Upphandlingssamverkan D-U Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingssamverkan D-U Inledning"

Transkript

1

2 Inledning 1/7 Nu Reflektioner Resursläget Mycket på gång e-stelle!

3 Inköp är mycket Inköp Upphandling Anskaffning Spendanalys Leverantörmarknadsanalys Strategi Anbudsinfordran Anbudsutvärdering Förhandling & Avtal Utbildning & Uppföljning Leverantörsutveckling Uppföljning & utvärdering Strategiskfas Upphandlingsfas Avtalsvård

4 Bakgrund genomförd förstudie Förstudie vintern/våren 2011 Effektivisering av landstingets inköp med hjälp av bland annat elektronisk handel

5 Upplevda problem Det handlar bland annat om följande: Ett dåligt administrativt stöd tar arbetstid från kärnverksamheten Styrmöjligheterna till önskade inköpskanaler är bristfälliga Statistikmöjligheterna är dåliga Efterlevnaden av attestordningen är sannolikt bristfällig liksom dokumentationen av gjorda attester Problemen känns igen hos många andra jämförbara organisationer

6 Önskade effekter Önskade effekter som ett faktiskt införande av e-handel och övriga stödjande aktiviteter förväntas ge: Effektivare hantering i alla led Ökad avtalstrohet Bättre uppföljning och styrning Bättre internkontroll Spara pengar!

7 Ansats för arbetet - ESV Analys utifrån fyra perspektiv: Strategier och styrning, Process, organisation och IT-stöd Inspirerat av statens arbetsmodell

8 Inköpsområde Spend-analys Inköpskostnad tkr Andel Upphandlingssamverkan D-U Antal leverantörer Utomlänsvård % 61 Läkemedel % 286 Köpt vård % 118 Investeringar % 257 Lokaler % 780 Labb.tjänster % 79 Sjukvårdsmateriel % 608 IT, tele % 368 Hjälpmedel % 363 Inhyrd personal % 363 El, energi o annan media % 36 Pers.relaterade kostnader % Patienttransporter % 63 Övr. främmande tjänster % 677 Verks.ankn. tjänster % 215 Övrigt % Försäkringar o riskkostnader % 159 Övriga vårdtjänster % 72 Reparationer o underhåll % 419 Livsmedel % 144 Transporter o resor % 946 Fordon % 221 Förbrukningsinventarier % 481 Förbrukningsvaror % 825 Övrigt material o varor % 655 Tandvård Köpt tandvård Hyrd utrustning Köp regional utv Totalt % 7 312

9 Beslut Beslut om två projekt för att utveckla nyläge med utgångspunkt från de redovisade förbättringsförslagen Utveckling av den samlade inköpsverksamheten inom Lt Sörmland och Lt Västmanland 1. Perspektiv - Strategi och styrning Grunden läggs för en strategiskt inriktad inköpsverksamhet 2. Perspektiv - Processer Med helhetsgrepp på inköpsverksamheten 3. Perspektiv - Organisation Med syfte att stödja inköpsprocessen utifrån olika perspektiv: centralt-lokalt, strategiskt-taktiskt-operativt Upphandling av ett IT-stöd till inköpsprocessen och e-handel (pågår) 4. Perspektiv IT-stöd

10 Nuläge Nyläge UE Strategi och styrning Otydlig strategi Uppdragsstyrd verksamhet Processer Enhetlig process saknas Fokus på upphandlingsfasen Organisation och roller Länsindelning Otydlig organisation för arbetet med landstingen

11 Arbetsprocess Upphandlingssamverkan D-U

12 Förändringsarbete 1. Skapa en känsla av angelägenhet 2. Bilda grupp av beslutsfattare som stöttar förändringen 3. Skapa en vision 4. Kommunicera visionen 5. Ge andra förutsättningar att genomföra visionen 6. Planera så att positiva synliga effekter kommer tidigt i processen 7. Konsolidera förbättringarna och skapa mer positiva resultat 8. Gör förändringarna till en del av den ordinarie verksamheten

13 Mål Följa lagen Enklare för användarna lätt att göra rätt Spara tid, trygghet & förutsägbarhet Köpa rätt kvalitet och miljö Spara pengar Tydligt ägarskap för hela processen

14 Resultat i liknande projekt 102 MSEK Från 160/61 SEK till 5 SEK Genomgång av avtal i verksamheterna

15 e-stelle Delprojektet Utveckling av inköpsverksamheten

16 e-stelle Policy och styrande dokument Skapa enhetlig heltäckande process UE organiseras utifrån uppdraget Tydliggöra ägarskap, ansvar och roller Genomföra pilot med avtalscontrollers Samarbete med VF, inköpscentraler och klöversamarbeten Kategoribaserat arbete

17 Exempel på kategorier 1. El, energi & mediaförsörjning 2. It, data & telefoni 3. Administrativa konsulttjänster 4. Information & kommunikation 5. Kompetensutveckling 6. Fastighetsutveckling och underhåll 7. Fm tjänster 8. Resor & logi 9. Transportmedel 10. Bank & försäkring 11. Logistiktjänster 12. Förbrukningsmaterial 13. Kontorsinventarier 14. Sjukvårdsinventarier 15. Arbetskläder & personlig utrustning 16. Medicinteknisk utrustning 17. Tekniska hjälpmedel 18. Medicintekniska produkter 19. Inhyrd vårdpersonal 20. Läkemedel 21. Tolktjänster 22. Patient transporter 23. Köpt vård 24. Kultur & arrangemang

18 Kategoriteam Kategoriansvariga Spendanalys Leverantörmarknadsanalys Strategi Upphandlare Anbudsinfordran Anbudsutvärdering Förhandling & Avtal Administratörer Utbildning & Uppföljning Leverantörsutveckling Uppföljning & utvärdering

19 e-stelle Delprojektet Upphandling av ett IT-stöd till inköp och e-handel Pågår sedan november/december

20 Olika kunder inom Landstingen Upphandlingssamverkan D-U Beställning i nuläget Leverantör utan avtal Leverantör Olika kunder i landstingen har olika beställningssätt. Upp till leverantören att sätta rutiner. Svårt för verksamheterna att hitta rätt avtal och därmed rätt leverantör. Leverantör utan avtal

21 Avtalsvillkor Upphandlingssamverkan D-U Kund X = 10% rabatt Kund Y = 7% rabatt Kund Z = 15% rabatt Leverantör Leverantörens kunder har olika avtalsvillkor. Upp till leverantören att ha kontroll på villkor vid försäljningen. Svårt för verksamheterna att kontrollera avtal och villkor. Kund LTV/DLL = 25% rabatt Kund W = 9% rabatt

22 Olika kunder inom Landstingen Upphandlingssamverkan D-U Beställning med inköpssystem Alla kunder i landstingen har samma beställningssätt. Leverantör Lätt för verksamheterna att hitta rätt avtal och därmed rätt leverantör.

23 Inköpssystem Upphandlingssamverkan D-U

24 Så här skulle det kunna se ut

25 Resurser Projektresurser Projektledare 1,0 Tid från UE 1,0 Konsultstöd Resurser från verksamheten Projektgruppsdeltagare Referensgrupper Implementeringsresurser Avtalscontroller pilot 2012: 1,0 2013: 2,0 Övriga projektkostnader

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Teemu Lehtimäki Inköp +4616104729 2015-01-23 DU-UPP15-0015-1 Ä R E N D E G Å N G DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden M Ö T E S

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Granskning Uppföljning av inköpsprocessen

Granskning Uppföljning av inköpsprocessen Granskning Uppföljning av inköpsprocessen Dnr: Rev 30-2009 Genomförd av: KPMG Behandlad av Revisorskollegiet den 18 januari 2012 Uppföljning av inköpsprocessen Västra Götalandsregionen 2012-01-10 Sammanfattning

Läs mer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer 2005:16 Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer - ökad användning av offentlig elektronisk handel 1 (35) Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Läs mer

Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30

Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30 SODERTÄLlE fl Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-30 Dnr 2008 -G6-02 Samordnad inköpsverksamhet DnrKS08/ Kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har i ägardirektiven till

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Bakgrund till SMIL-projektet

Bakgrund till SMIL-projektet SMIL-projektet 2007 Bakgrund till SMIL-projektet Bakgrund SMIL är ett SLL-övergripande inköpsprogram som påbörjades i slutet av 2004 Målet med SMIL är att: Skapa förutsättningar för SLL att realisera kontinuerliga

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013

Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. 15 november 2013 Västerås stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 15 november 2013 Förord Kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen i mars 2009 och det blev startskottet till att flytta fram positionerna

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av avtalshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan

Information om drift och inköp i grundskolan. Bilagor Inköpsprojektet delrapport grundskolan Bengt Karlsson - bd477 E-post: bengt.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-02-06 Dnr: 2015/178-GSN-646 Kopia till Information om drift och inköp i grundskolan Ärendebeskrivning I budget 2013

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor

Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor 2006:529 Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor Analys av införandet och adoptionen på Skatteverket Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 7 2 Inledning 10 2.1 Bakgrund 2.1.1 Erfarenheter

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre Kognitiva hjälpmedel punkt kom Eva Persson Birgitta Bjerre Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 8 6. Slutsatser och rekommendationer... 10

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter

Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas upphandling av konsulter Lars-Åke Ullström Göran Persson- Lingman Malin Liljeblad Fredrik Andrén November 2014 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer