Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing"

Transkript

1 Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

2 Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålprodukter. Vi jobbar nära tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje år på forskning och utveckling. Världsledande produkter, innovation och stolt laganda Hur är vi? Vår företagskultur karaktäriseras av kombinationen av högteknologisk utveckling och stolt laganda.

3 Affärsidé Sandvik ska utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter, som bidrar till att förbättra produktiviteten och lönsamheten för våra kunder. Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad till områden där Sandvik är eller har potential att bli världsledande. Sandvik investor presentation 2009 Page 3

4 Sandvik global ledare SANDVIK TOOLING SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY MSEK MSEK MSEK Sandvik 2009 Orderingång MSEK Andel aktier utanför Sverige 33 % Fakturering MSEK Investeringar i anläggningar MSEK Avkastning på sysselsatt kapital Rörelsemarginal -1.3 % -2.0 % Antal produktionsenheter globalt Antal anställda 31 dec Sandvik 61% ägande i Seco Tools

5 Inköpsvärden Sandvik-gruppen SEK B Investeringar Indirekt Direkt År

6 Inköp per land 2009 SEK B Spend SWE FIN AUS USA DEU AUT GBR FRA BRA IRE CHN CAN CHE ZAF POL IND Länder 16 länder står för 90% av inköpen

7 Organisation - Inköp SANDVIK TOOLING SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY Råmaterial Verktygsstål Stålkonstruktioner Gjutgods Hydralik & Pneumatik Mekanik & Fordonskomponent. Elektronikkomponenter Råmaterial Skrot Stål - Halvfabrikat Varje affärsområde har sin egen globala inköpsorganisation Direkt inköp och investeringar hanteras av respektive affärsområde Indirekt inköp samordnas i stor utsträckning inom Sandvik-gruppen

8 Historik och nuläge Utveckling av inköpsverksamheten Centralisering Olika fokus inom respektive affärsområde Tooling: Direkt & indirekt inköp samt investeringsinköp i global organisation SMC: Stor global organisation för direkt inköp, ingen global organisation för indirekt inköp SMT: Direkt inköp/råmaterial i separat organisation, indirekt inköp och investeringsinköp i global organisation Ökad samordning av indirekt inköp Mer strategisk inköpskompetens Fler gemensamma riktlinjer och policies Ökad fokus på IT-infrastrukturen

9 Globala inköps påverkan på Sandvik s logistik Sandvik Mining and Construction - Bakgrund Förvärv av nya bolag Montagefabriker i tillväxtländer Distributionscentra Sourcing strategi Globala Kategorichefer med kategoriteam Ökad sourcing i lågkostnadsländer Tidig medverkan i produktutveckling Standardisering Kompetensutveckling, målstyrning, processer och verktyg Ökad elektronisk kommunikation Utmaningar Försörjning från leverantörer i Iågkostnadsländer till fabriker i Europa och USA och till distributionscentra Ledtider Kvalitetssäkring

10 Kriterier - Leverantörsval Gemensam process för leverantörsbedömning Baseras på Sandvik Supplier Code of Conduct Minimikrav för godkännande områden Miljö Lagar Mänskliga rättigheter Affärsetik Svartlistade länder Ägarförhållanden Tilläggskrav för kvalificering av leverantörer exempel Kvalitet Teknik Ekonomi

11 Process Leverantörsbedömning Högrisk länder Högrisk kategorier Riskklassificering leverantörer Högrisk klass Mediumrisk klass Lågrisk klass Obetydlig risk klass Fullständig Leverantörsbedömning Grundläggande Leverantörsbedömning Intern Leverantörsbedömning Godkännande

12 Merparten av de indirekta inköpskategorierna upphandlas genom Sandvik-gruppens samordningsstruktur Struktur Indirekt inköp Sandvik Gruppen Sandvik Tooling Land Sandvik Mining & Construction Sandvik Materials Technology Enhet Direkt inköp och investeringar är organiserat via affärsområdena

13 Samordningsstruktur Indirekt inköp Samarbete Besparingar NPC Affärsplan Mål Aktiviteter EPC KL repr. AO CPO s NPC NPC Ordförande / Landsinköpschef Indirekt NPC Medlemmar Landschef Category Management Lead Buyers Site Buyers Sandvik Gruppen Land Enhet Team Spirit Samordning

14 Huvudfokus 2010 Indirekt inköp Samarbete Kapital- effektivitet Besparingar Synlighet & Kommunikation

15 Kulturförändring Sandviks s inköp inom 2-3 år Inköps mervärde etablerat Organisationsutveckling Styrning, roll- och ansvarsfördelning Processorienterad verksamhet Optimerade processer, effektiva arbetssätt Global sourcing Ökade inköp från lågkostnadsländer Samordning indirekt inköp Mer regional och global samordning Leverantörsutveckling Fördjupade relationer med strategiska leverantörer IT-stöd Optimerad informationshantering, integrerade inköpssystem

16 Sandvik Spend vision Sandvik Enheter Globalt Country Purchasing Mgr In-direct National Purchasing Council Executive Purchasing Council Spend data data SANDVIK SPEND Lead Buyers Site Purchasing Business Area Purchasing Spend/Kategori Antal leverant./enhet Spend/Sandvik Spend/Land Spend/Affärsområde Etc. Spend/enhet Spend/Leverantör Etc. Leverantörer/Kategori

17 Framgångsfaktorer Support från ledningen Utnyttja synergier och Best practice Nöjda medarbetare Gemensam inköpsvision

18 Sandvik s Inköp Inköp står för en avgörande del av Sandvik s kostnader Organisation Avsevärda besparingar uppnås Processer IT-stöd Kompetens En verksamhet i ständig utveckling för att möte framtida utmaningar