GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK"

Transkript

1

2 FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att få tillgång till stabila och långsiktiga investeringar på den globala fastighetsmarknaden. Fördelen med att investera i fastigheter är att det generellt ger en högre avkastning än bankräntan och lägre risk än aktier på börsen. Det är ett bra komplement till traditionella värdepapper och en viktig nyckel till en välbalanserad investeringsportfölj.

3 DRÖMMEN OM EKONOMISKT OBEROENDE Svenska Investeringsgruppen startade som en idé och en dröm. Idén var att ge investerare möjlighet att tjäna pengar på både kort och lång sikt genom att investera i fastigheter som dels gav en löpande avkastning från hyresintäkter och samtidigt hade potential att öka i värde och ge vinst vid försäljning. Drömmen var Dan Astréns som redan 2002, vid sidan av sitt ordinarie arbete hos en hemelektronikkedja, började en målmedveten resa mot större ekonomiskt oberoende. Trots viss tveksamhet från bankernas sida kunde Dan, med små medel, göra sin första fastighetsaffär: en mindre hyresfastighet i södra Sverige. Genom att lägga fokus på en effektiv förvaltning och förädling av fastigheten, skapades snart utrymme för att förvärva nya fastigheter. Beståndet växte efter hand och han kunde nu ägna sig helt åt att förvärva och utveckla fastigheter. Dan Astréns intresse för utländska marknader ledde honom till att resa och bygga upp ett internationellt nätverk av fastighetsägare och investerare. Han fick också inblick i hur olika marknader fungerar och vilka strategier som gav störst möjligheter till ett lyckat resultat. Dessa resor och goda erfarenheter av investeringar i både Europa, Asien och USA ledde till att Dan Astrén 2007 bildade Svenska Investeringsgruppen. Svenska Investeringsgruppens affärsidé är att erbjuda företagare och privatpersoner möjlighet till direktinvesteringar i fastigheter med god avkastningspotential. Vi ger våra kunder tillgång till vårt nätverk och vår expertis kring fastighetsinvesteringar, förvärv, förvaltning, förädling och försäljning. GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK Direktinvesteringar i fastigheter har historiskt sett varit ett av de främsta tillvägagångssätten när det gäller att skapa god avkastning i förhållande till risk. Vi vill ge fler människor tillgång till de möjligheter som finns genom direktinvesteringar i fastigheter. Fastigheter är ofta en trygg placering då de utgör en real tillgång med ett underliggande värde som dessutom inte alls, eller i väldigt liten grad, korrelerar med börsen. Fastigheter kan skapa stabila och passiva kassaflöden som möjliggör en friare livsstil. Därför har fastigheter länge varit en självklar del i en väl avvägd investeringsportfölj. Det finns alltid undervärderade fastighetsmarknader, nischer och fastigheter som har goda tillväxtmöjligheter både i Sverige och utomlands. Vi har utvecklade metoder och expertis för att ständigt bevaka och analysera fastighetsmarknader över hela världen för att identifierade absolut bästa möjligheterna till en god investering. Svenska Investeringsgruppens mål är att skapa attraktiva investeringsprodukter, som vi tillhandahåller via både egen och extern distribution. Med ett globalt tankesätt, och med flexibilitet och innovation som ledord, är vi unika och ledande på marknaden. Dan Astrén, VD och huvudägare i Svenska Investeringsgruppen AB, är en entreprenör i fastighetsbranschen. FÖRDELAR MED ATT INVESTERA I FASTIGHETER: + + Möjlighet till passiv inkomst + + Generellt högre avkastning än bankränta + + Lägre risk än börsen + + Real tillgång + + Skattefördelar jämfört med de flesta andra spar- och investeringsformer.

4 MÖJLIGHETER Svenska Investeringsgruppen identifierar möjligheter i undervärderade eller underpresterande fastighetstillgångar genom analys och bevakning. Efter förvärv skapar vi tillväxt genom fastighetsutveckling och förädling samt en god löpande avkastning genom proaktiv förvaltning..

5 Investera i fastighetsfonder eller enskilda fastighetsobjekt. Valet är ditt. Fastighetsinvesteringar kräver mycket god kännedom om den lokala marknaden och en stark lokal närvaro. Förvärv, projektledning, förvaltning, och försäljning är alla viktiga funktioner som med fördel sköts på lokal nivå. Svenska Investeringsguppens expertis och starka nätverk av samarbetspartners, både i Sverige och internationellt, gör det möjligt för oss att erbjuda ett brett utbud av investeringar. Våra kunder har möjlighet att investera i onoterade fastighetsfonder, där många investerare går in med kapital i ett gemensamt projekt, samt även möjlighet att ensamma förvärva enskilda fastigheter. ÄGANDE GENOM FASTIGHETSFOND En investering i en av Svenska Investeringsgruppens onoterade fastighetsfonder innebär ett direktägande i en eller flera fastigheter tillsammans med flera andra investerare. Det betyder att du som investerare kan vara med i större fastighetsprojekt, eller uppnå en riskspridning genom att investera i flera fastigheter. Som delägare i fonden är du med och investerar i olika projekt och tar del av avkastning och värdeutveckling i fastigheterna, utan att behöva lägga ned egen tid eller engagemang i varje enskild investering som görs. ÄGANDE GENOM ENSKILDA FASTIGHETSOBJEKT Vid investering i enskilda objekt förvärvar du en fastighet som du äger helt själv. Detta kan vara intressant av olika anledningar och det finns olika upplägg och möjligheter beroende på ditt personliga mål med investeringen. Fördelen med att äga en fastighet som enskilt objekt är att du är helt fri att besluta när och om fastigheten skall säljas. Du har full kontroll över de beslut som påverkar avkastningen och i vissa fall kan du även nyttja fastigheten under tiden du äger den. Upplägget för investeringen kan se olika ut med både inslag av aktieägande med utdelning och rena finansieringar med ränta. I fonderna ingår det ofta flera fastigheter vilket innebär att det blir en riskspridning mellan flera objekt. En investeringscykel sträcker sig vanligtvis mellan tre och sex år. Investerare får genom löpande uppdateringar och rapporter följa med på resans gång. FASTIGHETSFOND GER DIG: + + Riskspridning fördelade på flera objekt + + Passiv investering % skatt för passiva ägare i onoterade bolag + + Möjlighet att vara med och investera i större fastigheter eller utvecklingsprojekt Vid investering utomlands förvaltas fastigheten av lokala förvaltare som, i samarbete med Svenska Investeringsgruppen, även tillhandahåller rådgivning gällande investeringen. En fungerande lokal förvaltning är helt avgörande vid investering utomlands. Svenska Investeringsgruppen har den expertis och det nätverk som krävs för framgångsrika investeringar internationellt. Vi erbjuder fastigheter i bland annat USA, Brasilien, Spanien och Sverige och har sedan 2007 hjälpt investerare att förvärva över 500 fastigheter utomlands. ENSKILT OBJEKT GER DIG: + + Löpande hyresintäkter + + Ofta lägre skatt än traditionella investeringar + + Ofta möjlighet att själv nyttja fastigheten + + Aktivt inflytande över förvaltning + + Möjlighet att sälja fastigheten när det passar dig VÅRA FASTIGHETSFONDER Fond Inriktning Start/avslut Status Målavkastning SIG Utveckling 1 Fastighetsutveckling avslutad 36 % (resultat) SIG Utveckling 2 Studentbostäder pågående 20 % per år SIG Utveckling 3 Fastighetsutveckling pågående 15 % per år SIG Utveckling 4 Fastighetsutveckling pågående % per år SIG Omsorg 1 Vårdfastigheter pågående 10 % per år SIG Omsorg 2 Vårdfastigheter pågående 10 % per år SIG Omsorg 3 Vårdfastigheter pågående 10 % per år SIG USA Fond Fastighetsutveckling pågående 14 % per år

6 SÅ HÄR ARBETAR VI Produktutveckling är kärnan i vår kompetens. Vår framgång bygger på god omvärldsanalys, en flexibel och snabbrörlig organisation samt vår förmåga att identifiera bra möjligheter globalt. Tillsammans skapar detta goda investeringsmöjligheter Vi marknadsför oss främst genom nätverk. Nöjda kunder skapar nya kunder. Våra kunder söker sig till oss då de upplever ett starkt mervärde i att vara kopplade till ett investerarnätverk med tillgång till kompetens, kontakter och kapital. Formen för rådgivning till dig bestäms utifrån hur tillgångarna bör allokeras och hur värdet i portföljen kan maximeras på bästa sätt. Våra kunder är allt ifrån privatpersoner till internationella institutionella investerare. Effektiv förvaltning är avgörande för att maximera avkastning. Vi erbjuder alltid en helhetslösning med förvaltning av de investeringar vi identifierar. Vår förvaltning sker dels internt och dels genom externa samarbeten. Erfarenheter Svenska Investeringsgruppens koncern består av ett tjugotal bolag i Sverige och utomlands. Vi har förmedlat fastighetsinvesteringar för mer än en halv miljard kronor sedan starten 2007, varav hälften i USA. Fler än 600 investerare har investerat i någon av våra produkter. Vårt nyhetsbrev når närmare läsare och vår investeringsskola online har setts av över personer. VÄRDERINGAR Våra fem värderingar beskriver HUR vi arbetar på Svenska Investeringsgruppen. Med långsiktighet, öppenhet, trovärdighet, effektivitet och etik möter vi våra kunder, gör affärer och arbetar internt. Nedan beskrivs varje värdering mer ingående. Långsiktighet SIG arbetar för långsiktiga och varaktiga kundrelationer där vi är kundens partner, nu och i framtiden. Öppenhet Vi arbetar med en ärlig och balanserad rådgivning som öppet redovisar risker, möjligheter och kostnader. Trovärdighet Med hög trovärdighet i allt vi gör skapar vi trygghet för våra investerare. Därför presenterar vi endast projekt som överensstämmer med vår vision och affärsidé att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom fastighetsinvesteringar. Effektivitet SIG strävar efter effektiva och moderna processer såväl internt som externt. Genom att vara effektiv och innovativ sparar vi bland annat miljön, kapital och tid och använder mindre resurser för mer resultat. Etik Vi investerar alltid i projekt på ett etiskt riktigt sätt så att SIG blir en tillgång i den lokala situationen och bidrar till samhällsutveckling.

7 Svenska Investeringsgruppen Postadress: Stortorget 13 A, Malmö Stockholm Besöksadress: Sturegatan 32, Telefon: Malmö Besöksadress: Stortorget 13 A, Telefon:

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Analys av fem svenska fastighetsfonder Författare: Richard Drougge Handledare: Professor Stellan Lundström

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Sjätte AP-fonden i korthet 2 VD-ord 4 Övergripande uppdrag 7 Företagsinvesteringar 10 Investeringstrategi 11 Exempel på innehav 13 Fondinvesteringar

Läs mer

ALTERNATIVA INVESTERINGAR

ALTERNATIVA INVESTERINGAR ALTERNATIVA INVESTERINGAR NR 1 2014 NYA INVESTERARAVDRAGET 15% avkastning direkt från skatteavdrag OROLIG FÖR BÖRSEN? Skogen växer alltid STJÄRNFÖRVALTAREN BERÄTTAR Gör som Yale! HAN FÖRUTSPÅDDE FINANSKRISEN:

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer