Studiebesök BT / Toyota

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiebesök BT / Toyota"

Transkript

1

2 DAGENS AGENDA Repetition operativt + marknader Val av marknad / leverantör Grupparbete Lunch SRM (Supplier Relation Management) Grupparbete Summering

3 Studiebesök BT / Toyota Onsdag 21 mars kl Agenda Introduktion om företaget Guidad fabrikstur Presentation av inköpsavdelningen Lunch Bilersättning utgår vid full bil (18:50 enl. skatteverkets norm) Förbered gärna frågor

4 Kurslitteratur Purchasing and Supply Chain Management, Adrian J van Weele Svensk utgåva Avtalsrätten, Christina Ramberg Jan Ramberg torsdag den 1 mars

5 Repetition Operativt INKÖP Nu vet ni vad operativt inköp är Hur en operativ inköpsfunktion styrs. Vilka processer som finns tillgängliga. Vad en operativ inköpare gör Hur man mäter operativt inköp Lite om prisstrukturer torsdag den 1 mars 2012

6

7 The purchasing process on two levels. Identification of the need Functional specification Determine Sourcing strategy Draft and conclude contract Order Receive Negotiate Define evaluation criteria Evaluate bids Pay Receipt invoice Repeat if needed Invite bids. Select suppliers Identify potential suppliers

8 Inköpsrollen Technical dimension Determine specifications Audit suppliers quality organisation Value analysis Quality Control Supplier selection Draw up contract Commercial dimension Supply market research Supplier visits Requests for quotations Evaluate quotations Negotiations with suppliers Purchasing function Logistical dimension Optimisation of ordering policy Order expediting and follow-up Incoming inspection Monitoring delivery reliability Administrative dimension Order handling, expediting and filing Checking supplier invoices Checking payments to supplier

9 Olika marknadsstrukturer Monopol Oligopol Viss konkurrens Perfekt konkurrens 9

10 Typer av monopol Lagliga monopol Naturliga monopol Statliga monopol

11 Marknads strukturer

12 Läsa mer? trycksaker/infomaterial/ lilla konkurrensboken.pdf Lilla konkurrensboken

13 FAKTA De högsta böter för missbruk av dominerande ställning som dömts ut av europiska kommissionen (augusti 2009) Företag (år) Böter i euro Intel (2009) Microsoft (2008)

14 Slut

15 Att välja leverantörsmarknad Geografi Macro - ekonomi Logistik Teknologi Kostnadsnivå Kommunikation Kultur - er

16

17 Kenneth Lyson decide where to buy. General consideration Strategic/tactical consideration Products factors Supplier factors Personal factors torsdag den 1 mars 2012

18 Leverantörs faktorer Historik Företagsprofil Företagsledning Affärsstrategi Ekonomisk ställning Projekt/Program Leveransprecision Personal - Tillgång Personal - Kompetens Kompetens i organisationen Lev bas Lokalisering Kapacitet Utveckling affärer Teknisk utveckling Produktivitet Miljö Kvalitetssystem IT mognad torsdag den 1 mars 2012

19 Val av leverantör - Arbetsgång Befintliga leverantörer Latenta leverantörer Presumtiva lev Leverantörs marknad

20 Arbetsgång, forts Geografiskt val 1. Lokal marknad 2. Regional marknad 3. Global marknad Använda eller förändra marknaden? Plats i Kraljics matris ger typ av relation och strategi Finns en Category Management strategi?

21 Arbetsgång, forts Preliminärt val Fall back val Kolla referenser Kolla verifikat (F-skatt, kronofogden, Sv Handel/Sv Näringsliv svarta listor, facket, etc.) Inhämta (vid behov) godkännande internt

22 Attraktivitet i kundkontot Matris för leverantörers kundval Hög Utveckla / föd upp Centrera / Skydda Låg Plåga Utnyttja Lågt Högt Relativt värde av kundkontot Källa: Steel, Court; Profitable Purchasing Strategies;

23 Grupparbete Marknadsanalys En större sourcingaktivitet brukar börja med en marknadsanalys, en sådan kan bestå i någon eller några av följande nivåer: Geografisk nivå, analys av land eller region Branschnivå, analys av den bransch där tänkta leverantörer verkar Företagsnivå, analys eller bedömning av tilltänkta leverantörer Produktnivå, bedömning av möjliga produkter Fråga 1. Hur skulle en marknadsanalys se ut för ert företag när det gäller geografi, marknadsstruktur och konkurrenssituation? Fråga 2. Hur skulle ni gå till väga för att välja leverantörer för ett eventuellt framtida samarbete med svaret på förra frågan i åtanke?

24 Bedömning - Värdering Aspekt Leverantörsbedömning Leverantörs värdering Inriktning Framtidsorienterad Historiska data Urval Nya & befintliga leverantörer Typ Kvalitativ Kvantitativ Omfattning Befintliga leverantörer Bred, många aspekter Begränsad, få aspekter Arbetsinsats Tidsödande Rutinarbete Databehandling Manuellt & subjektivt Faktiska data, automatiserat

25 Leverantörsbedömning

26 Metoder Leverantörsbedömning genom egenbedömning Kreditupplysningsföretag Certifierande organisation Leverantörsbalanserade styrkort, resultatkort Auditering Statistik från inköpssystemet Ekonomisk leverantörsbedömning DuPont-modellen Leverantörskvalificeringsavtal

27 Supplier Segmentation Suggested names for the most basic supplier category included.. Chosen suppliers Capable suppliers D level suppliers Tolerated suppliers Non-essential suppliers The Dark Side 27

28 Supplier Segmentation Early thinking suggested multiple supplier categories along a continuum Strategic Preferred Valued Basic 28

29

30 Attribute Model Example Attributes Attribute model enabled us to begin to group suppliers into desired categories based on general attributes Basic Valued Preferred Strategic Planning Horizon Current deal; singular operation Ongoing multiple exchanges; near term planning Specified endpoint; some joint strategic planning Unspec. endpoint: ongoing intent to co-create value Relationship Mode of Operation Competitive bid Performance incentives Continuous improvement Experimentation and learning, collaboration Management Cost / Level of Involvement Low staff members Intermediate leadership level management High executive leadership High Sr. executive leadership 30

31 DRIVKRAFTER BAKOM LEVERANTÖRSSAMARBETE Konkurrensfördelar Optimala processer Stabilitet i flödet Långsiktiga relationer Kontinuerlig förändring

32 Exempel på innehåll i SRM Hur ser leverantörerna på oss? Leverantörsbedömning - före kontrakt Finansiell analys Totalkostnadsanalys Riskanalys Leverantörsvärdering - efter kontrakt Key Performance Indicator - (KPI) Leverantörsutveckling Olika typer av leverantörsrelationer Avveckling av leverantör

33 Utbildning - Processförbättringar - Kvalitetssystem - Produktionsfilosofier Certifiering - Standardisering av produkter, tjänster och arbetssätt Leverantörs utveckling Gemensam produktutveckling - Delat ansvar Fadderprogram - Personal hos lev. - Kontaktorgan Gemensam problemlösning - Gemensam kompetens - Gemensam finansiering

34 Leverantörsutveckling För att lösa ett problem/utmaning För att öka lönsamheten 1. Kostnadsläge 2. Kvalitetsnivå 3. Administration 4. Etc. 1. Hitta nya lösningar 2. Teknisk utveckling 3. Förenklingar 4. Etc.

35 Leverantörsutvecklingsprocessen

36 Leverantörsutveckling Konkurrens fördelar Optimala processer Stabilitet i flödet Kontinuerlig förändring Långsiktiga relationer

37 Vad kostar det att byta leverantör? Källa: Kirst P, Supplier Switching Management, 2008

38 Grupparbete 2 Ert företag har problem med / behöver öka lönsamheten på en produkt / produktfamilj och frågar inköp om råd: Identifiera problemet / utmaningen ni vill lösa Ange mål för programmet Föreslå och beskriv hur ett lämpligt leverantörsutvecklings program skulle kunna se ut Presentera en kalkyl över kostnaden för ett byte av leverantör Hur mäter och följer ni upp hur programmet fortlöper

39 Åtgärder/aktiviteter Optimering av ledtider Optimering av lagerhållning Förbättring av kvalitet Optimering av rättidighet

40 Developing the Competency The Evolving Procurement Role TRADITIONAL PROCUREMENT THE NEW PROFESSIONAL Knowledgeable about procurement Disconnected from business strategy Less technology knowledge Transactional Negotiation/T&C skills One-dimensional supplier relationships Short term benefits Priorities driven by technical community Multi-dimensional knowledge manager Center of Expertise on business/markets Understands evolution of technology Acts as consultant Holistic relationship management Strong analytic/financial/cash management understanding Complex deals Influence/lead change Source: British Telecom Group 40

41 PICK - diagram

42 Praktisk Leverantörsutveckling Processkartläggning Reducera antalet Processteg Samordna/ta bort Flytta t/fr lev/köpare

43 Leverantörsutveckling Skapa ny konkurrans på marknaden 1. Befintliga leverantörer på nya teknikområden 2. Befintliga leverantörer på nya produktområden 3. Befintliga leverantörer på nya marknader 43

44 Handfield har beskrivit: traditionalisterna som reaktiva leverantörsutvecklare Och modernisterna som strategiska leverantörsutvecklare

45 Vad påverka hur inköp agerar Företaget mål och affärsidé Policys R&D samt processer Specifikationen Behov i mängd och tid

46 Vad påverka hur inköp agerar Leverantörsmarknaden 1. Långsiktig utveckling 2. Nya erbjudanden 3. Nya leverantörsmarknader 4. Befintliga leverantörers utveckling 5. Konkurrenssituationen

47 Vad påverka hur inköp agerar Valuta 1. Matcha 2. Säkra 3. Riskdelning

48 Vad påverka hur inköp agerar Juridik 1.Avtalsutformning 2.Tvister 3.Branschvillkor 4.Förhandling Avtalsförvaltning

49 Vad påverka hur inköp agerar Andra risker 1.CSR 2.IPR 3.Logistik 4.Politik 5.Kvalité 6.Etc Interna intressenter Ekonomi Egna resurser

50 World Class Supplier Relationship Management: Stratify suppliers based on importance and define relationship expectations Establish the governance structure and process for internal and supplier interactions across the lifecycle of the supplier relationship Define formal processes for management involvement in the relationship Clarify internal roles and responsibilities, and required skills Put in place processes to effectively manage performance and develop supplier capabilities to continuously improve value

51 BT s verktygslåda för att nå 4% real kostnadsreduktion varje år Kostnadsreduceringsförslag från leverantör Flerårsavtal (årlig prisreduktion förbestäms) Volymtillväxt Inköpssamordning Leverantörsbyte Värde analys Pris/specifikationsjämförelse Leverantörsstrukturering (aktivitetsanalys) Inköpssamordning med underleverantörer Prisförhandling 51

52 Scanias utvecklingsprogram Workshops för att eliminera störningar (inriktning kvalitet, leveranser eller ekonomi) Utbildning i Scanias Produktions System (SPS) Certifiering i SPS Ingen konkurrenskraft utan konkurrenskraftiga leverantörer

53 SAP Supplier Relationship Management Purchasing governance Sourcing Spend Analysis Category Management Compliance Management Central Sourcing hub RFx/Auctioning Bid evaluation & Awarding Contract Management Legal Contract Repository Contract Execution Contract Authoring Contract Negotiation Contract Monitoring Collaborative Procurement Supplier Collaboration Supply Base Management Self-Service Procurement Direct/Plan driven procurement Web-based Supplier Interaction Supplier Network Supplier Identification & Onboarding Performance Management Services Procurement Catalog Content Management Direct Document Exchange Supplier Development & Supplier Portfolio Management

Effso utvecklar Inköpsorganisationer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer Kort om Effso Effso utvecklar Inköpsorganisationer Hjälpa till med rekrytering Hyra ut resurskonsulter vid arbetstoppar Träna befintlig personal genom workshops Tillhandahålla en verktygslåda Står för

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik Silfguiden 2015 Utbildningar Konsulttjänster Företagsakademier Seminarier Inköp Offentlig upphandling Logistik Förhandling Juridik En utbildning som lönar sig. Innovativ superanalytiker med tvärfunktionell

Läs mer

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning.

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning. Operativa ärenden Ramavtal, kontrakt Beställningar med inköpsanmodan Leverantörsbedömningar, leverantörsvärderingar Upphandlings och förhandlingsresultat Fakturor (leverantörsreskontra) Reklamationer avvikelser

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se Gör som 1.4 miljoner projektledare: Ta Kontroll 2015 över din karriär med ESI Kursprogram ESI är ett globalt utbildningsföretag med fokus på projektområdet. Våra kunder säger att vi är bättre och annorlunda

Läs mer

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik EXAMENSARBETE Inköp i Virtual Design and Construction En fallstudie Pär Gustavsson Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag?

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? Lennart Söderberg Juni 2009 Magisterexamen/examensuppsats/20 poäng(30 Hp)/D-nivå Industriell Ekonomi Magisterprogram/Management

Läs mer

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH.

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Handledare Ingela Elofsson Håkan Nordahl Inköpsstrategi En portföljanalys av inköpsartiklar M99 (Inek) 2004-12-13, Lund FÖRORD Denna rapport är

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

INKÖP ÄR ROLIGT. En enkel skrift om grundläggande begrepp och processer för Operativt och Taktiskt inköp

INKÖP ÄR ROLIGT. En enkel skrift om grundläggande begrepp och processer för Operativt och Taktiskt inköp INKÖP ÄR ROLIGT En enkel skrift om grundläggande begrepp och processer för Operativt och Taktiskt inköp 1 INKÖP ÄR ROLIGT Svante Axelsson i glatt samtal med professor Arjan van Weele och den brittiska

Läs mer

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Kurslitteratur. Category Management in Purchasing, Jonathan O Brian ISBN 978-0-7494-5257-5.

Kurslitteratur. Category Management in Purchasing, Jonathan O Brian ISBN 978-0-7494-5257-5. Kursens upplägg 27/8 Introduktion Företagsstrategi och inköpsstrategi Bygga strategier Affärer och andra modeller 3/9 Risk o CSR i strategiskt perspektiv samt Leverantörsmarknad och leverantörsutvärdering

Läs mer

Termer och begrepp med förklaring på svenska

Termer och begrepp med förklaring på svenska Termer och begrepp med förklaring på svenska Engelska Japanska Svenska Activity Based Costing (ABC) Agile Production Ett system för att beräkna produktkostnader som tilldelar produkten kostnader baserat

Läs mer

Blekinge tekniska högskola Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 högskolepoäng http://edu.bth.se/utbildningsplaner/mtgmt_ht-07.

Blekinge tekniska högskola Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 högskolepoäng http://edu.bth.se/utbildningsplaner/mtgmt_ht-07. Ingenjörer och Arkitekter Grundläggande nivå Blekinge tekniska högskola Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 högskolepoäng http://edu.bth.se/utbildningsplaner/mtgmt_ht-07.pdf Mål Utöver de nationellt

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider

Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider Kritiska framgångsfaktorer i teknologiska förändringstider Extern och intern granskning av TDC Dotcom Handledare: Kristina Kaup, COO Eva Öhlin-Lillienau, Affärsområdeschef Customer care Handledare: Avdelningen

Läs mer

Strategiskt inköpsarbete på ONROX

Strategiskt inköpsarbete på ONROX Strategiskt inköpsarbete på ONROX Differentiering och utvärdering Håkan Berg Daniel Olsson Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik Lunds Tekniska Högskola II Förord Detta examensarbete

Läs mer

Kvalitetsutveckling inom service management

Kvalitetsutveckling inom service management Kvalitetsutveckling inom service management Verktyg för kundfokuserat utvecklingsarbete Olof Berensson Institutionen för bygg- och miljöteknik Byggnadsekonomi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2005

Läs mer

Forskningsrapport 2007:1

Forskningsrapport 2007:1 Forskningsrapport 2007:1 Kartläggning av logistikforskning för handeln av Magnus Lundevall 2007 Förord Författaren Magnus Lundevall, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Göteborg har under hösten 2006

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Positionering under strategisk osäkerhet

Positionering under strategisk osäkerhet Utdrag 2007-08-27 ur: Kapitel 2 Positionering under strategisk osäkerhet En studie av positionering i en ny bransch Roland Sjöström Linköping 1996 Ekonomiska institutionen Linköpings tekniska högskola

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

Presentationer. 1. Företag 1 2. Företag 2 3. Företag 3 4. Företag 4 5. Företag 5 6. Företag 6

Presentationer. 1. Företag 1 2. Företag 2 3. Företag 3 4. Företag 4 5. Företag 5 6. Företag 6 Presentationer 1. Företag 1 2. Företag 2 3. Företag 3 4. Företag 4 5. Företag 5 6. Företag 6 Agenda 1. Inköpsbeslutet 2. Avtals- o leveransvillkor 3. Inköpsordern 4. Upphandlingsprocessen 5. IT stöd Arbetsgång

Läs mer

IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA)

IT utan gränser. ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) IT utan gränser ett konkurrenskraftigt Sverige i en global IT-värld EN PROJEKTRAPPORT FRÅN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) Förord Sverige behöver ett uthålligt och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer