Riktlinjer för styrkortens hantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för styrkortens hantering"

Transkript

1 Riktlinjer för styrkortens hantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2 2 Innehållsförteckning Inledning Styrkortet Innehåll Vision Strategier Framgångsfaktorer Indikatorer/målvärde Fokusområden Handlingplaner Uppföljning av styrkort Revidering av styrkort... 5

3 3 Inledning Detta dokument syftar till att beskriva hur styrkorten ska hanteras i Lidköpings kommun. Styrkortens hantering är en del av kommunens styrsystem, dialogbaserad styrning. 1. Styrkortet 1.1 Innehåll Styrkortet är ett ramverk för verksamheten och omfattar: vision strategier framgångsfaktorer och indikatorer/målvärde Visionen och strategierna är kommungemensamma och fastställs av kommunfullmäktige. Respektive nämnd tar fram sina framgångsfaktorer och indikatorer/målvärde. När nämnden tar fram framgångsfaktorer och indikatorer/målvärde, tänk på att: prioritera begränsa antalet och fokusera på det väsentliga Styrkort finns på politiska nivåer; kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolagsstyrelser. På verksamhetsnivå finns handlingsplaner som är kopplade till styrkorten. De bolag som har affärsplaner eller liknande dokument ska senast 2011 ha omvandlat/utvecklat dessa till styrkort. Kommunledningskontoret ger ut tillhörande mall för styrkorten i rutinbeskrivningar. 1.2 Vision Visionen är en målbild som beskriver ett önskat tillstånd och är drivkraften i all verksamhet. Visionen ska vara vägledande, hålla över tid och olika verksamheter ska kunna knyta an till visionen. Kommunfullmäktige lägger fast den kommunövergripande visionen i sitt styrkort och den ska också utgöra vision i nämndernas styrkort. 1.3 Strategier Strategierna talar om hur vi ska gå tillväga för att närma oss visionen, de ska klargöra vad verksamheten ska inriktas mot och beskriva övergripande hur de resurser som står till organisationens förfogande ska utnyttjas. Alla strategier är kommungemensamma och beslutas av kommunfullmäktige för samtliga styrkort.

4 4 1.4 Framgångsfaktorer Framgångsfaktorer anger vad som krävs för att lyckas, de ska beskriva vad vi ska vara bra på, vad som ska prioriteras för att närma sig visionen. Varje nämnd beslutar om sina framgångsfaktorer kopplade till strategierna. Kommunfullmäktige kan fatta beslut om kommungemensamma framgångsfaktorer. 1.5 Indikatorer/målvärde Indikatorerna ska visa om vi är på rätt väg för att nå visionen. Indikatorerna ska visa vilka resultat som ska uppnås, inte vilka handlingar som ska göras. För att få bra kvalitet i styrkorten ska målvärdena vara: Specifika Mätbara Accepterade Realistiska Tidssatta Tänk också på att indikatorerna ska vara: - strategiska - prioriterade - lätta att förstå - jämförbara över tid - jämförbara med andra Alla indikatorer ska innehålla ett definierat målvärde som går att mäta. Tänk på mätning redan vid valet av indikatorer och då även på mätningar som redan görs idag. Kommunfullmäktige kan besluta om generella indikatorer i sitt styrkort, de kan antingen gälla alla nämnder eller vissa utvalda som då ska ingå i den nämndens styrkort. Detta möjliggör jämförelser mellan enheter och verksamheter. För att få jämförbarhet med andra kan man med fördel välja indikatorer som redan i dag används i nationella jämförelser. 1.6 Fokusområden Ofta är budget och ekonomi huvudsakliga styrmedel. Dialogbaserad styrning fokuserar på fler områden för att få en ökad helhetssyn på verksamheten. Styrkorten omfattar därför fyra fokusområden: Kund/Brukare Ekonomi Medarbetare Utveckling

5 5 Strategier, framgångsfaktorer och indikatorer grupperas i de fyra fokusområdena. 1.7 Handlingplaner På verksamhetsnivå tas handlingsplaner fram kopplade till indikatorerna i nämndens styrkort Handlingsplanen ska visa vilka åtgärder/aktiviteter som ska vidtas, vem som är ansvarig och när arbetet ska vara klart. Den blir ett stöd för den löpande uppföljningen samt ett stöd för att säkerställa att målen uppnås. Kommunledningskontoret ger ut tillhörande mall för handlingsplaner i rutinbeskrivning. 1.8 Uppföljning av styrkort Redovisningen av resultatet ska färgsättas med grönt, gult eller rött för att markera om målvärdet uppnåtts helt, delvis eller inte alls. Vilken färg resultatet får beror på graden av måluppfyllelse: Grönt: Målvärdet är helt uppfyllt Gult: Målvärdet är delvis uppfyllt Rött: Målvärdet är inte alls uppfyllt Kommunledningskontoret ger ut tillhörande mall för styrkortsuppföljning i rutinbeskrivning. 1.9 Revidering av styrkort Alla styrkort ska gälla för en mandatperiod. Mindre revideringar kan göras under pågående mandatperiod.

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Borgholms kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Oktober 2009 Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av resultatdelning Folktandvården, Västra Götalandsregionen

Oktober 2009 Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av resultatdelning Folktandvården, Västra Götalandsregionen Oktober 2009 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av resultatdelning Folktandvården, Västra Götalandsregionen Innehåll 1. Inledning 1 2. Folktandvårdens verksamhetskontrakt 3 3. Resultatdelning 6

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer