Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004"

Transkript

1 Adm Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts av landstinget. Vi har arbetet enligt modell balanserade styrkort. Ett övergripande styrkort för AdmTjänst har arbetats fram av vårt chefsmöte. Utifrån detta kort har varje affärsområdeschef, tillsammans med medarbetarna, brutit ner mål och handlingsplaner för resp område. Processen har varit tidskrävande, men nödvändig för att modellen skall implementeras och fungera som ett verktyg för styrning och uppföljning. Under år 2001 har utvecklingsarbete pågått av styrkortsmodellen, vilket resulterat i följande att kunna följa upp mått och mål kontinuerligt att i möjligaste mån samordna mätningarna att använda befintliga databaser samt att grafiskt kunna presentera och följa resultaten. Nedan följer presentation av AdmTjänst styrkort.

2 Adm Balance Scorecard VISION AdmTjänst ska vara det självklara valet av tjänster inom administration, bemanning och kompetensutveckling för verksamheter inom vård, omsorg och utbildning inom regionen MÅL Minst 2 % avkastning på verksamhetsintäkterna Behålla befintliga kunder och vidga kundkretsen Skapa kundnära lösningar > 95 % nöjda kunder som upplever skapat mervärde Säkerställa kvalitén på våra tjänster och arbeta miljömedvetet Utveckla nya och förbättra befintliga produkter > 95 % nöjda medarbetare, som är professionella, kompetenta och delaktiga En organisation som klarar att möta framtida förändringar

3 Adm STRATEGI Utveckla kundkontakter Arbeta i nätverk Benchmarking internt och externt Skapa kundvärde, bl a genom samarbete mellan våra affärsområden Kompetensutveckling Profilering Utveckla informationsstruktur

4 Adm KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Perspektiv Kund Medarbetare Processer Förnyelse Utveckling Kundvård Värdegemenskap Information Utveckla teknik Ekonomi Lönsamhet Aktiv marknadsföring Bra arbetsmiljö Omvärldsanalys Nya produkter Sälja mer Kompetensutveckling Team-work Omvärldsorientering MÅTT Nya/förlorade kunder Medarbetarenkät Samarbetsuppdrag Nya metoder Avkastning Nya/förlorade avtal Utbildningsdagar Nya produkter Omsättning/anställd Nöjda kunder index (NKI) Utbildningspeng

5 Adm HANDLINGSPLANER/PROJEKT Perspektiv Kund Medarbetare Processer Förnyelse Utveckling Genomföra kundenkät/år Plan för kundbesök Kundinfoblad framarbetas Ledarutvecklingsprogram 4 st Projektledarutbildning 1 st Högre företagsekonomisk utbildning 6 st Handledarutbildning 1 st Tema-dagar 2/år samtliga anställda OLA-projektet Arbetsmiljöutbildning Förhandlingsutbildning Organisationsutveckling Team mot kund Avtalsrutiner Införande av nya administrativa applikationer inom EA och PA-området Utveckla web-baserad uppföljning av kunddebitering. Ekonomi Införa tidsredovisning inom samtliga områden Arbeta fram produktkatalog

6 Adm Sammanfattning Sedan AdmTjänst startade, i sin nuvarande form 1999, har mycket av organisations- och utvecklingsarbetet fokuserat på den egna enheten för att få fungerande administrativa stödprocesser, att arbeta med befattningsutveckling (Olivia) och att finna rationaliseringar som kommer våra kunder till godo. När vi nu känner att de interna processerna bär och att verksamheten funnit sin roll i ett leverantörsperspektiv så gäller det att ta nästa steg. Nätverk Nästa steg, för AdmTjänst, är att utifrån ett kundperspektiv skapa nätverk mellan våra affärsområden. Exempel på sådana nätverk kan t ex vara mellan affärsområdena Lön- och personalservice och PA-konsulter eller Redovisningsservice och EA-konsulter. Syftet med att bilda nätverk inom organisationen är bl a att skapa ett större mervärde för våra kunder utveckla produkterna/tjänsterna ge våra medarbetare kompetensutveckling. Arbetet med att finna lämpliga nätverk påbörjas under AdmTjänsts strategidagar i november 2001 och kommer att pågå under år Vi arbetar med benchmarking, omvärldsorientering och scenariearbete för att finna den optimala organisationen utifrån Kund - Landstingsledning och Leverantörsperspektiv. Organisation En översyn pågår också inom resp affärsområde för att finna de bästa lösningarna. Ett sådant område är Lokal systemförvaltning som idag är organiserat inom affärsområde Konsulting. Här pågår diskussioner med Central systemförvaltning för att komma fram till en bättre organisatorisk lösning. Ett annat område är REKO. Här pågår diskussioner med PoU-staben och Personal- och förhandlingsrådet. Hur ser det framtida uppdraget ut för REKO? Skall fler yrkesgrupper ingå och hur ser REKO:s marknad ut? Hur landstingsledningen och REKO:s kunder tar ställning till dessa frågor påverkar REKO i framtiden och kommer att få betydelse för dess fortsatta utveckling. Lokaler AdmTjänst finns idag på 4 orter fördelade på 7 arbetsplatser. För att uppnå samordningsvinster både ekonomiskt och driftmässigt flyttar sjukresekontoret - Vadstena, Löneservice och Redovisningsservice Motala, till gemensamma lokaler belägna i Motala. Här kommer också att finnas arbetsplatser för Patientadministration och EA/PA-konsulter. Med denna lösning får AdmTjänst en koncentration av arbetsplatserna, vilket är en förutsättning för det fortsatta utvecklingsarbetet.

7 Adm Rationaliseringar Att ständigt arbeta med organisations- och verksamhetsutveckling med syfte att rationalisera och effektivisera, är ett av målen för serviceverksamheten. Ett sätt att mäta effekterna är att AdmTjänst ej har gjort några prishöjningar på sitt basutbud sedan 1998 och beräknar att även 2002 kunna klara pris- och lönehöjningar genom fortsatt effektivisering. Ett annat område där AdmTjänst bidrar till effektivisering är att via de administrativa systemen frigöra tid för kärnverksamheten. Ett exempel på detta är elektronisk hantering av fakturor. Här beräknar vi att inom en fyraårsperiod ha infört detta hos samtliga produktionsenheter. För att göra införandet attraktivt för kunderna sänker vi priset för fakturahanteringen samt att AdmTjänst påtar sig hela kostnaden för införande, utbildning och support. AdmTjänst vision Under perioden har vi arbetat efter vår vision AdmTjänst det självklara valet av tjänster inom administration, bemanning och kompetensutveckling för verksamheter inom vård, omsorg och utbildning inom regionen Vår vision kommer att gälla även för år De strategiska vägvalen är gjorda och underlättar därmed de operativa besluten i vardagen. Förslag beslut AdmTjänst föreslår Landstingsstyrelsen BESLUTA a t t godkänna budgeten a t t godkänna investeringar med sammanlagt kronor år 2002, kronor år 2003 och kronor AdmTjänst Elisabeth Törnqvist Produktionsenhetschef

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2006 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2006...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan 2013. Serviceförvaltningen

Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan 2013. Serviceförvaltningen Respekt Engagemang Expertis Nytänkande Verksamhetsplan 2013 Serviceförvaltningen 1 (16) Verksamhetsplan Serviceförvaltningen 2013 2 (16) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé...

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

PITEÅ KOMMUN Fastighets- och Servicekontoret Städenheten Affärsplan för Resultatenheten Städ 2012-2014 Sammanställt av Städenhetens ledningsgrupp

PITEÅ KOMMUN Fastighets- och Servicekontoret Städenheten Affärsplan för Resultatenheten Städ 2012-2014 Sammanställt av Städenhetens ledningsgrupp Sammanställt av s ledningsgrupp Piteå Kommun,, AFFÄRSPLAN FÖR RESULTATENHETEN STÄD 2012-2014 - 1 - Ä Sammanställt av s ledningsgrupp Innehåll 1 INTRODUKTION... 3 2 STÄDVERKSAMHETEN IDAG... 4 2.1 VERKSAMHET...

Läs mer

Verksamhetsplan. och budget 2014-2016. Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget 2014-2016 1

Verksamhetsplan. och budget 2014-2016. Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget 2014-2016 1 Verksamhetsplan och budget 2014-2016 Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget 2014-2016 1 vår organisation direktion presidium familjerättsnämnd kansli beredningsgrupp kompetens familjerätt

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är organiserad. Hur gör kommunen för att utveckla demokratin

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 2013

Verksamhetsplan 2012 2013 Verksamhetsplan 2012 2013 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2009-10-15 Henrik Stenwall Utkastet justerat efter synpunkter och beslut vid styrelsekonferensen. Hänsyn har också tagits till ledningsgruppens

Läs mer