Inköp en strategisk roll i företaget? Från passiv till strategisk funktion Status eller kompetens?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inköp en strategisk roll i företaget? Från passiv till strategisk funktion Status eller kompetens?"

Transkript

1 Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle Nicolette Lakemond, Linköping Universitet Mandar Dahbilkar, KTH IPS en internationell enkät om inköp Inköp i världsklass? Strategier, verktyg och kompetens Inköp en strategisk roll i företaget? Från passiv till strategisk funktion Status eller kompetens? Framtida utmaningar och forskning Inköpets roll i innovationsprocesser Design av globala försörjningskedjor j Trade-offs

2 (Detroit, USA) (Ontario, USA) Creating Value through Purchasing

3 Affärsstrategi Inköps- strategi Inköp Inköpsverktyg Inköpskompetens Företagets resultat Kontroll faktorer Inköpsorganisation Inköps- processer Inköps- effektivitet Kunskap och värde Country Frequency Perc ent Italy Netherlands United Kingdom Germany Spain Sweden Finland United States Canada France Total SE Non SE Small (0 50) 11% 9% Medium (50 250) 43% 29% Large ( ) 31% 24% Very large ( ) 13% 25% Huge (>10000) 1% 14% 100% 100% Percent Agriculture, forestry, fishing, and mining 1% Manufacturing Food 1% Manufacturing Wood 9% Manufacturing Chemical 4% Manufacturing Metal 13% Manufacturing Equipment 14% Manufacturing Vehicles 5% Manufacturing Other 14% Manufacturing Not specified 25% Electricity, gas, and water supply 0% Construction 6% Wholesale and retail trade 1% Hotels and restaurants 0% Transportation, storageand commun. 2% Financial services 1% Professional and administrative services 1% Public administration and defense 1% Human health and social work activities 0% Arts, entertainment and recreation 0% Other 1% 100% Totalt inköp: > 3000 Mdr SEK

4 Presentation av preliminära resulat Individuella återföringsrapporter till svarande Det enskilda företaget jämfört med övriga företag i landet, i branschen, i samma storlek och för vald inköpskategori Akademisk publicering parallellt Se IPS eller CLIPs hemsida Enkäten upprepas Affärsstrategi Bakgrund. Hur viktigt är inköp? Inköpsstrategi Andelen inköp av sales: 50% +- Inköpsverktyg Inköpskomptens Inköpsorganisation Andelen offshoring: 40% +- Andel inköpare per anställd: 4% +- för företag över 250 anställda har SE högst andel inköp och offshoring, men minst antal inköpare per anställd Inköpsprocesser Inköpseffektivitet Företagets resultat Slutsats: Få köper mycket!

5 Socialt hållbar utveckling Miljömässig hållbar utveckling programs Elektroniskt samarbete Elektronisk försörjning Elektroniskt inköp Leverantörsutveckling Operativt leverantörssamarbete Teknologiskt leverantörssamarbete Samordnat inköp Internationaliseing av leverantörsbas Outsourcing Portföljsstrategier Optimering av leverantörsbasen Centralisering av inköp n= Till liten Till ganska Till ganska Till stor del liten del stor del del CSR inköp Elektroniskt inköp Leverantörssamverkan Sverige Nordamerika Europa Outsourcing Internat. leverantörer Intern rationalisering 2.0 Till liten Till ganska Till ganska 4.5 del liten del stor del Effekter tydligast på innovationsförmåga... men inte på finansiella resultat

6 Inköpsstrategi Affärsstrategi Inköpsverktyg Inköpskomptens Inköpsorganisation Spend analysis and reporting Value analysis / Value 5 4 TCO, life cycle costing Inköps- processer Inköpseffektivitet Företagets resultat Supplier rating systems 3 Portfolio analysis Europe Supplier auditing 2 Scenario and risk planning North America Sweden Purchasing performance Target costing Benchmarking Kvalitetsledningsverktyg delas med Just-in-time påfyllnad Nordamerika Europa Sverige Samordnad planering och påfyllnad Leverantörsstyrt lager (VMI) Dedicerad kapacitet från leverantörer Dela produktionsplaner och prognoser Dela info om lager med leverantörer Långtidskontrakt med leverantörer Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

7 Affärsstrategi Inköps- strategi Inköpsverktyg Inköpskompetens Inköps- processer Inköpsorganisation Inköpseffektivitet Företagets resultat Inköparnas affärskunskap Inköpscheferna kunskap om personal Utbildningsnivå hos inköparna Inköpscheferna kunskap k om daglig verksamhet Kompetensen hos inköparna Sverige Europa Nordamerika Inköpscheferna kunskap om ny teknologi Inköpscheferna kunskap i affärsbeslut Hälften av företagen anser att deras inköpare och chefer har adekvat kompetens övriga kan utvecklas...

8 Strategiska Köpa-tillverka Inköpsstrategi Val av leverantör och kontraktering Leverantörs- samverkan Leverantörs- utvärdering Leverantörsutveckling Leverantörer i produktutveckling Leverantörer i orderprocessen Orderprocess Definition av specifikationer Ledning av orderprocessen Strategiska Leverantörssamverkan Orderprocess Extremt kunniga Mycket kunniga Ganska kunniga

9 Svenskt inköp i världsklass? Investeringar i inköpsprogram bidrar till ökad innovationsförmåga,... men förklarar inte finansiella resultat Inköpskompetens är en hävstång för effektiviteten i inköpsprogram Kompetens kring processer om leverantörssamverkan kan lyftas CSR ny best practice? Tecken på trade-off mellan CSR och kostnadseffektivitet Effektivt inköp lönar sig IPS visar starkt samband mellan inköpsperformance och företagets performance Affärsstrategi Inköpsstrategi Återspeglas det i organisation och status? Från passiv till strategisk funktion Status eller kompetens? Inköpsverktyg Inköpskomptens Inköpsprocesser Inköpseffektivitet Företagets resultat Inköpsorganisation

10 Traditionell inköpsroll Reaktivt Administrativ i i funktion Kortsiktigt fokus Fristående funktion Ledningen ser inte inköp som värde-förädlande funktion Strategisk inköpsroll Proaktivt Planerad Inköpsstrategi och affärsplan konsistenta Långsiktighet Tvärfunktionellt samarbete Nära samverkan med top management Fokus på strategiska leverantörer och relationer Löpande utvärdering av inköps prestationer Drivkrafter: - Ekonomiska - Teknologiska - Strategiska - Marknad Passiv Reaktiv funktion Oberoende Kostnadsfokus och kompetent men ej länkad till affärsstrategin ateg Rapporterar till ledningen Stödjande Stödjer strategin med effektiva metoder Integrerad med produktions- funktioner Strategisk Inköpsorgani- sation och inköpsstrategi är helt integrerad med företagets ledning och strategi En modell, men hur ser verkligheten ut?

11 atus Integ gration Stra tegisk Inköp har fokus på långsiktiga frågor som omfattar risk och osäkerhet Inköpsprestation mäts i termer av dess bidrag till företagets strategiska mål Inköp medverkar i företagets strategiplanering Inköp deltar aktivt i företagets processförbättringar Inköp deltar aktivt i design av nya produkter/tjänster Inköp initierar förändring i produkter baserat på leverantörsanalyser Inköp ses som lika viktig som andra företagsfunktioner av ledningen Inköpsavdelningens åsikter ses som viktiga av de flesta högre chefer Instämmer i stort Instämmer helt St Ledningen är postiv till förbättringar av inköp Andel företag (n=675) Hög status Involverad Strategisk Celebritet Låg kompetens All: 25% SME: 25% Out- vecklad All: 7% SME: 10% All: 41% SME: 34% Kapabel All: 27% SME: 32% Hög kompetens Låg status Låg status Ej involverad

12 Celebritet Low performers.. High performers. Star performers. Strategisk Costs Quality Delivery Flexibility Innovation 50% 45% 40% 35% 30% Europa (n=245) Nord Amerika (n=51) Sverige (n=118) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Outvecklad Celebritet Kapabel Strategisk Kompetens Out-är viktigare än status! vecklad Kapa- bel Strategisk Celebritet Outvecklad Kapabel

13 Hög status Celebritet Strategisk Låg kompetens Prio: Innovation, Sustainability Aktiv: Många inköpsprogram Lågt presterande Outvecklad Prio: Kostnad, kvalitet, leverans Få inköpsprogram Lågt presterande Prio: Innovation, Sustainability Aktiv: Många inköpsprogram Högt presterande Kapabel Prio: Kostnad, kvalitet, leverans Få inköpsprogram Högt presterande Hög kompetens Kompetens Organisation Låg status Strategisk prio Traditionell inköpsroll Reaktivt Administrativ funktion Kortsiktigt fokus Fristående funktion Ledningen ser inte inköp som värdeförädlande funktion Strategisk inköpsroll Proaktivt och Planerad Inköpsstrategi och affärsplan konsistenta Långsiktighet Tvärfunktionellt samarbete Nära samverkan med top management Fokus på strategiska leverantörer och relationer Löpande utvärdering av inköpsprestationer Pessemisterna: SME har inte resurser för strategiskt inköp Optimisterna: SMEvinner på strategiskt inköp Skilja på olika delar av strategiskt inköp?

14 Styrkor Tillämpar strategiskt inköp (långsiktiga relationer, aktiv ledning, ) Platt organisation Svagheter Bi Bristande kunskapk om strategiskt inköp Mer kund- än leverantörsfokus Möjligheter Tydligt bidrag till företagets resultat Hot Resurserför kompetensutveckling Underskattning av strategisk planering Svenskt inköp i världsklass? Inköpskompetens blir allt mer central En hävstång för effektiviteten i inköpsprogram Kompetens kring leverantörssamverkan kan lyftas Förbättrat strategisk inköp genom kompetens, status och prioritering Strategiska inköpsprocesser kräver inte alltid stora resurser Fortsatt forskning Inköpets roll i innovationsprocesser Design av globala försörjningskedjor Sustainability vs Costs. Trade-offs?

15 Hur kan vi ta tillvara leverantörernas kompetens? Organiseringen internt inköp Gränssnittet mellan företag? konstruktion produktion kvalitet t Vilka faktorer påverkar vilka funktioner som kan separeras/utlokaliseras och vilka som behöver integreras/samlokaliseras för att skapa effektiva globala försörjningskedjor? Leverantörs- kompetens Utlokalisering Design av SC Integration Samlokalisering Teknologi Kunskapsintegration Ekonomistyrning CSR

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

artneren affärstidning

artneren affärstidning Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag?

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? Lennart Söderberg Juni 2009 Magisterexamen/examensuppsats/20 poäng(30 Hp)/D-nivå Industriell Ekonomi Magisterprogram/Management

Läs mer

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp.

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp. REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Arbetspapper 05 Delges: Sammanfattning - gruppdiskussioner Grupperna ombads att identifiera och diskutera biståndets utmaningar, hot och möjligheter för en hållbar

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

OPS-lösningar inom försvaret

OPS-lösningar inom försvaret OPS-lösningar inom försvaret Exempel från Norge: Kystvakten JON ROGNES FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling

Läs mer

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system RAPPORT NR 166 Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system - Centrala komponenter för effektivt underhåll Hösten 2005 Mattias Haraldsson

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter

Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter Purchasing must become supply management Peter Kraljic Artikeln, skriven av Peter Kraljic, behandlar inköp och hur det måste bli en del av det som man idag benämner supply management. Bakgrunden till artikeln

Läs mer

Utveckling av inköpsprocess och leverantörshantering i en projektbaserad organisation

Utveckling av inköpsprocess och leverantörshantering i en projektbaserad organisation Utveckling av inköpsprocess och leverantörshantering i en projektbaserad organisation Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik SOFIE BONDESON AMANDA GRANSTRÖM Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik EXAMENSARBETE Inköp i Virtual Design and Construction En fallstudie Pär Gustavsson Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik Silfguiden 2015 Utbildningar Konsulttjänster Företagsakademier Seminarier Inköp Offentlig upphandling Logistik Förhandling Juridik En utbildning som lönar sig. Innovativ superanalytiker med tvärfunktionell

Läs mer

Returlogistik inom e-handeln

Returlogistik inom e-handeln Returlogistik inom e-handeln En fallstudie av fyra modeföretag i Sverige Kandidatuppsats i Logistik 15HP Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2014 Handledare: Catrin Lammgård Författare:

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Hinder och Drivkrafter

Hinder och Drivkrafter Hinder och Drivkrafter Projekt Branschvis Energieffektivisering Mars 2015 Louise Trygg, Högskolan Dalarna Hans Ersson, Högskolan Dalarna Mattias Gradén, Högskolan Dalarna Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 1 2 SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 SAMMANFATTNING

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation

TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 1/2015 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Internet of things förändrar allt Martin Christopher, Mats Abrahamsson och Bo-Inge Stensson om förmågan att

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar Stor potential om etik vägs in i alla investeringar - men där är branschen inte ännu Att ta hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i investeringar har gått från att vara en nischprodukt

Läs mer