Utdrag från kapitel 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag från kapitel 1"

Transkript

1 Utdrag från kapitel Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra böcker som behandlar produktionsfrågor ur olika perspektiv. Flera av dessa böcker har varit inspirationskällor för oss i vårt arbete vilket också framgår av referenserna. Vi tycker dock att det är nödvändigt att lyfta produktionsfrågorna igen och att göra det på ett annat sätt än vad som oftast gjorts tidigare. För att ge dig som läsare en bättre förståelse för bokens innehåll och upplägg ska vi därför inledningsvis beskriva våra huvudsakliga drivkrafter för att skriva denna bok Tid att tänka produktion Produktionsutveckling är ett omfattande begrepp. Det handlar om att skapa effektiva produktionsprocesser och att utveckla produktionsförmågan. Produktionsutveckling refererar både till produktionssystem i drift, där det handlar om att effektivisera och förbättra redan befintliga system, och till utveckling av nya produktionssystem. I takt med att den industriella konkurrensen ökar blir det än tydligare att förbättrade nivåer av output, effektivitet och kvalitet bara kan åstadkommas genom att utforma bättre produktionssystem, snarare än att utöva än hårdare kontroll över de existerande systemen. (Bennett, 1986, s. 2).

2 Vid utformning av nya produktionssystem finns självklart den största möjligheten att göra bra system och därför anser vi att just detta område förtjänar extra uppmärksamhet. Figur 1.1 Det är vid utvecklingen av systemet de största möjligheterna finns att åstadkomma bra produktionssystem. Styrning och kontroll av befintliga system erbjuder sämre möjligheter. (Illustration: Mario Celegin) Med produktionsutveckling i denna bok åsyftas utveckling och drift av produktionssystem. Boken inriktas framför allt mot frågeställningar som gäller utveckling av nya produktionssystem eller större förändringar av befintliga produktionssystem. Många frågeställningar är givetvis relevanta även vid mindre förändringar. I ett utvecklingsarbete är det är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv där såväl teknik som människor inkluderas. Att betona produktionsutveckling istället för det traditionella begreppet produktionsteknik är ett sätt att markera behovet av utveckling på lång sikt. Aktuella frågeställningar som belyses i boken är därför exempelvis vilka resurser som ges till produktionsteknik i allmänhet och till produktionsutveckling i synnerhet. En medveten satsning på produktionsområdet är en viktig fråga som, mot bakgrund av den hårda globala konkurrensen, har en större aktualitet än någonsin för varje enskilt producerande tillverkningsföretag i Sverige. Vi anser att produktionsutveckling måste lyftas in som en självklar del av produktframtagningsprocessen. Med produktframtagning 8 Studentlitteratur och författarna

3 Produktionsutveckling avses här processen från produktplanering till färdig produkt. Alltför ofta likställs produktframtagning med produktutveckling medan produktion nämns i förbifarten som något som måste hanteras och inte som ett konkurrensmedel. Vidare anser vi att arbetet med att utveckla produktionssystem behöver förbättras. Ett sätt att göra detta är genom verktyg och metoder som stödjer ett strukturerat arbetssätt vid systemutveckling. Produktutvecklingen i de flesta företag är föremål för en ständig utveckling av både arbetssätt, organisation och metoder. Stora resurser satsas här på att vidareutveckla processen att utveckla produkter. Vid en jämförelse kan man konstatera att motsvarande satsning inom området produktionsutveckling skulle innebära enorm potential till utveckling. Med produktion avses i denna bok den process i vilken varor och tjänster produceras med hjälp av olika produktionsfaktorer som framför allt arbetskraft, maskiner och råvaror. Här fokuseras särskilt industriell produktion, vilket innebär en betoning på den produktion som sker inom tillverkningsindustrin. En stor del av den litteratur som finns inom området tar sin utgångspunkt i fordonsindustrin och ofta specifikt i bilindustrin. Vi tar här ett vidare grepp och inkluderar även andra branscher inom framför allt verkstadsindustrin. Förutsättningarna för industriell produktion är under ständig förändring. Svensk industri agerar på en global marknad, vilket medför stora möjligheter samtidigt som det innebär ständigt förändrade förutsättningar och hårda krav. Kunderna kräver mer än låga priser, de vill ha högkvalitativa produkter till rätt pris levererade i rätt tid. Med dagens tuffa konkurrens räcker det inte med att utveckla en lyckad produkt. I en värld där kravet på nya produkter är konstant behövs en långsiktig förmåga att utveckla nya produkter. Det är dessutom nödvändigt att ha den kunskap som erfordras för att kunna realisera produkterna på bästa sätt. De senaste åren har den industriella produktionen fått mycket uppmärksamhet i media. Tyvärr har uppmärksamheten ofta handlat om att hela, eller delar av produktionsanläggningar ska flyttas från Sverige till Polen, Kina, Malaysia eller något annat så Studentlitteratur och författarna 9

4 kallat lågkostnadsland. Trenden att flytta produktionen utomlands fortsätter bland svenska tillverkningsföretag, men börjar ifrågasättas allt mer jämfört med för bara några år sedan. Den växande insikten om produktionens betydelse för enskilda företag, och för Sverige i stort, medför att frågorna hamnar högre upp på agendan. Att utkontraktera (kallas oftast outsourcing) egen produktion med tillhörande ansvar till leverantörer har visat sig inte vara odelat positivt. Detta efter en period där outsourcing allt närmare företagens egen kärnverksamhet har ökat. Frågan som infinner sig är nämligen vad som händer på sikt när delar av kärnverksamheten saknas. Om vi inte längre kan producera våra produkter själva hur länge dröjer det då innan vi också tappar vår förmåga att utveckla konkurrenskraftiga produkter? Kopplingarna mellan produktutveckling, industrialisering och produktion är så starka, att om någon av dessa länkar kraftigt försvagas riskerar även övriga länkar att påverkas negativt. Vi kan redan idag se att många av de länder som benämns som lågkostnadsländer inte enbart kan karaktäriseras som stora produktionsfabriker som saknar egen utvecklingskompetens inom produkt- och produktionsområdet. Tvärtom, bara i Kina utexamineras 1 miljon ingenjörer varje år (SvD, ) vilket kommer den kinesiska industrin tillgodo och stärker deras möjlighet till konkurrenskraft inom både produktion och produktutveckling. Många vittnar också om mycket avancerade fabriker runt om i världen, många av dessa högt automatiserade. Vi bör därför snarast göra oss av med våra eventuella förutfattade meningar om att vår egen förmåga att utveckla produkter skulle vara enastående i förhållande till de så kallade lågkostnadsländernas förmågor. Att tro att vi i Sverige enbart ska utveckla produkter medan produktionen kan ske i lågkostnadsländerna kan visa sig förödande redan inom en ganska snar framtid. En av de viktigaste orsakerna till ovanstående problematik är att företag och nationer inte har samma intressen (Sigurdson, 2004). I dag ser många företag i princip hela världen som en potentiell fabrik. Företagen vill maximera sina vinster genom att förlägga produktionen på det ställe där det ger mest. Vi måste se till att förutsättningarna för produktion och förmågan att producera är så 10 Studentlitteratur och författarna

5 Produktionsutveckling god att företagen väljer Sverige. Annars finns en risk att Sverige hamnar i en bazar-ekonomi, vilket innebär att vi endast säljer sådant som andra har utvecklat och producerat (IVA, 2004). År 2004 startades projektet Produktion för konkurrenskraft 1 i Sverige. Målet för projektet är att Sverige ska bli världsledande som produktionsland. Sveriges tillväxt och välfärd är idag direkt beroende av industrins framgång. Projektets syfte är att lyfta fram vikten av och förbättra förutsättningarna för att bedriva internationellt konkurrenskraftig produktion. Visionen är att öka Sveriges konkurrenskraft genom att fokusera på produktionen. (www.iva.se/produktion) Denna nationella satsning, där stora delar av produktions-sverige deltar, signalerar produktionens betydelse för både enskilda företag, branscher och för Sverige i stort. Tillverkningsföretagen står nämligen för hälften av Sveriges export och sysselsätter ett stort antal personer, samt bidrar till ännu fler indirekta arbetstillfällen via leverantörer samt tjänste- och servicesektorn. Om den industriella produktionsverksamheten fortsätter att flyttas utanför landets gränser står vi inför ett betydligt värre scenario än när teko- och varvsindustrin försvann för några decennier sedan. Genom att prioritera resurser till produktionsutveckling, satsa på framtagning av stödjande metoder och arbetssätt, utveckla produktionskunskapen samt förstärka kompetensen, såväl industriellt som inom forskning och utbildning, kommer produktionen att fortsätta vara en nyckelfaktor för svensk industri. Detta är utgångspunkten för denna bok inom produktionsutveckling. 1 Organisationer som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Teknikföretagen, Metall, VINNOVA, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-Stiftelsen) och Samhall står bakom projektet. I projektet deltar ett stort antal företrädare från svensk tillverkningsindustri samt representanter från universiteten. Studentlitteratur och författarna 11

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen 6 400 jobb försvinner i Östergötland En rapport om basindustrins betydelse för regionen Förord För östgöten kanske talet om globaliseringen ter sig långt från vardagen. Sanningen är att vi dagligen påminns

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Inledning I rapporten Fackföreningen och den fulla sysselsättningen till LO-kongressen 1951 presenterade Gösta Rehn

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET Det går inte att förutspå framtiden med absolut säkerhet. Men vi kan vara överens om att allt förändras. Och efteråt kan vi bara konstatera att inget

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer