt:] för att inaktivera duplexutskrift. 3. I menyn "Pappersformat:" väljer du kuvertformat. 4. I menyn "Riktning:" väljer du riktningen på kuvertet. 5. Välj [Pappersmatning] i popup-menyn. 6. Välj kassetten där kuverten har fyllts på. 7. Välj [Skrivaregenskaper] i popup-menyn. 8. I menyn "Egenskapsinställningar:" väljer du en lämplig uppsättning egenskaper för att visa menyn "Papperstyp:". 9. I menyn "Papperstyp:" markerar du [Kuvert]. 10. Ändra eventuellt andra utskriftsinställningar. 11. Starta utskrift. Uppdatera pappersinställningarna med både skrivardrivrutinen och kontrollpanelen. För mer information om hur du gör inställningar med hjälp av kontrollpanelen, se Bruksanvisningen. Kuvert måste placeras i en viss riktning. För mer information, se s.65 "Fylla på kuvert". 68

71 Lagra ett dokument Lagra ett dokument Lagra ett dokument med Windows 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan [Utskriftsinställningar] i det program där dokumentet skapades. För information om hur du öppnar dialogrutan [Utskriftsinställningar], se s.30 "Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar i ett program.". 2. I listan "Jobbtyp:" väljer du en jobbtyp. Välj [Provutskrift] för att lagra dokument som en provutskriftsfil. Välj [Säker utskrift] för att lagra dokument som en säker utskriftsfil. Välj [Utskriftskö] för att lagra dokumnentet som en fil i utskriftskö. Det finns två alternativ för att lagra en lagrad utskriftsfil: Välj [Lagrad utskrift] för att lagra dokumentet i skrivaren och för att skriva ut vid ett senare tillfälle med hjälp av kontrollpanelen. Välj [Lagra och skriv ut] för att lagra och skriva ut dokumentet på samma gång. 3. Klicka på [Detaljer...]. 4. Skriv in ett användar-id i rutan "Användar-ID:". När du lagrar en Säker utskrift ska du ange ett lösenord i rutan "Lösenord:". När du lagrar en fil i Utskriftskö anger du ett filnamn och en tid för utskrift. För att ange den tidpunkt då dokumentet skrivs ut markerar du kryssrutan [Ange utskriftstid] och anger sedan önskad tidpunkt. När du lagrar en Lagrad utskrift ska du ange ett filnamn och ett lösenord. 5. Klicka på [OK]. 6. Ändra eventuellt andra utskriftsinställningar. 7. Klicka på [OK]. 8. Starta utskriften från dialogrutan [Skriv ut] i programmet. I följande situationer skriver skrivaren eventuellt inte ut filer i Utskriftskö på angiven tid: När den angivna utskriftstiden ligger nära skrivarens inbyggda klocka kan utskriften starta omedelbart. När skrivaren är avstängd med huvudströmbrytaren startar inte utskriften på den angivna utskriftstiden. För att skriva ut ett dokument vars angivna tid redan har passerat ställer du [Jobb ej utskrivna pga avstängd maskin] i läge [På] i [System] under [Skrivaregenskaper]. För mer information, se Bruksanvisningen. 69

72 2. Utskrift Om ett felmeddelande visas på kontrollpanelen startar inte utskriften på den angivna utskriftstiden. Om [Lagrad utskrift (Delad)] eller [Lagra och skriv ut (Delad)] har valts när du lagrar en Lagrad utskrift kan användaren som skapade dokumentet och alla användare som har utskriftsbehörighet skriva ut dokumentet med hjälp av kontrollpanelen. Den här inställningen är tillgänglig när Användarautentisering har aktiverats med hjälp av PCL 6-skrivardrivrutinen. För mer information, se Säkerhetsguide. Lagra ett dokument med Mac OS X 1. När du har skapat ett dokument öppnar du dialogrutan utskriftsintällningar i programmet som skapade dokumentet. För mer information om hur du öppnar dialogrutan utskriftsintällningar, se s.32 "Visa skärmen Utskriftsinställningar från ett program". 2. Välj [Jobblogg] i popup-menyn. 3. Ange användar-id i rutan "Användar-ID:" med upp till åtta alfanumeriska tecken. 4. I popup-menyn "Jobbtyp:" väljer du en jobbtyp. Välj [Provutskrift] för att lagra dokumentet som en Provutskrift. Välj [Säker utskrift] för att lagra dokumentet som en Säker utskrift. Ange sedan lösenordet i rutan "Lösenord:". Använd fyra till åtta siffror för lösenordet. Välj [Utskriftskö] för att lagra en fil i Utskriftskö. Du kan namnge dokumentet med upp till 16 alfanumeriska tecken. Vill du skriva ut ett dokument på en angiven tid markerar du kryssrutan [Ange utskriftstid]. Det finns två alternativ för att lagra en Lagrad utskrift: Välj [Lagrad utskrift] för att lagra dokumentet i skrivaren och för att skriva ut vid ett senare tillfälle med hjälp av kontrollpanelen. Välj [Lagra och skriv ut] för att lagra och skriva ut dokumentet på samma gång. Du kan namnge dokumentet med upp till 16 alfanumeriska tecken. Du kan ställa in ett lösenord för dokumentet innehållande fyra till åtta siffror. 5. Ändra eventuellt andra utskriftsinställningar. 6. Starta utskrift. I följande situationer skriver skrivaren eventuellt inte ut filer i Utskriftskö på angiven tid: När den angivna utskriftstiden ligger nära skrivarens inbyggda klocka kan utskriften starta omedelbart. 70

73 Lagra ett dokument När skrivaren är avstängd med huvudströmbrytaren startar inte utskriften på den angivna utskriftstiden. För att skriva ut ett dokument vars angivna tid redan har passerat ställer du [Jobb ej utskrivna pga avstängd maskin] i läge [På] i [System] under [Skrivaregenskaper]. För mer information, se Bruksanvisningen. Om ett felmeddelande visas på kontrollpanelen startar inte utskriften på den angivna utskriftstiden. 71

74 72 2. Utskrift

75 3. Felsökning Det här kapitlet innehåller lösningar på vanliga problem, här förklaras också hur du kan avhjälpa oönskade utskriftsresultat. När indakatorer visas I det här avsnittet beskrivs de indikatorer som visas när skrivaren kräver en åtgärd för att papper har fastnat, tonern är slut eller annat fel har uppstått. Indikator Status : Indikatorn Pappersstopp Visas när ett papper matats fel. : Indikatorn Fyll på papper Visas när papperet tar slut. : Indikatorn Fyll på toner Visas när tonern är slut. För mer information om hur du tar bort papper som fastnat, se s.123 "Ta bort papper som har fastnat". Mer information om hur du fyller på papper, se s.49 "Fylla på papper". För mer information om hur du fyller på toner, se s.137 "Fylla på toner". : Indikatorn Fyll på häftklamrar Visas när häftklamrarna är slut. För mer information om hur du fyller på häftklamrar, se s. 142 "Fylla på häftklamrar". : Indikatorn Töm toneruppsamlaren Visas när toneruppsamlaren är full. För mer information om hur man byter ut toneruppsamlaren, se s.140 "Byta ut andra förbrukningsvaror". : Indikatorn Töm hålslagsuppsamlaren Visas om hålslagsuppsamlaren är full. För mer information om hur du tar bort hålslagsspill, se s. 135 "Ta bort hålslagsspill". : Indikatorn Kontakta service Visas när skrivaren är trasig eller i behov av service. : Indikatorn Öppen lucka Visas när en eller flera av skrivarens luckor är öppna. 73

76 3. Felsökning När du hör en panelsignal I följande tabell beskrivs betydelsen av de olika signalmönster som används för att meddela om skrivarens aktuella tillstånd. Signalmönster Innebörd Orsaker En kort signal En kort och sedan en lång signal Inmatning via panel/skärm godkänd. Felinmatning på panelen/ skärmen. En giltig tangent på kontrollpanel eller skärm trycktes ned. En ogiltig knapp på kontrollpanelen eller skärmen har tryckts på eller fel lösenord har matats in. Två långa signaler Skrivaren är uppvärmd. När strömmen slås på eller skrivaren återgår från viloläge är den helt uppvärmd och redo att användas. Fem långa pip som upprepas fyra gånger. Fem korta pip som upprepas fem gånger. Mjuk varning Stark varning Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen om det valda pappersformatet saknas eller om en kassett är tom. Papper har fastnat, toner behöver fyllas på, eller något annat problem har inträffat. Det går inte att stänga av pipet. Om skrivarens luckor öppnas och stängs flera gånger inom en kort tid samtidigt som en varningssignal indikerar ett pappersstopp eller en otillräcklig tonermängd, fortsätter kanske varningssignalen även efter att skrivaren återgått till normal status. Du kan aktivera eller avaktivera varningssignaler. För mer information om Panelsignal, se Bruksanvisningen. 74

77 Kontrollera skrivarens status och inställningar Kontrollera skrivarens status och inställningar Underhållsinfo Du kan kontrollera följande under [Underhållsinfo]: Datalagring Toner kvar Visar mängden toner som finns kvar. Inga häftklamrar Visar om det finns häftklamrar kvar. Hålslagsuppsaml. är full Visar om hålslagsuppsamlaren är full. Papperskassett Visar papperstypen och formatet som är placerat i papperskassetten. Utmatningsfack fullt Visar när utmatningsfacket är fullt. Felmatat papper Visar status och lösningar för felmatat papper. Lucka öppen Visar om en eller flera av skrivarens luckor är öppna. Tonerupps. full Visar om toneruppsamlaren är full. Du kan kontrollera följande under [Datalagring]: Hårddisk, återstående minne Visar mängden ledigt minne på hårddisken. Hårddiskfil(er) Visar det totala antalet jobb som är lagrade på hårddisken. Utskriftsjobb Visar antalet jobb för "Jobb i utskriftskö:", "Lagrade utskriftsjobb:", "Säkra utskriftsjobb:", and "Provutskriftsjobb:". Info om maskinadr. Du kan kontrollera följande under [Info om maskinadr.]: Maskinens IPv4-adress Visar skrivarens IPv4-adress. 75

78 3. Felsökning Maskinens IPv6-adress Visar skrivarens IPv6-adress. 1. Tryck på [Kontrollera status] SV CQT Tryck på [Underh/Maskininfo]. 3. Tryck på respektive knapp och kontrollera sedan innehållet. 4. När du har kontrollerat informationen trycker du på [Avsluta]. [Pappersstopp], [Inga häftklamrar], [Hålslagsuppsaml. är full], [Utmatningsfack fullt] och [Lucka öppen] visas under [Underhållsinfo] endast då dessa fel inträffar. Beroende på säkerhetsinställningar visas kanske inte [Info om maskinadr.]. För mer information om att hitta och korrigera pappersstopp, se s.123 "Ta bort papper som har fastnat". 76

79 När en indikator för knappen [Kontrollera status] lyser När en indikator för knappen [Kontrollera status] lyser Om en indikator för [Kontrollera status] tänds trycker du på tangenten [Kontrollera status]. Skärmbilden [Kontrollera status] öppnas. På skärmbilden [Kontrollera status] kan du se skrivarens status. Skärmbilden[ Kontrollera status] SV CQT Fliken [Msk/Prgrstat.] Visar skrivarens status. 2. Statusikoner De ikoner som kan visas beskrivs nedan: : Skrivarfunktionen utför en åtgärd. : Ett fel har uppstått på skrivaren. : Ett fel har uppstått i den skrivarfunktion som används, eller så kan skrivarfunktionen inte användas eftersom ett fel har inträffat i skrivaren. 3. Meddelanden Visar ett meddelande som anger skrivarens status. 4. [Kontr.] Om ett fel uppstår trycker du på [Kontr.] för att visa detaljer. När du trycker på [Kontr.] visas ett felmeddelande eller skrivarens skärmbild. Kontrollera felmeddelandet som visas på skrivarens skärmbild och vidta lämplig åtgärd. Mer information om felmeddelanden och hur du löser problem finns i s.91 "När meddelanden visas". Följande tabell beskriver problem som resulterar i att indikatorn tänds. Problem Orsak Lösning Dokument och rapporter skrivs inte ut. Utmatningsfacket är fullt. Ta bort utskrifterna från facket. 77

80 3. Felsökning Problem Orsak Lösning Dokument och rapporter skrivs inte ut. Ett fel har uppstått. Skrivaren har ingen anslutning till nätverket. Det finns inget papper kvar. En funktion som har status "Fel uppstod" på skärmbilden [Kontrollera status] fungerar inte korrekt. Ett nätverksfel har inträffat. Fyll på papper. Mer information om hur du fyller på papper, se s.49 "Fylla på papper". Tryck på [Kontr.], kontrollera meddelandet som visas och vidta sedan lämplig åtgärd. Mer information om felmeddelanden och hur du löser problem finns i s.91 "När meddelanden visas". Tryck på [Kontr.], kontrollera meddelandet som visas och vidta sedan lämplig åtgärd. För mer information om felmeddelanden och lösningar, se Bruksanvisningen. Kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten till nätverket och korrekt inställd. För mer information om hur du ansluter till nätverket, se Bruksanvisning. Kontakta administratören för mer information om hur du ansluter till nätverket. Kontakta din servicerepresentant om indikatorn fortfarande är tänd efter att du vidtagit ovanstående åtgärder. 78

81 När du har problem med att använda skrivaren När du har problem med att använda skrivaren I följande avsnitt beskrivs vanliga problem och meddelanden. Om andra meddelanden visas, följ de instruktioner som visas. Problem Orsak Lösning Lampan förblir tänd och skrivaren går inte in i viloläge trots att knappen [Energibesparing] trycktes in. Skärmen är släckt. Skrivaren kommunicerar med extern utrustning. Hårddisken är i drift. Skrivaren står i energisparläge Kontrollera om skrivaren kommunicerar med extern utrustning. Vänta ett tag till. Avbryt lågenergiläget genom att röra vid displayen eller trycka på någon av knapparna på kontrollpanelen. Skärmen är släckt. Skrivaren står i Viloläge. Tryck på tangenten [Energibesparing] eller tangenten [Kontrollera status] för att avbryta Viloläget. Inget händer när du trycker på [Kontrollera status] eller på [Energibesparing]. "Please wait. " visas. "Var god vänta." visas. Skrivarens strömbrytare är avstängd. Det här meddelandet visas när du trycker på [Energibesparing]. Detta meddelande visas när skrivaren värms upp. Slå på huvudströmbrytaren. Vänta en stund. Om skrivaren inte är redo att användas inom fem minuter kontaktar du din servicetekniker. Vänta tills meddelandet försvinner. Stäng inte av huvudströmbrytaren medan meddelandet visas. Om skrivaren inte är redo att användas inom fem minuter kontaktar du din servicetekniker. 79

82 3. Felsökning Problem Orsak Lösning "Var god vänta." visas. Maskinen oväntat går in i vänteläge. "Självkontroll..." visas. Skärmen för registrering av användarkoder visas. Autentiseringsskärmen visas. "Autentiseringen misslyckades." visas. "Autentiseringen misslyckades." visas. Detta meddelande visas när du byter tonerpatronen. ECO Night Sensor är aktiverad och ljussensorn känner av att den omgivande ljusnivån är låg. Skrivaren utför bildjusteringsåtgärder. Användare begränsas av Autentisering av användarkod. Grundläggande autentisering, Windowsautentisering, LDAPautentisering eller Autentisering av integrationsserver är inställd. Det angivna Användarnamnet eller Lösenordet är inte korrekt. Skrivaren kan inte genomföra autentisering. Vänta tills meddelandet försvinner. Stäng inte av huvudströmbrytaren medan meddelandet visas. Om meddelandet inte försvunnit efter fem minuter kontaktar du din servicetekniker. Ändra inställningarna för ECO Night Sensor. För mer information om ECO Night Sensor, se Bruksanvisning. Skrivaren kan utföra regelbundet underhåll medan den körs. Hur ofta och hur länge detta underhåll pågår beror på luftfuktighet, temperatur och utskriftsfaktorer som antal utskrifter, pappersformat och papperstyp. Vänta tills skrivaren är klar. För mer information om hur du loggar in när Autentisering av användarkod är aktiverad, se s.23 "Logga in på skrivaren". Skriv in ditt Användarnamn och Lösenord. Mer information om skärmbilden för autentisering, se s.23 "Logga in på skrivaren". För mer information om korrekt Användarnamn och Lösenord, se Security Guide. För mer information om autentisering, se Security Guide. 80

83 När du har problem med att använda skrivaren Problem Orsak Lösning "Du har inte rättighet att använda den här funktionen." fortsätter att visas på skärmen trots att du angett rätt lösenord. Ett felmeddelande visas fortfarande, trots att felmatat papper har tagits bort. Utskriftsbilder skrivs ut på baksidan av pappret. Matningsfel inträffar ofta. Den inloggade användaren har inte tillstånd att använda vald funktion. När ett meddelande om felmatat papper visas ligger det kvar tills du öppnat och stängt locket. Papper som har fastnat ligger kvar i kassetten. Du kanske inte har fyllt på pappret korrekt. Kassettens pappersguider har inte ställts in ordentligt. För mer information om hur man ställer in tillstånd, se Security Guide. Ta bort det felmatade pappret och öppna och stäng sedan luckan. För mer information om hur du tar bort papper som fastnat, se s.123 "Ta bort papper som har fastnat". Placera pappret i papperskassetten eller kassett 3 (stormagasin) med utskriftssidan uppåt. Fyll på papper i stormagasinet (LCT) eller i sidoinmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Ta bort det felmatade papperet. För mer information om hur du tar bort papper som fastnat, se s. 123 "Ta bort papper som har fastnat". Kontrollera att sido- och ändguiderna sitter som de ska. Kontrollera också att sidoguiderna är låsta. För mer information om hur du ställer in sido- och ändguiderna, se s.49 "Fylla på papper". 81

84 3. Felsökning Problem Orsak Lösning Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Kan inte skriva ut i duplexläge. Kan inte skriva ut i duplexläge. Inställningen för pappersformat är fel. Det finns ett främmande objekt i efterbehandlarens fack. Du har valt en papperskassett som inte stöder duplexutskrift. Du har valt en papperstyp som inte kan användas för dubbelsidig utskrift. Ta bort det felmatade papperet. För mer information om hur du tar bort papper som fastnat, se s. 123 "Ta bort papper som har fastnat". Om du fyller på ett pappersformat som inte väljs automatiskt ska du ange pappersformatet via kontrollpanelen. För mer information om hur du anger pappersformat via kontrollpanelen, se Bruksanvisningen. Ta bort det felmatade papperet. För mer information om hur du tar bort papper som fastnat, se s. 123 "Ta bort papper som har fastnat". Placera inte något i efterbehandlarens fack. Ändra inställningen för "Tillämpa 2- sidig" i [Systeminställning] för att aktivera duplexutskrift för kassetten. För mer information om hur du ställer in "Tillämpa 2-sidigt", se Bruksanvisning. Gå till [Kassettpprinställningar] och välj en papperstyp som kan användas för dubbelsidig utskrift. För mer information om vilka papperstyper som kan användas, se Bruksanvisningen. 82

85 När du har problem med att använda skrivaren Problem Orsak Lösning "Utmatningsfacket är fullt. Ta bort papper. " visas. "Turn main Power Switch off" visas. "Avslutar... Vänta. Huvudströmmen stängs av automatiskt. " visas. Ett fel har uppstått när Adressboken ändras från displayen eller Web Image Monitor. Meddelandet "Den interna kylfläkten är aktiv." visas och fläkten går. Utmatningsfacket är fullt. Skrivaren stängs inte av på ett vanligt sätt när huvudströmbrytaren slås av och sedan omedelbart slås på igen. Avstängning har påbörjats eftersom huvudströmbrytaren slogs av medan skrivaren stod i vänteläge eller utförde en åtgärd. Adressboken kan inte ändras när dokument lagrade på flera ställen raderas. Stora utskriftsjobb gör att skrivaren blir varm vilket i sin tur sätter igång kylfläkten. Fläkten kommer automatiskt starta efter utskrift av cirka ark A4 eller ark A3.(Installationsmiljö: 10 C 32 C) Avlägsna papper från utmatningsfacket för att återuppta utskriften. Om pappret ska matas ut i efterbehandlarens växelfack trycker du på knappen [Paus] för att pausa utskriften och förhindra att pappret faller ur kassetten. Därefter tar du bort pappret. Tryck på [Fortsätt] på displayen för att fortsätta utskriften. Slå av huvudströmbrytaren. Vänta i minst tio sekunder efter att skrivaren har stängts av och slå sedan på den igen. Följ anvisningarna i meddelandet som visas och vänta tills skrivaren har stängts av. Stäng inte av huvudströmbrytaren när meddelandet fortfarande visas. Om huvudströmbrytaren har satts på, följ meddelandet som visas. För mer information om hur du slår på och av huvudströmbrytaren, se s.27 "Slå på/av strömmen". Vänta ett tag och försök igen. Fläkten går i ca. 30 minuter. Fläkten ger ifrån sig ett ljud vilket är normalt och skrivaren kan köras även när fläkten går. 83

86 3. Felsökning Problem Orsak Lösning "Startsidan används av en annan funktion." visas. "Storlek på bilddata är ogiltigt. Se handboken för information om data som krävs." visas. "Format på bilddata är ogiltigt." visas. Skärmbilden [Startsida] håller på att redigeras av en annan funktion. Bildstorleken är inte giltig. Filformatet på genvägsikonen som ska läggas till stöds inte. Vänta ett tag och försök sedan skapa genvägen på [Startsida] igen. För mer information om genvägsbildens filstorlek, se Bruksanvisningen. Filformatet på den genvägsbild som ska läggas till måste vara JPEG. Ange bilden igen. Krusat papper förorsakar ofta felmatning, solkiga kanter eller felaktig positionering vid utskrift på flera papper. Om pappret är böjt, försök att platta till pappret eller lägg i pappret upp och ner. Placera alltid pappret på ett plant underlag och luta det inte mot väggen för att undvika att det blir böjt. Om du inte kan skriva ut som du vill beroende på papperstypen, pappersformatet eller papperskapaciteten byter du till rekommenderat papper. Läs mer om pappersrekommendationer i s.33 "Pappersspecifikation". 84

87 När färgregistreringen förändras När färgregistreringen förändras När skrivaren flyttats, efter utskrift på tjockt papper eller efter en längre tids oavbruten utskrift, kan färgförsämring uppträda. Med hjälp av automatisk färgregistrering kan du återställa optimal utskriftskvalitet. 1. Tryck på [Färgregistrering] på skärmbilden [Underhåll: bild]. För mer information om hur du öppnar [Underhåll: bild], se Bruksanvisningen. 2. Tryck på [Start]. Automatisk justering av färgregistrering tar ungefär 30 sekunder att utföra. 3. Tryck på [Användarverktyg]. 85

88 3. Felsökning När utskriftsfärgen förändras Färgnyansen vid färgutskrifter kan ändras en aning beroende på ett antal faktorer. Om du skriver ut samma fil upprepade gånger eller om tonern nyligen har bytts ut kan det uppstå förändringar i färgnyansen. Om det inträffar kan du få optimala utskriftsresultat genom att korrigera färgnyansen. Under normala omständigheter är det inte nödvändigt att korrigera färgnyansen. När skrivaren har stått oanvänd under en tid kan det uppstå förändringar i färgnyansen. Om du inte får önskade resultat efter en korrigering kan du upprepa den flera gånger om det behövs. Korrigeringar av färgnyansen tillämpas på alla användarjobb. Använd papper av samma typ när du skriver ut en serie nyanskorrigeringar. Om du använder en annan typ av papper kan det hända att korrigeringarna inte syns direkt. Denna funktion kräver att du använder det medföljande testarket för färgkalibrering. Korrigeringar av färgnyans utförs i följande ordning: 1. Skriv ut nyanskorrigeringsark Justera delarna av framhävda färger. Ställ in korrigeringsvärdet. Skriv ut nyanskorrigeringsarket och kontrollera resultatet av korrigeringen. 3. Skriv ut nyanskorrigeringsark 2. Justera delarna av färger i mellanregistret. Ställ in korrigeringsvärdet. Skriv ut nyanskorrigeringsarket och kontrollera resultatet av korrigeringen. 4. Spara korrigeringsvärdet. Ställa in korrigeringsvärdet för nyansering Korrigera nyansen i två områden: ljusa partier och mellanregister. [Skriv testmönster 1 för kalibrering] används för att ställa in värdet för ljusa partier och [Skriv testmönster 2 för kalibrering] används för mellanregister. 1. Tryck på [Färgkalibrering] på skärmbilden [Underhåll: bild]. För mer information om hur du öppnar skärmbilden [Underhåll: bild], se Bruksanvisingen. Tryck på [ ] för att byta skärmbild. 2. Tryck på [Justera autodensitet]. 86

89 När utskriftsfärgen förändras 3. Tryck på [Start] för att justera autodensiteten. Bekräftelsemeddelandet visas när det är klart. Tryck på [Avsluta]. 4. Tryck på [Skriv testmönster 1 för kalibrering] eller [Skriv testmönster 2 för kalibrering] för att skriva ut markerat ark. 5. Välj de färger du vill justera. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att justera korrigeringvärdet för den valda färgen, och tryck sedan på [OK]. Ange ett värde mellan 0 och Tryck på [Skriv ut resultat] för att skriva ut kalibreringsarket och kontrollera resultatet. 8. Tryck på [Ja] för att spara inställningarna när utskriften är klar. 9. Tryck på [Användarverktyg]. Ark för nyanskorrigering Färgkalibreringsarket innehåller två färgprovskolumner, "prov 1" för justering av det framhävda området och "prov 2" för justering av det mellersta området. Nyanskorrigeringsarket innehåller: "nyanskorrigeringsark 1" för justering av framhävda områden och "nyanskorrigeringsark 2" för justering av halvtoner. Nyanskorrigeringsark 1 används för korrigering 1 och nyanskorrigeringsark 2 för korrigering 2. Färgprov och korrigeringsvärden Nedan beskrivs hur du använder färgprovet på testarket för färgkalibrering och korrigeringsvärdena på nyanskorrigeringsarket. I denna förklaring används K (svart) som exempel. Inställningsmetoden för M (magenta) är liknande. För C/Y (cyan/gult) fastställs korrigeringsvärdet utifrån en kombination av dessa två färger, men inställningarna utförs för respektive färg. Håll korrigeringsvärdet (0 till 6) för "K" i arket för korrigeringsvärden över färgprovet för nyanskorrigering 1 i testarket för färgkalibrering, och hitta på så sätt den korrigeringsfärg som är närmast färgprovet. Ange sedan motsvarande nummer från användarpanelen. De aktuella inställningarna visas i rött. K korrigeringsvärde (svart) SV BMW034S 87

90 3. Felsökning BMV254S Förstå arket för nyanskorrigering Det utskrivna nyanskorrigeringsarket läses av enligt nedan. Jämför nyanskorrigeringsarket och korrigeringsvärdena för varje färg, K (svart), M (magenta) och C (cyan)/y (gult) för att avgöra vilken nyanskorrigering som krävs och konfigurera inställningarna med hjälp av kontrollpanelen. Ark 11 Ark 2 SV BFL359S 1. Korrigeringsvärden för K (svart) Används för att justera den färg som skrivs ut när enbart svart toner används. De aktuella inställningarna visas i rött. 2. Korrigeringsvärden för M (magenta) Används för att justera den färg som skrivs ut när enbart magenta-toner används. De aktuella inställningarna visas i rött. 3. Korrigeringsvärden för C (cyan)/y (gult) Används för att korrigera de utskrivna färgerna när cyan och gult används. För C/Y (cyan/gult) fastställs korrigeringsvärdet utifrån kombinationer av dessa två färger, men inställningarna utförs för respektive färg. 88

91 När utskriftsfärgen förändras 4. Inställningsvärde Det värde som visas är det som är inställt när nyanskorrigeringsarket skrivs ut. Detta värde motsvaras av värdet som ställts in på kontrollpanelen. Återställa korrigeringsvärdet till standardvärdet 1. Tryck på [Färgkalibrering] på skärmbilden [Underhåll: bild]. För mer information om hur du öppnar [Underhåll: bild], se Bruksanvisningen. Tryck på [ ] för att byta skärmbild. 2. Tryck på [Återställ inställning]. 3. Tryck på [OK]. Bekräftelsemeddelandet visas när det är klart. Tryck på [Avsluta]. 4. Tryck på [Användarverktyg]. 89

92 3. Felsökning Om USB-anslutning misslyckas Problem Orsak Lösning Skrivaren känns inte av automatiskt. Windows har redan konfigurerat USBinställningarna. Skrivaren känner inte igen USB-anslutningen ens då en USB-kabel ansluts. USB-kabeln är felaktigt ansluten. Kontrollera om datorn har identifierat skrivaren som en enhet som inte stöds. Om USB-kabeln är ansluten när skrivaren är frånslagen kan det hända att skrivaren inte känner igen USBkabeln. Koppla loss USB-kabeln och stäng sedan av maskinen med huvudströmbrytaren. Slå på huvudströmbrytaren igen. Anslut USBkabeln igen när skrivaren har startats. Öppna enhetshanteraren i Windows och ta bort eventuella enheter i konflikt under [USB-styrenheter (Universal Serial Bus)]. Enheter i konflikt har en [!]- eller [?]-ikon bredvid sig. Var försiktig så att du inte tar bort fel enheter av misstag. För mer information, se Windows Hjälp. Tryck på [Energibesparing] och koppla sedan ur USB-kabeln. Tryck på [Energibesparing] igen. När skrivaren åter är redo ansluter du USB-kabeln igen. 90

93 När meddelanden visas När meddelanden visas I det här avsnittet beskrivs de vanligaste meddelanden som visas på displayen, i felloggar eller i rapporter. Om andra meddelanden visas följer du instruktionerna i dessa. Statusmeddelanden Meddelande "Kalibrerar..." "Hexdumpläge" "Initialiserar enhet..." "Jobb pausat." "Matar in toner." "Offline" "Var god vänta." "Skriver ut... " "Klar" "Återställer..." "Aktiverar ändring..." "Pausade jobb finns." "Uppd. certifikat..." "VäntPåUtskrdata" Status Skrivaren kalibrerar färgen. Vänta en stund. I hex dump-läge tar maskinen emot data i hexadecimalt format. Avbryt hexdumpläget genom att trycka på [Återställ jobb]. Skrivaren initialiseras. Vänta en stund. En tillfällig paus gjordes i utskriften då någon av knapparna [Jobbåtgärd] eller [Paus] trycktes in. Skrivaren fyller på toner. Vänta en stund. Skrivaren är offline. Detta meddelande kan visas i någon sekund när skrivaren förbereder något, utför initialjusteringar eller fyller på toner. Vänta en stund. Skrivaren skriver ut. Vänta en stund. Detta är standardmeddelandet om att maskinen är klar. Skrivaren är klar att använda. Ingen åtgärd krävs. Skrivaren återställer utskriftsjobbet. Vänta tills "Klar" visas på displayen. Skrivaren ändrar inställningar. Du kan inte använda kontrollpanelen när detta meddelande visas. Vänta en stund. Utskriften stoppades tillfälligt av SmartDeviceMonitor for Client. Du kan återuppta utskrift via [Min jobblista] i SmartDeviceMonitor for Client, eller via Web Image Monitor. För att återuppta utskrift via Web Image Monitor, fråga först din uppdateras. Vänta en stund. Skrivaren väntar på nästa data att skriva ut. Vänta en stund. 91

94 3. Felsökning Varningsmeddelanden (visas på kontrollpanelen) Innan du stänger av huvudströmmen, se s.27 "Slå på/av strömmen". Meddelande Orsak Lösning "Kan inte ansluta till trådlöst kort. Stäng av huvudströmmen och kontrollera kortet." "Hårdvaruproblem: Ethernetkort" "Hårdvaruproblem: Hårddisk" Den trådlösa LANgränssnittsenheten satt inte på plats när skrivaren slogs på. Den trådlösa LANgränssnittsenheten drogs ut när skrivaren var på. Inställningarna uppdaterades inte även om enheten har identifierats. Ett fel har uppstått på Ethernet-kortet. Ett fel har uppstått på hårddisken. Stäng av maskinens huvudströmbrytare och kontrollera sedan att det trådlösa LAN-kortet sitter i som det ska. För mer information om hur du installerar kortet, se Bruksanvisningen. Om meddelandet visas igen kontaktar du kundservice. Stäng av huvudströmmen och slå på den igen. Om meddelandet visas igen kontaktar du kundservice. Stäng av huvudströmmen och slå på den igen. Om meddelandet visas igen kontaktar du kundservice. Om du har installeterat hårddisken på egen hand kan det hända att den inte har installerats på rätt sätt. Kontrallera att den har installerats korrekt. För mer information om hur du installerar enheten, se Bruksanvisning. 92

95 När meddelanden visas Meddelande Orsak Lösning "Hårdvaruproblem: Parallellt gränssnitt" "Hårdvaruproblem: USB" "Hårdvaruproblem: trådlöst kort" "Slut på papper i _%_. Fyll på papper av följande format_$_och typ._$_. För att avbryta aktuellt jobb tryck på_$_[återställ jobb]." ("n" är ett tal.) Ett fel har uppstått på IEEE 1284-nätverkskortet. Ett fel har uppstått i USBgränssnittet. Det går att ansluta till det trådlösa LAN-kortet men ett fel har identifierats. Skrivardrivrutinens inställningar är inkorrekta eller kassetten innehåller inte papper av det format som är valt i skrivardrivrutinen. Slå av huvudströmbrytaren och kontrollera sedan att IEEE gränssnittskortet är korrekt isatt. För mer information om hur du installerar kortet, se Bruksanvisningen. Om meddelandet visas igen kontaktar du kundservice. Stäng av huvudströmmen och slå på den igen. Om meddelandet visas igen kontaktar du kundservice. Stäng av maskinens huvudströmbrytare och kontrollera sedan att det trådlösa LAN-kortet sitter i som det ska. För mer information om hur du installerar kortet, se Bruksanvisningen. Om meddelandet visas igen kontaktar du kundservice. Kontrollera att skrivardrivrutinens inställningar är korrekta och placera sedan papper i det format som är valt i skrivardrivrutinen för kassetten. För mer information om hur du ändrar pappersformat, se s.49 "Fylla på papper". 93

96 3. Felsökning Meddelande Orsak Lösning "Välj ny kass el anv formattyp nedan. Välj ny kass el anv nedan pprform." "n pprformmatchej. Välj ny kass el anv nedan pprform." ("n" är ett kassettnamn.) "Hårdvaruproblem: Skrivarfontfel" "Vald(a) fil(er) innehåller fil(er) utan rättigheter. Endast fil(er) med rättigheter kommer att raderas." "Samma kassett kan inte väljas för huvudark och mellanark ([Skiljeark])." "Du har inte rättighet att använda den här funktionen." Skrivardrivrutinens inställningar är inkorrekta eller kassetten innehåller inte papper av det format eller den typ som är vald i skrivardrivrutinen. Formatet på papperet i kassetten stämmer inte överens med det pappersformat som är angivet i skrivardrivrutinen. Ett fel har uppstått med fontinställningarna. Du har försökt radera filer utan att ha behörighet att göra det. Den kassett som valts för annat papper är den samma som för mellanark. Det inloggade användarnamnet har inte tillstånd att använda den valda funktionen. Kontrollera att skrivardrivrutinens inställningar är korrekta och placera sedan papper i det format som är valt i skrivardrivrutinen för kassetten. För mer information om hur du fyller på papper, se s.49 "Fylla på papper". Välj kassett manuellt om du vill fortsätta skriva ut eller avbryt utskriftsjobbet. För mer informatiom om hur du väljer kassett eller avbryter ett utskriftsjobb manuellt, se Bruksanvisningen. Välj en kassett som innehåller papper som är av samma format som det angivna pappersformatet. Kontakta en servicetekniker. För att kontrollera din åtkomsträttighet för lagrade dokument eller för att radera ett dokument som du inte har tillåtelse att radera, se Security Guide. Återställ jobbet. Se till att kassetten för mellanark inte matar papper för andra sidor. För mer information om hur man ställer in tillstånd, se Security Guide. 94

97 När meddelanden visas Meddelanden under direktutskrift från en flyttbar minnesenhet Meddelande Orsaker Lösningar "Kunde inte nå vald minneslagringsenhet." "Överskred gränsvärdet för total datastorlek för de valda filerna. Kan inte välja fler filer." Den minnesenhet som används kan inte identifieras. Storleken på den valda filen överstiger 1 GB. Den totala storleken på de valda filerna överstiger 1 GB. För mer information om vilka minnesenheter som rekommenderas för funktionen Direktutskrift från flyttbara minnesenheter, kontakta din servicerepresentant. Det kan hända att en USB-minnesenhet som är lösenordsskyddad eller har andra säkerhetsfunktioner inte fungerar på ett normalt sätt. Filer eller grupper av filer som är större än 1 GB kan inte skrivas ut. När den totala storleken på flera filer som har valts överskrider 1 GB, välj filer separat. När storleken på den valda filen överstiger 1 GB bör du skriva ut med hjälp av en funktion annan än direktutskriftsfunktionen från flyttbara minnesenheter. Du kan inte välja filer i olika format på samma gång. Varningsmeddelanden (tryckta på felloggar och rapporter) I det här avsnittet beskrivs troliga orsaker och möjliga lösningar till felmeddelanden som skrivs ut i felloggar eller rapporter. 95

98 3. Felsökning Meddelande Orsak Lösning "84: Fel" Det finns inget arbetsområde tillgängligt för bildbearbetning. "85: Fel" Det angivna grafikbiblioteket är inte tillgängligt. "86: Fel" Kontrollkodens parameter är ogiltig. "91: Fel" Utskriften avbryts av den automatiska stoppfunktionen på grund av ett kommandofel. "92: Fel" Utskriften avbröts på grund av att du tryckt på [Återställ jobb] eller [Paus] på maskinens kontrollpanel. "98: Fel" Skrivaren kunde inte få tillgång till hårddisken på korrekt sätt. I [Skrivarinställningar] under [System], ställ in [Minnesanvändning] på [Fontprioritet]. Minska antalet filer som skickas till skrivaren eller installera tillvalet SDRAM-modulen. För mer information om hur du installerar SDRAM-modulen, se Bruksanvisning. Kontrollera att data är giltig. Minska antalet filer som skickas till skrivaren eller installera tillvalet SDRAM-modulen. För mer information om hur du installerar SDRAM-modulen, se Bruksanvisning. Kontrollera skrivarinställningarna. Kontrollera att data är giltig. Gör om utskriftsjobbet om nödvändigt. Stäng av huvudströmmen och slå på den igen. Om meddelandet visas ofta, kontakta service. "Adressboken används av en annan funktion. Autentiseringen misslyckades." Skrivaren kan för tillfället inte utföra autentisering på grund av att Adressboken används av en annan funktion. Vänta ett tag och försök igen. 96

99 När meddelanden visas Meddelande Orsak Lösning "Auto-registrering av användarinformation misslyckades." "Klassificeringskoden är felaktig." "Klassificeringskoden är felaktig." Automatisk registrering av information för LDAPautentisering eller Windowsautentisering misslyckades på grund av att Adressboken är full. Klassificeringskoden har inte angivits eller har matats in felaktigt. Klassificeringskoden stöds inte av skrivarens drivrutin. För mer information om autmatisk registrering av användarinformation, se Security Guide. Mata in rätt klassificeringskod. Välj Tillval under klassificeringskod. För mer information om hur man anger inställningar för klassificeringskod, se Bruksanvisningen. "Sortering har avbrutits." Sortera inte aktivt. Minska antalet filer som skickas till skrivaren eller installera tillvalet SDRAM-modulen. För mer information om hur du installerar SDRAM-modulen, se Bruksanvisning. "Kommandofel" "Datakomprimeringsfel." "Fel, datalagring." Ett RPCS kommandofel inträffade. Skrivaren upptäckte ett datakomprimeringsfel. Du försökte skriva ut en provutskriftsfil, säker utskriftsfil, en fil i utskriftskö eller en lagrad utskriftsfil när hårddisken inte var installerad. Kontrollera att kommunikationen mellan en enhet och skrivaren fungerar som den ska. Kontrollera anslutningen mellan skrivaren och datorn. Kontrollera att det program du använde för att komprimera data fungerar korrekt. Hårddiskenheten krävs under utskrift av en fil för Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö eller Lagrad utskrift. Om meddelandet visas efter att hårddisken har installerats kontaktar du din servicerepresentant. 97

100 3. Felsökning Meddelande Orsak Lösning "Duplex har avbrutits." Duplexutskriften avbröts. Välj rätt pappersformat för duplexfunktionen. För mer information om papperformat, se s.33 "Papper som kan användas i respektive papperskassett". Ändra inställningen för "Tillämpa 2-sidig" i [Systeminställning] för att aktivera duplexutskrift för kassetten. För mer information om hur du ställer in "Tillämpa 2- sidigt", se Bruksanvisning. "Fel har inträffat." Ett syntaxfel, osv., uppstod. Kontrollera att PDF-filen är giltig. "Ett fel inträffade. Jobbet skrevs ut med ändrade inställningar eller så avbröts det." "Överskred max antal filer att skriva ut för tillfälliga/ lagrade jobb. " "Överskred max antal filer. (auto)" "Överskred max antal filer att skriva ut för tillfälliga/ lagrade jobb. " Ett fel uppstod under utskrift men hoppades över. Maximal filkapacitet överskreds vid utskrift av provutskrift, säker utskrift, utskriftskö eller lagrad utskrift. Då funktionen för lagring av felaktiga jobb använts för att lagra normala utskriftsjobb som väntande utskriftsfiler, överskreds den maximala filkapaciteten för fillagring eller för hanteringen av väntande utskriftsfiler (automatisk). Den maximala sidkapaciteten överskreds vid utskrift av en provutskrift, säker utskrift, utskriftskö eller lagrad utskrift. Kontrollera att data är giltig. Radera onödiga filer som finns på skrivaren. Radera väntande utskriftsfiler (auto) eller överflödiga filer som lagras på skrivaren. Radera onödiga filer som finns på skrivaren. Minska antalet sidor för utskriften. 98

101 När meddelanden visas Meddelande Orsak Lösning "Överskrider max. sidor. Sortering ofullständig." "Överskred max antal sidor. (auto)" "Överskred begränsad utskriftsvolym. Jobbet har avbrutits." "Kunde inte nå filsystemet." "Filsystemet är fullt." "Hårddisken är full." "Hårddisken är full." "Hårddisk full. (auto)" Antalet sidor överstiger det maximala antalet ark som du kan använda med funktionen Sortera. Då funktionen för lagring av felaktiga jobb använts för att lagra normala utskriftsjobb som väntande utskriftsfiler överskreds den maximala sidkapaciteten. Antalet sidor som användaren har möjlighet att skriva ut har överskridits. PDF direktutskrift misslyckades eftersom filsystemet inte kunde nås. PDF-filen kan inte skrivas ut eftersom filsystemet är fullt. Hårddiskenheten blev full under utskrift av en fil för Provutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö eller Lagrad utskrift. Vid utskrift med en skrivardrivrutin för PostScript 3 har hårddiskens kapacitet för teckensnitt och formulär överskridits. Hårddisken blev full då funktionen lagra felaktiga jobb användes för att lagra normala utskriftsjobb som väntande utskriftsfiler. Minska antalet sidor för utskriften. Radera onödiga filer som finns på skrivaren. Minska antalet sidor för utskriften. För mer informatiom om Begränsad utskriftsvolym, se Säkerhetsguide. Stäng av huvudströmmen och slå på den igen. Om meddelandet visas igen kontaktar du kundservice. Radera alla onödiga filer från hårddisken eller minska filstorleken som skickas till skrivaren. Radera onödiga filer som finns på skrivaren. Minska datastorleken på Testutskrift, Säker utskrift, Utskriftskö eller Lagrad utskriftsfil. Radera onödiga formulär eller typsnitt i skrivaren. Radera onödiga filer som finns på skrivaren. Minska datastorleken på den temorära utskriftsfilen och/eller den lagrade utskriftsfilen. 99

102 3. Felsökning Meddelande Orsak Lösning "I/O-buffert minnesspill." "Information för användarautentisering är redan registrerad för en annan användare." Ett minnesspill i indata inträffade. Användarnamnet för LDAPautentisering eller Autentisering av integrationsserver har redan registrerats i en annan server med ett annat ID och en dublett av användarnamnet uppstod på grund av byte av domäner (servrar) etc. I [Skrivarinställningar] under [System], ställ in [Minnesanvändning] på [Fontprioritet]. I [Skrivarinställningar] under [Värdgränssnitt] väljer du [I/Obuffert] och ställer in maximal buffertstorlek på ett större värde. Minska antalet filer som skickas till skrivaren. För mer information om användarautentisering, se Security Guide. 100

103 När meddelanden visas Meddelande Orsak Lösning "Otillräckligt minne" "Fel i minnesåterställning" "Servern svarar inte. Autentiseringen misslyckades." Ett minnestilldelningsfel inträffade. Ett minnestilldelningsfel inträffade. En timeout inträffade vid anslutning till servern för LDAP-autentisering eller Windows-autentisering. PCL 5/PostScript 3 PCL 6 Välj en lägre upplösning i skrivardrivrutinen. Mer information om hur du ändrar upplösningsinställningen finns i hjälpen till skrivardrivrutinen. Välj en lägre upplösning i skrivardrivrutinen. Mer information om hur du ändrar upplösningsinställningen finns i hjälpen till skrivardrivrutinen. På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Utskriftskvalitet] i "Meny:" och väljer sedan [Raster] i listan "Vektor/Raster:". I vissa situationer tar det lång tid att slutföra ett utskriftsjobb. Installera tillvalet SDRAM-modul. För mer information om hur du installerar SDRAM-modulen, se Bruksanvisning. Stäng av huvudströmmen och slå på den igen. Om meddelandet visas igen installerar du eller byter ut RAM-minnet. För mer information om hur du installerar SDRAM-modulen, se Bruksanvisning. Kontrollera serverns status. 101

104 3. Felsökning Meddelande Orsak Lösning "Utmatningsfack har ändrats." "Skrivarfel." "Utskriftsrättigheter har inte angivits för det här dokumentet." "Hålslagning har avbrutits." "Kunde inte ta emot data." "Valt pappersformat stöds inte. Jobbet har avbrutits. " "Kunde inte sända data." Utmatningsfack ändrades på grund av att pappersformatet i det angivna utmatningsfacket är begränsat. Bilder ignorerades vid utskriften. PDF-dokumentet som du har försökt skriva ut har inga utskriftsrättigheter. Utskrift med hålslagning avbröts. Mottagning av data avbröts. Åtrst jobb utförs automatiskt om det angivna pappersformatet är felaktigt. Skrivaren fick ett kommando från skrivardrivrutinen att avbryta överföringen. Ange rätt utmatningsfack. Välj en lägre upplösning i skrivardrivrutinen. Mer information om hur du ändrar upplösningsinställningen finns i hjälpen till skrivardrivrutinen. Kontakta dokumentets ägare. Kontrollera pappersriktning, utskriftsriktning och sedan hålslagsposition. Vissa inställningar kan ge oväntade utskriftsresultat. Sänd data på nytt. Ange rätt pappersformat och skriv sedan ut filen på nytt. Kontrollera att datorn fungerar korrekt. "Häftning har avbrutits." Häftad utskrift avbröts. Kontrollera pappersriktning, pappersmängd, utskriftsriktning och häftningsposition. Vissa inställningar kan ge oväntade utskriftsresultat. "Skrivarjobbet har avbrutits eftersom samlingsfilen inte kunde lagras: överskred max. minne." "Den valda papperstypen stöds inte. Detta jobb har avbrutits." Hårddisken blev full när en fil lagrades. Åtrst jobb utförs automatiskt om det angivna pappersformatet är felaktigt. Minska storleken på filen som ska skickas. Ange rätt papperstyp och skriv sedan ut filen på nytt. 102

105 När meddelanden visas Meddelande Orsak Lösning "Fel i skydd mot obehörig kopiering. Jobb avbrutet. " "Fel i skydd mot obehörig kopiering. Jobb avbrutet. " "Fel, anpassad papperstyp" "Du har inte rättigheter att använda den här funktionen. Jobbet har avbrutits." "Du har inte rättigheter att använda den här funktionen. Jobbet har avbrutits." "Du har inte rättigheter att använda den här funktionen. Åtgärden har avbrutits." Fältet [Ange användartext:] för skärmbilden [Skydd mot obehörig kopiering av mönster] är tomt. Upplösningen är inställd på ett lägre värde än 600 dpi när [Skydd mot obehörig kopiering] är valt. Skrivaren känner inte igen pappersformatet som har angivits med hjälp av skrivardrivrutinen. Det angivna Användarnamnet eller Lösenordet är inte korrekt. Den inloggade användaren har inte åtkomsträttighet till den valda funktionen. Den inloggade användaren har inte rättighet att registrera program eller ändra inställningarna för papperskassetten. PCL 6/PostScript 3 På skrivardrivrutinens flik [Detaljerade inst] klickar du på [Effekter] i "Meny:". Välj [Skydd mot obehörig kopiering] och klicka sedan på [Detaljer] för att visa [Skydd mot obehörig kopiering av mönsterdetaljer]. Skriv in text i [Ange användartext:]. På skrivardrivrutinen anger du upplösningen till minst 600 dpi eller avmarkerar [Skydd mot obehörig kopiering]. Kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten till nätverket och att dubbelriktad kommunikation är aktiverad. Om problemet kvarstår ska du bekräfta skrivarens inställningar för papperstyp. För mer information, se Bruksanvisningen. Kontrollera att Användarnamn och Lösenord är korrekt. För mer information om hur man ställer in tillstånd, se Security Guide. För mer information om hur man ställer in tillstånd, se Security Guide. 103

106 3. Felsökning Meddelanden under direktutskrift från en flyttbar minnesenhet Meddelande Orsaker Lösningar "99: Fel" Denna data kan inte skrivas ut. Angiven data är antingen korrupt eller stöds inte av funktionen Direktutskrift från minnesenheter. Kontrollera att data är giltig. För mer information om vilka datatyper som stöds av funktionen Direktutskrift från minnesenheter, se Bruksanvisningen. Kontakta service om utskriften inte startar. Felinnehållet kan skrivas ut på Konfig.sida. Kontrollera även Konfig.sida i kombination med felloggen. För mer information om hur du skriver ut Konfigurationssida, se Bruksanvisningen. 104

107 Kontrollera felloggen Kontrollera felloggen Om filerna inte kunde lagras p.g.a. utskriftsfel, identifierar du orsaken till felen genom att kontrollera felloggen på kontrollpanelen. De 30 senaste felen lagras i felloggen. När ett nytt fel loggas och det redan finns 30 fel lagrade så raderas det äldsta felet. Om det äldsta felet avser provutskrift, säker utskrift, utskriftskö eller lagrad utskrift kommer det inte att raderas. Ett felmeddelande sparas i loggen tills antalet meddelanden når 30. Om huvudströmbrytaren stängs av radera loggen. Du kan inte visa [Fellogg] med förenklad skärm. 1. Tryck på ikonen [Skrivare] på Startsidan. För mer information om hur du öppnar Startsidan, se s.16 "Använda [Startsidan].". 2. Tryck på [Andra funktioner]. 3. Tryck på [Fellogg]. 4. Välj den utskriftsfil du vill kontrollera och tryck sedan på [Detaljer]. 105

108 3. Felsökning När du inte kan skriva ut Problem Orsak Lösning Utskriften startar inte. Strömmen är inte på. För mer information om hur du slår på huvudströmbrytaren, se s.27 "Slå på/av strömmen". Utskriften startar inte. Utskriften startar inte. Utskriften startar inte. Utskriften startar inte. Utskriften startar inte. Orsaken visas på kontrollpanelens skärm. Gränssnittskabeln är felaktigt ansluten. Korrekt gränssnittskabel används inte. Gränssnittskabeln anslöts medan skrivaren var påslagen. Om skrivaren används i ett trådlöst LAN kan misslyckad utskrift bero på svag signal. Kontrollera felmeddelandet eller varningsstatusen på displayen och vidta sedan nödvändig åtgärd. För mer information om lösningar, se s.91 "När meddelanden visas". För mer information om hur du ansluter gränssnittskablarna på ett korrekt sätt, se Bruksanvisningen. Vilken typ av gränssnittskabel som ska användas beror på datorn. Var säker på att du använder rätt kabel. Om kabeln är skadad eller utnött ska den bytas ut. För mer information om gränssnittskabel, se Bruksanvisningen. Anslut gränssnittskabeln innan du slår på huvudströmbrytaren. Kontrollera radiosignalstatus för trådlöst LAN i [Systeminställning]. Om signalkvaliteten är dålig flyttar du skrivaren till en plats där radiovågorna kan passera, eller flyttar på föremål som kan orsaka störningar. Du kan bara kontrollera signalstatus om du använder trådlöst LAN i infrastrukturläge. För mer information om radiosignalstatus för trådlöst LAN, se Bruksanvisningen. 106

109 När du inte kan skriva ut Problem Orsak Lösning Utskriften startar inte. Utskriften startar inte. Utskriften startar inte. Utskriften startar inte. Utskriften startar inte. Utskriften startar inte. Om skrivaren används i ett trådlöst LAN (IEEE802.11g / b) i närheten av mikrovågsugn, mobiltelefon eller industriell maskin alternativt forskningseller medicinska instrument som använder samma frekvens, kan radiovågor störa den trådlösa LANkommunikationen. Om skrivaren används i ett trådlöst LAN kan SIDinställningarna vara fel. Om skrivaren används i ett trådlöst LAN kanske mottagarens MAC-adress förhindrar kommunikation med åtkomstpunkten. Gränssnittet för trådlöst LAN fungerar inte. Fel Användarnamn, Lösenord eller Krypteringskod för drivrutin har angivits. Avancerad kryptering har ställts in med funktionen Utökad säkerhet. Stäng av mikrovågsugn, mobiltelefon, industriell maskin alternativt forskningseller medicinskt instrument som använder samma frekvens och försök sedan skriva ut igen. Om utskrift lyckades ska du flytta enheten till platser där den inte stör. Kontrollera att SSID-inställningarna är korrekta med hjälp av skrivarens display. För mer information om SSIDinställning, se Bruksanvisningen. Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten vid användning av infrastrukturläge. Klientåtkomst kan vara begränsad av MAC-adressen beroende på åtkomstpunkten. Du kan också kontrollera om det finns överföringsproblem mellan åtkomstpunkten och kabelklienter eller mellan åtkomstpunkten och trådlösa klienter. Se efter om den orange lampan lyser och om den gröna lampan lyser eller blinkar under överföringen. Kontrollera Användarnamn, Lösenord eller Krypteringskod för drivrutin. Kontrollera inställningarna för funktionen Utökad säkerhet. För mer information om inställningarna för funktionen Utökad säkerhet, se Bruksanvisningen. 107

110 3. Felsökning Problem Orsak Lösning [Lista/Provutskrift] är inte aktiverat. Utskriften startar inte när du använder trådlöst LAN i Adhocläge. Ett mekaniskt fel kan ha inträffat. Korrekt Kommunikationsläge har inte ställts in. Kontakta en servicetekniker. Stäng av huvudströmmen och slå på den igen. För mer information om hur du slår på och av huvudströmbrytaren, se s.27 "Slå på/av strömmen". Ändra [Kommunikationsläge] i [Systeminställning] till [ Ad-hocläge] och välj sedan [Av] under [Säkerhetsmetod]. För mer information om Kommunikationsläge, se Bruksanvisningen. Kontakta service om utskriften inte startar. När Data in-indikatorn inte tänds eller blinkar. Om Data in-indikatorn inte tänds eller blinkar när du har startat ett utskriftsjobb så tar skrivaren inte emot data. När skrivaren är ansluten till datorn via gränssnittskabeln Kontrollera att inställningen av skrivarporten är korrekt. När du ansluter med ett parallellt gränssnitt, använd LPT1 eller LPT2. 1. Öppna dialogrutan skrivaregenskaper och klicka sedan på fliken [Portar]. För mer information om hur du öppnar dialogrutan skrivaregenskaper, se "Visa skrivardrivrutinens egenskaper med Windows". 2. I listan [Skriv ut till följande port(ar)] kontrollerar du att rätt port är vald. Nätverksanslutning För mer information om nätverksinställningar, kontakta din administratör. 108

111 Andra skrivarproblem Andra skrivarproblem I det här avsnittet beskrivs troliga orsaker till och möjliga lösningar på problem som kan uppstå vid utskrift från en dator. När utskriften inte blir ren Problem Orsak Lösning Den utskrivna bilden ser smutsig ut. Utskrivna bilder har fläckar eller är ojämna. Utskrivna bilder har fläckar eller är ojämna. Utskrivna bilder har fläckar eller är ojämna. Inställningar för tjockt papper saknas vid utskrift på tjockt papper från sidoinmatningsfacket. Pappret är fuktigt. Skrivaren står inte på ett plant underlag. Pappret är skrynklat, böjt eller vanställt. PCL 5c På fliken [Papper] i skrivardrivrutinen, välj [Sidoinmatningsfack] i listan "Papperskassett:". I listan "Typ:" väljer du lämplig papperstyp. PCL 6/PostScript 3 På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen, klicka på [Papper] i "Meny:", och välj sedan [Sidofack] i listan "Papperskassett:". Och i listan "Papperstyp:" väljer du lämplig papperstyp. Använd papper som har förvarats i lämpliga temperatur- och fuktighetsförhållanden. För mer information om hur du förvarar papper på rätt sätt, se s.50 "Förvaring av papper". Skrivaren måste placeras på ett stadigt och plant underlag. Kontrollera skrivarens omgivning och välj en lämplig placering. För mer information om skrivarens miljö, se Bruksanvisning. Släta ut skrynklor eller byt ut pappret. För mer information om papper, se s.33 "Pappersspecifikation". 109

112 3. Felsökning Problem Orsak Lösning Utskriften är blek över hela sidan. Utskriften är blek över hela sidan. Utskriften är blek över hela sidan. Bilden kladdar om man gnider på den. (Tonern är inte fixerad.) Den utskrivna bilden skiljer sig från den som visas på datorns skärm. Pappret är fuktigt. Papperet är olämpligt. Utskrift på grovt eller behandlat papper kan resultera i en svag utskriftsbild. Om [På] har valts i listan "Economy Color" i inställningarna för skrivardrivrutinen, blir utskriften blek. Den angivna papperstypen och det papper som har fyllts på är kanske inte matchar. Du kan t.ex. ha ställt in tjockt papper medan det finns en annan papperstyp i kassetten. Utskriften utförs av skrivarens grafikbehandlingsfunktion. Använd papper som har förvarats i lämpliga temperatur- och fuktighetsförhållanden. För mer information om hur du förvarar papper på rätt sätt, se s.50 "Förvaring av papper". Använd papper som rekommenderas av tillverkaren. Läs mer om pappersrekommendationer i s.33 "Pappersspecifikation". PCL 6/PostScript 3 PCL 5c På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen. klickar du på [Utskr.kvalitet] i "Meny:". Sedan väljer du [Av] i listan "Economy Color". På fliken [Papper] i skrivardrivrutinen väljer du rätt papperstyp i rutan [Typ:]. PCL 6/PostScript 3 PCL 6 På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Papper] i "Meny:" och väljer sedan rätt papperstyp i listan "Papperstyp:". På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Utskriftskvalitet] i "Meny:" och väljer sedan [Raster] i listan "Vektor/Raster:". 110

113 Andra skrivarproblem Problem Orsak Lösning Bilden är för mörk eller för ljus. Bilden är för mörk eller för ljus. Bilden är smutsig. Utskrivna bilder ser inte ut som på skärmen. Utskriftsresultatet skiljer sig från displayen. Utskriftsresultatet skiljer sig från displayen. Papperstypinställningarna är inte korrekt konfigurerade. Pappret laddas med motsatt sida upp. Utskrift på ytor som inte är lämpade för utskrift sänker utskriftskvaliteten och kan skada skrivarens interna komponenter. Användning av annan toner än den rekommenderade kan leda till sämre utskriftskvalitet och andra problem. Om skrivardrivrutinen är konfigurerad att använda grafikkommando används skrivarens grafikkommando. Ett annat operativsystem än Windows används. Skrivaren har inte valts för utskrift. Kontrollera att det papper som är påfyllt i papperskassetten eller sidoinmatningsfacket matchar den papperstyp som ställts in på displayen. För mer information om papperstypinställningar, se s.33 "Pappersspecifikation". Innan du skriver ut på specialpapper kontrollerar du dess yta noga. För mer information om specialpapper, se s.33 "Pappersspecifikation" och s.49 "Papper som inte kan användas ". Använd originaltoner från tillverkaren. Kontakta en servicetekniker. Om du vill skriva ut felfritt ska du ställa in skrivardrivrutinen att skriva ut utan att använda grafikkommandot. För mer information om inställning av skrivardrivrutinen, se hjälpavsnittet för skrivardrivrutinen. Kontrollera att programmet stöder skrivardrivrutinen. Använd skrivarens skrivardrivrutin för att kontrollera att skrivaren har angivits som skrivare. För mer information om hur du öppnar skärmbilden för skrivardrivrutinsinställningar, se s.30 "Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar från [Start]- menyn". 111

114 3. Felsökning Problem Orsak Lösning Utskriftsresultatet skiljer sig från displayen. Tecknen skiljer sig från displayen. Bildens position skiljer sig från displayen. Bildens position skiljer sig från displayen. Vita linjer visas. Rader med förvrängda och oönskade alfanumeriska tecken skrivs ut. Dataöverföringen misslyckades eller avbröts under utskrift. Det påfyllda pappret är olämpligt. Sidlayoutinställningarna är inte korrekt konfigurerade. Sidlayoutinställningarna är inte korrekt konfigurerade. Dammskyddsglaset är smutsigt. Du kan ha valt fel skrivarspråk. Kontrollera om det finns misslyckade eller avbrutna överföringar kvar. För mer information om hur du kan identifiera orsaken till felet, se s.105 "Kontrollera felloggen". Utskrift på rekommenderat papper ger bättre upplösning. Läs mer om pappersrekommendationer i s.33 "Pappersspecifikation". Kontrollera sidlayoutinställningarna som har kongfigurerats med hjälp av programmet. För information om sidlayoutinställningar, se programmets hjälpavsnitt. PCL 5c Öppna skrivardrivrutinen och klicka på fliken [Papper]. Välj sedan [Skriv ut på:] och välj önskad storlek. PCL 6/PostScript 3 På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Grundläggande] i "Meny:" och väljer sedan önskat format i listan "Skriv ut på:". Rengör dammskyddsglaset. För mer information om hur du rengör det dammavstötande glaset, se Bruksanvisningen. Välj rätt skrivardrivrutin och skriv sedan ut filen igen. 112

115 Andra skrivarproblem Problem Orsak Lösning Bilderna beskärs eller överflödiga sidor skrivs ut. Foton är gryniga. En heldragen linje skrivs som en streckad eller suddig linje. Fina linjer är suddiga och av ojämn tjocklek eller färg, alternativt syns inte på utskriften. Bilder kopieras bara delvis i färg. Du kanske använder papper av ett mindre format än vad du angav i programmet. Vissa program skriver ut med en lägre upplösning. Rastermönstren överensstämmer inte. Superfina linjer har ställts in i programmet, eller så har en för ljus färg angetts för linjerna. Pappret är fuktigt. Använd samma pappersformat som det som är valt i programmet. Om du inte kan fylla på papper av korrekt format kan du använda förminskningsfunktionen för att förminska bilden och sedan skriva ut den. För mer information om reduceringsfunktionen, se skrivardrivrutinens hjälpavsnitt. Använd programmets eller skrivardrivrutinens inställningar för att ange en högre upplösning. För mer info om hur du ställer in inställningarna för skrivardrivrutinen, se hjälpavsnittet för skrivardrivrutinen. Ändra rasterinställningen på skrivarens drivrutin. För mer information om rasterinställning, se skrivardrivrutinens hjälpavsnitt. Ändra rasterinställningen på skrivarens drivrutin. För mer information om rasterinställning, se skrivardrivrutinens hjälpavsnitt. Om problemet inte avhjälps när du ändrar rasterinställningen, använd då samma inställning för linjetjocklek som i det program du har skapat dokumentet med. Använd papper som har förvarats i lämpliga temperatur- och fuktighetsförhållanden. För mer information om hur du förvarar papper på rätt sätt, se s.50 "Förvaring av papper". 113

116 3. Felsökning När papper inte matas korrekt. Problem Orsak Lösning Papper matas inte från vald kassett. Bilder skrivs ut snett. Om du använder Windows åsidosätter skrivardrivrutinen inställningarna som görs på maskinens skärm. Det kan hända att kassetternas pappersguider inte sitter fast. PCL 5 På fliken [Papper] i skrivardrivrutinen väljer du önskad papperskassett i listan "Papperskassett". PCL 6/PostScript 3 På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Papper] under "Meny:". Därefter väljer du önskad papperskassett i listan "Papperskassett:". Kontrollera att sidoguiderna är låsta. För mer information om hur du ställer in sidoguiderna, se s.49 "Fylla på papper". Bilder skrivs ut snett. Papperet matas in snett. Fyll på pappret korrekt. Mer information om hur du fyller på papper, se s.49 "Fylla på papper". Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Antalet ilagda ark överskrider skrivarens kapacitet. Papperskassettens sidoguider sitter för hårt. Placera endast så mycket papper att bunten inte överskrider maxgränsen på papperskassettens sidoguider eller markeringarna på sidoinmatningsfackets pappersguider. Tryck lätt på guiderna och ställ in dem på nytt. Matningsfel inträffar ofta. Pappret är fuktigt. Använd papper som har förvarats i lämpliga temperatur- och fuktighetsförhållanden. För mer information om hur du förvarar papper på rätt sätt, se s.50 "Förvaring av papper". Matningsfel inträffar ofta. Pappret är för tjockt eller för tunt. Använd papper som rekommenderas av tillverkaren. Läs mer om pappersrekommendationer i s.33 "Pappersspecifikation". 114

117 Andra skrivarproblem Problem Orsak Lösning Matningsfel inträffar ofta. Matningsfel inträffar ofta. Pappret är veckat eller har vikts/skrynklats. Redan utskrivet papper används. Använd papper som rekommenderas av tillverkaren. Läs mer om pappersrekommendationer i s.33 "Pappersspecifikation". Använd papper som har förvarats i lämpliga temperatur- och fuktighetsförhållanden. För mer information om hur du förvarar papper på rätt sätt, se s.50 "Förvaring av papper". Använd inte papper som redan har använts för kopiering eller utskrift på en annan skrivare. Matningsfel inträffar ofta. Arken fastnar i varandra. Lufta arken ordentligt innan de laddas i maskinen. Eller lägg i arken, ett efter ett, i skrivaren. Fler än ett ark matas in samtidigt och fastnar. Utskrivna papper blir skrynkliga. Utskrivna papper blir skrynkliga. Arken fastnar i varandra. Pappret är fuktigt. Pappret är för tunt. Lufta arken ordentligt innan de laddas i maskinen. Eller lägg i arken, ett efter ett, i skrivaren. Använd papper som har förvarats i lämpliga temperatur- och fuktighetsförhållanden. För mer information om hur du förvarar papper på rätt sätt, se s.50 "Förvaring av papper". Använd papper som rekommenderas av tillverkaren. Läs mer om pappersrekommendationer i s.33 "Pappersspecifikation". Papprets kanter är skadade. Pappret är fuktigt. Använd papper som har förvarats i lämpliga temperatur- och fuktighetsförhållanden. För mer information om hur du förvarar papper på rätt sätt, se s.50 "Förvaring av papper". 115

118 3. Felsökning Problem Orsak Lösning Papprets kanter är skadade. Duplexutskrift fungerar inte. Duplexutskrift fungerar inte. Duplexutskrift fungerar inte. Trycket på baksidan av duplexkopior är vitflammigt eller fläckigt. Det blir vita ränder på OHfilmen. Du använder inte rekommenderat papper. Du har fyllt på tjockt papper som är tjockare än 169 g/m 2 (90 lb. Index). Du har valt en papperskassett som inte är inställd för duplexutskrift. Du har valt en papperstyp som inte kan användas för dubbelsidig utskrift. Kala fläckar och smutsfläckar beror på att papperet avger fukt. Pappersfragment har fastnat på OH-filmen. Använd papper som rekommenderas av tillverkaren. Läs mer om pappersrekommendationer i s.33 "Pappersspecifikation". Byt papper. Ändra inställningen för "Tillämpa 2- sidig" i [Systeminställning] för att aktivera duplexutskrift för kassetten. För mer information om hur du ställer in "Tillämpa 2-sidigt", se Bruksanvisning. Gå till [Kassettpprinställningar] och välj en papperstyp som kan användas för dubbelsidig utskrift. För mer information om vilka pappersformat som kan användas, se s.62 "Skriva ut på arkets båda sidor". Installera inte skrivaren i lokaler med låga temperaturer. Använd papper som har förvarats i lämpliga temperatur- och fuktighetsförhållanden. För mer information om hur du förvarar papper på rätt sätt, se s.50 "Förvaring av papper". Installera avfuktaren som finns som tillval. Kontakta din servicerepresentant för mer information om avfuktare. Använd en torr trasa för att torka bort pappersfragment från OH-filmens baksida. 116

119 Andra skrivarproblem Övriga utskriftsproblem Problem Orsaker Lösningar Det tar lång tid att slutföra ett utskriftsjobb. Det tar lång tid att slutföra ett utskriftsjobb. Bilderna skrivs ut i fel riktning. Tillvalskomponenter som är anslutna till skrivaren känns inte igen. Kombinerad utskrift, automatisk förminskning/ förstoring eller häftesutskrift matas inte ut som förväntat. "Viloläge" kan ha ställts in. Fotografier och andra dataintensiva sidor tar lång tid att bearbeta, så vänta helt enkelt vid utskrift av sådana data. Den matningsriktning du har valt och matningsriktningen som är vald i skrivardrivrutinen kan vara olika. Dubbelriktad kommunikation fungerar inte. Programmets eller skrivardrivrutinens inställningar är inte korrekt konfigurerade. Skrivaren tar tid att värma upp om den har stått i "Viloläge". I [Systeminställning] under [Timerinställningar] väljer du [Timer för viloläge] och anger sedan "Viloläge". Om indata-indikatorn blinkar har skrivaren tagit emot data. Vänta ett tag. Om du ändrar följande inställningar med skrivardrivrutinen kan det påskynda utskriften: Välj [Hastighet] i listan "Utskriftsprioritet:". Välj en lägre upplösning. Mer information om hur du ändrar inställningarna finns i hjälpen till skrivardrivrutinen. Ställ in skrivarens och drivrutinens matningsriktningar korrekt. För mer information om inställning av skrivardrivrutinen, se hjälpavsnittet för skrivardrivrutinen. Ställ in tillvalsenheter i skrivaregenskaperna. För mer information om hur du ställer in tillvalsenheter, se hjälpavsnittet i skrivardrivrutinen. Kontrollera att programmets inställningar för pappersformat och riktning överensstämmer med dem i skrivardrivrutinen. Har du valt ett annat pappersformat och en annan riktning väljer du samma format och riktning. 117

120 3. Felsökning Problem Orsaker Lösningar Vissa typer av data, t.ex. grafikdata eller data från vissa program skrivs inte ut. Skrivardrivrutinens inställningar är inte korrekt konfigurerade. PCL 5c PCL 6 På fliken [Utskr.kvalitet] i skrivardrivrutinen, välj [600 dpi] i fältet "Upplösning". PostScript 3 På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Utskr.kvalitet] i "Meny:" och väljer sedan [Kvalitet] i listan "Utskriftsprioritet:". På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Utskriftskvalitet] i "Meny:" och väljer sedan [Raster] i listan "Vektor/ Raster:". På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Utskr.kvalitet] i "Meny:" och väljer sedan [Foto] i listan "Rastrering:". För mer info om inställning av skrivardrivrutinen, se hjälpavsnittet för skrivardrivrutinen. 118

121 Andra skrivarproblem Problem Orsaker Lösningar Vissa tecken skrivs inte ut eller ser konstiga ut. Utskriftshastigheten eller programmets överlämningshastighet är långsam. Skrivardrivrutinens inställningar är inte korrekt konfigurerade. Skrivardrivrutinens inställningar är inte korrekt konfigurerade. PCL 5c PCL 6 På fliken [Utskr.kvalitet] i skrivardrivrutinen, välj [600 dpi] i fältet "Upplösning". PostScript 3 På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Utskr.kvalitet] i "Meny:" och väljer sedan [Kvalitet] i listan "Utskriftsprioritet:". På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Utskriftskvalitet] i "Meny:" och väljer sedan [Raster] i listan "Vektor/ Raster:". På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Utskr.kvalitet] i "Meny:" och väljer sedan [Text] i listan "Rastrering:". För mer info om inställning av skrivardrivrutinen, se hjälpavsnittet för skrivardrivrutinen. PCL 6 På fliken [Detaljerade inst] i skrivardrivrutinen klickar du på [Utskr.kvalitet] i "Meny:" och väljer sedan [Hastighet] i listan "Utskriftsprioritet:". För mer info om inställning av skrivardrivrutinen, se hjälpavsnittet för skrivardrivrutinen. Avsluta andra program. 119

122 3. Felsökning Problem Orsaker Lösningar Utskriften stannar mitt i jobbet. Ett utskriftskommando kom från datorn men utskriften startades inte. Färgoriginal skrivs ut i svartvitt. PDF-filerna skrivs inte ut/kan inte utföra PDF direktutskrift. PDF-filerna skrivs inte ut/kan inte utföra PDF direktutskrift. PDF direktutskrift ger konstiga tecken. "Återställer..." visas och utskriften är pausad. Utskriften startade inte trots att den angivna utskriftstiden har passerat. Ett fel kan ha inträffat. Användarautentisering kan ha ställts in. Inga färgutskriftsinställningar har gjort i skrivardrivrutinen. PDF-filerna är lösenordsskyddade. PDF-filerna kan inte skrivas ut om de är avaktiverade för utskrift med inställningen för PDF-filsäkerhet. Teckensnitten var inte inbäddade. Minnet är otillräckligt. [Jobb ej utskrivna pga avstängd maskin] hade ställts in på [Skriv ej ut] i [Skrivaregenskaper], men vid den angivna utskriftstiden var huvudströmbrytaren avstängd eller så stod skrivaren i Energisparläge. Kontrollera skrivarens display för att se om ett fel har inträffat. För mer information om användarautentisering, se Security Guide. Ändra inställningen för "Färg/Svartvit:" i skrivardrivrutinen. För mer information om hur du ändrar inställningen för "Färg/Svartvit:", se hjälpavsnittet i skrivardrivrutinen. För att skriva ut lösenordsskyddade PDF-filer anger du lösenordet i [PDFmeny] i [Skrivaregenskaper] eller i Web Image Monitor. För mer information om hur du skriver ut PDFfiler, se Bruksanvisningen eller hjälpavsnittet i Web Image Monitor. Ändra inställning för PDF-filsäkerhet. Bäda in teckensnitten i den PDF-fil du vill skriva ut och skriv sedan ut. I [Skrivarinställningar] under [System] anges [Minnesanvändning] som [Fontprioritet]. Ställ in [Jobb ej utskrivna pga avstängd maskin] på [Skriv ut när mask. är på] i [Skrivaregenskaper]. 120

123 Andra skrivarproblem Problem Orsaker Lösningar Utskriften startade inte trots att den angivna utskriftstiden har passerat. Utskrift går långsamt med trådlöst LAN. Utskrift går långsamt med trådlöst LAN. Tiden som har ställts in på skrivaren eller datorn är felaktig. Antalet jobb överskrider skrivarens kapacitet. Ett kommunikationsfel kan ha inträffat. Störningar från andra trådlösa LAN-enheter kan minska kommunikationshastigh eten. Om skrivaren använder trådlöst LAN kan radiovågor störa den trådlösa kommunikationen. Detta kan inträffa om mikrovågsugn, trådlös telefon, industriell skrivare, vetenskapliga och/eller medicinska instrument använder samma frekvens i närheten av enheten. Ställ in rätt tid på skrivaren eller datorn. Minska antalet jobb. Flytta skrivaren längre bort från den trådlösa LAN-enheten. Om det finns aktiva trådlösa LANenheter i närheten flyttar du skrivaren eller inaktiverar dessa enheter. Stäng av andra skrivare eller instrument som använder samma frekvens och försök sedan skriva ut igen. Om utskriften lyckades flyttar du enheterna till en plats där de inte stör skrivaren. Om problemet inte kan lösas, kontakta en servicetekniker. 121

124 3. Felsökning När PictBridge-utskrift inte fungerar Problem Orsaker Lösningar PictBridge finns inte tillgängligt. Om två eller fler digitalkameror har anslutits identiferas bara den kamera som anslöts först. Utskriftsfunktionen har inaktiverats. Utskriftsfunktionen har inaktiverats. Utskriftsfunktionen har inaktiverats. Det är problem med USBanslutningen eller PictBridge-inställningarna. Du har anslutit flera digitalkameror. Antalet original är fler än det högsta antalet sidor som kan skrivas ut åt gången. Det finns inget papper av det angivna formatet. Det pappersformat som har konfigurerats för kassetten går inte att skriva ut på skrivaren. Så här kontrollerar du anslutningen och inställningarna: 1. Koppla loss USB-kabeln och koppla sedan in den igen. 2. Kontrollera att PictBridgeinställningarna är aktiverade. 3. Koppla bort USB-kabeln och stäng sedan av skrivaren. Starta skrivaren igen. Anslut USB-kabeln igen när skrivaren har startats. Anslut bara en digitalkamera. Anslut inte flera kameror. Det maximala antalet utskrifter som kan anges på en gång är 999. Ange högst 999 och försök sedan igen. Det finns inget papper av det angivna formatet. Om du måste använda papper av ett annat format, utför Sidmatning. Om du vill avbryta utskriften använder du Avbryt jobb. Välj ett pappersformat som går att skriva ut på skrivaren. 122

125 Ta bort papper som har fastnat Ta bort papper som har fastnat Ta bort pappret som har fastnat genom att följa de steg som anges i animeringen på skärmen och på dekalen eller informationsbladet som sitter innanför frontluckan. I det här avsnittet beskrivs hur du tar bort papper som har fastnat om detta av någon anledning inte skulle visas på skärmen. Maskinens inre delar kan bli väldigt varma. Rör inte delar med varningsetikett för "het yta". Då finns risk för skada. Vissa av maskinens interna komponenter blir väldigt varma. Var därför försiktig när du tar bort felmatat papper. Annars kan det hända att du bränner dig. Rör inte häftesefterbehandlarens utmatningsfack när du drar papper som fastnat, drar ut eller sätter fast efterbehandlarens häftenhet. Annars kan du klämma och skada fingrarna. Var försiktig när du tar bort pappersstopp så att du inte fastnar med eller skadar dina fingrar. För att förhindra att papper felmatas ska trasiga pappersbitar inte lämnas kvar i skrivaren. Kontakta en servicetekniker om papper matas fel ofta. Om felmeddelandet fortfarande visas även efter att du har tagit bort felmatat papper, öppna och stäng frontluckan. Om felmeddelandet "Pappersmatningsfel (C)" visas ska du uppmärksamma följande: När du tar bort papper som har fastnat trycker du endast på de områden som uttryckligen anges i handboken. Ta inte bort fixeringsenheten. Om du gör det blir utskriftskvaliteten sämre. För att ta bort papper som inte har matats in i fixeringsenheten på rätt sätt tar du bort det från fixeringsenhetens undersida. Om papperet inte går att få bort från undersidan tar du i stället bort det ovanifrån. Inuti efterbehandlaren eller innanför frontluckan sitter en dekal eller ett informationsblad som förklarar hur du avlägsnar felmatat papper. Om en detaljerad instruktion om borttagning visas till höger på skärmen ska du följa den. 123

126 3. Felsökning Du kan även följa anvisningarna på skämbilden [Kontrollera status] för att få bort papper som har fastnat. Lokalisera pappret som har fastnat Om ett matningsfel inträffar kan du ta bort det felmatade pappret eller originalet genom att följa anvisningarna på dekalen eller informationsbladet som sitter innanför efterbehandlaren eller frontluckan. Bokstaven som visas på kontrollpanelen indikerar det felamatade papprets placering. CQT Tryck på tangenten för den sektion där du vill ta bort felmatat papper. 124

127 Ta bort papper som har fastnat 2. När du har fullföljt stegen trycker du på [Nästa]. För att gå tillbaka till föregående steg trycker du på [Föregående]. 3. När allt felmatat papper är borttaget återställer du skrivaren till ursprungsläget. Mer än en felmatning kan indikeras. I sådana fall, kontrollera alla indikerade områden. Om det inte finns något felmatat papper i det första området som du kontrollerade, kontrollera de andra områdena som indikeras. 125

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial

Användarhandbok. Komma igång. Utskrift. Felsökning. Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Användarhandbok Komma igång Utskrift Felsökning Fylla på och ersätta förbrukningsmaterial Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs den här handboken noggrant innan

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs avsnittet Säkerhetsinformation i

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Skriv ut. Web Image Monitor. Fylla på papper och toner. Felsökning Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Skriv ut Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för programvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för programvara 1 Förbereda för utskrift 2 Installera skrivardrivrutinen 3 Andra utskriftsfunktioner 4 Direktutskrift från en digitalkamera (PictBridge) 5 Skrivarinställningar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för maskinvara

Bruksanvisning Handbok för maskinvara Bruksanvisning Handbok för maskinvara Läs detta först Platser för etiketterna VARNING och FÖRSIKTIGT...6 Handböcker till denna skrivare...8 Handbokens upplägg...9 Symboler...9 Beskrivning för den angivna

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Söker du information

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopia. Fax. Skriv ut. Skanna. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopia Fax Skriv ut Skanna Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns i

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

DX-C200P. Handbok för maskinvara. Bruksanvisning

DX-C200P. Handbok för maskinvara. Bruksanvisning DX-C200P Bruksanvisning Handbok för maskinvara 1 Översikt över skrivaren 2 Installera skrivare och tillval 3 Ansluta skrivaren 4 Konfiguration 5 Papper och andra media 6 Byta förbrukningsartiklar 7 Rengöra

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...7 Inledning... 7 Förbjudet enligt lag... 7 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index I n definierar du vilket papper som finns i de olika magasinen samt standardpapperskälla. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: 1 Konf.univ.matare Pappersstruktur Anpassade typer

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för maskinvara

Bruksanvisning Handbok för maskinvara Bruksanvisning Handbok för maskinvara Läs detta först Platser för etiketterna VARNING och FÖRSIKTIGT...5 Handböcker till denna skrivare...7 Handbokens användning...8 Symboler...8 Namn på viktiga tillval...8

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning

Användarhandbok. Komma igång. Fylla på papper. Felsökning Användarhandbok Komma igång Fylla på papper Felsökning Söker du information som inte finns i den här handboken, se HTML-/PDF-filer på den medföljande CD-ROM-skivan Läs avsnittet Säkerhetsinformation i

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Spara och skriva ut med dokumentservern Maskinens funktioner och inställningar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Grundläggande skrivarfunktioner

Grundläggande skrivarfunktioner Sida 1 av 44 Grundläggande skrivarfunktioner Lämpligt papper Föreskrifter för papper Utskriftsområde Fylla på och mata ut papper Fylla på papper i papperslådan Fylla på papper med anpassad storlek Fylla

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Visa Intelligent Ready läget" på sidan 1-16 "Spärra inställningarna på frontpanelen"

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Kopiera original. Skanna från en dator Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Kopiera original Skanna från en dator Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Underhålla maskinen Felsökning

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor

Användarhandbok. Översikt över maskinen. Fylla på papper. Skriva ut dokument. Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Användarhandbok Översikt över maskinen Fylla på papper Skriva ut dokument Konfigurera maskinen med hjälp av Smart Organizing Monitor Underhålla maskinen Felsökning Bilaga För säker och korrekt användning,

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning För information som inte finns i den här handboken,

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem.

Felsökning 2015-03-03. Problem med skrivarenheten. Problem med drivrutinen. Pappersstopp. Felmeddelande. Utskriftsproblem. Sida 1 av 117 Felsökning Problem med skrivarenheten Det går inte att skriva ut Det tar lång tid för skrivaren att starta utskriftsjobbet Det går inte att starta skrivaren Alla indikatorer på nätverksgränssnittet

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer

Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer Bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komma igång Placering av original Kopiering Användarverktyg Felsökning Övriga funktioner Anmärkning Säkerhet Specifikationer Läs handboken noggrant innan du använder maskinen.

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 Komma igång Kombinerad funktionsanvändning Användarverktyg (Systeminställningar) Felsökning Övriga funktioner Säkerhet Specifikationer Läs

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 03 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skrivare. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Bilaga Läs handboken noga innan du börjar

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper LATHUND Utskriftshantering KX6 Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper Under flikarna till vänster finns olika val för dina utskrifter. Under fliken Grundläggande, hittar du

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

SP 8300DN. A3-laserskrivare för svartvitt. Skrivare. 50 Sv artvitt s / m SP 8300DN

SP 8300DN. A3-laserskrivare för svartvitt. Skrivare. 50 Sv artvitt s / m SP 8300DN SP 8300DN A3-laserskrivare för svartvitt Skrivare SP 8300DN 50 Sv artvitt s / m Högpresterande pålitlig laserskrivare för svartvitt Laserskrivaren SP 8300DN kombinerar hastighet, mångsidighet och pålitlighet.

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer